דו"ח צוות המרחב הציבורי בבת-ים

2,879 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
314
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

דו"ח צוות המרחב הציבורי בבת-ים

 1. 1. ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010
 2. 2. ‫העיר‬ ‫מבני‬ ‫תשעה‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫מינה‬ 2009 ‫נובמבר‬ ‫בחודש‬ .‫ממצאיו‬ ‫אלה‬ ,‫בעיר‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫לחקירת‬ ‫מיוחד‬ ‫משימה‬ ‫כצוות‬ ‫פארקים‬ .‫ההרפתקאות‬ ‫גן‬ - ‫מוגן‬ ‫מרחב‬ ‫אוחנה‬ ‫ואביב‬ ‫בוחבוט‬ ‫מאור‬ :‫מאת‬ (‫)דק“ר‬ ‫הנ“ד‬ ‫גן‬ - ‫העיר‬ ‫גן‬ ‫נגר‬ ‫לידור‬ :‫מאת‬ .‫יוסף‬ ‫רמת‬ ‫פארק‬ - ‫בבית‬ ‫להרגיש‬ ‫בריישה‬ ‫קסניה‬ :‫מאת‬ ‫גבולות‬ .‫והטיילת‬ ‫רוטשילד‬ ‫רחוב‬ ‫מפגש‬ - ‫טוב‬ ‫מקום‬ ‫גוזשקובה‬ ‫כריסטינה‬ :‫מאת‬ .‫הגולשים‬ ‫חוף‬ - ‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫כושר‬ ‫סטור‬ ‫וקרוליין‬ ‫חפיד‬ ‫בן‬ ‫שרה‬ :‫מאת‬ .‫פארק‬ ‫סקייט‬ - Resistance park plaza ‫גוזלן‬ ‫ובראל‬ ‫דבוש‬ ‫אלמוג‬ :‫מאת‬ ‫העירוני‬ ‫המחקר‬ ‫מצוות‬ ‫למדנו‬ ‫מה‬ ?‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫להערכת‬ ‫הירש‬ ‫אורית‬ - ‫ציבוריים‬ ‫מסלולים‬ ,‫אישיים‬ ‫מסלולים‬ ‫הירש‬ ‫ואורית‬ ‫אלמוג‬ ‫ניסן‬ - ‫העירוני‬ ‫לחוקר‬ ‫הכלים‬ ‫ארגז‬ ‫אלמוג‬ ‫ניסן‬ - ‫ים‬ ‫בת‬ ‫בנאליה‬ ‫אהרון‬ ‫מירב‬ ‘‫דר‬ - ‫תכנון‬ ‫שיתוף‬ :‫אמור‬ ‫מעתה‬ ‫עיניינים‬ ‫תוכן‬ ‫לעירוניות‬ ‫המרכז‬ ,‫הפרויקט‬ ‫צוות‬ :‫תיכונית‬ ‫ים‬ ‫ותרבות‬ ‫מצטיינים‬ ‫לתלמידים‬ ‫הייחודית‬ ‫התוכנית‬ ,‫אלמוג‬ ‫ניסן‬ :‫רכז‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫הבינתחומי‬ ‫המסלול‬ ,‫לאוטמן‬ ‫עדי‬ ‫שם‬ ‫על‬ ,‫לאנתרופולוגיה‬ ‫דוקטורנטית‬ ,‫הירש‬ ‫אורית‬ :‫מקצועית‬ ‫מנחה‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫ואנתרופולוגיה‬ ‫לסוציולוגיה‬ ‫המחלקה‬ ‫בצלאל‬ ,‫לארכיטקטורה‬ ‫המחלקה‬ ,‫אהרון‬ ‫מירב‬ ‘‫דר‬ :‫הפרויקט‬ ‫ניהול‬ ‫אישי‬ ‫לחינוך‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫מודל‬ ,‫פילוסוף‬ ‫שרון‬ :‫הפרויקט‬ ‫הובלת‬ ‫בריישה‬ ‫קסניה‬ :‫השער‬ ‫צילום‬ ‫נגר‬ ‫לידור‬ :‫פיתוח‬ ‫בת-ים‬ ,‫לאמנות‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫הגלריה‬ ‫של‬ ‫במעבדה‬ ‫פותח‬3 Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬
 3. 3. 45 ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫דבר‬ ,‫יקרים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ,‫לרגשי‬ ‫הפיזי‬ ‫בין‬ ‫המשלבת‬ ‫עיר‬ ‫היא‬ ‫לתושביה‬ ‫טובה‬ ‫עיר‬ ‫בתוך‬ ‫ואחת‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הייחודי‬ ‫למקום‬ ‫המשתנה‬ ‫הסביבה‬ ,‫ערכית‬ ‫קהילה‬ ‫ליצור‬ ‫הוא‬ ‫היום‬ ‫העירוני‬ ‫האתגר‬ .‫הקהילה‬ ‫ומתחשבת‬ ‫נעימה‬ ,‫איכותית‬ ‫סביבה‬ ‫לצד‬ ‫ומעורבת‬ ‫יוזמת‬ ‫של‬ ‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫העירוני‬ ‫התכנון‬ .‫בקיים‬ ‫החובה‬ ‫מוטלת‬ ‫כולנו‬ ‫על‬ ,‫ועל-כן‬ ,‫הקרובים‬ ‫בעשורים‬ ‫החברה‬ ‫בהווה‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫ערים‬ ‫וליצור‬ ‫לבנות‬ ,‫לתכנן‬ ‫כיצד‬ ‫ללמוד‬ .‫הבאים‬ ‫ולדורות‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫השיח‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫בחרה‬ ‫בת-ים‬ ‫העיר‬ ‫הביאנלה‬ ‫את‬ ‫כשייסדה‬ ‫דרך‬ ‫ופורצת‬ ‫החלוצה‬ ‫הייתה‬ ‫והיא‬ .‫עירוני‬ ‫הנוף‬ ‫לאדריכלות‬ ‫הראשונה‬ ‫הבינלאומית‬ ‫בעשייה‬ ‫השיא‬ ‫מרגעי‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ,‫העירוני‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫העירוני‬ ‫במרחב‬ ‫שינוי‬ ‫כמחוללת‬ ‫בת-ים‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ :‫העירונית‬ .‫המחר‬ ‫אזרחי‬ ‫את‬ ‫המהווים‬ ‫הנפלאים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫על‬ ‫יקרים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫לכם‬ ‫הוקרתי‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ .‫בעשייתכם‬ ‫והמקוריות‬ ‫הרצינות‬ ,‫המסירות‬ ‫ההשקעה‬ ‫העתיד‬ ‫דור‬ ‫היותכם‬ ‫מעצם‬ ‫חשובה‬ ‫דרך‬ ‫אבן‬ ‫מהווה‬ ‫עבודתכם‬ ‫מבטכם‬ ‫נקודת‬ ,‫עולמכם‬ ‫השקפת‬ .‫ים‬ ‫בת‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫וההמשך‬ ‫בהיבט‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫חשוב‬ ‫נדבך‬ ‫יהוו‬ ‫והמקורית‬ ‫השונה‬ .‫העירוני‬ ‫המרכז‬ ‫מנהלת‬ ,‫הצוות‬ ‫למובילי‬ ‫שלוחות‬ ‫ותודות‬ ‫כוח‬ ‫יישר‬ ‫מודל‬ ‫ורכזת‬ ‫אהרון‬ ‫מירב‬ ‘‫דר‬ ‫בת-ים‬ ‫תיכונית‬ ‫ים‬ ‫לעירוניות‬ ‫ניסן‬ ‫הפרויקט‬ ‫ולצוות‬ ‫פילוסוף‬ ‫שרון‬ ‫אישי‬ ‫לחינוך‬ ‫בת-ים‬ .‫הירש‬ ‫ואורית‬ ‫אלמוג‬ ,‫בהצלחה‬ ‫לחיאני‬ ‫שלומי‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫אישי‬ ‫לחינוך‬ ‫בת-ים‬ ‫מודל‬ ‫בלמידה‬ ‫חשובים‬ ‫עקרונות‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ .‫יצירה‬ .‫ניסוי‬ .‫גילוי‬ .‫חקירה‬ .‫בהם‬ ‫להתנסות‬ ‫זכאים‬ ‫וילדה‬ ‫ילד‬ ‫שכל‬ ‫ולנערות‬ ‫לנערים‬ ‫זימן‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫להערכת‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫זה‬ ‫מלבד‬ ,‫נוסף‬ ‫מיוחד‬ ‫מרחב‬ ‫על‬ ‫התבוננות‬ ‫בו‬ ‫שהשתתפו‬ ‫להכרות‬ ‫כלים‬ ,‫למידה‬ ‫אופני‬ ‫של‬ ‫מגוון‬ ‫מרחב‬ : ‫עירוני‬ - ‫הציבורי‬ .‫שונות‬ ‫מדיספלינות‬ ‫ידע‬ ‫ורכישת‬ “‫כ“לומדים‬ ‫עצמם‬ ‫עם‬ ‫התלמיד‬ ‫בתפיסת‬ ‫חלופות‬ ‫מציע‬ ‫אישי‬ ‫לחינוך‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫מודל‬ ‫מיקומו‬ ‫ובתפיסת‬ ,‫החינוכאי‬ - ‫המורה‬ ‫בתפיסת‬ ,‫לומד‬ ‫כאדם‬ ‫כתלי‬ ‫בין‬ ‫ולא‬ ,‫בעולם‬ ‫השגור‬ ‫ידע‬ - ‫רכישתו‬ ‫ואופני‬ ‫הידע‬ ‫של‬ ‫בין‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫נוצר‬ ‫זו‬ ‫מתפיסה‬ ‫כחלק‬ .‫בלבד‬ ‫הכיתה‬ ‘‫ודר‬ ,‫החונכים‬ ‫הסטודנטים‬ ,‫החינוכאיות‬ ,‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫מנהלות‬ ‫הוכנה‬ .‫תיכונית‬ ‫ים‬ ‫ותרבות‬ ‫לעירוניות‬ ‫המרכז‬ - ‫אהרון‬ ‫מירב‬ .‫ומלמד‬ ‫חוקר‬ ‫תלמידים‬ ‫צוות‬ ‫של‬ ‫במינה‬ ‫ייחודית‬ ‫תוכנית‬ ,‫וחוויתית‬ ‫התנסותית‬ ,‫אחרת‬ ‫ללמידה‬ ‫דגם‬ ‫לנו‬ ‫שמשה‬ ‫זו‬ ‫תוכנית‬ .‫מערכתית‬ ‫רב‬ ‫משותפת‬ ‫לחקירה‬ ‫מוקדים‬ ‫וסימנה‬ ,‫הירש‬ ‫ואורית‬ ‫אלמוג‬ ‫ניסן‬ ,‫אהרון‬ ‫למירב‬ ‫להודות‬ ‫ברצוני‬ ‫במסלול‬ ‫ונערה‬ ‫נער‬ ‫כל‬ ‫וליווי‬ ‫פגשו‬ ,‫חנכו‬ ,‫הדריכו‬ ,‫שלימדו‬ ‫למערכת‬ - ‫לנו‬ ‫ואפשרו‬ ,‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫במסגרת‬ ‫האישי‬ ‫הלמידה‬ .‫אחרת‬ ‫בלמידה‬ ‫להתנסות‬ - ‫בעיר‬ ‫החינוך‬ ,‫רבה‬ ‫בהערכה‬ ‫פילוסוף‬ ‫שרון‬ ‫אישי‬ ‫לחינוך‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫מודל‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דבר‬ ‫לשכלל‬ - ‫וצנועות‬ ‫ברורות‬ ‫מטרות‬ ‫עם‬ ‫קם‬ ‫העירוני‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫באמצעות‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ .‫הנוער‬ ‫בני‬ - ‫ברחובותיה‬ ‫ביותר‬ ‫האינטנסיבים‬ ‫המשתמשים‬ ‫ישמשו‬ ‫אשר‬ ‫חכות‬ ,‫מחקר‬ ‫כלי‬ ‫לילדים‬ ‫להעניק‬ ‫חשבנו‬ ‫כך‬ ‫אגב‬ .‫החיים‬ ‫של‬ ‫הדיג‬ ‫במסעות‬ ‫אותם‬ ‫מצוות‬ ‫ביקשנו‬ .‫שהתבדינו‬ ‫גילינו‬ ‫הראשונים‬ ‫בשבועות‬ ‫כבר‬ - ‫ללמוד‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫אותם‬ ‫ציבוריים‬ ‫מרחבים‬ ‫לבחור‬ ‫המחקר‬ ‫בדמות‬ ‫בפנינו‬ ‫הוצגו‬ ‫חייהם‬ ‫אתגרי‬ ,‫חייהם‬ ‫סיפורי‬ ‫מהרה‬ ‫עד‬ .‫סקייטפארק‬ ‫של‬ ‫רמפות‬ ,‫לים‬ ‫תצפיות‬ ,‫בפארקים‬ ‫ספסלים‬ ‫בחיינו‬ ‫בסיס‬ ‫שאלות‬ ‫דרכה‬ ‫מנסרה‬ ‫להיות‬ ‫הפך‬ ‫המחקר‬ ‫צוות‬ :‫משתברות‬ ‫ובחייהם‬ ‫צריך‬ ‫מה‬ ?‫לומדים‬ ‫איפה‬ ?‫מי‬ ‫את‬ ‫מלמד‬ ‫מי‬ ?‫ללמוד‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫רק‬ ‫אלה‬ ‫שאלות‬ ?‫רלוונטי‬ ‫זה‬ ‫למה‬ ,‫רלוונטי‬ ‫זה‬ ‫למי‬ ?‫ללמוד‬ ‫ובבסיס‬ ‫זהותם‬ ‫בבסיס‬ ‫העוסקות‬ ‫שאלות‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫סט‬ ‫פתחו‬ :‫זהותנו‬ ,‫חדשים-ישנים‬ ‫עולים‬ ,‫מכאן‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫כאן‬ ‫אני‬ ?‫שייכת‬ ‫אני‬ ‫לאן‬ ‫אני‬ ‫עכשיו‬ ‫אבל‬ ,‫לעזוב‬ ‫רוצים‬ ‫ההורים‬ ,‫החופש‬ ‫את‬ ‫אוהבים‬ ‫מחקר‬ ‫איזה‬ .‫אותי‬ ‫תשאירו‬ .‫עצרו‬ .‫מכאן‬ ‫אני‬ ‫עכשיו‬ ,‫כאן‬ ‫איזו‬ ?‫המתודולוגים‬ ‫הכלים‬ ‫מה‬ ?‫האלה‬ ‫בתנאים‬ ‫מייצרים‬ ‫ממחקר‬ ‫צומח‬ ‫ותיאוריה‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫איזה‬ ?‫לובשים‬ ‫עדשה‬ ‫מקופלות‬ ‫אלה‬ ‫לשאלות‬ ‫התשובות‬ - ‫רבה‬ ‫במידה‬ ?‫ראשון‬ ‫בגוף‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫אנשים‬ ‫מתאמנים‬ ‫איפה‬ ,‫זו‬ ‫חוברת‬ ‫של‬ ‫דפיה‬ ‫בין‬ .“‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫”כושר‬ ‫שלהן‬ ‫במסה‬ ‫וקרוליין‬ ‫שרה‬ ‫שאלו‬ ?‫כסף‬ ‫קורה‬ ‫איך‬ ,‫קסניה‬ ‫שואלת‬ ?‫לבית‬ ‫הופך‬ ‫ציבורי‬ ‫פארק‬ ‫איך‬ ?‫פחדים‬ ‫של‬ ‫למקור‬ ‫הופך‬ ,‫ביטחון‬ ‫לנו‬ ‫לתת‬ ‫שאמור‬ ,‫שמקלט‬ ‫לידור‬ .‫ומאור‬ ‫אביב‬ ‫שואלים‬ ?‫שינוי‬ ‫לעבור‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫ואיך‬ ‫שכונתי‬ ‫גן‬ ‫מחזירים‬ ‫איך‬ - ‫מידה‬ ‫קנה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫על‬ ‫מצביעה‬ ‫של‬ ‫השאלות‬ ‫כל‬ ‫באם‬ ‫נוגעת‬ ‫היא‬ ‫ובכך‬ - ‫עירונית‬ ‫כיכר‬ ‫להיות‬ ‫אחווה‬ ‫על‬ ‫אותנו‬ ‫מלמדים‬ ‫ובראל‬ ‫אלמוג‬ .‫המידה‬ ‫קנה‬ :‫ים‬ ‫בת‬ ‫כיצד‬ ‫לנו‬ ‫מראה‬ ‫כריסטינה‬ ,‫לשינוי‬ ‫כמיהה‬ ‫ועל‬ ‫סקייטרים‬ ‫של‬ (‫)טיילת‬ ‫גדול‬ ‫ומקום‬ (‫קהילתית‬ ‫)גינה‬ ‫קטן‬ ‫מקום‬ ‫בין‬ ‫השילוב‬ .‫קשישים‬ ‫של‬ ‫קהילה‬ ‫פורחת‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ - ‫טוב‬ ‫מקום‬ ‫מייצרים‬ .‫זכות‬ ‫לנו‬ ‫היתה‬ :‫הפרויקט‬ ‫צוות‬ ‫הירש‬ ‫ואורית‬ ‫אלמוג‬ ‫ניסן‬ ,‫אהרון‬ ‫מירב‬ ‘‫דר‬ ‫פארקים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬
 4. 4. ‫מוגן‬ ‫מרחב‬ 6 ‫מוגן‬ ‫מרחב‬ 7 Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ ‫הזוהר‬ ‫תקופת‬ “‫הרפתקאות‬ ‫”גני‬ ‫להרבה‬ ‫בדומה‬ “‫”ההרפתקאות‬ ‫לגן‬ ‫שקראו‬ ‫לנו‬ ‫סיפר‬ ‫האדריכל‬ ‫רועי‬ ‫והגשרים‬ ‫הגבוהים‬ ‫העץ‬ ‫מתקני‬ ,‫החול‬ ‫ארגזי‬ ‫עם‬ ‫הגנים‬ ‫אותם‬ - ‫בישראל‬ ‫בעבר‬ ‫שנבנו‬ ‫מבוגרים‬ ‫אנשים‬ ‫הרבה‬ ,‫ובאמת‬ .‫גנים‬ ‫כאלה‬ ‫לתכנן‬ ‫פופולארי‬ ‫מאד‬ ‫אז‬ ‫היה‬ ‫ושזה‬ ‫התלויים‬ ,‫מהגן‬ ‫שלהם‬ ‫הטובות‬ ‫החוויות‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫סיפרו‬ ‘70 ‫וה‬ ‘60 ‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫בשכונה‬ ‫כילדים‬ ‫שגרו‬ .“‫חברים‬ ‫עם‬ ‫ולשחק‬ ‫שעות‬ ‫בו‬ ‫להיות‬ ‫אפשר‬ ‫למטה‬ ‫שכשיורדים‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫ש”זה‬ ‫או‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫בדרך‬ ‫בו‬ ‫נפגשים‬ ‫שכולם‬ ‫שכונתי‬ ‫מרכז‬ ‫היה‬ ‫שזה‬ ‫עולה‬ ‫מהראיונות‬ ‫זה‬ ‫אולי‬ .‫בו‬ ‫הצטלמו‬ ‫שאנשים‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫הצהריים‬ ‫אחרי‬ ‫אליו‬ ‫ויורדים‬ ,‫למכולת‬ ‫או‬ ,‫לדמיין‬ ‫לאנשים‬ ‫וגרמו‬ ‫מיוחדים‬ ‫שהיו‬ ‫המתקנים‬ ‫או‬ ,‫אותו‬ ‫לאהוב‬ ‫לאנשים‬ ‫שגרם‬ ‫החול‬ .‫מסביב‬ ‫מעניין‬ ‫כלום‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫בגלל‬ ‫שזה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ .‫אחרים‬ ‫היו‬ ‫והאנשים‬ ‫שהתקופה‬ ‫על‬ ‫ומסתכל‬ ‫הגן‬ ‫שבמרכז‬ ‫הגבעה‬ ‫על‬ ‫יושב‬ ‫היה‬ ‫צעיר‬ ‫שכשהיה‬ ‫לנו‬ ‫סיפר‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫ולהסתכל‬ “‫העיר‬ ‫של‬ ‫החמישית‬ ‫ה“זווית‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫הזה‬ ‫מהמקום‬ ‫כי‬ ,‫השקיעה‬ ‫אפשר‬ ‫לגובה‬ ‫מטפסים‬ ‫אם‬ ,‫ובאמת‬ .‫ובדקנו‬ ‫הלכנו‬ .‫הבניינים‬ ‫של‬ ‫לגגות‬ ‫שמעבר‬ ‫לאופק‬ ‫עדיין‬ ‫אבל‬ ‫שמש‬ ‫ודודי‬ ‫מגדלים‬ ‫כמה‬ ‫מסתירים‬ ‫אמנם‬ ‫הים‬ ‫את‬ .‫האופק‬ ‫את‬ ‫לראות‬ .‫ים‬ ‫רואים‬ “‫במקלט‬ ‫אבוללה‬ ‫יש‬ ,‫תיזהרי‬ ‫”ילדה‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬ ,‫כילדים‬ .‫הגן‬ ‫של‬ “‫הזוהר‬ ‫”תקופת‬ ‫את‬ ‫הכרנו‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ?‫מאז‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫נרקומנים‬ ‫בו‬ ‫ישבו‬ ,‫שרוף‬ ‫או‬ ‫שבור‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫מהמתקנים‬ ‫חלק‬ .‫אליו‬ ‫להיכנס‬ ‫פחדנו‬ ,‫שנים‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫סיפורים‬ ‫לרוץ‬ ‫התחילו‬ ‫בשכונה‬ .‫מפחיד‬ ‫מקום‬ .‫בלילה‬ ‫חשוך‬ ‫היה‬ ‫והוא‬ .‫מסביבו‬ ‫עוברים‬ .‫בו‬ ‫לשחק‬ ‫יורדים‬ ‫ולא‬ ‫אליו‬ ‫נכנסים‬ ‫שלא‬ ‫מקום‬ ‫נהיה‬ ‫והוא‬ ‫בלילה‬ ‫בגן‬ .‫נכנס‬ ‫ולא‬ ‫לידו‬ ‫עובר‬ ‫רק‬ ‫הייתי‬ .‫הרחוב‬ ‫של‬ ‫מהזוית‬ ,‫מלמטה‬ ‫רק‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ‫ילד‬ ‫בתור‬ .‫פחות‬ ‫מפחיד‬ ,‫יותר‬ ‫רחוק‬ ,‫אחר‬ ‫לגן‬ ‫הולכים‬ ‫הינו‬ ‫למטה‬ ‫יורדים‬ ‫כשהיינו‬ ‫בני‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫בו‬ ‫לשבת‬ ‫גם‬ ‫התחלנו‬ ‫שלו‬ ‫השיפוץ‬ ‫אחרי‬ .‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫רק‬ ‫לגן‬ ‫חזרנו‬ .‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫בך‬ ‫שמסתכלים‬ ‫בלי‬ ‫לשבת‬ ‫טובים‬ ‫מקומות‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫נרגילה‬ ‫בו‬ ‫לעשן‬ ,‫נוער‬ ‫של‬ ‫מרכז‬ .‫והערב‬ ‫הצהריים‬ ‫אחר‬ ‫בשעות‬ ‫בעיקר‬ ,‫אליו‬ ‫שבאים‬ ‫למקום‬ ‫הפך‬ ‫החדש‬ ‫הגן‬ ‫שהיה‬ ‫כמו‬ ‫ונשאר‬ ‫בגן‬ ‫השתנה‬ ‫שלא‬ ‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫אבל‬ ‫לחלוטין‬ ‫שונה‬ ‫נראה‬ ‫הוא‬ .‫השכונה‬ .‫עליו‬ ‫מספרים‬ ‫שאנשים‬ ‫והסיפורים‬ ,‫המקלט‬ ‫זה‬ ‫ההרפתקאות‬ ‫גן‬ ‫אוחנה‬ ‫ואביב‬ ‫בוחבוט‬ ‫מאור‬ ‫קרפמן‬ ‫רועי‬ :‫מלווה‬ ‫אדריכל‬ ‫אמורות‬ ‫אשר‬ ‫לפונקציות‬ ‫או‬ ‫לתשתיות‬ ‫מנוצל‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫הקרקע‬ ‫תת‬ ,‫צפופה‬ ‫בעיר‬" ‫למימוש‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מהווים‬ ‫העיר‬ ‫שטחי‬ ‫כל‬ ‫תיאורטית‬ ,‫למעשה‬ - ‫ואטומות‬ ‫סגורות‬ ‫להיות‬ 2010 .‫לבת-ים‬ ‫האסטרטגית‬ ‫התכנית‬ ‫מתוך‬ "‫הקרקע‬ ‫תת‬ ‫שבמפות‬ ‫למרות‬ "‫"ההרפתקאות‬ .‫שנים‬ ‫כבר‬ ,‫בשכונה‬ ‫לו‬ ‫קוראים‬ ‫ככה‬ .‫ההרפתקאות‬ ‫גן‬ ‫בת-ים‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫הכורכר‬ ‫רכס‬ ‫על‬ ‫ממוקם‬ ‫הגן‬ ."‫דניאל‬ ‫כ"גן‬ ‫מופיע‬ ‫הוא‬ ‫העירייה‬ ‫של‬ ‫כקילומטר‬ ‫נמצא‬ ‫השני‬ ‫הרכס‬ ,‫הטיילת‬ ‫נבנתה‬ ‫עליו‬ ‫הים‬ ‫מצוק‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ ‫)הרכס‬ ‫בלב‬ .‫והחשמונאים‬ ‫דניאל‬ ‫הרחובות‬ ‫בין‬ (‫העיר‬ ‫של‬ ‫הותיקות‬ ‫השכונות‬ ‫נבנו‬ ‫ועליו‬ ‫אחריו‬ ‫שמספרים‬ ‫וסיפורים‬ ‫אגדות‬ ‫עם‬ ,‫מפחיד‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫בעבר‬ .‫ציבורי‬ ‫מקלט‬ ‫שוכן‬ ‫הרכס‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫לחקור‬ ‫יצאנו‬ .‫אותנו‬ ‫עניינו‬ ‫עליו‬ ‫והסיפורים‬ ‫הזה‬ ‫הגן‬ .‫היום‬ ‫עד‬ ‫שלנו‬ ‫בשכונה‬ ‫עליו‬ .‫שבמרכזו‬ ‫והמקלט‬ ‫הזה‬ ‫הגן‬ ‫גם‬ ,‫בבת-ים‬ ‫הציבוריים‬ ‫הגנים‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫השיפוץ‬ ‫במסגרת‬ ,‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫לפני‬ ‫העץ‬ ‫מבולי‬ ‫השעשועים‬ ‫מתקני‬ ‫ואת‬ ,‫המדשאות‬ ‫החליפו‬ ‫והשיחים‬ ‫החולות‬ ‫את‬ .‫השתנה‬ ‫פרפרים‬ ‫ועליהם‬ ,‫צבעוניים‬ ‫ופלסטיק‬ ‫מתכת‬ ‫מתקני‬ ‫החליפו‬ -‫ונשרפו‬ ‫התיישנו‬ ‫שכבר‬ - ‫הגבעה‬ .‫צעירים‬ ‫ועצים‬ ‫שיחים‬ ‫בו‬ ‫ונשתלו‬ ‫תאורה‬ ‫פנסי‬ ‫הוצבו‬ ,‫גודר‬ ‫הגן‬ .‫ממתכת‬ ‫סגולים‬ ‫לך‬ ‫שגורמים‬ ‫ופיתולים‬ ‫שבילים‬ ‫לו‬ ‫ונוספו‬ ,‫הרחוב‬ ‫אל‬ ‫שפונות‬ ‫מדרגות‬ ‫של‬ ‫צורה‬ ‫קיבלה‬ ‫העיר‬ ‫התפתחות‬ ‫עם‬ ‫נבנתה‬ ‫במרכזה‬ ‫ממוקם‬ ‫שהגן‬ ‫השכונה‬ .‫מסובך‬ ‫שהוא‬ ‫להרגיש‬ .‫ילדים‬ ‫והרבה‬ ‫קשישים‬ ,‫צעירות‬ ‫משפחות‬ ‫עם‬ ‫ממוצעת‬ ‫שכונה‬ .50-60 ‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫ים‬ ‫בת‬ .‫בגן‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫שמבקרים‬ ‫רבים‬ ‫חדשים‬ ‫עולים‬ ‫לשכונה‬ ‫הגיעו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫בגן‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫בין‬ ‫תקועה‬ .‫העיר‬ ‫באמצע‬ ‫גבעה‬ .‫גינה‬ ‫סתם‬ ?‫רואה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫למקום‬ ‫מבחוץ‬ ‫שמגיע‬ ‫מי‬ ‫מיועד‬ ‫השטח‬ ‫העירייה‬ ‫של‬ ‫בתכניות‬ .‫השכונה‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫לצד‬ ‫אחד‬ ‫צד‬ ‫בין‬ ‫מעבר‬ .‫בניינים‬ ‫משמש‬ ‫הוא‬ ‫כיום‬ .‫מעניין‬ ‫גן‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ .‫ספר‬ ‫בית‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫פה‬ ‫לקום‬ ‫ואמור‬ ‫ציבור‬ ‫למבנה‬ ‫משחקים‬ ‫או‬ ‫בו‬ ‫שיושבים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ,‫קטנים‬ ‫לילדים‬ ‫הורים‬ :‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫את‬ ‫בעיקר‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫בפיתולים‬ ‫מלא‬ ‫שהוא‬ ‫למרות‬ ,‫הרחובות‬ ‫בין‬ ‫למעבר‬ ‫משמש‬ ‫גם‬ ‫הגן‬ .‫במתקנים‬ .‫אותו‬ ‫שחוצה‬ ‫מוגדר‬ ‫אחד‬ ‫שביל‬ ‫מסלול‬ ‫את‬ ‫ובוחרים‬ ,‫חופשית‬ ‫בצורה‬ ‫בו‬ ‫עוברים‬ ‫אנשים‬ ‫כיצד‬ ‫ראינו‬ ‫שלנו‬ ‫בתצפיות‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫לנקות‬ ‫כדי‬ ‫לפה‬ ‫בא‬ ‫”אני‬ .‫זמן‬ ‫יותר‬ ‫בו‬ ‫נשארים‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ .‫שלהם‬ ‫ההליכה‬ ‫מעשן‬ ,‫הכלב‬ ‫עם‬ ,‫למטה‬ ‫”יורד‬ .‫בגן‬ ‫ספסל‬ ‫על‬ ‫בשיחה‬ ‘‫א‬ ‫לנו‬ ‫אמר‬ “‫הבית‬ ‫של‬ ‫מהצרות‬ ‫ילדה‬ .‫הכלב‬ ‫עם‬ ‫מטיילת‬ ‫אישה‬ ‫עוד‬ .‫היונים‬ ‫את‬ ‫מאכילה‬ ‫אחרת‬ ‫אישה‬ .“‫נרגע‬ ,‫סיגריה‬ ‫משוחחות‬ ‫האמהות‬ ‫שתי‬ .‫החול‬ ‫בארגז‬ ‫משחקים‬ ‫ילדים‬ ‫שלושה‬ .‫בשיחים‬ ‫מסתתרת‬ .‫הולך‬ ‫ענן‬ ,‫בא‬ ‫ענן‬ .‫בשכונה‬ ‫גדלו‬ ‫הן‬ ‫גם‬ ,‫ביניהן‬ .‫השיפוץ‬ ‫ואחרי‬ ‫לפני‬ ‫אוויר‬ ‫תצלום‬ :‫ההרפתקאות‬ ‫גן‬
 5. 5. ‫שדים‬ ‫רכבת‬ ‫ונעולות‬ ‫סגורות‬ ‫תמיד‬ ‫הן‬ .‫מקלט‬ ‫של‬ ‫דלתות‬ ‫שלוש‬ ‫יש‬ ‫הגן‬ ‫שבמרכז‬ ‫הגבעה‬ ‫בתוך‬ ‫המחקר‬ ‫בתחילת‬ ‫שהכרנו‬ ‫הסיפור‬ .‫בעירייה‬ ‫שעובד‬ ‫מישהו‬ ‫אצל‬ ‫נמצא‬ ‫המפתח‬ .‫במנעול‬ ‫האמינו‬ ‫כולם‬ ‫ומאז‬ ‫פעם‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫סיפר‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫מישהו‬ .‫במקלט‬ ‫שהיה‬ ‫האונס‬ ‫על‬ ‫היה‬ ‫לשאול‬ ‫המשכנו‬ .‫המקלט‬ ‫על‬ ‫לסיפורים‬ ‫גרסאות‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫עוד‬ ‫סיפרו‬ ‫נוספים‬ ‫מרואיינים‬ .‫לו‬ ‫בראיון‬ ‫סיפרה‬ ‫אחת‬ ‫אישה‬ .‫בפייסבוק‬ ‫שפרסמנו‬ ‫המקלט‬ ‫דלת‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫דרך‬ ‫גם‬ ,‫אנשים‬ ‫אמרה‬ ‫שהיא‬ ‫מה‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ."‫להיכנס‬ ‫ואסור‬ ‫אבוללה‬ ‫שם‬ ‫שיש‬ ‫לנו‬ ‫אמרו‬ ‫קטנה‬ ‫"כשהייתי‬ ‫ש‬ ‫החניכים‬ ‫את‬ ‫ללוות‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫בצופים‬ ‫שכשהדריכה‬ ‫סיפרה‬ ‫מישהי‬ .‫שלה‬ ‫הקטנה‬ ‫לילדה‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ ."‫בחושך‬ ‫נרקומנים‬ ‫שם‬ ‫והסתובבו‬ ‫ומפחיד‬ ‫חשוך‬ ‫היה‬ ‫"הוא‬ ‫כי‬ ‫הגן‬ ‫דרך‬ ‫הקטנים‬ ‫עד‬ ‫הארוך‬ ‫השיער‬ ‫עם‬ ‫המוזרה‬ ‫"האישה‬ .‫אליו‬ ‫נכנס‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ - ‫דרכו‬ ‫לעבור‬ ‫חייב‬ ‫היה‬ ‫השיבה‬ "‫ההרפתקאות‬ ‫שבגן‬ ‫במערה‬ ‫גרה‬ ‫העיר‬ ‫ברחובות‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫שמסתובבת‬ ‫הברכיים‬ ‫נפוצות‬ ‫היותר‬ ‫הגרסאות‬ ‫אחת‬ ‫כנראה‬ ‫והיא‬ ‘90 ‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫בשכונה‬ ‫שגרה‬ ‫מישהי‬ ‫לנו‬ ‫הצלחנו‬ ‫לא‬ ."‫ונסגרה‬ ‫פעם‬ ‫שפעלה‬ ‫שדים‬ ‫רכבת‬ ‫הייתה‬ ‫"זאת‬ ‫אולי‬ ‫או‬ .‫הזאת‬ ‫לאגדה‬ ‫הסיפורים‬ ‫אבל‬ ,‫ממנו‬ ‫להתרחק‬ ‫לאנשים‬ ‫שגרם‬ ‫במקלט‬ ‫קרה‬ ‫באמת‬ ‫מה‬ ‫בוודאות‬ ‫לדעת‬ ‫לך‬ ‫לתת‬ ‫שאמור‬ ‫מקום‬ ‫זה‬ ‫מקלט‬ .‫רבים‬ ‫הם‬ ‫מעוררת‬ ‫השכונה‬ ‫באמצע‬ ‫סגורה‬ ‫שדלת‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫לתת‬ ‫שאמור‬ ‫שמתקן‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫אז‬ .‫אליו‬ ‫יורדים‬ ‫כולם‬ ‫שבמלחמה‬ ,‫ביטחון‬ ?‫פחד‬ - ‫סביבו‬ ‫זורע‬ ‫ביטחון‬ ‫ומשחקים‬ ‫להרפתקאות‬ ‫מעניין‬‫כמקום‬ ‫הגן‬ ‫על‬‫לשמור‬ ‫כיצד‬ ‫הייתה‬ ‫בתכנון‬ ‫שלנו‬ ‫המחשבה‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫לדעתנו‬ .‫שלו‬ ‫והמיקום‬ ‫הגובה‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫ואיך‬ .‫נוער‬ ‫לבני‬ ‫שכונתי‬ ‫כמקום‬ ,‫לילדים‬ ‫של‬ ‫האופי‬ ‫את‬ ‫טשטש‬ ‫קצת‬ ‫אבל‬ ‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫מוצלח‬ ‫היה‬ ‫האחרון‬ ‫השיפוץ‬ .‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫לשפר‬ ,‫המקלט‬ ‫של‬ ‫פתיחה‬ - ‫האחד‬ :‫מרכזיים‬ ‫דברים‬ ‫בשני‬ ‫התמקדנו‬ ‫למקום‬ ‫שלנו‬ ‫בתכנון‬ .‫הגן‬ ‫התוספת‬ .‫מוזיקה‬ ‫ומועדון‬ ‫נוער‬ ‫ללהקות‬ ‫חזרות‬ ‫כחדר‬ ‫יום‬ ‫ביום‬ ‫התושבים‬ ‫את‬ ‫שישמש‬ ‫כך‬ ‫צריך‬ ,‫בעיר‬ ‫הגבוהים‬ ‫המקומות‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫הגבעה‬ ‫בראש‬ ‫שימוקם‬ ,‫לים‬ ‫מצפה‬ ‫היא‬ ‫השנייה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫כזה‬ ‫מצפה‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ‫לדעתנו‬ .‫הים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫כדי‬ ‫מטרים‬ ‫שלושה‬ ‫עוד‬ ‫רק‬ .‫בגן‬ ‫לבקר‬ ‫יבואו‬ ,‫מהשכונה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫אנשים‬ ‫מוגן‬ ‫מרחב‬ 89 ‫דקר‬ ‫גן‬ ‫נגר‬ ‫לידור‬ ‫שיינפלד‬ ‫דים‬ :‫מלווה‬ ‫אדריכל‬ ‫של‬ ‫המרכז‬ - ‫והרצל‬ ‫יוספטל‬ ,‫דק“ר‬ ‫הרחובות‬ ‫במפגש‬ ‫ממוקמת‬ (‫הנ“ד‬ ‫)גן‬ ‫דק“ר‬ ‫גינת‬ ‫כמעין‬ ‫במרכזה‬ ‫נמצא‬ ‫שהגן‬ ‫ורועשת‬ ‫דינאמית‬ ‫מאד‬ ‫סביבה‬ ‫זו‬ .‫בת-ים‬ ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫חנויות‬ ‫מספר‬ ,‫מגורים‬ ‫בבתי‬ ‫מוקף‬ ‫הגן‬ .‫הראשיים‬ ‫הרחובות‬ ‫בין‬ ‫שמחברת‬ ‫גדולה‬ ‫כיכר‬ ‫גן‬ ‫לגן‬ ‫קוראים‬ ‫אנשים‬ .‫שלפניו‬ ‫והרחבה‬ ‫וילרבאן‬ ‫שדרות‬ ,‫העירייה‬ ‫לבית‬ ‫וקרוב‬ ‫שכונתיות‬ .‫הנ“ד‬ ‫כגן‬ ‫מסומן‬ ‫הוא‬ ‫במפה‬ ,‫דקר‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫בגן‬ ‫עוברת‬ ‫גם‬ ‫ולכן‬ ‫הרבה‬ ‫אצלה‬ ‫מבלה‬ ‫אני‬ ,‫בשכונה‬ ‫גרה‬ ‫שלי‬ ‫סבתא‬ ?‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫איך‬ ,‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להבין‬ ‫במטרה‬ ‫לגן‬ ‫יצאתי‬ .‫בשבוע‬ ‫שבתכניות‬ ‫לראשונה‬ ‫גיליתי‬ ‫המחקר‬ ‫במהלך‬ .‫בו‬ ‫משתמש‬ ‫בעצם‬ ‫ומי‬ ?‫מיועד‬ ‫הוא‬ ‫למה‬ ‫אמורה‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫בעוד‬ .‫להשתנות‬ ‫ואמור‬ ‫זמני‬ ‫בכלל‬ ‫הוא‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫העיצוב‬ ‫הרשמיות‬ ‫של‬ ‫השכונתי‬ ‫אופייה‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫שישנה‬ ‫מה‬ ,‫הקלה‬ ‫הרכבת‬ ‫הגן‬ ‫באמצע‬ ‫פה‬ ‫לעבור‬ ‫שלה‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫להראות‬ ,‫בגינה‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫היא‬ ‫במחקר‬ ‫מטרתי‬ .‫הגינה‬ .‫הרכבת‬ ‫עמה‬ ‫שתביא‬ ‫לשינויים‬ ‫התייחסות‬ ‫ולהציע‬ ,‫העיר‬ ‫כמרכז‬ ‫הגן‬ ‫תיאור‬ ‫שתיים‬ ‫ועוד‬ ‫הרצל‬ ‫מרחוב‬ ‫אחת‬ ,‫יוספטל‬ ‫מרחוב‬ ‫שלוש‬ :‫כניסות‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫כיום‬ ‫לגן‬ ‫את‬ ‫שמסמנים‬ ‫הגן‬ ‫אל‬ ‫שמוליך‬ ‫ושביל‬ ,‫בגדר‬ ‫מרווח‬ ‫למעשה‬ ‫הן‬ ‫הכניסות‬ .‫דקר‬ ‫מרחוב‬ .‫בגן‬ ‫אחר‬ ‫לחלק‬ ‫ספסלים‬ ‫של‬ ‫מוצלת‬ ‫לשדרה‬ ‫מובילה‬ ‫כניסה‬ ‫כל‬ .‫שער‬ ‫אין‬ .‫לגן‬ ‫הכניסה‬ ,‫חדשות‬ ‫ומדשאות‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬ ‫והצבה‬ ‫התשתיות‬ ‫של‬ ‫שדרוג‬ ‫שכלל‬ ‫שיפוץ‬ ‫עברה‬ ‫הגינה‬ ‫ומתקני‬ ‫פסלים‬ ‫כמה‬ ‫ממוקמים‬ ‫בו‬ ‫חול‬ ‫ארגז‬ ,‫ורחב‬ ‫גדול‬ ‫משחקים‬ ‫איזור‬ ‫של‬ ‫ובנייתו‬ ‫המזרחי‬ ‫בחלקו‬ ,‫מגלשות‬ ‫מבנה‬ ,‫לתינוקות‬ ‫משחקים‬ ‫מתקן‬ ,‫נדנדות‬ ‫שש‬ - ‫משחקים‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקות‬ ‫ומבני‬ ‫העירוני‬ ‫פארק‬ ‫הסקייט‬ ‫בעבר‬ ‫שכנו‬ ‫בו‬ – ‫החלקה‬ ‫איזור‬ ‫הגן‬ ‫של‬ .‫העירייה‬ ‫של‬ ‫בגן‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫חיי‬ :‫טובה‬ ‫שגרה‬ ‫היום‬ ‫שעות‬ ‫במהלך‬ ‫מאד‬ ‫פעילה‬ ‫הגינה‬ ,‫בעיר‬ ‫המרכזי‬ ‫ומיקומה‬ ‫הנעים‬ ‫האופי‬ ‫בשל‬ ‫נוצר‬ ‫השיפוץ‬ ‫אחרי‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫ובסביבתה‬ ‫בגינה‬ ‫עוברים‬ ‫אנשים‬ ‫והרבה‬ ,‫והערב‬ ‫נעים‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬ ‫יוצר‬ ‫הגן‬ .‫יום‬ ‫מדי‬ ‫כמעט‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫שחוזר‬ ‫קבוע‬ ‫יום‬ ‫סדר‬ ‫הזאת‬ ‫לגינה‬ :‫היממה‬ ‫שעות‬ ‫לאורך‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫שמשנות‬ ‫שונות‬ ‫לקבוצות‬ ‫את‬ ,‫הגן‬ ‫שבמרכז‬ ‫הספסלים‬ ‫על‬ ‫יושבים‬ ‫חלקם‬ .‫קשישים‬ ‫בקבוצות‬ ‫הומה‬ ‫הוא‬ ‫בבוקר‬ ,‫המטפלים‬ ‫קבוצות‬ ‫יושבות‬ ‫המוצל‬ ‫הדשא‬ ‫על‬ .‫הגלגלים‬ ‫כיסאות‬ ‫סוגרים‬ ‫השיחה‬ ‫מעגל‬ .‫נעים‬ ‫ציפורים‬ ‫ציוץ‬ ‫מהעצים‬ .‫אחרת‬ ‫בשפה‬ ‫ביניהם‬ ‫שמדברים‬ ,‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫בעיקר‬ ‫העיר‬ ‫גן‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬
 6. 6. ‫העיר‬ ‫גן‬ 10 ‫הגן‬ ‫את‬ ‫שמקיפים‬ ‫הרחובות‬ .‫ירוק‬ ‫בצבע‬ ‫תוכים‬ ‫להקת‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫יש‬ ,‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫מהרחוב‬ ‫שמנותק‬ “‫”אי‬ ‫מעין‬ ‫יוצר‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫המבנה‬ ‫אבל‬ ,‫ורעש‬ ‫מכוניות‬ ,‫רגל‬ ‫בהולכי‬ ‫מלאים‬ ‫צעירים‬ ‫אנשים‬ ‫אליו‬ ‫מגיעים‬ ‫כעת‬ ‫אבל‬ ‫בגן‬ ‫נשארים‬ ‫הקשישים‬ ‫הצהריים‬ ‫בשעות‬ .‫הרועש‬ ‫קטנה‬ ‫ילדה‬ ,‫תינוק‬ ‫עגלת‬ ,‫סבתא‬ ,‫סבא‬ ,‫אמא‬ ,‫אבא‬ .‫ובמשפחות‬ ‫בילדים‬ ‫הומה‬ ‫והוא‬ ‫יותר‬ .‫שמנגן‬ ‫גלידה‬ ‫אוטו‬ ,‫אופניים‬ ‫עם‬ ‫שמש‬ ‫בימי‬ .‫יותר‬ ‫צעירים‬ ‫אנשים‬ ‫בחברת‬ ‫להיות‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫שלקשישים‬ ‫חושבת‬ ‫אני‬ ,‫לדוגמא‬ ,‫אחד‬ ‫בביקור‬ .‫אנשים‬ ‫הומה‬ ‫המקום‬ ,‫הצהריים‬ ‫ואחר‬ ‫הצהריים‬ ‫בשעות‬ ,‫לעצמה‬ ‫קבוצה‬ ‫כל‬ .‫אחה“צ‬ ‫בשעת‬ ‫נתון‬ ‫בזמן‬ ‫הגינה‬ ‫בשטח‬ ‫אנשים‬ 150 ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ספרנו‬ ‫למגרש‬ ‫כולו‬ ‫הופך‬ ‫הגן‬ ‫האלה‬ ‫בשעות‬ .‫ביחד‬ ‫מרגישים‬ ‫אולי‬ .‫בשני‬ ‫אחד‬ ‫מתבוננים‬ ‫וכולם‬ ,‫ואופניים‬ ‫ברולרבליידס‬ ‫החלקה‬ ‫למשטח‬ ‫הופכת‬ ‫הבטון‬ ‫רחבת‬ .‫גדול‬ ‫אחד‬ ‫משחקים‬ ‫וחוזר‬ ‫בערוגה‬ ‫פיפי‬ ‫עושה‬ ‫ילד‬ .‫רצים‬ ‫בילדים‬ ‫מלא‬ ‫הצבעוניים‬ ‫המשחק‬ ‫מתקני‬ ‫איזור‬ ‫יש‬ ,‫מזה‬ ‫חוץ‬ .‫הספסלים‬ ‫על‬ ‫וקלפים‬ ‫בש‬ ‫שש‬ ‫שמשחקים‬ ‫מבוגרים‬ ,‫בכדור‬ ‫לשחק‬ ‫חלק‬ .‫שם‬ ‫ולהסתתר‬ ‫הגן‬ ‫שבפינות‬ ‫בשיחים‬ ‫מקרטונים‬ ‫מחנה‬ ‫לבנות‬ ‫שאוהבים‬ ‫ילדים‬ ‫שבמגרש‬ ‫בחול‬ ‫משחקים‬ ‫וילדים‬ ‫חול‬ ‫למשחקי‬ ‫וכפות‬ ‫דליים‬ ‫עמן‬ ‫מביאות‬ ‫מהמשפחות‬ ‫זה‬ ‫להם‬ ‫שגם‬ ‫ההורים‬ ‫משגיחים‬ ‫הזאת‬ ‫ההתרחשות‬ ‫כל‬ ‫על‬ .‫הים‬ ‫בחוף‬ ‫כמו‬ .‫המשחקים‬ .‫ובטוחה‬ ‫נעימה‬ ‫הרגשה‬ ‫יש‬ ‫במקום‬ .‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫מכירים‬ ‫אנשים‬ .‫לשיחה‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬ ‫והאוכלוסייה‬ ‫מאנשים‬ ‫באיטיות‬ ‫להתרוקן‬ ‫מתחיל‬ ‫הגן‬ ‫הערב‬ ‫לקראת‬ ‫השמש‬ ‫שקיעת‬ ‫עם‬ .‫השנייה‬ ‫אחרי‬ ‫אחת‬ ‫עוזבות‬ ‫המשפחות‬ .‫יותר‬ ‫שקט‬ ‫נהיה‬ ,‫מחשיך‬ ‫הגן‬ .‫מתחלפת‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫הספסלים‬ ‫אותם‬ ‫על‬ ‫שיושבים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫לגינה‬ ‫מגיעים‬ ‫ואז‬ .‫לישון‬ ‫צריכים‬ ‫ילדים‬ ‫בערב‬ ‫אחדות‬ ‫משפחות‬ ,‫בקיץ‬ ‫בעיקר‬ ,‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫זאת‬ ‫למרות‬ .‫הקשישים‬ ‫עליהם‬ ‫ישבו‬ ‫שבבוקר‬ .‫הלילה‬ ‫באמצע‬ ‫גם‬ ‫בגן‬ ‫יושבות‬ ‫לגן‬ ‫באים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ .‫ומדברים‬ ‫יושבים‬ ‫בד“כ‬ .‫נוער‬ ‫ובני‬ ‫צעירים‬ ‫לגן‬ ‫מגיעים‬ - ‫בערב‬ ‫איפה‬ ‫יושבים‬ .‫צוחקים‬ ,‫מדברים‬ ,‫יושבים‬ ‫בעיקר‬ .‫חברים‬ ‫פוגשים‬ ‫ואז‬ ‫לבד‬ ‫או‬ ,‫בחבורות‬ ‫מרחוב‬ ‫המרכזית‬ ‫השדרה‬ ‫הערב‬ ‫בשעות‬ .‫תפוסים‬ ‫הספסלים‬ ‫כל‬ ‫ולרוב‬ .‫ספסל‬ ‫שיש‬ ‫בדרך‬ ‫מתמקמות‬ ‫הן‬ ‫אז‬ ,‫גדולות‬ ‫יותר‬ ‫חבורות‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫בגן‬ ‫המרכזי‬ ‫המקום‬ ‫היא‬ ‫יוספטל‬ .‫הגן‬ ‫שבמרכז‬ ‫ברחבה‬ ‫כלל‬ ‫ושגרה‬ ‫שכול‬ ‫הוא‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫הרשמי‬ ‫שמו‬ .‫דקר‬ ‫אח“י‬ ‫הצוללת‬ ‫ע“ש‬ “‫”דקר‬ ‫הגינה‬ ‫את‬ ‫מכנים‬ ‫אנשים‬ ‫בשנת‬ ‫הירדן‬ ‫בבקעת‬ ‫מסוק‬ ‫בתאונת‬ ‫שנספו‬ ‫הצנחנים‬ ‫חטיבת‬ ‫חללי‬ ‫שם‬ ‫על‬ “‫הנ“ד‬ ‫”גן‬ ,‫הישראלית‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫טראגיים‬ ‫מקרים‬ ‫שני‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫ומכונה‬ ‫נקראת‬ ‫הגינה‬ .‫תשל“ז‬ ‫ביקש‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫שהקים‬ ‫שמי‬ ‫לאומיות‬ ‫טראומות‬ ,‫משפחות‬ ‫פירוק‬ ‫מקרי‬ ,‫מוות‬ ‫מקרי‬ ‫של‬ ‫התחלה‬ ,‫המשכיות‬ ,‫יום‬ ‫יום‬ ‫חיי‬ :‫ההפך‬ ‫בדיוק‬ ‫מתרחש‬ ‫בגינה‬ ‫אולם‬ .‫להנציח‬ .‫שגרה‬ ,‫הרגע‬ ‫את‬ ‫שחיים‬ ‫אנשים‬ ,‫כיף‬ ,‫שמחה‬ ,‫וילדים‬ ‫תינוקות‬ ,‫צעירות‬ ‫משפחות‬ ‫שצריך‬ ‫לרעיון‬ ‫בעיני‬ ‫מתקשר‬ ‫שבגן‬ ‫החיים‬ ‫לשגרת‬ - ‫המקום‬ ‫של‬ ‫השם‬ ‫בין‬ ‫הניגוד‬ ‫שמבקרים‬ ‫אנשים‬ .‫מאחור‬ ‫להיתקע‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לזכור‬ ,‫החיים‬ ‫את‬ ‫להמשיך‬ -‫ההקשר‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫והרחוב‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫יודעים‬ ‫לרוב‬ ‫בגן‬ .‫נקרא‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ‫נקרא‬ ‫הגן‬ ‫שבגללה‬ ‫הסיבה‬ ‫את‬ ,“‫ה“למה‬ ‫את‬ ,‫לבקר‬ ‫כדי‬ ,‫ליהנות‬ ‫כדי‬ ‫אליה‬ ‫באים‬ ‫כשהם‬ ‫הגינה‬ ‫של‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫חוקרים‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ .‫שלהם‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫חיים‬ ‫פשוט‬ ‫הם‬ .‫בהיסטוריה‬ ‫להתעניין‬ ‫ולא‬ ‫לרכבת‬ ‫מחכים‬ ‫הרכבת‬ ‫של‬ ‫האדום‬ ‫הקו‬ ‫פה‬ ‫לעבור‬ ‫אמור‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫בעוד‬ ,‫העירוניות‬ ‫התכניות‬ ‫לפי‬ ‫מגרש‬ ‫ואת‬ ‫הספסלים‬ ‫עם‬ ‫הראשית‬ ‫השדרה‬ ‫את‬ ‫חותכת‬ ‫הרכבת‬ .‫הגן‬ ‫באמצע‬ ‫הקלה‬ ‫שכונתי‬ ‫ממרכז‬ ‫תהפוך‬ ‫היא‬ .‫תשתנה‬ ‫הגינה‬ ‫הרכבת‬ ‫של‬ ‫המעבר‬ ‫בעקבות‬ .‫ההחלקה‬ ‫אפשר‬ ‫יהיה‬ .‫וחשוב‬ ‫טוב‬ ‫זה‬ ‫קלה‬ ‫רכבת‬ .‫לשכונה‬ ‫מחוץ‬ ‫אנשים‬ ‫אליה‬ ‫ויגיעו‬ ,‫עירוני‬ ‫למרכז‬ .‫חדשים‬ ‫אנשים‬ ‫לכאן‬ ‫יגיעו‬ .‫מהר‬ ‫מאד‬ ‫אביב‬ ‫ולתל‬ ‫העיר‬ ‫בתוך‬ ‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫להגיע‬ ‫כיום‬ ‫שקיים‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫תשנה‬ ‫היא‬ ‫אבל‬ .‫יפות‬ ‫בגדים‬ ‫חנויות‬ ‫וייפתחו‬ ‫יתחלפו‬ ‫החנויות‬ ‫אולי‬ ‫השאלה‬ ?‫גלידה‬ ‫לאוטו‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬ ?‫ישחקו‬ ‫ילדים‬ ‫איפה‬ ?‫ישבו‬ ‫אנשים‬ ‫איפה‬ .‫בגינה‬ ‫המאפיינים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫הגינה‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫האופי‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬ ‫היא‬ ‫העיקרית‬ .‫עמה‬ ‫תביא‬ ‫שהרכבת‬ ‫החדשים‬ ‫רוב‬ .‫העבודה‬ ‫אחרי‬ ‫פשוט‬ ‫אלא‬ ,‫לבת-ים‬ ‫מחוץ‬ ‫לא‬ ‫לגינה‬ ‫כיום‬ ‫באים‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ ‫אנשים‬ ‫לפה‬ ‫יבואו‬ ‫רכבת‬ ‫תחנת‬ ‫פה‬ ‫כשתהיה‬ ‫האם‬ .‫בשכונה‬ ‫גרים‬ ‫שראיינתי‬ ‫האנשים‬ ‫לבוא‬ ‫ירצו‬ ‫מבחוץ‬ ‫שאנשים‬ ‫לי‬ ‫נראה‬ ‫לא‬ ‫ראשונה‬ ‫במחשבה‬ ,‫לדעת‬ ‫לי‬ ‫קשה‬ ?‫מבחוץ‬ .‫לשינוי‬ ‫הזדמנות‬ ‫היא‬ ,‫להרוס‬ ‫גם‬ ‫יכולה‬ ‫רכבת‬ – ‫אבל‬ ?‫פה‬ ‫לחפש‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫מה‬ .‫לבת-ים‬ .‫תשתנה‬ ‫והגינה‬ ‫עכשיו‬ ‫פה‬ ‫שנמצאים‬ ‫לאנשים‬ ‫מקום‬ ‫יותר‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ואולי‬ ‫את‬ ‫המתארת‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ .‫העתידית‬ ‫הגינה‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫שרטוט‬ ‫צריך‬ ‫זה‬ ‫בשביל‬ ‫לשמור‬ ‫ניסיתי‬ ‫החדשה‬ ‫בתכנית‬ - ‫במחקר‬ ‫שעלה‬ ‫כפי‬ ‫כיום‬ ‫המצב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫העתידית‬ ‫הגינה‬ – ‫ביחד‬ .‫במרכזה‬ ‫שעוברת‬ ‫הרכבת‬ ‫למרות‬ ,‫כיום‬ ‫בגינה‬ ‫שמתקיימות‬ ‫הפעילויות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫לתושבי‬ ‫כיום‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ‫שעדיין‬ ‫גדול‬ ‫מרכזי‬ ‫מקום‬ - “‫העיר‬ ‫ל“גן‬ ‫הופכת‬ ‫הגינה‬ - ‫בת-ים‬ ‫עיריית‬ ‫לרחבת‬ ‫החיבור‬ ‫ואת‬ ‫לגינה‬ ‫הנגישות‬ ‫את‬ ‫תשפר‬ ‫גם‬ ‫התכנית‬ .‫השכונה‬ ‫למבקרים‬ ‫להסביר‬ ‫ויכולה‬ ‫הנ“ד‬ ‫אסון‬ ‫חללי‬ ‫את‬ ‫שמזכירה‬ ‫אנדרטה‬ :‫חדש‬ ‫סמל‬ ‫לה‬ ‫ותוסיף‬ ‫סמל‬ ‫ולהיות‬ ‫ולמשחק‬ ‫לילדים‬ ‫מקום‬ ‫כעוד‬ ‫לשמש‬ ,‫המקום‬ ‫של‬ ‫והשם‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫על‬ .‫לגינה‬ ‫מיוחד‬ 11 Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ ‫העיר‬ ‫גן‬ ‫במטרופולין‬ ‫הקלה‬ ‫הרכבת‬ ‫מערכת‬ ‫מפת‬ .‫האדום‬ ‫הקו‬ ‫המפה‬ ‫במרכז‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ .‫עירוניים‬ ‫תחבורה‬ ‫נתיבי‬ ‫נת“ע‬ ‫אתר‬ ‫מתוך‬
 7. 7. ‫בבית‬ ‫להרגיש‬ 12 ‫בבית‬ ‫להרגיש‬ ‫התרבות‬ ‫גן‬ ‫בריישה‬ ‫קסניה‬ ‫בירן‬ ‫עדי‬ :‫מלווה‬ ‫אדריכלית‬ ‫אחד‬ ‫על‬ .‫בערב‬ ‫היה‬ ‫זה‬ .‫אחד‬ ‫אף‬ ‫שם‬ ‫הכרתי‬ ‫לא‬ ‫יוסף‬ ‫רמת‬ ‫לגן‬ ‫שהגעתי‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫התחברתי‬ ‫מאד‬ ‫מהר‬ .‫מדברים‬ ‫צוחקים‬ .‫בנות‬ .‫בנים‬ .‫נוער‬ ‫בני‬ ‫קבוצת‬ ‫ישבה‬ ‫הספסלים‬ ‫נהיינו‬ ,‫לגן‬ ‫להגיע‬ ‫המשכתי‬ .‫קרוב‬ ‫גרה‬ ‫אני‬ .‫בשכונה‬ ‫אנשים‬ ‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫הכרתי‬ ‫וככה‬ ‫אליהם‬ ‫מכירים‬ ‫בגן‬ ‫עוברת‬ ‫או‬ ‫ברחוב‬ ‫הולכת‬ ‫כשאני‬ ‫היום‬ .‫נוספים‬ ‫חברים‬ ‫הכרתי‬ ‫שדרכה‬ ‫חבורה‬ ‫שהורידו‬ ‫וראיתי‬ ‫לגן‬ ‫הגעתי‬ ‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ .‫שאלות‬ ‫שואלים‬ ,‫איתי‬ ‫לדבר‬ ‫עוצרים‬ .‫אותי‬ ‫את‬ ‫שיפצו‬ ‫הזמן‬ ‫באותו‬ ‫בערך‬ .‫חבל‬ ‫שזה‬ ‫חשבתי‬ .‫ערב‬ ‫כל‬ ‫לשבת‬ ‫נהגנו‬ ‫עליו‬ ‫הספסל‬ ‫את‬ ‫ומדריכים‬ ‫ומוזיקה‬ ‫חדשים‬ ‫מתקנים‬ ‫שם‬ ‫שמו‬ .‫אילת‬ ‫נוער‬ ‫מועדון‬ ‫ליד‬ ,‫לכביש‬ ‫שמעבר‬ ‫הגן‬ ‫המחקר‬ ‫בתחילת‬ .‫אני‬ ‫גם‬ ,‫האחר‬ ‫לגן‬ ‫עברה‬ ‫החבורה‬ ‫רוב‬ .‫שהצטרף‬ ‫למי‬ ‫כיבוד‬ ‫שהציעו‬ ‫שישן‬ ‫ההומלס‬ ‫את‬ ‫ראיתי‬ ,‫התצפיות‬ ‫באחת‬ .‫שלנו‬ ‫הספסל‬ ‫פעם‬ ‫היה‬ ‫בו‬ ‫למקום‬ ‫חזרתי‬ ‫המושג‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫לי‬ ‫גרם‬ ‫הוא‬ ‫הפעם‬ .‫בעבר‬ ‫אותו‬ ‫הכרתי‬ ‫כבר‬ .‫בגן‬ ‫ספסל‬ ‫על‬ ‫ערב‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫בשבילי‬ ‫גם‬ .‫שלו‬ ‫לאנשים‬ ‫כבית‬ ‫משמש‬ ‫הזה‬ ‫הגן‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫ועל‬ “‫בית‬ ‫ו“חסר‬ “‫”בית‬ .‫אותו‬ ‫אוהבת‬ ‫ואני‬ ‫בית‬ ‫כמו‬ ‫עדיין‬ ‫בעיר‬ ‫גבוהה‬ ‫הכי‬ ‫הנקודה‬ ‫השישים‬ ‫בשנות‬ ‫נבנו‬ ‫בה‬ ‫הבתים‬ ‫שרוב‬ ‫שכונה‬ ,‫יוסף‬ ‫רמת‬ ‫שכונת‬ ‫במרכז‬ ‫שוכן‬ ‫הגן‬ ‫מים‬ ‫מגדל‬ ‫הגן‬ ‫במרכז‬ .‫פרטיים‬ ‫בתים‬ - ‫וילות‬ ‫וכמה‬ ,‫שיכונים‬ - ‫רכבות‬ ‫בעיקר‬ ,‫והשבעים‬ ‫כי‬ ‫וגם‬ ,‫הגובה‬ ‫בגלל‬ ‫גם‬ .‫בת-ים‬ ‫בעיר‬ ‫גבוהה‬ ‫הכי‬ ‫הנקודה‬ ‫זוהי‬ .‫מטפסים‬ ‫צמחים‬ ‫עליו‬ ,‫ישן‬ ‫ולבן‬ ‫עגול‬ ‫מבנה‬ .‫בת-ים‬ ‫מוזיאון‬ ‫שוכן‬ ‫המים‬ ‫למגדל‬ ‫בצמוד‬ .‫העיר‬ ‫של‬ ‫התרבות‬ ‫מרכז‬ ‫זה‬ ‫שבעבר‬ ‫גדול‬ ‫מבנה‬ ,‫התרבות‬ ‫היכל‬ ‫מולו‬ .‫אירועים‬ ‫גם‬ ‫פעם‬ ‫ומדי‬ ‫אמנות‬ ‫תערוכות‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫להיכל‬ ‫בסמוך‬ .‫תרבות‬ ‫ואירועי‬ ,‫הצגות‬ ,‫טקסים‬ ‫בו‬ ‫מתקיימים‬ ‫וכיום‬ ‫קולנוע‬ ‫בית‬ ‫היה‬ ,‫האלה‬ ‫המבנים‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫נמצא‬ ‫הגן‬ .‫תיכון‬ ‫ספר‬ ‫ובית‬ ‫פתוח‬ ‫קטן‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ,‫גדולה‬ ‫רחבה‬ ‫מחול‬ ‫משחקים‬ ‫מגרש‬ ‫לצידה‬ ,‫גדולה‬ ‫מדשאה‬ ‫הגן‬ ‫במרכז‬ .‫עצמו‬ ‫משל‬ ‫חיים‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬ ‫מוקף‬ ‫הכל‬ .‫שימוש‬ ‫חסר‬ ‫ספורט‬ ‫מגרש‬ ‫יש‬ ‫המדשאה‬ ‫ליד‬ .‫משחקים‬ ‫ומתקני‬ ‫נדנדות‬ ‫בו‬ ‫הזה‬ ‫בגן‬ .‫הנעימה‬ ‫האווירה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫שלהם‬ ‫והפריחה‬ ,‫והשלכת‬ ,‫שהצל‬ ‫גדולים‬ ‫בעצים‬ .‫תרבותית‬ ,‫מטופחת‬ ,‫קרירה‬ ,‫מוצלת‬ ,‫ירוקה‬ ‫ריאה‬ ‫זאת‬ .‫שקט‬ ,‫נעים‬ ,‫ביתית‬ ‫תחושה‬ ‫יש‬ ‫לעשן‬ ‫או‬ ‫אוויר‬ ‫לשאוף‬ ‫אליו‬ ‫מגיעים‬ ‫שאנשים‬ ‫מקום‬ ‫וגם‬ ‫להצגה‬ ‫בדרך‬ ‫בו‬ ‫שעוברים‬ ‫מקום‬ ‫זמן‬ ‫בו‬ ‫ומבלים‬ ‫שיושבים‬ ‫האנשים‬ ,“‫הקבועים‬ ‫ה“זרמים‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫הזה‬ ‫המרחב‬ ‫בכל‬ .‫סיגריה‬ .‫אחר‬ ‫למקום‬ ‫בדרך‬ ‫בו‬ ‫שחולפים‬ ‫האנשים‬ - “‫המשתנים‬ ‫ה“זרמים‬ ‫ואת‬ ,‫היום‬ ‫במהלך‬ ‫רב‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫זרמים‬ ‫ובחלקם‬ ,‫מאד‬ ‫ברורים‬ ‫מהזרמים‬ ‫חלק‬ .‫הגן‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫הם‬ ,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫זרמים‬ ,“‫ה“זרמים‬ ‫שעוברים‬ ‫ילדים‬ :‫בבוקר‬ ‫בא‬ ‫אחד‬ ‫זרם‬ .‫קיימים‬ ‫שהם‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫להתבונן‬ ‫צריך‬ ‫מבית‬ ‫חזרה‬ ‫בדרך‬ ,‫הצהריים‬ ‫בשעות‬ ‫לגן‬ ‫חזרה‬ ‫חוזר‬ ‫הזה‬ ‫הזרם‬ .‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫בדרך‬ ‫בו‬ ,‫לעבודה‬ ‫שיוצאים‬ ‫האנשים‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫זרם‬ .‫במתקנים‬ ‫ומשחקים‬ ‫עוצרים‬ ‫לפעמים‬ ,‫הספר‬ ‫אנשים‬ .‫הקניון‬ ‫לכיוון‬ ‫או‬ ‫הסמוך‬ ‫ברחוב‬ ‫שנמצאות‬ ‫האוטובוס‬ ‫תחנות‬ ‫לכיוון‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫הזרם‬ ‫הוא‬ ,‫עוצר‬ ‫שכן‬ ,‫אחר‬ ‫זרם‬ .‫לעצור‬ ‫מבלי‬ ,‫בקצב‬ ‫הולכים‬ ,‫ממהרים‬ ‫לעבודה‬ ‫בדרך‬ ‫יש‬ .‫הספסלים‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫בצל‬ ‫ישיבה‬ ‫מקום‬ ‫בוחרים‬ ‫ואז‬ ‫בגן‬ ‫מטיילים‬ ‫הם‬ .‫הקשישים‬ ‫של‬ ‫המרכזית‬ ‫השדרה‬ .‫מפגש‬ ‫מקום‬ ‫בשבילם‬ ‫מהווה‬ ‫והגן‬ ,‫רבים‬ ‫קשישים‬ ‫הזאת‬ ‫בשכונה‬ ‫אפשר‬ ,‫זה‬ ‫מול‬ ‫זה‬ ‫מסודרים‬ ‫הספסלים‬ .‫בו‬ ‫לשבת‬ ‫בוחרים‬ ‫רבים‬ ‫שמבוגרים‬ ‫מקום‬ ‫היא‬ ‫הספסלים‬ ‫היום‬ ‫במהלך‬ .‫מולך‬ ‫שיושבים‬ ‫אלה‬ ‫ועל‬ ,‫שעוברים‬ ‫האנשים‬ ‫על‬ ‫מהם‬ ‫להסתכל‬ ‫כבר‬ ‫הם‬ .‫רבים‬ ‫רחוב‬ ‫חתולי‬ ‫בגן‬ ‫יש‬ .‫החתולים‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫זרם‬ .‫מלאים‬ ‫שבשדרה‬ ‫על‬ ‫מפלסטיק‬ ‫קופסאות‬ ‫שמה‬ ,‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫מאכילה‬ ‫אחת‬ ‫אישה‬ .‫מהמקום‬ ‫חלק‬ ‫ההומלס‬ ‫כמו‬ ‫בגן‬ ‫ישנים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ .‫קבועה‬ ‫נקודה‬ ‫לאותה‬ ‫ומגיעים‬ ‫חוזרים‬ ‫והם‬ ,‫הדשא‬ ‫ומוכרות‬ ‫הספסלים‬ ‫אחד‬ ‫לפני‬ ‫סדין‬ ‫פורסות‬ ‫נשים‬ ,‫היום‬ ‫במהלך‬ .‫ערב‬ ‫בכל‬ ‫שמגיע‬ ‫באים‬ .‫וקלפים‬ ‫שולחן‬ ‫במשחקי‬ ‫לשחק‬ ‫אוהבים‬ ‫מהאנשים‬ ‫חלק‬ .‫שנייה‬ ‫ויד‬ ‫לבית‬ ‫מוצרים‬ ‫מביאים‬ ‫אז‬ ,‫שולחן‬ ‫למשחקי‬ ‫מסודר‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫בגן‬ .‫שעות‬ ‫במשך‬ ‫משחקים‬ .‫בחבורות‬ ,‫וכוסות‬ ‫שתייה‬ ,‫כיבוד‬ ‫מביאים‬ .‫ומשחקים‬ ‫שולחן‬ ‫סביב‬ ‫אותם‬ ‫מסדרים‬ ,‫מהבית‬ ‫כיסאות‬ ‫תלש‬ ‫מישהו‬ ‫מהשדרה‬ ‫העץ‬ ‫מספסלי‬ ‫אחד‬ ‫את‬ .‫למה‬ ‫יודעת‬ ‫לא‬ .‫שקית‬ ‫תולים‬ ‫העץ‬ ‫ועל‬ .‫שחקנים‬ ‫ליותר‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫ככה‬ .‫שולחן‬ ‫ליד‬ ‫אותו‬ ‫שם‬ ,‫המשחקים‬ ‫לאזור‬ ‫והעביר‬ ‫ומפצחים‬ ‫מדברים‬ ,‫הספסלים‬ ‫על‬ ‫שיושבים‬ ,‫הנוער‬ ‫בני‬ .‫אחרים‬ ‫זרמים‬ ‫שני‬ ‫מגיעים‬ ‫בערב‬ .‫גרעינים‬ ‫קליפות‬ ‫של‬ ‫מעגלים‬ ‫מהספסלים‬ ‫לחלק‬ ‫מתחת‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫בבוקר‬ .‫גרעינים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫יש‬ .‫תרבותי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫הרצפה‬ ‫על‬ ‫גרעינים‬ ‫קליפות‬ ‫שזורקים‬ ‫אוהבת‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫שעושה‬ ‫וקבוצה‬ ,‫למוזיאון‬ ‫שכניסה‬ ‫מבטון‬ ‫ברחבה‬ ‫סקייטבורד‬ ‫על‬ ‫שמחליקה‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫לראות‬ ‫ואפשר‬ ‫חשוכים‬ ‫אזורים‬ ‫יש‬ ‫הערב‬ ‫בשעות‬ .‫התרבות‬ ‫היכל‬ ‫של‬ ‫בחנייה‬ ‫פארקור‬ ‫הוא‬ ‫האחר‬ ‫הזרם‬ .‫ראשונה‬ ‫לנשיקה‬ ‫או‬ ‫לדייט‬ ‫טוב‬ ‫מקום‬ .‫בגן‬ ‫שמטיילים‬ ‫זוגות‬ ‫הרבה‬ ‫את‬ ‫מחנים‬ ,‫מהשכונה‬ ‫באים‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫הם‬ .‫למוזיאון‬ ‫או‬ ‫לתיאטרון‬ ‫שמגיעים‬ ‫אנשים‬ .‫אנשים‬ ‫הרבה‬ ‫באים‬ ‫במוזיאון‬ ‫שיש‬ ‫לאירועים‬ .‫לאירוע‬ ‫ונכנסים‬ ‫בחניה‬ ‫האוטו‬ ‫אירוע‬ ‫כשיש‬ .‫המים‬ ‫מגדל‬ ‫ליד‬ ,‫הגן‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫שבצד‬ ‫הדשא‬ ‫על‬ ‫מתקיימים‬ ‫לרוב‬ ‫הם‬ ‫מהזרמים‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ ‫אבל‬ ,‫משתנה‬ ‫בגן‬ ‫הקבועה‬ ‫והאווירה‬ ‫חזקה‬ ‫מוזיקה‬ ‫שומעים‬ .‫שבמוזיאון‬ ‫למסיבה‬ ‫נכנסים‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ,‫מהשכונה‬ ,‫הקבועים‬ .‫בבית‬ ‫להישאר‬ ‫מעדיפים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫אולי‬ ‫שלך‬ ‫המקושט‬ ‫המרחב‬ ‫מדרגות‬ ‫בחדרי‬ .(CHUYUTNA) ‫חוי-הויוט‬ ‫קצת‬ ‫בו‬ ‫חסר‬ ‫רק‬ ,‫נעים‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הגן‬ ‫בתוך‬ ‫גם‬ .‫וקישוטים‬ ,‫מפלסטיק‬ ‫ופרחים‬ ,‫תמונות‬ ‫תראה‬ ‫תמיד‬ ‫מרוסיה‬ ‫עולים‬ ‫של‬ ‫בבתים‬ ‫רגעים‬ ‫שמזכירים‬ ‫וחפצים‬ ‫בקישוטים‬ ‫מלאים‬ ‫הם‬ ‫אלא‬ ‫ריקים‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫הקירות‬ ‫הבית‬ .‫במרחב‬ ‫טובה‬ ‫תחושה‬ ‫שמתאר‬ ‫ברוסית‬ ‫מונח‬ :‫הויוט‬ ‫החוי‬ ‫זה‬ .‫יפים‬ ,‫נעימים‬ 13 Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬
 8. 8. ,‫מקום‬ ‫עוד‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫תחושה‬ ‫למקום‬ ‫שנותן‬ ‫קטן‬ ‫לקישוט‬ ‫מתכוונים‬ ‫הויוט‬ ‫חוי‬ ‫כשאומרים‬ ‫קבוע‬ ‫פרט‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הקישוט‬ .(coziness) ‫ונינוח‬ ‫חמים‬ ,‫בבית‬ ‫כמו‬ ‫נעים‬ ‫מקום‬ ‫אלא‬ ‫העיקר‬ ,‫קטן‬ ‫או‬ ‫גדול‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ .‫צבע‬ ‫או‬ ‫פרח‬ ‫כמו‬ ,‫זמני‬ ‫או‬ (‫לדוגמא‬ ,‫כד‬ ‫או‬ ‫)תמונה‬ ‫ל“מרחב‬ ‫מרחב‬ ‫כל‬ ‫שהופך‬ ‫הקישוטי‬ ‫הקטן‬ ‫הפרט‬ ‫הוא‬ ‫החוי-הויוט‬ .‫עליו‬ ‫חשב‬ ‫שמישהו‬ ‫והרי‬ .‫בית‬ .‫בנוח‬ ‫בו‬ ‫שמרגישים‬ .‫אליו‬ ‫שחוזרים‬ ,‫אותו‬ ‫שמזהים‬ ,‫מזוהה‬ ‫מקום‬ - “‫שלך‬ ‫פוגשים‬ ,‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫בו‬ ‫מבלים‬ .‫בית‬ ‫כמו‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הגן‬ ‫מהאנשים‬ ‫גדול‬ ‫ולחלק‬ ‫להומלס‬ ‫אני‬ ‫הספסל‬ ‫על‬ ‫פה‬ ‫יושבת‬ ‫כשאני‬ .‫יום‬ ‫מדי‬ ‫בו‬ ‫עוברים‬ ,‫אליו‬ ‫חוזרים‬ ,‫מוכרים‬ ‫אנשים‬ ‫הם‬ ‫התרבות‬ ‫והיכל‬ ‫המוזיאון‬ ‫של‬ ‫הקירות‬ .‫גדול‬ ‫בבית‬ ‫חדרים‬ ‫חדרים‬ ‫כמו‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫נקי‬ ‫שיהיה‬ ‫ולדאוג‬ ‫לשמור‬ ‫שצריך‬ ‫רצפה‬ ‫הוא‬ ‫הדשא‬ ,‫בהם‬ ‫נוגעים‬ ‫שלא‬ ‫יפים‬ ‫טפטים‬ ‫הבית‬ .‫חברים‬ ‫עם‬ ‫נפגשים‬ ‫בו‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫הסלון‬ ‫כמו‬ ‫היא‬ ‫השדרה‬ ,‫אותו‬ ‫ילכלכו‬ ‫ושלא‬ .‫מקושט‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫יפה‬ ‫הזה‬ ‫ָיוּת‬‫ח‬ ‫לגן‬ ‫להוסיף‬ ‫שיפוץ‬ ‫כאן‬ ‫לעשות‬ ‫אסור‬ .‫שהוא‬ ‫כמו‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫אוהבים‬ ,‫אני‬ ‫וגם‬ ,‫איתם‬ ‫שדיברתי‬ ‫אנשים‬ ‫המתכת‬ ‫גדרות‬ ‫על‬ ‫אפילו‬ ‫לשמור‬ ‫צריך‬ .‫שלו‬ ‫האופי‬ ‫את‬ ‫שישנה‬ ,‫מדי‬ ‫רחב‬ ,‫מדי‬ ‫גדול‬ ,‫קטנים‬ ‫קישוטים‬ ‫להוסיף‬ ‫רק‬ .‫הדשא‬ ‫את‬ ‫שמקיפות‬ ‫התכלת‬ ‫הפס‬ ‫עם‬ ‫הנמוכות‬ ‫הלבנות‬ ‫מגדל‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ (‫והגובה‬ ‫הצל‬ ‫)בגלל‬ ‫קריר‬ ‫כבר‬ ‫שהוא‬ ‫בגלל‬ .‫שלו‬ ‫החיוּת‬ ‫את‬ ‫שידגישו‬ ‫ונהנים‬ ,‫בהם‬ ‫ונוגעים‬ ,‫עליהם‬ ‫שמסתכלים‬ ‫מים‬ ‫על‬ .‫מים‬ ‫של‬ ‫אלמנטים‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ ,‫המים‬ ‫ליהנות‬ ‫ויוכל‬ ‫יראה‬ ‫בגן‬ ‫שעובר‬ ‫מי‬ ‫שכל‬ ‫חזק‬ ‫מים‬ ‫זרם‬ ‫עם‬ ‫יפה‬ ‫מזרקה‬ ‫על‬ ‫חשבתי‬ .‫מהם‬ ‫תצנן‬ ‫תצור‬ ‫שהמזרקה‬ ‫הלחות‬ .‫בגן‬ ‫הרגועה‬ ‫לאווירה‬ ‫יוסיף‬ ‫המים‬ ‫של‬ ‫הקול‬ .‫ממנו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫ויפגשו‬ ,‫בה‬ ‫יעצרו‬ “‫שונים‬ ‫מ“הזרמים‬ ‫שאנשים‬ ‫בגן‬ ‫נקודה‬ ‫תהיה‬ ‫זאת‬ .‫אותה‬ ‫כמו‬ ‫מקושטים‬ ‫ופסלים‬ ‫משיש‬ ‫גדולה‬ ‫מזרקה‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫זאת‬ .‫בה‬ ‫לשחק‬ ‫יוכלו‬ ‫וילדים‬ ‫שעומדת‬ ‫הזאת‬ ‫המזרקה‬ ‫כמו‬ - ‫אחר‬ ‫מסוג‬ ‫מזרקה‬ ‫או‬ ,‫פטרבורג‬ ‫בסנט‬ ‫לדוגמא‬ ‫שיש‬ ‫נוחים‬ ‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ ‫להוסיף‬ ‫ממליצה‬ ‫אני‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫החלקים‬ ‫בשאר‬ .‫המדשאה‬ ‫במרכז‬ ‫מבית‬ ‫לתלמידים‬ ‫ככיתה‬ ‫לשמש‬ ‫שיוכלו‬ ‫מטפסים‬ ‫צמחים‬ ‫עליהן‬ ‫ופרגולות‬ ,‫לשחקנים‬ .‫צבעונית‬ ‫לילית‬ ‫ותאורה‬ ‫מתחלפים‬ ‫קישוטים‬ ‫לתלות‬ ‫אפשר‬ ‫העצים‬ ‫על‬ .‫הסמוך‬ ‫הספר‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫השייכות‬ ‫את‬ ‫וידגישו‬ ,‫הגן‬ ‫של‬ ‫השכונתי-ביתי‬ ‫האופי‬ ‫על‬ ‫ישמרו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ .‫שלהם‬ ‫הבית‬ ‫שהוא‬ ‫למרחב‬ 1415 ‫גבולות‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬‫בבית‬ ‫להרגיש‬
 9. 9. ‫טוב‬ ‫מקום‬‫טוב‬ ‫מקום‬ 1617 ‫טורק‬ ‫אתא‬ ‫כיכר‬ - ‫צפונית‬ ‫טיילת‬ ‫גוזשקובה‬ ‫כריסטינה‬ ‫בריקס-אתגר‬ ‫ליאת‬ :‫מלווה‬ ‫אדרכלית‬ ‫אתגר‬ ‫שרון‬ :‫מלווה‬ ‫ציירת‬ .12 ‫בת‬ ‫כשהייתי‬ ‫בישראל‬ ‫שביקרתי‬ ‫הראשונים‬ ‫המקומות‬ ‫אחד‬ ‫היה‬ ‫אתא-טורק‬ ‫פארק‬ ‫עצי‬ ‫היה‬ ‫שראיתי‬ ‫הראשון‬ ‫הדבר‬ ‫המקום‬ ‫אל‬ ‫וכשהתקרבתי‬ ,‫בחורף‬ ,‫בינואר‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ,‫כאלה‬ ‫עצים‬ ‫שראיתי‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫היתה‬ ‫זאת‬ .(“‫”פלמות‬ ‫להם‬ ‫קוראת‬ ‫)אני‬ ‫הדקל‬ ‫המקום‬ .‫עליהם‬ ‫לטפס‬ ‫רציתי‬ ‫ממש‬ ,‫וירוקים‬ ‫תמירים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫חורף‬ ‫שהיה‬ ‫ולמרות‬ ‫היה‬ ‫והיום‬ ‫כחול‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫היה‬ ‫הים‬ ,‫נקיים‬ ‫היו‬ ‫השמיים‬ ,‫עננים‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ‫ביותר‬ ‫צבעוני‬ ‫היה‬ ‫ללא‬ ‫היה‬ ‫וחלקו‬ ‫בניה‬ ‫בתהליך‬ ‫היה‬ ‫הפארק‬ .‫בפרט‬ ‫ולבולגריה‬ ‫בכלל‬ ‫לחורף‬ ‫יחסית‬ ‫שמשי‬ ‫בהינו‬ ,‫אימי‬ ‫עם‬ ‫המקום‬ ‫אל‬ ‫הגעתי‬ .‫עפתי‬ ‫שכמעט‬ ‫חזקה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ,‫נשבה‬ ‫חזקה‬ ‫רוח‬ .‫דשא‬ ‫יהיה‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫לבנות‬ ‫וכשיסיימו‬ ¨‫מיוחד‬ ‫מקום‬ ‫”איזה‬ :‫לעצמי‬ ‫וחשבתי‬ ,‫ודיברנו‬ ‫בים‬ ‫יחדיו‬ .‫הבנייה‬ ‫את‬ ‫סיימו‬ ‫כבר‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫כשנתיים‬ ,‫בפארק‬ ‫שביקרתי‬ ‫הבאה‬ ‫בפעם‬ .“‫מדהים‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫אליו‬ ‫לחזור‬ ‫אותי‬ ‫מזמנים‬ – ‫הרוח‬ ,‫האנשים‬ ,‫הריחות‬ ,‫שוב‬ ‫אותו‬ ‫לראות‬ ‫שמחתי‬ .‫מחדש‬ ‫בפארק‬ ‫נקודה‬ ‫מכל‬ ,‫ים‬ ‫בבת‬ ‫הטיילת‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫בחלק‬ ‫ממוקם‬ ‫אתא-טורק‬ ‫פארק‬ ‫הגדר‬ ‫הוא‬ ‫שיש‬ ‫היחיד‬ ‫והגבול‬ ‫גבול‬ ‫ללא‬ ,‫לקצה‬ ‫מקצה‬ ‫שנפרס‬ ‫הים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫מדרגות‬ ‫גרם‬ ‫יש‬ ‫הטיילת‬ ‫בהמשך‬ .‫מהצוק‬ ‫נפילה‬ ‫ומונעת‬ ‫הטיילת‬ ‫לאורך‬ ‫שממשיכה‬ ,‫בחול‬ ‫המוקף‬ ‫לילדים‬ ‫משחקים‬ ‫מתקני‬ ‫עם‬ ‫אזור‬ ‫כולל‬ ‫המקום‬ .‫הים‬ ‫חופי‬ ‫עד‬ ‫שמוביל‬ ‫לכיוון‬ ‫ובהמשך‬ ‫הטיילת‬ ‫את‬ ‫מעטרים‬ “‫”פלמות‬ ‫עצי‬ ,‫מדשאות‬ ‫יש‬ ‫המתקן‬ ‫צידי‬ ‫משני‬ .‫שולחן‬ ‫למשחקי‬ ‫מעץ‬ ‫מבנה‬ ,‫דרום‬ ‫המשקיפים‬ ‫גבוהים‬ ‫אבות‬ ‫בתי‬ ‫בשכונה‬ ‫יש‬ ,‫זקנים‬ ‫בתושבים‬ ‫מאוכלסת‬ ‫הפארק‬ ‫סביבת‬ ‫נתיב‬ ‫שהוא‬ ‫כביש‬ ‫וביניהם‬ ‫קפה‬ ‫ובתי‬ ‫חנויות‬ ‫יש‬ ‫הטיילת‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫מצידה‬ .‫הים‬ ‫אל‬ ‫העסקים‬ ‫רחוב‬ ‫שבין‬ ‫המפגש‬ ‫נקודת‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫טורק‬ ‫אתא‬ ‫כיכר‬ .‫בבת-ים‬ ‫ראשי‬ ‫תחבורה‬ ‫ושונה‬ ‫ייחודי‬ ‫באופן‬ ‫מעוצב‬ ‫והמרחב‬ ‫והים‬ ‫הטיילת‬ ‫ובין‬ ‫רוטשילד‬ ,‫העיר‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ .‫הטיילת‬ ‫חלקי‬ ‫משאר‬ ‫שמושכת‬ ‫מטיילת‬ ‫חלק‬ - “‫הגדול‬ ‫”המקום‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ ‫הוא‬ ,‫הבנתי‬ ‫לפי‬ ,‫אתא-טורק‬ ‫פארק‬ ‫כי‬ ‫למקום‬ ‫מגיעים‬ ‫אנשים‬ ,‫שני‬ ‫ומצד‬ ‫עניין‬ ‫מוקד‬ ‫ומהווה‬ ‫שונים‬ ‫ממקומות‬ ‫אנשים‬ ‫אליה‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫לשבת‬ ,‫ואינטימי‬ ‫יומי‬ ‫יום‬ ‫מקום‬ ,“‫קטן‬ ‫”מקום‬ ‫גם‬ ‫בעיניהם‬ ‫הזמן‬ ‫באותו‬ ‫הוא‬ ,‫ההורים‬ ‫קבוצת‬ :‫מרכזיות‬ ‫קבוצות‬ ‫שלוש‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫פוקדות‬ ‫הפארק‬ ‫את‬ .‫שייך‬ ‫ולהרגיש‬ ‫והילדים‬ ‫הספסלים‬ ‫על‬ ‫יושבים‬ ‫ההורים‬ .‫המשחקים‬ ‫מתקני‬ ‫ליד‬ ‫שמתרכזים‬ ,‫אמהות‬ ‫לרוב‬ ‫פעמים‬ .‫וצעקות‬ ‫צחוק‬ ‫דרך‬ ‫המקום‬ ‫של‬ ‫הקולות‬ ‫אווירת‬ ‫את‬ ‫ומשנים‬ ‫במגרש‬ ‫משחקים‬ ‫כששימחה‬ ,‫בנכדים‬ ‫ובוהות‬ ‫עצמן‬ ‫עם‬ ‫יושבות‬ ,‫נכדיהן‬ ‫עם‬ ‫מגיעות‬ ‫סבתות‬ ‫גם‬ ‫רבות‬ ‫היא‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫בתדירות‬ ‫במקום‬ ‫משתמשת‬ ‫שכבר‬ ‫השניה‬ ‫הקבוצה‬ .‫פניהן‬ ‫על‬ ‫מרוחה‬ .‫בלילה‬ ‫ובעיקר‬ ‫כחבורות‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫שמבקרים‬ ,‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫הפארק‬ ,‫אליהם‬ ‫הצטרפתי‬ ,‫בעבר‬ ,‫אני‬ ‫גם‬ .‫זרים‬ ‫מרתיעים‬ ‫ומעט‬ ‫צועקים‬ ‫הם‬ ‫הזקנים‬ ‫קבוצת‬ ,‫השחמט‬ ‫שולחנות‬ ‫את‬ ‫שבנו‬ ‫מאז‬ ‫אך‬ ,‫בערב‬ 20:00 ‫לאחר‬ ‫שלנו‬ ‫הבילוי‬ ,‫במקום‬ ‫שמשתמשת‬ ‫נוספת‬ ‫קבוצה‬ ,‫הזקנים‬ ‫קבוצת‬ .‫הערב‬ ‫בשעות‬ ‫גם‬ ‫שם‬ ‫ישובים‬ ‫עוד‬ ‫ומי‬ ‫המקום‬ ‫בסביבת‬ ‫גרים‬ ‫רובם‬ .‫ומתאמנת‬ ‫משחקת‬ ,‫השחמט‬ ‫שולחנות‬ ‫ליד‬ ‫יושבת‬ ‫בראיון‬ ‫לי‬ ‫סיפרו‬ ‫חלקם‬ .‫ולשחק‬ ‫חברים‬ ‫לבקר‬ ‫כדי‬ ‫לפארק‬ ‫עד‬ ‫מגיע‬ ‫בסביבה‬ ‫גר‬ ‫שלא‬ ‫הזקנים‬ ‫רוב‬ .‫המשפחה‬ ‫במקום‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫זמנם‬ ‫את‬ ‫מבלים‬ ‫והם‬ ‫רחוק‬ ‫גרה‬ ‫שמשפחתם‬ ‫למגרש‬ ‫ילדיהן‬ ‫עם‬ ‫הבאות‬ ‫אמהות‬ ‫של‬ ‫נשית‬ ‫בולטות‬ ‫לעומת‬ ,‫גברים‬ ‫הם‬ ‫לשם‬ ‫שבאים‬ .‫המשחקים‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫תלוי‬ ,‫שונות‬ ‫ואישיות‬ ‫חברתיות‬ ‫משמעויות‬ ‫עם‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬ ‫אתא-טורק‬ ‫פארק‬ .‫הזקנים‬ ‫של‬ ‫לסיפורם‬ ‫להיצמד‬ ‫בחרתי‬ ‫אני‬ .‫שואלים‬ ‫להזדקן‬ ‫טוב‬ ‫מקום‬ ‫שח‬ ‫שמשחקים‬ ‫זקנים‬ ‫בשלושה‬ ‫מתבוננת‬ ¨‫הצהריים‬ ‫אחר‬ ‫בשעת‬ ¨“‫שלי‬ ‫ב“מקום‬ ‫נמצאת‬ ‫אני‬ ¨‫באפי‬ ‫עולה‬ ‫הים‬ ‫ריח‬ Æ‫ואוכלים‬ ‫ברוסית‬ ‫שמדברים‬ ‫אנשים‬ ‫מסביבם‬ Æ‫לשולחן‬ ‫צמוד‬ ‫ויושבים‬ ¨‫מט‬ ‫שומעת‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ¨‫בעשן‬ ‫האוויר‬ ‫את‬ ‫וממלאות‬ ¨‫בכביש‬ ¨‫למעלה‬ ‫שחולפות‬ ‫מכוניות‬ ‫שאין‬ ‫כנראה‬ ¨‫אחת‬ ‫במילה‬ ‫הזה‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫צריכה‬ ‫הייתי‬ ‫אם‬ Æ‫אחר‬ ‫משולחן‬ ‫הקוביות‬ ‫שקשוק‬ ‫את‬ ®‫השדה‬ ‫יומן‬ ‫©מתוך‬ Æ“‫”רוגע‬ ‫אומרת‬ ‫הייתי‬ ,‫הים‬ ‫את‬ ‫ברשימה‬ ‫וכללו‬ ,‫בשבילם‬ ‫טוב‬ ‫שהמקום‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ציינו‬ ‫עימם‬ ‫ששוחתי‬ ‫אנשים‬ .‫יחדיו‬ ‫שמשחקים‬ ‫טובים‬ ‫וחברים‬ ‫בטיילת‬ ‫הפארק‬ ‫מיקום‬ ,‫השולחן‬ ‫משחקי‬ ‫שולחנות‬ ‫לזה‬ ‫מעבר‬ ‫אך‬ ‫הספסלים‬ ‫עם‬ ‫מסוימת‬ ‫בעייתיות‬ ‫שיש‬ ‫גילינו‬ ‫האדריכלית‬ ‫ליאת‬ ‫עם‬ ‫בסיור‬ ‫ללמוד‬ ‫כדי‬ ‫יתרונותיו‬ ‫את‬ ‫מניתי‬ .‫מאוד‬ ‫טובה‬ ‫בצורה‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫משרת‬ ‫המקום‬ ‫שזה‬ ‫הבנתי‬ ‫כי‬ ‫העיר‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫שינדוד‬ ‫למודל‬ ‫להיות‬ ‫להפוך‬ ‫שיכול‬ ‫הזה‬ ‫במקום‬ ‫קיים‬ ‫מה‬ .‫לביקורת‬ ‫להעמידו‬ ‫צורך‬ ‫ואין‬ “‫טוב‬ ‫”מקום‬ ‫כמו‬ .‫מסביבי‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ ‫בוקע‬ ‫הקוביות‬ ‫ורעש‬ ‫שיערי‬ ‫את‬ ‫מעיפה‬ ‫הרוח‬ ,‫ערביים‬ ‫שעת‬ .‫שולחן‬ ‫משחקי‬ ‫ומשחקים‬ ‫השולחנות‬ ‫לחמשת‬ ‫מסביב‬ ‫יושבים‬ ‫זקנים‬ ‫של‬ ‫קבוצות‬ ,‫תמיד‬ .‫לרוסית‬ ‫דבריי‬ ‫את‬ ‫מתרגמת‬ ‫קסניה‬ ,‫עצמי‬ ‫את‬ ‫ומציגה‬ ‫השולחנות‬ ‫לאחד‬ ‫ניגשת‬ ‫אני‬ ‫לשתף‬ ‫נכונות‬ ‫מראה‬ ‘‫בז‬ ‫בצבע‬ ‫ומכנסים‬ ‫כחולה‬ ‫שירט‬ ‫טי‬ ,‫לבן‬ ‫שיער‬ ‫עם‬ ,‫הגברים‬ ‫אחד‬ ‫אוהבים‬ ‫”אנחנו‬ :‫כי‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ‫הפארק‬ ‫אל‬ ‫מגיע‬ ‫שהוא‬ ‫לי‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ .‫ברוסית‬ ,‫פעולה‬ ‫איתנו‬ Æ‫מהשמש‬ ‫עלינו‬ ‫שמגן‬ ‫הגגון‬ ‫ואת‬ ‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ¨‫הים‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫גם‬ ‫אני‬ Æ‫כאן‬ ‫לשחק‬ ‫מביט‬ ‫הוא‬ .‫במקום‬ ‫משהו‬ ‫שישפרו‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫אותו‬ ‫שואלת‬ ‫אני‬ .“‫ליד‬ ¨‫כאן‬ ‫גר‬ ‫גם‬ ‫אני‬ ‫כל‬ ‫לכאן‬ ‫באים‬ ‫אנחנו‬ÆÆ‫שהוא‬ ‫כמו‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫”אני‬ :‫ועונה‬ ‫פניו‬ ‫את‬ ‫מקמט‬ ,‫בפליאה‬ ‫בי‬ ‫חברו‬ ‫עם‬ ‫שישוב‬ ,70 ‫כבן‬ ‫נראה‬ ,‫נוסף‬ ‫לאדם‬ ‫ניגשת‬ ‫אני‬ .“‫הביתה‬ ‫הולכים‬ ‫ואז‬ ‫משחקים‬ ¨‫יום‬ .‫המקום‬ ‫אל‬ ‫מגיעים‬ ‫הם‬ ‫מדוע‬ ‫השאלה‬ ‫את‬ ‫אליהם‬ ‫ומפנה‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ ¨‫היום‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫לנו‬ ‫ואין‬ ¨‫מבוגרים‬ ‫כבר‬ ‫אנחנו‬ ¨‫פנסיונרים‬ ‫”אנחנו‬ ∫± ‫גבר‬ Æ‫שלנו‬ ‫החברים‬ ‫עם‬ ‫שולחן‬ ‫משחקי‬ ‫לשחק‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫לכאן‬ ‫מגיעים‬ ‫אנחנו‬ ‫אז‬ Æ“‫עובדים‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫אנחנו‬ “ø‫הזה‬ ‫במקום‬ ‫אוהבים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫”אז‬ ∫‫כריסטינה‬ ‫גם‬ ‫מהם‬ ‫חלק‬ ¨‫אנשים‬ ‫הרבה‬ ‫לכאן‬ ‫מגיעים‬ ‫ושגם‬ ‫האוויר‬ ‫מזג‬ ‫את‬ ¨‫הים‬ ‫”את‬ ∫± ‫גבר‬ Æ®‫©צוחק‬ “‫הרבה‬ ‫רבים‬ “‫המבוגר‬ ‫לגילם‬ ‫יחסית‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫ששותים‬ ‫אנשים‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ®‫ביחד‬ ‫©צוחקים‬ÆÆ‫”כן‬ ∫≤ ‫גבר‬ ¨‫נקי‬ ‫הוא‬ ¨‫עצמו‬ ‫הפארק‬ ‫ואת‬ ‫השח≠מט‬ ‫פסל‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫גם‬ ‫”אני‬ ∫®‫©מתפרץ‬ ± ‫גבר‬ Æ“°‫בשבילנו‬ ‫עשה‬ ‫הוא‬ ‫יפה‬ ‫מקום‬ ‫איזה‬ ‫תראי‬ Æ‫שלנו‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫בזכות‬ ‫זה‬ ‫וכל‬ “ø‫כאן‬ ‫משנים‬ ‫הייתם‬ ‫”ומה‬ ∫‫כריסטינה‬ “‫ושבורה‬ ‫מלוכלכת‬ ‫היא‬ ¨‫”הגדר‬ ∫≤ ‫גבר‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ¨‫מושלם‬ ‫מקום‬ ‫זה‬ °°‫”כלום‬ ∫®‫©בהתלהבות‬ ± ‫גבר‬ “°‫בשבילנו‬ ‫במיוחד‬ “ø‫זאת‬ ‫”ובכל‬ ∫‫כריסטינה‬ “ø‫שח≠מט‬ ‫פסל‬ ‫עוד‬ ‫”אולי‬ ∫± ‫גבר‬
 10. 10. ‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫כושר‬ 18 ‫הגולשים‬ ‫חוף‬ ‫סטור‬ ‫וקרוליין‬ ‫חפיד‬ ‫בן‬ ‫שרה‬ ‫אביטן‬ ‫רננית‬ :‫מלווה‬ ‫אדריכלית‬ ‫אפטר‬ ‫איציק‬ :‫מלווה‬ ‫אדריכל‬ ‫של‬ ‫סביבתיות‬ ‫בבעיות‬ - ‫באקולוגיה‬ ‫שנעסוק‬ ‫חשבנו‬ ‫כי‬ ,‫הגולשים‬ ‫חוף‬ ‫על‬ ‫למחקר‬ ‫יצאנו‬ ‫שידברו‬ ‫אנשים‬ ‫וחיפשנו‬ ‫הגולשים‬ ‫חוף‬ ‫אל‬ ‫הגענו‬ ‫ולכן‬ ,‫החוף‬ ‫על‬ ‫ולכלוך‬ ‫המים‬ ‫זיהום‬ ‫מה‬ ‫על‬ ,‫הים‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫החוף‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫רוצים‬ ‫שאנשים‬ ‫גילינו‬ ‫מאוד‬ ‫מהר‬ .‫הים‬ ‫על‬ ‫איתנו‬ .‫בים‬ ‫לשחות‬ ‫כדי‬ ‫הים‬ ‫לחוף‬ ‫באים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫והם‬ ‫הזה‬ ‫במקום‬ ‫מחפשים‬ ‫שהם‬ ‫שמתקיימים‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫ולהתבונן‬ ‫הים‬ ‫אל‬ ‫הגב‬ ‫את‬ ‫לסובב‬ ‫אמורות‬ ‫שאנחנו‬ ‫הבנו‬ .‫החוף‬ ‫על‬ ‫דווקא‬ ‫קטן‬ ‫פארק‬ ‫כוללת‬ ‫החוף‬ ‫כשרצועת‬ ,‫הטיילת‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫בחלק‬ ‫נמצא‬ ‫הגולשים‬ ‫חוף‬ ‫)רובם‬ ‫זקנים‬ ‫יש‬ ‫הבוקר‬ ‫במהלך‬ .‫וחול‬ ‫בטון‬ ‫שביל‬ ,‫מסעדות‬ ‫שתי‬ ,‫שירותים‬ ,‫כסאות‬ ‫עם‬ .‫מקום‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫הספספלים‬ ‫על‬ ‫מצטופפים‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫פוקר‬ ‫לשחק‬ ‫שמגיעים‬ (‫גברים‬ ‫בפינת‬ ‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫לשחק‬ ‫מנסות‬ ‫ואמהות‬ ,‫החוף‬ ‫אל‬ ‫מגיעים‬ ‫אנשים‬ ‫היום‬ ‫במהלך‬ ‫החוף‬ ‫אל‬ ‫מגיעים‬ ‫ערב‬ ‫לקראת‬ .‫נוח‬ ‫ולא‬ ‫קטן‬ ‫המתחם‬ ‫אבל‬ (‫ומגלשה‬ ‫)נדנדה‬ ‫המשחקים‬ ‫על‬ ‫לרוץ‬ ‫או‬ ‫המתח‬ ‫עמודי‬ ‫על‬ ‫להתאמן‬ ‫כדי‬ 20-30 ‫גילאי‬ ‫בסביבות‬ ,‫וצעירים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ .‫ולשתות‬ ‫החול‬ ‫על‬ ‫לשבת‬ ‫כדי‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫קבוצות‬ ‫מגיעות‬ ‫ובלילה‬ ‫החוף‬ ‫המשתמשים‬ ‫בחיי‬ ‫החוף‬ ‫משמעות‬ ‫שהחוף‬ ‫הבנו‬ ,‫אישית‬ ‫הרגשה‬ ‫מתוך‬ ‫וגם‬ ,‫בחוף‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫ששוחנו‬ ‫השיחות‬ ‫בעקבות‬ ‫אנשים‬ .‫לו‬ ‫שיפריעו‬ ‫מבלי‬ ‫אוהב‬ ‫שהוא‬ ‫במה‬ ‫ולעסוק‬ ,‫חופשי‬ ‫להרגיש‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מאפשר‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫דווקא‬ .‫שופטים‬ ‫או‬ ‫אותם‬ ‫מנדים‬ ‫שלא‬ ‫מרגישים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫החוף‬ ‫אל‬ ‫מגיעים‬ ‫שהם‬ ‫מי‬ ‫ולהיות‬ ‫משחק‬ ‫לשחק‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫מרגישים‬ ‫הם‬ ‫החוף‬ ‫של‬ ‫המשותף‬ ‫שהחוף‬ ‫ולמרות‬ ,‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫משרת‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫אולם‬ .‫באמת‬ .‫נוחות‬ ‫וחוסר‬ ‫צפיפות‬ ‫תחושת‬ ‫יש‬ ,‫פתוח‬ ‫הוא‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫שמייצג‬ ‫שם‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ,“‫ותקווה‬ ‫כושר‬ ,‫”פוקר‬ ‫הזה‬ ‫לחיבור‬ ‫לקרוא‬ ‫בחרנו‬ ‫ובפני‬ ‫פוקר‬ ‫שמשחקים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫בפנים‬ ‫כשהסתכלנו‬ .‫בו‬ ‫המשתמשים‬ ‫בעיני‬ ‫המקום‬ ‫שהם‬ ‫תקווה‬ ‫להם‬ ‫נותן‬ ‫שהחוף‬ .‫תקווה‬ ‫הים‬ ‫בחוף‬ ‫מחפשים‬ ‫שהם‬ ‫הבנו‬ ,‫המתאמנים‬ ‫שהם‬ ‫משהו‬ ‫להם‬ ‫יספק‬ ‫שהחוף‬ ‫רצינו‬ .‫בבית‬ ‫הישיבה‬ ‫מלבד‬ ‫דברים‬ ‫עוד‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ .‫פוקר‬ ‫ולשחק‬ ‫להתאמן‬ ‫ראוי‬ ‫ומקום‬ ‫תקווה‬ .‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫מקבלים‬ ‫לא‬ 19 Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬‫טוב‬ ‫מקום‬ ‫הצבעים‬ ‘‫קולאז‬ ‫את‬ ‫שמבטא‬ ‫ציור‬ ‫ציירתי‬ ‫ניתן‬ ‫שיהיה‬ ‫כדי‬ “‫הטוב‬ ‫ב“מקום‬ ‫שיש‬ ‫שם‬ .‫בעיר‬ ‫אפורים‬ ‫למקומות‬ ‫להעתיקם‬ ‫על‬ - “colorful freedom” ‫הוא‬ ‫הציור‬ ‫בטבע‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מקומו‬ ‫ועל‬ ‫הטבע‬ ,“‫שלי‬ ‫ב“מקום‬ ‫כמו‬ .‫שלי‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫וצורות‬ ‫צבעים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬ ,‫בציור‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫של‬ ‫המשחק‬ ‫כלי‬ .‫בזה‬ ‫זה‬ ‫המשתלבים‬ ‫אלא‬ ,‫ממשחק‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫אינו‬ ‫מט‬ ‫השח‬ ‫המקום‬ ‫בציור‬ .‫לזקנים‬ ‫משיכה‬ ‫מוקד‬ ‫גם‬ ‫להגביל‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ‫גדר‬ ‫אין‬ ‫וכאן‬ ‫בים‬ ‫משתלב‬ ‫השמיים‬ ‫וצבע‬ ‫הים‬ ‫צבע‬ .‫המקום‬ ‫את‬ ‫חיות‬ ‫מוסיפה‬ ‫והשמש‬ ‫אחידות‬ ‫יוצרים‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫בציור‬ “‫ה“פלמה‬ .‫הצבעים‬ ‫לכל‬ ‫במקום‬ ‫שמתקיימים‬ ‫החיים‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫עץ‬ .‫העין‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫תפקידו‬ – ‫והדשא‬ ‫גם‬ - ‫מיוחד‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬ ‫אתא-טורק‬ ‫פארק‬ ‫שזה‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫בשבילי‬ ‫וגם‬ ‫לאחרים‬ .‫בישראל‬ ‫אליו‬ ‫שהגעתי‬ ‫הראשון‬ ‫המקום‬ ‫המקום‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ - ‫יודעת‬ ‫אני‬ ‫היום‬ ‫בנסיעה‬ ‫בו‬ ‫מבקרת‬ ‫שהייתי‬ ‫האחרון‬ ‫שהוא‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ,‫לישראל‬ ‫שלי‬ ‫הראשונה‬ .‫בליבי‬ ‫הראשון‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫תופס‬ ‫היה‬ 1 ‫תמונה‬
 11. 11. ‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫כושר‬ 21 20 ‫שלושה‬ ,‫בנים‬ ‫שלושה‬ ,‫שמשיות‬ ‫ארבע‬ :“‫פשוטים‬ ‫לאנשים‬ ‫”אימון‬ :‫כותרת‬ - 1 ‫תמונה‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫החולצה‬ .‫לכולם‬ ‫מקום‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫השביל‬ ‫על‬ ‫מתאמן‬ ‫נוסף‬ ‫גבר‬ .‫מתחים‬ ,‫הים‬ ‫בשביל‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫החוף‬ ‫אל‬ ‫שהגיעו‬ ‫אנשים‬ .‫רגלים‬ ‫לניקוי‬ ‫מתקן‬ ‫ובצד‬ ,‫לידו‬ ,‫הריצפה‬ .‫הספורט‬ ‫בשביל‬ ‫אלא‬ ‫כבר‬ ‫נראה‬ ‫הוא‬ ,‫הריצפה‬ ‫על‬ ‫שוכב‬ ‫גבר‬ :“‫קטן‬ ‫מקום‬ ,‫מעייף‬ ‫”אימון‬ :‫כותרת‬ - 2 ‫תמונה‬ .‫מתאמן‬ ‫שגם‬ ,‫נוסף‬ ‫גבר‬ ‫עם‬ ‫לידו‬ ‫עמודים‬ ‫שני‬ ‫יש‬ .‫המגלשה‬ ‫על‬ ‫שלו‬ ‫החולצה‬ ,‫עייף‬ ‫היינו‬ ‫מה‬ .‫במשחקים‬ ‫לשחק‬ ‫מקום‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫אביו‬ ‫על‬ ‫מסתכל‬ ‫הילד‬ ,‫ילד‬ ‫עם‬ ‫גבר‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫את‬ ‫ומשכללות‬ ‫הילד‬ ‫בשביל‬ ‫המשחקים‬ ‫מגרש‬ ‫את‬ ‫מגדילות‬ ‫היינו‬ ?‫בתמונה‬ ‫משנות‬ ‫גם‬ ,‫ההליכה‬ ‫שביל‬ ‫גם‬ ,‫שם‬ ‫קטן‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הכל‬ .‫מוצלח‬ ‫אימון‬ ‫בשביל‬ ‫האימון‬ ‫מתקני‬ .‫מספק‬ ‫מרחב‬ ‫אין‬ ,‫המתקנים‬ ‫לשחק‬ ‫נהגו‬ ‫שבו‬ ‫וחלל‬ ‫קפה-מסעדה‬ ‫בית‬ ‫בעבר‬ ‫שהיה‬ ‫חלל‬ ,‫קטן‬ ‫מבנה‬ ‫גם‬ ‫ממוקם‬ ‫בחוף‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫שינו‬ ‫כעת‬ .‫וצעקו‬ ‫צחקו‬ ,‫וערבית‬ ‫עברית‬ ‫דיברו‬ ,‫שם‬ ‫ישבו‬ ‫הם‬ .‫ערב‬ ‫בכל‬ ‫פוקר‬ ‫מה‬ .‫פוקר‬ ‫לשחק‬ ‫מקום‬ ‫לאנשים‬ ‫ואין‬ ‫סגורה‬ ‫החנות‬ ‫ובלילה‬ ‫כיסאות‬ ‫להשכרת‬ ‫לחנות‬ ‫באופן‬ ,‫הספסלים‬ ‫על‬ ,‫בחוץ‬ ‫פוקר‬ ‫לשחק‬ ‫עברו‬ ‫פשוט‬ ‫בחוף‬ ‫שהמשתמשים‬ ‫הוא‬ ‫שגילינו‬ .‫שולחנות‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ברירה‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ,‫נוח‬ ‫לא‬ ‫מתקן‬ ‫לכל‬ ‫כמעט‬ ‫אך‬ ,‫להם‬ ‫זקוקים‬ ‫שהמשתמשים‬ ‫הבסיסיים‬ ‫המתקנים‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫החוף‬ ‫אולם‬ ,‫מקלחות‬ ‫יש‬ ,‫מלוכלכים‬ ‫וגם‬ ‫נעולים‬ ‫לרוב‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫שירותים‬ ‫יש‬ :‫למשל‬ ,‫בעיה‬ ‫יש‬ .‫לשביל‬ ,‫לצד‬ ‫ניתזים‬ ‫המים‬ ,‫שכן‬ ‫ואלה‬ ‫עובדות‬ ‫לא‬ ‫רובן‬ ‫אנשים‬ ‫מה‬ - ‫הזה‬ ‫במקום‬ ‫רואות‬ ‫שאנחנו‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫הסברנו‬ .‫רננית‬ ‫עם‬ ‫נפגשנו‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫שפותר‬ ‫תכנון‬ ‫להציע‬ ‫ניסתה‬ ‫רננית‬ .‫בו‬ ‫מוצאים‬ ‫אנשים‬ ‫ומה‬ ‫בו‬ ‫מחפשים‬ :‫שבנתה‬ ‫המודל‬ ‫על‬ ‫מסבירה‬ ‫היא‬ .‫ומשחק‬ ‫ספורט‬ ‫של‬ ‫כאתר‬ ‫למרחב‬ ‫להתייחס‬ .‫הזאת‬ ‫ומותאמים‬ ‫שמאפשרים‬ ‫מרחבים‬ ‫מיני‬ ‫מעין‬ ‫לעגן‬ ‫הקיים‬ ‫החוף‬ ‫של‬ ‫המרחב‬ ‫בתוך‬ ‫”ניסיתי‬ ‫השביל‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬ ‫כולל‬ ‫המתחם‬ .‫נוספות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫ספציפיות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫שולחנות‬ ,‫לילדים‬ ‫שעשועים‬ ‫מתקני‬ ,(‫כרגע‬ ‫צפוף‬ ‫קצת‬ ‫)שהוא‬ ‫הקיים‬ ‫צל‬ ‫הוא‬ ‫החשוב‬ ‫שהדבר‬ ‫חושבת‬ ‫ואני‬ ,‫אופניים‬ ‫ושביל‬ ‫ספורט‬ ‫מתקני‬ ,‫פוקר‬ - ‫המבוגרת‬ .“‫במקום‬ ‫אפשרית‬ ‫לא‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫בלי‬ ‫כי‬ ‫הללו‬ ‫הפעולות‬ ‫לכל‬ ‫וקירוי‬ **** ‫דבר‬ ‫אחרית‬ ‫שנערכה‬ ‫הפרידה‬ ‫במסיבת‬ .‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫פרויקט‬ ‫סיום‬ ‫לפני‬ ‫להיפרד‬ ‫נאלצה‬ ‫קרוליין‬ :‫במשפט‬ ‫הציבורי‬ ‫למרחב‬ ‫ותרומתה‬ ‫המחקר‬ ‫תרומת‬ ‫את‬ ‫סיכמה‬ ‫קרולין‬ ,‫הגולשים‬ ‫בחוף‬ .“‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫כושר‬ ‫על‬ ‫חושבים‬ ‫כשאנשים‬ ‫יותר‬ ‫יפה‬ ‫”הים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ Urban public space evaluation task force, final report, Bat-Yam, 2010 ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫דו“ח‬ ‫להערכת‬ ‫העירוני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ 2010 ,‫תש“ע‬ ‫בת-ים‬ ‫ותקווה‬ ‫פוקר‬ ,‫כושר‬ 2 ‫תמונה‬

×