Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahar 2013 would like + want

1,561 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bahar 2013 would like + want

 1. 1. “Want”istemek anlamında kullanılan bir fiildir. I You We They He She İt wants To verb….. Noun…..want “want”fiilden sonra eğer başka bir fiil geliyorsa ise, iki ifade arsına “to”kullanılır. I want to be a doctor.
 2. 2. He She It Noun….. To verb….. I You We They Don’t want Doesn’t want * He doesn’t want to go the party.
 3. 3. Do Does I You We They Want He She İt Want To verb…? Noun....? Do you want an ice- cream? No, I don’t.
 4. 4. “Would like” istemek anlamında kullanılan bir yapıdır. I would like to eat chicken. I You He She It We They Would like (‘d like) Noun….. To verb….. “ would like” kalıbının kısa formu “d like” dır. Bütün özneler için aynı şekilde kullanılır. “ would like” kalıbından sonra gelen fiilden önce “to” kullanılır
 5. 5. I would not like to get up early tomorrow. I You He She It We They Noun…. To verb….. Would not like (wouldn’t like) “ would like” kalıbının olumsuz formu “would not like” “(wouldn’t like)”dır.
 6. 6. Would you like to eat steak? Yes, I would. Would +Subject + like noun…..? to verb……..?
 7. 7. 1 % : One percent 10% : Ten percent 25% : Twenty five percent 72% : seventy –two percent 100% : Hundred percent Yüzde miktarları az olan durumda “only” (yalnız ) ifadesi de kullanılır.
 8. 8. Abroad: Yurtdışı Mission: Görev Own : Kendi Ambition: Hırs Goal : Amaç Fund : Fon/ Kaynak Marriage : Evlilik Career : Kariyer Focun on :Odaklanmak Confidence : Güven Goodwill : İyi niyet Respect : Saygı duymak Secure : Güvenli Set out : Yola çıkmak Run a business: İş kurmak
 9. 9. Abroad: Yurtdışı Mission: Görev Own : Kendi Ambition: Hırs Goal : Amaç Fund : Fon/ Kaynak Marriage : Evlilik Career : Kariyer Focun on :Odaklanmak Confidence : Güven Goodwill : İyi niyet Respect : Saygı duymak Secure : Güvenli Set out : Yola çıkmak Run a business: İş kurmak

×