Successfully reported this slideshow.

פורמט זכויות יוצרים לאפליקציה

0

Share

1 of 8
1 of 8

פורמט זכויות יוצרים לאפליקציה

0

Share

יש לך רעיון לאפליקציה? הגן על זכויותיך המשפטיות באמצעות פורמט זכויות יוצרים נוטריוני.

יש לך רעיון לאפליקציה? הגן על זכויותיך המשפטיות באמצעות פורמט זכויות יוצרים נוטריוני.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

פורמט זכויות יוצרים לאפליקציה

  1. 1. ‫©‬ ‫כל הזכויות שמורות © 2102 יריב קדם, עו"ד ונוטריון‬ ‫המרד 92 תל אביב, 0123456-30‬ ‫‪yariv@kedem-law.co.il‬‬
  2. 2. ‫הגית רעיון לאפליקציה מקורית?‬ ‫חושש שיעתיקו אותו ממך?!‬ ‫כל הזכויות שמורות © 2102 יריב קדם, עו"ד ונוטריון‬ ‫המרד 92 תל אביב, 0123456-30‬ ‫‪yariv@kedem-law.co.il‬‬
  3. 3. ‫הוכחת זכויות קניין רוחני- כללי‬ ‫®‬ ‫תעודה רשמית‬ ‫כל הזכויות שמורות © 2102 יריב קדם, עו"ד ונוטריון‬ ‫המרד 92 תל אביב, 0123456-30‬ ‫‪yariv@kedem-law.co.il‬‬
  4. 4. ‫הוכחת זכויות יוצרים‬ ‫פורמט זכויות יוצרים נוטריוני‬ ‫©‬ ‫כל הזכויות שמורות © 2102 יריב קדם, עו"ד ונוטריון‬ ‫המרד 92 תל אביב, 0123456-30‬ ‫‪yariv@kedem-law.co.il‬‬
  5. 5. ‫פורמט זכויות יוצרים‬ ‫היצירה:‬ ‫אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד,‬ ‫אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד אבגד.‬ ‫עריכה משפטית של היצירה:‬ ‫הרחבה משפטית של אבגד הרחבה משפטית של אבגד הרחבה משפטית של‬ ‫אבגד, הרחבה משפטית של אבגד הרחבה משפטית של אבגד הרחבה משפטית‬ ‫של אבגד הרחבה של אבגד, הוזח טיכל מנסע פצקר שתאב גדהו זחטי כלמנ‬ ‫סעפצ קרשת.‬ ‫אישור‬ ‫נוטריוני‬ ‫____________‬ ‫כל הזכויות שמורות © 2102 יריב קדם, עו"ד ונוטריון‬ ‫המרד 92 תל אביב, 0123456-30‬ ‫‪yariv@kedem-law.co.il‬‬
  6. 6. ‫משמעות הפורמט‬ ‫זכויות היוצרים ביצירה הן גם על יצירה נגזרת שלה‬ ‫סעיף 61 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח - 7002:‬ ‫"עשיית יצירה נגזרת היא עשיית יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת, כגון‬ ‫תרגום או עיבוד".‬ ‫©‬ ‫פורמט‬ ‫לאפליקציה‬ ‫טקסט‬ ‫פסל‬ ‫יצירות:‬ ‫עברית‬ ‫תרגום‬ ‫ציור‬ ‫יצירות‬ ‫אפליקציה‬ ‫נגזרות:‬ ‫הטקסט‬ ‫‪ENGLISH‬‬ ‫הפסל‬ ‫כל הזכויות שמורות © 2102 יריב קדם, עו"ד ונוטריון‬ ‫המרד 92 תל אביב, 0123456-30‬ ‫‪yariv@kedem-law.co.il‬‬
  7. 7. ‫הכוח של אישור נוטריוני‬ ‫1. סעיף 91 לחוק הנוטריונים, תשל"ו – 6791:‬ ‫"אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך‬ ‫משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים‬ ‫ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור".‬ ‫2. אישור נוטריוני + אפוסטיל = הרחבת ההגנה לחו"ל‬ ‫כל הזכויות שמורות © 2102 יריב קדם, עו"ד ונוטריון‬ ‫המרד 92 תל אביב, 0123456-30‬ ‫‪yariv@kedem-law.co.il‬‬
  8. 8. ‫פורמט זכויות יוצרים נוטריוני‬ ‫לאפליקציה‬ ‫©‬ ‫שמור על עתיד רעיונותיך!‬ ‫כל הזכויות שמורות © 2102 יריב קדם, עו"ד ונוטריון‬ ‫המרד 92 תל אביב, 0123456-30‬ ‫‪yariv@kedem-law.co.il‬‬

×