Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joomla!: phpMyAdmin voor Beginners (NL)

1,496 views

Published on

Presentatie over phpMyAdmin voor Joomla! beginners

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Joomla!: phpMyAdmin voor Beginners (NL)

 1. 1. phpMyAdmin voor beginners Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 2. 2. Ik ben Jisse Reitsma Developer Ondernemer Eigenaar van Yireo Joomla! & Magento Extensies & ontwikkeling Documentatie & blogs Joomla! templates-book (NL) Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 3. 3. Jij bent een ... Joomla! site-eigenaar? Joomla! bouwer? Joomla! programmeur? Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 4. 4. Mijn presentatie Deel I - MySQL Deel II - phpMyAdmin Deel III - Geavanceerd Presentatie online: http://slideshare.net/yireo Tweets: @yireo Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 5. 5. Deel 1: MySQL Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 6. 6. Introductie tot MySQL Onderdeel van een stack Client/server architectuur Wat is SQL? Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 7. 7. Stack Joomla! is gebaseerd op PHP, wat draait op een webserver met PHP-support (zoals Apache), en gegevens worden opgeslagen in MySQL. Voorbeelden van webserver “stacks” Linux + Apache + Mysql + PHP = LAMP MacOS + Apache + Mysql + PHP = MAMP Windows + Apache + Mysql + PHP = WAMP Windows + IIS + Mysql + PHP = WIMP Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 8. 8. Introductie tot MySQL Onderdeel van een stack Client/server architectuur Wat is SQL? Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 9. 9. MySQL server MySQL op dezelfde server als de website localhost Op een andere server maar bij dezelfde hoster mysql12345.hoster.local Op een andere server bij een andere hoster TCP-poort 3306 open in de firewall Beveiling wordt hierdoor een probleem Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 10. 10. MySQL client PHP library (“mysql”, “mysqli”, “PDO Mysql”) Joomla! (PHP “mysqli”) phpMyAdmin (PHP “mysqli”) command-line client (SSH) MySQL GUI client (Navicat, SQLWave, HeidiSQL) Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 11. 11. Introductie tot MySQL Onderdeel van een stack Client/server architectuur Wat is SQL? Structured Query Language Een manier om tegen een relationele database te praten Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 12. 12. Structured Query Language Een algemene taal om tegen verschillende databases te praten: SELECT field FROM table DELETE FROM table WHERE id = 2 INSERT INTO table SET id = 2, value = “voorbeeld” ... helaas zijn er nog steeds verschillende “dialecten” binnen SQL Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 13. 13. SQL databases MySQL SQLite MariaDB Sybase Oracle Microsoft SQL DB2 Microsoft Access dBase PostgreSQL Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 14. 14. Relationele database Gegevens opslaan in meerdere database-tabellen Normalisatie “Techniek bij ontwerpen van een database met als doel het vermijden van meervoudige vastlegging van dezelfde data” Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 15. 15. Voorbeeld 1: Joomla! gebruikers jos_users Lijst van gebruikers jos_usergroups Lijst van gebruikersgroepen jos_user_usergroup_map Koppeling tussen gebruikers en gebruikersgroepen Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 16. 16. Voorbeeld 2: Joomla! artikelen jos_content Lijst van artikelen (met een referentie naar catid & asset_id) jos_categories Lijst van categorieen jos_assets Lijst van authorisaties Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 17. 17. Deel 2: phpMyAdmin Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 18. 18. phpMyAdmin Overzicht van phpMyAdmin SELECT-statement Algemene taken (edit, add, delete) Import & export Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 19. 19. Inloggen op phpMyAdmin Directe weblink Controle panel CPanel, Plesk, DirectAdmin maatwerk controlepaneel (Byte, MijnDomein) Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 20. 20. Een database aanmaken Maak een gebruiker aan met corresponderende database Controleer de 'collation' utf8_unicode_ci / utf8_general_ci Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 21. 21. phpMyAdmin Overzicht van phpMyAdmin SELECT-statement Algemene taken (edit, add, delete) Import & export Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 22. 22. Een database-tabel openen Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 23. 23. SELECT (1/3) SELECT * FROM jos_users; SELECT title,alias FROM jos_content; SELECT id,username FROM jos_users; SELECT name,type,enabled FROM jos_extensions; Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 24. 24. SELECT (2/3) Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 25. 25. SELECT (3/3) Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 26. 26. WHERE SELECT * FROM x WHERE id = 42; SELECT * FROM x WHERE id IN (42,43,44,45); SELECT * FROM x WHERE title = “Example 1”; SELECT * FROM x WHERE title LIKE “Example%”; SELECT * FROM x WHERE title LIKE “%example%”; SELECT * FROM x WHERE created_time > “2012­02”; Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 27. 27. Quotes (1/2) Fout: SELECT from FROM select WHERE where LIKE “a%”; Correct: SELECT `from` FROM `select` WHERE `where` LIKE “a%”; Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 28. 28. Quotes (2/2) SELECT `id`,`title`,`description` FROM `jos_content`  WHERE `title` LIKE “example%” AND `id` IN  (25,26,27,28,29,30) AND `created_time` > “”; Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 29. 29. phpMyAdmin Overzicht van phpMyAdmin SELECT-statement Algemene taken (edit, add, delete) Import & export Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 30. 30. Update, insert, delete UPDATE jos_content  SET `title`=”Hello World” WHERE `title`=”Hello world”; INSERT INTO jos_content  VALUES `title`=”x”; DELETE FROM jos_content WHERE `id`=2; Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 31. 31. phpMyAdmin Overzicht van phpMyAdmin SELECT-statement Algemene taken (edit, add, delete) Import & export Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 32. 32. Export Welke database-tabellen? Enkele database-tabel? Meerdere database-tabel? Alle database-tabellen? (ofwel de hele database) Welke gegevens? Structuur en/of data .... of gebruik “Akeeba Backup” (akeebabackup.com) Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 33. 33. Deel 3: Geavanceerd Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 34. 34. Database table prefix Instelbaar tijdens Joomla! installatie Maakt hacks moeilijker (SQL-injection) Kies niet voor “jos_” Kies niet voor “verylongstring_” (ivm tabel-naam limiet van 64) Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 35. 35. User ID 42 Standaard “admin” user heeft een ID 42 (Joomla! 2.5 en ouder) Maakt hacks makkelijker (SQL-injection) Procedure om aan te passen Maak een nieuwe Super User aan en login als die user Verwijder de oude Super User Update de nieuwe Super User met de oude details ... of gebruik “Akeeba AdminTools” (akeebabackup.com) Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 36. 36. Opschonen van database-tabellen TRUNCATE `jos_content`; Wees hier voorzichtbaar mee: Zorg voor een backup Er wordt niet gecontroleerd of de relaties met andere tabellen kloppen Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 37. 37. JOINs LEFT JOIN RIGHT JOIN INNER JOIN OUTER JOIN Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 38. 38. Example JOIN SELECT article.*, cat.title AS cat_title  FROM jos_content AS article LEFT JOIN  jos_categories AS cat ON cat.id = a.catid WHERE cat.id = 3; Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 39. 39. UTF-8 & collations UTF-8 = Standaard karakterset voor Joomla! Support voor Westerse talen, Arabisch, Sanskrit, Klingon Collations = Interpretatie van karakterset m.b.t. opslagmethode utf8_general_ci (standaard) utf8_unicode_ci (aanbevolen) utf8_polish_ci latin1 (niet gebruiken) Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 40. 40. Verkeerde collation Als een Joomla! database geen gebruik maakt van UTF-8 collaties, zorg ervoor dat dit wel aan komt te staan (per database, tabel en veld) – – – Exporteer de database naar een SQL-file Verander overal “charset=latin1 “ in “charset=utf8” Importeer de SQL-file ... of gebruik “Phoca Changing Collation Tool” (phoca.cz) Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 41. 41. MyISAM & InnoDB MyISAM Storage Engine Standaard op meeste hosting omgeving InnoDB Storage Engine Meer geavanceerd, meer tuning opties Maar niet perse nodig voor Joomla! Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 42. 42. Alternatieven op MySQL Percona MariaDb NoSQL Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 43. 43. Database optimalisatie Genoeg RAM-geheugen Variabelen query_cache_size table_cache, table_size Various buffers InnoDB stuff (pool size, threading) Aanpassen & monitoren; aanpassen & monitoren Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 44. 44. Mijn presentatie Deel I - MySQL Stack; Client/server; SQL Deel II - phpMyAdmin INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE; Aanmaken van database, database-user; Import / export; Deel III - Geavanceerd JOINs; UTF-8, collations; user-ID 42; MyISAM, InnoDB TRUNCATE; database table prefix Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo
 45. 45. tweet @yireo Presentatie “phpMyAdmin voor beginners” - http://slideshare.net/yireo Jisse Reitsma (jisse@yireo.com) - Twitter @yireo

×