Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BAB 12: PETEMPATAN
DISEDIAKAN OLEH: LEE YIN
ZHEN, JOSHUA CHUA HAN JIE,
MANPEET SINGH, YUGENDRAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
• Menyatakan lokasi petempatan awal
• Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi...
PETEMPATAN
• Petempatan adalah tempat manusia tinggal
• Mereka menjalani pelbagai aktiviti seperti
pertanian, perikanan, p...
PETEMPATAN AWAL DI DUNIA
• Petempatan awal adalah tidak tetap tetapi
berpindah-randah untuk mencari makanan
dan sumber air...
• Kemudian, mereka mempelbagaikan
kegiatan seperti perniagaan dan
perkhidmatan.
• Petempatan awal di dunia bermula di
lemb...
• Keempat-empat petempatan awal tersebut
merupakan tamadun yang paling awal di
dunia
• Faktor-faktor yang mempengaruhi
pet...
b) sungai membekalkan air untuk kegunaan
domestik dan pengairan
c) sungai menyediakan jalan pengangkutan
untuk pergerakan ...
PETEMPATAN AWAL
PETEMPATAN AWAL DI MALAYSIA
• Lokasi petempatan awal di Malaysia ialah
gua/bukit, muara sungai, pinggir pantai,
delta dan ...
GUA NIAH
• Petempatan awal juga terdapat di muara
sungai. Contohnya, Kesultanan Melayu
Melaka di Sungai Melaka di Melaka,
Kerajaan ...
• Petempatan muara Sungai Melaka yang
asalnya kampung nelayan telah berkembang
menjadi pusat perdagangan antarabangsa
• Ka...
Ikan Udang
• Sungai juga menyediakan jalan pengakutan dan
perhubungan
• Kawasan tanah pamah di sekitar lembah sungai
sesuai untuk pem...
Petempatan awal di Malaysia
Jenis Petempatan
• Petempatan di Malaysia terdiri daripada dua
jenis, iaitu petempatan luar bandar dan
petempatan bandar
•...
Ciri-ciri petempatan luar bandar
dan petempatan bandar
Ciri-ciri Petempatan
luar bandar
Petempatan
bandar
Fungsi Pertanian...
Petempatan luar bandar
• Petempatan luar bandar di Malaysia terdiri
daripada:
a) petempatan kampung – jumlah penduduk anta...
Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi
petempatan luar bandar
Faktor-faktor yang
mempengaruhi lokasi
petempatan luar banda...
Bentuk muka bumi
• Kebanyakan petempatan luar bandar di
Malaysia dibina di kawasan tanah pamah
kerana sesuai untuk kegiata...
• Çontoh petempatan luar bandar di kawasan
tanah pamah ialah:
a) Dataran Kedah
b) Dataran Kelantan
c) Sungai Manik di Pera...
• Kawasan pertempatan juga terdapat di
kawasan beralun di dataran pantai
Semenanjung Malaysia
• Kegiatan penanaman getah d...
• Lembah di tanah tinggi dijadikan
petempatan kerana sesuai untuk penanaman
hawa sederhana seperti tea, sayur-sayuran
dan ...
• Kawasan tanah tinggi yang cerun-curam
dan berhutan tebal tidak sesuai untuk
didirikan petempatan
• Kawasan bersaliran bu...
Tanih
• Kegiatan pertanian merupakan kegiatan
utama penduduk luar bandar
• Kawasan dataran sungai, kaki bukit beralun,
dan...
• Kawasan dataran sungai yang bertanih
aluvium sesuai untuk penanaman padi
• Contohnya, Dataran Kedah-Perlis, Dataran
Tanj...
• Tanih berpasir sesuai untuk penanaman
kelapa. Terdapat petempatan luar bandar di
pantai timur Semenanjung Malaysia yang
...
Sumber air
• Manusia memerlukan air untuk kegunaan
harian dan mengairi tanaman
• Terdapat petempatan luar bandar di
Malays...
• Sungai yang membekalkan sumber protein
seperti ikan air tawar dan udang kepada
penduduk sekitarnya
• Penduduk yang tingg...
Ketersampaian
• Ketersampaian bermaksud mudah untuk sampai ke
sesuatu kawasan
• Petempatan luar bandar biasanya dibina
ber...
Kegiatan ekonomi
• Kegiatan mempengaruhi perletakan petempatan
luar bandar di Malaysia
• Kegiatan pembalakan mewujudkan pe...
Kegiatan ekonomi Petempatan luar bandar
Pertanian •Dataran Kedah-Perlis
•Dataran Kelantan
Perikanan •Kuala Besut di Tereng...
• Kegiatan pembalakan mewujudkan
petempatan sementara di pendalaman
Pahang, pendalaman Sandakan dan
pendalaman Bintulu
Dasar kerajaan
• Dasar kerajaan juga menentukan lokasi
petempatan luar bandar
• Semasa darurat, petempatan kampung baru
di...
• Contohnya, Felda Jengka di Pahang, Felda
Trolak di Perak, Felda Tenggaroh di Johor
dan Felda Gugusan Sahabat di Sabah
• Pembukaan tanah untuk penanaman kelapa
sawit dan getah di kawasan luar bandar
telah mewujudkan petempatan terancang
yang...
Pola petempatan luar bandar
• Pola petempatan ialah susun atur rumah
atau bangunan di sesuatu petempatan
• Terdapat empat ...
Pola-pola petempatan
pola petempatan berkelompokpola petempatan berpusat
pola petempatan berselerak pola petempatan berjaj...
Pola petempatan berselerak
• Pola petempatan berselerak terbentuk
apabila susun atur rumah dan bangunan
yang dibina tidak ...
• Petani membina rumah di atas kawasan
tanah keupayaan masing-masing.
Contohnya, pekebun sayur di Tanah Tinggi
Cameron
• S...
Pola petempatan berjajar
• Pola petempatan berjajar terbentuk apabila
susun atur rumah atau bangunan terletak
dalam satu b...
• Rumah-rumah di kawasan sepanjang pantai
dibina di atas permatang pasir untuk
mengelakkan kejadian banjir pada musim
teng...
Pola petempatan berpusat
• Pola berpusat terbentuk apabila rumah dan
bangunan dibina rapat-rapat dan kelihatan
padat.
• Pe...
• Pola petempatan berpusat juga terdapat di
ladang getah atau ladang kelapa sawit di
tanah rancangan. Contohnya, Felda
Gug...
• Petempatan peneroka dibina di tengah-
tengah dan dikelilingi oleh kawasan ladang.
• Petempatan ini dilengkapi dengan
kem...
Pola petempatan berkelompok
• Pola petempatan berkelompok adalah
hampir sama dengan pola petempatan
berpusat tetapi tidak ...
• Perkampungan nelayan juga terdapat
petempatan berkelompok.
Fungsi petempatan luar bandar
• Petempatan luar bandar di Malaysia mempunyai
pelbagai fungsi.
• Petempatan luar bandar ter...
• Petempatan di tanah rancangan Felda
berfungsi sebagai pusat pengeluar dan
pemprosesan kelapa sawit.
• Perkampungan nelay...
• Penduduk luar bandar yang tinggal di
kawasan piinggir pantai menjalankan
aktiviti menangkap ikan, membuat keropok,
ikan ...
• Contohnya:
a) membuat tembikar di Air Hitam, Johor
dan Bau, Sarawak.
b) menenun songket, membuat batik dan
membuat hasil...
• Petempatan luar bandar yang terdapat di kawasan
pendalaman berfungsi sebagai pengeluar sumber
hutan seperti kayu-kayan, ...
• Petempatan ini menyediakan kemudahan
seperti tempat penginapan dan restoran
kepada pelancong
• Terdapat kemudahan “homes...
• Petempatan luar bandar juga menyediakan
kemudahan awam seperti masjid, sekolah,
pejabat pos dan balai polis
• Petempatan ini juga mempunyai klinik desa
yang menyediakan perkhidmatan perubatan
dan rawatan kepada penduduk setempat
•...
• Beberapa buah kampung pula ditadbir oleh
seorang penghulu atau penggawa yang
menjalankan tugas rasminya di kompleks
peng...
Soalan Objektif
1. Lokasi petempatan awal berikut
mempunyai persamaan dengan kawasan di
dalam Peta 1 yang bertanda
• Lemba...
2. Faktor utama yang mempengaruhi
pemilihan lokasi berikut sebagai
petempatan awal manusia ialah
• Gua Cha
• Gua Niah
A) S...
3) Apakah faktor yang menggalakkan
petempatan awal manusia dimulakan di
lembah sungai?
A) Iklim yang sesuai
B) Tanih yang ...
4) Apakah faktor utama wujudnya petempatan
berikut?
• Felda Tenggaroh, Johor
• Felda Umas, Sabah
A) Governan
B) Ketersampa...
5) Rajah 1 menunjukkan pola petempatan
Apakah pola petempatan tersebut?
Rajah 1
A) Berjajar
B) Berpusat
C) Berselerak
D) B...
Soalan Subjektif
1) Berdasarkan rajah di bawah, nyatakan
faktor yang mempengaruhi petempatan
awal di dunia bermula di lemb...
a) b)
c) d)
2) Nyatakan pola petempatan di bawah.
Jawapan
• Soalan objektif
1) B
2) D
3) B
4) A
5) B
• Soalan subjektif
1) a) dataran sungai yang rata, subur dan
bertanih aluvium yang sesuai
b) sungai membekalkan air untuk
...
2) a) pola petempatan berselerak
b) pola petempatan berjajar
c) pola petempatan berpusat
d) pola petempatan berkelompok
Se...
GEOGRAFI PROJECT FORM 2 BAB 12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GEOGRAFI PROJECT FORM 2 BAB 12

36,899 views

Published on

THIS IS A SLIDE PRESENTATION THAT MY GROUP DID

Published in: Education
 • ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is a good website if you’re looking to get your essay written for you. You can also request things like research papers or dissertations. It’s really convenient and helpful.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

GEOGRAFI PROJECT FORM 2 BAB 12

 1. 1. BAB 12: PETEMPATAN DISEDIAKAN OLEH: LEE YIN ZHEN, JOSHUA CHUA HAN JIE, MANPEET SINGH, YUGENDRAN
 2. 2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN • Menyatakan lokasi petempatan awal • Menyenaraikan dan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal • Menyeneraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar di negara Malaysia • Merumuskan peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan luar bandar di negara Malaysia • Menyenaraikan pelbagai pola petempatan luar bandar di negara Malaysia • Menyatakan ciri pola petempatan di negara Malaysia • Menjelaskan ciri pola petempatan luar di negara Malaysia dengan contoh • Membandingkan dan membezakan pola petempatan di negara Malaysia • Menyenaraikan fungsi petempatan luar bandar di negara Malaysia
 3. 3. PETEMPATAN • Petempatan adalah tempat manusia tinggal • Mereka menjalani pelbagai aktiviti seperti pertanian, perikanan, perkilangan, perkhidmatan, perniagaan, pembalakan dan perlombongan • Petempatan juga lengkap dengan bangunan seperti kedai, sekolah, klinik dan kilang
 4. 4. PETEMPATAN AWAL DI DUNIA • Petempatan awal adalah tidak tetap tetapi berpindah-randah untuk mencari makanan dan sumber air • Manusia tinggal dan menetap di sesuatu tempat apabila mereka mula menternak binatang seperti biri-biri, lembu dan kambing serta menanam tanaman seperti padi dan jagung.
 5. 5. • Kemudian, mereka mempelbagaikan kegiatan seperti perniagaan dan perkhidmatan. • Petempatan awal di dunia bermula di lembangan sungai, iaitu: a) Lembangan Sungai Tigris-Euphrates b) Lembangan Sungai Nil c) Lembangan Huang He d) Lembangan Sungai Hindus
 6. 6. • Keempat-empat petempatan awal tersebut merupakan tamadun yang paling awal di dunia • Faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal di lembangan sungai tersebuut ialah: a) dataran sungai yang rata, subur, dan bertanih aluvium sesuai untuk kegiatan pertanian
 7. 7. b) sungai membekalkan air untuk kegunaan domestik dan pengairan c) sungai menyediakan jalan pengangkutan untuk pergerakan penduduk, perniagaan dan perdagangan d) mempunyai kawasan rumput untuk binatang ternakan
 8. 8. PETEMPATAN AWAL
 9. 9. PETEMPATAN AWAL DI MALAYSIA • Lokasi petempatan awal di Malaysia ialah gua/bukit, muara sungai, pinggir pantai, delta dan tanah pamah • Penduduk awal tinggal di dalam gua kerana selamat daripada ancaman musuh serta terlindung daripada hujun dan panas • Gua Niah telah menjadi petempatan awal manusia lebih 4000 tahun dahulu
 10. 10. GUA NIAH
 11. 11. • Petempatan awal juga terdapat di muara sungai. Contohnya, Kesultanan Melayu Melaka di Sungai Melaka di Melaka, Kerajaan Johor-Riau di Sungai Riau Muara Sungai
 12. 12. • Petempatan muara Sungai Melaka yang asalnya kampung nelayan telah berkembang menjadi pusat perdagangan antarabangsa • Kawasan muara sungai diliputi tanih aluvium yang sesuai untuk kegiatan pertanian • Air sungai digunakan untuk kegunaan domestik dan mengairi tanaman • Sungai juga membekalkan sumber protein seperti ikan dan protein
 13. 13. Ikan Udang
 14. 14. • Sungai juga menyediakan jalan pengakutan dan perhubungan • Kawasan tanah pamah di sekitar lembah sungai sesuai untuk pembjang inaan tempatan • Pinggir pantai dijadikan tapak petempatan awal kerana menyediakan jalan pengangkutan air serta sesuai untuk menjalankan kegiatan pertanian dan menangkap ikan • Contoh: Santubong di Sarawak, Lembah Bujang di Kedah
 15. 15. Petempatan awal di Malaysia
 16. 16. Jenis Petempatan • Petempatan di Malaysia terdiri daripada dua jenis, iaitu petempatan luar bandar dan petempatan bandar • Kedua-dua jenis petempatan ini dibezakan dari segi: a) fungsi, iaitu kegiatan sosioekonomi b) saiz penduduk c) kepadatan penduduk
 17. 17. Ciri-ciri petempatan luar bandar dan petempatan bandar Ciri-ciri Petempatan luar bandar Petempatan bandar Fungsi Pertanian, perikanan, pembalakan, perlombongan Perniagaan, perdagangan, perkhidmatan Saiz penduduk Jumalah penduduk tidak melebihi 9999 orang Jumalah penduduk melebihi 10000 orang Kepadatan penduduk Rendah Tinggi Contoh Sungai Limau, Benut, Kukup, Pulau Ketam Kuala Lumpur, Ipoh,Kuching, Kota Kinabalu
 18. 18. Petempatan luar bandar • Petempatan luar bandar di Malaysia terdiri daripada: a) petempatan kampung – jumlah penduduk antara 1 hingga 1999 orang b) petempatan pekan – jumalah penduduk antara 2000 hingga 9999 orang • Kebanyakan penduduk di petempatan luar bandar menjalankan kegiatan pertanian dan perikanan • Saiz penduduk luar bandar kecil dan kepadatan penduduknya adalah rendah
 19. 19. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi petempatan luar bandar Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi petempatan luar bandar Ketersampaian Bentuk muka bumi Sumber air Kegiatan ekonomi TanihDasar kerajaan
 20. 20. Bentuk muka bumi • Kebanyakan petempatan luar bandar di Malaysia dibina di kawasan tanah pamah kerana sesuai untuk kegiatan pertanian seperti penanaman padi, kelapa dan nanas serta membolehkan pembinaan petempatan
 21. 21. • Çontoh petempatan luar bandar di kawasan tanah pamah ialah: a) Dataran Kedah b) Dataran Kelantan c) Sungai Manik di Perak d) Lembah Sungai Rajang di Sarawak e) Lembah Sungai Kinabatangan di Sabah
 22. 22. • Kawasan pertempatan juga terdapat di kawasan beralun di dataran pantai Semenanjung Malaysia • Kegiatan penanaman getah dan kelapa sawit sesuai dijalankan di kawasan tersebut • Di kawasan renda, rumah-rumah dibina di atas tetambak sungai untuk mengelakkan banjir
 23. 23. • Lembah di tanah tinggi dijadikan petempatan kerana sesuai untuk penanaman hawa sederhana seperti tea, sayur-sayuran dan bunga-bungaan. Contohnya: Tanah Tinggi Cameron di Pahang dan Kundasang di Sabah • Kawasan-kawasan ini mengalami suhu tahunan 18°C dan hujan tahunan antara 2030 mm hingga 3500 mm yang sesuai untuk penanaman tanaman hawa sederhana . Hal ini menyebabkan kawasan tersebut menjadi tumpuan penduduk
 24. 24. • Kawasan tanah tinggi yang cerun-curam dan berhutan tebal tidak sesuai untuk didirikan petempatan • Kawasan bersaliran buruk seperti kawasan paya dan kawasan rendah yang mudah dibanjiri air juga tidak sesuai dijadikan petempatan
 25. 25. Tanih • Kegiatan pertanian merupakan kegiatan utama penduduk luar bandar • Kawasan dataran sungai, kaki bukit beralun, dan pinggir pantai berpasir yang mempunyai tanih yang subur untuk kegiatan pertanian menjadi tumpuan penduduk untuk mendirikan petempatan
 26. 26. • Kawasan dataran sungai yang bertanih aluvium sesuai untuk penanaman padi • Contohnya, Dataran Kedah-Perlis, Dataran Tanjung Karang, Dataran Kelantan dan Dataran Sungai Rajang menjadi tumpuan penduduk kerana sesuai untuk aktiviti pertanian • Tanih laterit sesuai untuk penanaman kelapa sawit. Contoh petempatan di kawasan bertanih laterit ialah Gemencheh di Negeri Sembilan dan Benut di Johor
 27. 27. • Tanih berpasir sesuai untuk penanaman kelapa. Terdapat petempatan luar bandar di pantai timur Semenanjung Malaysia yang dibina di kawasan tanih berpasir • Petempatan luar bandar juga dibina di kawasan bertanih gambut yang sesuai untuk tanaman nanas seperti Pontian dan Pekan Nanas di Johor
 28. 28. Sumber air • Manusia memerlukan air untuk kegunaan harian dan mengairi tanaman • Terdapat petempatan luar bandar di Malaysia yang dibina di tepi pantai atau tepi sungai kerana berhampiran dengan sumber air • Contohnya ialah petempatan sepanjang Sungai Pahang, Sungai Kelantan, Sungai Perak, Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan
 29. 29. • Sungai yang membekalkan sumber protein seperti ikan air tawar dan udang kepada penduduk sekitarnya • Penduduk yang tinggal di sepanjang sungai menjalankan aktiviti menangkap ikan sebagai sumber rezeki • Manusia juga membina petempatan di tepi sungai kerana sungai menyediakan pengangkutan air
 30. 30. Ketersampaian • Ketersampaian bermaksud mudah untuk sampai ke sesuatu kawasan • Petempatan luar bandar biasanya dibina berhampiran jalan raya, sepanjang sungai dan sepanjang jalan raya • Contohnya, Kampung Merang di Terengganu dibina selari di dengan pantai, manakala Kampung Sungai Lada di Pulau Labuan terletak di sepanjang jalan • Sungai menjadi jalan pengangkutan utama bagi petempatan di pendalaman Sabah dan Sarawak
 31. 31. Kegiatan ekonomi • Kegiatan mempengaruhi perletakan petempatan luar bandar di Malaysia • Kegiatan pembalakan mewujudkan petempatan sementara di pendalaman Sandakan, dan pendalaman Bintulu
 32. 32. Kegiatan ekonomi Petempatan luar bandar Pertanian •Dataran Kedah-Perlis •Dataran Kelantan Perikanan •Kuala Besut di Terengganu •Kuala Sedili di Johor •Pulau Ketam di Selangor Perlombongan Bijih timah •Sungai Lembing di Pahang Kuprum •Mamut di Sabah Emas •Bau di Sarawak Gas asli •Kerteh di Terengganu •Bintulu di Sarawak Petroleum •Lutong di Sarawak •Kerteh di Terengganu
 33. 33. • Kegiatan pembalakan mewujudkan petempatan sementara di pendalaman Pahang, pendalaman Sandakan dan pendalaman Bintulu
 34. 34. Dasar kerajaan • Dasar kerajaan juga menentukan lokasi petempatan luar bandar • Semasa darurat, petempatan kampung baru didirikan untuk memberi perlindungan kepada penduduk luar bandar daripada ancaman komunis • Terdapat pertempatan luar bandar yang dibuka oleh Lembaga Kemajuan Tanah Perseketuan (FELDA) untuk meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar
 35. 35. • Contohnya, Felda Jengka di Pahang, Felda Trolak di Perak, Felda Tenggaroh di Johor dan Felda Gugusan Sahabat di Sabah
 36. 36. • Pembukaan tanah untuk penanaman kelapa sawit dan getah di kawasan luar bandar telah mewujudkan petempatan terancang yang baharu • Segi Tiga Jengka merupakan salah satu petempatan terancang yang dimajukan oleh FELDA • Peneroka di felda ini terdiri daripada petanian nelayan tradisional yang berpindah dari negeri ke negeri
 37. 37. Pola petempatan luar bandar • Pola petempatan ialah susun atur rumah atau bangunan di sesuatu petempatan • Terdapat empat pola petempatan luar bandar di Malaysia, iaitu: a) pola petempatan berselerak b) pola petempatan berjajar c) pola petempatan berpusat d) pola petempatan berkelompok
 38. 38. Pola-pola petempatan pola petempatan berkelompokpola petempatan berpusat pola petempatan berselerak pola petempatan berjajar
 39. 39. Pola petempatan berselerak • Pola petempatan berselerak terbentuk apabila susun atur rumah dan bangunan yang dibina tidak sekata dan berjauhan antara satu sama lain • Petempatan jenis ini terdapat di kawasan kebun kecil getah, kebun sayur, sawah padi dan kawasan pembalakan di pinggir hutan
 40. 40. • Petani membina rumah di atas kawasan tanah keupayaan masing-masing. Contohnya, pekebun sayur di Tanah Tinggi Cameron • Susun atur rumah mereka adalah berselerak dan dapat dihubungi melalui lorong jalan kaki atau jalan raya
 41. 41. Pola petempatan berjajar • Pola petempatan berjajar terbentuk apabila susun atur rumah atau bangunan terletak dalam satu barisan atau deretan. • Bangunan atau rumah biasanya dibina selari di sepanjang sungai, parit, tali air, pinggir pantai, jalan raya dan landasan kereta api. • Pola petempatan berjajar juga dikenali sebagai petempatan linear. • Pola petempatan ini didapati di pantai timur Semenanjung Malaysia.
 42. 42. • Rumah-rumah di kawasan sepanjang pantai dibina di atas permatang pasir untuk mengelakkan kejadian banjir pada musim tengkujuh. • Terdapat juga petempatan ini di Dataran Tanjung Karang dan Dataran Kelantan yang dibina di sepanjang tali air dan pinggir pantai.
 43. 43. Pola petempatan berpusat • Pola berpusat terbentuk apabila rumah dan bangunan dibina rapat-rapat dan kelihatan padat. • Petempatan berpusat bertumpu di sesuatu objek atau tanda tumpuan seperti persimpangan jalan raya yang mempunyai pasar, kedai, sekolah dan tempat ibadat.
 44. 44. • Pola petempatan berpusat juga terdapat di ladang getah atau ladang kelapa sawit di tanah rancangan. Contohnya, Felda Gugusan Adela di Kota Tinggi, Johor.
 45. 45. • Petempatan peneroka dibina di tengah- tengah dan dikelilingi oleh kawasan ladang. • Petempatan ini dilengkapi dengan kemudahan.
 46. 46. Pola petempatan berkelompok • Pola petempatan berkelompok adalah hampir sama dengan pola petempatan berpusat tetapi tidak mempunyai satu tanda panduan yang nyata. • Susun atur rumah adalah rapat dalam satu kelompok. • Pola petempatan ini terdapat di simpang jalan raya, jalan kereta api, muara sungai serta di ladang getah dan landang kelapa sawit yang swasta
 47. 47. • Perkampungan nelayan juga terdapat petempatan berkelompok.
 48. 48. Fungsi petempatan luar bandar • Petempatan luar bandar di Malaysia mempunyai pelbagai fungsi. • Petempatan luar bandar terdapat di kawasan pertanian berfungsi sebagai pusat pengeluar dan mempunyai hasil pertanian. Contohnya: a) Dataran Kedah dan Dataran Kelantan bagi hasil padi b) kaki bukit yang beralun di pantai barat semenanjung menghasilkan getah dan kelapa sawit. c) Tanah Tinggi Cameron bagi hasil tanaman hawa sederhana dan teh.
 49. 49. • Petempatan di tanah rancangan Felda berfungsi sebagai pusat pengeluar dan pemprosesan kelapa sawit. • Perkampungan nelayan yang terletak di tepi sungai, tasik dan pinggir pantai berfungsi sebagai pusat pengeluaran hasil perikanan. Contohnya: a) Beserah di Pahang b) Kuala Sedili di Johor c) Mukah di Sarawak
 50. 50. • Penduduk luar bandar yang tinggal di kawasan piinggir pantai menjalankan aktiviti menangkap ikan, membuat keropok, ikan kering, budu, belacan dan makanan ringan yang berasaskan hasil laut • Petempatan luar bandar di sepanjang pantai juga dikenali sebagai pangkalan perahu tambang. • Industri kecil-kecilan atau industri desa dijalankan di kawasan luar bandar.
 51. 51. • Contohnya: a) membuat tembikar di Air Hitam, Johor dan Bau, Sarawak. b) menenun songket, membuat batik dan membuat hasil kraf tangan di kawasan Kampung Ladang, Terengganu dan Kampung Penembang, Kelantan c) membuat keropok, ikan kering dan budu di Seberang Takir, Terengganu d) perusahaan labu sayong di Kampung Sayong, Perak.
 52. 52. • Petempatan luar bandar yang terdapat di kawasan pendalaman berfungsi sebagai pengeluar sumber hutan seperti kayu-kayan, rotan, damar dan ubatan tradisional. Contohnya: a) Kanowit di Sarawak b) Gua Musang di Kelantan • Petempatan luar bandar yang terletak di kawasan keindahman alam akan menjadi daya tarikan pelancong. Contohnya: a) Taman Negara dan Taman Negeri Endau- Rompin di Pahang b) Pantai berpasir di Cherating, Pahang c) Air Terjun Kota Tinggi di Johor
 53. 53. • Petempatan ini menyediakan kemudahan seperti tempat penginapan dan restoran kepada pelancong • Terdapat kemudahan “homestay” di petempatan luar bandar yang terpilih
 54. 54. • Petempatan luar bandar juga menyediakan kemudahan awam seperti masjid, sekolah, pejabat pos dan balai polis
 55. 55. • Petempatan ini juga mempunyai klinik desa yang menyediakan perkhidmatan perubatan dan rawatan kepada penduduk setempat • Kebanyakan petempatan luar bandar mempunyai pejabat penghulu yang berperanan sebagai perantaraan antara kerajaan dengan penduduk • Seorang Ketua Kampung atau Tok Sidang dilantik untuk menjalankan fungsi pentadbiran di kampung dengan bantuan ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)
 56. 56. • Beberapa buah kampung pula ditadbir oleh seorang penghulu atau penggawa yang menjalankan tugas rasminya di kompleks penghulu • Rumah panjang diketuai oleh Tuai Rumah dan perkampungan orang asli diketuai oleh Tok Batin • Terdapat juga petempatan luar bandar yang mengubah menjadi bandar dengan pertambahan penduduk dan perubahan fungsi sebagai pusat pentadbiran, perkhidmatan, perkilangan dan pendidikan. Contohnya: Bangi, Batu Tiga dan Kerteh
 57. 57. Soalan Objektif 1. Lokasi petempatan awal berikut mempunyai persamaan dengan kawasan di dalam Peta 1 yang bertanda • Lembah Bujang • Muara Sungai Melaka A D C B
 58. 58. 2. Faktor utama yang mempengaruhi pemilihan lokasi berikut sebagai petempatan awal manusia ialah • Gua Cha • Gua Niah A) Sumber air B) Tanih aluvium C) Tapak pelabuhan D) Terlindung daripada serangan musuh
 59. 59. 3) Apakah faktor yang menggalakkan petempatan awal manusia dimulakan di lembah sungai? A) Iklim yang sesuai B) Tanih yang subur C) Keselamatan terjamin D) Berhampiran dengan hutan
 60. 60. 4) Apakah faktor utama wujudnya petempatan berikut? • Felda Tenggaroh, Johor • Felda Umas, Sabah A) Governan B) Ketersampaian C) Bentuk muka bumi D) Kegiatan ekonomi
 61. 61. 5) Rajah 1 menunjukkan pola petempatan Apakah pola petempatan tersebut? Rajah 1 A) Berjajar B) Berpusat C) Berselerak D) Berkelompok
 62. 62. Soalan Subjektif 1) Berdasarkan rajah di bawah, nyatakan faktor yang mempengaruhi petempatan awal di dunia bermula di lembah sungai. Faktor mempengaruhi petempatan awal dunia A) D) C)B)
 63. 63. a) b) c) d) 2) Nyatakan pola petempatan di bawah.
 64. 64. Jawapan • Soalan objektif 1) B 2) D 3) B 4) A 5) B
 65. 65. • Soalan subjektif 1) a) dataran sungai yang rata, subur dan bertanih aluvium yang sesuai b) sungai membekalkan air untuk kegunaan domestik c) sungai menyediakan jalan pengangkutan d) mempunyai kawasan rumput untuk binatang ternakan
 66. 66. 2) a) pola petempatan berselerak b) pola petempatan berjajar c) pola petempatan berpusat d) pola petempatan berkelompok Semua betul: ada hadiah!!!!!!!

×