ผลการ sealant อรณีทันตกรรมคลินิกเขต 6

363 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการ sealant อรณีทันตกรรมคลินิกเขต 6

  1. 1. คลินิก อรณีทันตกรรมคลินิก เขต 6 ลำำดับที่ เพศ ชื่อ นำมสกุลจำำนวนซี่ 1 ญ ด.ญ.ฐปนี ชาวแปดริ้ว 3 2 ญ ด.ญ.เบญจพร ศรีอุบล 4 3 ญ ด.ญ.สุดารัตน์ บุญยอ 4 4 ญ ด.ญ.อกิชญา เหลืองท่าเหมือน 4 5 ญ ด.ญ.ศิริรัตน์ ฆูลราช 4 6 ญ ด.ญ.เบญจวรรณ แสงเขตร์ 2 7 ญ ด.ญ.ขวัญฤดี จินพละ 2 ด.ช.ณัฐนันท์ 8 ช พาสวัสดิ์ 4 27
  2. 2. คลินิก อรณีทันตกรรมคลินิก เขต 6 ลำำดับที่ เพศ ชื่อ นำมสกุลจำำนวนซี่ 1 ช ด.ช.ภาสพงศ์ ศรพรหมมาศ 3 3
  3. 3. คลินิก อรณีทันตกรรมคลินิก เขต 6 ลำำดับที่ เพศ ชื่อ นำมสกุลจำำนวนซี่ 1 ช ด.ช.ชาญชัย สติใหม่ 2 2 ช ด.ช.ธรรมนูญ สุโข 3 3 ญ ด.ญ.ปิยธิดา คำาสุขศรี 1 4 ญ ด.ญ.ณัฐธิชา ตันติวิวัฒนกุล 3 5 ช ด.ช.เฉลิมชัย เกิดชูชื่น 4 6 ช ด.ช.ศราวุฒิ ณรงค์ชัย 3 7 ช ด.ช.ภควัต คงทวี 4 8 ญ ด.ญ.บุณยาพรธนภูมิชัย 3 9 ญ ด.ญ.ชไมพร ไชยศิรินทร์ 2 10 ช ด.ช.อภิภู ฝอยทอง 4 11 ช ด.ช.ธานุภาพ สอนพรรณ 2 12 ช ด.ช.วชีร วรมาธามาศ 2 13 ช ด.ช.กิตติศักดิ์ แซ่หลิว 2 14 ช ด.ช.ธนธรณ์ พันธเดช 4 15 ญ ด.ญ.กาญจนา ศุนุรัตน์ 3 16 ช ด.ช.สรยุทธ คล้ายทอง 1 17 ช ด.ช.ธนากร กรแก้ว 4 18 ญ ด.ญ.มัลลิกา ประดับนำ้า 4 19 ญ ด.ญ.สุลัดดา สุทธิประภา 4 20 ญ ด.ญ.อรพรรณ เมฆตาหลวง 4 21 ญ ด.ญ.อนงค์นาฏ ่มทรัพย์ 2 ชะอุ 61
  4. 4. คลินิก อรณีทันตกรรมคลินิก เขต 6 ลำำดับที่ เพศ ชื่อ นำมสกุลจำำนวนซี่ ด.ญ.ศิรรัตน์ ิ 1 ญ ฆูลราช 4 4
  5. 5. คลินิก อรณีทันตกรรมคลินิก เขต 6 ลำำดับที่ เพศ ชื่อ นำมสกุลจำำนวนซี่ ด.ช.สรวิชญ์ 1 ช มัชแมน 1 1
  6. 6. คลินิก อรณีทันตกรรมคลินก ิ เขต 6 โรงเรียน จำำนวนเด็ก จำำนวนซี่วัดไทร(ถาวรนุกูล 8 27 กรพิทักษ์ศึกษา 1 3วัดบางประทุนนอก 21 61 ธนบุรีศึกษา 1 4 สถาพรศึกษา 1 1 32 96

×