ผลการเคลือบหลุมร่องฟัน ทพญ.อุษณีย์ พฤกษ์กานนท์

679 views

Published on

กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบหลุมร่องฟัน โครงการยิ้มสดใสเด็กกทม.ฟันดี ปี 5 สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบ อุษณีย์ พฤกษ์กานนท์ ท. 5026 คลินิก ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
679
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการเคลือบหลุมร่องฟัน ทพญ.อุษณีย์ พฤกษ์กานนท์

 1. 1. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ ย์ พฤกษ์กำนนท์ ทพญ.อุษณีลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ญ ป.1 ธนพร ขุนทอง 3 3
 2. 2. ย์ พฤกษ์กานนท์ ท. 5026 ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ช ป.1 ปัณณธร ประทีปนพรัตน์ 2 2
 3. 3. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ญ ป.1 ธัญจิรา วงษ์นุช 4 4
 4. 4. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ช ป.2 ชลสิทธิ์ ชื่นศิลป์ 1 2 ช ป.1 นฤเบศ กลัดเล็ก 3 3 ช ป.1 ภูริภัทร ชินรักษา 4 4 ช ป.1 ธนกฤต หริมตรุษ 4 5 ช ป.1 ณัทรัฎฐุ์ อุตตโรพร 4 6 ญ ป.1 บุษกร ทิพย์วัฒน์ 4 7 ช ป.1 ธีรภัทร ใจเด็ด 4 8 ช ป.2 ภัทรพล ฐิติกุลวณิชย์ 1 25
 5. 5. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ญ ป.1 อัษธิษฐา เพรชสูงเนิน 2 2
 6. 6. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ช ป.1 อัสสัมชัน 3
 7. 7. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ช ป.2 ชานน บัวพิพัฒน์วงศ์ 1 2 ช ป.2 กฤตภาส เทียบโพธิ์ 4 5
 8. 8. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ญ ป.2 อรณิชา มวลทอง 2 2 ญ ป.1 กุลิสรา เถามณี 2 3 ญ ป.2 ณภัทร บุญสร้างสม 1 4 ญ ป.2 สุวิชญา นาคทัน 3 5 ญ พัชรมน อินสตุล 4 6 ญ ป.1 ณัฐนพิน ปานทอง 1 7 ญ ป.2 ปาณิสรา สันติทวีสุข 3 8 ญ ป.1 อชิรญา สุขสกุลวัฒน์ 2 18
 9. 9. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ญ ป.2 สุธิมนต์ ประวัติกุล 4 4
 10. 10. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ญ ป.2 สิรภัทรา พิสิฐพิทย์ 2 2 ช ป.1 รัญชน์ เชิดชายชัยศรี 2 3 ญ ป.1 ฐานภ สุดประเสริฐศักดิ์ 3 7
 11. 11. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ช 2 เศรษฐกรณ์ ถนอมเกียรติคุณ 2 2
 12. 12. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ญ ป.1 ปัทมาพร รัตนเทพสถิตย์ 3 3
 13. 13. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ญ ป.2 พิมกมล กล้าหาญ 2 2
 14. 14. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ญ ป1 ภัคภิญญา บุญมี 3 3
 15. 15. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ลำำดับที่ เพศ ชั้น ชื่อ-นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ช ป2 อัศมน เผือกคะเชนทร์ 4 4
 16. 16. ศูนย์ทันตกรรมแนวใหม่ โรงเรียน จำำนวนเด็ก ำนวนซี่ทั้งหมด จำ 1 พันธวัฒนา 1 3 2 แสงอรุณ 1 2 3 ทีปังกรวิทยา 1 4 4 พิมลวิทย์ 8 25 5 กุศลศึกษา 1 2 6 อัสสัมชัญธนบุรี 2 5 7 เขมะศิริ 8 18 8 ราชวินิต 4 1 9 ราชินี 3 710สาธิตสวนสุนันทา 1 211 โฆสิตสโมสร 3 112 ศิริมงคลศึกษา 1 213เซนต์หลุยส์ศึกษา 1 314 ตรีมิตรวิทยา 1 4 36 79

×