ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก  เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ    นำมสกุล จำำนวนซี่  1 เยาวลักษณ์ สะกิพันธ์    2  2 ด.ญ.พ...
ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก    เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ     นำมสกุล นวนซี่              จำำ  1 ด.ช.ปฏิพ...
ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก  เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ  นำมสกุล นวนซี่              จำำ  1 ด.ช.สิษฐิมณฑ์ เพ็ชร...
ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก  เขต 6ลำำดับที่  ชื่อ    นำมสกุล จำำนวนซี่  1 ด..วันเลิศ   นาวีพีฒนา    4  2 ...
ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก  เขต 6ลำำดับที่   ชื่อ     นำมสกุล จำำนวนซี่  1   ด.ญ.ศรันย์พร   เก็จกรแก้ว ...
ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก  เขต 6ลำำดับที่   ชื่อ    นำมสกุล จำำนวนซี่  1    ด.ช.เจษฏา   อินทรวิชา  4 ...
ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก  เขต 6ลำำดับที่   ชื่อ     นำมสกุล จำำนวนซี่  1   ด.ญ.ฐปณัฏฐ์   บุญกิรชัย  2 ...
ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก  เขต 6ลำำดับที่   ชื่อ     นำมสกุล จำำนวนซี่  1   ด.ช.ธนวัฒน์   พงศ์ผาติกุล 4 ...
ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก  เขต 6ลำำดับที่  ชื่อ     นำมสกุล จำำนวนซี่  1   ด.ญ.โชติกา   ศรีสุขะโต  4  ...
ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก  เขต 6  โรงเรียน จำานวนเด็ก จำานวนซี่สารสาสน์ประชาอุทิศ 14    52ขจรโรจน์วิทยา   21 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการ Sealant รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6

600 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการ Sealant รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6

 1. 1. ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 เยาวลักษณ์ สะกิพันธ์ 2 2 ด.ญ.พรนภา สร้อยมาลา 4 3 ด.ช.สรวิชญ์ กล่อมกุล 4 4 ด.ช.แทนคุณ หนุนชู 4 5 ด.ช.ธเนศวร แย้มประดิษฐ์ 4 6 ด.ย.ณสิริ ศิริยามันต์ 4 7 ด.ญ.พัทธ์ธีรา จิตภักดีกุล 4 8 ด.ญ.ชุติมา ใยบัว 2 9 ด.ญ.วรรณษา กัณหานนท์ 4 10 ด.ช.ณัฐภัทร นนท์นิธินันท์ 4 11 ด.ญ.อรอารี จันทิมา 4 12 ด.ญ.จารุพัจน์ บุญยก 4 13 ด.ช.ปุณณภัทร เมินวัฒนา 4 14 ด.ช.พัชรพล สล่าเครือง 4 52
 2. 2. ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล นวนซี่ จำำ 1 ด.ช.ปฏิพล แซ่โคว้ 4 2 ด.ญ.ธัญวรัตน์ น้อยศรี 1 3 ด.ญ.ชมพูนุท วัชรีฤทัย 3 4 ด.ช.จุฑาภัทร ดลฑา 4 5 ด.ญ.ชนน์นิภา สนธิสมบัติ 2 6 ด.ช.ภานุวัฒน์ กระจ่างพัฒ4 น์ 7 ด.ญ.อุรชา อาลีแอ 4 8 ด.ญ.หัสติกมล เศรฐิลาโภทัย 4 9 ด.ช.กีรติ ช่วงรัศมี 2 10 ด.ญ.ชลธิดา หลี่ 4 11 ด.ญ.วาสนา คงจันทร์ 4 12 ด.ช.พีรวิชญ์ ชูเกลี้ยง 4 13 ด.ญ.ชุติกาญจน์ กันทะอุโมงค์ 4 14 ด.ญ.รัชฏาภรณ์ จอมรัตน์ 4 15 ด.ญ.ไอลดา ทานธรรม 4 16 ด.ญ.นนลนีย์ แสดงฤทธิ์ 4 17 ด.ญ.ชลธิชา พาลคำา 4 18 ด.ญ.นันทวรรณ ทองสิงห์ 4 19 ด.ญ.ภาณุณี ดาวแย้ม 3 20 ด.ช.ธีรพัฒน์ หลักทรัพย์ 2 21 ด.ช.วงศกร ใบตานี 4 73
 3. 3. ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล นวนซี่ จำำ 1 ด.ช.สิษฐิมณฑ์ เพ็ชรผดุง 2 2 ด.ญ.ชิญานิษฐ์ อึ้งรังษี 4 3 ด.ญ.ภาวินี วิชญวานิช 3 9
 4. 4. ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ด..วันเลิศ นาวีพีฒนา 4 2 ด.ช.ปลิน เปรี่ยมสูงเนิน 4 3 ด.ญ.สิรภัทร จันทรธีรพจน์ 2 4 ด.ญ.สาวิตรี ชุติกุลวรวิทย์ 4 5 ด.ญ.สุปวีณ์ เลิศสาภรประเสริฐ 1 6 ด.ช.วรพรต ธีระกุลชัย 2 7 ด.ช.ธนธรณ์ สิริยุตตะ 4 8 ด.ช.วิทยา ตันติสิริสมบูรณ์ 4 9 ด.ญ.จิดาภา ศิริเกษมศักดิ์ 4 10 ด.ช.จีรภัทร บุญเงิน 2 11 ด.ช.หิรัญ ภิรมย์โยธี 2 33
 5. 5. ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ด.ญ.ศรันย์พร เก็จกรแก้ว 3 3
 6. 6. ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ด.ช.เจษฏา อินทรวิชา 4 4
 7. 7. ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ด.ญ.ฐปณัฏฐ์ บุญกิรชัย 2 2
 8. 8. ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ด.ช.ธนวัฒน์ พงศ์ผาติกุล 4 4
 9. 9. ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ด.ญ.โชติกา ศรีสุขะโต 4 4
 10. 10. ชื่อคลินิก รักยิ้ม ทันตคลินิก เขต 6 โรงเรียน จำานวนเด็ก จำานวนซี่สารสาสน์ประชาอุทิศ 14 52ขจรโรจน์วิทยา 21 73ปัญญาศักดิ์ 3 9บูรณะศึกษา 11 33พญาไท 1 3เยาวลักษณ์วิทยา 1 4พระหฤทัยคอนแวนด์ 1 2กุหลาบศึกษา 1 4เผดิมศึกษา 1 4 54 184

×