Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rajat ylittävän terveydenhuollon
tilastotietoja Suomesta vuodelta 2020
7.6.2021
Sisällysluettelo
1. EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä
maksetut korvaukset
2. ...
1. EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä aiheutuneet
sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset
Ratkaisujen lukumäär...
2. Top 5 maat: Omatoimisen hoitoon hakeutumisen
sairaanhoitokustannukset ja korvaukset
Vuonna 2020
Maa Kustannukset € Korv...
3. EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet
sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset
Ratkaisuj...
4. Top 5 maat: EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella
aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut
korvauks...
5. Suomesta annetut ennakkoluvat EU- tai Eta-maassa
tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten sekä tietoja
kustannuksista
Vu...
6. Kela laskuttanut EU- ja Eta-mailta ja Sveitsiltä
ennakkoluvan perusteella Suomessa annetusta hoidosta (€)
Vuosi Kela on...
7. Valtion korvaus hoitokustannuksista ja kiireellisten
sosiaalipalvelujen kustannuksista
Vuosi Laskujen lkm Korvaukset €
...
8. Suomen ja toisten EU- ja Eta-valtioiden ja Sveitsin
välisten sairaanhoitokustannusten velat ja saatavat
Vuosi Suomen lä...
9. Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin
(EHIC) määrät
Vuosi Eurooppalaisten
sairaanhoitokorttien lkm
2020 2 1...
10. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
Suomessa
Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste neuvoo terveyspalve...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 1 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 2 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 3 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 4 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 5 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 6 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 7 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 8 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 9 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 10 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 11 Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020 Slide 12
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020

Download to read offline

Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) kokoamat tilastot sisältävät tietoa muun muassa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista, ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista ja niiden korvauksista sekä hoitoon hakeutumisen ennakkoluvista.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja vuodelta 2020

 1. 1. Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta vuodelta 2020 7.6.2021
 2. 2. Sisällysluettelo 1. EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset 2. Top 5 maat: omatoimisen hoitoon hakeutumisen sairaanhoitokustannukset ja korvaukset 3. EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset 4. Top 5 maat: EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset 5. Suomesta annetut ennakkoluvat EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten sekä tietoja kustannuksista 6. Kela laskuttanut EU- ja Eta-mailta ja Sveitsiltä ennakkoluvan perusteella Suomessa annetusta hoidosta (€) 7. Valtion korvaus hoitokustannuksista ja kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannuksista 8. Suomen ja toisten EU- ja Eta-valtioiden ja Sveitsin välisten sairaanhoitokustannusten velat ja saatavat 9. Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) määrät 10. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste 2
 3. 3. 1. EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset Ratkaisujen lukumäärä kpl Kustannukset € (asiakkaan itse maksamat) Myönnetyt korvaukset € 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 Fysioterapia 49 48 81 10 726 10 905 21 386 1 384 2 920 3 080 Hammaslääkärin palkkiot 3384 4 177 5 828 1 603 897 1 773 334 2 257 354 162 110 203 948 281 327 Lääkkeet 1 551 1 834 1 930 338 540 201 158 231 580 141 445 72 199 78 809 Lääkärinpalkkiot 1 274 1 540 2 086 441 021 492 396 707 627 54 139 68 684 88 070 Matkat 801 908 1 135 256 088 351 869 244 369 144 126 154 204 89 448 Tutkimus ja hoito 1912 2 264 3 187 162 894 182 178 390 323 41 554 52 835 74 386 Välttämätön hoito 3863 4 300 4 132 3 822 141 3 070 039 2 385 105 3 042 497 2 411 940 1 840 262 • Taulukossa mainitut kustannukset ovat aiheutuneet joko. • Äkillinen sairastuminen tarkoittaa sitä, että hoidon tarve on ilmennyt ulkomailla oleskelun aikana. • Omatoiminen hoitoon hakeutuminen tarkoittaa sitä, että asiakas on matkustanut ulkomaille tarkoituksenaan saada siellä hoitoa eikä hänellä ole EU-asetusten mukaista ennakkolupaa. • Välttämätön hoidon kustannukset liittyvät äkillisen sairastumisen tilanteisiin. Hoitokustannukset on korvattu Suomen julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun mukaisesti (laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta). • Fysioterapia, hammaslääkärin palkkiot, lääkkeet, lääkärinpalkkiot, matkat sekä tutkimus ja hoito voivat liittyä joko äkillisen sairastumisen tai omatoimisen hoitoon hakeutumisen tilanteisiin. Korvaus on maksettu sairausvakuutuslain mukaisesti. • Ratkaisujen määrä tarkoittaa asiakkaille annettujen päätösten määrää. Yhdessä ratkaisussa eli päätöksessä voi olla yksi tai useampi toimenpide, tutkimus, hoito, lääke tai matka. Kela ei tilastoi henkilömääriä. • Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Jos sairastut ulkomailla Lähde: Kela 3
 4. 4. 2. Top 5 maat: Omatoimisen hoitoon hakeutumisen sairaanhoitokustannukset ja korvaukset Vuonna 2020 Maa Kustannukset € Korvaukset € 1. Viro 2 018 000 237 000 2. Espanja 158 000 20 500 3. Unkari 127 500 4 000 4. Saksa 66 000 7 000 5. Ruotsi 55 500 3 500 Vuonna 2019 Maa Kustannukset € Korvaukset € 1. Viro 2 033 000 283 000 2. Espanja 289 000 27 000 3. Unkari 152 000 6 000 4. Saksa 99 000 10 500 5. Belgia 90 000 3 700 Lähde: Kela • Kustannukset ovat asiakkaalta ulkomailla peritty hinta, josta hän on hakenut korvausta Kelasta. • Kustannukset ovat aiheutuneet omatoimisesta hoitoon hakeutumisesta ulkomaille eli hoitoon on lähdetty ilman ennakkolupaa. • Kela korvaa omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia, kun hoito on annettu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. • Hoitokustannukset korvataan samalla tavalla kuin Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito. • Lääkekustannukset korvataan samalla tavalla kuin Suomessa ostetut lääkkeet. • Matkakustannukset korvataan siten kuin asiakas olisi matkustanut kotiosoitettaan lähimpään hoitopaikkaan, jossa olisi saanut tarpeellisen hoidon. • Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna. • Valtaosa ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvauksista on Virossa annetun hammashoidon korvauksia. Tarkempaa tietoa hoidoista ei ole saatavilla. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Hoitoon hakeutuminen ulkomaille 4
 5. 5. 3. EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset Ratkaisujen lukumäärä kpl Kustannukset € (asiakkaan itse maksamat) Myönnetyt korvaukset € 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 Fysioterapia 34 34 29 19 556 11 662 6 725 1 047 638 607 Hammaslääkärin palkkiot 38 48 96 34 583 23 749 55 187 1 883 2 113 4 529 Lääkkeet 439 424 532 108 864 56 785 63 899 22 520 9 837 9 528 Lääkärinpalkkiot 1 045 1 078 1141 686 948 689 658 547 657 59 155 65 628 59 175 Matkat 44 63 98 30 263 125 283 14 391 430 0 0 Tutkimus ja hoito 693 744 691 520 607 478 255 371 289 39 488 34 463 29 521 Lähde: Kela • Kustannukset ovat aiheutuneet äkillisestä sairastumisesta. • Äkillinen sairastuminen tarkoittaa sitä, että hoidon tarve on ilmennyt ulkomailla oleskelun aikana. • Korvaus on maksettu sairausvakuutuslain mukaisesti. • Ratkaisujen määrä tarkoittaa asiakkaille annettujen päätösten määrää. Yhdessä ratkaisussa eli päätöksessä voi olla yksi tai useampi toimenpide, tutkimus, hoito, lääke tai matka. Kela ei tilastoi henkilömääriä. • Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Jos sairastut ulkomailla 5
 6. 6. 4. Top 5 maat: EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset Vuonna 2020 Maa Asiakkaan itse maksamat kustannukset (€) Korvaukset (€) 1. Thaimaa 1 446 000 59 000 2. USA 601 000 7 000 3. Turkki 410 000 19 000 4. Peru 104 000 4 000 5. Egypti 73 000 2 000 Vuonna 2019 Maa Asiakkaan itse maksamat kustannukset (€) Korvaukset (€) 1. Thaimaa 1 296 000 40 000 2. USA 991 000 13 000 3. Turkki 330 000 15 000 4. Peru 97 000 4 000 5. Venäjä 82 000 3 000 Lähde: Kela 6
 7. 7. 5. Suomesta annetut ennakkoluvat EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten sekä tietoja kustannuksista Vuosi Ratkaisujen lkm Myönnetyt lkm Evätyt lkm Jätetty tutkimatta lkm Sairaanhoitopiirit maksaneet ennakkoluvan mukaisesta hoidosta, € * 2020 111 74 34 3 816 657 2019 176 102 69 5 659 419 2018 215 103 104 8 468 966 2017 200 106 82 12 213 332 2016 246 126 113 7 510 160 Lähde: Kela • Kela voi myöntää tiettyjen ehtojen täyttyessä ennakkoluvan EU-, Eta-valtioissa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten. EU-maiden ulkopuolelle ennakkolupia ei myönnetä. • Kela myöntää ennakkoluvan julkisen terveydenhuollon lausunnon mukaisesti. • Kun potilas saa hoitoa ulkomailla ennakkoluvan perusteella, hoidonantajamaa laskuttaa hoidon todelliset kustannukset Kelalta ja perii potilaalta asiakasmaksun. Kela maksaa kustannukset ja laskuttaa ne edelleen julkiselta terveydenhuollolta. • Hoitojen hinnat voivat vaihdella suuresti: yksittäinen hoito voi maksaa 100-100 000 euroa. Näin ollen euromäärätkin ovat riippuvaisia siitä, millaisia hoitoja milloinkin on annettu. • Ennakkolupia on myönnetty pääasiassa raskauden ja synnytyksen, silmätautien sekä syöpätautien hoitoon. Eniten ennakkolupia on myönnetty Viroon, toiseksi eniten Ruotsiin • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Hoitoon hakeutuminen ulkomaille *Kyseessä on vuosi, jolloin julkinen terveydenhuolto on maksanut Kelalle kustannuksia ennakkoluvan mukaisesta hoidosta. Suomessa asuva potilas on saanut hoidon ulkomailla jo aiemmin, jopa edellisenä vuonna. 7
 8. 8. 6. Kela laskuttanut EU- ja Eta-mailta ja Sveitsiltä ennakkoluvan perusteella Suomessa annetusta hoidosta (€) Vuosi Kela on laskuttanut € * 2020 5 207 2019 195 009 2018 535 735 2017 326 055 Lähde: Kela • Toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi voi myöntää potilaalle ennakkoluvan Suomessa annettavaa hoitoa varten. • Kun potilaalla on ennakkolupa, hän maksaa hoidosta Suomen julkisessa terveydenhuollossa asiakasmaksun. Ennakkoluvan myöntänyt valtio vastaa hoidon todellisista kustannuksista. • Kun potilas on saanut ennakkoluvalla hoitoa Suomessa, julkinen terveydenhuolto laskuttaa hoidon todelliset kustannukset Kelalta. Kela maksaa kustannukset ja laskuttaa summan edelleen ennakkoluvan myöntäneeltä valtiolta. • Suomeen ennakkoluvalla tulleiden potilaiden määristä ei ole tietoa. Eniten Suomi laskuttaa ennakkoluvan perusteella Viroa ja Ruotsia. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Kuka maksaa hoitosi * Kyseessä on vuosi, jolloin Kela on laskuttanut ulkomailta Suomeen hoitoon hakeutumisen kustannuksia. Hoito ulkomailta tulleelle potilaalle on annettu jo aiemmin, jopa edellisenä vuonna. 8
 9. 9. 7. Valtion korvaus hoitokustannuksista ja kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannuksista Vuosi Laskujen lkm Korvaukset € 2020 26 135 22,03 M€ 2019 25 644 20,63 M€ 2018 23 898 19,59 M€ 2017 27 663 21,04 M€ 2016 21 340 17,82 M€ Lähde: Kela • Valtion korvauksen tarkoituksena on korvata valtion varoista • hoitokustannuksia julkiselle terveydenhuollolle, kun se on antanut hoitoa henkilölle, jolla 1) ei ole kotikuntaa Suomessa tai 2) jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sairaanhoidon kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi • kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannuksia kunnille, kun ne ovat myöntäneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle ruokaa, lääkkeitä tai hätämajoitusta. • Kela maksaa valtion korvauksen neljä kertaa vuodessa hakemusten perusteella. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle 9
 10. 10. 8. Suomen ja toisten EU- ja Eta-valtioiden ja Sveitsin välisten sairaanhoitokustannusten velat ja saatavat Vuosi Suomen lähettämät laskut, lkm Saadut korvaukset M€ Suomeen saapuneet laskut, lkm Maksetut korvaukset M€ 2020 9 835 6,6 M€ 25 111 24,6 M€ 2019 10 690 9,5 M€ 40 192 24,3 M€ 2018 9 934 10,1 M€ 35 685 18,1 M€ 2017 8 831 4,8 M€ 30 754 8,9 M€ 2016 7 173 6,00 M€ 33 193 13,5 M€ Lähde: Kela • Taulukossa on kustannukset,joita EU- ja Eta-valtiot ja Sveitsi laskuttavat henkilöille annetusta sairaanhoidosta. Kustannuksiin sisältyvät 1) todelliset sairaanhoidon kustannukset ja 2) kiinteämääräiset summat (jotka ovat laskennallisia kustannuksia). • Kiinteämääräisiä summia voidaan laskuttaa ulkomailla pysyvästi asuvasta henkilöstä, jonka sairaanhoitokustannuksista vastaa muu kuin asuinvaltio. Esim. Espanjassa asuva suomalaiseläkeläinen, joka saa eläkettä vain Suomesta ja on muuttanut väestökirjansa pysyvästi Espanjaan. Suomi maksaa Espanjalle tämän eläkeläisen sairaanhoidosta korvauksia XX€/kk/hlö. • Hoitokustannusten korvaukset maksetaan suoraan valtioiden välillä. Potilas maksaa paikallisen asiakasmaksun, mutta ei hoidon todellisia kustannuksia. • Kustannusten laskut liikkuvat eri aikaan, kuin varsinainen hoito on annettu. Potilas on voinut saada hoidon jo useita vuosia aiemmin. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Kuka maksaa hoitosi 10
 11. 11. 9. Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) määrät Vuosi Eurooppalaisten sairaanhoitokorttien lkm 2020 2 104 361 2019 2 078 088 2018 1 977 781 2017 1 869 780 2016 1 755 847 Lähde: Kela • Kela myöntää eurooppalaisen sairaanhoitokortin henkilöille, jotka ovat sairausvakuutettuja Suomessa, tai joiden hoidon kustannuksista Suomi vastaa. • Kortti haetaan Kelasta ja se on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Mikäli kortin myöntämisperusteet täyttyvät, uusi kortti postitetaan automaattisesti, kun sen on kerran tilannut. • Kortilla saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa EU-, Eta-maissa ja Sveitsissä tilapäisen oleskelun, esimerkiksi matkan aikana. Hoito maksaa potilaalle paikallisen asiakasmaksun verran. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Eurooppalainen sairaanhoitokortti 11
 12. 12. 10. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Suomessa Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste neuvoo terveyspalvelujen käyttämisessä Suomessa ja ulkomailla. Jokaisessa EU-maassa on yhteyspiste. Suomen yhteyspiste on sijoitettu Kelaan. Yhteyspiste palvelee verkossa ja sähköpostitse: • EU-terveydenhoito.fi • EU-hälsovård.fi • EU-healthcare.fi • EU-dearvvašvuođadikšun.fi • EU-terveydenhoito.fi suomalaisella viittomakielellä • EU-hälsovård.fi på teckensprak • Sähköposti: yhteyspiste(at)kela.fi Sosiaalisen median kanavamme: • Twitter: @rajayhteyspiste • Facebook: https://www.facebook.com/rajayhteyspiste/ 12

Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) kokoamat tilastot sisältävät tietoa muun muassa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista, ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista ja niiden korvauksista sekä hoitoon hakeutumisen ennakkoluvista.

Views

Total views

368

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×