SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Rajat ylittävän terveydenhuollon
tilastotietoja Suomesta 2022
5.6.2023
Sisällysluettelo
1. EU- ja Eta-maissa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa sekä Sveitsissä aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä
maksetut korvaukset
2. Top 5 maat: omatoimisen hoitoon hakeutumisen sairaanhoitokustannukset ja korvaukset
3. EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja
niistä maksetut korvaukset
4. Top 5 maat: EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet
sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset
5. Suomesta annetut ennakkoluvat EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa tai Sveitsissä annettavaa
hoitoa varten sekä tietoja kustannuksista
6. Kela laskuttanut EU- ja Eta-mailta, Isolta-Britannialta ja Pohjois-Irlannilta sekä Sveitsiltä ennakkoluvan perusteella
Suomessa annetusta hoidosta (€)
7. Valtion korvaus hoitokustannuksista ja kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannuksista
8. Suomen ja toisten EU- ja Eta-valtioiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sveitsin välisten
sairaanhoitokustannusten velat ja saatavat
9. Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) määrät
10. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
2
1. EU- ja Eta-maissa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa sekä Sveitsissä
aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset
Ratkaisujen lukumäärä kpl Kustannukset €
(asiakkaan itse maksamat)
Myönnetyt korvaukset €
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Fysioterapia 31 22 49 4 606 6 416 10 726 680 607 1 384
Hammaslääkärin
palkkiot
2 182 1 892 3384 1 127 728 895 175 1 603 897 108 272 90 935 162 110
Lääkkeet 1 335 836 1 551 260 942 181 915 338 540 98 451 69 488 141 445
Lääkärinpalkkiot 839 807 1 274 387 337 366 983 441 021 36 525 35 097 54 139
Matkat 597 633 801 424 655 416 572 256 088 226 837 184 749 144 126
Tutkimus ja hoito 1 200 1 200 1912 137 738 159 415 162 894 31 209 28 097 41 554
Välttämätön hoito 2 376 3 352 3863 2 867 569 4 272 381 3 822 141 2 016 999 3 241 913 3 042 497
• Taulukossa mainitut kustannukset ovat aiheutuneet joko:
• äkillinen sairastumisen tilanteista (hoidon tarve on ilmennyt ulkomailla oleskelun aikana) tai
• omatoimisen hoitoon hakeutumisen tilanteista (ulkomaille on matkustettu tarkoituksena saada siellä hoitoa, ilman EU-asetuksen mukaista
ennakkolupaa)
• Kela ei tilastoi henkilömääriä. Ratkaisujen määrä tarkoittaa asiakkaille annettujen päätösten määrää, joka voi sisältää useita toimenpiteitä, tutkimuksia,
hoitoja, lääkkeitä tai matkoja. Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta.
Siten tilastoihin liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna.
• Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Jos sairastut ulkomailla
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
3
2. Top 5 maat: Omatoimisen hoitoon hakeutumisen
sairaanhoitokustannukset ja korvaukset
Vuonna 2022
Maa Kustannukset € Korvaukset €
1. Viro 1 473 900 154 400
2. Espanja 265 500 22 500
3. Saksa 114 200 4 500
4. Puola 35 200 3 900
5. Belgia 13 600 4 500
Vuonna 2021
Maa Kustannukset € Korvaukset €
1. Viro 1 282 000 144 000
2. Saksa 104 000 5 000
3. Espanja 88 500 7 500
4. Kypros 41 000 3 000
5. Belgia 37 000 5 000
• Kustannukset ovat asiakkaalta ulkomailla peritty hinta, josta hän on hakenut korvausta Kelasta.
• Vuonna 2022 Kela korvasi omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia, kun hoito oli annettu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Hoitokustannukset
korvattiin samalla tavalla kuin Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito. Vuoden 2023 alusta alkaen Kela maksaa korvauksia enintään sen
verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut asiakkaan omalla hyvinvointialueella Suomessa.
• Lääkekustannukset korvataan samalla tavalla kuin Suomessa ostetut lääkkeet.
• Matkakustannukset korvataan siten kuin asiakas olisi matkustanut kotiosoitettaan lähimpään hoitopaikkaan, jossa olisi saanut tarpeellisen hoidon.
• Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin liittyvä hoito on
saatettu antaa jo edellisenä vuonna.
• Valtaosa ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvauksista oli Virossa annetun hammashoidon korvauksia. Tarkempaa tietoa hoidoista ei
ole saatavilla.
• Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Hoitoon hakeutuminen ulkomaille
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
4
3. EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sveitsin
ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut
korvaukset
Ratkaisujen lukumäärä kpl Kustannukset €
(asiakkaan itse maksamat)
Myönnetyt korvaukset €
2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Fysioterapia 19 34 34 7 471 7 131 19 556 607 620 1 047
Hammaslääkärin
palkkiot
27 43 38 11 488 28 235 34 583 1 234 2 494 1 883
Lääkkeet 230 328 439 87 089 43 461 108 864 36 777 11 708 22 520
Lääkärinpalkkiot 391 661 1 045 470 347 600 233 686 948 40 140 48 378 59 155
Matkat 53 28 44 70 199 290 235 30 263 15 0 430
Tutkimus ja hoito 315 566 693 268 503 481 484 520 607 24 210 37 424 39 488
• Kustannukset ovat aiheutuneet äkillisestä sairastumisesta ja ne korvattiin samalla tavalla kuin Suomen yksityisessä terveydenhuollossa
annettu hoito. Vuoden 2023 alusta alkaen Kela ei enää maksa korvauksia EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä
Sveitsin ulkopuolella aiheutuneista sairaanhoidon kustannuksista.
• Kela ei tilastoi henkilömääriä. Ratkaisujen määrä tarkoittaa asiakkaille annettujen päätösten määrää, joka voi sisältää useita
toimenpiteitä, tutkimuksia, hoitoja, lääkkeitä tai matkoja.
• Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin
liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna.
• Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Jos sairastut ulkomailla
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
5
4. Top 5 maat: EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä
Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä
maksetut korvaukset
Vuonna 2022
Maa Asiakkaan itse maksamat
kustannukset (€)
Korvaukset (€)
1. Thaimaa 438 000 42 000
2. Turkki 386 000 19 000
3. USA 358 000 5 000
4. Hong Kong 93 000 1 000
5. Singapore 93 000 3 000
Vuonna 2021
Maa Asiakkaan itse maksamat
kustannukset (€)
Korvaukset (€)
1. Thaimaa 1 764 000 41 000
2. USA 912 000 9 000
3. Turkki 346 000 12 000
4. Indonesia 280 000 3 000
5. Hong Kong 177 000 2 000
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
6
5. Suomesta annetut EU-asetuksen mukaiset ennakkoluvat EU- tai Eta-
maassa, Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa tai Sveitsissä annettavaa
hoitoa varten sekä tietoja kustannuksista
Vuosi Ratkaisujen lkm Myönnetyt lkm Evätyt lkm Jätetty tutkimatta
lkm
Sairaanhoitopiirit maksaneet ennakkoluvan
mukaisesta hoidosta, €
2022 143 81 62 2 1 125 230
2021 152 93 55 4 707 198
2020 111 74 34 3 816 657
2019 176 102 69 5 659 419
2018 215 103 104 8 468 966
• Kelasta on mahdollista hakea EU-asetuksen mukaista ennakkolupaa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa tai
Sveitsissä annettavaa hoitoa varten. Kela myöntää ennakkoluvan julkisen terveydenhuollon lausunnon mukaisesti.
• Ennakkoluvalla potilas maksaa hoidosta paikallisen asiakasmaksun. Hoidonantajamaa laskuttaa hoidon todelliset kustannukset Kelalta.
Kela laskuttaa kustannukset edelleen julkiselta terveydenhuollolta.
• Ennakkoluvalla annettujen hoitojen hinnat vaihtelevat suuresti, riippuen siitä, millaista hoitoa on annettu. Yksittäisen hoidon hinta voi
vaihdella 100 euron ja 100 000 euron välillä.
• Ennakkolupia on myönnetty pääasiassa raskauden ja synnytyksen, silmätautien sekä syöpätautien hoitoon. Eniten ennakkolupia on
myönnetty Viroon.
• Sairaanhoitopiirien maksujen tilastoinnin suhteen kyseessä on vuosi, jolloin julkinen terveydenhuolto on maksanut Kelalle kustannuksia
ennakkoluvan mukaisesta hoidosta. Suomessa asuva potilas on saanut hoidon ulkomailla jo aiemmin, jopa edellisenä vuonna.
• Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Hoitoon hakeutuminen ulkomaille
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
7
6. Kela laskuttanut EU- ja Eta-mailta, Isolta-Britannialta ja Pohjois-Irlannilta
sekä Sveitsiltä ennakkoluvan perusteella Suomessa annetusta hoidosta (€)
Vuosi Kela on laskuttanut €
2022 11 313
2021 81 318
2020 5 207
2019 195 009
• Toinen EU- tai Eta-maa, Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti tai Sveitsi voi myöntää potilaalle ennakkoluvan Suomessa
annettavaa hoitoa varten.
• Kun potilaalla on ennakkolupa, hän maksaa hoidosta Suomen julkisessa terveydenhuollossa asiakasmaksun.
Julkinen terveydenhuolto laskuttaa hoidon todelliset kustannukset Kelalta. Kela maksaa kustannukset ja laskuttaa
summan edelleen ennakkoluvan myöntäneeltä valtiolta.
• Suomeen ennakkoluvalla tulleiden potilaiden määristä ei ole tietoa.
• Tilastoitava vuosi on se, jolloin Kela on laskuttanut ulkomailta Suomeen hoitoon hakeutumisen kustannuksia. Hoito
ulkomailta tulleelle potilaalle on annettu jo aiemmin, jopa edellisenä vuonna.
• Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Kuka maksaa hoitosi
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
8
7. Valtion korvaus hoitokustannuksista ja kiireellisten sosiaalipalvelujen
kustannuksista
Vuosi Laskujen lkm Korvaukset €
2022 44 299 26,06 M€
2021 37 405 25,80 M€
2020 26 135 22,03 M€
2019 25 644 20,63 M€
2018 23 898 19,59 M€
• Valtion korvauksen tarkoituksena on korvata valtion varoista
1) hoitokustannuksia julkiselle terveydenhuollolle, kun se on antanut hoitoa henkilölle, jolla
• ei ole kotikuntaa Suomessa tai
• jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sairaanhoidon kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Iso-
Britannia, Pohjois-Irlanti tai Sveitsi
2) kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannuksia kunnille, kun ne ovat myöntäneet kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneelle henkilölle ruokaa, lääkkeitä tai hätämajoitusta.
• Kela maksaa valtion korvauksen neljä kertaa vuodessa hakemusten perusteella.
• Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
9
8. Suomen ja toisten EU- ja Eta-valtioiden, Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin sekä Sveitsin välisten sairaanhoitokustannusten velat ja saatavat
Vuosi Suomen lähettämät laskut, lkm Saadut korvaukset M€ Suomeen saapuneet laskut, lkm Maksetut korvaukset M€
2022 9 066 5,4 M€ 46 689 10,4 M€
2021 12 154 6,0 M€ 28 167 13,2 M€
2020 9 835 6,6 M€ 25 111 24,6 M€
2019 10 690 9,5 M€ 40 192 24,3 M€
2018 9 934 10,1 M€ 35 685 18,1 M€
• Taulukossa on kustannukset, joita EU- ja Eta-valtiot, Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti sekä Sveitsi laskuttavat potilaille annetusta
sairaanhoidosta. Kustannuksiin sisältyvät todelliset sairaanhoidon kustannukset ja kiinteämääräiset summat , jotka ovat laskennallisia
kustannuksia.
• Hoitokustannusten korvaukset maksetaan suoraan valtioiden välillä. Potilas maksaa paikallisen asiakasmaksun, mutta ei hoidon todellisia
kustannuksia.
• Kustannusten laskut liikkuvat eri aikaan kuin varsinainen hoito on annettu. Potilas on voinut saada hoidon jo useita vuosia aiemmin.
• Vuonna 2022 Suomi siirtyi sähköiseen tietojen vaihtoon (EESSI) valtioiden välisessä sairaanhoitokustannusten korvaamisessa. Tämä merkitsi
nousua saapuneiden laskujen kappalemäärissä, mutta ei euromäärissä, jolloin yksittäisen laskun kokonaiskustannukset ovat olleet
pienemmät kuin aiemmin.
• Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Kuka maksaa hoitosi
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
10
9. Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin
(EHIC) määrät
Vuosi Eurooppalaisten sairaanhoitokorttien lkm
2022 2 178 837
2021 2 116 295
2020 2 104 361
2019 2 078 088
2018 1 977 781
• Kela myöntää eurooppalaisen sairaanhoitokortin henkilöille, jotka ovat sairausvakuutettuja Suomessa, tai joiden hoidon
kustannuksista Suomi vastaa.
• Kortti haetaan Kelasta ja se on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Mikäli kortin myöntämisperusteet täyttyvät, uusi kortti
postitetaan automaattisesti, kun sen on kerran tilannut.
• Kortilla saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa EU- ja Eta-maissa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa sekä
Sveitsissä tilapäisen oleskelun, esimerkiksi matkan aikana. Hoito maksaa potilaalle paikallisen asiakasmaksun verran.
• Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Eurooppalainen sairaanhoitokortti
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
11
10. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
Suomessa
• Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste neuvoo terveyspalvelujen käyttämisessä Suomessa ja
ulkomailla. Jokaisessa EU-maassa on yhteyspiste. Suomen yhteyspiste on sijoitettu Kelaan.
• Yhteyspiste palvelee verkossa ja sähköpostitse:
• EU-terveydenhoito.fi
• EU-hälsovård.fi
• EU-healthcare.fi
• EU-dearvvašvuođadikšun.fi
• EU-terveydenhoito.fi suomalaisella viittomakielellä
• EU-hälsovård.fi på teckensprak
• Sähköposti: yhteyspiste(at)kela.fi
• Sosiaalisen median kanavamme:
• Twitter: @rajayhteyspiste
• Facebook: https://www.facebook.com/rajayhteyspiste/
5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela
12

More Related Content

Similar to Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022

Eläkkeensaajien oikeus sairaanhoitoon 2014 kela
Eläkkeensaajien oikeus sairaanhoitoon 2014 kelaEläkkeensaajien oikeus sairaanhoitoon 2014 kela
Eläkkeensaajien oikeus sairaanhoitoon 2014 kelaKela
 
Esittelyaineisto: Rajat ylittävä terveydenhuolto ja ennakkoluvallinen hoitoon...
Esittelyaineisto: Rajat ylittävä terveydenhuolto ja ennakkoluvallinen hoitoon...Esittelyaineisto: Rajat ylittävä terveydenhuolto ja ennakkoluvallinen hoitoon...
Esittelyaineisto: Rajat ylittävä terveydenhuolto ja ennakkoluvallinen hoitoon...Kela
 
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomailla
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomaillaOpiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomailla
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomaillaKela
 
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomailla
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomaillaOpiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomailla
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomaillaKela
 
EU-sosiaaliturva-asetuksen ja pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutokset
EU-sosiaaliturva-asetuksen ja pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutokset EU-sosiaaliturva-asetuksen ja pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutokset
EU-sosiaaliturva-asetuksen ja pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutokset SYL
 
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-SuomessaMonikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-SuomessaSitra / Hyvinvointi
 
Eläkkeet kv tilanteessa ETK
Eläkkeet kv tilanteessa ETKEläkkeet kv tilanteessa ETK
Eläkkeet kv tilanteessa ETKKela
 
Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaalitur...
Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaalitur...Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaalitur...
Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaalitur...Kela
 
Lääkekorvausjärjestelmän aukkoja paikataan perustoimeentulotuella - tutkimust...
Lääkekorvausjärjestelmän aukkoja paikataan perustoimeentulotuella - tutkimust...Lääkekorvausjärjestelmän aukkoja paikataan perustoimeentulotuella - tutkimust...
Lääkekorvausjärjestelmän aukkoja paikataan perustoimeentulotuella - tutkimust...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Ulkomailla oleskelevan/asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito
Ulkomailla oleskelevan/asuvan eläkkeensaajan sairaanhoitoUlkomailla oleskelevan/asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito
Ulkomailla oleskelevan/asuvan eläkkeensaajan sairaanhoitoKela
 
Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito
Ulkomailla työskentelevän sairaanhoitoUlkomailla työskentelevän sairaanhoito
Ulkomailla työskentelevän sairaanhoitoKela
 
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissaPerusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissaEläketurvakeskus
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Sote ja terveydenhuollon yhteisrahoitus
Sote ja terveydenhuollon yhteisrahoitusSote ja terveydenhuollon yhteisrahoitus
Sote ja terveydenhuollon yhteisrahoitusKela
 
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissaPerusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissaEläketurvakeskus
 

Similar to Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022 (20)

Rajat ylittävä terveydenhuolto ja sen haasteet Suomen sote-järjestelmälle
Rajat ylittävä terveydenhuolto ja sen haasteet Suomen sote-järjestelmälleRajat ylittävä terveydenhuolto ja sen haasteet Suomen sote-järjestelmälle
Rajat ylittävä terveydenhuolto ja sen haasteet Suomen sote-järjestelmälle
 
Eläkkeensaajien oikeus sairaanhoitoon 2014 kela
Eläkkeensaajien oikeus sairaanhoitoon 2014 kelaEläkkeensaajien oikeus sairaanhoitoon 2014 kela
Eläkkeensaajien oikeus sairaanhoitoon 2014 kela
 
Rajat ylittävä terveydenhuolto ja eurooppalainen lääkemääräys
Rajat ylittävä terveydenhuolto ja eurooppalainen lääkemääräysRajat ylittävä terveydenhuolto ja eurooppalainen lääkemääräys
Rajat ylittävä terveydenhuolto ja eurooppalainen lääkemääräys
 
Esittelyaineisto: Rajat ylittävä terveydenhuolto ja ennakkoluvallinen hoitoon...
Esittelyaineisto: Rajat ylittävä terveydenhuolto ja ennakkoluvallinen hoitoon...Esittelyaineisto: Rajat ylittävä terveydenhuolto ja ennakkoluvallinen hoitoon...
Esittelyaineisto: Rajat ylittävä terveydenhuolto ja ennakkoluvallinen hoitoon...
 
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomailla
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomaillaOpiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomailla
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomailla
 
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomailla
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomaillaOpiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomailla
Opiskelijoiden sairaanhoito Suomessa ja ulkomailla
 
Terveydenhuoltomenot toimeentulotuesta (tilastotarkastelu)
Terveydenhuoltomenot toimeentulotuesta (tilastotarkastelu)Terveydenhuoltomenot toimeentulotuesta (tilastotarkastelu)
Terveydenhuoltomenot toimeentulotuesta (tilastotarkastelu)
 
EU-sosiaaliturva-asetuksen ja pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutokset
EU-sosiaaliturva-asetuksen ja pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutokset EU-sosiaaliturva-asetuksen ja pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutokset
EU-sosiaaliturva-asetuksen ja pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen muutokset
 
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-SuomessaMonikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
Monikanavarahoituksen kohdentuminen Kainuussa ja Keski-Suomessa
 
Eläkkeet kv tilanteessa ETK
Eläkkeet kv tilanteessa ETKEläkkeet kv tilanteessa ETK
Eläkkeet kv tilanteessa ETK
 
Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaalitur...
Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaalitur...Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaalitur...
Esittelyaineisto: Kansainväliset tilanteet ja asumiseen perustuva sosiaalitur...
 
Lääkekorvausjärjestelmän aukkoja paikataan perustoimeentulotuella - tutkimust...
Lääkekorvausjärjestelmän aukkoja paikataan perustoimeentulotuella - tutkimust...Lääkekorvausjärjestelmän aukkoja paikataan perustoimeentulotuella - tutkimust...
Lääkekorvausjärjestelmän aukkoja paikataan perustoimeentulotuella - tutkimust...
 
Ulkomailla oleskelevan/asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito
Ulkomailla oleskelevan/asuvan eläkkeensaajan sairaanhoitoUlkomailla oleskelevan/asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito
Ulkomailla oleskelevan/asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito
 
Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito
Ulkomailla työskentelevän sairaanhoitoUlkomailla työskentelevän sairaanhoito
Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito
 
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissaPerusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Sote ja terveydenhuollon yhteisrahoitus
Sote ja terveydenhuollon yhteisrahoitusSote ja terveydenhuollon yhteisrahoitus
Sote ja terveydenhuollon yhteisrahoitus
 
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissaPerusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa
Perusasioita eläkkeistä kansainvälisissä tilanteissa
 
Tiina Pikkarainen kdf15
Tiina Pikkarainen kdf15Tiina Pikkarainen kdf15
Tiina Pikkarainen kdf15
 
Hoivan tarvitsijoiden perusturva
Hoivan tarvitsijoiden perusturvaHoivan tarvitsijoiden perusturva
Hoivan tarvitsijoiden perusturva
 

More from Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

More from Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste (11)

Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard i Finland 2022
Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard i Finland 2022Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard i Finland 2022
Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard i Finland 2022
 
Statistics on cross border health care in Finland 2022
Statistics on cross border health care in Finland 2022Statistics on cross border health care in Finland 2022
Statistics on cross border health care in Finland 2022
 
Statistik om tandvard utomlands pa eget initiativ 2022 Finland
Statistik om tandvard utomlands pa eget initiativ 2022 FinlandStatistik om tandvard utomlands pa eget initiativ 2022 Finland
Statistik om tandvard utomlands pa eget initiativ 2022 Finland
 
Statistics on seeking dental care independently abroad in 2022 Finland
Statistics on seeking dental care independently abroad in 2022 FinlandStatistics on seeking dental care independently abroad in 2022 Finland
Statistics on seeking dental care independently abroad in 2022 Finland
 
Statistik om tandvard utomlands 2021
Statistik om tandvard utomlands 2021Statistik om tandvard utomlands 2021
Statistik om tandvard utomlands 2021
 
Statistics on dental care abroad 2021
Statistics on dental care abroad 2021Statistics on dental care abroad 2021
Statistics on dental care abroad 2021
 
Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard 2021
Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard 2021Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard 2021
Statistik om gransoverskridande halso- och sjukvard 2021
 
Statistical information on cross-border health care 2021
Statistical information on cross-border health care 2021Statistical information on cross-border health care 2021
Statistical information on cross-border health care 2021
 
Potilaan valinnavapaus Euroopassa
Potilaan valinnavapaus EuroopassaPotilaan valinnavapaus Euroopassa
Potilaan valinnavapaus Euroopassa
 
Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -hanke
Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -hankePotilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -hanke
Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -hanke
 
Saamelaisten rajayhteistyöseminaari (KELA)
Saamelaisten rajayhteistyöseminaari (KELA)Saamelaisten rajayhteistyöseminaari (KELA)
Saamelaisten rajayhteistyöseminaari (KELA)
 

Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2022

 • 2. Sisällysluettelo 1. EU- ja Eta-maissa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa sekä Sveitsissä aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset 2. Top 5 maat: omatoimisen hoitoon hakeutumisen sairaanhoitokustannukset ja korvaukset 3. EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset 4. Top 5 maat: EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset 5. Suomesta annetut ennakkoluvat EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten sekä tietoja kustannuksista 6. Kela laskuttanut EU- ja Eta-mailta, Isolta-Britannialta ja Pohjois-Irlannilta sekä Sveitsiltä ennakkoluvan perusteella Suomessa annetusta hoidosta (€) 7. Valtion korvaus hoitokustannuksista ja kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannuksista 8. Suomen ja toisten EU- ja Eta-valtioiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sveitsin välisten sairaanhoitokustannusten velat ja saatavat 9. Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) määrät 10. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 2
 • 3. 1. EU- ja Eta-maissa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa sekä Sveitsissä aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset Ratkaisujen lukumäärä kpl Kustannukset € (asiakkaan itse maksamat) Myönnetyt korvaukset € 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 Fysioterapia 31 22 49 4 606 6 416 10 726 680 607 1 384 Hammaslääkärin palkkiot 2 182 1 892 3384 1 127 728 895 175 1 603 897 108 272 90 935 162 110 Lääkkeet 1 335 836 1 551 260 942 181 915 338 540 98 451 69 488 141 445 Lääkärinpalkkiot 839 807 1 274 387 337 366 983 441 021 36 525 35 097 54 139 Matkat 597 633 801 424 655 416 572 256 088 226 837 184 749 144 126 Tutkimus ja hoito 1 200 1 200 1912 137 738 159 415 162 894 31 209 28 097 41 554 Välttämätön hoito 2 376 3 352 3863 2 867 569 4 272 381 3 822 141 2 016 999 3 241 913 3 042 497 • Taulukossa mainitut kustannukset ovat aiheutuneet joko: • äkillinen sairastumisen tilanteista (hoidon tarve on ilmennyt ulkomailla oleskelun aikana) tai • omatoimisen hoitoon hakeutumisen tilanteista (ulkomaille on matkustettu tarkoituksena saada siellä hoitoa, ilman EU-asetuksen mukaista ennakkolupaa) • Kela ei tilastoi henkilömääriä. Ratkaisujen määrä tarkoittaa asiakkaille annettujen päätösten määrää, joka voi sisältää useita toimenpiteitä, tutkimuksia, hoitoja, lääkkeitä tai matkoja. Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Jos sairastut ulkomailla 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 3
 • 4. 2. Top 5 maat: Omatoimisen hoitoon hakeutumisen sairaanhoitokustannukset ja korvaukset Vuonna 2022 Maa Kustannukset € Korvaukset € 1. Viro 1 473 900 154 400 2. Espanja 265 500 22 500 3. Saksa 114 200 4 500 4. Puola 35 200 3 900 5. Belgia 13 600 4 500 Vuonna 2021 Maa Kustannukset € Korvaukset € 1. Viro 1 282 000 144 000 2. Saksa 104 000 5 000 3. Espanja 88 500 7 500 4. Kypros 41 000 3 000 5. Belgia 37 000 5 000 • Kustannukset ovat asiakkaalta ulkomailla peritty hinta, josta hän on hakenut korvausta Kelasta. • Vuonna 2022 Kela korvasi omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia, kun hoito oli annettu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Hoitokustannukset korvattiin samalla tavalla kuin Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito. Vuoden 2023 alusta alkaen Kela maksaa korvauksia enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut asiakkaan omalla hyvinvointialueella Suomessa. • Lääkekustannukset korvataan samalla tavalla kuin Suomessa ostetut lääkkeet. • Matkakustannukset korvataan siten kuin asiakas olisi matkustanut kotiosoitettaan lähimpään hoitopaikkaan, jossa olisi saanut tarpeellisen hoidon. • Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna. • Valtaosa ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvauksista oli Virossa annetun hammashoidon korvauksia. Tarkempaa tietoa hoidoista ei ole saatavilla. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Hoitoon hakeutuminen ulkomaille 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 4
 • 5. 3. EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset Ratkaisujen lukumäärä kpl Kustannukset € (asiakkaan itse maksamat) Myönnetyt korvaukset € 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 Fysioterapia 19 34 34 7 471 7 131 19 556 607 620 1 047 Hammaslääkärin palkkiot 27 43 38 11 488 28 235 34 583 1 234 2 494 1 883 Lääkkeet 230 328 439 87 089 43 461 108 864 36 777 11 708 22 520 Lääkärinpalkkiot 391 661 1 045 470 347 600 233 686 948 40 140 48 378 59 155 Matkat 53 28 44 70 199 290 235 30 263 15 0 430 Tutkimus ja hoito 315 566 693 268 503 481 484 520 607 24 210 37 424 39 488 • Kustannukset ovat aiheutuneet äkillisestä sairastumisesta ja ne korvattiin samalla tavalla kuin Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito. Vuoden 2023 alusta alkaen Kela ei enää maksa korvauksia EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sveitsin ulkopuolella aiheutuneista sairaanhoidon kustannuksista. • Kela ei tilastoi henkilömääriä. Ratkaisujen määrä tarkoittaa asiakkaille annettujen päätösten määrää, joka voi sisältää useita toimenpiteitä, tutkimuksia, hoitoja, lääkkeitä tai matkoja. • Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Jos sairastut ulkomailla 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 5
 • 6. 4. Top 5 maat: EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset Vuonna 2022 Maa Asiakkaan itse maksamat kustannukset (€) Korvaukset (€) 1. Thaimaa 438 000 42 000 2. Turkki 386 000 19 000 3. USA 358 000 5 000 4. Hong Kong 93 000 1 000 5. Singapore 93 000 3 000 Vuonna 2021 Maa Asiakkaan itse maksamat kustannukset (€) Korvaukset (€) 1. Thaimaa 1 764 000 41 000 2. USA 912 000 9 000 3. Turkki 346 000 12 000 4. Indonesia 280 000 3 000 5. Hong Kong 177 000 2 000 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 6
 • 7. 5. Suomesta annetut EU-asetuksen mukaiset ennakkoluvat EU- tai Eta- maassa, Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten sekä tietoja kustannuksista Vuosi Ratkaisujen lkm Myönnetyt lkm Evätyt lkm Jätetty tutkimatta lkm Sairaanhoitopiirit maksaneet ennakkoluvan mukaisesta hoidosta, € 2022 143 81 62 2 1 125 230 2021 152 93 55 4 707 198 2020 111 74 34 3 816 657 2019 176 102 69 5 659 419 2018 215 103 104 8 468 966 • Kelasta on mahdollista hakea EU-asetuksen mukaista ennakkolupaa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa, Pohjois-Irlannissa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten. Kela myöntää ennakkoluvan julkisen terveydenhuollon lausunnon mukaisesti. • Ennakkoluvalla potilas maksaa hoidosta paikallisen asiakasmaksun. Hoidonantajamaa laskuttaa hoidon todelliset kustannukset Kelalta. Kela laskuttaa kustannukset edelleen julkiselta terveydenhuollolta. • Ennakkoluvalla annettujen hoitojen hinnat vaihtelevat suuresti, riippuen siitä, millaista hoitoa on annettu. Yksittäisen hoidon hinta voi vaihdella 100 euron ja 100 000 euron välillä. • Ennakkolupia on myönnetty pääasiassa raskauden ja synnytyksen, silmätautien sekä syöpätautien hoitoon. Eniten ennakkolupia on myönnetty Viroon. • Sairaanhoitopiirien maksujen tilastoinnin suhteen kyseessä on vuosi, jolloin julkinen terveydenhuolto on maksanut Kelalle kustannuksia ennakkoluvan mukaisesta hoidosta. Suomessa asuva potilas on saanut hoidon ulkomailla jo aiemmin, jopa edellisenä vuonna. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Hoitoon hakeutuminen ulkomaille 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 7
 • 8. 6. Kela laskuttanut EU- ja Eta-mailta, Isolta-Britannialta ja Pohjois-Irlannilta sekä Sveitsiltä ennakkoluvan perusteella Suomessa annetusta hoidosta (€) Vuosi Kela on laskuttanut € 2022 11 313 2021 81 318 2020 5 207 2019 195 009 • Toinen EU- tai Eta-maa, Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti tai Sveitsi voi myöntää potilaalle ennakkoluvan Suomessa annettavaa hoitoa varten. • Kun potilaalla on ennakkolupa, hän maksaa hoidosta Suomen julkisessa terveydenhuollossa asiakasmaksun. Julkinen terveydenhuolto laskuttaa hoidon todelliset kustannukset Kelalta. Kela maksaa kustannukset ja laskuttaa summan edelleen ennakkoluvan myöntäneeltä valtiolta. • Suomeen ennakkoluvalla tulleiden potilaiden määristä ei ole tietoa. • Tilastoitava vuosi on se, jolloin Kela on laskuttanut ulkomailta Suomeen hoitoon hakeutumisen kustannuksia. Hoito ulkomailta tulleelle potilaalle on annettu jo aiemmin, jopa edellisenä vuonna. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Kuka maksaa hoitosi 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 8
 • 9. 7. Valtion korvaus hoitokustannuksista ja kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannuksista Vuosi Laskujen lkm Korvaukset € 2022 44 299 26,06 M€ 2021 37 405 25,80 M€ 2020 26 135 22,03 M€ 2019 25 644 20,63 M€ 2018 23 898 19,59 M€ • Valtion korvauksen tarkoituksena on korvata valtion varoista 1) hoitokustannuksia julkiselle terveydenhuollolle, kun se on antanut hoitoa henkilölle, jolla • ei ole kotikuntaa Suomessa tai • jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sairaanhoidon kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Iso- Britannia, Pohjois-Irlanti tai Sveitsi 2) kiireellisten sosiaalipalvelujen kustannuksia kunnille, kun ne ovat myöntäneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle ruokaa, lääkkeitä tai hätämajoitusta. • Kela maksaa valtion korvauksen neljä kertaa vuodessa hakemusten perusteella. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 9
 • 10. 8. Suomen ja toisten EU- ja Eta-valtioiden, Ison-Britannian ja Pohjois- Irlannin sekä Sveitsin välisten sairaanhoitokustannusten velat ja saatavat Vuosi Suomen lähettämät laskut, lkm Saadut korvaukset M€ Suomeen saapuneet laskut, lkm Maksetut korvaukset M€ 2022 9 066 5,4 M€ 46 689 10,4 M€ 2021 12 154 6,0 M€ 28 167 13,2 M€ 2020 9 835 6,6 M€ 25 111 24,6 M€ 2019 10 690 9,5 M€ 40 192 24,3 M€ 2018 9 934 10,1 M€ 35 685 18,1 M€ • Taulukossa on kustannukset, joita EU- ja Eta-valtiot, Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti sekä Sveitsi laskuttavat potilaille annetusta sairaanhoidosta. Kustannuksiin sisältyvät todelliset sairaanhoidon kustannukset ja kiinteämääräiset summat , jotka ovat laskennallisia kustannuksia. • Hoitokustannusten korvaukset maksetaan suoraan valtioiden välillä. Potilas maksaa paikallisen asiakasmaksun, mutta ei hoidon todellisia kustannuksia. • Kustannusten laskut liikkuvat eri aikaan kuin varsinainen hoito on annettu. Potilas on voinut saada hoidon jo useita vuosia aiemmin. • Vuonna 2022 Suomi siirtyi sähköiseen tietojen vaihtoon (EESSI) valtioiden välisessä sairaanhoitokustannusten korvaamisessa. Tämä merkitsi nousua saapuneiden laskujen kappalemäärissä, mutta ei euromäärissä, jolloin yksittäisen laskun kokonaiskustannukset ovat olleet pienemmät kuin aiemmin. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Kuka maksaa hoitosi 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 10
 • 11. 9. Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) määrät Vuosi Eurooppalaisten sairaanhoitokorttien lkm 2022 2 178 837 2021 2 116 295 2020 2 104 361 2019 2 078 088 2018 1 977 781 • Kela myöntää eurooppalaisen sairaanhoitokortin henkilöille, jotka ovat sairausvakuutettuja Suomessa, tai joiden hoidon kustannuksista Suomi vastaa. • Kortti haetaan Kelasta ja se on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Mikäli kortin myöntämisperusteet täyttyvät, uusi kortti postitetaan automaattisesti, kun sen on kerran tilannut. • Kortilla saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa EU- ja Eta-maissa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa sekä Sveitsissä tilapäisen oleskelun, esimerkiksi matkan aikana. Hoito maksaa potilaalle paikallisen asiakasmaksun verran. • Lisätietoa Kelan verkkosivuilta: Eurooppalainen sairaanhoitokortti 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 11
 • 12. 10. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Suomessa • Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste neuvoo terveyspalvelujen käyttämisessä Suomessa ja ulkomailla. Jokaisessa EU-maassa on yhteyspiste. Suomen yhteyspiste on sijoitettu Kelaan. • Yhteyspiste palvelee verkossa ja sähköpostitse: • EU-terveydenhoito.fi • EU-hälsovård.fi • EU-healthcare.fi • EU-dearvvašvuođadikšun.fi • EU-terveydenhoito.fi suomalaisella viittomakielellä • EU-hälsovård.fi på teckensprak • Sähköposti: yhteyspiste(at)kela.fi • Sosiaalisen median kanavamme: • Twitter: @rajayhteyspiste • Facebook: https://www.facebook.com/rajayhteyspiste/ 5.6.2023 Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja 2022. Lähde: Kela 12