Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2017

197 views

Published on

Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) kokoamat tilastot sisältävät tietoa muun muassa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista, ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista ja niiden korvauksista sekä hoitoon hakeutumisen ennakkoluvista.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rajat ylittavan terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 2017

 1. 1. Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja Suomesta 31.5.2018
 2. 2. Sisällysluettelo 1. EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset 2. Top 5 maat: omatoimisen hoitoon hakeutumisen sairaanhoitokustannukset ja korvaukset 3. EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset 4. Top 5 maat: EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset 5. Suomesta annetut ennakkoluvat EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten sekä tietoja kustannuksista 6. Kela laskuttanut EU- ja Eta-mailta ja Sveitsiltä ennakkoluvan perusteella Suomessa annetusta hoidosta (€) 7. Valtion korvaus hoitokustannuksista julkiselle terveydenhuollolle 8. Suomen ja toisten EU- ja Eta-valtioiden ja Sveitsin välisten sairaanhoitokustannusten velat ja saatavat 9. Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) määrät 10. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste 2
 3. 3. • Kustannukset ovat aiheutuneet äkillisestä sairastumisesta ja omatoimisesta hoitoon hakeutumisesta. • Äkillinen sairastuminen tarkoittaa sitä, että hoidon tarve on ilmennyt ulkomailla oleskelun aikana. • Omatoiminen hoitoon hakeutuminen tarkoittaa sitä, että asiakas on matkustanut ulkomaille tarkoituksenaan saada siellä hoitoa eikä hänellä ole EU-asetusten mukaista ennakkolupaa. • Välttämätön hoito tarkoittaa tilanteita, joissa hoitokustannukset on korvattu Suomen julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun mukaisesti (laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta). • Fysioterapia, hammaslääkärin palkkiot, lääkkeet, lääkärinpalkkiot, matkat sekä tutkimus ja hoito voivat liittyä joko äkillisen sairastumisen tai omatoimisen hoitoon hakeutumisen tilanteisiin. Korvaus on maksettu sairausvakuutuslain mukaisesti. • Ratkaisujen määrä tarkoittaa asiakkaille annettujen päätösten määrää. Yhdessä ratkaisussa eli päätöksessä voi olla yksi tai useampi toimenpide, tutkimus, hoito, lääke tai matka. Kela ei tilastoi henkilömääriä. • Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna. • Lisätietoa: kela.fi/sairaanhoito-kansainvalisissa-tilanteissa-jos-sairastut-ulkomailla 1. EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset Lähde: Kela Ratkaisujen lukumäärä kpl Kustannukset € (asiakkaan itse maksamat) Myönnetyt korvaukset € 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Fysioterapia 81 118 103 16 886,37 25 138,16 19 951,98 2846,00 4071,15 5076,60 Hammaslääkärin palkkiot 6376 8302 7182 2 277 408,59 2 715 258,26 2 331 139,23 305 339,84 491 616,64 582 739,01 Lääkkeet 1796 2194 1891 222 539,49 178 440,20 177 741,14 86 774,32 65 231,26 72 937,01 Lääkärinpalkkiot 2114 2798 2771 548 380,99 712 896,54 699 181,96 85 213,61 118 926,18 130 563,29 Matkat 1361 1570 1236 310 352,20 336 669,93 279 376,13 106 698,96 147 506,45 123 943,53 Tutkimus ja hoito 3234 4191 3884 224 199,64 317 244,97 373 372,87 72 481,29 114 762,07 131 734,45 Välttämätön hoito 7098 7163 4973 4 874 782,06 3 948 474,85 2 119 473,50 4 025 266,16 3 191 131,68 1 655 229,96 3
 4. 4. 2. Top 5 maat: omatoimisen hoitoon hakeutumisen sairaanhoitokustannukset ja korvaukset • Kustannukset ovat asiakkaalta ulkomailla peritty hinta, josta hän on hakenut korvausta Kelasta. • Kustannukset ovat aiheutuneet omatoimisesta hoitoon hakeutumisesta ulkomaille eli hoitoon on lähdetty ilman ennakkolupaa. • Kela korvaa omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia, kun hoito on annettu EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. • Hoitokustannukset korvataan samalla tavalla kuin Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito. • Lääkekustannukset korvataan samalla tavalla kuin Suomessa ostetut lääkkeet. • Matkakustannukset korvataan siten kuin asiakas olisi matkustanut kotiosoitettaan lähimpään hoitopaikkaan, jossa olisi saanut tarpeellisen hoidon. • Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna. • Valtaosa ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvauksista on Virossa annetun hammashoidon korvauksia. Tarkempaa tietoa hoidoista ei ole saatavilla. • Lisätietoa: kela.fi/sairaanhoito-kansainvalisissa-tilanteissa-hoitoon-hakeutuminen-ulkomaille Lähde: Kela 4 Vuonna 2017 Maa Kustannukset € Korvaukset € 1. Viro 2 679 000 410 000 2. Espanja 324 000 35 000 3. Saksa 154 000 8000 4. Unkari 109 000 8000 5. Ruotsi 42 000 3000 Vuonna 2016 Maa Kustannukset € Korvaukset € 1. Viro 3 390 000 650 000 2. Espanja 440 000 56 000 3. Unkari 130 000 8700 4. Saksa 112 000 9700 5. Belgia 48 000 2100
 5. 5. 3. EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset • Kustannukset ovat aiheutuneet äkillisestä sairastumisesta. • Äkillinen sairastuminen tarkoittaa sitä, että hoidon tarve on ilmennyt ulkomailla oleskelun aikana. • Korvaus on maksettu sairausvakuutuslain mukaisesti. • Ratkaisujen määrä tarkoittaa asiakkaille annettujen päätösten määrää. Yhdessä ratkaisussa eli päätöksessä voi olla yksi tai useampi toimenpide, tutkimus, hoito, lääke tai matka. Kela ei tilastoi henkilömääriä. • Tilastointi tehdään ratkaisupäivän mukaan. Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa kustannusten maksamisesta. Siten tilastoihin liittyvä hoito on saatettu antaa jo edellisenä vuonna. • Lisätietoa: kela.fi/sairaanhoito-kansainvalisissa-tilanteissa-jos-sairastut-ulkomailla Ratkaisujen lukumäärä kpl Kustannukset € (asiakkaan itse maksamat) Myönnetyt korvaukset € 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Fysioterapia 63 58 45 33 901,24 26 857,29 20 770,33 2202,98 1439,38 1499,83 Hammaslääkärin palkkiot 94 116 133 39 237,31 49 731,25 61 935,57 4542,39 6186,61 9587,11 Lääkkeet 860 967 733 65 803,78 135 196,87 85 423,82 12 880,12 15 883,89 15 746,02 Lääkärinpalkkiot 2436 2943 2128 1 609 308,97 1 299 174,37 877 999,02 125 430,29 150 806,55 119 386,61 Matkat 82 103 117 59 382,20 47 622,57 130 510,15 4669,65 634,01 890,43 Tutkimus ja hoito 1532 1576 1087 1 344 983,98 942 897,23 532 544,01 94 738,50 128 441,84 80 804,32 Lähde: Kela 5
 6. 6. 4. Top 5 maat: EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella aiheutuneet sairaanhoitokustannukset ja niistä maksetut korvaukset Vuonna 2016 Maa Asiakkaan itse maksamat kustannukset (€) Korvaukset (€) 1. Thaimaa 1 550 000 92 000 2. USA 1 230 000 33 000 3. Turkki 1 110 000 92 000 4. Venäjä 186 000 14 000 5. Kiina 168 000 14 000 Vuonna 2017 Maa Asiakkaan itse maksamat kustannukset (€) Korvaukset (€) 1. USA 2 590 000 37 000 2. Thaimaa 1 535 000 81 000 3. Turkki 1 047 000 62 000 4. Meksiko 264 000 4000 5. Kiina 174 000 6000 Lähde: Kela 6
 7. 7. 5. Suomesta annetut ennakkoluvat EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten sekä tietoja kustannuksista Vuosi Ratkaisujen lkm Myönnetyt lkm Evätyt lkm Jätetty tutkimatta lkm Sairaanhoitopiirit maksaneet ennakkoluvan mukaisesta hoidosta, € * 2017 200 106 82 12 213 332 2016 246 126 113 7 510 160 2015 197 98 97 2 567 239 2014 181 76 104 1 165 239 2013 140 59 81 1 124 559 • Kela voi myöntää tiettyjen ehtojen täyttyessä ennakkoluvan EU-, Eta-valtioissa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten. EU-maiden ulkopuolelle ennakkolupia ei myönnetä. • Kela myöntää ennakkoluvan julkisen terveydenhuollon lausunnon mukaisesti. • Kun potilas saa hoitoa ulkomailla ennakkoluvan perusteella, hoidonantajamaa laskuttaa hoidon todelliset kustannukset Kelalta ja perii potilaalta asiakasmaksun. Kela maksaa kustannukset ja laskuttaa ne edelleen julkiselta terveydenhuollolta. • Hoitojen hinnat voivat vaihdella suuresti: yksittäinen hoito voi maksaa 100-100 000 euroa. Näin ollen euromäärätkin ovat riippuvaisia siitä, millaisia hoitoja milloinkin on annettu. • Ennakkolupia on myönnetty pääasiassa raskauden ja synnytyksen, silmätautien sekä syöpätautien hoitoon. Eniten ennakkolupia on myönnetty Viroon, toiseksi eniten Ruotsiin • Lisätietoa: kela.fi/sairaanhoito-kansainvalisissa-tilanteissa-hoitoon-hakeutuminen-ulkomaille *Kyseessä on vuosi, jolloin julkinen terveydenhuolto on maksanut Kelalle kustannuksia ennakkoluvan mukaisesta hoidosta. Suomessa asuva potilas on saanut hoidon ulkomailla jo aiemmin, jopa edellisenä vuonna. Lähde: Kela 7
 8. 8. 6. Kela laskuttanut EU- ja Eta-mailta ja Sveitsiltä ennakkoluvan perusteella Suomessa annetusta hoidosta (€) Vuosi Kela on laskuttanut € * 2017 326 055 2016 426 841 2015 429 564 2014 383 260 • Toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi voi myöntää potilaalle ennakkoluvan Suomessa annettavaa hoitoa varten. • Kun potilaalla on ennakkolupa, hän maksaa hoidosta Suomen julkisessa terveydenhuollossa asiakasmaksun. Ennakkoluvan myöntänyt valtio vastaa hoidon todellisista kustannuksista. • Kun potilas on saanut ennakkoluvalla hoitoa Suomessa, julkinen terveydenhuolto laskuttaa hoidon todelliset kustannukset Kelalta. Kela maksaa kustannukset ja laskuttaa summan edelleen ennakkoluvan myöntäneeltä valtiolta. • Suomeen ennakkoluvalla tulleiden potilaiden määristä ei ole tietoa. Eniten Suomi laskuttaa ennakkoluvan perusteella Viroa ja Ruotsia. • Lisätietoa: kela.fi/sairaanhoito-kansainvalisissa-tilanteissa-kuka-maksaa-hoitosi *Kyseessä on vuosi, jolloin Kela on laskuttanut ulkomailta Suomeen hoitoon hakeutumisen kustannuksia. Hoito ulkomailta tulleelle potilaalle on annettu jo aiemmin, jopa edellisenä vuonna. Lähde: Kela 8
 9. 9. 7. Valtion korvaus hoitokustannuksista julkiselle terveydenhuollolle Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle Vuosi Laskujen lkm Korvaukset € 2017 27 663 21,04 M€ 2016 21 340 17,82 M€ 2015 22 744 16,57 M€ 2014 10 876 8,49 M€ 2013 15 695 10,75 M€ • Valtion korvauksen tarkoituksena on korvata valtion varoista hoitokustannuksia julkiselle terveydenhuollolle, kun se on antanut hoitoa henkilölle, • jolla ei ole kotikuntaa Suomessa tai • jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sairaus- ja äitiysetuuksien kustannuksista vastaa toinen EU-lainsäädäntöä soveltava valtio • Kela maksaa valtion korvauksen julkisen terveydenhuollon ylläpitäjille neljä kertaa vuodessa hakemusten perusteella. • Lisätietoa: kela.fi/yhteistyokumppanit-hoitokustannusten-valtion-korvaus Lähde: Kela 9
 10. 10. 8. Suomen ja toisten EU- ja Eta-valtioiden ja Sveitsin välisten sairaanhoitokustannusten velat ja saatavat Vuosi Suomen lähettämät laskut, lkm Saadut korvaukset M€ Suomeen saapuneet laskut, lkm Maksetut korvaukset M€ 2017 8831 4,79 M€ 30 754 8,85 M€ 2016 7 173 6,00 M€ 33 193 13,45 M€ 2015 7 080 3,74 M€ 24 270 16,67 M€ 2014 4 109 5,00 M€ 15 673 10,90 M€ 2013 6 991 7,80 M€ 32 846 16,8 M€ • Taulukossa on kustannukset, joita EU- ja Eta-valtiot ja Sveitsi laskuttavat henkilöille annetusta sairaanhoidosta. Kustannuksiin sisältyvät 1) todelliset sairaanhoidon kustannukset ja 2) kiinteämääräiset summat (jotka ovat laskennallisia kustannuksia). • Kiinteämääräisiä summia voidaan laskuttaa ulkomailla pysyvästi asuvasta henkilöstä, jonka sairaanhoitokustannuksista vastaa muu kuin asuinvaltio. Esim. Espanjassa asuva suomalaiseläkeläinen, joka saa eläkettä vain Suomesta ja on muuttanut väestökirjansa pysyvästi Espanjaan. Suomi maksaa Espanjalle tämän eläkeläisen sairaanhoidosta korvauksia XX€/kk/hlö. • Hoitokustannusten korvaukset maksetaan suoraan valtioiden välillä. Potilas maksaa paikallisen asiakasmaksun, mutta ei hoidon todellisia kustannuksia. • Kustannusten laskut liikkuvat eri aikaan, kuin varsinainen hoito on annettu. Potilas on voinut saada hoidon jo useita vuosia aiemmin. • Lisätietoa: kela.fi/sairaanhoito-kansainvalisissa-tilanteissa-kuka-maksaa-hoitosi Lähde: Kela 10
 11. 11. 9. Kelan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) määrät Vuosi Eurooppalaisten sairaanhoitokorttien lkm 2017 1 869 780 2016 1 755 847 2015 1 578 400 2014 1 462 950 2013 1 334 155 • Kela myöntää eurooppalaisen sairaanhoitokortin henkilöille, jotka ovat sairausvakuutettuja Suomessa, tai joiden hoidon kustannuksista Suomi vastaa. • Kortti haetaan Kelasta ja se on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Mikäli kortin myöntämisperusteet täyttyvät, uusi kortti postitetaan automaattisesti, kun sen on kerran tilannut. • Kortilla saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa EU-, Eta-maissa ja Sveitsissä tilapäisen oleskelun, esimerkiksi matkan aikana. Hoito maksaa potilaalle paikallisen asiakasmaksun verran. • Lisätietoa: kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti Lähde: Kela 11
 12. 12. 10. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste Suomessa • Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste neuvoo terveyspalvelujen käyttämisessä Suomessa ja ulkomailla. • Jokaisessa EU-maassa on yhteyspiste. Suomen yhteyspiste on sijoitettu Kelaan. • Yhteyspiste palvelee: – Verkkosivusto www.hoitopaikanvalinta.fi www.vardenhetsval.fi www.choosehealthcare.fi www.saame.hoitopaikanvalinta.fi www.viittomakieli.hoitopaikanvalinta.fi www.teckensprak.hoitopaikanvalinta.fi – Sähköposti: yhteyspiste(at)kela.fi – Twitter: @rajayhteyspiste 12

×