Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WUF7: טל אלסטר, הקליניקה האורבנית: תקצוב השתתפותי בקהילות אורבניות

617 views

Published on

טל אלסטר, הקליניקה האורבנית: תקצוב השתתפותי בקהילות אורבניות

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WUF7: טל אלסטר, הקליניקה האורבנית: תקצוב השתתפותי בקהילות אורבניות

 1. 1. ‫ודמוקרטיה‬ ‫השתתפותי‬ ‫תקצוב‬ ‫עירונית‬ ‫אלסטר‬ ‫טל‬|‫האורבנית‬ ‫הקליניקה‬
 2. 2. •‫היא‬ ‫הזו‬ ‫הלהקה‬‫מסיפורי‬ ‫אחד‬‫השתתפותי‬ ‫תקצוב‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬.40%‫שלה‬ ‫מהתקציב‬ ‫לתקצוב‬ ‫המקומית‬ ‫מהמועצה‬ ‫הגיע‬. •‫השתתפותי‬ ‫בתקצוב‬ ‫המוצלח‬ ‫ואת‬ ‫הפרדוקסלי‬ ‫את‬ ‫מסמלת‬ ‫הזו‬ ‫הלהקה‬–‫שמומנה‬ ‫להקה‬ ‫יצאה‬ ‫היא‬ ‫ממנה‬ ‫השכונה‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫במדאין‬,‫קולומביה‬.‫שגרתית‬ ‫לא‬ ‫הוצאה‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬–‫מה‬ ‫חינוך‬ ‫ומבני‬ ‫סוציאליים‬ ‫עובדים‬ ‫עם‬?‫שני‬ ‫מצד‬,‫לתושבים‬ ‫וגאווה‬ ‫העצמה‬ ‫של‬ ‫מקור‬.
 3. 3. ‫השתתפותי‬ ‫תקצוב‬:‫מאצילה‬ ‫העירייה‬ ‫על‬ ‫ולהחליט‬ ‫לדון‬ ‫סמכות‬ ‫שכונות‬ ‫לתושבי‬ ‫העירוני‬ ‫מהתקציב‬ ‫חלק‬ "‫ליצירת‬ ‫המרכזית‬ ‫הדרך‬ ‫הוא‬ ‫השתתפותי‬ ‫תקצוב‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫ומקיים‬ ‫צודק‬ ‫עירוני‬ ‫פיתוח‬" ‫ורגרה‬ ‫ויקטור‬,‫העולמי‬ ‫הבנק‬ ‫של‬ ‫העירוניות‬ ‫מומחה‬
 4. 4. ‫רבים‬ ‫במקומות‬ ‫מיושם‬ ‫השתתפותי‬ ‫תקצוב‬ •‫אלגרה‬ ‫בפורטו‬ ‫התחיל‬(‫ברזיל‬)-‫מפלגת‬ ‫ב‬ ‫העובדים‬-1989. •‫ה‬ ‫שנות‬ ‫במהלך‬ ‫אמריקה‬ ‫בדרום‬ ‫התפשט‬-90 •‫מ‬ ‫בלמעלה‬ ‫פועל‬ ‫כיום‬-1500‫ערים‬,‫בעולם‬ ‫והמתפתח‬ ‫המפותח‬,‫ובעיירות‬ ‫מטרופולין‬ ‫בערי‬
 5. 5. ‫עובד‬ ‫זה‬ ‫איך‬? •‫למימון‬ ‫מראש‬ ‫קבוע‬ ‫תקציב‬ ‫מקבלות‬ ‫השכונות‬ ‫פרויקטים‬,‫השנים‬ ‫עם‬ ‫שגדל‬. •‫העניות‬ ‫השכונות‬‫יותר‬ ‫מקבלות‬. •‫העירייה‬‫מספקת‬‫בהתארגות‬ ‫סיוע‬‫ובקבלת‬ ‫ההחלטות‬. •‫התושבים‬‫לראות‬ ‫ונוסעים‬ ‫בהצעות‬ ‫דנים‬‫שכונות‬ ‫אחרות‬‫מקבילים‬ ‫ופרויקטים‬ ‫בעיר‬. •‫מיוחדות‬ ‫אסיפות‬‫לילדים‬,‫נוער‬,‫קשישים‬,‫ומהגרים‬
 6. 6. ‫אג‬ ‫וקידום‬ ‫פיזיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫מימון‬'‫עירונית‬ ‫נדה‬ •‫ב‬ ‫ציבורי‬ ‫לדיור‬ ‫פארקים‬-Stanley Isaacs & Holmes Towers,‫מנהטן‬ •‫ב‬ ‫צעירים‬ ‫אבטלת‬ ‫להפחתת‬ ‫פרויקט‬-Tower Hamlets, ‫לונדון‬ •‫בקומונה‬ ‫להקות‬ ‫מימון‬13,‫מדאין‬ •‫אלגרה‬ ‫בפורטו‬ ‫העירוני‬ ‫והחינוך‬ ‫הרווחה‬ ‫תקציב‬ ‫הגדלת‬ (‫ארוך‬ ‫לימודים‬ ‫יום‬ ‫כולל‬)
 7. 7. ‫מדאין‬–‫ופיזית‬ ‫חברתית‬ ‫השקעה‬ •‫כיום‬,‫כ‬-6%‫העירוני‬ ‫מהתקציב‬ •‫בעיר‬ ‫שונות‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫תקצוב‬-‫לשכונות‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫השתתפות‬ ‫שיעורי‬ ‫עם‬ ‫ולשכונות‬ ‫עניות‬ •‫לנוער‬ ‫ציבוריים‬ ‫מרחבים‬,‫מוגבלויות‬ ‫לבעלי‬, ‫ולקשישים‬.
 8. 8. ‫יורק‬ ‫ניו‬–‫מפותחת‬ ‫בעיר‬ ‫השתתפותי‬ ‫תקצוב‬ •2011:4‫מחוזות‬,6000‫משתתפים‬,5.6‫דולר‬ ‫מליון‬ •2013:10‫מחוזות‬,17,000‫משתתפים‬,14‫דולר‬ ‫מליון‬
 9. 9. ‫יורק‬ ‫ניו‬–‫מפותחת‬ ‫בעיר‬ ‫השתתפותי‬ ‫תקצוב‬
 10. 10. ‫בין‬ ‫שותפות‬-‫מגזרית‬ •‫מממנת‬ ‫העיר‬,‫התהליך‬ ‫את‬ ‫ומארגנת‬ ‫מנחה‬ •‫משתתפים‬ ‫בגיוס‬ ‫עוזרים‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫ארגוני‬, ‫להם‬ ‫מייעצים‬,‫בתהליך‬ ‫ומשתתפים‬ •‫ערים‬ ‫של‬ ‫זכותן‬ ‫את‬ ‫בחקיקה‬ ‫מעגן‬ ‫המרכזי‬ ‫השלטון‬ ‫השתתפותי‬ ‫תקציב‬ ‫ליצור‬ •‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬?
 11. 11. ‫השתתפותי‬ ‫תקצוב‬ ‫של‬ ‫והחסרונות‬ ‫היתרונות‬ ‫יתרונות‬ •‫התושבים‬ ‫בין‬ ‫אמון‬ ‫בונה‬ ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫לבין‬ ‫ובינם‬ •‫השכונות‬ ‫את‬ ‫מקדם‬ ‫העניות‬ •‫אזרחות‬ ‫ומטפח‬ ‫יוצר‬ ‫ציבורי‬ ‫ודיון‬ ‫פעילה‬ •‫לרפורמות‬ ‫כר‬ ‫מהווה‬ ‫עירוניות‬ ‫ואדמיניסטרטיביות‬ ‫חסרונות‬ •‫מדי‬ ‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫מכוון‬ ‫אם‬– ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫משיג‬ ‫לא‬ •‫לתקציב‬ ‫הדוק‬ ‫קשר‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫ביצועי‬–‫לשמש‬ ‫עלול‬ ‘social wash’ •‫את‬ ‫להחמיץ‬ ‫עלול‬ ‫המוחלשות‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫ביותר‬ •‫עימותים‬ ‫ליצור‬ ‫עלול‬ ‫האם‬ ‫בשכונה‬ ‫שונות‬ ‫עמדות‬ ‫בין‬?
 12. 12. ‫להתאים‬ ‫יכול‬ ‫השתתפותי‬ ‫תקצוב‬ ‫האם‬ ‫לישראל‬? .1‫להפעיל‬ ‫משפטית‬ ‫סמכות‬ ‫יש‬ ‫לעירייה‬ ‫האם‬ ‫השתתפותי‬ ‫תקצוב‬ ‫של‬ ‫פרויקט‬? .2‫פתוחה‬ ‫תושבים‬ ‫אסיפת‬ ‫או‬ ‫נבחר‬ ‫ועד‬ ‫באמצעות‬? .3‫עירוני‬ ‫אגף‬ ‫דרך‬(‫שפ‬"‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫ע‬)? .4‫ערים‬ ‫באילו‬(‫גדולות‬ ‫או‬ ‫קטנות‬,‫או‬ ‫עשירות‬ ‫עניות‬)?

×