Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Volodymyr YEVTUKHin Informative and Communicative Space: Scientific, Political and Civic Activities       Lyudmyla ...
Володимир ЄВТУХу інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-   громадські активності       Уклада...
УДК 012 ЄВТУХ : 1 : [929 ЄВТУХ + 316 (477) (092)] : 378ББК 91.9 : 60.5 (4 УКР) : 74.58  Є 13Є 13      Володимир Єв...
5
ЗмістВолодимир ЄвтухПро ідею проекту ........................................................................................
ContentVolodymyr YevtukhIdea of the project .................................................................................
Про ідею проекту  Час від час, на тому чи тому відтинку діяльності (усієї сукупностізайнять) хочеться зупинитися й оглян...
і міжнародних інституціях (наприклад, органи Ради Європи, ОБСЄ)]також досить повно відтворена у інтернетівському просторі....
Знаний у міжнародному науковому просторі   Учений, дослідник реалізується у формах, притаманних цій сферілюдської діяльн...
Л. О. Баграмов, Ш. А. Богіна, О. О. Фурсенко, Л. М. Фурсова. Згодомдокторську дисертацію В. Євтуха (1989 р.) опонував один...
Креативність наукових активностей  Моя перша зустріч з професором Володимиром Євтухомвідбулася дванадцять років тому, ко...
вправність вести дискусію, пропонувати продуктивні теми дляобговорення. Власне, це є свідченням високого професіоналізму,ґ...
Cteativity of Scientific Activities   My first meeting with professor Volodymyr Yevtukh happened twelveyears ago – that ...
presentation concerning the role of intercultural dialogue in socialinteraction at the All-Polish sociological congress (W...
НАУКОВИЙ ПРОСТІР          ВОЛОДИМИРА ЄВТУХА                           Цитування праць...
Антоненко М. І. Заселення Донбасу: соціально-економічні та етнонаціональніаспекти (середина ХІХ – початок ХХ століття) [Те...
[Евтух В. Б. Концепции этнонационального развития США и Канады: Типология,традиции, эволюция. - К. : Наукова думка, 1991. ...
Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2001/01bisasp.zipБойко О. В. Зовнішньополітичний образ У...
Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2011/11VAMIPA.zipВасильчук Володимир Інтеграція етнічних...
В. М. Корецького. – К., 2002. – 20 с. [С. 4]. – Режим доступу до електронноїверсії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2002/02vi...
Горбатюк Н. П. Роль української діаспори Канади в формуванні українсько-канадських відносин (1991-1997 рр.) [Текст] : авто...
України, Інститут української археографії та джерелознавства       ім.М. С. Грушевського. – Київ, 1997. – 22 с. [С....
[Текст] : автореф. дис. … докт. іст. наук : 07.00.01 / Дробот Іван Іванович ;Київський національний ун-т ім. Тараса Шевчен...
Етнополітологія в Україні: здобутки, проблеми, перспективи [Текст] :матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференці...
Інституціональна структура громадянського суспільства: типологічнепозаціювання національних організацій [Електронний ресур...
Ковальчук О. Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспораПівнічної Америки [Текст] / Олена Ковальчук, Тамара Марус...
С. 9:… Недоречність     використання цього терміну в конституційному текстіобґрунтовується     також  іншим  ...
тематики тематикою, спрямованою на вивчення феномена нації. Хоча, безумовно, цене означає, що ці напрями між собою зовсім ...
gov.ua/book/StrPryor/6/7.pdf [Национальные меньшинства: десять лет послепринятия закона : интервью с В. Евтухом // Наша га...
версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kyouua.zip, або http://dysertaciya.org.ua/disertaciya_1_628.html…Проте спостері...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh in Informative and Communicative Space: Scient

4,319 views

Published on

У книзі представлено дослідження наукового та політико-громадського
простору активності професора Володимира Борисовича Євтуха. Структура
видання включає цитування праць вченого вітчизняними та зарубіжними
дослідниками, його участь у наукових заходах, перелік власних праць у
бібліотеках світу та згадки про науковця, державницьку діяльність та зв’язок
з міжнародними та вітчизняними суспільними структурами. Останній розділ
містить списки вибраних праць В. Б. Євтуха з посиланнями на інтернет-
видання.

The book represents the research of scientific, political and public activity
space of professor Volodymyr Yevtukh. The structure of edition includes citations
of the scholar’s works by domestic and foreign researchers, his participation in
scientific events, the list of his own works in the libraries of the world and
mentions about the scientist, statesman activities and relation with international
and domestic social structures. The last chapter contains the list of V. Yevtukh
selected works with the links to the online editions.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh in Informative and Communicative Space: Scient

 1. 1. 1
 2. 2. Volodymyr YEVTUKHin Informative and Communicative Space: Scientific, Political and Civic Activities Lyudmyla Savenkova, Volodymyr Kryachko (eds.) Kyiv 2012 2
 3. 3. Володимир ЄВТУХу інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико- громадські активності Укладали Людмила Савенкова, Володимир Крячко Київ Видавництво 2012 3
 4. 4. УДК 012 ЄВТУХ : 1 : [929 ЄВТУХ + 316 (477) (092)] : 378ББК 91.9 : 60.5 (4 УКР) : 74.58 Є 13Є 13 Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh in Informative and Communicative Space: Scientific, Political and Civic Activities / укл. : Людмила Савенкова, Володимир Крячко. – К. : Вид-во, 2012. – 246 с. У книзі представлено дослідження наукового та політико-громадськогопростору активності професора Володимира Борисовича Євтуха. Структуравидання включає цитування праць вченого вітчизняними та зарубіжнимидослідниками, його участь у наукових заходах, перелік власних праць убібліотеках світу та згадки про науковця, державницьку діяльність та зв’язокз міжнародними та вітчизняними суспільними структурами. Останній розділмістить списки вибраних праць В. Б. Євтуха з посиланнями на інтернет-видання. The book represents the research of scientific, political and public activityspace of professor Volodymyr Yevtukh. The structure of edition includes citationsof the scholar’s works by domestic and foreign researchers, his participation inscientific events, the list of his own works in the libraries of the world andmentions about the scientist, statesman activities and relation with internationaland domestic social structures. The last chapter contains the list of V. Yevtukhselected works with the links to the online editions. УДК 012 ЄВТУХ : 1 : [929 ЄВТУХ + 316 (477) (092)] : 378 ББК 91.9 : 60.5 (4 УКР) : 74.58 ISBN © Євтух В. Б., 2012 © Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012 4
 5. 5. 5
 6. 6. ЗмістВолодимир ЄвтухПро ідею проекту ................................................................................................. 8Всеволод НаулкоЗнаний у міжнародному науковому просторі................................................... 10Лєшек КорпоровічКреативність наукових активностей / Cteativity of Scientific Activities .......... 12 НАУКОВИЙ ПРОСТІР ВОЛОДИМИРА ЄВТУХА ................................................. 16 Цитування праць ...................................................................................... 16 Участь у наукових заходах (конференції, публічні лекції) ................. 117 Праці у бібліотеках світу ....................................................................... 158 Про вченого ............................................................................................ 159 ПОЛІТИКО-ГРОМАДСЬКІ АКТИВНОСТІ .......................................................... 192 Державницька діяльність ....................................................................... 192 Міжнародні та вітчизняні суспільні структури ................................... 198 СПИСОК ВИБРАНИХ ПРАЦЬ ........................................................................... 223 6
 7. 7. ContentVolodymyr YevtukhIdea of the project .................................................................................................. 8Vsewolod NaulkoWell known in international space........................................................................ 10Leszek KorporowiczCreativity of scientific activities ........................................................................... 12 SCIENTIFIC SPACE OF VOLODYMYR YEVTUKH ................................................. 16 Citation of works ........................................................................................ 16 Participation in scientific events ............................................................... 117 Works in libraries ..................................................................................... 158 About the scientist .................................................................................... 159 POLITICAL AND CIVIC ACTIVITIES .................................................................. 192 Governmental sphere................................................................................ 192 International and national structures ......................................................... 198 LIST OF SELECTIVE WORKS ............................................................................ 223 7
 8. 8. Про ідею проекту Час від час, на тому чи тому відтинку діяльності (усієї сукупностізайнять) хочеться зупинитися й оглянути напрацьоване і, власне, датийому самооцінку. Така спроба була зроблена мною у виданні“В. Б. Євтух. Біобібліографічне видання” (Київ: Академвидав, 2010).Ідея, що реалізується у даному виданні – принципово відрізняєтьсявід попередньої. Вона зконцентрована: а) частково на фіксаціїзробленого у різних галузях (науковій, викладацькій, суспільно-громадській); б) а головно, на оцінці цієї діяльності колегами. І усе церобиться через представленість у науковому й інформаційно-комунікаційному просторі із залученням інтернет-ресурсів. Пошукипривели до дивних результатів (принаймні, я до того, як приступитидо здійснення цього проекту, не знав, що на мої праці інтенсивнопокликаються у тодішньому радянському й у сьогоднішньомуросійському науковому просторах): молоді (пошукувачікандидатських наукових ступенів) й більш зрілі науковці (пошукувачідокторських наукових ступенів) з різних міст (понад 20) і з різнихгалузей знань (історія, культурологія, мистецтвознавство, політологія,правознавство, соціологія, філософія) згадують мій доробок уконтексті своїх досліджень. Чимало цитувань, покликань, згадокможна віднайти у книгах зарубіжних авторів, виданих у такихвсесвітньовідомих наукових центрах, як Гайдельберзький університет(Німеччина) Гарвардський, Колумбійський університети (США),Оксфордський університет (Велика Британія), Ягеллонськийуніверситет (Польща) тощо. Суспільно-громадська моя діяльність[перебування свого часу в уряді України, підписання угод від іменіУкраїни з представниками урядів країн та міжнародних організацій,виступи на заходах ООН, громадська праця в українських (скажімо,Голова ради громадських організацій національних меншин України) 8
 9. 9. і міжнародних інституціях (наприклад, органи Ради Європи, ОБСЄ)]також досить повно відтворена у інтернетівському просторі. Приємність приходить тоді, коли на твої життєві активностізвертають увагу у своїй країні й за її межами, поширюютьінформацію про них, оцінюють їх позитивно. Значить твої активностікомусь потрібні й їх досвідом зможуть скористатися простодопитливі користувачі інформації й ті, поля діяльності котрих в силупрофесійного зайняття співпадають, або ж дотичні з тим, що явипрацьовував своїм життям. Нагадаю (для себе я тверджу щоразу, більше для інших):беручись за втілення будь-якого проекту, з самого початку вартодумати, кому ж ти будеш дякувати за втілення ідеї. Адже, реалізаціятакого проекту – ідея амбітна: вона потребує поєднання надзвичайнихрозумових, професійних й суто механістичних (вони, зазвичай, нудні,але вимагають надзвичайної концентрації пам’яті) знань і навичок. Унашому випадку все склалося найкращим чином. І це завдяки тому,що редакторами (я їх вважаю авторами) видання були блискучийзнавець інтернет-ресурсів, “заскочена” ідеями бібліографічних виданьЛюдмила Савенкова (директор наукової бібліотеки НПУ іменіМ. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук) та ВолодимирКрячко (доцент кафедри соціології НПУ імені М. П. Драгоманова,кандидат соціологічних наук), який розуміється на сучаснихтехнолого-діагностичних вправностях у пошуках й класифікаціїнеобхідної інформації. Вдячність скеровуюється тим, хто надавав тучи ту допомогу під час підготовки видання до публікації –викладачеві кафедри соціології НПУ імені М. П. Драгоманова ІриніЗаїнчківській, аспірантці тієї ж кафедри Юлії Сюсель та студентутретього курсу Інституту соціології, психології та соціальнихкомунікацій Олександру Золотухіну. Володимир ЄВТУХ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені М. П. Драгоманова 9
 10. 10. Знаний у міжнародному науковому просторі Учений, дослідник реалізується у формах, притаманних цій сферілюдської діяльності: видання монографій, підручників, публікаціястатей, участь у різного роду наукових зібраннях (семінари,симпозіуми, конференції, конгреси), публічні лекції, професорство“на запрошення”, підготовка кандидатів, докторів наук (черезкерівництво дисертаціями, участь у роботі спеціалізованих вченихрад, в опонуванні). Коли оглядаєш науково-дослідницькі активності,викладацьку діяльність професора Володимира Євтуха з цієї точкизору, то реалізація – найповніша: понад 350 праць, із них25 індивідуальних і колективних монографій; підготовлені нимнауково-викладацькі кадри займають гідне місце у науковомуспівтоваристві; участь у сотнях семінарах, конференціях, конгресах (вУкраїні й за її межами), читання лекцій у майже двадцятиуніверситетах світу – починаючи від того, який сьогодні для нього єрідним (Національний педагогічний університет іменіМ. П. Драгоманова), і до багатьох у Європі (Бохум, Брауншвейг,Варшава, Відень, Гайдельберг, Констанц, Мюнхен, Трір), уСполучених Штатах (Стенфорд), в Африці (Касабланка, Марокко).Власне, інтенсивність присутності професора Володимира Євтуха унауковому просторі, підкреслю у світовому, вражає. Однак, як на мене, вершина дослідницької творчості – цевизнання колег по цеху, а надто тих, хто працює у полі твоїхнаукових інтересів. Таке визнання у Володимира Євтуха, можнасказати, почалося з перших кроків його наукової діяльності. Йогопублікації звернули на себе увагу українських істориків й етнологів,зокрема і мою, ще у 1970-х роках. Унікальним на той час фактом(фактом визнання наукових зусиль) стало те, що відгуки накандидатську дисертацію (1975 р.) надіслали такі відомі (дійсно, натой час метри) московські та ленінградські американісти, як 10
 11. 11. Л. О. Баграмов, Ш. А. Богіна, О. О. Фурсенко, Л. М. Фурсова. Згодомдокторську дисертацію В. Євтуха (1989 р.) опонував один знайблискучіших фахівців у царині дослідження етнічності ВалерійТишков (Москва). Визнання такими науковцями потенціалуВолодимира Євтуха відкрило широкі можливості утвердження його унауковому просторі усього колишнього Радянського Союзу йпроникнення у міжнародний простір. Він став активним учасникомпопулярних й продуктивних у науковому плані всесоюзних сесій зарезультатами польових етнографічних досліджень (Бішкек, Йошкар-Ола, Нальчик, Сухумі, Чернівці), семінарів під керівництвомакадеміка Юліана Бромлєя у знаменитому Інституті етнографіїАН СРСР, почав брати участь у міжнародних конференціях, як,скажімо, у Прінстонському університеті (США, 1985 р.) тощо. Представлене видання однозначно засвідчує, що у сучасномуміжнародному науковому просторові професор Володимир Євтухзайняв помітне місце. На сьогоднішній день він чи не найбільшцитований український вчений у соціогуманістиристиці поза межамиУкраїни: на його праці покликаються дослідниками Росії(Владивосток, Єлець, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург,Томск, Чіта тощо), Австрії, Польщі, Німеччини, США.Понад шістдесят праць, опублікованих у різного роду виданнях українах Європи та Америки говорять про те, що дослідницькоютворчістю професора В. Євтуха існує зацікавленість з бокузарубіжних колег, а постійне запрошення його до участі уміжнародних конференціях свідчить, що ця зацікавленість невтрачається. І завжди приємно, коли твоє ім’я у знакових виданняхзгадується поряд з тими вченими, яким та чи та галузь науки завдячуєсвоєму становленню й розвитку (див.: Межэтническая толерантность.– Москва, 2003. – С. 66); коли навколо твоїх ідей гуртуються молоді йдосвідчені вітчизняні й зарубіжні дослідники (див. інформацію продіяльність наукової етносоціологічної школи професора ВолодимираЄвтуха). Всеволод НАУЛКО, професор, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України 11
 12. 12. Креативність наукових активностей Моя перша зустріч з професором Володимиром Євтухомвідбулася дванадцять років тому, коли він був деканом факультетусоціології та психології головної освітньої інституції України –Київського національного університету імені Тараса Шевченка – й найого запрошення я приїхав прочитати цикл лекцій для студентів-соціологів. Оскільки я маю звичку готуватися до таких зустрічей, то явирішив, про всяк випадок, заглянути у “всесвітню павутину”.Виявилося, що вже на той час професор був добре представлений унауковому й інформаційно-комунікаційному просторах, про якиййдеться у даному виданні. Безумовно, сьогоднішнє йогопредставлення не може порівнятися з тим, що було на межі2000/2001 років: динаміка стала шаленою в силу як накопиченнядоробку професора В. Євтуха, так і можливостей інтернет-технологійопрацювання й розміщення у мережах інформації. На основіотриманої тоді інформації я почав складати науковий портрет могомайбутнього віз-а-ві й зрозумів, що він особистість неординарна,багатогранна, з інтересами, якими не так просто опанувати, бодай, і узагальних рисах, щоби зрозуміти сутність цієї людини. Щонайперше, чому починаєш дивуватися, – це професійністьнаукового пошуку, глибока обізнаність зі станом досліджень у галузінаукових інтересів вітчизняних і зарубіжних колег, постійнепрагнення вибудовувати інноваційні моделі дослідницьких проектів.Це усе забезпечило професору В. Євтуху органічне входження у колопрофесіоналів найвищого ґатунку, зокрема й у співтовариство своїхєвропейських та американських колег. Він бажаний учасникміжнародних наукових дискурсів, а надто з проблем етнічності, де вінє визнаним авторитетом. Як член Асоціації вивчення національностей(США) він є постійним учасником її щорічних конгресів. Вражає його 12
 13. 13. вправність вести дискусію, пропонувати продуктивні теми дляобговорення. Власне, це є свідченням високого професіоналізму,ґрунтовності загальних і спеціальних знань, володінням методологієюопануванням науковим знанням. І це забезпечує успіх його науковимактивностям. Скажімо, його доповідь про роль міжкультурногодіалогу у суспільній взаємодії на Всепольському конгресі соціологів(Варшава, 2010 р.) викликала жваву дискусію, не лише середсоціологів Польщі, але й учасників Конгресу з інших країн; активнапозиція професора В. Євтуха надала конструктивного спрямуваннядискусії на конференції “Людські цінності у міжкультурномупросторі” (Краків, 2012 р.); запросивши професора ВолодимираЄвтуха до співпраці у рамках міжнародного наукового об’єднання“Ягеллонські культурні студії”, я переконуюсь у тому, що йогопотенціал надає все нових і нових імпульсів діяльності нашогооб’єднання. Як, до речі, і як члена редколегії одноіменного журналу. Мушу сказати кілька слів і про “Етносоціологічну наукову школупрофесора Володимира Євтуха”. До речі, про неї вперше я довідавсяіз інтернету, а пізніше долучився до її роботи. Її функціонування – цезапорука тяглості дослідження феномену етнічності, накопиченнязнань у цій царині, формування молодих фахівців. Сьогодні Школанабирає міжнародного розголосу: крім засідань у Києві, Ялті(Україна), такі відбулися у Кракові, Ризі; наступні плануються й уінших країнах; участь у її роботі вже взяли вчені з Австралії, Данії,Латвії, Німеччини, Польщі. Переконаний, що сучасний науковий і інформаційно-комунікаційний простір і надалі буде інтенсивно наповнюватисязвістками про успішну діяльність професора Володимира Євтуха. Лєшек КОРПОРОВІЧ, професор Ягеллонського університету, доктор соціології 13
 14. 14. Cteativity of Scientific Activities My first meeting with professor Volodymyr Yevtukh happened twelveyears ago – that time he was the dean of the Faculty for Sociology andPsychology of the main educational institution in Ukraine - Kyiv NationalTaras Shevchenko University. He invited me to deliver several lectures forstudents-sociologists. As my habit is to be prepared for such meetings Idecided to examine the “world web” to be on the safe side. It turned outthat even at that time professor Volodymyr Yevtukh was presented well inthe scientific and information and communication spaces. Without doubthis contemporary presentation can’t be compared with the situation on theverge of 2000/2001: the dynamic was furious as the result of accumulationof published works of professor V. Yevtukh and the possibilities ofinternet technologies for arrangement of information in web-nets. Upon thecollected information I started to portrait my future vis-a-vis and came toconclusion that he is a really unique many-sided personality, personalitywith interests which are not so easy to be understood even in general sense. First of all what is amazing that is professionalism of the scientificthinking, deep erudition concerning the researches in the sphere ofscientific interests of Ukrainian and foreign colleagues, permanent searchfor innovation models of research projects. All these facts ensuredprofessor V. Yevtukh to enter the community of high professionals, inparticular European and American. He is whished for internationalscientific discourses, especially concerning ethnicity where he hasauthority. As a member of the Association for the Study of Nationalities(USA) he is a permanent participant of its annual congresses. His ability toconduct discussions and to suggest efficient topic for discussion is to besurprised. That’s an evidence of a high professional level, well-groundedgeneral and special knowledge, of a skill in methodology of scientificresearch. It is the way to the success of his activities. For example his 14
 15. 15. presentation concerning the role of intercultural dialogue in socialinteraction at the All-Polish sociological congress (Warsaw, 2010) wasdiscussed very lively; active position of professor V. Yevtukh stimulatedconstructive discussions at the conference “Human Values in InterculturalSpace” (Krakow, 2012); I hope that my invitation of professor VolodymyrYevtukh to take part in the cooperation in the framework of “JagiellonianCultural Studies” gives new impulses for our community. As well as themember of editorial board of the journal “Jagiellonian Cultural Studies”. In our context the “Ethnosociological Scientific School of ProfessorVolodymyr Yevtukh” is to be mentioned. By the way, first the informationabout it I found in internet and later I joined the School. Its work is a goodground for development in researching of a phenomenon of ethnicity,accumulation of information in this sphere, for education of youngscientists. This School has international character: its sessions already tookparts not only in Ukraine (Kyiv, Yalta-Crimea) but in Krakow (Poland)and Riga (Latvia); next sessions are planned in other countries too;researchers from Australia, Denmark, Germany, Latvia, Poland took partin the School’s activities. I hope that contemporary scientific and information andcommunication spaces will be intensively filled up by further news of asuccessful activities of professor Volodymyr Yevtukh. Leszek KORPOROWICZ, professor of Jagiellonian University, Krakow, Poland, doctor habil. in sociology 15
 16. 16. НАУКОВИЙ ПРОСТІР ВОЛОДИМИРА ЄВТУХА Цитування працьАктуальні питання вітчизняної етнополітики [Електронний ресурс] : шляхимодернізації, врахування міжнародного досвіду / за загальною редакцієюЮ. Тищенко. – К. : Український незалежний центр політичних досліджень,2004. – 312 с. – Режим доступу : http://www.civicua.org /main/data?t=3&c=1&q=101215 [Досвід вирішення етнонаціональних проблем: концептуальні засади іпрактичні заходи / Володимир Євтух, член-кореспондент НАН України. – С. 13]Американська культура та здобуття державної незалежності США[Електронний ресурс] : реферат. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/newreferats/111/188191 [Евтух В. Б. Концепция этносоциального развитияСША и Канады: типология, традиции, зволюция / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка,1991. – 180 с.]Ананьїн В. О. Етнонаціональний чинник у механізмі безпеки соціуму.Етносоціальні трансформації в Україні [Текст]. – Київ : Український Центрдуховної культури, 2003. – [С. 186].Андрущенко В. П. Ми чесно йшли. У нас нема зерна неправди за собою[Текст] // Трибуна. – 2009. – № 9-10. – [С. 7].Андрущенко В. П. Перспективи розвитку української соціології у світліпідготовки фахівців вищої кваліфікації [Текст] // Вісник Харківськогонаціонального університету імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2009. – Випуск 24.– № 881`2009. – [С. 68].Андрущенко Т. В. Європейська політика України: проблеми формування тареалізації (політологічний аналіз) [Текст] : автореф. дис. … канд. політичнихнаук : 23.00.02 / Андрущенко Тетяна Вікторівна ; Харк. нац. ун-т ім.В. Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с. [С. 3]. – Режим доступу до електронноїверсії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2003/03atvrpa.zip 16
 17. 17. Антоненко М. І. Заселення Донбасу: соціально-економічні та етнонаціональніаспекти (середина ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. …канд. іст. наук : 07.00.02 / Антоненко Михайло Iванович ; Дніпропетровськийун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 22 с. [С. 4; С. 6]Антонюк О. В. Діаспори в Росії та Україні: формування правової базиспівробітництва [Текст] // Віче. – 2000. – № 8. – [С. 115].Антонюк О. В. Етнополітичні конфлікти (форми, способи регулювання) :політологічний словник [Текст] : навчальний посібник для студентів вищихнавчальних закладів. – Київ : МАУП, 2005. – [С. 256].Антонюк О. В. Етнополітика: проблеми і пріоритети [Текст] // Віче. – 2000. –№ 11. – [С. 52].Антонюк О. В. Національні меншини в сфері української етнополітики[Текст] // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. –1999. – № 2. – [С. 48].Антонюк О. В. Основи етнополітики [Текст] : навчальний посібник длястудентів вищих навчальних закладів. – Київ : МАУП, 2005. – [С. 182; С. 240;С. 316. С. 368].Антонюк О. В. Політико-правове забезпечення етнополітичних процесів уРосії і в Україні: порівняльний аналіз [Текст] // Вісник Державної Академіїкерівних кадрів культури і мистецтв. – 1999. – № 2. – [С. 48].Антонюк О. В. Формування етнополітики Української держави: історичні татеоретико-методологічні засади [Текст]. – Київ, 1999. – [С. 6; С. 18; С. 48; С. 67;С. 176; С. 211; С. 227; С. 229; С. 230].Ануфрієв О. М. Етносоціокультурні особливості слов’янських спільнот вукраїнському Придунав’ї (соціокультурний аспект) [Текст] : автореф. дис. …канд. іст. наук : 17.00.08 / Ануфрієв Олег Миколайович ; Київський ін-ткультури. – Київ, 1995. – 26 с. [С. 5].Арбеніна В. Л. Етносоціологія [Текст] : навчальний посібник. – Харків : ХНУімені В. Н. Каразіна, 2007. – 140 с. [С. 16 ; С. 28 ; С. 65 ; С. 138 ; С. 145; С. 168 ;С. 169 ; С. 215 ; С. 224 ; С. 253 ; С. 261 ; С. 263; С. 295 ; С. 306 ; С. 309 ; С. 311 ; С. 312].Арбеніна В. Л. Соціальний статус етнічних груп та його виміри [Текст]// Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів, 2008. –Випуск 2. – [С. 152 ; С. 153].Асиміляція (соціологія) // Вікіпедія : вільна енциклопедія [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Асиміляція_(соціологія) 17
 18. 18. [Евтух В. Б. Концепции этнонационального развития США и Канады: Типология,традиции, эволюция. - К. : Наукова думка, 1991. – 180 с.]Атаманенко Діаспора [Електронний ресурс]. – Режим доступу : А. Є.www.encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/statti_esu/Diaspora.pdf... В Україні видані ґрунтовні дослідж. В. Євтуха, К. Кейданського, Б. Лановика,І. Срібняка, В. Трощинського та ін. Над питаннями вивчення Д. працюють співроб.Ін-ту політ. Та етносоц. дослідж. НАНУ й ін. наук. установ і ун-тів. …Багмет М. Міжкультурна взаємодія громадських об’єднань етноспільнотУкраїни [Текст] / М. Багмет, Л. Ляпіна // Політичний менеджмент. – 2004. –№ 2 (5). – [С. 69].Балашенко І. В. Мовний простір в контексті міжнаціональних відносин[Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03/ Балашенко Інна Валеріївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 19 с. – Режим доступу : http://disser.com.ua/contents/7559.html... Згідно класифікації В. Б. Євтуха, Україна за етнічним складом населення єгетерогенною, оскільки тут процент національних меншин перевищує 10%. …Балуба І. А. Польська національна меншина України в 20-30-і рр. ХХ ст.[Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Балуба ІгорАнатолійович ; Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с. [С. 7].Богатирець Валентина. Глобалізаційні впливи на етнонаціональні відносини[Текст] // Канадознавство : матеріали Першої міжнародної конференції зКанадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т,2011. – [С. 195; С. 196].Богатирець Валентина. Канадські українці в умовах багато-культурності:проблема збереження ідентичності у розмаїтті [Текст] // Форум. – 2008. –№ 1 (6). – [С. 28; С. 29].Богатирець В. Концепт багатокультурності Канади [Текст] // Буковинськийжурнал. – 2005. – № 1. – [С. 114].Боднар Євген Борисович Мовні конфлікти та конструювання етнічної інаціональної ідентичності [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://naub.org.ua/?p=369 [Євтух В. Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливостінаукових інтерпретацій. – К. : ВД „Стилос”, 2004.]Бойко І. С. Українська діаспора Австралії як суб’єкт політики [Текст] :автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.04 / Бойко Інна Семенівна ;Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2001. – 21 с. [С. 3]. – 18
 19. 19. Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2001/01bisasp.zipБойко О. В. Зовнішньополітичний образ України та чинники йогоформування в друкованих англомовних ЗМІ в умовах трансформаціїсуспільства [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.02/ Бойко Оксана Владиславівна ; НАН України, Інститут політичних іетнонаціональних досліджень. – Київ, 2001 – 22 с. [С. 4.]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2001/01bovuts.zipБолдецька О. А. Етнічна самосвідомість в українсько-російськомуприкордонні [Текст] : автореф. дис. … канд.. соціологічних наук : 22.00.01/ Болдецька Ольга Аркадіївна ; Харківський держ. ун-т. – Харків, 1995. – 24 с.[С. 3].Борисова С. В. Формування національної самосвідомості майбутніх учителівзасобами українського музичного мистецтва [Текст] : автореф. дис. … канд.пед. наук : 13.00.04 / Борисова Світлана Володимирівна ; Луганський держ.педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2002. – 20 с. [С. 2]. –Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2002/02bsvumm.zipБорусевич О. А. Міжпоколінна трансформація етнічних цінностей (наприкладі українського етносу України) [Текст] : автореф. дис. … канд.соціологічних наук : 22.00.03 / Борусевич Ольга Андріївна ; НАН України,Інститут соціології. – Київ, 2000. – 18 с. [С. 2]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2000/00boaueu.zipБурбело О. Р. Проблеми збереження національної ідентичності в умовахіноетнічного довкілля // Міжнародний науковий форум: соціологія,психологія, педагогіка, менеджмент. – 2010. – Випуск 4. – [С. 60].Бутковська Н. Ю. Взаємозв’язок етнічної ідентичності та соціальногостатусу етнічної спільноти [Текст] // Вісник Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. –2004. – № 20-21. – [С. 14].Варзар І. Проблема політичної нації у класичних інтерпретаціях і сучаснихетнополітичних акцентуаціях [Текст] // Політологічні та соціологічні студії :збірник наукових праць. – Т. ІІІ. – Чернівці : Рута, 2005. – [С. 55].Василенко А. М. Українська діаспора в державі Канада: історико-правовийаспект [Текст] : автореф. дис. … канд. юридичних наук : 12.00.01 / ВасиленкоАндрій Миколайович ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса, 2011. – 21 с. [С. 1]. – 19
 20. 20. Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2011/11VAMIPA.zipВасильчук Володимир Інтеграція етнічних німців в український соціум.Історіографія проблеми [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=8 [Євтух В. Б., Чирко Б. В. Німці вУкраїні (1920-і – 1990-і роки). – К. : Інгел, 1994. – С. 3.]Велешко О. М. Вплив віктимних чинників на політичну поведінкукримськотатарських репатріантів [Текст] : автореф. дис. … канд. політичнихнаук : 23.00.05 / Велешко Олена Миколаївна ; НАН України ; Інститутполітичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса. – Київ, 2008. –16 с. [С. 1 ; С. 6]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08vompkr.zipВдовенко С. М. Закордонне українство в національному державотворчомупроцесі: ідентифікація, організація, взаємовідносини [Текст] / Національнаакадемія державного управління при Президентові України. – Чернігів :ЧДТУ, 2004. – [С. 12 ; С. 19 ; С. 200].Вдовенко С. М. Організаційні та договірно-регуляторні механізмивзаємовідносин Української держави і закордонного українства [Текст] :автореф. дис. … докт. наук з державного регулювання : 25.00.02 / ВдовенкоСтаніслав Михайлович; Національна академія держ. управління приПрезидентові України. – Київ, 2005. – 36 с. [С. 2 ; С. 7 ; С. 8]. – Режим доступудо електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2005/05vsmdzu.zipВдовенко С. М. Чинники формування системи сучасних національно-державницьких відносин із закордонним українством [Текст] // Актуальніпроблеми внутрішньої політики. – 2004. – № 3. – [С. 153].Вівчарик М. М. Етнополітичні процеси в українському селі [Текст] : автореф.дис. … докт. політичних наук : 23.00.02 / Вівчарик Михайло Миколайович ;НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1994. –36 с. [С. 9 ; С. 10].Вівчарик М. М. Україна етнонаціональна: від етногенезу до суверенноїдержави : навчальний посібник [Текст] / М. М. Вівчарик, М. М. Карабанов. –Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. –[С. 7].Вільчинська І. Ю. Етнічна та національна ідентичність сучасної українськоїмолоді [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.05/ Вільчинська Ірина Юріївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. 20
 21. 21. В. М. Корецького. – К., 2002. – 20 с. [С. 4]. – Режим доступу до електронноїверсії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2002/02viysum.zipВойналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійнихінституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс [Текст] :автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.02 / Войналович ВікторАнатолійович ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональнихдосліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2006. – 38 с. [С. 2]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2006/06vvarpd.zipГаврик В. Г. Державницька, суспільно-політична та громадська діяльністьІсака Мазепи [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / ГаврикВіктор Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. –19 с. [С. 6]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10gvgdim.zipГакман С. Забезпечення прав національних меншин та міжетнічні взаємини уконтексті українсько-румунських відносин [Текст] // Вісник Національноїакадемії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 1. –[С. 371].Галіч Т. О. Простір національних ідентичностей в Україні: траєкторіяформування та відтворення (методологія та методика дослідження) [Текст]/ Галіч Т. О. [та ін.] // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізусучасного суспільства : збірник наукових праць. – Випуск 16. – Харків, 2010.– [C. 182].Гон М. М. Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєннийперіод [Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.05 / ГонМаксим Мойсейович ; Інститут політичних і етнонаціональних дослідженьім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – 34 с. [С. 8]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2007/07gmmzmp.zipГон М. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів назахідноукраїнських землях у міжвоєнний період [Текст] : монографія. –Рівне : Волинські обереги, 2006. – [С. 15 ; С. 24 ; С. 150 ; С. 306 ; С. 379].Горбань Т. Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українськійсуспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття [Текст] :автореф. дис. ... докт. політичних наук : 23.00.05 / Горбань Тетяна Юріївна ;НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2010. –40 с. [С. 9]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10gtypcs.zip 21
 22. 22. Горбатюк Н. П. Роль української діаспори Канади в формуванні українсько-канадських відносин (1991-1997 рр.) [Текст] : автореф. дис. … канд.політичних наук : 07.00.02 / Горбатюк Наталія Павлівна ; Одеський держ.ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 18 с. [С. 7]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/1999/99gnpukv.zipГордузенко В. Етнонаціональна група як компонент етнонаціональноїструктури українського суспільства [Текст] // Соціальна психологія. – 2006. –№ 3. – [С. 174 ; С. 179 ; С. 180].Горлова В. М. Українська національна ідентичність : компаративний аналізнаціоналістичних дискурсів [Текст] : автореф. дис. … канд. філософськихнаук : 09.00.12 / Горлова Віра Миколаївна ; Харківський національний ун-тім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 21 с. [С. 2]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2005/05gvmand.zipГреки на українських теренах : нариси з етнічної історії [Текст] : документи,матеріали, карти. – Київ : Либідь, 2000. – [С. 389].Гриб О. В. Національна та етнічна свідомість як соціокультурний феномен[Текст] : автореф. дис. … канд. соціологічних наук : 22.00.06 / ГрибОлександр Володимирович ; Харківський національний ун-т ім.В. Н. Каразіна. – Харків, 1998. – 20 с. [С. 4].Гриценко О. А. Державна політика щодо культурного різноманіття таетнічних меншин: порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних підходів,українські типології меншин [Електронний ресурс] / О. А. Гриценко,Н. К. Гончаренко, Э. А. Мягка. – Режим доступу : http://www.culturalstudies.in.ua /zv_2005_1_12.php… В. Євтух у вступі до посібника “Етносоціологія. Терміни і поняття” (2003) даєкороткий огляд визначень поняття “меншина” різними західними науковцями (Юнг,ван Аммерсфорт, Капоторті та ін.), і, не вдаючись у детальний критичний їх аналіз,підсумовує: "Приблизно подібний набір характеристик феномену меншиниміститься й у визначеннях інших науковців. Головними з них є такі: a) меншина – цегрупа людей; б) меншина в кількісному плані поступається домінантній групі;в) меншина перебуває в занедбаному стані". У статті “Меншина” В. Євтух таА. Попок звертаються до понять етнічних і національних меншин, які для них єблизькими, але не синонімічними. За основу своїх розмірковувань вони обираютьтипологію німецького етнолога Ф. Германа, згідно з якою “етнічні меншини можутьбути п`ятьох типів: 1) національні меншини, 2) регіональні меншини, 3) емігрантськіменшини, 4) колонізовані меншини, 5) нові національні меншини”. …Гриценко О. М. Преса українців північноамериканського континенту якчинник збереження їхньої етнічної ідентичності (1990-ті) [Текст] : автореф.дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Гриценко Олена Миколаївна ; НАН 22
 23. 23. України, Інститут української археографії та джерелознавства ім.М. С. Грушевського. – Київ, 1997. – 22 с. [С. 1 ; С. 8 ; С. 9 ; С. 17].Грищук Т. В. Посли-піонери українського походження в Канаді [Текст]// Нова парадигма. – Вип. 95. – 2010. – [С. 135 ; С. 141].Гудзик І. П. Поліетнічність країни та формування позитивного образуспіввітчизника [Текст] // Полікультурна освіта в Україні. – Київ, 1999. –[С. 13].Гузинець Ю. І. Етнополітичний аспект угорсько-українських міждержавнихвідносин [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.05/ Ю. І. Гузинець ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональнихдосліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2008. – 16 с. [С. 3]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2008/08gyiumv.zipДаниленко О. В. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921-1925 рр.) [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / ДаниленкоОлександр Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –Київ, 2004. – 18 с. [С. 5]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv. gov.ua/ard/2004/04dovkcr.zipДаниленко О. Я. Соціокомунікативні процеси у суспільстві, щотрансформується: лінгвоконфліктологічний аналіз [Текст] : автореф. дис. ...докт. соціологічних наук : 22.00.01 / Даниленко Оксана Якимівна ; Харк. нац.ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 36 с. [С. 4]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2010/10doytla.zipДанилюк Іван. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір [Текст]. – Київ : САММІТКНИГА, 2010. – [С. 364 ; С. 390].Данилюк І. В. “Мовні конфлікти” та конструювання етнічної і національноїідентичності [Текст] // Соціальна психологія. – 2005. – № 3 (11). – [С. 51].Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці. Документи.Факти. Свідчення (1917-1991) [Текст]. – Київ : Музична Україна, 2004. –[С. 4].Дингес Ю. О. Відродження етнічної ідентичності німців України [Текст] :автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.05 / Дингес ЮліяОлександрівна ; Таврійський національний ун-т ім. В. І. Вернадськог. –Сімферополь, 2007. – 16 с. [С. 6]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv. gov.ua/ard/2007/07dyoinu.zipДробот І. І. Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.) 23
 24. 24. [Текст] : автореф. дис. … докт. іст. наук : 07.00.01 / Дробот Іван Іванович ;Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 39 с.[С. 12]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2002/02diiezz.zipДудник В. О. Політико-адміністративний аспект етнополітики України:історико-політологічний контекст [Текст] // Вісник Державної Академіїкерівних кадрів культури і мистецтв. – 2000. – № 1. – [С. 80].Енциклопедія Української Діаспори [Текст]. Т. 1. Сполучені Штати Америки.Книга 1. А – Київ – Нью-Йорк – Чікаго : Наукове Товариство ім. Шевченка вАмериці, 2009. – [С. 276].Етнічні меншини Східної та Центральної Європи: компаративний аналізстановища та перспектив розвитку [Текст]. – Київ : ІНТЕЛ, 1994. – [С. 28].Етнічні спільноти України етнографічні особливості [Текст]. – Київ, 2000. –[С. 27 ; С. 48 ; С. 57 ; С. 63].Етнонаціональні процеси в Україні : історія та сучасність [Текст]. – Київ :Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншинУкраїни. – 2001. – [С. 100 ; С. 111 ; С. 119 ; С. 120 ; С. 161 ; С. 200 ; С. 214 ; С. 243].С. 214:… Нарешті, важливим чинником, що позитивно впливає на ситуацію навколоросійського населення, є зважена етнонаціональна політика України, правова базаякої, зокрема прийнятий у червні 1992 р. Закон України “Про національні меншини вУкраїні”, визнана міжнародними експертами однією з найдемократичніших. Саметака політика, на думку дослідників і політичних діячів, найважливіша причинавідсутності в країні за весь період її незалежності будь-якої серйозної соціальноїнапруги на національному грунті. … [Євтух В. Б. Етнополітика в Україні: правничий такультурологічний аспекти. – Київ : Фенікс, 1997. – С. 37-52.]Етнополітичні процеси в Україні : перелік джерел, які пропонуються длязасвоєння курсу [Електронний ресурс] / Чернівецький нац. ун-т імені ЮріяФедьковича. - Режим доступу: http://www.politicalscience.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines&data%5B2833%5D%5Bcaf_discipl_id%5D=799&commands%5B2833%5D=item [Євтух В. Етнополітика в Україні: правничий такультурологічний аспекти / В. Євтух. – К. : Фенікс, 1997. – 245 с. ; Євтух В. Б. Пронаціональну ідею, етнічні меншини, міграцію / В. Б. Євтух. – К., 2000. – 235 с.]Етнополітичний розвиток України : досвід, проблеми, перспективи [Текст]/ Інститут національних відносин і політології НАНУ. – Київ, 1997. – [С. 67 ;С. 72 ; С. 74 ; С. 82]. 24
 25. 25. Етнополітологія в Україні: здобутки, проблеми, перспективи [Текст] :матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ,27-28 вересня 2003 р. – Київ : Світогляд, 2004. – [С. 26 ; С. 94 ; С. 127].Етнос. Нація. Держава [Текст]. – Київ, 2000. – [С. 33 ; С. 172].Євтух О. В. Міжетнічна взаємодія: об`єктно-предметне поле дослідження[Текст] // Нова парадигма. – Вип. 95. – 2010. – [С. 193; С. 195; С. 197].Євтух О. В. Міжетнічна взаємодія: поняття, структура, простори реалізації[Текст] // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка,менеджмент. – 2010. – Випуск 4. – [С. 38; С. 44].Заїнчківська І. П. До питання визначення поняття “етнолінгвістичний простірУкраїни” [Текст] // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія,педагогіка, менеджмент. – 2010. – Випуск 4. – [С. 46].Закарпаття в етнополітичному вимірі [Текст]. – Київ : І П І Н Д, 2008. –[С. 534; С. 635].Зварич І. Т. Етнополітика в Україні : регіональний контекст. – Київ : Дельта,2009. – [С. 9 ; С. 28 ; С. 58 ; С. 120 ; С. 150 ; С. 198 ; С. 201 ; С. 220 ; С. 294].Зварич І. Т. Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів вУкраїні [Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.05 / ЗваричІгор Теодорович ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАНУкраїни. – К., 2009. – 34 с. [С. 2]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv. gov.ua/ard/2009/09zitepu.zipЗубко О. Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічногоінституту ім. М. Драгоманова (1923 – 1933 рр.) [Текст] : автореф. … канд.історичних наук : 09.00.12 / Зубко Ольга Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – К., 2010. – 18 с. [С. 6]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv. gov.ua/ard/2010/10zoeidp.zipІванов І. Ю. Формування української політичної нації в сучасних умовах:проблеми і перспективи [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук :23.00.05 / Іванов Ігор Юрійович ; НАН України, Інститут політичних іетнонаціональних досліджень. – К., 2005. – 20 с. [С. 6]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2005/05iiyupp.zipІгнатов В. О. Національна держава: національний і наднаціональний виміри[Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.02 / ІгнатовВолодимир Олександрович ; НАН України, Інститут держави і права ім.В. М. Корецького. – К., 1996. – 44 с. [С. 6]. 25
 26. 26. Інституціональна структура громадянського суспільства: типологічнепозаціювання національних організацій [Електронний ресурс] : реферат. –Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/17111/ [Євтух В. Б.Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. – К. : Фенікс, 1997.]Історія і культура етнічних меншин України : письмова довідка. – Донецьк-2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elau.org/project/deutsche/3.pdf [С. 3: Євтух В. Національні меншини – об’єкт державноїетнополітики / В. Євтух // Укр. геогр. журн. – 1997. – № 3. – С. 3.; Євтух В. Б.Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти / В. Б. Євтух . – К.,1997. – 216 с.; Євтух В. Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливості науковихінтерпретацій / В. Б. Євтух. – К. : Вид. дім “Стилос”, 2004. – 242 с.; С. 6:Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник / В. Б. Євтух,В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко, К. О. Чернова. – К. : Наук. думка, 2004. – 343 с. :С. 17: Євтух В. Б. Німці в Україні (1920-1990-і роки) / В. Б. Євтух, Б. В. Чирко. – К. :Інтел, 1994. – 182 с.]Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях україни уXX столітті [Електронний ресурс] : монографія / Олег Калакура. – Режимдоступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/Kalakura_34.pdf [ЄвтухВ. Якою має бути етнополітика Української держави? // Віче. – 1992. – № 8. – С. 112-126 ; Євтух В., Молчанов М., Суглобін С. Концепція етнополітичних досліджень вУкраїні. – К., 1992; Євтух В. Этническое меньшинство: понятия, праздники, функции// Философская и социологическая мысль. – 1994. – № 1-2. – С. 16-22; Євтух В. Б.Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. – К. : Фенікс, 1997. –216 с.; Євтух В. Б. Етнос, нація, прогрес // Національний прогрес України: сутність,виміри, перспективи. – К., 1993. – С. 14-19; Євтух В. Б. Етносуспільні процеси в Україні:можливості наукових інтерпретацій. – К. : Видавничий дім “Стилос”, 2004. – 242 с.]Картунов О. Вступ до етнополітології [Текст]. – Київ, 1999. – [С. 16 ; С. 26 ;С. 182].Картунов О. В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму [Текст]. –Київ : Університет економіки та права “КРОК”, 2007. – [С. 108].Кирилич В. П. Українці в Польщі : проблема збереження етнонаціональноїідентичності як чинник українсько-польських відносин [Текст] : автореф.дис. … канд. політичних наук : 23.00.04 / Кирилич Василь Петрович ;Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 20 с. [С. 7]. –Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2001/01kvpupv.zipКоваленко В. Г. Квебекське національне питання у 80-90-ті роки ХХ ст.[Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Коваленко ВасилійГеннадійович ; Донецький держ. ун-т. – Донецк, 2000. – 20 с. [С. 6]. – Режимдоступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2000/00kvgknp.zip 26
 27. 27. Ковальчук О. Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспораПівнічної Америки [Текст] / Олена Ковальчук, Тамара Марусик. – Чернівці :Наші книги, 2010. – [С. 32, 146].Ковальчук О. Допомога української діаспори Північної Америкиукраїнському народу (перша половина ХХ ст.) [Текст] / Олена Ковальчук,Тамара Марусик // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика : збірникстатей. – Вип. 8. – Київ, 2005. – [С. 158].Когнітивні стратегії в дослідженні людини і соціуму [Текст] // ВісникКиївського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія.Психологія. Педагогіка. – 2003. – Випуски 17-18. – [С. 7; С. 9].Комп`ютерне тестування із державно-управлінських, політико-правових,соціально-економічних, історико-культурних питань [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://lvivacademy.com/vstup_2011/komp_test.pdf [Етнонаціональнаструктура українського суспільства [Текст] : довідник / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський,К. Ю. Галушко, К. О. Чернова]Кондратюк Т. М. Світове українство : витоки і доля закордонного українства[Електронний ресурс] / Кондратюк Т. М., Кондратюк Л. Ф., Конон Н. Є. ;Дніпропетровський нац. ун-т. – [C. 190]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppiu/2007_2/kondratuk.pdfКононов І. Ф. Донбас в етнокультурних координатах України (соціологічнийаналіз) [Текст] : автореф. дис. … докт. соціологічних наук : 22.00.04/ Кононов Ілля Федорович ; НАН України, Інститут соціології. – К., 2005. –31 с. [С. 2]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kifusa.zipКонончук С. Політика багатокультурності та консолідація українськогосуспільства : проблеми і перспективи // Регіональна політика України :формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. – Київ, 2006. – [С. 183 ;С. 184].Конопельський В. Я. Конституювання української політичної нації уперехідному суспільстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02/ Конопельський Віктор Ярославович ; Одеська національна юридичнаакадемія. – О., 2002. – 16 с. [С. 2]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv. gov.ua/ard/2002/02kvypps.zipКонцептуальні засади безпекової політики у сфері національної ідентичностіта міжетнічних відносин в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://old.niss.gov.ua/Table/30092010/0930_dop.pdf 27
 28. 28. С. 9:… Недоречність використання цього терміну в конституційному текстіобґрунтовується також іншим колективом вітчизняних фахівців зетнополітології… [Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник/ В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко, К. О. Чернова. – К. : Наукова думка,2004. – с. 4.]Корнєв М. Н. Етносоціальні уявлення в структурі “Я” – концепціїуніверситетської молоді [Текст] / М. Н. Корнєв, О. М. Васильченко// Актуальні проблеми соціальної психології. До 170-річчя заснуванняКиївського національного університету ім. Тараса Шевченка та ювілеюстворення кафедри соціальної психології : зб. наук. пр. викладачів,докторантів й аспірантів кафедри соціальної психології КНУ. – Київ :Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – [С. 61].Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні :політологічний концепт [Текст]. – Київ : Світогляд, 2004. – [С. 25 ; С. 34 ; С. 36 ;С. 38 ; С. 540 ; С. 562 ; С. 564 ; С. 565 ; С. 574 ; С. 576 ; С. 616 ; С. 619 ; 620 ; С. 674].Котигоренко В. Становлення державного етнополітичного менеджменту вУкраїні [Текст] // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6. – [С. 49 ; С. 50 ;С. 57]. Котигоренко В. Українська етнополітологія : становлення, теоретико-методологічні засади [Текст] / Котигоренко В., Майборода О., Нагорна Л. [та ін.] // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі ? – Київ : ІПіЕНД, 2002. – [С. 17 ; С. 19 ; С. 26 ; С. 27 ; С. 28 ; С. 33 ; С. 34 ; С. 72 ; С. 73 ; С. 74; С. 75 ; С. 76 ; С. 81 ; С. 241 ; С. 251 ; С. 252].С. 26:… У ряді теоретичних проблем етнополітології насамперед стояла проблемавизначення предмета досліджень, якими мав займатися цей напрям. Вирішення цьогозавдання було безпосередньо пов’язане із формулюванням сутності етнополітики.Піонерська спроба у цій царині належить В. Євтуху, який визначив етнополітику як“діяльність держави (або її структур) у сфері етносоціального життя суспільства,що передбачає розробку і здійснення заходів, спрямованих на регулюванняміжетнічних стосунків та забезпечення функціонування етнічних структур”. Іншеважливе питання, порушене дослідником, – це розрізнення термінів “етнополітика”та “національна політика”. У наступному становленні етнополітології це допомоглозначно чіткіше окреслити її предметну сферу і запобігти підміні етнополітологічної 28
 29. 29. тематики тематикою, спрямованою на вивчення феномена нації. Хоча, безумовно, цене означає, що ці напрями між собою зовсім не перетинаються: адже нація є одним ізсуб’єктів етнополітичний відносин…. [Євтух В. Якою має бути етнополітикиукраїнської держави? // Віче. – 1992. – № 8. – С. 112-126]С. 27-28:… У праці, спеціально присвяченій феномену етнополітики в Україні, В. Євтух даєнайбільш узагальнене визначення цього головного предмета етнополітології:“етнополітики – загальний комплекс засобів політичної діяльності в галузіетнонаціонального розвитку та міжетнічних відносин – діяльності як з бокудержави та її інститутів, так й інших суспільних (неофіційних) структур(політичних партій, етнічних організацій і т. д.). Етнополітика – це процесформування та регулювання міжетнічних відносин разом з тими факторами, щозумовлюють саме розвиток етнічних структур та інститутів. Адже участьетноспільностей у політиці як її об’єкта, так і суб’єкта зумовлює два відповіднихнапрями цього взаємозв’язку: якщо в першому випадку суб’єктом етнополітикивиступають етнічні спільноти, а об’єктом – офіційні політичні інститути, то удругому – суб’єктом виступають офіційні політичні інститути, а об’єктом –етнічні спільноти. Таким чином, етнополітики постає як подвійно зумовлена.Відтак у будь-якій етнополітиці можна виділити як мінімум два аспекти: 1) політичне функціонування етнічних спільностей, тобто їхня політична організація і участь у політичному житті суспільства; 2) регулювання цього процесу з боку держави, офіційних і загальнонаціональних політичних інститутів”. … [Євтух В. Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. – Київ : Фенікс, 1997. – С. 35]С. 33-34:… Важливим для розведення термінів “національна меншина” та “етнічнаменшина” став висновок В. Євтуха, що “ національна меншина” є різновидом“етнічної” і виокремлюється із одного більш широкого поняття своїми претензіямина особливий статус у системі адміністративно-державних стосунків. Іншимсуттєвим доповненням до сутності етнічної меншини було зазначення того, щогрупа людей із спільними етнічними ознаками може претендувати на такий статуслише за здатності до самовідтворення, доказом чого є наявність природногоприросту у групі, збільшення або стабілізація її кількісного складу, безперервність міжпоколінної передачі етнічної інформації, наявність конституційної наповненості увигляді інститутів громадського життя. На цій основі виокремлені наступнівизначальні характеристики, які відтворюють сутність феномена етнічної(національної) меншини: спільні етнічні ознаки; перебування у конкретній сувереннійдержаві за наявності своєї історичної батьківщини; взаємодія з іншими етнічнимигрупами країни проживання за принципом “ми-вони”; наявність чітко визначеногостатусу стосовно більшості населення; наявність власної функції у структуріполіетнічного суспільства. … [Євтух В. Б. Етнополітика в Україні: правничий такультурологічний аспекти. – Київ : Фенікс, 1997. – С. 31, 34, 35]Котигоренко В. О. Щодо стратегії державної етнонаціональної політики[Електронний ресурс] / Котигоренко Віктор Олексійович // Стратегічніпріоритети. - 2008. – № 1 (6). - С. 40-52. - Режим доступу : http://old.niss. 29
 30. 30. gov.ua/book/StrPryor/6/7.pdf [Национальные меньшинства: десять лет послепринятия закона : интервью с В. Евтухом // Наша газета +. – 2002. – № 23 (21 июня);Проект Закону України “Про Концепцію державної етнонаціональної політики України”// Кримські студії. Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про Концепціюдержавної етнонаціональної політики України / Беліцер Н., Євтух В., Майборода О. таін. – 2005. – № 1–2. – С. 6-17]Коцур В. В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї в контекстіукраїнсько-молдовських відносин [Текст] : автореф. … канд. політичнихнаук : 23.00.05 / Коцур Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т політ. іетнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2011. – 18 с. [С. 6]. – Режим доступудо електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2011/11KVVMMV.zipКоч С. В. Етнічність у сучасному політичному процесі [Текст] : автореф. дис.… канд. політичних наук : 23.00.04 / Коч Світлана Вадимівна ; Одеська держ.юридична академія. – Одеса, 2000. – 19 с. [С. 2 ; С. 3].Кресіна І. О. Українська національна свідомість у контексті сучаснихполітичних процесів [Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук :23.00.05 / Кресіна Ірина Олексіївна ; НАН України, Інститут держави і праваім. В. М. Корецького. – К., 1999. – 36 с. [С. 9].Культура – суспільство – особистість [Текст] : навчальний посібник. – Київ,2006. – [С. 45 ; С. 199].Крим в етнополітичному вимірі [Текст]. – Київ : Світогляд, 2005. – [С. 7 ;С. 11].Кульчицький С. В. Україна і Росія в історичній ретроспективі: новітнійукраїнський державотворчий процес [Текст] / С. В. Кульчицький,Б. О. Парахонський. – Київ : Наукова думка. – [С. 290].Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення [Текст]. – Київ :Генеза, 2004. – [С. 63 ; С. 145 ; С. 146 ; С. 188].Кутуєв Павло. Проблематика сучасного соціологічного теоретизування[Текст] // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 2. – [С. 144].Кутуєв Павло. Соціологія: історичні витоки та сучасні трансформації [Текст]// Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 3. – [С. 183].Куц Ю. О. Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінськийаспект) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.01/ Куц Юрій Олексійович ; Національна академія держ. управління приПрезидентові України. – К., 2005. – 32 с. – Режим доступу до електронної 30
 31. 31. версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kyouua.zip, або http://dysertaciya.org.ua/disertaciya_1_628.html…Проте спостерігається певна недооцінка державою етномультикультурногопотенціалу українського суспільства. Основна увага науковців зосереджена наз’ясуванні сутності міжнаціональних відносин та їх модернізації в Україні, яківсебічно висвітлені у працях Ю. І. Римаренка, О. В. Картунова, Л. Є. Шкляра,С. Ю. Римаренка, В. Б. Євтуха, О. М. Майбороди, О. А. Малиновської, І. М. Варзара,І. Ф. Кураса, П. І. Надолішнього, І. Г. Оніщенко, М. І. Пірен. етнополітологія(В. Б. Євтух, О. В. Картунов, І. Ф. Курас, О. М. Куць, О. М. Майборода, Л. П. Нагорна,М. І. Панчук, В. А. Потульницький, В. П. Трощинський)…Куць О. Етнополітичні аспекти розбудови української держави [Текст]/ О. Куць, Ю. Куць. – Харків, 1999. – [С. 4 ; С. 9; С. 104].Куць Ю. О. Етнополітичні державотворчі процеси в Україні : управлінськийаспект [Текст]. – Київ : Магістр, 2002. – [С. 6].Кушніренко І. Ю. Міжнаціональна толерантність в політичному процесісучасної України [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.02/ Кушніренко Інна Юріївна ; Одеська національна юридична академія. –Одеса, 2008. – [С.6] – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kiypsu.zipЛазар Н. В. Політика Словацької Республіки щодо національних меншин:інституційно-правові та політичні аспекти [Текст] : автореф. дис. … канд.політичних наук : 23.00.02 / Лазар Наталя Вікторівна ; Чернівецькийнаціональний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 20 с. – [С. 6]. –Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua /ard/2006/06lnvppa.zipЛановик Б. До питання про дослідження історії української еміграції насучасному етапі [Текст] / Б. Лановик, П. Сливка // Етнонаціональнийрозвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі : сутність, реалії,конфліктності, проблеми та прогнози на порозі ХХІ століття : матеріалип’ятої Міжнародної науково-практичної конференції. Частина ІІ,22-25 травня 1997 р. – Київ-Чернівці, 1997. – [С. 309 ; С. 310].Леонова А. О. Етнокультурна політика України [Текст]. – Київ, 1998. –[С. 217].Леонова А. О. Історіографія з питань етнокультурного відродження тадуховного розвитку національностей України [Текст] // Вісник ДержавноїАкадемії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2000. – № 1. – [С. 72].Лойко Л. І. Громадські організації етнічних меншин України : природа,легітимність, діяльність [Текст]. – Київ : ПЦ Фоліант, 2005. – [С. 5 ; С. 14; 31

×