Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SELECTED WORKS( OF TOTAL – 350)OF PROFESSOR VOLODYMYR YEVTUKH:ETHNICITY , MIGRATION, DIASPORA, ETHNOSOCIOLOGYMONOGRAPHS, M...
17. Kontsepziya etnopolitychnykh doslidzhen’ v Ukrayini (Concept of Ethno-PoliticalResearches in Ukraine). – Kyiv: MPP “In...
38. Etnonatsional’na struktura ukrayins’kogo suspil’stva: Dovidnyk (Ethno-National Structureof Ukrainian Society: Handbook...
8. Burzhuazni teoriyi i kontseptsiyi etnosotsial’nogo rozvytku SShA i Kanady (Theories andConcepts of Ethno-Social Develop...
American Ethnic History”: 1981-1986) // Novaya i Noveishaya Istoriya. – 1988. – 2. – P.170-175. (Russian).23. Immigrantski...
40. Ukrayins’ka samobutnist’ u Kanadi: mozhlyvosti real’nostei (Ukrainian Originality inCanada) // Vsesvit. – 1991. – № 11...
60. Etnichna menshyna v yevropeis’komu ta ukrayins’komu kontekstakh: poshukyteoretychnykh paradigm (Ethnic Minority in Eur...
78. Ukrayins’kyi etnos: structura ta kharakter vzayemodiyi z dovkillyam (Ukrainian Ethnos:Structure and Character of Inter...
98. International Conference “Interregional Dialogue in Europe : 2001 and Beyond”. – Kyiv:2001. – P. 43-44. (English).99. ...
113. Etnonatsional’na struktura ukrayins’kogo suspil’stva: sproba systemnogo analizu(Ethno-National Structure of Ukrainian...
der Orange Revolution in der Ukraine. Wechel des Elitenregimes oder Triumf desParlamentarismus? – Stuttgart: ibidem-Verlag...
141. Etnosotsiologiya: vid protoistoriyi do vyznannya (Ethnosociology: From Prehistoryto Recognition) // Visnyk Kharkivs’k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Volodymyr Yevtukh's Selected Works

504 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Volodymyr Yevtukh's Selected Works

 1. 1. SELECTED WORKS( OF TOTAL – 350)OF PROFESSOR VOLODYMYR YEVTUKH:ETHNICITY , MIGRATION, DIASPORA, ETHNOSOCIOLOGYMONOGRAPHS, MANUALS, HANDBOOKS:1. V chuzhiy dalekiy storoni (In Foreign Far Land). – Kyiv: Tovatystvo Ukrayina, 1976. – 48ps. (Ukrainian, in coauth.).2. Gosudarstvennaya politika i obostreniye natsional’nykh otnosheniy v stranakh kapitala(State Politics and Aggravation of National Relations in the Capitalist Countries). – Kyiv:Naukova Dumka, 1979. – 315 ps. (Russian, in coauth.).3. Ukrayins’ki etnichni grupy SShA i Kanady: sotsial’no-ekonomichnyi aspect (UkrainianGroups of the USA and Canada: Socio-Economic Aspect). – Kyiv: Instytut Ekonomiky,1980. – 54 ps. (Ukrainian).4. Problemy istoriographiyi Kanady (Problems of Historiography of Canada). – Moscow:Nauka, 1981. – 310 ps. (Russian, in coauth.).5. Istoriographia natsional’nykh otnosheniy v SShA i Kanadye (60-ye – 70-yegody)(Historiography of National Relations in the USA and Kanada (1960th – 1970 th). –Kyiv: Naukova Dumka, 1982. – 160 ps. (Russian).6. Natsional’nyye men’shinstva i immigranty v sovryemennom kapitalisticheskom mire(National Minorities and Immigrants in Contemporary Capitalist World). – Kyiv: NaukovaDumka, 1984. – 293 ps. (Russian, in coauth.).7. Bez prava na maibutnye (No Right for the Future). – L’viv: Vydavnyztvo L’vivs’kogoUniversytetu, 1985. – 82 ps. (Ukrainian).8. Izucheniye natsional’nykh otnosheniy v zarubezhnykh stranakh – sovetskaya istoriographiya(Study of National Relations in Foreign Countries – Soviet Historiography). – Moscow:Nauka, 1985. – 270 ps. (Russian, in coauth.).9. Rabochiy class i natsional’nyi vopros v stranakh Zapadnoi Yevropy i Severnoi Ameriki, 60-80-ye gg. (Working Class and National Question in Countries of the Western Europe andNorth America, 1960-1980 ths). – Kyiv: Naukova Dumka, 1985. – 160 ps. (Russian, incoauth.).10. Burzhuasnyye kontseptsiyi natsional’nykh otnosheniy v rasvitykh kapitalisticheskikhstranakh (Bourgois Concepts of National Relations in the Developed Capitalist Countries). –Kyiv: Naukova Dumka, 1988. – 180 ps. (Russian, in coauth.).11. SShA: pryroda i proyavleniye vnutrennikh protivorechiy (The USA: Nature andManifistation of Internal Contradictions). – Kyiv: Naukova Dumka, 1989. – 220 ps.(Russian, in coauth.).12. Etnologiya v SShA i Kanade (Ethnology in the USA and Canada). – Moscow: Nauka, 1989.– 326 ps. (Russian, in coauth.).13. Ukrayins’ki kanadtsi v istorychnykh zvyazkakh iz zemleyu bat’kiv (Ukrainian Canadians inthe Historical Ties with the Fathers’ Land). – Kyiv: Dnipro, 1990. – 230 ps. (Ukrainian, incoauth.).14. Kontseptsiyi etnosotsial’nogo razvitiya SShA i Kanady: tipologiya, traditsiyi, evolutsiya(Concepts of Ethno-Social Development of the USA and Kanada: Typology, Traditions,Evolution). – Kyiv: Naukova Dumka, 1991. – 180 ps. (Russian).15. Ukrainian Canadians in the Historical Ties with the Land of their Fathers. – Kiev : DniproPublishers, 1991. – 235 ps. (English, in coauth.).16. Zberigayuchy ukrayins’ku samobutnist’ (Preserving Ukrainian Originality). – Kyiv: INTEL,1992. – 100 ps. (Ukrainian, in coauth.).
 2. 2. 17. Kontsepziya etnopolitychnykh doslidzhen’ v Ukrayini (Concept of Ethno-PoliticalResearches in Ukraine). – Kyiv: MPP “Intellectual Interaction”, 1992. – 21 ps. (Ukrainian,in coauth.).18. Ukraintsi v Kanadi (Ukrainians in Canada). – Kyiv: Budivel’nyk, 1993. – 144 ps.(Ukrainian, in coauth.).19. Nimtsi v Ukrayini, 1920-1990 roky (Germans in Ukraine, 1920-1990). – Kyiv: INTEL,1994. – 183 ps. (Ukrainian, in coauth.).20. Istoriya Ukrayiny: nove bachennya – u 2 t. (History of Ukraine: New View). – Kyiv:Ukrayina, 1996. – 494 ps. (Ukrainian, in coauth.).21. Etnichnyi dovidnyk: u tryokh chastynakh. Chastyna 2: Etnichni menshyny v Ukraini (EthnicHandbook: Three Volumes. Volume 2: Ethnic Minorities in Ukraine). – Kyiv: 1996. – 174ps. (Ukrainian, in coauth.).22. Etnichnyi dovidnyk: u tryokh chastynakh. Chastyna 1: Terminy ta ponyattya (EthnicHandbook: Three Volumes. Volume 1: Terms and Notions). – Kyiv: 1997. – 140 ps.(Ukrainian, in coauth.).23. Etnichnyi dovidnyk: u tryokh chastynakh. Chastyna 3: Etnopolityka v Ukrayini (EthnicHandbook: Three Volumes. Volume 3: Ethnopolitics in Ukraine). – Kyiv: 1997. – 85 ps.(Ukrainian, in coauth.).24. Istoriya Ukrayiny: navchal’nyi posibnyk (History of Ukraine: Manual). – Kyiv:Al’ternatyvy, 1997. – 422 ps. (Ukrainian, in coauth.).25. Etnopolitychnyi rozvytok Ukrayiny: dosvid, problemy, perspektyvy (EthnopoiliticalDevelopment of Ukraine: Experience, Problems, Prospects). – Kyiv: 1997. – 211 ps.(Ukrainian, in coauth.).26. Etnopolityka v Ukrayini: pravnychyi ta kul’turologichnyi aspekty (Ethnopolitics in Ukraine:Legal and Culturelogical Aspects). – Kyiv: Pheniks, 1997. – 215 ps. (Ukrainian).27. Ukrayintsi=Ukrainians: istoryko-etnographichna monographiya u dvokh knygakh(Ukrainians: Historocal-Ethnographical Monograph in Two Volumes). – Opishne:Ukrayins’ke Narodoznavstvo, 1999. – Volume 1. – 527 ps. – Volume 2. – 541 ps.(Ukrainian, in coauth.).28. Ukrayintsy (Ukrainians). – Moscow: Nauka, 2000. – 535 ps. (Russian, in coauth.).29. Pro natsional’nu ideyu, etnichni menshyny, migratsiyi…(On National Idea, EthnicMinorities, Migrations…). – Kyiv: Stylos, 2000. – 236 ps. (Ukrainian).30. Problemy etnonatsional’nogo rosvytku: ukrayins’kyi i svitovyi konteksty (Problems ofEthno-National Development: Ukrainian and World Contexts). - Kyiv: Stylos, 2001. – 206ps. (Ukrianian).31. Istoriya Ukrayiny: navchal’nyi posibnyk (History of Ukraine: Manual). – Kyiv:Al’ternatyvy, 2002. – 472 ps. (Ukrainian, in coauth.).32. Ukrayins’ka diaspora. Sotsiologichni ta istorychni studiyi (Ukrainian Diaspora: Sociologicaland Historical Studies). – Kyiv: Pheniks, 2003. – 228 ps. (Ukrainian, in coauth.).33. Etnosotsiologiya: terminy ta ponyattya: navchal’nyi posibnyk (Ethnosociology: Terms andNotions: Manual). – Kyiv: 2003. – (Ukrainian, in coauth.).34. Mizhetnichna integratsiya: postanovka problemy v ukrayins’komu konteksti: navchal’nyiposibnyk (Interethnic Integration: Problem in Ukrainian Context: Manual). – Kyiv: VPZ“Kyivs’kyi Universytet”, 2003. – 58 ps. (Ukrainian, in coauth.).35. Etnosuspil’ni protsesy v Ukrayini: mozhlyvosti naukovykh interpretatsiy (Ethno-SocialProcesses: Posibilities for Scientific Interpratations). – Kyiv: Stylos, 2004. – 244 ps.(Ukrainian).36. Vstup do etnopedagogiky: navchal’nyi posibnyk (Introduction to Ethnopedagogy: Manual).– Kyiv: VPZ “Kyivs’kyi Universytet”, 2004. – 88 ps. (Ukrainian, in coauth.).37. Aktual’ni pytannya vitchyznyanoyi etnopolityky: shlyakhy modernisatsiyi, vrakhuvannyamizhnarodnogo dosvidu (Actual Questions of This Country’s Ethnopolitics: Ways ofModernisation, Taking into Account of International Experience). – Kyiv: Ukrayins’kyiNezalezhnyi Tsentr Politychnykh Doslidzhen’, 2004. – 312 ps. (Ukrainian, in coauth.).
 3. 3. 38. Etnonatsional’na struktura ukrayins’kogo suspil’stva: Dovidnyk (Ethno-National Structureof Ukrainian Society: Handbook). – Kyiv: Naukova Dumka, 2004. – 343 ps. (Ukrainian, incoauth.).39. Pomaranchevyi dukh svobody: epizody ukrayins’koyi oseni 2004 roku (Orange Essence ofLiberty: Episodes of Ukrainian Autumn 2004). – Kherson: Ailant, 2005. – 105 ps.(Ukrainian).40. Zakordonne ukrayinstvo: navchal’nyi posibnyk (Ukrainians Abroad: Manual). – Kyiv: VIK,2005. – 308 ps. (Ukrainian, in coauth.).41. Etnichnist’: Glosariy (Ethnicity: Glossary). – Kyiv: Vydavnyztvo NPU imeni M.P.Dragomanova, 2009. – 170 ps. (Ukrainian).42. Dalekoskhidni ukrayintsi: istoriya, kul’tura, formy samoorganizatsiyi (The Far EastUkrainians: History, Culture, Self-Organisation Forms). – Kyiv: Al’terpres, 2009. – 272 ps.(Ukrainian, in coauth.).43. Etnosotsiologiya. Etnichna dynamika ukrayins’kogo syspil’stva: navchal’nyi posibnyk(Ethnosociology. Ethnic Dynamics of Ukrainian Society:Manual). – Kyiv: VydavnyztvoNPU imeni M.P. Dragomanova, 2009. – 348 ps. (Ukrainian, in coauth.).44. Sotsiologiya. Pidruchnyk (Sociology: Manual). – Kyiv: Vydavnyztvo NPU imeni M.P.Dragomanova, 2010. – 360 ps. (Ukrainian, in coauth.).45. Kontseptual’ni konstrykty etnosotsial’nykh realiy: dosvid tryokhlitnikh doslidzhen’(Conceptual Constructs of Ethno-Social Realities: Experience of Three Years Researches). -Kyiv: Vydavnyztvo NPU imeni M.P. Dragomanova, 2010. – 284 ps. (Ukrainian).46. Yevtukh V.B.: Biobibliographichne vydannya (Yevtukh V.B.: Biobibliographical Edition).– Kyiv: Akademvydav, 2010. – 459 ps. (Ukrainian).47. Sotsiologiya. Pidruchnyk (Sociology: Manual). – Kyiv: Vydavnyztvo NPU imeni M.P.Dragomanova, 2011. – 239 ps. (Ukrainian, in coauth.).48. Etnosotsiologiya: Dovidnyk (Ethnososiology: Handbook). – Kyiv: Vydavnyztvo NPU imeniM.P. Dragomanova, 2011. – 205 ps. (Ukrainian).49. Etnichnist’: Entsyklopedychnyi dovidnyk (Ethnicity: Enсyclopadian Handbook). – Kyiv:Pheniks, 2012. – 396 ps. (Ukrainian).ARTICLES:1. Estetychne vykhovannya v teoretychnykh rozrobkakh FRN (Esthetic Education inTheoretical Works in FRG) // Etyka i Estetyka. – 1972. – P. 128-134. (Ukrainian).2. Etnichni grupy SShA ta yikh “opikuny” (Ethnic Groups of the USA and their “Patrons”) //Vsesvit. – 1974. – № 4. – P. 202-204. (Ukrainian, in coauth.).3. Vplyv naukovo-tekhnichnoyi revolyutsiyi na strukturnu asymilyatsiyu etnichnykh grupSShA i Kanady (Effect of Scientific-Technical Revolution upon Structural Assimilation ofEthnic Groups in the USA and Kanada) // Istorychni Doslidzhennya. Zarubizhna Istoriya. –Vup. (Issue) 2. – 1976. (Ukrainian).4. Dyskryminatsiya natsional’nykh menshostei SShA v sphere osvity (Discrimination of USANational Minorities in the Sphere of Education) // Radyans’ka Shkola, 1976. – № 5. – P.102-109. (Ukrainian, in coauth.).5. Burzhuazni teoriyi asymilyatsiyi v istorychnomu rozvytku SShA (Bourgois Theories ofAssimilation in the Historical Development of the USA) // Istorychni Doslidzhennya.Zarubizhna Istoriya. – Vup. (Issue) 3. – 1977. – P. 44-55. (Ukrainian).6. Restryktsionizm v immigratsiyniy politytsi uryadu SShA i Kanady (Restictionism inGovernment Immigration Policy of the USA and Canada) // Istorychni Doslidzhennya.Zarubizhna Istoriya. – Vup. (Issue) 5. – 1979. (Ukrainian).7. Politika Kvebekskoi partiyi v usloviyakh obostreniya natsional’nogo voprosa v Kanadye(Politics of Partie Quebequois in the Situation of Aggrivation of National Question inCanada) // Sotsial’naya Pryroda Burzhuaznykh Partiy v SovryemyennomKapitalisticheskom Mire. – Kyiv: Naukova Dumka, 1980. – P. 162-181. (Russian).
 4. 4. 8. Burzhuazni teoriyi i kontseptsiyi etnosotsial’nogo rozvytku SShA i Kanady (Theories andConcepts of Ethno-Social Development of the USA and Canada) // Narodna Tvorchist’ iEtnographia. – 1982. – № 4. – P. 45-48. (Ukrainian, in coauth.).9. Ukrayins’ka progresyvna immigratsia SShA i Kanady u borot’bi za myr i rosryadky(Ukrainian Progressive Immigration of the USA and Canada in the Struggle for Peace andDisarmament) // Ukrayins’kyi Istorychnyi Zhurnal. – 1982. – 10. – P. 111-116. (Ukrainian,in coauth.).10. Osobennosti assimilyatsionnykh protsessov v Kanade na sovremennom etape (Pecularitiesof Assililation Processes in Canada in Contemporary Time) // Tezisy Dokladov naVsesoyuznoi Sessiyi po Itogam Polevykh Etnograficheskikh Issledovaniy v 1982-1983 gg. –Chast’ 2. – Chernovtsy: 1984. – P. 375-376. (Russian).11. Programy “etnichnoyi spadzhshyny” ta “bilingvizmy” v shkolakh SShA (Programs of“Ethnic Heritage” and “Bilingualism” in the USA Schools) // Radyans’ka Shkola. – 1985. –№ 3. – P. 88-92. (Ukrainian, in coauth.).12. Amerikanskaya i kanadskaya marksistskaya istoriografiya natsional’nykh otnosheniy vSShA i Kanadye (American and Canadian Marxist Hitoriography of National Relations inthe USA and Canada) // Marxizm-Leninizm i Razvitiye Istoricheskoi Nauki v StranakhZapadnoi Yevropy i Ameriky. – T. (Vol.) 2. – Moscow: INION AN SSSR, 1985.13. O religiyi peyotizma v Syevernoi Amyerikye (On Peyotism Religion in the North America)// Syeveroamerikanskiye Indeitsy v Proshlom i Nastoyazhshem. – Moscow: INION ANSSSR, 1985.14. Zapadnyye etnologi o peyotizme v zhyzni syeveroamerikanskikh indeitsev (WesternEthnologists on Peyotism in the Life of the North American Indians) // SovetskayaEtnografiya. – 1985. – № 2. – P. 154-158. (Russian).15. Etnichnost’ v pereselenskikh ankavakh: amerikantsy i kanadtsy ukrayinskogoproiskhozhdyeniya (Ethnicity in Immigrant Enclaves: Americans of Ukrainian Origin) //Etnicheskiye Protsesy v SSSR i SShA: Proccedings of the Soviet-American Symposium. –Moscow: INION AN SSSR, 1986. (Russian, in coauth.).16. Etnicheskaya semya v stranakh Severnoi Ameriki (Ethnic Family in the Countries of theNorth America) // Vsesoyuznaya Sessiya po Itogam Polevykh EtnograficheskikhIssledovaniy v 1984-1985 gg.: Tezisy Dokladov. – Yoshkar-Ola: 1986. – P. 365-366.(Russian).17. Burjuaznaya konzeptsiya segmentirovannogo kharaktera rynka truda v polietnicheskikhstranakh (Concept of Segmented Character of Labor Market in Polyethnic Countries) //Zarubyezhnyi Mir: Sotsial’no-politicheskiye i Ekonomicheskiye Problemy. – Vyp. (Issue)13. - Kyiv: Naukova Dumka, 1987. (Russian).18. Mezhdunarodnaya konferentsiya “Etnicheskiye protsesy v sovremennom mire”: 16-20 June1986, Tallinn (International Conference “Ethnic Processes in Contemporary World”) //Sovetskaya Etnografiya. – 1987. – № 2. – P. 134-139. (Russian).19. Sovetsko-amerikanskiy sympozium “Rol’ etnichnosti v sovremennykh obzhshestvakh”: 1-3December 1986, Princton (the USA) (Soviet-American Symposium: Role of Ethnicity inContemporary Societies) // Sovetskaya Etnografiya. – 1987. – № 6. – P. 127-131. (Russian).20. Transformatsiya kul’tury etnicheskoi gruppy v usloviyakh inonatsional’noi sredy (naprimere amerikantsev i kanadtsev ukrayinskogo proiskhozhdeniya) (Transformation ofCulture of Ethnic Group in the Other Ethnic Environement – The Case of Americans andCanadians of Ukrainian Origin) // Vsesoyuznaya Sessiya po Itogam PolevykhEtnograficheskikh Issledovaniy, 1986-1987 gg.: Tezisy Dokladov. –Sukhumi: Alashara,1988. – P. 250-251. (Russian).21. O nekotorykh tendentsiyakh sovryemennykh etnonatsional’nykh isslyedovaniyakh SShA(On Some Tendencies of Contemporary Ethno-National Researches in the USA) //Zarubyezhnyi Mir: Sozial’no-politicheskiye i Ekonomicheskiye Problemy. – Vyp. (Issue)15. - Kyiv: Naukova Dumka, 1988. – P. 139-145. (Russian, in coauth.).22. Voprosy novoi i noveishei istotiyi na stranitsakh “Zhurnala amerikanskoi etnicheskoiistoriyi:1981-1986 gg. (Questions of New and Newest History on the Pages of “Journal of
 5. 5. American Ethnic History”: 1981-1986) // Novaya i Noveishaya Istoriya. – 1988. – 2. – P.170-175. (Russian).23. Immigrantskiye gruppy v razvitykh kapitalistichskikh stranakh v usloviyakh NTR(Immigration Groups in Developted Capitalist Countries in the Situation of Scientific-Technical Revolution) // Rasy i Narody: Sovremennyye Etnicheskiye i Rasovyye Problemy.– Vyp. (Issue) 18. – Moscow: Nauka, 1988. – P. 192-205. (Russian).24. Ethnischer Antagonismus und ethnische Solidarität in den Ländern Nordamerikas (EthnicAntagonism and Ethnic Solidarity in the Countries of the North America)// Migrarionsforschung. – Heft 22. – 1989. (German).25. Mezhdunarodnaya konferentsiya “Massovyye migratsiyi v XIX-XX vv. V yevropeiskomkontekste” (International Conference “Mass Migrations in XIX-XX Centuries in EuropeanContext”) // Sovetskaya Etnografiya. – 1990. – № 4. – P. 140-141. (Russian).26. Ukrayinskaya immigratsiya v Kanade: nekotoryye aspekty sotsial’no-demograficheskoiintegratsiyi (Ukrainian Immigration in Canada: Some Aspects of Socio- DemographicalIntegration) // Migracijske teme (Croatia). – Godina 6. – 1990. – Br. 4. – (Russian).27. Regulirovaniye natsional’nykh otnosheniy v stranakh Zapada (Regulation of NationalRelation in Countries of the West) // Obzhshestvennyye Nauki. – 1990. – 6. – P. 131-140.(Russian).28. Etnicheskiy factor v obzhshyestvyennoi zhizni stran Severnoi Ameriki (Ethnic Factor in theSocial Life of North America Countries) // Zarubyezhnyi Mir: Sotsial’no-politicheskiye iEkonomicheskiye Problemy. – Vyp. (Issue) 18. - Kyiv: Naukova Dumka, 1990. (Russian).29. Etnichnyi renesans: zakonomirnist’ chy vypadkovist’? (Ethnic Revival: Regular orAccidental Case?) // Vsesvit. – 1990. – № 7. – P. 147-151. (Ukrainian).30. Immigranty v inonatsional’noi srede: problemy adaptatsiyi (Immigrants in Other NationalEnvironment: Probles of Adaptation) // Migratsii i migranty v mire kapitala: istoricheskiyesyd’by i sovremennoye polozheniye. – Kyiv: Naukova Dumka, 1990. (Russian).31. Mizhnatsional’ni vidnosyny v SRSR: dumky, poglyady, sudzhennya (National Relations inthe USSR: Thougts, Views, Judgments) // Komunist Ukrayiny. – 1990. – № 3. (Ukrainian,in coauth.).32. Mnogokul’turnost’ v Kanadye: nauchnaya konzeptsiya i politicheskaya doktrina(Multiculturarism in Canada: Scientific Concept and Political Doctrine) // ZarubyezhnyiMir: Sotsial’no-Politicheskiye i Ekonomicheskiye Problemy. – Vyp. (Issue) 18. - Kyiv:Naukova Dumka, 1990. – P. 3-14. (Russian).33. Natsional’ni vidnosyny: deyaki pytannya teoriyi i terminologiyi (National Relations: SomeQuestions of Theory and Terminology) // Natsional’ni Vidnosyny v SRSR u Zapytannyakh iVidpovidyakh. – Kyiv: 1990. (Ukrainian, in coauth).34. Ukrayins’ki kanadzi: problemy sotsial’no-demographichnoyi integratsiyi (UkrainianCanadians: Problems of Social-Demographic Integration) // Ukrayins’kyi IstorychnyiZhurnal. – 1991. – № 8. – P. 64-75. (Ukrainian, in coauth.).35. Etnichna samosvidomist’ v umovakh bagatokul’turnosti – pryklad Kanady (Ethnic Self-Consciousness in the Situation of Multiculturalism – the Case of Canada) // EtnichnaSamosvidomist’ i Natsional’na Kul’tura. – Kyiv: 1991. (Ukrainian).36. Etnopolitychnyi renesans na Ukrayine: osnovnyye priznaki i perspektivy (EthnopoliticalRevival in Ukraine: Main Features and Perspectives) // Mezhnatsional’nyye Problemy iKonflikty: Poiski yikh Resheniya. – Bishkek: 1991. (Russian).37. Tsentr v Minnesote po issledovaniyu immigratsiy (Centre in Minnesota of the MigrationStudy) // Sovetskaya Etnografiya. – 1991. – № 1. (Russian).38. Etnokul’turna diyal’nist’ ukrayins’kykh kanadziv: zdobutky i problemy (Ethno-CulturalActivities of Ukrainian Canadians: Achievements and Problems) // Ukrayins’kyi IstorychnyiZhurnal. – 1991. –№ 9. – P. 42-50. (Ukrainian, in coauth.).39. Pro federatsiyu, suverenitet ta inshi problemy: rozmova z profesorom Tsyurikhs’kogouniversitetu Stefanom Kyksom (On Federation, Sovereignty and Other Problems: a Talkwith Professor of Zurich University Stefan Kuks) // Vsesvit. – 1991. – № 4. – P. 222-224.(Ukrainian).
 6. 6. 40. Ukrayins’ka samobutnist’ u Kanadi: mozhlyvosti real’nostei (Ukrainian Originality inCanada) // Vsesvit. – 1991. – № 11. – P. 7-12. (Ukrainian).41. Ukrayins’ki kanadtsi: kriz’ roky i doli (Ukrainian Canadians: After Years and Destiny) //Komunist Ukrayuiny. – 1991. – № 6. – P. 59-65. (Ukrainian, in coauth.).42. Ukrayins’ki kanadtsi: storinky stolitnyoyi istoriyi (Ukrainian Canadians: Pages of HundredYears History) // Trybuna. – 1991. – № 4. – P. 15-17. (Ukrainian, in coauth.).43. Etnopolitychyi renesans v Ukrayini (Ethnopolitical Revival in Ukraine) // Quo vadis,Ukrayino? – Odesa: Mayak, 1992. – P. 107-125. (Ukrainian).44. Naukova konferentsiya v NTSh – New York (Scientific Conference in NTSh – New York) //Ukrayins’ka Diaspora. – Kyiv-Chicago: 1992. – Ch. (Issue) 2. – P. 150-154. (Ukrainian).45. “Ukrayins’ka Diaspora”: do ideyi zasnuvannya zhurnalu (“Ukrainian Diaspora”: Idea ofJournal Foundation) // Visnyk Akademiyi Nauk Ukrayiny. – 1992. – № 11. – P. 108-109.(Ukrainian, in coauth.).46. Ethnische Minderheiten in der Ukraine: gegenwärtige Situation und Perspektiven derWiedergeburt (Ethnic Minorities in Ukraine: Contemporary Situation and PerspectivesofRevival) // Ukraine : Gegenwart und Geschichte. – Koеln, 1992. (German).47. Perspektiven der Entwicklung von Deutschen im Kontext gegenwärtiger etnopolitischerProzesse in der Ukraine (Perspectives of the Development of Germans in Context ofContemporary Ethnopolitical Processes in Ukraine) // Förderungsmoеglichkeiten fuerDeutsche in der ehemaligen Sowjetunion. – München, 1992. – P. 73-85. (German).48. Yakoyu maye buty etnopolityka Ukrayins’koyi derzhavy (What Kind the Ethnopolicy ofUkraine Must Be) // Viche. – 1992. – № 8. – P. 112-126. (Ukrainian).49. Etnopolitychyi renesans v Ukrayini ta ukrayins’ka diaspora: problemy vzayemodiyi(Ethnopolitical Revival in Ukraine and Ukrainian Diaspora: Problems of Interaction) //Ukrayins’ka Diaspora. – Kyiv-Chicago, 1992. – Ch.(Issue) 2. – P. 5-19. (Ukrainian).50. Mizhetnichna vzayemodiya u Karpats’komu regioni: deyaki metodologichni problemdoslidzhennya (Ethnic Interaction in Carpathian Region: Some Methodological Problems ofResearch) // Ukrayins’ki Karpaty: Materialy Konferenziyi “Ukrayins’ki Karpaty: Etnos,Istoriya, Kul’tura”. – Uzhgorod: 1993. – P. 210-217. (Ukrainian).51. Rol’ symvoliv u zberezhenni ukrayins’koyi etnichnosti u Kanadi (The Role of Symbols inPreserving of Ukrainian Ethnicity in Canada) // Ukrayins’ka Emigraziya. – L’viv: 1993.(Ukrainian).52. Etnopolitychnyi renesans i ukrayins’kyi etnos (Ethno-Political Revival and UkrainianEthnos) // Duklya (Slovakia). – 1993. – № 3. (Ukrainian).53. Deutsche in der Ukraine : Status, Ethnos und Orientirung. Ergebnisse einer Befragungstudie(Germahs in Ukraine: Status, Ethnos and Orientations) – München, 1993. – 52 ps. (German,in coauth.)54. Ethnische Minderheiten in der Ukraine (Ethnic Minorities in Ukraine) // Ukraine:Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates. – Baden-Baden, 1993. – P. 272-291.(German).55. Religious and Social Attitudes and Reader’s Habits. Ukraine, 1993. Research Report. –Swindon, UK, 1993. – 133 ps. (English, in coauth.).56. Teoriya sotsiologiyi mizhetnichnycnykh stosunkiv (Theory of Interethnic Relations) //Philosophs’ka i Sotsiologichna Dumka. – 1993. – № 6. – P. 166-170. (Ukrainian).57. Ukrayins’kyi etnos: struktura ta kharakter vzayemodiyi z navkolyshnim seredovyzhshem(Ukrainian Ethnos: Structure and Character of Interaction with Environment) // VisnykAkademiyi Nauk Ukrainy, 1993. – № 10. – P. 40-46. (Ukrainian).58. Ukrayins’ka diaspora: shlyakhy formuvannya ta suchasni protsesy (Ukrainian Diaspora:Ways of Formation and Contemporary Processes) // Geographichnyi Zhurnal. – 1993. – №1. – P. 53-57. (Ukrainian).59. Zur Lage der ethnischen Minderhetien in der Ukraine (About the Situation of EthnicMinorities in Ukraine) // Österreichische Osthefte. – Jahrgang 35. – Heft 2. – 1993.(German).
 7. 7. 60. Etnichna menshyna v yevropeis’komu ta ukrayins’komu kontekstakh: poshukyteoretychnykh paradigm (Ethnic Minority in European and Ukrainian Context: Search ofTheoretical Paradigms) // Perspektyvy Integratsiyi v Gromadyans’ke Suspil’stvo taMaibutnye Skhidnoi Yevropy. – Kyiv: 1994. – P. 8-9. (Ukrainian).61. Die gegenwärtige ethnopolitische Situation in der Ukraine (Contemporay Ethno-PoliticalSituation in Ukraine) // Der Donauraum. – 1994. – № 1/2. (German).62. Do problemy vuznachennya ponyattya “menshyna” (As to Definition of the Notion“Minority”) // Etnichni Menshyny Skhidnoyi ta Tsentral’noyi Yevropy: KomparatyvnyiAnaliz. – Kyiv: Intel, 1994. – P. 14-30. (Ukrainian).63. Etnichna menshyna: ponyattya, oznaky, funktsiyi (Ethnic Minority: Notion, Traits,Functions) // Philosophs’ka i Sotsiologichna Dumka. – 1994. – № 1/2. – P. 159-175.(Ukrainian).64. Entsyclopediya Ukrayins’koyi Diaspory u konteksti etnologichnoyi nauky (Encyclopedia ofUkrainin Diaspora in Context of Ethnological Science) // Ukrayins’ka Diaspora. – Kyiv-Chicago, 1994. – Ch.(Issue) 5. – P. 108-111. (Ukrainian).65. Kontseptual’ni zasady komparatyvnogo soziologichnogo analizy etnosiv: ukrayins’kyi tayevreis’kyi etnosy (Conceptual Basis of Comparative Sociological Analysis of Ethnoses:Ukrainian and Jewish Ethnoses) // Problemy Rozvytku Sotsiologiyi na Suchasnomy Etapi(Teoretychni ta Metodychni Pytannya). – Kyiv: 1994. – P. 94-100. (Ukrainian).66. Die Ukraine – ein ethnoheterogener Nationalstaat (Ukraine – a Gererogenious State) // DasPrinzip Nation in modernen Gesellschaften. Länderdiagnosen und theoretische Perspektive.– Opladen : Westdeuscher Verlag 1994. – P. 267-280. (German).67. Transit Migration in Ukraine. – Budapest, 1994. – 41 р. (English, in coauth.).68. Ukraine in the Context of East – West Migration : Sociological Estimates // SociologicalAbstracts. – Germany, Bielefeld, 1994. (English).69. Contemporary Migration in Ukraine // Migration Policies : a Comparative Perspective. –Stuttgart, 1995. – P. 229-232. (English).70. Belaruskaya dyyaspora na Ukrayine: shlyakhy farmirovannya i perspektyvy adradjennya(Beylorussian Diaspora in Ukraine: Ways of the Formation and Persectives of Revival) //Natsyyanal’naya Adukatsiya: Istoriya, Sychasests’, Perspektyvy. – Brest, 1995.(Beylorussian).71. Jews in Ukraine Today : Socio-Demographic Trends and Ethnic Revival // MizhnarodnyiEtnichnyi Forum. – Vyp. (Issue) 1. – 1995. (English).72. Niemcy na Ukrainie : charakterystyka ethnodemograficzna i problemy odrodzenia (Germansin Ukraine: Ethno-Demographical Characteristics and Problems of the Revival) // SparwyNarodowosciowe. – Tom IV, 1995.– Zeszyt 2(7). – P. 77-93. (Polish).73. The Dynamics of Interethnic Relations in Crimea // Crimea : Dynamics, Challenges andProspects. – Lanham, Maryland: 1995. – P. 69-85. (English).http://www.slideshare.net/yevtukh/the-dynamics-of-interethnic-relations-in-crimea74. Ukraine’s Ethnic Minorities: Between Politics and Reality // The Harriman Review. – 1995.– Vol. 9. – № 1-2. – P. 62-64. (English). http://www.slideshare.net/yevtukh/ukraines-ethnic-minorities-between-politics-and-reality75. Etnichnyi antagonism: sutnist’ yavyzhsha ta mozhlyvosti yogo zapobigannya (EthnicAntagonism: Essence of the Phenomenon and Posibilities of Its Prevention) // ZaMizhnatsional’nu Zlagody, proty Shovinizmu ta Ekstrymismu. – Kyiv: 1995. – P. 9-17.(Ukrainian).76. Structura ta kharakter vzayemodiyi elementiv suchasnogo ukrayins’kogo etnosu (Structureand Character of Interaction of Elements of Contemporary Ukrainian Ethnos) //Formuvannya Ukrayins’koyi Natsiyi: Istoriya ta Interpretaziyi. – L’viv: 1995. (Ukrainian).77. Chy bude sonyachnyi pivostriv bezkhmarnym. Dynamika mizhetnichnykh stosunkiv uKrymu (May Stay the Sunny Peninsula Cloudless. Dynamics of Interethnic Relations in theCrimea) // Viche. – 1995. – № 4. – P. 94-105. (Ukrainian).
 8. 8. 78. Ukrayins’kyi etnos: structura ta kharakter vzayemodiyi z dovkillyam (Ukrainian Ethnos:Structure and Character of Interaction with Environement) // Ukrayins’kyi Svit. – 1996. – №3/4. – P. 20-23. (Ukrainian).79. Ukrainischer Ethnos: Struktur und Interaktion mit der Umgebung (Ukrainian Ethnos:Structure and Character of Interaction with Environement) // Ukrayins’kyi Svit. – 1996. – №4-6. – P. 20-23. (German).80. Respublikans’ka asotsiatsiya ukrayinoznavtsiv (Republican Association of UkrainianStudies) // Visnyk Mizhnarodnoyi Asotsiatsiyi Ukrayinjznavstva. – 1996. – № 1. – P. 7-11.(Ukrainian).81. Migration Situation in Ukraine // 6th Conference of European Ministers Responsible forMigration Affairs. Warsaw, 16-18 June 1996. – Strasburg: 1996. (English).http://www.slideshare.net/yevtukh/migration-situation-in-ukraine82. Ukraine // Brennpunkt Osteuropa. Minderheiten im Kreuzfeuer des Nationalismus. –München: 1996. (German).83. Derzhavna etnopolityka Ukrayiny: nynishni zasady ta poglyad u maibutnye (State EthnicPolicy of Ukraine: Contemporary Basis and a View in the Future) // Ukrayins’ki Varianty. –1997. – № 2. – P. 4-9. (Ukrainian).84. Migranty v Ukrayinye: novyye etnichnosti – novyye problyemy (Mirgants in Ukraine: NewEthnicities – New Problems) // Etnichnost’ na Postsovetskom Prostranstve: Rol’ vObzhshestve i Perspectivy. – Kyiv: 1997. – P. 79-87. (Russian).85. Migratsiyi u derzhavnomu vymiri (Migrations in State Estimation) // Mizhnarodnyi DosvidDerzhavnogo Upravlinnya Migratsiyeyu: Problemy ta Shlyakhy yikh Vurishennya. – Kyiv:1997. (Ukrainian).86. Migratsiyna kryza i yak yiyi poboroty: sproba derzhavnogo upravlinnya (Migration Crisisand How to Overcome It: Attempts of State Management) // Viche. – 1997. – № 7. – P. 62-69. (Ukrainian).87. Religiyna kul’tura ta etnonatsional’ne vidrodzhennya: tochky dotyku (Religious Culture andEthno-National Revival: Points of Crossing) // Mizhnarodna Konferentsia “2000 rokiv zRizdva Khrystova”. – Zaporizhzhya: 1997. (Ukrainian).88. Natsional’ni menshyny mizh derzhavnoyu etnopolitykoyu ta samovyznachennyam (NationalMinorities between State Policy and Self-Determination) // Sotsiologiya: Teoriya, Metody,Marketyng. – 1998. – № 1-2. –P. 93-101. (Ukrainian, Russian).89. National Minotities in Ukraine: Stauts, Rights, Prospects // Law and Practice of CentralEuropean Countries in the Field of National Minorities Protection Аfter 1989. – Warszawa,1998. – P. 323-362. (English).90. Die Rechtsstellung der Minderheiten der Ukraine (Rights of Minorities in Ukraine) // DasRecht der nationalen Minderheiten in Osteuropа. – Berlin, 1999. – P.. 315-325. (German).91. Die Nationalbewegung in der Ukraine – Aufschwung und Niedergang (1914 – 1925)(National Movement in Ukraine – Raise and Fall: 1914-1925) // Nationalismus undNationalbewegung in Europa. 1914-1945. – Berlin: 1999. – P. 253-260. (German).92. Etnosotsiologiya: perspektyvy zastosuvannya (Ethnosociology: Prospects for the Use) //Sotsiologiya: Teoriya, Metody, Marketyng. – 2000. – № 2. – P. 20-25. (Ukrainian,Russian).93. Management u polietnichych spil’notakh (Management in Polyethnic Communities) //Sotsiologiya: Teoriya, Metody, Marketyng. – 2000. – № 4. – P. 20-25. (Ukrainian, Russian).94. National Minorities in Ukraine. Status, Rights, Prospects // Sociology in Ukraine / SelectedWorks Published During 90th. – Kyiv: 2000. (English).http://www.slideshare.net/yevtukh/national-minorities-in-ukraine95. The Dynamics of Interethnic Relations in Crimea. // Sociology in Ukraine / Selected WorksPublished During 90th . – Kyiv: 2000. (English).96. Civil Society Relations Partnerships: Ethnopolitical Management // Education Policy andMinorities. Pilot Project – Ukraine. –Strasbourg: 2001. (English).97. Entsyclopediya diaspory – unikal’nyi proekt (Encyclopedia of Diaspora – An UniqueProject) // Ukrayins’kyi Poglyad (Moscow). – 2001. –№ 0. – P. 44-45. (Ukrainian).
 9. 9. 98. International Conference “Interregional Dialogue in Europe : 2001 and Beyond”. – Kyiv:2001. – P. 43-44. (English).99. Etnokul’turnyi prostir Ukrayiny: mozhlyvosti formuvannya mizhetnichoyi tolerantnosti(Ethno-Cultural Space of Ukraine: Posibilities of Formation of Interethnic Tolerance) //Dukhovnyi Zvyazok Pokolin’ na Zlami Tysyacholit’: Materialy “Kruglogo Stolu”. –Kharkiv: 2001. – P. 28-32. (Ukrainian).100. Mizhnarodna konferentsiya “Mizhregional’nyi dialog v Yevropi: 2001 rik i naperspektyvu”: analitychnyi zvit (Interregional Dioloque in Europe: 2001 and Beyond). –Kyiv: 2001. – P. 45-46. (Ukrainian, English).101. Tendentsiyi etnonatsional’nogo rosvytku ukrayins’kogo suspil’stva (Tendencies ofEthno-National Development of Ukrainian Society) // Etnichni Spil’noty Ukrayiny:Dovidnyk. – Kyiv: Pheniks, 2001. – P. 4-13. (Ukrainian).102. Uryadovi ta gromads’ki organizatsiyi u systemi etnopolitychnogo menedjmentuUkrayiny (Governmental and Civic Organisations in the System of EthnopoliticalManagement of Ukraine) // Naukovi Zapysky NAN Ukrayiny. Instytut Politychnykh iEtnjnatsional’nykh Doslidjen’. – Kyiv: 2001. – P. 137-143. (Ukrainian).103. Yugoslavia: sposoby rozvyazannya etnichnykh problem (Yugoslavia: Means forEthnic Problems Solution) // Viche. – 2001. – 2. – P. 144-156. (Ukrainian).104. Osnovni tendentsiyi etnosotsial’nogo rozvytku ukrayins’kogo suspil’stva (MainTendencies of Ethno-Social Development of Ukrainian Society) // Clovek a spolecnost(Slovenska Republika). Roc. 3 – 2001. – № 3: www.Sake.Sk/cas/3-2001. (Ukrainian).105. Rosiyany, bilorusy, polyaky i bolgary v suchasniy Ukrayini: realiyi ta perspektyvyrosvytky – za resul’tatamy etnosotsiologichnogo doslidjennya (Russians, Beylorussians,Poles and Bulgarians in Contemporary Ukraine: Realities and Perspectives of theDevelopment – on the Basis of the Results of Ethno-Sociological Survey) // Clovek aspolecnost (Slovenska Republika). Roc. 3 – 2001. – № 3: www.Sake.Sk/cas/3-2001.(Ukrainian, in coauth.)106. Amerykans’ka i kanads’ka istoriografiya etnichnogo vidrodjennya v krayinakhPivnichnoyi Ameryky (American and Canadian Historiography of Ethnic Revival in theCountries of the North America). – Istoriografichni Doslidjennya v Ukrayini. – Vyp. (Issue)11. – Kyiv: 2002. (Ukrainian).107. The Role of Government and NGO’s in the system of ethnopolitical management inUkraine. Document on “Civil Society Relations/Partnerships : Ethno-politicalManagement”. // Education Policy and Minorities : Pilot Project – Ukraine. Final Report.Strasbourg: 2002. – P. 84-89. (English). http://www.slideshare.net/yevtukh/the-role-of-government-and-ngo108. Etnichnyi factor u vyborchomu protsesi (Ethnic Factor in the Electoral Process) //Ukrayina pislya Parlaments’kykh Vyboriv: Poglyad Naperedodni. – Kyiv: Stylos, 2002. – P.34-38. (Ukrainian).109. Etnosotsiologiya: problemy formuvannya ponyatiyno-terminologichnogo aparatu(Ethnosociology: Problems of Formation of Notions and Terminology) // ProblemyRozvytku Sotsiologichnoyi Teoriyi. – Kyiv: 2002. (Ukrainian).110. Yevropeis’ka Khartiya regional’nykh abo menshynnykh mov: perspektyvy dlyaUkrayiny (European Charter of Regional or Minority Languages: Prospects for Ukraine) //“Maibutnya rol’ Yevropeis’koyi Khartiyi Regional’nykh abo Menshynnykh Mov vUkrayini”: Informatsiynyi Seminar. – Kyiv: 2002. – P. 47-55. (Ukrainian).111. Zakon UNR pro natsional’no-personal’nu avtonomiyu: proektsiya na suchasnist’(The Law on National-Personal Authonomy: Pojection on the Present Time) // Kyyivs’kaStarovyna. – 2002. – № 6. – P. 165-169. (Ukrainian).112. Mizhetnichnyi konflikt u suspil’nomu rozvytku polietnichnykh krayin (InterethnicConflict in Social Development of Polyethnic Countries) // Spryyannya PoshyrennyuTolerantnosti u Polietnichnomu Syspil’stvi. – Kyiv: Fond “Yevropa XXI”, 2002. – P. 182-210. (Ukrainian).
 10. 10. 113. Etnonatsional’na struktura ukrayins’kogo suspil’stva: sproba systemnogo analizu(Ethno-National Structure of Ukrainian Society: Attempt of System Analysis) // NadDniprom i Visloyu. Ukrayina i Pol’zhsha v Yevropeis’komu Vymiri – Mynule. – Kyiv-Torun’: 2003-2004. (Ukrainian).114. Kul’tury etnichykh spil’not Krymu i protsesy globalizatsiyi: ukrayins’ka perspektyva(Cultures of Ethnic Groups of the Crimea and Process of Globalization: UkrainianPerspective) // Viche. – 2003. – № 5. – P. 55-59. (Ukrainian).115. Etnonatsional’nyye protsesy v nezavisimoi Ukraine: osobennosti i perspektivyrasvitiya (Ethno-National Processes in Independent Ukraine: Pecularities and Perspectivesof the Development) // “Natsional’nyye obrazy Mira: Yedinstvo – Raznoobraziye –Spravedlivost’”: Marerialy Mezhdunarodnoi Konferentsii, 22-23 oktyabrya 2003 g.,Kishinyev. – Kishinyev: 2003. – P. 129-139. (Russian).116. Etnopolitychnyi renesans v Ukrayini: ponyattya, structura, naslidky (EthnopoliticalRevival in Ukraine: Notion, Structure, Results) // Kyyivs’kyi Natsional’nyi Universytetimeni Tarasa Shevchenka: Naukovi Zapysky. Tom V: Fakul’tet Sotsiologiyi taPsykhologiyi. Instytut Zhurnalistyky. – Kyiv: KPVD Pedagogika, 2004. – P. 1-15.(Ukrainian).117. Etnopolitologiya ta etnosotsiologiya: parametry vzayemodiyi (Ethnopolitology andEthnosociology: Parameters of Interaction) // Etnopolitologiya v Ukrayini: Zdobutky,Problemy, Perspektyvy. – Kyiv: Svitoglyad, 2004. – P. 20-26. (Ukrainian).118. Faculty of sociology and psychology : from the present to the future via the past.// National Taras Shevchenko University of Kyiv. Scientific notes. Dedicated to the 170thanniversary of National Taras Shevchenko University of Kyiv. – Volume I. – National TarasShevchenko University of Kyiv Publishing House Collective Enterprise “Pedagogika”. –Kyiv: 2004. – P. 67-75. (English).119. Race and Inequality in Post-Soviet Transitions. (Coauth: Vicki L. Hesly, Universityof Iowa, USA). – Chicago: APSA, 2004. (English).120. Etnopolitychnyi renesans: ukrayins’ka perspektyva (Ethnopolitical Revival:Ukrainian Perspective) // Suspil’ni Protsesy: Psykhologo-Pedagogichni ta Sotsial’niAspekty. – Kyiv: VPTS Kyyivs’kyi Universytet, 2004. – P. 5-22. (Ukrainian).121. Koreitsi v etnonatsional’niy strukturi naselennya Ukrayinu: problemy etnichnogorenesansu (Koreans in the Ethno-National Structure of the Ukraine’ Population: Problems ofEthnic Revival) // Zbirka Statei Mizhnarodnoyi Naukovoyi Konferentsiyi “NapryamkyRozvytku Koreyistyky v Ukrayini ta Perspektyvy Ukrayins’ko-Koreis’kykh Vidnosyn” –Kyiv: 2004. (Ukrainian, Korean). http://www.slideshare.net/yevtukh/koreans-in-ethnicnational-population-structure-of-ukraine122. Sotsiologichnyi aspect suchasnykh globalizatsiynykh protsesiv (Sociological Aspectof Contemporary Global Processes) // Suchasna Tsivilizatsiya: Gumanitarnyi Aspect:Zbirnyk Naukovykh Prats’. – Kyiv: Akademperiodyka, 2004. – P. 57-62. (Ukrainian).123. Suchasni globalizatsiyni protsesy v sotsiologichniy interpretatsiyi (ContemporaryGlobal Protsesy in Sociological Interpretation) // Materialy Vseukrayins’koyi Naukovo-Praktychnoyi Konferentsiyi “Perspektyvy Rozvytku Sotsio-Humanitarnykh Nauk uKlasychnykh Universytetakh” (Sotsiologiya, Psykhologiya, Pedagogika): Zbirka Prats’. –Kyiv: 2004. – P. 5-8. (Ukrainian).124. Dosvid vyrishennya etnonatsional’nykh problem: kontseptual’ni zasady i praktychnizakhody (Expereance of Solution of Ethno-National Problems: Conceptual Basis andPractical Measures) // Kryms’ki Studiyi. – 2005. – 1-2(29-30). – P. 18-32. (Ukrainian,English).125. Experience of Solution of Ethnic Problems : Conceptual Principles and PracticalMeasures // Кримські студії. Informational Bulletin. – 2005. – № 1-2 (29-30) February-May. – P. 191-204. (English).126. Der Orange Geist der Freiheit : Profil und Motive der Revolutionsbewegung (TheOrange Spirit of the Liberty: Profile and Motives of Revolution Movement) // Zur Anatomie
 11. 11. der Orange Revolution in der Ukraine. Wechel des Elitenregimes oder Triumf desParlamentarismus? – Stuttgart: ibidem-Verlag 2005. – P. 15-41. (German).127. Sotsiologiya mizhetnichnogo konfliktu: teoretychnyi aspect (Sociology of InterethnicConflict: Theoretical Aspect) // Politychnyi Menedjment. – 2006. – № 6. – P. 3-17.(Ukrainian).128. Orange Bewegung in der Ukraine (2004) : Beispiel der Selbstorganisation –Soziologischer Aspekt (Orange Movement in Ukraine (2004): Case of a Self-Organazation// Cultural Context of Social Self-Organisation. – Kyiv, 2006. – P. 9-27. (German).http://www.slideshare.net/yevtukh/v-yevtukh-orangebewegungin derukraine129. Etnosotsiologiya: ob’yektno-predmetne pole i perspektyvy doslidjen’(Ethnosociology: Object and Topics Field of the Research) // Sotsiologiya: Teoriya, Metody,Marketyng. – 2007. – № 2. – P. 5-16. (Ukrainian).130. Kontseptual’ni zasady vyrishennya etnonatsional’nykh problem (Conceptual Basisfor Solution of Ethno-National Problems) // Politychnyi Menedjment. – 2007. – № 4. – P.14-30. (Ukrainian).131. Problematyka etnichnykh ta rasovykh studiy v zakhidnykh universytetakh:navchal’na ta doslidnyts’ka dystsyplina (Problems of Ethnic and Racial Studies in WesternUniversities: Academic and Research Subject) // Aktual’ni Problemy Sotsiologiyi,Psykhologiyi ta Pedagogiky. – 2007. – № 8. – P. 10-18. (Ukrainian).132. Etnonatsional’na dynamika ukraiyins’kogo suspil’stva: roky nezalezhnosti (Ethno-National Dynamics of Ukrainian Society: the Years of Independence) // Suchasna EtnichnaStruktura Ukrayins’kogo Syspil’stva: Teoriya i Praktyka. – Kyiv: Svit Znan’, 2008. – P. 44-59. (Ukrainian).133. Etnosotsiologiya u cherzi za vyznannyam: pered porogom, na porozi, poza nym(Ethnosociology in the Line for Recognition: Before the Threshold, on the Threshold,beyond It) // Metodologiya, Teoriya ta Praktyka Sociologichnogo Analizy SuchasnogoSyspil’stva: Zbirnyk Naukovykh Prats’. – Kharkhiv: 2009. – P. 100-108. (Ukrainian).134. Mizhkul’turnyi dialog: efectyvnyi konstrukt integratyvnogo rozvytku polietnichnykhsyspil’stv (Interculrural Dialogue: Efficient Construct of Integretive Development ofPolyethnic Societies) // Politychnyi Menedjment. – 2009. – № 3. – P. 14-27. (Ukrainian).135. Az ukran tarsadalom etnikai-nemzeti sajatossagai (Problems of Ethno-NationalDevelopment)// Ukrajna Szinevaltozasa, 1991-2008 : Politikai, gazdasagi, kulturalis esnemzetisegi attitudok. – Kalligram Kiado Pozsony, 2009. – Ol. 307-327. (Hungarian).136. Moduli psykhosotsial’noyi dopomogy u mizhethnichniy vzayemodiyi (Modules ofPsyco-Social Assistance in Ethnic Interaction) // Metodologiyi ta TekhnologiyiPraktychnoyi Psykhologiyi v Systemi Vuzhshoyi Osvity. – Kyiv: 2009. – P. 3-4.(Ukrainian).137. Suchasna etnonatsional’na dynamika ukrayins’kogo suspil’stva (ContemporaryEthno-National Dynamics of Ukrainian Society) // Mizhnarodnyi Naukovyi Forum:Sotsiologiya, Psykhologiya, Pedagogika, Menedjent: Zbirnyk Naukovykh Prats’. – Vyp.(Issue) 1. – Kyiv: 2009. – P. 3-22. (Ukrainian).138. Kontseptsiya tvorennya glosariyu “Etnichnist’”: cherez pozuminnya terminu – dopronyknennya u sutnist’ yavyzhsha (Concept of Making the Glossary “Ethnicity” – ThroughUnderstanding of a Term to Penetration into the Sense of a Phenomenon) // MizhnarodnyiNaukovyi Forum: Sotsiologiya, Psykhologiya, Pedagogika, Menedjment: ZbirnykNaukovykh Prats’. – Vyp. (Issue) 2. – Kyiv: 2. – 2010. – P. 3-16. (Ukrainian).139. Roma in Ukraine : Ethnodemographical and Sociocultural Contexts // Roma inCentral and Eastern Europe. Social Sciences Eastern Europe. – 2009. – № 2. – P. 57- 61.(English). http://www.slideshare.net/yevtukh/roma-in-ukraine140. Suchasna etnonatsional’na dynamika ukrayins’kogo suspil’stva (ContemporatyEthno-National Dynamics of Ukrainian Society) // Mizhnarodnyi Naukovyi Forum:Sotsiologiya, Psykhologiya, Pedagogika, Menedjment. – Vyp. (Issue) 1. – Kyiv: 2009. – P.3-22. (Ukrainian).
 12. 12. 141. Etnosotsiologiya: vid protoistoriyi do vyznannya (Ethnosociology: From Prehistoryto Recognition) // Visnyk Kharkivs’kogo Natsional’nogo Universytetu imeni V.N. Karazina.– Vup. (Issue) 24. – 881’2009. – Kharkiv: 2009. (Ukrainian).142. Vzayemodiyua Ukrayiny z yevropeis’kymy ta transatlantychnymy structuramy ukonteksti identychnostei (Interaction of Ukraine with European and Transatlantic Structuresin Context of Identities) // Mizhnarodnyi Naukovyi Forum: Sotsiologiya, Psykhologiya,Pedagogika, Menedjment. – Vyp. (Issue) 3. – Kyiv: 2010. (Ukrainian).http://www.slideshare.net/yevtukh/prospects-of-ukraines-cooperation-with-european-and-transatlantic-structures-in-the-context-of-ukrainian-identities143. Ukrains’ka etnichnist’ poza mezhamy Ukrayiny (Ukrainian Ethnicity Beyond theBoarders of Ukraine) // Narodna Tvorchist’ ta Etnografia. – 2010. – № 1-2. (Ukrainian).144. Tendentsiyi etnonatsional’noyi dynamiky ukrayins’kogo suspil’stva -1990-rr. – 2010r. (Tendencies of Ethno-National Dynamics of Ukrainian Society) // Metodologiya, Teoriyata Praktyka Sotsiologichnogo Analizu Suchasnogo Suspil’stva. – Kharkiv: 2010.(Ukrainian).145. Rol’ organizatsiyno-gromads’koyi diyal’nosti zarubizhnykh ukrayintsiv uzberezhenni yikh etnichnoyi samobutnosti (Role of Organizational-Civic Activities ofUkrainians Living Abroad in Preserving of their Ethnic Originality) // Kanadoznavstvo.Materialy Pershoyi Mizhnarodnoyi Konferentsiyi z Kanadoznavstva. – Chernivtsi:Chernivetskyi Natsional’nyi Universytet, 2011. – P. 18-25. (Ukrainian).146. University Education of the XXI-st Century: The Attempt of Prognozing Analysis //Mizhnarodnyi Naukovyi Forum: Sotsiologiya, Psykhologiya, Pedagogika, Menedjment. –Vyp. (Issue) 5. – Kyiv: 2011. – P. 189-192. (English, in coauth.).147. Рrospects of Ukrane’s Cooperation with European and Transatlantic Structures in theContext of Ukrainian Identities//Ukrayina Dyplomatychna (Diplomatic Ukraine). – Kyiv,2011. – P. 545 – 560. (English, Ukrainian).148. Identychnist’ – komponent etnopolitychnogo kontekstu (Identity – Component ofEthnopolitical Context) // Etnopolitychni Protsesy v Ukrayini: Regional’ni Osoblyvosti. –Kyiv: IPiEND, 2011. – P. 236-243. (Ukrainian).149. Sotsial’no-ekonomichni chynnyky rozvytku regioniv v etnopolitychnykhkontekstakh (Socio-Economic Factors of Regions Development in Ethnopolitical Contexts)// Etnopolitychni Protsesy v Ukrayini: Regional’ni Osoblyvosti. – Kyiv: IPiEND, 2011. – P.244-261. (Ukrainian).150. Regional’no-terytorial’na structura ukrayins’kogo suspil’stva ta yiyi komponenty(Regional-Teritorial Structure of Ukrainian Society and Its Components) // Molod’ vUmovakh Novoyi Sotsial’noyi Persektyvy. – Kyiv: Vydavnytstvo NPU imeni M.P.Dragomanova, 2012. – P. 4-12. (Ukrainian).

×