Successfully reported this slideshow.
ІІІ-тя СЕСІЯ ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРА        ВОЛОДИМИРА ЄВТУХАТема: «Етнічність у межах міжкультурної ком...
- простори міжкультурної комунікації;- міжетнічна взаємодія і міжкультурна комунікація: параметриінтеракції;- міжкультурна...
THE THIRD SESSION OF PROFESSOR YEVTUKHETHNOSOCIOLOGICAL SCHOOLThe subject: “Ethnicity in the Framework of InterculturalCom...
- spaces of intercultural communication;- ethnic interaction and intercultural communication: parameters ofinterplay;- int...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

III Session of Volodymyr Yevtukh Ethnosociological School

1,367 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

III Session of Volodymyr Yevtukh Ethnosociological School

 1. 1. ІІІ-тя СЕСІЯ ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ЄВТУХАТема: «Етнічність у межах міжкультурної комунікації»Дата проведення: 4 червня 2012 рокуЧас проведення: 10.00 – 14.00Місце проведення: Ягеллонський університет, Інститут Близького іДалекого Сходу, м. Краків (Польща)Модератори: доцент Сильвія Яскула (керівник департаментукультурної інформації коледжу соціальних наук «Педагогіум»,Варшава), доцент Дарина Дікова-Фаворська (Національнийпедагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ).Доповідачі: професор Лєшек Корпоровіч (Ягеллонськийуніверситет, Краків), професор Володимир Євтух (Національнийпедагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ).Дисутанти: професор Маргарета Секомб (Аделаїдськийуніверситет, м. Аделаїда, Австралія), професор Домінік Буше(Університет Північної Данії, м. Одензе, Данія).До участі у сесії запрошені: професори, доценти, науковіспівробітники Ягеллонського університету, університетів м.Кракова, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.Концепція дискусії (питання, запропоновані до обговорення):- концепт понять «етнічність», «міжкультурна комунікація»;- закономірності та особливості функціонування етнічності укультурному просторі;- міжкультурна комунікація: щоби уникнути непорозумінь міжносіями різноманітної етнокультурної інформації;
 2. 2. - простори міжкультурної комунікації;- міжетнічна взаємодія і міжкультурна комунікація: параметриінтеракції;- міжкультурна компетентність;- міжкультурна комунікація і міжетнічна толерантність (полюсидотиків і розходжень)- етнічність у конкретних культурних просторах (Австралія, Данія,Польща, Україна);- технології і техніки навчання міжкультурній комунікації уполіетнічних суспільствах.Примітки:а) запрошеним до дискусії пропонується висловити свою точкузору на окреслені питання, а також стосовно дотичних до теми сесіїпроблем;б) перебіг дискусії (повна стенограма) буде опубліковано узбірнику «Міжнародний науковий форум».Мови сесії: англійська, польська, українська.
 3. 3. THE THIRD SESSION OF PROFESSOR YEVTUKHETHNOSOCIOLOGICAL SCHOOLThe subject: “Ethnicity in the Framework of InterculturalCommunication”Data: June 4, 2012Time: 10.00 – 14.00Place: Jagiellonian University, Institute of the Middle and Far EastStudy, Krakow (Poland).Moderators: Sylwia Jaskula, Ph.D (Head of Information Culture Departmentat PEDAGOGIUM College of Social Sciences, Warsaw), Daryna Dikova-Favors’ka, Ph.D (associate professor at the National DragomanovUniversity, Kyiv).Speakers: professor Leszek Korporowicz (Jagiellonian University,Krakow), professor Volodymyr Yevtukh (National DragomanovUniversity, Kyiv).Discussants: Ph.D Margaret Sekomb, (Adelaida University, Adelaida,Australia), professor Dominigue Bouchet (University of SouthernDanmark, Odense, Danmark).Participants: professors, associate professors, researchers fromJagiellonian University, other Universities of Krakow, NationalDragomanov University.Conception of the discussion (questions to be discussed):- concept of the notions “ethnicity”, “intercultural communication”;- regularities and peculiarities of functioning of ethnicity in culturalspace;- intercultural communication: to avoid misunderstanding;
 4. 4. - spaces of intercultural communication;- ethnic interaction and intercultural communication: parameters ofinterplay;- intercultural competence;- intercultural communication and interethnic tolerance (poles oftouching and divergence);- ethnicity in concrete cultural spaces (Australia, Danmark, Poland,Ukraine);- technologies and techniques (procedures) of teaching of interculturalcommunication in polyethnic societies.Remarks:a) participants of the session are invited to advance own opinionconcerning the questions mentioned above as well concerning questionsbeing in touch with the subject of the session;b) the course of the discussion (the whole report) will be published inthe Journal “International Scientific Forum”.Languages at the session: English, Polish, Ukrainian.

×