Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hướng dẫn
sử dụng
Mailchimp &
Kết hợp Haravan
1. Nhập danh sách khách hàng
xuất từ Haravan vào Mailchimp
Xuất danh sách khách hàng
1. Trong trang quản trị Haravan,
Chọn trang quản lý Khách hàng
2. Chọn Xuất dữ liệu
Xuất danh sách khách hàng
1. Trong cửa sổ mở lên sau khi chọn Xuất dữ
liệu, bạn chọn Xuất file .csv. Đây là loại file
có t...
Quay sang Mailchimp để nhập
vào danh sách khách hàng
Tạo mới danh sách khách hàng
• Chọn phần Lists ở menu bên trái
• Nhấp chọn Create List để tạo thêm một danh sách
khách hàn...
Tạo mới danh sách khách hàng
Tên danh sách khách hàng. Vd: Khách VIP
Địa chỉ email phản hồi
Tên người gửi mặc định
Gợi ý k...
Tạo mới danh sách khách hàng
• Đưa contacts vào danh sách:
• Import Contacts: chọn file .csv hoặc .txt trên máy
tính.
• Co...
Import (Nhập) danh sách từ máy
• Chọn Upload
from file để đưa
danh sách từ
máy tính
• Browse -> Chọn
file danh sách
khách ...
Import (Nhập) danh sách từ máy
• Nối các thông tin trong file với danh sách của Mailchimp
MailChimp sẽ không hiểu những cộ...
Mailchimp sẽ thông báo cho bạn thông
tin import thành công hay thất bại
Danh sách các contact
đã import thành công
Số lượn...
2. Sử dụng form đăng ký trên
các theme của Haravan
Form Mailchimp trong Theme
Haravan
• Các theme trên Haravan đều có sẵn form đăng ký
nhận email liên kết với Mailchimp. Vd:...
Form Mailchimp trong Theme
Haravan
• Trong phần Thiết lập Theme, bạn sẽ thấy phần nhập
Form URL Action từ Mailchimp
Sử dụng form có sẵn trong
theme của Haravan
• Chọn một Danh sách email bạn muốn quản lý, chọn
hành động Signup form
1. Chọ...
Sử dụng form có sẵn trong
theme của Haravan
• Nhấp chọn Select ở dòng Embedded Form
Sử dụng form có sẵn trong
theme của Haravan
• Chọn form Naked, bạn tìm xuống phần Code do
Mailchimp cung cấp. Bạn copy đườ...
Sử dụng form có sẵn trong
theme của Haravan
Phần tô xanh chính là
Form Action URL cần copy
Sử dụng form có sẵn trong
theme của Haravan
• Quay lại phần Thiết lập theme trong Haravan, tìm ô
nhập link Mailchimp và dá...
Đưa form vào website
• Bạn có thể làm theo thao tác tạo form ở phần trước
và copy iframe thêm vào website dùng Haravan
• N...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sử dụng mailchimp trong các website của Haravan

Sử dụng mailchimp trong các website của Haravan
http://haravan.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Sử dụng mailchimp trong các website của Haravan

 1. 1. Hướng dẫn sử dụng Mailchimp & Kết hợp Haravan
 2. 2. 1. Nhập danh sách khách hàng xuất từ Haravan vào Mailchimp
 3. 3. Xuất danh sách khách hàng 1. Trong trang quản trị Haravan, Chọn trang quản lý Khách hàng 2. Chọn Xuất dữ liệu
 4. 4. Xuất danh sách khách hàng 1. Trong cửa sổ mở lên sau khi chọn Xuất dữ liệu, bạn chọn Xuất file .csv. Đây là loại file có thể dùng trong Mailchimp 2. Nhấp nút Xuất dữ liệu • Hệ thống sẽ gửi link download file .csv đã xuất danh sách qua email đang đăng nhập quản trị cho bạn. • Bạn kiểm tra mail và lưu file về máy
 5. 5. Quay sang Mailchimp để nhập vào danh sách khách hàng
 6. 6. Tạo mới danh sách khách hàng • Chọn phần Lists ở menu bên trái • Nhấp chọn Create List để tạo thêm một danh sách khách hàng mới
 7. 7. Tạo mới danh sách khách hàng Tên danh sách khách hàng. Vd: Khách VIP Địa chỉ email phản hồi Tên người gửi mặc định Gợi ý khách hàng vì sao họ có trong danh sách này Thông tin liên hệ trong email Các kiểu nhận thông báo: - Daily summary: nhận thông tin tổng hợp về số subscriber hằng ngày - One-by-one: nhận thông tin ngay khi có người đăng ký nhận mail - One-by-one: nhận thông tin ngay khi có người bỏ đăng ký nhận mail + Lưu ý: bạn có thể sửa email nhận thông báo
 8. 8. Tạo mới danh sách khách hàng • Đưa contacts vào danh sách: • Import Contacts: chọn file .csv hoặc .txt trên máy tính. • Copy từ file excel trên máy vào ô có sẵn • Sign up form: tạo form đăng ký trên web
 9. 9. Import (Nhập) danh sách từ máy • Chọn Upload from file để đưa danh sách từ máy tính • Browse -> Chọn file danh sách khách hàng (.csv) • Chọn Upload List để hoàn tất Chọn file .csv từ máy tính của bạn Tick chọn nếu bạn muốn tự động cập nhật thông tin từ file vào danh sách hiện có
 10. 10. Import (Nhập) danh sách từ máy • Nối các thông tin trong file với danh sách của Mailchimp MailChimp sẽ không hiểu những cột dưới máy tính của bạn, vì vậy bạn phải định danh lại những cột này theo tiêu chuẩn của hệ thống. Bạn có thể chọn: - Edit: chọn cột tương ứng - Skip: Bỏ qua không import Sau khi nhấn Edit, bạn chọn cột tương ứng trong danh sách của Mailchimp Hoàn tất. Lưu ý: bạn phải chọn skip ở những cột không muốn import
 11. 11. Mailchimp sẽ thông báo cho bạn thông tin import thành công hay thất bại Danh sách các contact đã import thành công Số lượng contact trong danh sách
 12. 12. 2. Sử dụng form đăng ký trên các theme của Haravan
 13. 13. Form Mailchimp trong Theme Haravan • Các theme trên Haravan đều có sẵn form đăng ký nhận email liên kết với Mailchimp. Vd: Sigma
 14. 14. Form Mailchimp trong Theme Haravan • Trong phần Thiết lập Theme, bạn sẽ thấy phần nhập Form URL Action từ Mailchimp
 15. 15. Sử dụng form có sẵn trong theme của Haravan • Chọn một Danh sách email bạn muốn quản lý, chọn hành động Signup form 1. Chọn Lists trong màn hình Mailchimp 2. Nhấn nút xổ xuống ở danh sách bạn muốn dùng, chọn Signup forms
 16. 16. Sử dụng form có sẵn trong theme của Haravan • Nhấp chọn Select ở dòng Embedded Form
 17. 17. Sử dụng form có sẵn trong theme của Haravan • Chọn form Naked, bạn tìm xuống phần Code do Mailchimp cung cấp. Bạn copy đường link bên trong chỗ form action=”….”. • Ví dụ: //haravan.us8.list-manage.com/subscribe/ post? u=df731b31884e7359247af8306&id=fa6872f 112 . • Đó chính là Form Action URL
 18. 18. Sử dụng form có sẵn trong theme của Haravan Phần tô xanh chính là Form Action URL cần copy
 19. 19. Sử dụng form có sẵn trong theme của Haravan • Quay lại phần Thiết lập theme trong Haravan, tìm ô nhập link Mailchimp và dán Form Action URL đã copy trước đó
 20. 20. Đưa form vào website • Bạn có thể làm theo thao tác tạo form ở phần trước và copy iframe thêm vào website dùng Haravan • Nếu dùng website Haravan, bạn có thể vào phần Giao diện -> Hiệu chỉnh theme trong quản trị để thêm vào

×