Dosierxarxesinformatiques

196 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dosierxarxesinformatiques

  1. 1. Xarxes informàtiques· Nom: David· Cognom: Valdivia· Curs: 4c
  2. 2. ÍndexXarxes Informàtiques................................................ 1Arquitectura de xarxa............................................... 2Parts d’una xarxa...................................................... 3Transmissió de dades................................................ 4Configuració de la xarxa........................................... 5
  3. 3. Xarxes InformàtiquesUna xarxa informàtica és un grup interconnectat decomputadors. La finalitat principal per la creació de una xarxa éscompartir els recursos i la informació en la distancia, assegurar laconfiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar lavelocitat de transmissió de les dades i reduir el cost generaldaquestes accions.Les xarxes es classifiquen segons el nivell en què es du a terme lacomunicació. Així, per exemple, hi ha xarxes a nivell físic (LAN,Ethernet..), xarxes informàtiques virtuals que corren sobreInternet, etc. Hi ha dues grans maneres de classificar els nivells, elmodel OSI i el model TCP/IP.El model OSI, estructura cadaxarxa en 7 capes amb funcions concretes però relacionades entreelles, el model TCP/IP es redueix a 4 capes. Altres classificacions,vistes a continuació, són: per escala, per relació funcional o pertopologia. 1
  4. 4. Arquitectura de xarxaL’arquitectura fa referència a l’estructurafísica de la xarxa, un cop interconectats totsels dispositius.En xarxes d’àrea local s’han utilitzatdiversos tipus d’arquitectura: Bus, Anell,Estrella, i Cel·lular. 2
  5. 5. Parts d’una xarxa·Alguns dispositius només serveixen per connectar un equip ala xarxa:Adaptadors de xarxa.·D’altres gestionen el trànsit de la xarxa, n’amplien l’abast, connecten unesxarxes amb altres, etc. Per exemple, Concentradors i Commutadors.Hi han: Adaptadors de xarxa.Que poden ser: Acoblat a l’equip, Tipus PCI, Tipus USB, Tipus PCMCIA.Concentradors (HUB): Actua con un enllaç.Communtadors (SWITCH).Router: Comunica xarxes entre si.Pont: Divideix xarxes.Punt d’accés: Es tipus pont.Repetidor: Repeteix i amplifica señal.Passarel·la: Tipus pont intel·ligent.Servidor d’impressió: Permet connectar impressora a la xarxa. 3
  6. 6. Transmissió de dadesEl protocolo SSL/TSL se basa en tres fases básicas: • NEGOCIACIÓN: los dos extremos de la comunicación (cliente y servidor) negocián que algoritmos criptográficos utilizarán para autenticarse y cifrar la información. Actualmente existen diferentes opciones: o Para criptografía de clave pública: RSA, Diffie-Hellman, DSA (Digital Signature Algorithm) o Fortezza. o Para cifrado simétrico: RC2, RC4, IDEA (International Data Encryption Algorithm), DES (Data Encryption Standard), Triple DES o AES (Advanced Encryption Standard). o Con funciones hash: MD5 o de la familia SHA. • AUTENTICACIÓN Y CLAVES: los extremos se autentican mediante certificados digitales e intercambian las claves para el cifrado, según la negociación anterior. • TRANSMISIÓN SEGURA: los extremos pueden iniciar el tráfico de información cifrada y autentica.FUNCIONAMIENTO. • El protocolo SSL/TSL está basado en el intercambio de mensajes. En cada mensaje existe un campo (content_type) donde se especifica el protocolo de nivel superior utilizado. Estos mensajes puede ser comprimidos, cifrados y empaquetados con un código de autentificación del mensaje (MAC) En el inicio de un conexión el nivel de mensaje encapsula un protocolo handshake (content_type=22), envíandose diferentes mensajes: 4
  7. 7. Configuració de la xarxaOn la "passarel·la" és un node que pertany a les dues xarxes (Internet i laxarxa privada), 150.128.80.1 és lencaminador per defecte pel qual accedeixa Internet la passarel·la (ruta per defecte), 150.128.85.254 és ladreça IPassignada la passarel·la. Les dues adreces anteriors hauran de sersubstituïdes per les quecorresponguen en cada cas, aquestes són pursexemples.Les dades que apareixen en lesquema referents a la xarxa privada sónexactament elsque haurien de ser usats per a la configuració.La missió de la passarel·la és encaminar els paquets des de la xarxa privadafins aInternet i des dInternet a la xarxa privada. Per tal que açò sigapossible hauríem demodificar les taules de rutes de tots els equips decomunicacions. Evidentment açò ésimpossible, la solució al problema ésemmascarar la xarxa privada amb ladreça IP(150.128.85.254 en el nostreesquema) de la passarel·la.Suposarem que no hem configurat la xarxa durant la instal·lació, per tant,hauremdassignar adreces IP a les dues interfícies (eth0, eth1).Després de la configuració de les targetes de xarxa, haurem dassignar lesadreces IPa cada una de les interfícies, per a fer açò haurem darrancar unprograma anomenatcontrol-panel (en la distribució Redhat, en altresdistribucions existeixen altresprogrames pareguts). Aquest programa shadexecutar com a administrador (root).Una vegada en marxa, elegim laicona de xarxa, després interfaces i perúltim add. Seguidamentseleccionem Ethernet i ok,ara ens pregunta ladreça IP i la màscara, 5
  8. 8. també haurem de seleccionar Activateinterfície at boottime i Done, per acabar.Haurem de repetir aquesta última operació amb les dues interfícies, laprimera per aassignar ladreça IP a la primera interfície (eth0) i la segonaper a la segonainterfície (eth1).Segons el nostre exemple haurem dassignar les adreces IP de la següentforma: Interfície Adreça IP Màscara de xarxa eth0 150.128.85.254 255.255.248.0 eth1 192.168.1.1 255.255.255.0Després de lassignació de les adreces IP de les interfícies, hem de definirlesrutes en la passarel·la per tal que es puguen encaminar els paquetsdambdues xarxes.Des del programa control-panel també podem realitzar aquesta tasca.Haurem deseleccionar la icona de xarxa i després polsem el botó Routing,haurem dintroduir lessegüents dades: • Activar la casella Network Packet Forwarding (IPv4). • Introduir 150.128.80.1 com a Default Gateway. • Introduir eth0 com a Default Gateway Device. Si desitgem accedir directament des dun ordinador de la xarxa 150.128.80.0 (en elnostre exemple) a un ordinador de la xarxa privada haurem de definir una ruta (usant com aencaminador ladreça IP 150.128.85.254) per a anar fins a la nostra xarxa privada. 6

×