Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proceso administrativo organización estructura y diseño organizacional

295 views

Published on

Proceso Administrativo - Organización

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proceso administrativo organización estructura y diseño organizacional

 1. 1. rT.I ü? rh üJ affi' CD o F qr:- 1 e .ffi 0J ñ' e,,¡ fl. 0 üJ i. I =s§a- =,=94oe:.c o-qo: OOt- =o§r¿6oj@ CD§)OO a - O (O (O .:C)NA) -ñ=-__-NN =§)Olq)AJ()-O. OOOC'- a--f 6==-<r<@ :':!- -:c§)a=ñ =-oo§.8o.= ::N ñB O. -o) ¡a 1..:: l :,.,"i ¿ ;:{- ,)]', ii ,¡l 1' ¡:,!di , < ..*-.--.--.. ".-* f" 4-r:'. ,. ..- . q.-_-'*--_ - ".. i' r* $ :1 (D e** (ü c1. ftJ ttl () ñ @ (/) &J a_ m; §,- - ñs s s§'ñ§* §s §-r §_"+ =*s-=-c; :? :=:^) =*ü ü=- cE§ s+q iS¡ ñO o- ü crs SÑ %o ci§ c/§ * §s 9"§ gTTF[3§ [E+?FE ?E §+?ñ a 3 =.ó'.4 3 X.ᧀ É.5€ -:'6 E'€ § r5ilF 3 *ñ *€ 3 il= 3"ig s E Bá'ts 5.:r§ ia E'*;- FE FE *Erá, aL;¡i0.I.É E_aí, rI ¡-á á **f;8i*Eie=€ñ [B¿ .É fr FSk[Éñ-r'--22á E=8. == § EÉTEEE.H§FÉ Eái' Iñ ñirñg+§'r=s § I f "F r§Tágá§.áái E í E H gcEeEE;+HI § i'ñI E*E?É;ñ=§E 3 6 6: :'ÉÉ+EáH3ñ.§,5 E ñ q ñ 9E§t*+§3:r = = 1 E H§s'És,=Et?F- E { z E: *EF§B=8'i=: : I ó- = § : ñ á=da Y P =;'c,A E = 5' o- 5§33H:;itH § A t { H=,'t¡ilg"3li E P E ñ,.=fl g,áE+Hgñ i E a
 2. 2. o o o a 3. =. o o o =. a_ o Q. a_ o o 3 ü(a €fr (]. ()" Éá*íc+jcÉ€1# iáEiá=' f iE iá ÉáiÉÉá[áíE+i i3l iÉ E E Iiiáá Éiifr +áÉE$ÉrÉ; iágiEÉ€ riÉr =É rg * is; ili[É 3á€;É?E IE iri €E § IÉt [Eá á} § 3i. IE IE €E§ E 1 áeí ; aáíÉáEF *Ég riÉ€ É +É íg o_) (D -c) .-F () a-(D () .oAJ =ñ'Or a. O. = (D a Gtn C AJ o ,c) Or 3 ñ'o., (f. o =(}J 3 H E. f g".E f §: ".s,EE E g ¡ S dd 5' 6'F'§ * =,-LN-' á. ='= I É -- ?'r- E Z ñ * :'--,o B PFEÉPBae= : u' o i -. H r< =-= a u 5 ai r€-=E H * S' *:ñ¡- 3.=3ó d o--I] o-E a. :qoP-P=ñ ó-o 5 ^^ =.3 ^, E' 6. E d¿ á'24 n 3 á3 3 i I = =N § <€ a c3U5:-oó F É = 5, ?A A ñ p o (D 5 O < Q:e-3 § c-E 9, _^' r P'Á ^ €8 [g ñ; H- a a -ú P A a =X6€' *6n .J;: F E EE 9k§ryY-Y H o ='!l hi E i; b q o a o o o o 2. N 6' ? -T! G § :" O @ = 6: a-a 2 rc =o o -rc ¿ñL .aá> §? HÉ =¡tu o oo :; o ñ - á x - * r- E E e=;5 -r E) @.rc N N N = r O - - B f g 3; EE.e.'i H a r,ñ ri; s gE ifiE i: f,§: sá*H §ñe3E É'*EÉi3 o-- @ =a dd ñ'l = f;; Te'E [9. i§ T; á ñ:5I g H§ 5 e E 3¿; B E F rE [i;'E F H FE s¡ : gEé iEBTB É EVAÁ i¡; r5g E e s-:t g-*s tPSg- A? 9=9 ñS.=n! : +IE á g +áE ; giT L É.+Eft 7;HáF aBxB*E'¡ H ,*- e * S-5n F : $ဠHe t;- 3;E E + e§se i;Fs EEEÉ ÉE Ee E;:F -s+E nEÉ= =p=é 9tEi =Ése =Ei* E=ir FBñ-t Z*'iá L HSIr 3 oE ¡+o>r+o 3 €E=59=ñÉ=: a' =áq3É44€6 á 3 = E: E áÉE: - 33s g 5'§Hác 4s-o qó Y E = = P H H,= áa HáAaS =g5 I E=',é,8e 6 ñ á6: = < : a ;E' <é 6-
 3. 3. o, O o o 3 ñ o ü o ñ a. o q q 9. =aP -rc .---:1 ¡- $-; lr*. -E3 E; § -á á p g p ? í ñ á'o- í N = x = +g q =ü^9 ir qE 3 e?ZI*? ?.E #É i É E ÉE3 Eñ.8 lr=is rig - * ¡á=;a []lxt ¡ *E gÉifÉ$ É3 :+É:= ?il;q*€3,r H# "€€ ¡EÉi§E* éc+FE€§e¡!E e¡ éE$t,EEri ɧiá i íÉ §,á .i§EárTE árs n+1*il ri rz cr¿rjái.fB3 E*[E E *$ E :ílÉÉf*EE- EgÉEE r3 r ÉñÉEái=8[§, *iÉ'i lr i at*§i;;Éár ñ'GJ {'t. o OJ a, rD =)F+- o -)C) 3 g 3 3 +R p = o-rn=-ñ--o'É §=:722 e=*'=;;3H !71;iiÉE = ¡ *E'B +'ñ s;, É =sÉi ry§ E ir ñ E e,trP '' 5-¡ ^ qI = o'q X ó 5 =.-á8.38?ó-É=?i*:?3ñ ;eíZ;g tioe..z=z 5 sE-f"f.=: =3G áE ó il-s = a€ + lp6- EdE E o 8€¡- 3e'ñr1qq- x§§=3se § IBH f#E ÉE §';e E.a ÉiaE;1= P á si= F'* :.5 = e B E. *j *FH'e;-5 a= =.4 o -ó = l; § óGi a áHx2,áá á€83§3=63 F: crp ? o ó o - E-ñ = i p il: *X E Ex s g E: = e: qEoS = 3'ñ *-9'iql9BBE §'=P'Pr¡; :;z; o 3 t¡-Y EE *ry 3 $ÉEr; fÉ rx r r i§ s E.€ á § ;§ s: § B'á = 1E s §ñ e E i;l: I E s; rrE € ñ ;-3 r3 § x€oi=p ?,§il=.¡EEo ññe:=-u* Ei=¿iFá=d o q o ú'o o o a ñ' o_ o áceÉ ÉááEg E g ágÉásÉááíáÉrt lgÉáíÉa íssát ᧠i[ áÉíá l-ñ ɧ 5f$Elf ErÉÉsi*áá¡*s ii᧠r= r= ll€ E I § r¡ +e: H E$ 1É 3€ E $áÉÉ l*g EE; fe; EÉ **¡ EErs ÉrE I $ rEí§l fÉeíáɧÉáɧ§É [il ÉHEE 'í*Éríral3írÉíá[*át[rrí.ÉiááígíÉɧ O)
 4. 4. -*-.'+,.,,ry;*&;J;.r!::ai.§§!iMjffiii;ár-.d#[irffi:jiáil!6;iil;#iiili[ú;i]ffiii-@iaii; ]:ü;!J&sr!n-: o o o o 5' 6' o ú o 2. o_ o o oq q. o* o Pe ii3 le; e'F tr€ 5.3 iÉ f<oeoNu¡o@?-Ea, q ilsÉ I i3 E 5 g 3ÉL If p =.4 C- ñG O_< =;f ó @ N = ó O P == lj.=: oÑ'» f i o g+&3 o'q 5- ¡ á'ó *ñ; El¿i F' ^ @ = 5 E+iN q"LLE-; d'.€ iq{ry §.o 3 9. o r-: óv c.- É =- o' g É-X e¡'=3i. 7 ^. 44-<p;¿-,!aaa; !r q áY + á c 3 o '' Fr ,= - ül a = v: d, ñgEP E ó- á=¿Fo " P = A I 2-ó -- 3B{{. E B ;E=!:k ¡_s ü b -p (-) 3: d 3 e ñ' o 6'aqá39 6 á EiiñP='= -. ¡D 9' i =11¡=+=U?U_X E X a O - =.p =! o'5,-!! ñ - ry- o : .J§-A boj-_io_or." ñsea á +j' 5ÉE iT^6d' q o sÉáÉ ú a- = J o- o = :l Bt&E * 3 =-[il§s ; ? i H ü=1 0 0. A' " 6, E ¡rB tr - L F ; o F¡l ri r- Fr tt ¡- = ;:9-e: =H H. J = s;:E e E ro src b = § 3-ñ+33'H + : &3 s*T. =H5 tg-Xip ^ o FE; áo á- €'iJ'" ó--5 5 9l 3:F.§ ¿H- = a :rHIcñ§ ói ó- ó-' o 2.rc 6 E' *F'H A r6o§ á!l=o -:@Pp-Y:o NU9 -gtó= o;9É F-OAYU@ =+óc^io-óPO-<c ooYñ !5É-p9 poxci eGEgodEÉñ'ÉE.PN =Ng.óH'Pf6'§E.9= óO'ͧ 6iF- (:7 6'rD =ro a-(D 6 rD (n FF C .-+ G o, o .o G, a. tOJ ñ. o Or ;*-*-:::- rí[Fp _ N Q N p p N p =.8-p O ^ -i * !1. ^ § ! a O. 5t 589'X.e ! TE'= :6-e:H.r9.C; =.É 6 ñ a' 6-= 6 h" EF E-0.,8=7 ?E g, áS36r 3 § § ¿h-§.- x'P úo E E, É,*=Í¡- á=3=ñ = -;á+2 ]'trá-E E f I3*E:E gitE F rP!.iF FEE€o hj u:'9. ü xo^q 5. P 5 i1 p o' .É a = N ?' i E.: B3-É8.Y = B ñ: S +ñ.3 * H * = Rü 3:i ;, §j ; e ESee i . B É' Y [*: ==o-É-ciü c2- I ñ'*E 'rf, 2,i2 E A ;LE I 6 igÉ& 3 6H3: E F- .§i11 orPPó' = S? ñ !l:.¡ 6 I H =.:x.9. ao o- X'o. o-5o-5a q o 6' o o o =. c. o =Sr H +B g3 q C P€É."-s 2 q í r 6'á =Éfic-H3,t?i=*§o ij - r Up o i! k =o-o "-ó- 5 -c'r,f o 5 ü *;sa í +áP-; ?g_C!qjiyX=oqo-ó = ü b:.:1 61. C.E E o 2 € ^-¿ = s.:ó.?5pó § Gi ó k I^ = =^ o-; p < e==i^,^<@ .lr -¿.9: á ercE a=i § !-'1,-iññ-+-':o4ñ^= = ñ.::.-x *x8B;;qq, I q;6;H 3X ! i *o a a:2 = 4 ú o a ='!l-óq * ¿ - ó ^ 5 A:J A'ó á - E É = á i+;;6 g,i§ 2l = ^ '< rc ! 3 u p =- " L = " =ñ o É)-- o 4 3 +ñ; B5 9:3.= e E 3;9 x 3 i,5t'ó'='¿ s E;EE;q,3[$13e ='-ñqE í:;9c.I9 = s: g I s llf ñ E Éó :r L^ p o:'t-x ó-'a-39'pp:JPl a 3Qs {E.e,ZYEi- n.i'a-=gt,r- : R ilñ á =.;j-P b É ^ = e uÉ r 3 * d 8 E'S ñE 3I's e 6:? x § ño;op;-ioia !o üE d= é P 6= ñB Éó 3 ¿ó' =-ñ E OE oóc= IFÉEE3§ ^.=léss---ad='ó-ñ 9.E ó.a ó * e É: eE'. o4ü á d= q =
 5. 5. O) -§, d ***{ a rD o o =6 o_o s.a =. a. o o a- 9.o_ o ;ia,atgiÉr,EIE3[-F€[8,'E E*=u ;;;;; +}f$ FssEixE-si+á f;::;¡sirrrasg*? :+tfE lE.1* 6. Eá+lf *§tLEÉ r[q +*É ];ÉgÉ iÉááÉ ]E'§ E ssi+ ;gE*€gE ellɧ Er:. i§EErüE rilEfi E$ E3 *EqtE s[áÉ Éa¡]i=E *;á+á +FÉE'3=rni3' ] ;r fáÁ=, S ff§;áEEl:Et üá€É,E=n:r€§:3gg " zE€*B i€H€iir=EHt #g:+: sEHH'"8*'*E éii€ d: #=HlHgÉ,pi35 ea=;5 i;jF EHfir Eás= ágEaE§Éa-áÉ'E Eéd,r"s IiE+ :Fii ñ+i3 .p *rüEá#i ÉF*E gis3 í §+HÉ, [*[É #É} $*ñ'o I F=; X. is-a€rnselri 3EE=A sP;H E3ryH FEE € r[t= SEE,ÉE[ +:nÉ+ E¿€g r€á[ ira v =efÉ e:ÉE_eá +§ttÉ :€EE ifgá a*ñ $BHE E$l=E'; ñÉ+E'g r3E'E BIH: i:E UÉFr $ $áíiáÉ*ágÉáÉáá$É B ááíÉÉíáá1EáíÉáÉ E ÉÉá FágrÉ iÉÉÉé u€ ! íári r E [fÉÉá EíE1 , FÉÉ i $ [ÉÉ É ,IrÉ ÉFg Ég aE i*r[ fi +ác gÉ i *Éig $í+i B [*áá e*iíáÉ[€ rÉááíí i'áÉÉÉr FEI €fiá B E }EE'F'E¡F ;Ir=§E Eg.§.8á gE; E.*37 p. g_ o q o o o -ñ' o. o O)(n
 6. 6. -**-sB3r5ry@J1:l:Er:!ijGri ü!rr.i.rr::ri11l"Éu!¡!!ü.¡¡!1i;i;i,!i{liir;tur,je;.Gáu.-*'@--' o o o :,2. o o o o 2. N o. o a o e- .á o = Fr 5 :Eár€aiÉa.ÉEi F ;ríEi i ÉÉátEi[í g aA +r r ,á FrÉáá íEá áíá [ ígá íF § í§áÉE Err F á+ ef a ráf; ;539§' ÉiÉ §. [¡ai: § tE;=*[rl § iiÉ: rgiéÉE:;É+rirriE g€f i;áá[*re á? iE si*r¡ r- +Eu¡; i iE i€ i a ; gE ggfgÉ ti i€ fliéfiflÉie'qa ;e¡rEEfu+t ii; § tt á;[íÉÉÉE*EE$ÉE$áá-iFáEiEí§ D Io g o o oo ñ' ó' -S¿ iÉi t §áfE *$i 8 s ÉE*Fá§rsseEErÉ$iáiei sEá ifii §, ဠl*fEi [§, ts,e,s,+r+riir¡áiñiig[ á§5 E§ a E * ra *E *l g 3 s; $ :5: !,'*H6ñ**riñsua r5 r t§f riá[rüi ÉF-É g i§ÉA ii$'ÉáÉ$r€;á;?á; =r=ɧlf$É =ig€E* rsÉssgÉrs iil €áE El§rÉri =F ¡u.EEE€ ;§f friéÉÉ [§ia¿ É$Ég$É83, §,$fiEE $iá Ég*s§,8 E É'[iE€F i+iEá€i$i ár EsE :;rgÉ€ a ;*riÉsífí a;,iíii =i §;* Eetá=i r*arFriÉÉ iiifr ff§ CD l
 7. 7. o o q = o o o o ñ' o. o o a a- 6* o ÉegÉiág +rÉ **á EíaE* a il Érffieí§áiI [ ÉÉáE €lÉ+ÉrEáÉÉi$E fill a 3 i;iEi'áEFsr fl irE s*sár:'E;Egrs.s á=*x B 6- r=lE*fr§ iíT 6: .353 igá$íE€É 'áíÉi ágEE ᧠áEE íFi$E íÉ 1gr iE 3;A?ae if iE 3Eir s H 'É;+i;;¡li srú gE =*3 áÉ i*r*Fá riE ii[É ÉÉffi § ái; i=eɧE E*H :ig raii lfrr is É# ñ ííÉ?i$Eí Ei á *4 o q o o o f ñ o. a¡ (3 (D -O §r Or 3{D 3 q!' ñ'AJ (3" 3 ;; *E F +ri E $Éñ : $É€ ÉÉ== iia lt" HÉ 3i . tí: 1ií E§ [l fl ÉiE*E§ÉiE jári§i§iÉE árEij ári*§;+ Ér e§ s ÉrE§=+iiíxgig+; ¡áiiá l:ÉE iiEÉiÉá E, I 3i $ Ér3É# ;z; *1E,jÉ+ ii§iÉ 5 é ái;,?, *ÉrÉá* Ér fÉ g ál*ÉrsE; i3Éáf§Éj€ +§ F *€; rá i1a 1F i ái n, ¡e' áslgti+sáfgf áisEsláEÉr§ €Éfil I r§ ; ;Éiái}i1iig[H 1E|áEEs iH r1 = E 1{ si ?* * E;T;tr[á+á[;E rÉtrEE a;i: 3á+iÉ t F § iáÉ l=ifrglri;§ ,ii;;i á?É€ a§€ i€ E+r $EñlÉíaÉF+rri iÉ$áá [ásE iiÉit (l)
 8. 8. -{ O o a : Q. =o_c o =.. a. 'J. ¡5: 'l -----oooctu p§ppp rt-!- ll ppNpp -ooaoo ;ppppP (fppFrPP a o'o'o.o.o. O¿¿)¿P * i9929 = ^--@-- g - =- ^1 - > q 63f'A =!'-9 aq g N a.ó. = q 6' =el *i =--éEo9g=<+aqñ e 4. q ó ñ o a-c_o_o =-¿i9 r (, ?r;=. +á-0--T15,Á =Yj¡p o -^,n¡trJli P o !4ro < É o: i-: ) = a-) !. ll = ñ- § d a é_^ o- d N = hú. ; =i.ó o = :.-:: 4 i*¡t;iiá_7= §o-3gEÉ ñ.;SsE § É E": rE s"g E;g.a = = i I3,r á É -'4 ?- -úé =" E ¡ E 6 6 5^ Erc I6 S - if)=.a Y ;' , ¿ N = ú q !! 5 Y s 3 E E É H ET"¡E= E É i F É ñ FA §riá:itl q¡+.;;iFá3; E§as e.u: u' . 7 a P 5 ; E q ; BA E E : H E. 9. =8";3 gr.--a I-Eo i'+- r:r!á- =',i.álA;.¿ t3. 3 * "7Eia iE:H&EBE:33=E zÉá;a E,=6s=;i*EgrE e' ín"_ai ; :,=E d-§'É¡. E ; *: !r s-f^¡i? = oEá- c-é-q Vá'" -7 3 -=á H-dli *mü)2 E =.oB Ió;;a!!'- ño:"-:=ñE= =ñ - -7 6 ñ.- ú v, o * - ! P = = =jrc :: N =, = --o = O'O fD ¿ ) --'- ) ; N 5 o ñ E ^ = p - ó =e i Q " g 1=rc ¿ -sÉÉ2= -"ñ i'i :" 5E í U I ñ ¡oPoXooii lueS¡ Ée"^:B:lF EH3e.G =c;ó-é ñ = f e",': i6- : É< - = 9 p*: ñ E ü-; = iiSE ó: 9:1'.1.úd sc -ñ * 6 -.' e'r.ó: -.ó=7f == Tii.7 = = -.¿ - = É-- +.j = á = ?." fl S I ¡-6 - Js-E.: g q'E + ;ii 3 3[EB :§E,"!=;qi lsE.;53; t 6=?Z=: f;ÉiEE*3i 3€;; á H.jc a='; q'9 E'' o '-E ñ ?rrE ?,9*;d,Gl* Br, b Éo m g a o q =.N o. oD E4€rg{iátÉ a*gssr3Er í ÉE+rrE er;sreCá11r rÉ *É€Éá$=íE sX $g='i{*" ? =li*íáErsEE6+Ei€: *z üt§3,8i :+ lE x'[ É+= E §;-H¡§EfiÉ-3qI=iuj =HE ,Hz ÉíIá 3É E; Éi iÉ Eá[ É EÉiiÉá iáÉ iiáEááig áE *3 i.E EE Eá s§ eri ? tiñ.iHs=ÉígláEgÉE € [H, = s r:'E= 5E ir: T rE; iarE;Esrss=f[rE ]HEÉu*[Ég.F+ilE[a * as- iÉE, ¡f gág§i ñ ri=3 ဠEáigfpÉ3€ EH= 3 X ;* É1É=$Éi;;áñFÉ ?áfli§E33áɧH€ E t€á =,*EiE[i3;] t;lfglÉF*,8: r,E;í + * [F 3,§ l[ *¡; tB = +BI.g; xq EE I -l
 9. 9. L::l:Gi .'.:li.l =.¡ ¡) o rD o =.2. o o o =.t! a. o a a a- q. o_ o N - o -qq =.iTiabo' raN-O 6 b ó.E -- ,_o- o al! '_=s=ó^Ptr ¿ ¿ *2 +E ^, - +0q P SP¿^;. I ñ %d3Ha @ ¡l ='-1 Y.: ú c.¡ 2t] H N@(e^^o o a ^ :5 O §--O, ñ@9. =»ó^-§ú^- ?r p ¡v p ñ-Yq #ú ^ -,p.O á- o @oñ: a1',ü,¿ 4Ái= V.Á = - ^-DÓ. - tt ó a =, G"3? ?1"=tr*XQürF E = á ;; i g f 3 *trá=+É i E = 2 o I á'= ;3 f= §P 6:* E E¿ =:*f 3Éi -"3'Ee-; É-Éo:¡?o *iÉE?AEE H Z* 9 6'É g ,G = o- -p'á - =.i 6: zs, eQ-1 L ?2 s1u É=ga!';rtEr-= 6'rqi 3D-a:'c§-1= +l _zo, E. = P3"-. é:_!- 3 óy :ló grE¿a_ó_f + EE *1'Z ár?43?E'^ H +i eil sfiaerrlsga #E¡_ u¡u:ii5É t-sE áZa +"i*EH':ÉÉ E. cta 72a €HEañá'íñ B *É 33= ia:=3óg,'¿á*- =.-a- ='-^ H^B;e-"-g :E- 3Ba áEd =: :i -s=o =,1 a*-E áEeL?á+['{; -:3", Ír+"eE'Eñ3E-á. =EE ;á':442"2 =H igF i3+§et?:f,a- g*f ,HBr+3'?Bi rn q o o o 5 ñ' 5' 9r o'ú'o - o '--^ú-r (u X = l: o-ñLdr- rÉPóPAo,..A ^. O a ^a¡a O.:--o it ñ- ., '^l ñ !1 r P 5=oto7l N -- ó a - =9SL=; á e o-; b.d oo^*=;. §i2p2==I s¡ EX0'q +=o::¿ñ24 e a=i2+¿?. OACrc= -oo-ñ - z a 3. mo = = á 2.2 i a oPE-=Da =-<-+-cÉ P?e E sr3- < ? : oó^:N-< --^áú^L =' ó= =a ú ^ ; =áó - ?- E ^ C-*? =N=;NP2aulOHJ$, o =D = - -o ! <E - ; ó á EEA}EHo o X'o-i1 : =l =' á: +p o ñ e'. =EP:8.§= Y A- ¡ tu ! *a? o l'2 -.:;.:-:__:.: H_p -i- a _ p' p !J'á: Á,'= ir É ir +a-=.., ! ñ.a-r-ú.; a=.= ri G ;.* 7'z =*l i r. .q i€ [g F.E<ú^: iiii = ñ =- o X I c 6: ñ ii BÉ =l[+3*.ñ E.3 I o-§a; a'3 H § [R r s " 2 E BÉ ñgE E E ir;*J [ 9 ki=.g ñ 9;r Éx ñ do o- 6t i"-á ó : ti 6 n P o o ^ a i:.= _ á a'¿ *n 7 .E á-=;2 ?' jrc d+?¿ = rOÑ -a:'4 o =. o E *? Á.9. .=',X p ooq P- = H ü.;J É g ñ :.=N ! O il d -- 9;; < O ' g *. - ri 6 E'I a @ !.P= -. ¡ x'X o I q 5'H I = ñ > a o + -- o @-- oi á;:di =' E;+ 3: 5a+; 7 V =lA .r¡ ó a * 4 = ú f x l. I = á; & H ¿! _ d=r á á o:-o 5 =.- - ii P r-o ñ !i a 'é a = ? 2 p p [iE i,j 6--O o á 5-=-o P o ^2.cE á b 3 = j a ¡í ;: ¡ z aí?? = Tp-oAr!'?á-ts" (,
 10. 10. --l § o o o o =.2. o o 2. N o_ o o a_ 9_ a_ o * EIEsq=EYEf,ry5= ry XEr=*:.' ó€.= x.* o =.o F'= - d ?@q E 9.¡ú='P =: á* =.üE P =.a n =+iÁr=u?3f-lt*ñ- 7 VAZ FÉ:¡¡;ás,F' +srI E i3A ñ SB,EEE á +l x =8 : q qs'i ¡r s¡€'*¡q, léáfE,qe H Hsii- e - - á *,U a = O ._: ó. -ñ. =-C- 2, 6'ña=.=+:r'=.u.c: +P:- ü P=p ?Zá 9'[;Aú=' ='oE= I '"ooX^o)?i;>i-ñoQ'';)^.:=Xo?e. -s:á->v:D,*,Á s- :iaa ;i =A A Éj ñ " - E N < @,Á. = É.rc q,E^=' =éa.¿Ta-=: ñ ?§:E E'3,i5 F:#ÉEes-E: 'i tr=lq 5 X o- +ñ +3 á f.r ! g e á"9 ñESt i=' 3-á#g§"* '' iEE2- * U Á O O 5ñ :: --.-o; ¡.:r. j = = E ñ pE, :J' NE n ÉñHE sr*EiE¡'e E3* áBá:- =:áí3: * ?aE átñg FEó*='r E HeSaa >1 - P !. E = J !9 P uq @ p- E á -9 ¡i e á 3x . 1;.o-qEÉE e' a e'J = F"Z}gE? ? * 3E ; PñT B E-E = € ftE* 955 t-x EÉ E I [*' x'ii3 ry [E áE-f áÉ aíÉ g * +€{ A [5s,p,s l= lI; [á á3'3É: á E, 3 É +s;i: ='rg?= i"¿ +;=: ElzE I re áB; +31{ ; n[iüqgHf i* [E€ §"§ - a :g!_a, c i sEE-§É e ñ B:,r EE3,EE -7--^á a gaBiEEÉ;=:; ; g f ; E ¡ t; ¡:3;*rá='q!:; E;ü3H Eiá3E€[;E,Éá¿¡; c 7cL=-s 3-;-T+r3[st+E+u H ú É3;+r f r+t É f iE i€€ ali graiá i;lt ga¡iiaá:tfB'§'86§ *3r É;:i* +Éi¡' -tE, 5[ra+:;x=9o- * l-yo_i xpga-n-?.qe HisE-É? oi 1EE €+FEE:F+E = § ="ñ E E: É F : c:s ;É.o o-= = Pr.i-; 6 E:E =é ?ñ€ E ¡r€ á s E 3?**f ix§ñ :ñ'Tá6,te*á _ú q E _o_ o a :ñ. a_ o 9a ;2t G*l3EE3-= *í.13 rt=q ñsr3É arlv Í á üE á=N"S ?A?E€g:qáE€ñá =L€trFe:ifE*ñ028.?-sq:3:E s;3-ña;§ 3É iI:F? I l: o 2: r.-_ = p _ ? a- a u. É . .26=7 == P.PdúZts- I c-<A^ 9Á3? Pt6Á:?*o ?6-: ;;5- o3'ñ-9Q12a=.=".¿ = = ó 3 o -I i r3. I a';*-i = =HaE Ee-9 ¡:+áñr o3ñi =i;3 E=.;3.*.ú.ñ' ¡ fñE3 AiA?' 2á;+í-=.*l*YGg'lroj 3 o c-r-= o 9 do- ! 13'.. *r; il 2llil*2É iú;z¿ei= PXÉáJ=,=y=Z'z¡agq - ) = b !t_= o =Y B o - N - 68.?3 E'+Pz.g-oi3a2ÍE ¡: i; 1{T2 e Tg3 E E' T*J q i: gr X {q:E 9,L-g€t:Eñ ia€:§=¡,-3 .a7r-'e=ú.a=Áa T? ;'á,§ 5, iay -r5.-. n = ó S o ñ a i6 ¡H e"--== :s+ EE:* =5 r = : *-'_ 2vi+; §; g = *o-ño ó d¿.Eiki : e. s ?-. *in'* I 3,-e +i G a = H.'l: §E §E€ 8-:= E ñ - P ñ ii Ü2e, oq,á-=§s9;'9 ¿83 E s O o E a =-/. É lPl / E 3tgt ,t § I <c --'i #H+l+ t=t t E I =L*r - ;./ Bl+_: =E a E O o -! Ln
 11. 11. &íiiiilii¡.¡@iw@M{tr,r.:ffi,ili'i.&uÁiji.1ii!]üjjil6ffiili:;l];ill{:l;l:{l]':,.tr.¿'n-.**.'...-.-,''",' --t o a o 3. 2. o -o o o =.N o- o o oq q. q o "E 3Sg 7EtA4?z;E E;cErr;s'il-;iiTg+f ÉaB=gE '*=d!§''=+rF= E iEi ry É.ÉEE€f at¡a ñ:rBÉrrieÉHl E á:+i*EEíe,€?l 2 FÉBriÉgt:§+f E,= ¿>a"+k*ijá"r*e É ÉñE*_?A iG:q,Í g gp;r i*if:=igg i'i3'$E gfñ$rÉE r [ Ei€ íiIi1=li i if; = §ilriÉ'i+ i i:,*ífléáfEiE;'*,8**'i:1 EEE' á iÉiÉ€r,sr Li E E:;irHi*af *É* E€á itf gf iz Éaqi ilt:g á.E íE-q[: 3Éu*Eqr¡ n.E: ñ esr alrz- Éee'LFHt!; fH, ¡E';fH-gt€e;qnn ""s EEÉ §[:i 7 E :a ;íai F3'€E"==+FiH, v=-=7* áB -aiá;fl4:^ q a* ir=f i€ l;sE:ái;EE$ai i: [:r riE:a"r "+t A"* * =8, *.A:f +fH#*EaE t% Y=.* áEá!4 É ñ3 e; iFiÉ:sisFa?¡gi; FatÉ; iF'a E Ég Ea fi;iF=i}'I;IeEÉc EáE.€EfiÉ Éilq xF7á; EEr¡ [*É]*EE +g, ]a;]3 =;+ .O g o ñ a. o 9l ñ- + o t ^ C, o crá n ic o- t rn o- o r n E- 5 "; a .,1q t2 o §: :.q ñ: X a >'.i- = ó'n E X :-P L E9 - N .,"? EE:E áEx +fE *A s sif f *'i= +E + 5*EE ári 3ñ E * ;rf á E 3iE"s =B: ; =§E='!I'lñs,=:F;; :q"friÁE3f f +!.S'o-poP':':SÍI- E !.-* !--;i 3; B CIG-H §^, =:-o€ Q a ñ'- j '-6-Y '' 3. ñ d§i+EHaiE3=8.3 * *¡i€s*se ?odo--.xá9=-9-Pil* u - -ó- -^ = - p !: !.) @ T p !.p F < X 9 X p c: =; ñ # HaaÉHgEe;3: I H ;s+3+!i,i1 ñ- E f3ÉE'í*E'Eq;* g.* ¿ii ?3H: E, ; F'F=r.F:¡ 9s=1+ ^ 3- **'4 a-=-a =t E'frá-2¿g ro5x-13 2 u' ..jÍ.c- .=."jñ .i Iñ[q'€==;2 i 2 sqg'il =--o'i!: : F qgtsE. 5E+ñ᧠L + sir ;rz= ñ- E -* - r. a e F@-É = p a o (r: t p.o dó o'!J - a p = N ^: § Z :^ ó ^ a @ - ú - O - -"-].;' a-7 = ' 2. :: f = i{ d:- P 6i "á¿aí ==';F€= -¿ 6 -.;o ?.Bb-* =a €EEA $EEEáe E e;-E* e,áá: F É :6=E. *'I9-oP' 4 = 2-xaí {?:'l os^ u - tt {t':b; P a ; a t! ! !.? =' oN o á-_ = '' =_o-c,,.e, = ú : - = = o o :J ó !?. 3 §-E-5 á ¿ 1á I o = - i-9 ó "-:. =' =+ñ* [ oEü= c ¡eA =fEñ E@ H ='::i- c .E ñ !4 i B 'o o-15 Fa N u. o A = H 3 H N l= 6 P I j -ó '' h-- 9' € n !.-o =. b -e i: : g ñ: N ó - E§i. t:¿.u-= a - ^ o :1 N .r -:tl ñ N ^ : = i-= oL19 É P !9 5 =- ., == o d á- p A '*€ 5 B ; i r-' I o Ñ E: = ry ; ñ-:-!dk' =' óYP' 5 N, -é2 Y- 6 --P = - i¡- ^ A = = ?; = rc ;1 5?. á Á P P *= ó 2 ='.é = ¡- *Eá * i ñ€ Á gL Is 3 ñ f-l - tá*-*=r -' I l=-l I t-.--l- l = E'l-_ ¡ L**.', I I=.É I s] /*rl-i E*ll9 L-r -Le-gl ¡ 5 t==-*r I I =*i=E-El ".*(3 a-_-] r t-..t
 12. 12. -{ @ Bstrssswiáseqtr**r;¡¡ffi1,% 3E i¿iJi.iii..:¡;ilir¿L:;i:;r!!r*-:trLr!,'|"¿iuiiri¡ü¡iii;Jr:l:: É itÉÉEá $ii áEá€irá iÉ s ri iE Ti ieE á ÉiíáÉÉiÉra: E l:i5€€ e ¡ É::;;E H, E o Et rTee,ÉgF É É5g if; erEi g, ¡E,€Ei:ni"?'ll Éri+§i E ÉE,E*iiBÉ+ : rqEir+E-i;E H+EE;3* ?'E 3=H3,=E i rrÉafr+tuá A ¡agÉgEl[=§rE?iíit EI IÉ,+l=-r a -=EEE§Er É € +='*á¿a3 1iáa€iÉ;E ii ñÉ:{*l I i:;rEi *EÉiEá 7":i ÉÉiÉtil r i= fááE i F iá¡g;ia:e r iÉi; ts .fi"3'is"rE C a; t.7 E : [ÉE;3,E+iE i Éíii ;' iái Ét E €u 111 r * ?áE¿áqea:E r?.;s E i+ e+ rc n - i i'il É 2z [e ; á i rr * u* iraaaEt l: q o m o(r' o o =.a ó' sr üq6 0 F i !e e ó {u ^ = ó ñ á-# -o*5 ni C o = =.@ §+*,.- 9-eñ -!lÉs-q5oaL -,a !.¡ ! =€§PO¿ Y ! =',ñ=a ¿boq4- e ,o á- E r - +5 Nt-pñ- ñ E,= =:ñ'l''u'<N oá'v'a = ^-o ó:iD NóO5- O l: ñ, 'v :' á: = 4,ó == .!ñ:á o 'd E-.i n ^^-P'- ! @ -ña!5nq ll 2 -o9á ¿ *; i !j p< p -ó-ñN O._O. o--o * c.'E = p- P P -o o-'o :1 ñ- =. r- uo N * 6.=.=,¡a:-O- o o - P Ar ñ o 34.= -áF =;+B-Z.E38-xÉE X = P ! = P€ * * ?Éi i ; i: [E€ §.-tH-=I n 3? É::u _ H Á p r:.=.ñ o r, ú ; á a€ = qÉ *É ¡ g E I s !-Fá E' i *ezl ÉEss!€á f giS* É e §, É ie-€ É=E; E E,e 3áP e 3 gE = E ae. ^ N t,x F =.# '- 6-E:-:pBrc -'É =oxe ai--a.É'},Z iagEX- o ,-.Nvoli P 9 a = = *i d -r N o ñ bú ú, ñ a, i+- :1 !l - o:: =.'D o :l =='ñ ó,= = - ñ'-! É F, o c-v -lg3 o_ g 6 H l?.- ñ Eñq€ FEÉriiE a€ÉBi¡ A EsÉ.s El§=tEg §'i=":fi3 s:1"§ É: *EE€ii :t+S$€= 9 ñ ñ ó ü [.. t.5 " @ ñ ó r i5i F =! O- § a - P-- 7 - lo_ Q-N a 5 oi ñ' ;áE 3 is§BÉ*É r€:e;-E "h"? rj f = E E,q n a = E: E § 3-E E; t " E'E;.; =.ñ B h'i E d =;- ñ ^ : g @ :í a * ^ a iA *. o ,@ o Ei3éFu ñ5r ["e.X fá:3E'S ¿E: :E EEsetrXB ñ{EHaF F': fi = =;a€ 1eE e: ñE= r§si: i:É'zÉ'eE ÉñEE:L = 6. p 2 * 9 ñ.6 5.5. ñ d c a =_/ -3',- á-^ t - o.o o.9.= áj ósl = lf * ' a i)':--'t = = á ó'3 -6 L-d i 6-9 l ró
 13. 13. @:@l1¿ffijiú!ji:Gj-xi :l:íiiiil{irir:t-¿ltlllililliiúÚÚfrmüfiiil;l¿ilñí;iffi*!&";_'!& Oo O ,,.] !L) O "=ei l3 /q? ó: = o g = *i,¡ r*!; i T #* in á*¡ á € r E!'E:.+lr+[ V zitS*raf aE FE;áxHg,'á: E =RBelü==: =EYá=1:ErI;-Ej * :EEsEti; tF'p_*8,.j I 6.á e s- r " 3 o 5 ñ.X ;i=,+=-;¿' ¡ e:8,§.-._Ae* E, I5I:;E.ga'I i =3EoEH-B ;a 5. 9. ñ'ÉÉi: E J- 1-+;F'6=q 3 elrz: eESI- a n:34'B¡3E ó WBg3.i, 1Z? E .=ó"8:áe,; B E'=3=.lf(t * =EA EHo? --§BiZ'3--s ; ?ñi =3Et ágEiS=iñH '¡ 3Ei !u=e =áaá =l3.iE 6' -fra 2'á'á 5 SHssp=E-s ñ B3Y g r ñ ü árie-fiis a lB,E i :f f §8,=g *El g E E zr E ;';s,E 3 H E, 3_ i i; Éó.ou-ia=ii'ñ2= itn* ; f = 2 = á6 á" ?á;.; & - E § 5 a? * 3+lj'9 a Z_ * á I or ; €+ÉS t F r á "§ qr € L láelr, *i--.- i I óal I l. iL =- lSAl .-* | LÉ_el il§É . lE rl t l--- L {ffiI '" L-'| l-É?1 I r sl I t; tBFl I iFál I ( iÉcl t-*' iii*l r ={.* LñEi '1 Eller=-, | { ; i [=51 t* s, i.- - u'rl el Lls§l I :,- i#il L*r I t*Tl l Hi t=Atl lE'l1 lsEl {Ét I Bl L;"1 L*' ! ¡, J) =. :1, o rslE $ágH,É;ÉEr, r i$uE€ E-€ ei{ ? ?€ - ñr uÉ r§ .: iHi,ürrrsit§E É tiÉE ifÉ;ÉrililEsE$ifEB É* *$= Ffi.rf H.3€Er I sEi€ Eii E iErá rE +iE Eál $ [['5r [-iÉ -Érát É =alÉ*=?táausFr:'s:$EiE is E*I[ÉríÉeÉáÉa;ÉíígííÉííg;íí=ííÍp g Fi ;a:a t IrEáí +rIi E á8flÉ Ii E.ÉÉE Iár +ái§ EÉ EE i ?,s I;zE 7 [;HrÉÉ e:;{EÉE Eil33 ig itárrri€$ B' ?áÉ3Ei ilrÉt;$rir1* ¿* Co
 14. 14. Oo f) () l:i-ll t,1. lNr§ ii, i¡. ,'l' ij i:11, {-,i ;r >1 ry i.Íl,l !:!, !{ ¡!r ú l§ i.) !:! - LJ U iD o 3. 6- o "o o ñ' ó -t¿ q_ - @ -o-ñ tr'-:9+ 9 z,*E =P i'rr §q=5:E:3 x;'l' g i 6= *dd e * 3 : a g ¡ ñ q ñ =e qb E ÉEiE;;ísgBE*líálE [39ÉEa-ñ rEB6áñ dEñE,EH=q¡-== il:P'a':3 + =.¿ =.-. F x. :1?á ev,"- =Éi É? =Zñ84 j __o^_y.j p_c* ___9É ¿é_._ ñ96= = t?q ii H 1Éi u § 3 X i*"**,: ie,t*=*ía a-Q p i o a 5 - p:l p::y -'a- ='"'ú, á-4'= i. g = i :ÉeE;tÉ*;1"¿al i'r:iá,2-lA Ht í.;áB-É3r1e€3rg SYñ Éi!d &e a I E x á -<'=T'f;rc = o ? = ú É fx B+ii;:=32?á¿z E'§=.gr:= o = É= o t-5 = N x ia P == A ='=. = F.a -§ !3' ==':6:¡a-9ii-=o I +Ñ'= =-ii!t5 - ñ : E p ^ e É A - ñE a =.5 P P é = -.:L =' E3, 3r.:gq3.iáqÉq,$s- f I,§ 1:.;= il- ;:0S¡i=.p:=1 2 *:r- -*?* *-io 4 qB *[=-iEÉ#a*[:-j6 P ; :":? a' F'q -psxo-; ñ?_--==-= 4 J =á'-ñ :& ;ñe,EfTqE{.4í=i É ; ñ=33I HEP--¿- *-;*-t? E ; tsIaa3 =('227-^ J-Ó¿á;' A *- <'3¡- =n! 5 § ! ó.i ü 2.a' ú ; = a*! q g li 3 ! i.E n o- 9'-* ?o ñ Ei e.Y,.c=. üc' 97{.a =ádl f = rñd iE gi #'!E i:'IH É 3 ÉflioÉ 3t H Ei 7A*: ñ : Eñ8 19 FE H EP =ñ=H E, 1E6¡f,3 -eE E á; ,,É?s F' 7 *Ftr ! *. o o ñ a. o 9¿ aa el aít «l í ." " ::; i:l gg[-ffáEFg-E¡líEs-lifñ =:tSFPl' ñC-=:_E.;=:==ETLL;,tGf =g 3 É áÉ "! !,,r p= á Z "=z=:[C ; í *á;-< <T " x Tá =. - ¿ L - r l:e- * 6 9 a-;5 j o= t 3: E.H;9 Ñ i = = izEin,: o A-9ñ*.-á. !dí=6v:39 E: a.=frH:E ? if f E" r-:i -E =3x2*e.9".á E'-re :¡=Bts+3 + E =.E 1T II4 É EE€7I1+EEñ; E 6:$B}E A€g(e -. y ^ ñ -H ;..,r s o =.5 -" S !".t =!_c; ^ o; p ü úgq á: *,,¡= É = ; IE, g [',; § 8i"ETá;:E*§EE;EE:+i ]+l.., á T =. s ":,,- H :-p ? < _ +; I *= EÉE rEig _*?i ? *FEg, d, § iilgáE=+i3Ea,ras,:i3E iir: F h ii: =%=aE§*av.=::ár:[f ñ, 3iñí: ! - - ñ)= o g-9.d;=xd =p-ó*á: *3- É ill E Vg=*3 l?,iÉ1F;r[E+AigñÉ+i :v=ro-1rnrn t,r = *qíe gÉ'd'Q:7¿? Ñ3=*PfP *=?" ¡ x e.: o€r r.: -d ;-ruáf i?iZ,=i iÉi+=,i á, F€ = its:;€€'Fo ry 727Í .¿¡"=e..¿ FLgA;1 figEI 3 3= =e e r'; ó .X3.:a =7,-Á o-E'3 ;f:=r= =:.=3: e;E-'o = = rr é =o=l f,.i:treI ¡Z=;:1::,9 P-I=^ V ; djr -=.-A. =a'ó-ilij aliir=-- a=!' * E,EilE+[,i é EáEa Et€*3á qÍqfsEElE 7 = i5í+e ¡'{ = ;€;? sa;:$f ;:ti:E á:.e É gáE.Bai Eáá +iEE+; iFi€áI 33: g :" ¡iÉ 4=lÍH3 =283I= 3;r: § l: 3 á! +:'? +9'ñ ñ 5 9'+§ B 6 + 'rl,J 3 I = Oo u)
 15. 15. Oo § !. (i) i. 1; 1-l l $ÉÉÉiá íF ííE ÉÉÉEÉÉííE ÉlE3á1íá gt íffiiEí:¡+Éáe¡ Ííg íí€ áa 1É €; *?ri E eiá[íE EÉgI ÉFE ií[iááá[[ ;É1ÉiÉii Éíág?AÉE gg í ágáÉEgF?Eí í áÉ ígá É ¡! rn 15 r! r! TZVAVóóñóó -t--lppppp Q'O'O O O O-^-l 5;:iqqúq 6lO-r h ñ5 =.=.+)o-= N N ^i;-óó -4i- =i9óa =A- -=7 5Bu p o &É6.-t!t?,{!":q:Y-qry,*"-+- o 6' fD o o 2. N e. o ¿ffi' :* C:] 6' o o É == I 9.or = =oo =o 9= " " B€EE= =666 l e *E 3 H / ¿ o - =.8 l €--a§q / =ñ /Eá ,// Eííái í1rEE írÉg EÉ ÉÉÉ *íÉíááííI Éá íceÉ íá*Eဠii §§ [íáfrÉÉE í iiÉáái1iÉ ÉááíáilÉáE rEÉt[í H€ í[i1-EÉ*iÉ E i gggá; í+[íí É*láa íl í+ffi ÉgíÉ íiá Oo
 16. 16. G O) áaa'qaó qa:-:o ¡D: o-o =ta¿áN. 90 4GÓ =aoOÉ@ e:-tu ^ :-:.* ñ L.'L; @ñ- o^1 É -50 ^ñpx- oY =^, :: óryó - rIJ aú a-o J= Dñi *y?E? !" ar=ry1tr*[3í39s:á;r+ E QBH=.F,í e*?á*=z=. ;2 = = =. = I á',* "t -._ * ?_ É e s r Esá{s I *i.ÉlZ**r!íEy.ir' l'i == =.o -a : i:i S l; ú =o-=ñ E =.=§ :Eá=i * iE,<EEiI?#áaxE § El*l= 3 iÉ É3*É'áEli¡a 4 frEfgÉ E §+;-A,i-i'*ózzÁÉ "tr+E?!! L :2{^¡-o áv'Áái = *EBh-+ 5 b'1&rí.8 0its--ág ís'ErE f =:€qFq l:gri E r*e,.?= *- á'f?Ee5 g€sÉr s +=EE+ E rin:r; É¡7i=, = a*:§ñ á B5 3i: E3É;gB E'€'g +T@ =-É:e áá eE; EÉ*i7É dó:iP= f ;3i Eme+$É E'i'[§, 3 €g] :ÉñlÉ37 XX E I*+ :=áP-[ i=:¡r g ErE :=á=É F: ?s 3 + : a,*=3 m q a o o o =. a. qa ir +áÉA; il r€ +*É *E i ÉÉE Ésta +iiiI i Eá ÉááÉ á ÉÉ +É iÉ iiI g Iáái E IÉ [[IáÉ E É Ee; ii *g+[f i+ ii.€ [ii; [á láÉ i I i i É íÉÉ eÉ áiÉiÉtilálááÉÉ+gEiáág [* á E ÉÉá ÉááEáá ÉáE íááÉáíá =ÉEO:ÉñH9 >.;--;, N-o:, ^arcL.^N!.1- 4 il EEa=f d - 3.o i-o t 3 K r e &=2'.1 :+ É'-.8.H 3cE.y áe.P o ó-=3 o-^ !. - U F ^ (u ^= 5 a.¿ ñ Pp9CrO O u Yñ Y o =op=a;p a il9É o o I ^-o-o- ^Oa C; g^ ¡ E ñ:rr¿; ¿!.o /. í, a 2 o o = ^ ñ-crci ó ñ o d'cJ N -- - O - ó * 9 oi o o ñ' 9 ó ó-:pdóa-- a?oAo o- q Á'Y' ,n o<?6 Oo !
 17. 17. Oo Oo o a o 6 o o o .¡ 2. a. a o ü_ I a a-"o >c Q 7 4' A- Z¿ rrl f :11 € r'l Z :E IHs;€á3€ : áñh=c€7 - = 1= = =,c I .o- 4< tr; = -; E á'-'ñ = o 6 ñ "_ ñ ó -o - áP ó; o a, Pni = ^'^='5Y *.r = á i A:g= o ¡tüá-- o 9 4.*c j ^ = - o ? --a 7.7 =3¡a?=;U " ?2 3;eiq=^--X^-Y- . B *= +=.?.9 I uq ñ á aH B ñi:-:-=3 j-oó á- Pó.-,n¡!. ^ =:: j,c 3.o.o ) 5 i:-ij=ñh5xi- á ñ'=¿eÁL é ? 3 - É-"E' i B c-ñ-3.h. : =r:'u o = €, Y - E = = - = ": Á' N r == Y u, - E=*-E gP ? ?á !Yof; s,É?E t= É á?B='EE^ N e | ñ - c @ =.=.aá-¡.3 !' x9 P, -=:Á ?6 § § B*E- a7 "2 á2E ?H--|:¡,3' o-P "¿ +66':'lLo-ü c_g á '; E :'ij 9rc ü*!P -o =.-; o = * i¡ o = áO-= c X =.H á úq.^ ? g;f Á áa' :3= i;: rgil:# ;3': =-§-F2 13 E:*; I 6E'P =§ o-P- 3 E.a I qE :A? *qrE. 2 E; *+s §, :k=';xo-Llo N *o o :-.o X +ÉiÉtÉc íiEE i§i* [E i Ef§;i É á1át íÉá íííE íág I *ÉÉgÉ ¡á1€ E = s; f 3 f € L; ! * t ñ E 5; € i +E f 3 ¡ i sEiEE i11; É€t tE íÉ Hia rr E áááíEF EI g íáÉEá *áÉáf € EE EE;t;ír ÉF3;1lE EÉtrÉ3+ o Q o-o-Q =,*paaa= H€; Hr i *--, P O - g ñvóaa' Eop - ¡-S r7:YÉ@*: 6€ a = c-3Á1 @, a - ,L e ^ -gc ia P a =:P A: ñ,o U É ".' á * á r B 9Ua=, 'r - B D' il- U 9 Éo oa-)Pa X)o p ^ ^ a4ó1^ ír9X3 t!"-=ñ g --il = ñi H - = 5'2 ; iiT Ñ€ $- -o?lc-.ñ-= Li N o --Nal EU.- P O Noo=' 7-: a. ü, m c É o a =.E o ál 6l ='a-ne ñ .n rD-= 2 -rc-o --: E -Éa c á.x - P c =.N F:.¿ o 5 ii= i,r X =' :EEE'§ g r,-?ErÉ2=.tr*Én¡ iA E,tEet : i3 l;H*5iEI#: v* 3=srfi- 7 z3=38'33É+*H+ .E= Fi='X'i 3 U h' x":3€= 3 e fT+3É-T€,=gf 6q HlEi= € E =: E=§t:?Ei¿ "E .--=;:d : ) =É-;H:C0:,S= § 1e'=* 2 7 3á9=ñid-:=€ ÉN: ó u, = = = o =o=.ú, y H Ep u e_ ¿o 3'= ü t o < 6 .-4¡; = = + o aq i =. = á3:-B===€;'_:- 2 ;ij '¿ 0: d = I |:..* lT =- g á 3- E A B €i=s?7=r=e-B- E 5s é i 3 :H-3ei€s'!*g I2 q' F '' a é Í 5; =H 5; - o == -r = É+ :#Eo,iáe' 7;p ; q E: H+E;EE3 e ;t i f EE g3.i[;á E íF : e áE E"¡ 33HE "?, Ai ; E *¡- E€ s{*á n ¡e E tr EE ?? EBS8 EE pr E E ; a h' É 4 *4 R **- ? á 3F i gE€r f D Éo 6 o o o o =. o. of Sa Co(o
 18. 18. (o O D o =.:'6' o 6 o =. ao a- I d F?EEf=l :iBT 53ry,fi r*eryilEFF a*iE?EE€É:ry ;áq;v á]Eáatee A táá = E it{ [i*É Iñ í i?ÉEáÉ*; EE+[gi gEt E € +a§= á.E A ñ.F d s,Ye sie, ñi,¡ i c ds ti ñ. 3lq i af;aiiÉi ia s?itE**iÉirEr?á 'ií É EEÉÉá$EÉriiEÉiiIsr;áF?itr iiÉ B*3;a+iEE2É3ÉEff z1ás3rig f*B ÉiñEÉie:ssi 5Eli3ÉÉ;Efr€iL e: * ;É:;Éi?á:r: ssEsi EÉiii;a= aE F'aaiigáiiéglif+a ulri¡lí¿ rÉ +Éi;ErgÉÉ; Éíáf$ áiiEiEI ÉÉ = - E-; !l_4.p^ fp = A rr, - o _ a 3-!.g6 l{ =.: ñ':r 2 = =.9- É+ € 1a= +ra i ráA+ r liÉrÉs 1;É3 í +iÉá3E?i É á+Eg :á ¡ áÉ +ÉÉÉa*¡i+:t¡r=:€riEe i f +r:lsí+É i;ÉE, sE EEÉ* ¡Ei+;i;g¿á19Z;+lÉg§á7 alaEnc3E ; §ái;EE ¿ ?? 31 ,*,+ i ÉírFEaiir § iipl§iÉái§ ÉÉSiEili§É +{Éi i[; á iii;ir[+á'ÉgáFÉi[áÉ il[ÉÉ Éi+ÉiáiiဠÉ$ , E* E;rH sá ris áE iÉE ?ár*+rFíFr€ r= t 2[iÉtEás t Euffl+á€l Erisrr=¡s;áliÉíig. =3;3ii; ÉrÉ E ii iiiárEá *r᧠iÉ f i§á EiEiE 'rr i +rir Hí, FrHirÉi*i} §.Er'É=Éá iEEr #iE €ár i g o Q ñ ó_ o Sr (O
 19. 19. (.o N) o Q o o 3 =. o É o o 2_ I! a a q o fiE t lE É *!'- a-< o -: o::r '-l ágÉ íÍgáíaííEác+áár1Éá Éiá?EEiíÉ í á{Éíf[í r: rs a a:S* aig +;á¿ H1r : I t =,§,s i[.t iÉx I ÉíÉ; iE. rireÉ g[[íÉrEfe ; .EiiÉ á'ru * EárE Ea *E{H Hr q $iiq rs H iaaiu É E, Hi€=É Eí E fiÉÉ ii €ááiiá rÉ iá l=itail[áf g Éí' É *i E ri-É rs tÉEÉnE =e;a+ ÉEre*r;; $ *ií gáí .¡"it '* ii;tFÉ;rááEt*i'É?É §ágÉEÉ ÉEtá1 o Éo o o o ñ' a. o 9r r+r igÉÉ i§*iiE ilÉ g i¡l€ ilE ri[ffiiá iiáá '*E, iii [*i gÉáf ir§; [**Érl rÉilÉiá*ÉáaeÉ litÉa i:ieir ÉEE i+áÉlÉÉ 1[iáii $ iÉáÉ t*tÉÉ iIríáÉi 1íáFáÉÉ € ir á HE IÉá [É iri iÉá Éí;á sÉÉE É *§ É a * ilái$ áá í IÉr íí+Eíát IÉ áEáá ffiÉ ErÉÉEÉg Erí íííí (o (,
 20. 20. (o § o o o 3 o D o o o eN a. of o I 9.q o e ú m c E O =. s2. :el og pvüq o < o o-¡i= o-e-='E 2 a)rr rfl el o-P 9c1¿ ? i'3.o-- = ? É.é 6 A ; 3 G B s E ?X t la r 3: Ei-re ñ E Le 0.i = * ó o:i o -:--; o n d, r5? ó'€ t 3 " P ¡ á R Fioc - ñ ó H : ¡ á h 9 -- H lj E =- -*+ ^ 6 L? o : É E Á áE.ea=e2§ Y;g q L§* 4 = 63;:=iF:': >':?-'u -E= E. -E ;iBt€,€A$[p ái=ca;a E *r = EE: a=.ñ=!+ aé; 3= rá EFD o-=.:Zá¿ É.kinñ' =_séa¿2.^ =n B_q#ñq*ráH:- o=p=ERs ñ*, 3^ [8-nA'r'¿áe 5+ = =s : l*E a 7 =.e. "á:á É'6-3 = e =--ñ.5 ZE + F = ;8il5'iq?;:e =EBaz:;¡.= ,15yA-!lf S+[t P¡!.4;f e E E i : E,E,s-'qaie in r Í33 rE E H : -^ái.ñ-=.* af.EE=Bq' diiékrÁilogd; 2=-ó -@- - (cP_ ; ;:Ei?A-etrL ?EBI?.=B HHBS€:ñ;l É.ó f3.ffñ ,1?'=.6I-] -;a P Q lE ó - c. tE:.á=P?eí ;H-E,s-'= iA E: f E-BE é c a€ *E 5a r ñ 9:E P-N l='.; = €ó 1' ' z*i-ízv+9= ffÉSi;I?3u.éEáXóF : r-[=E.A-.ú-. sq !] _- l;? E i"E tg2' ;3á +ñ: éé=d / e. q =Q s =E9Hó ==E=É6- =g e a. o o m 6' @ o o ñ' o. o -9¿ ÉÉÉriဠáEáiaeáa+E ?i Éi+áÉgfEi¡ r;liIi*lE ii ÉáÉ lll ii É ÉE á ásiÉ iÉ E iif Éá áir$*irráiÉs ásiá+FE r§ iu,íááááááágggíiaÉá '; iíiÉ€áE ¡€á fÉ s[á í, lEáiÉ §[áá:¿ =; il Eii€i íí€ÉÉáiáic€ ÉráíÉ[ §ÉáágÉíááeí ígeÉáɧí (o 6
 21. 21. o o o o 3. 6 o p o o 2. o_ o o a" q. o 3 o ó oo < ! =l =- ¿ '" úd q ii x < Ei ¿.'',:, ^ » ^ñ-E §i = q á; i,'otáZr=*, ó^--óaa? E i o To N 3 -*ñ -* ^ *-:i oÍ63.oá*pPYf-!óaL-= »; ¿ -.D = g !.<'==YC^ 3.13'sñ;^tU5-e =o o = i.=.q -44álNv E.?=óBP-- 3:: ! 6:trX5.E.o X-r. i;p F @ ¿ -á 11 a Á -' =.J.¿5 .i Q- -t o ñ = *'L A)óñ'u!p! : r*. * 7 - :=p o-4I' H : Fú.:o '' Q 2'ó a a I 2 H B il'g ñ' =-ú-YU<' ^o F = ñ i N ?"'c.- o a3 =H ^ _ (! u i ^ ? --.i §-X 6'? r- o t oo o E ,o x tr o-9 +n n l) r^) É=".4 1CÉ5& oá ó.8l'N r':r o É - =.!l --.-r.,e-: § f fl{ E,i, a. I - P.; s E E'É. o-p ilE. i;; pe (D É:N==C^ T H [E g.E.,i€ B. = 1ó i E.E.=.o- oáH-X = 3 e § - 36=E¿áb*2.ó' (D á.=A:- 5i (n *^4.>.-_NC_úú a1 :E'gá29.e.* =I ¿á +-E:1 a) 6'á 5LÉ =.8 iD- 3H;ñgieE Ut o e u: r'a § = i.o É.! o N a ai I: ?a2^<?1q.á4 6 = ¡.5 B H.E ó:o = á:- H a Dj 5 ^X- X Ñ Ei::..oi;:* i:1 = ñ c -i(u Y = v t! p o - - I ='=ñ x l! - ñ'agdó-E*= 3*i=E-rs:. F1 ñ-O_p ñ p -á ? a Q á-o = 2. 1Y, a ft t d o,() ^E E ar,p ^ ocY.5,dt I "É^ñ;,o_A X +: - 9 á=. ü il = i t'á € vm c c ó @ =N. 6' =el- o =E o zo t # E q o o 6'o o o o ?. o. o EE 3 E,É 8í"8.,8 Zil_tE E trlE. +;-É i 3 E il= E r F ta =E E il3 6 n igf €§ ñ í?= a í€"i E irl*= +s A =B-?1 x 1 H-; ñ h'E E gá= *s +3-"S ! ás¡ 1l =3 ; iE +a'n rE; rii¡^ q N a = = = *'- 9 ¿.- ? ñ r: a = o :j o. [E; i ? s s Fe e = g 5:3le = *u:*.= = ?,Ü- ^ -- 23 4.4 p i; o :i; ?,o o o Q ü'P r ñ * ¿ s §: É f .: á E 3 *E_**.:;3§;;;3= ==if á,§á;A=f e=iE iÉ iá; i É +ñg* ¡ ísÉ Zi;* si: E g = E q'=; É:áE ñÉ [l; i=li? j í-áeiÉrE álíÉ iiA+[t fÉ :É EEiE s$; = ¡ ¡;. ñ; r*§gÉ 5a É i+E'+¡ rsáf g i;lÉ aep E; á F'= c s-i ñ E i i sEH;{ I i*g+ +gIE€ eiE§§ *};++ a 3 E;; ñ 3EÉ;íñ 5g + (o
 22. 22. (o Co o o o a 3. -G' o D o o =.N a. o o o- 6 <ó-:-om=dococ=ñ:<- aQ==6ó: üo2oé:;qo=i58,ts?.tr =EE Jü é-* E q *=-= E #TÉ E ='q ='; = 5 §'Éf.¡ g ÉEg AE i=E;1e as + E x s: sás = =' =e s áfr= F § A = AH B-EÉFÉ =.8 É:áF-3= E; EE {3S=s = =RB == EaEtFF;B=,7tA?úE d BE E a3 á E E =fi,8 ñ = sE =EE H H==f §== zZFñEB?e-= Áo EHÉ455á EqsÉqE§qs'-ñÉE e E r i -=E re a * 7 iB 2 ¿ = - B ñ = * = ts3É=sEE B;€3r;s3":3=€á áÉB3Ea= gE3=,9ÉE=§:*eÉs, 3 =E c - aa o óio-==-o á =-s @'-=(DOodo -==-< 9É¿íü@ .!-o @ N-^AU o =o ó d :=9=@ 6-u>/a- OOó-cu = -:-:; Ó 9l al -=o =-.o;@ = a< ¿ó o@--., o=a9- = +H = -¿:a = = c ='=,R + <o; -N o o o - - = ó E- a. = o 92. - 6' o 9_ _§ = = C O. --3 -m=Nñ-=-t oa-=-=-a)_N= <o ó^do ^,ñ,noó;l oc 5P= oo ==- ==oa := == =-ey,a ó§. -o@ -oo E< E ¿ü= =. -_e. =oo =Eg;EaaÉ;'===aE=AfE= tÉáE*=§E;+EE áÉEEÉeárE ÉEEgEEáEE§ §B3A=Ei§ÉÉEE s = É i E § = 3 = = ; E I r s e á É : = § ÉE = É; e= f F E =E*á=Érá= áAg§ÉHEá=E áE§g=;EeÉF=c ará* aE =r as€,Ési*ÉáH . a= á=é=á=iE H =¿== Fñ-s§ =5seE==É:á É;á"É =ÉE EÉB =ásÉáEEÉ s*s;;;eg== 3gá3=}*Eá=áE " g =EE, Eegá gEsEÉ?sFsdgss=s<sE =8q33: É i;«;N==?.='=-:+,;+ Í¿,-S: - B ==[:SsBé.a?gá=:E E= =-F ÉE HE =E' =ñs=Fá ñ ==§-=gB= E? d= ñ3 I: =: ^É;B:=; - ="é 3= sÉ = E = E = * : E Pq á= ?É Bá ]EP ? ñ E = g F B= e=' * ='E = - §' H -l ss -6y*=.<os i =ñ =á ñ.i Bs ñÉaFee a5=E=-1 E Eq =aáE= =áqqÉBH+á:EF :i€E .= =i-EB .c,-j;= EgEɧ€; 3== 'Q:{=,.q gSEHP?.i:==-€ B §= É--ó 48 =€áe-EñE9i*E ; == § s3'E= -='q= 3aá§==ñ s B.= Q, == =§ n?-á=N333,P=ñ = !"E € 3E =, E6Is3 =.;f ==Añ. - J fp ==. =+-ñ = " = q = = =: I 3 = § a áA = q 3*-=€;-8,=.; E ? + = = a€is:.I o =o g o o o o ñ' 6'5 Sr AÉ q = =*s Bgñ qT Eg E Eg BEg -E s €eE,g á= 3 8533á ;c" E qE É § n gra Ea=á f*;EgEE E g= AHP eEe He3 s iásj Z q = á á = B = E + € E,á E § e 3 =,4B=; €E= á;-i᧠EE E"=á =H'= E=E E=E Ai; EáE¿Í §E - qáe=? i'a+E E§E=nÉ zEC= g gáÉ=-EÉEá §;s_uH= BÉEE E =s§gBÉÉg=3s =? iñ.=? § É,? ^r:'= s= É*,=s = ==rEEH AÉ*a"i {-. aáF= d ÉFáH* ;'fr

×