Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Entrepreneurship Basics - Fund Raising (Hebrew)

1,557 views

Published on

מבואות בימזות עסקית וגיוס הון: מצגת זו מתארת את מושגי היסוד בגיוס ההון, תהליך הגיוס ועקרונות ההשקעה של משקיעים שונים, ובכללם חממות טכנולוגיות, קרנות הון סיכון, ומשקיעים פרטיים

Published in: Business
 • Be the first to comment

Entrepreneurship Basics - Fund Raising (Hebrew)

 1. 1. ‫מבואות ליזמות עסקית‬ ‫חלק ב: גיוס הון‬ ‫מרצה: ארז ירושלמי‬
 2. 2. ‫מבואות ליזמות עסקית‬ ‫מה הלאה?‬ ‫תהליך גיוס ההון‬ ‫מבואות לגיוס הון‬
 3. 3. ‫מבואות לגיוס הון‬
 4. 4. ‫‪Friends & Family‬‬ ‫‪Self Funding‬‬ ‫מימון מקרובי משפחה וחברים. סכומים‬ ‫מימון אישי של היזמים בעזרת‬ ‫קטנים הניתנים על בסיס אישי‬ ‫כספי חסכון, הלוואות ומשכנתאות‬ ‫‪Round B‬‬ ‫‪Pre-Seed‬‬ ‫חברה מצליחה הזקוקה להון על‬‫מנת למנף עצמה לשווקים חדשים‬ ‫שלב ראשוני. רעיון מתקדם‬ ‫ולפיתוח מוצרים חדשים‬ ‫‪Round A‬‬ ‫‪Seed‬‬ ‫שלב ראשוני, לאחר מימון אישיש‬ ‫חברה בתנופה, בעלת הכנסות/רווחיות‬ ‫ובעל מוצר פועל או אב-טיפוס‬ ‫המעוניינת למנף עצמה בשוק היעד‬ ‫מתקדם‬ ‫‪Early Stage‬‬ ‫חברה מגובשת בעל מוצר פועל .‬ ‫ולאחר מימון בסיסי. לפני או אחרי‬ ‫רווחיות‬
 5. 5. ‫עקרונות לגיוס הון‬ ‫תהליך הגיוס תלוי גורמים רבים: קשרים אישיים‬ ‫ומרכיבי היסוד של המיזם הופכים אותו לבר-מימון‬‫יחסים אישיים‬ ‫הנהלה‬ ‫זמן‬‫ניהול התהליך‬ ‫צוות‬ ‫9-3 חודשים‬ ‫מוצר‬ ‫(תלוי בגובה הגיוס)‬ ‫הוכחת יכולת‬
 6. 6. ‫מה משקיעים מחפשים?‬ ‫משקיעים מחפשים הזדמנויות להשקעה נמוכה‬ ‫בעלת פוטנציאל לרווחיות גבוהה בזמן הקצר‬ ‫ביותר‬ ‫יציאה מהירה‬ ‫השקעה מול רווח‬‫מכירה מהירה של החברה, בחלון‬ ‫השקעה מינימלית ככל הניתן,‬ ‫הזדמנויות של 3-1 שנים‬ ‫שתבטיח פעילות בריאה ותניב‬ ‫רווחיות במכפלות גבוהות‬
 7. 7. ‫תחומים נגישים למימון‬ ‫לא ניתן לגייס‬ ‫ניתן לגייס‬ ‫‪One of a Kind‬‬ ‫חידוש טכנולוגי‬ ‫עסק מקומי, זעיר‬ ‫חדשנות עיצובית/פונקציונאלית‬ ‫עסק "תחביבי"‬ ‫חומרים פורצי דרך‬ ‫עסק משפחתי‬ ‫עסק בתחום "חם"‬‫עסק בעל פוטנציאל מוגבל‬ ‫אנרגיה ירוקה‬ ‫עסק מסורתי‬ ‫צרכים ממשיים‬ ‫ביו-טכנולוגיה‬ ‫עסק גלובאלי‬
 8. 8. ‫תהליך גיוס הון‬
 9. 9. ‫מצגת ראשונה‬ ‫דוקומנטציה‬ ‫פגישה ראשונית ומכרעת בה מציג‬ ‫היזם מספק למשקיע סדרת מסמכים‬ ‫היזם את עצמו, הצוות ואת אופי המיזם‬ ‫המפרטים את פעילות החברה ואופן‬ ‫ההשקעה‬ ‫‪FUND RAISING CYCLE‬‬‫חוזים והשקעה‬ ‫מצגת שנייה‬ ‫9-3‬‫חתימה על חוזים והעברת כספי‬ ‫פגישה שנייה ושלישית להעמקת‬ ‫ההשקעה על פי ההסכם‬ ‫ההיכרות עם היזם וחברה‬ ‫‪MONTHS‬‬ ‫‪Due Diligence‬‬ ‫משא ומתן‬ ‫מחקר וניתוח מעמיק של החברה‬ ‫דיון בגודל ותנאי ההשקעה‬ ‫והיזמים‬ ‫פגישת השותפים‬ ‫הצגת המיזם לשאר השותפים בקרן או‬ ‫בהשקעה‬
 10. 10. ‫‪Dilution‬‬ ‫בכל אחד מסבבי ההשקעה, מדלל המשקיע החדש‬ ‫את חלקם של כל המשקיעים/היזמים הקודמים, אך‬ ‫מעלה את ערך ה"פוסט-מוני" של החברה‬ ‫%07‬ ‫יזם‬ ‫%05‬ ‫יזם + משקיע א‬‫%001‬ ‫%07 %03‬‫השקת המיזם‬ ‫%03‬ ‫%05‬ ‫משקיע סיבוב א‬ ‫משקיע סיבוב ב‬
 11. 11. ‫לאכול את העוגה...‬‫יזמים רבים נתקלים בקושי לחלוק את הבעלות‬ ‫על המיזם, הן עם שותפים והן עם משקיעים‬ ‫ובכך מכשילים את תהליך גיוס ההון‬‫בעלות חלקית (אפילו מזערית) על חברה בעלת‬‫הון (רווחים או פוטנציאל רווחי) עדיפה מבעלות‬ ‫מלאה על חברה חסרת ערך‬
 12. 12. ‫ניתוח מקורות מימון‬ ‫סוג המיזם‬ ‫כמה כסף אני צריך‬‫האם המיזם מתאים לגיוס‬ ‫איזה סכום דרוש להזנקת‬‫השקעה? איזו השקעה?‬ ‫החברה?‬‫האם זהו מיזם טכנולוגי?‬ ‫כמה כסף דרוש לפיתוח‬ ‫החברה בשנים הקרובות?‬
 13. 13. ‫מקורות מימון מידיים‬ ‫משפחה וחברים‬ ‫הון עצמי‬‫גיוס סכומים קטנים ביותר‬ ‫חסכונות פרטיים, הון עצמי,‬ ‫ממספר קרובי משפחה‬ ‫ירושה, מכירת הרכב/הבית‬ ‫וידידים.‬‫מירב המיזמים מתחילים‬ ‫בדרך זו‬
 14. 14. ‫בנקים‬ ‫משכנתא‬ ‫הלוואות עסקיות‬‫הלוואה גדולה הניתנת‬ ‫הלוואות לעסקים חדשים,‬‫למספר שנים, בתנאי‬ ‫עסקים קיימים.‬‫תשלום נוחים ובריבית‬ ‫ריבית בינונית‬ ‫ממוצעת‬ ‫סכומים: 07-03 אלף ש"ח‬
 15. 15. ‫חממה טכנולוגית‬ ‫גוף עסקי המסייע במימון ראשוני ובמתן‬‫שירותים ליזמים בתחילת דרכם, על סמך‬‫טכנולוגיה חדשה שנמצאת עדיין בשלבי‬ ‫מחקר ופיתוח‬ ‫מחוייב בחדשנות טכנולוגית‬ ‫‪ + $250k - $650k‬שירותי ערך מוסף‬ ‫תהליך מהיר (יחסית)‬ ‫יכול ל"חבל" בשילוב משקיעים נוספים‬
 16. 16. ‫המדען הראשי‬‫משרד ממשלתי האחראי על מעורבות‬ ‫הממשל בפעילות מדעית המנוהלת‬ ‫ויזומה במדינה‬ ‫מחוייב בחדשנות טכנולוגית‬ ‫‪$40k - $100k‬‬ ‫תהליך מסורבל ועטור "ניירת"‬‫המימון דורש החזר מתוך הרווחים העתידיים‬
 17. 17. ‫הולכים למקצוענים‬ ‫קרן הון סיכון‬ ‫משקיע פרטי‬‫קרן השקעות פרטית, המשקיעה‬ ‫אדם פרטי בעל סכום כסף‬‫כספים במיזמים אשר הסיכון בהם‬ ‫המיועד להשקעה או בעל‬‫הוא גבוה, מתוך ציפיה לתשואות‬ ‫תבנית השקעות קבועה ביזמים‬ ‫גבוהות במקרה של הצלחתם‬ ‫פרטיים ובחברות צעירות‬ ‫מקובל בקרב חברות הזנק‬ ‫ידוע גם כאנגל (מלאך)‬
 18. 18. ‫סוגי משקיעים‬ ‫קרן הון סיכון‬ ‫משקיע פרטי‬‫דגש על הצוות המוביל את‬ ‫דגש רב על היחסים האישיים‬‫המיזם ועל התכנות המיזם‬ ‫הנרקמים בין היזם והמשקיע‬ ‫בשוק מתפתח ו"חם"‬‫‪$250k-$5m USD‬‬ ‫‪$50k-$200k USD‬‬
 19. 19. ‫שאלות?‬‫מבואות ביזמות עסקית‬ ‫ארז ירושלמי‬ ‫835886-4450‬ ‫‪erezyerush@gmail.com‬‬

×