Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ankle Brachial Index

1,898 views

Published on

Ankle Brachial Index Türkçe ve İngilizce Çeviri

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Ankle Brachial Index

  1. 1. ANKLE BRACHIAL INDEX Türkçe ve İngilizce Çeviri Ankle Brachial Index Hakkında Kısa Bilgilendirme… 22.06.2014
  2. 2. 1 INDICATIONS  Over the age of 60  Over age 50 if diabetic or smoker  Screenin for atheroslerosis  Evaluation of leg pain  Evaluation for lower - extremity ischemia  Claudication  Pain at rest  Foot ulcers or gangrene  Lower – extremity trauma  Prognosis for diffuse vascular disease  Evaluate success of surgery  Anjioplasty  Stenting  Lower – extremity bypass surgery CONTRAINDICATIONS  Excruciating pain in the leg or foot  Deep venous thrombosis  Calcified, incompressible vessels EQUIPMENT 1) Doppler (signal of 8 to 9 Mhz) 2) Ultrasound gel 3) Blood Pressure Cuff(40% of limb circumference) 4) Gloves 5) Napkin ENDİKASYONLAR  60 yaşın üzerinde  50 yaşın üzerinde diyabetik veya sigara içen  Ateroskleroz için tarama  Bacak ağrısı değerlendirilmesi  Alt ekstremite iskemi değerlendirilmesi  Topallama  İstirahatte ağrı  Ayak ülseri veya gangren  Alt ekstremite de travma  Yaygın vasküler hastalık için prognoz  Cerrahinin başarısını değerlendirmek  Anjiyoplasti  Stent uygulaması  Alt ekstremite bypass ameliyatı KONTRENDİKASYONLAR  Bacakta veya ayakta dayanılmaz ağrı  Derin ven trombozu  Kalsifikasyon, sıkıştırılamaz damarlar EKİPMAN 1) Doppler ( 8-9 Mhz lik sinyal ) 2) Ultrason jeli 3) Kan basınç manşeti ( %40 uzuv çevresi) 4) Eldicen 5) Peçete
  3. 3. 2 RIGHT AND LEFT ANKLE BRACHIAL INDEX SAĞ VE SOL ANKLE BRACHİAL INDEX
  4. 4. ANKLE BRACHIAL INDEX TABLE 3
  5. 5. ANKLE BRACHIAL INDEX TABLO 4

×