Nies li jghinuna

3,222 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Nies li jghinuna

 1. 1. Xog]olXog]ol Niltaqgħu ma’Niltaqgħu ma’ nies li jgħinuna ...nies li jgħinuna ...
 2. 2. Isajjar ikel bnin. Ikun ċert li l-ikel li qed isajjar hu tajjeb għas-saħħa.
 3. 3. Ibiegħ laħam frisk u sustanzjuż. Issiblu minn kollox : ċanga, majjal, ħaruf.
 4. 4. Iqum kmieni filgħodu u jmur jibda jibni d-djar. Jaħdem barra kemm jekk temp kiesaħ u jekk temp sħun.
 5. 5.  Jitfi n-nar. Isuq karozza kbira ħamra u jdoqq s-sirena.  Jissogra ħajtu biex isalva lil ħaddieħor.
 6. 6.  Isewwi il-magna tal-karozza.  Inaddaflek il- magna tal-karozza u jibdillek iż-żejt tal-magna.
 7. 7. Tabib ta’ l-g]ajnejn.  Jiċċekkjalek il-vista t’għajnejk u jekk ikollok bżonn jordnalek nuċċali.
 8. 8.  In-nies jixtru l- mediċina mingħandi.  Jien nieħu ħsieb li nagħtihom id-doża meħtieġa.
 9. 9.  Ta]demfl- isptar.  Tieħu ħsieb il- pazjenti.  Tgħin lit-tabib waqt xi operazzjoni.
 10. 10. Inżur lill-morda.  Nagħti l- mediċina lill- pazjenti tiegħi biex ifiequ.
 11. 11. Nieħu ħsieb is- snien tan-nies.  Ġieli jkolli nimla, naqla’ jew innaddaf is-snien.
 12. 12. Nidderieġi t-traffiku. Nieħu ħsieb li kulħadd jobdi l-liġijiet.  Nagħti xi ċitazzjoni meta xi ħadd isuq bi traskuraġni.
 13. 13.  Naqta’ x-xagħar lin-nies.  Ġieli nqaxxar il- leħja lill-irġiel.
 14. 14.  Filgħodu kmieni ndur il-kaxxi tal- posta u niġbor l-ittri tan-nies. Matul il-ġurnata ndur u nqassam l-ittri fid-djar.
 15. 15. Jien naħdem fi skola. Nipprepara l- lezzjonijiet id-dar u niġi fil-klassi biex ngħallem lit-tfal ħafna affarijiet.
 16. 16.  Taħsel il-platti, tixxotta, tnaddaf u tipprepara l-ikel.  Taħsel il-ħwejjeġ, tonxorhom u tgħaddihom.
 17. 17. Min Jien?
 18. 18. Min Jien?  Nieħu ħsieb il-pazjenti. Ngħinhom biex jieħdu l-mediċina.  Ġieli nagħti xi inġekxin. infermiera
 19. 19. Min Jien?  Jien tabib ta’ l-għajnejn. Ngħid lin-nies biex jaqrawli minn fuq ċart biex niċċekja l-vista.  Ġieli ngħid lin-nies li għandhom bżonn nuċċali. okulist
 20. 20. Min Jien?  Nilbes boilersuit biex ma nitħammiġx biż-żejt. Insewwi l-magni tal- karozzi.  Nibdel iż-żejt tal- magna tal-karozzi. mekkanik
 21. 21. X’jagħmel it-tabib?X’jagħmel it-tabib? Isaqqi l- pjanti? Ifejjaq il- morda? Inaddaf il- ħġieġ? A B C
 22. 22. X’jagħmel l-għalliem?X’jagħmel l-għalliem? Isajjar ikel bnin? Iqassam l- ittri? Jgħallem lit- tfal? A B C
 23. 23. X’jagħmel il-qassis?X’jagħmel il-qassis? Iqarben lin- nies? Jagħti l-inġekxins? Isaqqi l-qsari? A B C
 24. 24. X’tagħmel il-ħajjataX’tagħmel il-ħajjata?? Naħsel xagħar in- nies. Nonxor u ngħaddi l- ħwejjeġ. Inħit il-ħwejjeġ. A B C
 25. 25. Nieħu ħsieb il-ġnien. Mara tad-dar Dentist Ġardinar
 26. 26. Insajjar ikel bnin. Kok Bennej Pustier
 27. 27. Inbiegħ il-ħaxix. Mastrudaxxa ħajjata Tal-Ħaxix
 28. 28. TMIEM

×