Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kif ghaddejt il-vaganzi tas-sajf - Punti ta' ghajnuna

1,639 views

Published on

  • Be the first to comment

Kif ghaddejt il-vaganzi tas-sajf - Punti ta' ghajnuna

  1. 1. Kif għaddejt il-vaganzi tas-sajf
  2. 2. <ul><li>Meta bdew il-vaganzi tas-Sajf? </li></ul><ul><li>Għaliex ħadt gost fil-vaganzi? </li></ul><ul><li>X’kont tagħmel xħin tqum filgħodu? </li></ul><ul><li>Kont tmur ‘summer school’? </li></ul><ul><li>Ġieli għint lil ommok fil-faċendi? X’kont tagħmel? </li></ul>
  3. 3. 6.Kif kien it-temp? F’Liema bajja kont tmur tgħum? X’kont tagħmel hemm? 7. X’kotba qrajt? Xi programmi tat-televixin kont tara? 8. Sifirt mal-familja? Jekk iva, iddeskrivi fejn u x’għamilt.
  4. 4. 9. Liema kien il-program favorit tiegħek fuq it-televixin? 10. Mort xi festa? X’għamilt fil-festa tar-raħal tiegħek? 11.Kif ħassejtek xħin il-vaganzi waslu biex jispiċċaw? 12. Għaliex ferħana imma li erġajna bdejna l-iskola?
  5. 5. ESPRESSJONIJIET <ul><li>Kienet sħana qawwija </li></ul><ul><li>Il-baħar kalm qisu żejt </li></ul><ul><li>Qtajt xewqa kbira li kelli li kienet….. </li></ul><ul><li>Ġieli qomt kmieni mas-serduq </li></ul><ul><li>Nirringrazzja lil Alla li s-sajf għadda b’wiċċ il-ġid </li></ul><ul><li>Fl-aħħar kelli seba’ mitt sena li………… </li></ul>
  6. 6. Issa ser tikteb is-sentenzi tiegħek dwar kif qattajt il-vaganzi tas-sajf
  7. 7. Ms. M. Bajada Yr 4.2 Tmiem

×