Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio power point projecte-1x1

1,098 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio power point projecte-1x1

 1. 1. eduCAT1x1 <ul><li>Avantatges i fortaleses de l'ús dels ordinadors a l'aula     1. Sintonia més plena amb les tecnologies que utilitzen els alumnes. És una eina molt propera a la realitat social actual dels nois i noies, que permet que s'utilitzi com a: </li></ul><ul><ul><ul><li>font d'informació (llibre digital, internet...) - eina d'edició (llibreta) - mitjà de comunicació </li></ul></ul></ul><ul><li>     2. El fet de poder utilitzar recursos audiovisuals per presentar els continguts, fa que hi hagi més motivació per escoltar les explicacions i per aprendre i fa que els entenguin millor i més ràpidament.      3. Permet fer un seguiment més personalitzat del treball de l'alumne i atendre la diversitat .      </li></ul>
 2. 2. eduCAT1x1 Avantatges i fortaleses de l'ús dels ordinadors a l'aula 4. Aprofitar la oportunitat per treballar amb metodologies no tan tradicionals : treball col·laboratiu a partir de WebQuests, documents compartits de Google, Wikis...        5. Modernització  de les aules i de les eines de treball dels centres.     6. Activitats d' autocorrecció que faciliten la feina al professorat (Moodle i llibres digitals).        7. Pot ser un mitjà d' autorregulació (el Moodle o alguns llibres digitals, afavoreixen la retroacció, de manera que l'alumne pot veure la nota que va traient i els comentaris de com està treballant).
 3. 3. eduCAT1x1 Desavantatges i debilitats de l'ús dels ordinadors a l'aula       1. L'alumnat associa l'ordinador a un element d'oci i cal anar transformant aquesta visió lúdica cap a una visió d'ús educatiu. Necessitat d'establir normes per que no es converteixi l'ordinador en un element de joc i distracció. Dificultat en el control de què estan fent en cada moment.     2. No tots els alumnes tenen connexió a internet a casa seva i, per tant, s'ha d'establir algun mecanisme per facilitar l'accés.     3. Cal tenir previst un pla B preparat en el cas de falta de connexió al centre o a la plataforma de llibre digital.     
 4. 4. eduCAT1x1 4. Falles de connectivitat en alguns ordinadors o ordinadors que no funcionen . Cal tenir previstos alguns ordinadors de préstec a cada aula.     5. No tot el professorat es sent prou segur o té prous habilitats digitals .     6. En les hores de guàrdia cal crear un protocol per tal de que els alumnes utilitzin l'ordinador, si és que realment és necessari, de forma correcta.      7. Resolució lenta de problemes tècnics concrets dels ordinadors dels alumnes i temps que estan sense ordinador mentre el tenen en reparació en el servei tècnic.        8. Canvis o pèrdua d'algunes habilitats com , per exemple, la comprensió lectora , que es fa de forma molt ràpida, superficial i que comporta greus errors. Els fa més mandra escriure i treballar en una llibreta.        9. En el nostre cas, mal funcionament de la plataforma Digital-Text.
 5. 5. eduCAT1x1 Normativa de gestió d'aula i de gestió de centre     1. L'ordinador és una eina d'ús acadèmic i, per tant, no es pot fer servir per a cap altra finalitat personal o particular, com a ara descarregar o desar música, fotos, vídeos, xatejar...     2. Només es permet la instal·lació de nous programes i aplicacions quan ho autoritzi un professor/a de l'equip docent.     3. Tindrà la consideració de falta greu la instal·lació de programes de descàrrega com ara Emule, Ares... La comissió de convivència sancionarà l'alumnat que instal·li aquest programari. Cal tenir en compte que es tracta d'una activitat il·legal que, a més, genera un perjudici directe a tot l’institut en reduir l'ample de banda.     4. Cal tenir en el sistema operatiu i l'antivirus actualitzats .     
 6. 6. eduCAT1x1 Normativa de gestió d'aula i de gestió de centre     5 . L'escriptori s'ha de mantenir en el seu estat original sense canviar el format.     6. Els arxius de treball es desaran a la unitat D, o en el Documents de GoogleDocs o bé en una unitat externa (Pen-Drive).     7. L'etiqueta enganxada amb les dates que contenen el nom de l'usuari i el password de connexió a la xarxa educat s'haurà de mantenir en bon estat de manera que sempre sigui llegible. No és permès enganxar res sobre la carcassa del PC o sobre la seva tapa .     8. Els ordinadors han d'arribar al centre amb la bateria carregada .         
 7. 7. eduCAT1x1 Normativa de gestió d'aula i de gestió de centre     9. No és permès connectar-se a d'altres webs diferents que les que indiqui el professorat , ni a cap xarxa social o xats, si no és per indicació expressa del professor/a.     10. Si com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes normes , l'institut ha de restaurar l'equip per tal de recuperar la seva funcionalitat, es procedirà a la congelació del PC . Les despeses de restauració de l'equip i posada en marxa seran de 20 euros i aniran a càrrec de l'alumnat que haurà de fer efectives a la secretaria del centre.         
 8. 8. eduCAT1x1 Funcionament a l'aula - Entre classe i classe, i en les sessions en que no s'hagin d'utilitzar, els ordinadors han de romandre en el prestatge/armariet que té assignat cada alumne endollats per carregar la bateria. Quan arriba el professor/a, si troba algun alumne/a amb l'ordinador sobre la taula li requisarà durant 24 hores, tancant amb clau l'ordinador a l'armari de l'aula, i anotarà en el full de registre el dia i hora per tal que el professorat de l'equip docent tingui constància. - Un cop s'hagi engegat l'ordinador , després de la primera classe en que s'hagi utilitzat, ja no s'apagarà fins a la última sessió; es tancarà la tapa i es deixaran en stand-by per tal d'agilitzar l'arrancament quan s'hagi de tornar a fer servir.     
 9. 9. eduCAT1x1 Funcionament a l'aula - En l'estona que el professor/a està fent una explicació, l'ordinador ha d'estar amb la tapa tancada . - No es poden portar els ordinadors al pati . - Només es podran treure de l'aula per anar a aules específiques a fer classe (anglès, música, hores B, optatives, grups de reforç...) - No es pot escoltar música mentre es treballa ni a les hores de guàrdia. - En les aules en les que hi ha armariet, cada alumne s'ha de responsabilitzar de tancar-lo amb clau , especialment quan l'aula quedi buida.     
 10. 10. eduCAT1x1 Coses a tenir en compte - Cal fer sessions de formació als alumnes en responsabilitat i bon ús d'internet i informar dels perills que suposa : donar informació personal, atemptar contra el dret d'imatge, deixar per escrits comentaris inoportuns o fora de to, suplantació de personalitat, apropiar-se de continguts amb drets d'autor. - Potser caldria plantejar-se dedicar part de l'horari del primer trimestre en totes les àrees a reforçar la competència i habilitat digital (ensenyar-los a utilitzar el Moodle, els documents compartits de Google, mecanografia...)     
 11. 11. eduCAT1x1 <ul><li>Coses a tenir en compte </li></ul><ul><li>- Quan l'alumnat treballa amb els ordinadors, el professor/a s'ha de situar al darrera de la classe per tenir control de totes les pantalles i del treball que estan fent. - El centre ha de dissenyar com treballar i avaluar la competència digital i establir: què, ens quins cursos i com s'haurà de fer . - Utilitzar les TIC quan portin un valor afegit. - Proposta de distribució del temps a l'aula: </li></ul><ul><ul><ul><li>- 25%: explicacions del professorat, - 25%: treball (individual o grupal) amb l'ordinador - 25%: exposicions dels treballs de l'alumnat - 25%: treball (individual o grupal) dels alumnes sense ordinador </li></ul></ul></ul><ul><li>     </li></ul>
 12. 12. eduCAT1x1 <ul><li>Entorns virtuals d’aprenentatge </li></ul><ul><li>i Recursos digitals </li></ul><ul><ul><ul><li>Moodle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blocs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llibres digitals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Google (documents compartits) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>JClic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quaderns virtuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pissarres digitals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Youtube </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul></ul><ul><li>     </li></ul>

×