Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buku perpaduan 4 7

2,187 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Buku perpaduan 4 7

 1. 1. 1 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Renungan Terawal…Dengan Nama Allah Yang Maha Suci Dari DiserupakanDengan Sesuatu. Tidak Dibatasi Ruang & Waktu.Di Atas Kesucian Rasul Muhammad Saw. PenyebarRahmat Ke Serata Alam. Penyempurna Akhlak Umat Manusia.Di Atas Kehormatan Para Imam Ahlul Bait Keluarga SuciRasul. Disertakan Kesetiaan Para Sahabat Yang MengikutiPetunjuk Hidayah.Kami (Sunni-Syiah-Salafi) Menyeru Seluruh Umat ISLAMKhususnya Di Malaysia. Pemilik Hati, Jiwa & Peradaban AgarBangkit Bersatu Mempertahankan Keamanan & KedamaianNegara Kita - Kebebasan Beragama Kita - Hak PerlembagaaanNegara Kita Dari Dakyah Kaum Khawarij - Nawasib - Takfiri(Gerakan Terroris Kafir-Mengkafir, Sesat-Menyesat & Bunuh-Membunuh Sesama Muslim) Yang Merupakan Agen Israel -Zionis - Amerika - Imperialis. Pengamal Rasuah & KezalimanAtas Nama Islam. Hindar & Tinggalkan Sikap & FahamanMereka Dari Bumi Ini! Bumi Malaysia Tercinta.
 2. 2. 2 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!- Siapa Khawarij - Nawasib - Takfiri (Gerakan Terroris Kafir-Mengkafir, Sesat-Menyesat & Bunuh-Membunuh SesamaMuslim)?Khawarij - Nawasib - Takfiri Adalah Kelompok YangMenyakiti & Memusuhi Ahlul Bait Dengan Perkataan &Perbuatan!Khawarij - Nawasib - Takfiri Adalah Musuh Al-Quran &As-Sunnah Yang Mewajibkan Cinta Kasih Kepada Ahlul BaitYang Disucikan!Khawarij - Nawasib - Takfiri Adalah Musuh Kesatuan,Perpaduan, Persaudaraan & Kedamaian!Khawarij - Nawasib - Takfiri Penganjur Perpecahan,Permusuhan, Kezaliman, Keganasan, Kesyirikan, Kemurtadan& Kekafiran!Khawarij - Nawasib - Takfiri Penyebar Slogan Kafir-Mengkafir, Sesat-Menyesatkan & Bunuh-Membunuh!Khawarij - Nawasib - Takfiri Terawal Terdiri DariPemuka-Pemuka Arab Quraisy. Yang Meragui Ke-Rasul-anMuhammad Saw Ketika Perjanjian Hudaibiyah Dimeterai. YangMenentang Perintah Rasul Untuk Bersama Tentera Usamahbin Zaid. Yang Menentang Perlantikan Ali Oleh Allah & RasulSebagai Mawla Umat Islam Sesudah Nabi. Yang Menolak
 3. 3. 3 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Ketinggian Maqam Ahlul Bait Sebagai Gandingan Utama Al-Quran (Hadits Tsaqalain). Yang Mengepung & Menyalakan ApiDi Sekeliling Rumah Ali & Ahlul Bait Rasul Hanya UntukMemaksa Mereka Memberi Bai`at. Yang membunuh FatimahAz-Zahra Penghulu Wanita Di Dunia & Di Syurga. Yangmenentang Di Medan Siffin, Jamal, Siffin & Nahrawan…Khawarij - Nawasib - Takfiri Adalah Puak YangMembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Juga Puak YangMenentang Ali bin Abi Thalib - Insan Terawal Yang MemelukIslam & Yang Terakhir Keluar Selepas MenyempurnakanJenazah Suci Rasul. Beliau Pengganti Diri Nabi & Khalifah ar-Rasyidin Yang Sah Di Sisi Umat Islam. Ibnu Muljam al-KharijiPembunuh Ali bin Abi Thalib!Khawarij - Nawasib - Takfiri Adalah Yazid bin Muawiyah,Umar bin Saad & Syimir Yang Memanah, Membunuh &Memenggal Kepala Husein bin Ali Cucunda Rasul Saw & KetuaPemuda Penghuni Syurga Di Medan Karbala!Khawarij - Nawasib - Takfiri Adalah Pencaci-Maki &Pembunuh Para Imam Ahlul Bait. Pembunuh & Pencaci-MakiTersebut Terdiri Dari Kalangan Penguasa & Raja-Raja BaniUmayyah & Abbasiyah! Ahlul Bait Dicaci Maki Di Atas MimbarMasjid Selama 40 Tahun. Para Imam Ahlul Bait Iaitu Hasan al-Mujtaba, Ali as-Sajjad, Muhammad al-Baqir - Ja`far as-Sodiq -
 4. 4. 4 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Musa al-Kazhim - Ali ar-Redha - Muhammad al-Jawad - Ali al-Hadi - Hasan al-Askari Telah Dipenjara & Dibunuh DenganRacun!Ingatlah Bahawa Ahlul Bait Adalah Keluarga Rasul SawYang Dihormati & Dicintai Oleh Kami Bermazhab Sunni - Syiah- Salafi. Cinta-Kasih Kepada Ahlul Bait Merupakan KewajipanMutlak Yang Diwartakan Al-Quran & As-Sunnah. Firman AllahSwt:‫ﻰ‬‫ﺑ‬‫ﹸﺮ‬‫ﻘ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﺩ‬‫ﻮ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬‫ﺇ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﺍﺟﺮ‬ ‫ﻪ‬‫ﹶﻴ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﹸﻢ‬‫ﻜ‬‫ﹸ‬‫ﻟ‬‫ﺍﺳﺄ‬ ‫ﹶ‬‫ﻻ‬ ‫ﹸﻞ‬‫ﻗ‬“Katakanlah (Wahai Muhammad): Tidak aku meminta upahdari kamu atas seruan dakwah ini melainkan cinta-kasihkepada Ahlul Baitku” [asy-Syura: 23]Sabda Nabi Saw:‫ﺰ‬‫ﺇﻟ‬‫ﻣ‬‫ﻣ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﹶ‬‫ﻮ‬‫ﺩ‬‫ﺗ‬‫ﻨ‬‫ﺎ‬‫ﹺ‬‫ﻞ‬‫ﺃﻫ‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺖ‬‫ﻴ‬‫ﻓ‬‫ﻧ‬‫ﺈ‬‫ﻪ‬‫ﻣ‬‫ﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻲ‬‫ﷲ‬‫ﺍ‬‫ﹶ‬‫ﻭ‬‫ﹸ‬‫ﻫ‬‫ﹶ‬‫ﻮ‬‫ﹶ‬‫ﻳ‬‫ﹶ‬‫ﻮ‬‫ﺩ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ﺍ‬‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﻊ‬‫ﻔ‬‫ﹶﻨ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶ‬‫ﻻ‬ ‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﺴ‬‫ﻔ‬‫ﻧ‬ ‫ﻱ‬‫ﺬ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺍ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺘ‬‫ﻋ‬‫ﺎ‬‫ﻔ‬‫ﺸ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﺔ‬‫ﻨ‬‫ﳉ‬‫ﺍ‬ ‫ﻞ‬‫ﺧ‬‫ﺩ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻘ‬‫ﺣ‬ ‫ﺔ‬‫ﻓ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻌ‬‫ﻤ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬‫ﺇ‬ ‫ﻪ‬‫ﻠ‬‫ﻤ‬‫ﻋ‬“Kekalkanlah cinta-kasih kepada kami Ahlul Bait. Sesiapayang menghadap Allah dengan mencintai kami, ia akanmasuk ke Syurga melalui syafaat kami. Demi jiwaku yangberada di dalam genggamanNya! Sesungguhnya tidak
 5. 5. 5 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!bermanfaat amalan seseorang hamba melainkan denganmengenali hak kami Ahlul Bait”1Sabda Rasul Saw lagi:‫ﺎﺭ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﻪ‬‫ﻠ‬‫ﺧ‬‫ﺩ‬‫ﺍ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬‫ﺇ‬ ‫ﺪ‬‫ﺍﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻀ‬‫ﻐ‬‫ﹸﺒ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶ‬‫ﻻ‬ ‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﺴ‬‫ﻔ‬‫ﻧ‬ ‫ﻱ‬‫ﺬ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺍ‬‫ﻭ‬“Demi jiwaku di genggamanNya! Tidak membenci kamimelainkan ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka!”2Inilah Diantara Keagungan Maqam Ahlul Bait YangDitetapkan oleh Allah Swt & RasulNya Saw. Pembenci MerekaMerupakan Golongan Hina & Ahli Neraka!- Khawarij - Nawasib - Takfiri (Gerakan Terroris Kafir-Mengkafir, Sesat-Menyesat & Bunuh-Membunuh SesamaMuslim) Zaman ModenKhawarij - Nawasib - Takfiri Zaman Moden IalahPemerintah-Pemerintah Arab Saudi & Kuncu-Kuncunya Yang1Ihyaul Mayyit: No. 18, As-Sawa`iq Al-Muhriqah: Hal. 138, Yanabi`ulMawaddah: Hal. 293 & Majma`uz Zawaid: 9/172.2Mustadrak al-Hakim: 3/150. Al-Hakim mengatakan sanad hadits shahihatas syarat Muslim tetapi dia tidak mengeluarkannya. Diperakui olehZahabi. Shahih Ibnu Hibban: 15/435 dan Ad-Durul Mantsur: 7/349.Tafsiran ayat Mawaddah.
 6. 6. 6 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Mempergunakan Agama Islam Bagi Memecah-BelahkanPerpaduan, Kesatuan & Persaudaraan Umat Islam Sunni -Syiah - Salafi.Khawarij - Nawasib - Takfiri Zaman Moden Di MalaysiaAdalah Ustaz, Ustazah, Dr, Prof Penganjur Kafir-Mengkafir,Sesat-Menyesat & Bunuh Membunuh Sesama Muslim!Khawarij - Nawasib - Takfiri Zaman Moden TelahMenggunakan “Ulama Jahat” & “Pengikut Sunni-Syiah-Salafi”Ekstrim Untuk Mengkafir, Menyesatkan & Membunuh UmatIslam Sunni - Syiah - Salafi!Puak Khawarij - Nawasib - Takfiri Zaman Moden LupaBahawa Umat Islam Sunni - Syiah - Salafi Hanya Mengguna-pakai Nama “Al-Islam”. Penganut Ajaran Al-Quran, As-Sunnah& Ahlul Bait Hanya Dikenali Sebagai Muslim & Mukmin!Puak Khawarij - Nawasib - Takfiri Zaman Moden LupaBahawa Revolusi Islam Iran Yang Dipimpin Oleh ImamKhomeini (Syiah) Telah Menentang Syiah Yang Zalim &Diktator (Syah Iran)! Gerakan Ikhwanul Muslimin YangDiasaskan Oleh Imam Hasan al-Banna (Sunni) TelahMenentang Sunni Yang Zalim! Gerakan Islahiah Yang DiterajuiJamaluddin Al-Afghani & Muhammad Abduh (Salafi) TelahMenentang Sunni-Salafi Yang Zalim & Ekstrim! Ketiga-TigaGerakan Tersebut Tidak Berdiri Di Atas Mazhab Masing-
 7. 7. 7 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Masing. Hanya AL-ISLAM Yang Menjadi Dasar Perjuangan &Kejayaan!Puak Khawarij - Nawasib - Takfiri Zaman ModenMenjadi Peranan Utama Bagi Skrip Yang Berkisarkan AjaranZionisme Telah Ditulis, Direncana & Disusun Semula OlehIsrael - Zionis - Amerika. Plot Utama Cerita Bertemakan“Pecah-Belah Kesatuan & Barisan Umat Islam!” - “TimbulkanKebencian Sesama Umat Islam!” - “Bangkitkan SentimenKetaksuban Umat Islam Dengan Isu Perbezaan Mazhab!” &“Kuasai Mereka Untuk Merampas Kekayaan Umat Islam!”.Segala Tema Ini Hanya Akan Berjaya Jika Ia Dilaksanakan DiAtas Nama Islam & Bantuna Penganut Agama Islam Sendiri.Pembikinan “Kisah Benar” Ini Sedang Giat Dijalankan!Siri Demi Siri Rancak Dipertontonkan Kepada Umat ManusiaSeluruh Dunia. Lakonan Mantap & Jalan Penceritaan TelahMemberi Pengaruh Yang Besar Kepada Penonton MuslimYang Jahil, Buta & Taksub. Muslim Sunni Mengkafirkan MuslimSyiah. Muslim Syiah Mengkafirkan Muslim Sunni. Muslim Sunni& Syiah Mengkafirkan Muslim Salafi. Muslim SalafiMengkafirkan Muslim Sunni & Syiah. Akhirnya Barisan UmatIslam Menjadi Lumpuh & Mereka Berjaya Dimusnahkan Oleh“Penulis Skrip” Yang Bercita-Cita Menghancurkan AL-ISLAMHingga Ke Akar Umbi! Seterusnya, Umat Islam Tinggal Di
 8. 8. 8 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Belakang Kerana Penjajahan Minda. Minda Umat Islam HanyaDiguna-Pakai Untuk Isu-Isu Yang Merosak Kesatuan &Perpaduan Mereka Sendiri. Inilah Kisah Sebenar YangDisabdakan Rasul Saw:‫ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻷﻛﻠﺔ‬ ‫ﺗﺪﺍﻋﻰ‬ ‫ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺍﻷﻣﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﻜﻢ‬ ‫ﺗﺪﺍﻋﻲ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻮﺷﻚ‬‫ﻗﺼﻌﺘﻬﺎ‬.‫ﻗﺎﺋﻞ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬:‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﻳﻮﻣﺌﺬ؟‬ ‫ﻗﻠﺔ‬ ‫ﺃﻣﻦ‬:‫ﺃﻧﺘﻢ‬ ‫ﺑﻞ‬‫ﺍﷲ‬ ‫ﻦ‬‫ﻭﻟﻴﻨﺰﻋ‬ ،‫ﺍﻟﺴﻴﻞ‬ ‫ﻛﻐﺜﺎﺀ‬ ‫ﻏﺜﺎﺀ‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻜﻢ‬ ،‫ﻛﺜﲑ‬ ‫ﻳﻮﻣﺌﺬ‬‫ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﻦ‬‫ﻭﻟﻴﻘﺬﻓ‬ ،‫ﻣﻨﻜﻢ‬ ‫ﺍﳌﻬﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﺪﻭﻛﻢ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﻣﻦ‬‫ﺍﻟﻮﻫﻦ‬.‫ﻗﺎﺋﻞ‬ ‫ﻗﺎﻝ‬:‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺍﷲ؟‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﻳﺎ‬ ‫ﺍﻟﻮﻫﻦ‬ ‫ﻣﺎ‬:‫ﳏﺒﺔ‬‫ﺍﳌﻮﺕ‬ ‫ﻭﻛﺮﺍﻫﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ‬.“Akan terjadi bersatunya bangsa-bangsa di dunia menyerbukamu seperti sekelompok orang menyerbu makanan”Salah seorang sahabat bertanya: “Apakah kerana jumlahkami di masa itu sedikit?”.Rasul menjawab: “Jumlah kamu ramai seperti buih dilautan. Namun, Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kamu dan Allah menanamkan penyakit Wahn dalam hatikamu”
 9. 9. 9 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Lalu ada yang bertanya lagi: “Apakah penyakit Wahnitu?”Baginda bersabda: “Cinta kepada dunia dan takut mati!”3Watak Pembantu Khawarij - Nawasib - Takfiri ZamanModen Bagi Memantapkan Jalan Penceritaan Dipilih DariKalangan Muslim Juga. Ali Rustam (Ketua Menteri Melaka)Juanda Jaya (Mufti Perlis) - Asri Abu Talib @ Zainul Abidin(Bekas Mufti Perlis) - Mohd Fauzi Hamat (UM) - Johari Mat(Kias) - Zakaria Stapa ( UKM) - Othman Mustafa (KetuaPengarah JAKIM) - Marzuki Husin (Pengarah JAIS) - AbdulShukor Husin (Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan) - KhusrinMunawi (SUK Negeri Selangor) - Yusoff Abas (Yadim) -Utsman El-Muhammady (Tokoh Maal Hijrah 2005) - Abu HasanDin ( Bekas Imam Masjid Negara) - Wan Zahidi Wan Teh (MuftiWilayah Persekutuan) - Harun Taib (Ketua Dewan Ulama PasPusat) - Wan Alauddin Syeikh Abu Bakar (Pegawai AgamaDaerah Kota Setar) - Ruwaifi Sulaimi (Majalah i) - MohdYaakub Mohd Yunus (Majalah i) - Salahuddin (Majalah i) -Fadhlan Mohd Othman (Majalah i) - Mohd Rahimi Osman3Sunan Abu Daud: No. 4287, Musnad Ahmad: 5/287, Hilyatul Awliya`:1/182 dan Majma`uz Zawaid: 7/287. Ibnu Hajar al-Haitsami mengatakanbahawa hadits diriwayatkan oleh Thabrani dan Ahmad. Sanad Ahmadadalah baik (Jayyid).
 10. 10. 10 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!(UITM) - Arvin Tajri (UIAM) - Zahid Zamri (UIAM) - Asri Yusuf -Rasul Dahri - Fathul Bari - Aziz Hanafi - Hussein Yee (Perkim) -& Kroni Serta Para Pendukung Dakyah Khawarij - Nawasib -Takfiri. Mereka Mengkafirkan & Menyesatkan Umat IslamSyiah Di Malaysia Menerusi Ceramah, Seminar, Tulisan,Syarahan & Pewartaan Fatwa Yang Berlandaskan Fitnah &Pembohongan. Mereka Mengkafirkan & Menyesatkan UmatIslam Sunni Hanya Kerana Isu Bid`ah Membid`ah!“Kisah Benar” Ini Dimasyhurkan Dengan DiberikanPublisiti Meluas Menerusi Akhbar, Majalah & Tabloid. HaslizaHasan (Berita Harian) Hayati (Harian Metro) Amir Abd Hamid(Harian Metro) - Abu Munair Nawawi Subandi (Sinar Harian)Antara Penulis & Wartawan Akhbar Yang Menjadi PenyebarDakyah Mengkafirkan & Menyesatkan Umat Islam Sunni &Syiah Di Malaysia.Mereka Semua Dibayar Kerana Watak-Watak YangDimainkan. Mereka Memutar-Belitkan Ajaran Islam GunaMenghancurkan Perpaduan, Kesatuan & Persaudaraan UmatIslam Sunni - Syiah - Salafi Khususnya Di Malaysia! MerekaPemegang Kuasa Di Jabatan-Jabatan Agama Islam & Media.Mereka Mewartakan Fatwa, Menabur Fitnah &Pembohongan. Mereka Menjadikan Isu Khilafiyah SebagaiSenjata Utama Memusnahkan Perpaduan & Persaudaraan
 11. 11. 11 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Sunni - Syiah - Salafi Di Malaysia! Mereka Mengkafirkan &Menyesatkan Umat Islam Hanya Berlandaskan PerselisihanKecil Sesama Mazhab Islam Sesuai Dengan Skrip Yang DisusunAtur Oleh Pembayar “Duit Tepi” Mereka Iaitu PemerintahArab Saudi - Israel - Zionis - Amerika!! Golongan Imprealis YangTerkutuk!Mereka Semua Adalah Individu Pemegang TampokKuasa Menggubal Hukum Allah & Pembatal Undang-UndangPersekutuan. Mereka Sedang Giat Melakukan PenghapusanEtnik Umat Islam Syiah Di Malaysia Dengan Apa CaraSekalipun. Bahkan Mereka Sedang Perkukuhkan HubunganBaik Dengan Pemerintah-Pemerintah Arab Saudi &Mendapatkan Dana (Budjet) Untuk Melaksanakan AgendaJahat Tersebut.Jangan Terkejut Jika Kami Katakan Bahawa Kamimemiliki Bukti Bahawa Beberapa Orang Tertentu Dari JAKIM,JAIS, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Majlis FatwaKebangsaan (MFK/MKI) & Jabatan-Jabatan Agama Di MalaysiaTelah Menggunakan Wang Biayaan Pemerintah Arab Saudi,Wang Zakat Masyarakat Islam di Malaysia, Wang Cukai RakyatMalaysia Bagi Membiaya Badan-Badan NGO Untuk Sama-Sama Menyempurnakan Agenda Memusnahkan Kesatuan,Perpaduan & Kasih Sayang Umat Islam (Ahli Sunnah, Syiah &
 12. 12. 12 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Salafi) Di Malaysia. Tidak Cukup Dengan Itu, Pihak JAKIMMencipta Pula NGO-NGO Tambahan Sebagai MengelabuiMinda & Mata Masyarakat Malaysia Kononnya AgendaPenghapusan & Pemusnahan Mereka Telah Disokong OlehMasyarakat Malaysia Sendiri. Hati-hati Dengan GolonganManusia Yang Bertopengkan Pangkat & Kedudukan Ini.Aktiviti & Agenda Jahat Mereka Disembunyikan Oleh Pihak-Pihak Tertentu Sebab Pihak-pihak Tersebut Adalah Kuncu &Kroni Mereka. Sebelum Terlambat, Kita Rakyat Malaysia(muslim Ahli Sunnah, Syiah & Salafi) Wajib MenentangKejahatan Mereka.Mereka Inilah Kaum Khawarij - Nawasib - Takfiri ZamanModen Penyebar Kebatilan - Kepalsuan & Pembohongan KeAtas Muslim Syiah Pencinta - Pembela & Pengikut Tulen Al-Quran, As-Sunnah & Ahlul Bait!Tiada Yang Memusuhi Muslim Syiah Melainkan MerekaDari Golongan Khawarij - Nawasib - Takfiri & Munafik YangBersembunyi Di Sebalik Nama Islam!- Siapa Syiah?Syiah Adalah Muslim & Mukmin Yang 100% Mencintai -Mematuhi & Mentaati Allah & RasulNya!
 13. 13. 13 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Syiah Adalah Pencinta & Pengikut Ajaran Al-Quran, As-Sunnah & Ahlul Bait Sebagaimana Yang Diperintahkan Al-Quran & As-Sunnah!Syiah Sentiasa Bersama Rasul & Sentiasa Berada DalamJamaah (kumpulan) Yang Dipimpin Oleh Baginda Rasul & ParaImam Ahlul Bait Yang Disucikan Oleh Allah Swt!Syiah Golongan Yang 100% Mengikut Petunjuk & AjaranAl-Quran & As-Sunnah!Syiah Adalah Ahlus Sunnah Kerana Hanya Mereka YangMenerima & Mengikuti Secara Mutlak Kepimpinan (Wilayah /Mawla ) Allah & Rasul!Selepas Kewafatan Rasul. Syiah Adalah Jamaah YangMutlak Menerima Kepimpinan (Wilayah / Mawla) Allah (al-Quran), Rasul (as-Sunnah) & Ahlul Bait!Syiah Adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Terawal &Tulen!Syiah Adalah Mazhab Ajaran Al-Quran, As-Sunnah &Ahlul Bait Yang Menekankan Cinta Kasih Kepada Perpaduan &Persaudaraan Sesama Umat Islam. Perpaduan Ini PernahDilaungkan Oleh Pemimpin Revolusi Islam Iran Al-Marhum Al-Imam Ruhullah Al-Khomeini Ketika Beliau MengisytiharkanBahawa Tarikh 12 Hingga 17 Rabiul Awwal - Yang MerupakanHari Kelahiran Nabi Muhammad Saw - Sebagai “Minggu
 14. 14. 14 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Perpaduan Umat Islam”. Program Minggu Perpaduan IniDiadakah Pada Setiap Tahun Dengan Mengundang ParaUlama Dari Pelbagai Negara Islam Termasuk Malaysia BagiMembincangkan Isu-Isu Yang Berkaitan Dengan MasalahUmat Islam Masa Kini.- Hubungan Islam & Iman Antara Sunni - Syiah - SalafiSunni - Syiah - Salafi Bersaudara & Bersatu MenyembahAllah Yang Maha Sempurna.Sunni - Syiah - Salafi Bersaudara & Bersatu Menjunjung -Memartabat & Mengikut Petunjuk Al-Quran Yang Suci DariSebarang Penambahan & Kekurangan.Sunni - Syiah - Salafi Bersaudara & Bersatu Mengakui &Beriman Kepada Para Rasul & Nabi Utusan Allah Sejak AdamHingga Muhammad.Sunni - Syiah - Salafi Bersaudara & Bersatu MengikutHidayah Petunjuk As-Sunnah Nabi Terakhir BernamaMuhammad Saw.Sunni - Syiah - Salafi Bersaudara & Bersatu MengikutPetunjuk al-Quran & as-Sunnah Tentang Kesucian &Ketinggian Maqam Ahlul Bait Rasul Saw.
 15. 15. 15 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Sunni - Syiah - Salafi Bersaudara & BersatuMempertahankan Aqidah Islam Yang Diajarkan Oleh Allah (al-Quran & Rasul (as-Sunnah) Yang Menentang Dengan KerasSegala Perkara & Dakwaan Yang Menyekutukan Allah Swt.Juga Menentang Dengan Keras Ke Atas Sesiapa Sahaja YangMerendahkan Martabat Para Nabi & Rasul.Sunni - Syiah - Salafi Bersaudara & Bersatu. TidakMungkin Keduanya Saling Mengkafir & Menghalalkan DarahSaudara Semuslimnya!Sunni - Syiah - Salafi Bersatu Memperhambakan DiriKepada Allah “Tuhan” Yang Maha Sempurna Sifat Zat &PerbuatanNya. Tiada Satupun Yang Dapat Disamakan DenganKesempurnaanNyaYang Hakiki & Mutlak!Sunni - Syiah - Salafi Bersatu Mengikuti As-Sunnah(Perkataan - Perbuatan - Petunjuk - Tauladan) Rasul Saw YangSempurna Ajaran & Akhlaknya. Peranan Baginda Hidup Di SisiUmat Islam Sunni - Syiah - Salafi Buat Selama-Lamanya TanpaTerhad Ketika Hayatnya Sahaja.Sunni - Syiah - Salafi Bersatu Mentaati Perintah Al-Quran& As-Sunnah Yang Memerintahkan Taat Kepada Pemerintah &Kerajaan Yang Adil Yang Menegakkan DemokrasiBerperlembagaan. Rakyat Bebas Beragama & Beramal. RakyatBebas Menubuhkan Apa Jua Bentuk Yayasan Selama Mana Ia
 16. 16. 16 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Tidak Berlanggar & Bertentangan Dengan Al-Quran & As-Sunnah & Perlembagaan Negara.Sunni - Syiah - Salafi Di Malaysia Tidak DituntutMelakukan Revolusi Seperti Iran & Negara-negara Lain. KetikaItu Mereka Bangkit Hanya Untuk Mendapatkan Demokrasi.Sebaliknya, Malaysia Sudah Dibina Atas Demokrasi &Berpelembagaan! Rakyat Malaysia Telahpun Diberikan HakYang Saksama Oleh Pihak Pemerintah Yang Adil & Telus.Terima Kasih Malaysia!!Namun, Puak Khawarij - Nawasib - Takfiri ZamanModen Merupakan Penentang Sistem Demokrasi. MerekaMewajibkan Rakyat Taat Kepada Sistem Monarki DiktatorAutokratik Seperti Arab Saudi. Rakyat Tidak Diberi KebebasanBeragama. Bahkan Mereka Menghapuskan Etnik MazhabSyiah Sebagaimana Berlaku Di Malaysia (1996 hingga Kini) &Bahrain (2011).Syiah Dituduh Sebagai Rafidhah4Oleh Musuh-MusuhIslam (Israel - Zionis - Amerika - Imprealis) & Munafik4Rafidhah bermakna Penentang. Ia dilabelkan kepada Syiah (Pengikut)Ali & Ahlul Bait selepas kewafatan Rasul s.a.w oleh pihak kerajaan baniUmayyah & Abbasiyah sebagai sebuah jenama atau label bagi“Penentang Kerajaan”. Kemudian jenama dan label itu diselewengkanpula oleh musuh-musuh Islam sebagai Penentang kebenaran Islam.
 17. 17. 17 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Bertopengkan Islam. Mereka Memburukkan Nama Syiah YangMencintai & Mengikuti Kepimpinan Allah (al-Quran), Rasul (as-Sunnah) & Ahlul Bait. Tujuan Utama Mereka Tiada Lain HanyaUntuk Mengeluarkan Syiah Dari Kelompok Islam Yang Sah DiSisi Al-Quran - As-Sunnah & Para Ulama Dunia Islam.Perhatikanlah Ucapan Imam Syafi`ie rahimahullah YangTersisip Kecintaan - Kesatuan & Perpaduan Umat Islam AntaraMazhab Islam Sunni - Syiah - Salafi:‫ﺎ‬‫ﻳ‬ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﺖ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﺁ‬‫ﹸﻢ‬‫ﻜ‬‫ﺒ‬‫ﺣ‬*‫ﻥ‬‫ﹸﺮﺁ‬‫ﻘ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﺽ‬‫ﹶﺮ‬‫ﻓ‬‫ﻪ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﺰ‬‫ﺃﻧ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﹶﺨ‬‫ﻔ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹺ‬‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﻈ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﻜ‬‫ﻴ‬‫ﻔ‬‫ﻜ‬‫ﻳ‬‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﻜ‬‫ﻧ‬‫ﺃ‬*‫ﹶ‬‫ﻻ‬ ‫ﹸﻢ‬‫ﻜ‬‫ﹶﻴ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬‫ﺼ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶﻢ‬‫ﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﻪ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﺻ‬Jenama tersebut tersebar masyhur hingga di zaman imam Syafi`ierahimahullah sebagai jenama utama penentang kerajaan dan kebenaranIslam. Al-Imam lebih mengetahui kebenaran bahawa, walaupun “labeljenama” ciptaan itu mempengaruhi masyarakat di zaman beliau yangberfikiran bahawa Syiah (Rafidhah) adalah golongan Penentang. Namunbeliau tidak peduli dengan apa jua jenama dan label. Ia tiada lain hanyakerana cinta kasih dan kewajipan mengikut petunjuk Ahlul Bait adalahperintah Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) yang beliau junjung dantaat tanpa berbelah bagi.
 18. 18. 18 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!“Wahai Ahlul Bait Rasulullah. Kecintaan kepadamumerupakan sebuah kefardhuan dari Allah menerusi al-Quranyang diturunkan olehNya. Cukuplah bagi kamu kebanggaanyang agung itu. Sesungguhnya, sesiapa yang tidakberselawat kepadamu, maka solatnya tidak akan diterima(tidak sah)”Imam Syafi`ie berkata lagi:‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﻣ‬ ‫ﹺ‬‫ﻝ‬‫ﺁ‬ ‫ﺐ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻀ‬‫ﻓ‬‫ﺭ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬ ‫ﹾ‬‫ﻥ‬‫ﺍ‬*‫ﻲ‬‫ﻀ‬‫ﻓ‬‫ﺍ‬‫ﺭ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶﻥ‬‫ﻼ‬‫ﹶ‬‫ﻘ‬‫ﱠ‬‫ﺜ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﻬ‬‫ﺸ‬‫ﻴ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬“Sekiranya Rafidhah itu bermaksud Cinta Kepada Ahlul BaitMuhammad. Maka bersaksilah wahai Jin dan Manusia!Sesungguhnya akulah Rafidhi”Imam Syafi`ie Berusaha Menyatukan Pemikiran AntaraMazhab Islam Sunni - Syiah - Salafi. Imam Syafi`ie BertekadBahawa, Meskipun Mencintai & Mengikuti Petunjuk Ahlul BaitSebagaimana Yang Diperintahkan Allah (al-Quran) & Rasul (as-Sunnah) Itu Dinamakan Sebagai Rafidhah (Syiah), Maka BeliauRela Mengaku Dirinya Sebagai Rafidhah Meskipun IaDipandang Buruk & Hina Oleh Majoriti Masyarakat Islam. IniTiada Lain Hanya Kerana Kelompok Syiah-lah Yang Mengakui& Mengikuti Kepimpinan (Wilayah / Mawla) Allah, Rasul & ParaImam Ahlul Bait.
 19. 19. 19 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Lihatlah. Imam Kita Sendiri Tidak Malu atau Takut UntukMengakui Sebagai Syiah / Rafidhah jika kebenaran itu hanyaada pada nama tersebut. Pendirian Imam Syafi`ie benar-benarlayak Kita jadikan ikutan dan tauladan.Imam Syafi`ie Menyatukan Islam! Islam Baginya BukanPada Nama Mazhab! Penganut Islam Hanya Dipanggil Muslim!Penganut Islam Hanya Dipanggil Mukmin!Ayuh! Bersatulah (Sunni - Syiah - Salafi) DemiMenegakkan Kebenaran Allah (al-Quran), Rasul (as-Sunnah) &Ahlul Bait Sebagai Pemimpin Islam Yang Hakikat & MutlakSepanjang Zaman!Sedarlah Wahai Umat Islam (Sunni - Syiah - Salafi)Bahawa Musuh Kita - Israel - Zionis - Amerika & Agen-AgenMereka Iaitu Puak Khawarij - Nawasib - Takfiri Moden SedangMemecah-Belahkan Kesatuan & Perpaduan Kita. JanganlahSekali-Kali Terpengaruh Dengan Apa Jua Dakwaan, Tuduhan &Kenyataan Meski Apapun Jabatan & Jawatan Mereka DalamAgama Islam Khususnya Di Malaysia.Dengar. Baca. Kaji. Teliti & Hadapkanlah SegalanyaKepada Allah Swt (al-Quran), Rasul Saw (as-Sunnah) & AhlulBait. Pasti Di Sana Wujud Sinar Persaudaraan - Kesatuan &Kebenaran Yang Sedang Dinanti & Diharapkan.
 20. 20. 20 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Muqaddimah‫ﹺ‬‫ﻝ‬‫ﺭﺳﻮ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻡ‬‫ﻼ‬‫ﺴ‬‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﺓ‬‫ﻼ‬‫ﺼ‬‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﲔ‬‫ﺍﻟﻌﺎﳌ‬ ‫ﺏ‬‫ﺭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﺍﳊﻤ‬‫ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﳍﺪﻯ‬ ‫ﺍﳌﺒﻌﻮﺙ‬ ‫ﻪ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﺪ‬‫ﻋﺒ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺍﺑ‬ ‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺤ‬‫ﻣ‬ ‫ﷲ‬‫ﺍ‬‫ﻭﻋﻠﻰ‬‫ﺍﱃ‬ ‫ﹺﲔ‬‫ﺒ‬‫ﺠ‬‫ﺘ‬‫ﺍﳌﻨ‬ ‫ﻪ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﺍﺻﺤ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﻦ‬‫ﹺﺮﻳ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ﻄ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﹾ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﱢ‬‫ﻴ‬‫ﻄ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻪ‬‫ﺁﻟ‬‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺃﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﹺ‬‫ﻡ‬‫ﻳﻮ‬...Puji-pujian ke hadrat Allah Swt. Rabb sekalian alam. Selawatdan Salam Buat Rasul Junjungan Muhammad Saw. PancarBias (Spektrum) Rahmat Allah Buat Seluruh Makhluk. JugaBuat Ahlul Bait Yang Disucikan Dari Takdir Iradah Allah YangTidak Mendahului Sebab. Serta Buat Para Sahabat YangSentiasa Mengikuti Jalan-Jalan Kebaikan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul & Ahlul Bait Yang Mutlak.Perpaduan, Kesatuan dan Persaudaraan sesama Islammerupakan tuntutan agama Islam yang suci. Firman Allah:‫ﻢ‬‫ﺘ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻭ‬ ‫ﹺﻻ‬‫ﺇ‬ ‫ﻦ‬‫ﺗ‬‫ﻮ‬‫ﻤ‬‫ﺗ‬ ‫ﻻ‬‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﺗ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﺗ‬ ‫ﻖ‬‫ﺣ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹸﻮﺍ‬‫ﻘ‬‫ﺗ‬‫ﺍ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻨ‬‫ﻣ‬‫ﺁ‬ ‫ﻦ‬‫ﻳ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻳ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﻮ‬‫ﻤ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬‫ﻣ‬*‫ﹸﻮﺍ‬‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﺗ‬ ‫ﻻ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻌ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﺟ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹺ‬‫ﻞ‬‫ﺒ‬‫ﺤ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻤ‬‫ﺼ‬‫ﺘ‬‫ﻋ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬
 21. 21. 21 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamukepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan jangansekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Danberpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, danjanganlah kamu bercerai-berai” [Aali Imran: 103]Sementara berpecah-belah merupakan sikap orang-orang musyrik sebagaimana firman Allah Swt:‫ﲔ‬‫ﻛ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺸ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻧ‬‫ﹸﻮ‬‫ﻜ‬‫ﺗ‬ ‫ﻻ‬‫ﻭ‬‫ﺎ‬‫ﻌ‬‫ﻴ‬‫ﺷ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻧ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﻨ‬‫ﻳ‬‫ﺩ‬ ‫ﹸﻮﺍ‬‫ﻗ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻦ‬‫ﻳ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﻮ‬‫ﺣ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻢ‬‫ﹺ‬‫ﻬ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹴ‬‫ﺏ‬‫ﺰ‬‫ﺣ‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬“...Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yangmenyekutukan Allah, iaitu orang-orang yang memecah-belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapagolongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apayang ada pada golongan mereka.” [Ar-Rum: 31-32]Perpaduan adalah topik yang penting untukdibincangkan oleh seluruh umat Islam. Allah Swt telahmemerintahkan agar seluruh umat Islam untuk bersatu.Kesatuan umat Islam adalah hasil dari tindakan Kita danbukan tujuan dari tindakan Kita. Kesatuan bukanlah tujuanKita tetapi Kesatuan adalah akibat daripada tindakan Kitayang benar.
 22. 22. 22 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Kesatuan dan Perpaduan antara mazhab-mazhab Islammerupakan sebuah topik yang amat besar dan serius untukdiperbincangkan. Meskipun ada di kalangan umat Islamsendiri yang merasakan bahawa isu Kesatuan dan Perpaduanantara mazhab-mazhab Islam merupakan suatu yang mustahiluntuk dilaksanakan. Tidak kira sama ada mereka dari kalanganpengikut mazhab Ahlus Sunnah (Sunni) atau Syiah Imamiyahataupun Salafi. Namun begitu, pandangan tersebut bukanlahsuatu yang patut diambil kira atau menjadi kayu ukur bagimenentukan boleh atau tidak umat Islam dari ketiga-tigamazhab tersebut bersatu. Ini berikutan, hanya al-Quran danas-Sunnah sahaja yang menjadi perantara dalam isu Kesatuandan Perpaduan ini. Al-Quran dan as-Sunnah telah memberikanbanyak garis panduan (guide line) kepada umat Islam bagimencapai Kesatuan dan Perpaduan yang menjadi sebabagama Islam itu sendiri menjadi perkasa dan dihormati di matadunia.Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Sunni), Syiah Imamiyah &Salafi merupakan 3 mazhab utama - di samping mazhabIbadhiyah5dan Zohiriyah6- yang hingga kini masih lagi wujud5Mazhab Ibadhiyah diasaskan oleh Jabir bin Zaid yang merupakan salahseorang Tabiin. Aliran ini merupakan aliran yang dominan di Oman,Libya, Tanzania dan Tunisia.
 23. 23. 23 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!dipraktikkan di seluruh dunia. Meskipun seluruh mazhabtersebut memiliki sejarah dan zaman kemunculan tersendiri,namun keberadaan dan peranannya sebagai “Muslim” diakuioleh dunia Islam.Suatu kesalahan untuk berpendapat bahawa Syiah tidakboleh bersatu dengan Sunni. Atau Salafi tidak boleh bersatudengan Syiah atau Sunni. Mungkin pendapat ini berdasarkansejarah kemunculan dan manhaj aqidah yang berbeza antarasatu sama lain menjadi sebab kemustahilan Perpaduan danKesatuan mazhab-mazhab Islam tersebut.Kami mengatakan bahawa pendapat dan dasar ini salahsama sekali. Ini berikutan Kesatuan dan Perpaduan Islambukan bermaksud muslim dari mana-mana mazhab memaksamuslim dari mazhab-mazhab lain mengikuti manhaj aqidahyang khusus. Kesatuan seumpama ini tidak pernah menjadi“modul utama” slogan Kesatuan Islam. Sunni tidak bolehdipaksa menjadi Syiah. Syiah tidak boleh memaksa Sunnimenjadi Syiah dan Salafi tidak boleh dipaksa menjadi Syiah.6Mazhab Zohiriyah muncul di Baghdad pada pertengahan kurun ke 3Hijrah. Pengasas mazhab tersebut bernama Daud bin Ali az-Zohiri.Seterusnya, Ali bin Hazm telah meneruskan dan memasyhurkan mazhabtersebut. Sebahagian sumber menyebutkan bahawa Zohiri merupakanmazhab Ahlus Sunnah yang kelima.
 24. 24. 24 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Setiap mazhab memiliki hak kebebasan untuk beragama danberpendapat. Tiada sesiapun yang memiliki otoriti untukmenolak ke-Islam-an Sunni, Syiah dan Salafi. Selama manamereka beriman kepada Allah dan Rasul serta menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai dasar dan asas agama, makaselama itulah darah dan harta mereka wajib dipelihara dandipertahankan. Sabda Rasul Saw:‫ﺍﻻ‬ ‫ﺍﻟﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ‬ ‫ﱴ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﹺ‬‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻞ‬‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ﻗ‬‫ﺍ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺕ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬‫ﺍ‬‫ﻓﺎﺫﺍ‬ ‫ﺍﷲ‬‫ﻬﺎ‬‫ﻘ‬‫ﲝ‬ ‫ﺍﻻ‬ ‫ﻭﺍﻣﻮﺍﳍﻢ‬ ‫ﻣﺂﺀﻫﻢ‬‫ﺩ‬ ‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻣ‬ ‫ﻮﺍ‬‫ﻤ‬‫ﺼ‬‫ﻋ‬ ‫ﻗﺎﻟﻮﻫﺎ‬‫ﺍﷲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺣﺴﺎﺑﻬﻢ‬“Aku diperintahkan Allah, agar memerangi manusiahinggalah mereka mengucapkan "Tiada Tuhan selain Allah".Apabila mereka sudah mengucapkanya, maka darah danharta mereka terpelihara dariku melainkan dengan haknyadan hisab mereka adalah di sisi Allah”7Bahkan hadits shahih yang disepakati oleh seluruhmazhab Islam berkenaan “batas” ke-Islam-an dan ke-Iman-7Shahih Bukhari: Bil. 25, 1399, 1457, 2946, 2924 & 7284, Shahih Muslim:Bil. 124-130, Sunan Abu Daud: Bil. 1556-1557, Shahih Tirmidzi: Bil. 2607 &3341, Sunan Nasaie: Bil. 2442, 3091-3093, 3980-3985 & 3987 dan SunanIbnu Majah: Bil. 3927
 25. 25. 25 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!an yang disabdakan Rasul menjadi pegangan utama untukmenggelarkan seseorang itu sebagai Islam. Nabi bersabda:‫ﺍﻹﺳﻼﻡ‬:‫ﺍﷲ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫ﳏﻤﺪﺍ‬ ‫ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺇﻟﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺒﻴﺖ‬ ‫ﻭﲢﺞ‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ ‫ﻭﺗﺼﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫ﻭﺗﺆﰐ‬ ‫ﺍﻟﺼﻼﺓ‬ ‫ﻭﺗﻘﻴﻢ‬“Islam itu ialah bersyahadah bahawa Tiada Ilah (Tuhan)melainakn Allah, dan bahawa Muhammad itu Pesuruh Allah,dan mendirikan solat, dan mengeluarkan zakat, danberpuasa di bulan ramadhan, dan melaksanakan haji diBaitullah”Adakah sesiapa diantara Kita yang berani ke hadapandengan bukti bahawa Sunni atau Syiah ataupun Salafi tidakpernah mengucap 2 kalimah syahadah?Adakah sesiapa diantara Kita yang berani ke hadapandengan bukti bahawa Sunni atau Syiah ataupun Salafi yangmenentang kefardhuan solat 5 kali sehari?Adakah sesiapa diantara Kita yang berani ke hadapandengan bukti bahawa Sunni atau Syiah ataupun Salafiberijtihad tidak wajib membayar zakat?Adakah sesiapa diantara Kita yang berani ke hadapandengan bukti bahawa Sunni atau Syiah ataupun Salafi yang
 26. 26. 26 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!berijtihad bahawa berpuasa di bulan ramadhan bukankefardhuan dari Allah Swt?Adakah sesiapa diantara Kita yang berani ke hadapandengan bukti bahawa Sunni atau Syiah ataupun Salafi telahberijtihad bahawa haji tidak wajib di Baitullah?Sunni, Syiah dan Salafi merupakan umat yang layakdigelar muslim. Bahkan keimanan mereka juga tidak bolehdinafikan. Mereka beriman kepada Ke-Tuhan-an Allah Swt.Mereka juga beriman dengan utusan para Nabi dan Rasul.Mereka beriman dengan hari akhirat, syurga dan neraka,qadha` dan qadar. Perkara ini merupakan asas utama yangmenggelarkan seseorang itu sebagai muslim dan mukmin.Adalah tidak adil jika Kita “pukul rata” bahawa Sunni itusesat. Atau Syiah itu kafir, ataupun Salafi itu musyrik jika adasegelintir dari pengikut mazhab-mazhab tersebut yangberpaling dari manhaj akidah, syariah dan akhlak al-Quran danas-Sunnah.Antara contoh terdekat, Kita dapat menyaksikanmenerusi sejarah bahawa Revolusi Islam Iran yang dipimpinoleh imam Khomeini yang bermazhab Syiah telah menentangSyah Iran Pahlevi yang juga bermazhab Syiah. Pahlevimengamalkan sistem monarki diktator autokratik yangmerupakan sistem pemerintahan yang zalim. Rakyat tidak
 27. 27. 27 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!diberikan ruang dan kebebasan dalam berpolitik dan agama.Perlembagaan kerajaan Iran ketika itu menetapkan agarmengasingkan antara agama dan politik. Bahkan Syah Iranmengadakan hubungan baik dengan Israel - Zionis - Amerikayang merupakan pembunuh umat Islam di Palestin sehinggakini. Di sini Kita dapat menyaksikan bahawa meskipun Iransebuah negara yang majoriti masyarakatnya berpegangkepada ajaran Syiah, namun jika seseorang Syiah itu berpalingdari ajaran al-Quran dan as-Sunnah yang mengharamkan darimengadakan hubungan baik dengan musuh Islam, maka iawajib ditentang. Di sini, adakah adil jika dikatakan bahawaajaran mazhab Syiah itu salah dan sesat hanya kerana wujudindividu yang berpaling dari manhaj al-Quran dan as-Sunnah?Kita lihat lagi contoh lain, antaranya fahaman Salafi ataunama lain Wahhabi yang lebih sinonim dengan keganasan dankekerasan. Mereka dikatakan kumpulan yang melaungkanslogan “Islah” iaitu membaik-pulih ajaran Islam ke seluruhdunia yang bermula dari Najd. Tidak dinafikan bahawa wujuddari kalangan mereka yang ekstrim dalam berpendapat dantindakan seperti Jamaah Islamiah (JI), al-Qaeda, Taliban danAbu Sayyaf (Al-Harakah Al-Islamiah) merupakan pengikutajaran Salafi-Wahhabi. Mereka menyembelih, menembak danmengembom masjid-masjid dan tempat awam di serata dunia
 28. 28. 28 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!hingga mengakibatkan kematian masyarakat awam yang tidakberdosa. Namun, ini tidak bermakna di sana tidak wujudgerakan “Islah” yang juga berfahaman Salafi yang telahmenggunakan pendekatan yang lebih baik dan saksama.Jamaluddin al-Afghani (1838-1897M), Muhammad Abduh(1849-1905M), Hasan al-Banna (1906-1949M), dan lain-lain,yang kemudiannya gerakan mereka dikenali dengan namaIkhwanul Muslimin, Jamaah Al-Islami dan seumpamanya.Dengan contoh-contoh ini, maka tidak seharusnya Kitamenghukum sesebuah mazhab itu berdasarkan peribahasa“Kerana nila setitik, maka rosak susu sebelanga”!Cukuplah Kami menyebut bahawa bagi ketiga-tigamazhab Islam tersebut telah dibahagikan kepada 2 kelompokiaitu:1. Ekstrimis.2. Mu`tadil.- Punca EkstrimPunca seseorang pengikut mazhab Islam samada Sunni,Syiah ataupun Salafi bertindak ekstrim tiada lain hanya kerana2 perkara iaitu:
 29. 29. 29 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!(1) Fanatisme mazhabFenomena fanatik mazhab bukan merupakan sebuah isuyang baru. Bahkan ia telah lama tersisip di jiwa-jiwa paraulama dan pengikut sesebuah mazhab. Sebagai contoh,Muhammad `Alauddin, seorang ulama bermazhab Hanafipernah berkata:‫ﺔ‬‫ﻔ‬‫ﹾ‬‫ﻴ‬‫ﻨ‬‫ﺣ‬ ‫ﹾ‬‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﺃ‬ ‫ﻝ‬‫ﹾ‬‫ﻮ‬‫ﻗ‬ ‫ﺩ‬‫ﺭ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﹴ‬‫ﻞ‬‫ﻣ‬‫ﺭ‬ ‫ﺩ‬‫ﺍ‬‫ﺪ‬‫ﻋ‬‫ﺃ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺑ‬‫ﺭ‬ ‫ﺔ‬‫ﻨ‬‫ﻌ‬‫ﻠ‬‫ﻓ‬“Laknat Rabb kami sejumlah bilangan pasir ke atas orangyang menolak perkataan Abu Hanifah”8Abul Hasan Al-Karkhiy yang juga bermazhab Hanafipernah mengatakan: “Setiap ayat dan hadits yangbertentangan dengan ijtihad penganut mazhab kami (Hanafi),maka ia harus ditakwil (diselewengkan pengertiannya) ataumansukh (dihapuskan hukumnya)”9Dalam mazhab Maliki, majoriti para pengikutnyaberpegang kepada sebuah peribahasa lucu:‫ﺎ‬‫ﻜ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻫ‬ ‫ﻦ‬‫ﹾ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻥ‬‫ﺎ‬‫ﻜ‬‫ﻟ‬ ‫ﺎ‬‫ﻜ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﻦ‬‫ﻜ‬‫ﹶ‬‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬‫ﻟ‬ ‫ﹾ‬‫ﻮ‬‫ﻟ‬8Ad-Durrul Mukhtar 1/48-49.9Ma Laa Yajuzu Al-Khilaf Bainal Muslimin hal. 95.
 30. 30. 30 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!“Seandainya bukan kerana Malik, maka agama ini akanhancur”Dalam mazhab Syafi`ie, imam Juwaini pernah berkata:“Menurut kami, setiap orang berakal dan seluruh kaummuslimin, baik di timur mahupun barat, jarak dekat mahupunjauh wajib mengikuti mazhab Syafi`ie. Bagi orang yang masihawam dan jahil, mereka wajib mengikuti mazhab Syafi`ie dantidak mencari pengganti lainnya”10Dalam mazhab Hanbali, seorang diantara merekapernah mengungkapkan:‫ﻥ‬‫ﺃ‬ ‫ﹺ‬‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬ ‫ﹾ‬‫ﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬‫ﺻ‬‫ﹶ‬‫ﻮ‬‫ﻓ‬ ‫ﺖ‬‫ﻣ‬‫ﺃ‬ ‫ﻥ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬‫ﹶ‬‫ﻭ‬ ‫ﺖ‬‫ﹾ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻴ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﱞ‬‫ﻲ‬‫ﻠ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﺃ‬‫ﹾﺍ‬‫ﻮ‬‫ﻠ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺤ‬‫ﺘ‬‫ﹶ‬‫ﻳ‬“Aku seorang bermazhab Hanbali selama hidup dan matiku.Wasiat aku kepada manusia agar mereka bermazhabHanbali”11Apa yang dapat dilihat dari sikap buruk fanatik mazhabini mewujudkan motivasi dalam diri pengikut sesebuahmazhab sehingga ia tidak mampu mewujudkan Perpaduandan Toleransi dengan pihak lain. Fanatik akan mengundang10Mughitsul Al-Khalq hal. 15-16.11Irwa’ul Ghalil 1/22-23.
 31. 31. 31 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!kebencian terhadap kelompok lain dan menutup mata darimelihat poin-poin Kesamaan. Sikap fanatik ini dengansendirinya akan menjadi “Alat Pembenar” untuk melawanusaha-usaha Kesatuan dan Perpaduan Islam. Berdasarkanpemikiran ini, mereka menganggap masalah Kesatuanmazhab-mazhab Islam sebagai sebuah slogan yangmenyesatkan. Bahkan mereka rela mengkafirkan sesama umatIslam. Sunni mengkafirkan Syiah, Syiah mengkafirkan Sunni,Salafi mengkafirkan Sunni dan Syiah. Akibatnya, definasimuslim tidak pernah melekat pada mana-mana mazhab Islam.Waspadalah! Fanatik akan menyebabkan Kita buta darimelihat kebenaran. Kebenaran bukan terletak pada ulamamazhab dan para cendekiawan yang berijtihad. Sebaliknya, iahanya tersisip secara tersurat dan tersirat pada al-Quran danas-Sunnah yang shahih.Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata:“Aku hairan dengan kaum yang telah mengenal sanad haditsdan keshahihannya kemudian mereka tetap berpegangkepada pendapat Sufyan (ats-Tsauri) padahal Allah berfirman:‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﺒ‬‫ﻴ‬‫ﺼ‬‫ﻳ‬ ‫ﻭ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹲ‬‫ﺔ‬‫ﻨ‬‫ﺘ‬‫ﻓ‬ ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﺒ‬‫ﻴ‬‫ﺼ‬‫ﺗ‬ ‫ﹶﻥ‬‫ﺃ‬ ‫ﻩ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹸﻮ‬‫ﻔ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﺨ‬‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬‫ﻳ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﺭ‬‫ﹶ‬‫ﺬ‬‫ﺤ‬‫ﻴ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﻟ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﺏ‬‫ﹶﺍ‬‫ﺬ‬‫ﻋ‬
 32. 32. 32 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahNyatakut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih”[An-Nur: 63]Beliau lalu berkata:“Tahukah engkau apa itu fitnah? Fitnah adalah syirik. Bolehjadi kalau dia menolak sebahagian sunnah Nabi, maka akanterbuku dalam hatinya suatu penyimpangan hingga dia hancurbinasa”Semoga Allah Swt merahmati imam Ahmad bin Hanbalyang menentang sikap fanatik mazhab hingga sanggupmengenepikan as-Sunnah Rasul Saw. Fanatik mazhab akanmengakibatkan Syirik. Syirik sebuah dosa yang tidakterampun. Perhatikan sebaiknya.(2) Konspirasi Musuh IslamKelemahan dan kemunduran umat Islam tidak adahubungannya dengan al-Quran, Islam dan akidah (ideologi).Sebaliknya, ia kembali kepada diri umat itu sendiri.Umat Islam terpengaruh dengan semboyan musuh:“Pecah-belahkan Kesatuan dan Jajahilah!” Ironi, umat Islamyang mempunyai kekuatan spiritual dan material, ekonomidan politik serta sosial tidak mampu berdiri tegak (melakukan
 33. 33. 33 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!penentangan) terhadap kaum Imprealis Israel - Zionis -Amerika.Kesatuan umat Islam jelas merupakan bahaya seriusbagi menghadapi kekufuran global. Bahaya bagi segi tigamusuh tradisional Islam iaitu kekufuran, Salibisme dunia danZionisme global. Mereka memandang Islam sebagai musuh.Gabungan antara kedua-dua faktor ini, maka “AgendaZionis” untuk menghacurkan Islam dari akarnya pasti tercapai.Bila melihatkan sikap ekstrim yang menjadi pendekatangerakan sesebuah “mazhab”, maka betapa suka dan riangnyakaum bukan Islam khususnya mereka yang berhasrat untukmenghancurkan agama suci ini.Pengikut-pengikut mazhab Sunni - Syiah - Salafi yangfanatik ekstrim diguna-pakai dan dijadikan agen perantarauntuk menghancurkan Islam dari dalam serta melonggarkanbarisan Islam dan memecah-belahkan Kesatuan umat.Gerakan fanatik yang didukung oleh keangkuhan duniaini juga sama sekali tidak menerima Kesatuan umat Islam.Selain itu, mereka berusaha mencipta perpecahan dan konfliksektarian (perbezaan mazhab) bagi menghalang usaha-usahamenuju Kesatuan dan Perpaduan umat. Oleh kerana itu,mereka secara langsung atau tidak, berusaha menanamkanbudaya, idea, dan pemikiran di dunia Islam iaitu Kesatuan
 34. 34. 34 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Islam dan Pendekatan antara Sunni - Syiah - Salafi adalahsebuah kemustahilan.Oleh kerana itu, umat Islam - sesuai dengan tuntutanagama, akal, dan sosial serta politik - perlu segera mengakhirisegala bentuk perpecahan dan perselisihan. Dengan penuhkasih sayang dan kelembutan hendaklah masing-masingmereka saling membantu antara satu sama lain, sehinggamereka mampu menghilangkan masalah utama ini danmengembalikan kemuliaan yang telah hilang.Untuk Kita membuat kesimpulan dan seterusnyamengenali puak “Pemecah-belah umat Islam” ini, makaseharusnya Kita menilai segalanya dari sudut sejarah danfakta-fakta agama yang shahih dan benar. Di sana, pembacaakan melihat betapa keji perbuatan mereka ini.Tujuan asas dan dasar penulisan buku ini sama sekalibukan untuk memecah-belahkan umat Islam atau menghinamana-mana pihak yang terbabit secara langsung atau tidak.Ia lebih bersifat fakta yang dikutip dari sejarah yang benar.Diikuti pembuktian realiti yang telah dan sedang berlaku.Puak Khawarij - Nawasib - Takfiri Moden yang diterajuioleh pemerintah-pemerintah Arab Saudi adalah agen musuh-musuh Islam yang menjadi dalang timbulnya banyak masalahumat pada hari ini.
 35. 35. 35 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Umat Islam Sunni - Syiah - Salafi dilaga-lagakan denganisu khilafiyah12demi mencapai maksud perpecahan umat Islamsebagaimana yang dirancang Zionis dan Amerika.Umat Islam Sunni - Syiah - Salafi dikafirkan dandihalalkan darah mereka.Umat Islam Sunni - Syiah - Salafi sengsara di Palestin.Mereka dibantai, dibom dan dibunuh oleh Israel - Zionis.Pemerintah-pemerintah Arab Saudi tidak pernah sekalipunberhasrat untuk membantu. Sebaliknya “ulama bayaran”12Isu Khilafiyah tidak sepatutnya menjadi sebab permusuhan sesamaumat Islam. Ia telahpun berlaku sepanjang sejarah kemunculan mazhab-mazhab Islam. Perbezaan pendapat di kalangan 4 Imam mazhab Sunni -Hanafi, Maliki, Syafi`ie dan Hanbali - sendiri direkodkan dalam lipatanbuku-buku agama dan sejarah. Diikuti mazhab Zohiriyah yang mengakuikeilmuan 4 Imam tersebut di samping ijtihadnya yang menyalahi mereka.Disertai dengan mazhab Ibadhiyah, Syiah Imamiyah dan Zaidiyah, yangsemuanya diakui para ulama Salaf dan Khalaf sebagai muslim danmukmin - akan dibuktikan kemudian -. Namun, yang menyatukansemuanya adalah “penghormatan” dan “kasih sayang” antara merekadan penganut mazhab-mazhab mereka. Diikuti dengan “ketaksuban”dan “kefanatikan” yang wajib dilemparkan sejauhnya dari jiwa danminda mereka. Di situ, maka keamanan dan kesatuan Umat Islam akantercapai tanpa diragukan lagi.
 36. 36. 36 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!mereka telah mengeluarkan fatwa bahawa umat Palestin-lahyang perlu keluar dari tanahair mereka sendiri!Umat Islam Sunni - Syiah - Salafi juga telah dibantai dandibunuh oleh pemerintah-pemerintah Arab Saudi dansekutunya di Bahrain (2011). Masjid-masjid diroboh dandiratakan. Hospital diserang dan dimusnahkan. Namun, mediatelah menyelewengkan hakikat sebenar “Tragedi Hitam”tersebut. Mereka katakan bahawa di sana sedang berlakupergolakan dan pergaduhan antara masyarakat Bahrain yangbermazhab Sunni dan Syiah.13Umat Islam Sunni - Syiah - Salafi dituduh sebagai agenAmerika dan Zionis. Sedang hakikatnya pemerintah-pemerintah Arab Saudi sendiri telah menjemput seramai20,000 pasukan dari barat tinggal di Haramain (Makkah danMadinah). Bahkan terbukti hubungan erat yang terjalin antaramereka sejak dari awal pembentukan negara Arab Saudi.Menerusi buku ini, Kami akan berusaha membongkarsegala sumber kejahatan-kejahatan agen Israel - Zionis -Amerika ini. Kami tidak akan mengambil pendekatanprovokasi sama sekali, selain bukti fakta yang nyata dan jelas.13Penulis akan menyentuh perkara ini di dalam perbahasan lanjutbersama hujjah dan bukti gambar.
 37. 37. 37 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Namun, perlu diingatkan kepada para pembaca PemilikHati dan Jiwa. Kami bukan sebagai wakil bagi mana-mana“mazhab” Islam yang sah diakui para ulama dan dunia Islam.Bukan Sunni. Bukan Syiah. Bukan Salafi. Hanyalah atas namaISLAM. Bagi Kami, mereka yang beriman kepada Allah danRasulNya tidak pernah dipanggil sebagai Sunni atau Syiahataupun Salafi. Mereka hanya digelar sebagai MUSLIM atauMUKMIN. Dari itu, mohon kepada pembaca membuangsentimen fanatik mazhab yang sedang dianuti.Pembaca Sunni tidak perlu menjadi Syiah. PembacaSyiah tidak perlu bertukar menjadi Sunni. Pembaca Salafitidak perlu menjadi Sunni atau Syiah. Yang perlu, hanyalahmeletakkan “Islam” di hadapan minda, mata dan jiwa.Semoga anda mendapat hidayah dan taufik dari hasilkecil ini. Meskipun ia bukan yang paling sempurna. Namun,usaha yang baik, pasti akan disambut oleh hati yang baik juga.Dr. Zaini Dahlan (Sunni)Dr. Hj. Musa Kazim (Syiah)Dr. Abu Taimiyah (Salafi)Gerakan Kesatuan, Perpaduan & Persaudaraan Sunni - Syiah -Salafi Malaysia Menentang Keganasan & Dakyah Terroris AlafBaru Khawarij - Nawasib - Takfiri Moden
 38. 38. 38 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Erti & KepentinganKesatuan & Perpaduan UmmahKesatuan dan Perpaduan merupakan pembungaan bagiperkembangan, kemajuan, dan kemakmuran sesebuahnegara. Malahan di dalam Islam menyatakan bahawaRasulullah Saw menuntut Kita agar memelihara persaudaraandan rasa saling hormat-menghormati antara sesama Muslim.Maknanya, Kesatuan dan Perpaduan di antara sesama Muslimamat dititikberatkan oleh Nabi Saw.Demikian juga salah satu dari semangat al-Quran adalahsemangat Kesatuan dan Perpaduan. Kerana itu, jumlah ayatyang menganjurkan semangat Kesatuan dan Perpaduan lebihbanyak daripada ayat yang menjelaskan perihal perpecahan.Al-Quran juga menghuraikankan tentang sebab perpecahanyang terjadi kerana kedengkian antara golongan sesamamereka, juga kerana kecintaan manusia kepada dunia, tidakmenggunakan akal sihat, dan tidak saling percaya antaramereka.Ketika ini umat Islam di negara ini sedang mengalamisuatu macam kekalutan yang ditimbulkan oleh pemimpin-pemimpin politik, ulama-ulama, parti pemerintah danpembangkang. Secara fitrah, umat sebenarnya menuntut
 39. 39. 39 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Keamanan dan Perpaduan, bukan persengketaan danpermusuhan. Fitrah semulajadi manusia inginkan kehidupanyang aman damai kerana di situ letaknya kebahagiaan dankeharmonian yang diidamkan oleh semua manusia. Justeruitulah manusia sangat inginkan kepada Kesatuan danPerpaduan. Lebih penting dari itu umat Islam inginkan amalanyang sebenar bukan berbaur dengan kepentingan politik,peribadi atau sebagainya.Umat Islam perlukan kematangan untuk menghadapisituasi hari ini dengan tenang supaya segala faktor negatif initidak memerangkap dan menjatuhkan Kita sekali lagi dalamfitnah kekacauan seperti yang pernah berlaku di zamansahabat (Saidina Ali dan Utsman) dahulu. Sejarah mencatat,seringkali Kita dikalahkan kerana Kita tidak bersatu. Demikianjuga dalam keadaan berpecah-belah itu pasti nanti akan salingmenyerang dan saling berusaha menghancurkan satu samalain.Memang tidak dinafikan, untuk berpendapat danberfikiran sama tidak mungkin, tetapi untuk bersatu pastitiada halangan asalkan semua pihak bersikap jujur pada dirisendiri dan menghormati orang lain. Nabi Muhammad Sawtelah membuktikan hakikat tersebut di dalam setiap tingkahlaku, khususnya dalam hubungan sesama manusia.
 40. 40. 40 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Sikap jujur, toleransi, dan menghormati orang lainmerupakan sikap yang berupaya membawa kepada kejernihanhubungan, sekali gus memantapkan Kesatuan dan Perpaduanumat bagi menangani segala macam bentuk permasalahanyang datang sama ada daripada kalangan umat itu sendirimahupun dari dunia luar.Kepentingan Kesatuan dan Perpaduan umat itu dapatdiselaraskan dengan firman Allah s.w.t yang bermaksud:“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali(agama) Allah dan jangan bercerai-berai, dan ingatlah nikmatAllah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan,lalu Dia menyatukan hati kamu. Maka menjadilah kamukerana nikmat-Nya bersaudara, padahal dahulu kamu sudahberada di tepi jurang neraka, tetapi Dia menyelamatkankamu daripadanya” [Ali-Imran: 103]Nikmat yang dimaksudkan menerusi ayat tersebut ialahISLAM - di mana yang menyebut Islam itu sebagai nikmat(yang membuat manusia bersaudara) bukan ahli tafsir atauulama mana-mana pun, tetapi Allah Swt sendiri.Tidak ada yang dapat menyatukan perbezaan selainIslam dan tidak ada yang mampu menciptakan persaudaraan,juga selain Islam. Ingatlah, bahawa Islam bukan hanyasekadar milik umat tertentu sahaja.
 41. 41. 41 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Justeru itu, tiada alasan bagi sesama umat Islam untukberpecah belah kerana al- Quran mengajar Kita agar janganterlalu cepat menghukum orang lain yang mungkin kebetulanberbeza dari segi fahaman. Kita seharusnya membetulkanfahaman yang salah atau meragukan itu dengan penuhhikmah dalam suasana persaudaraan. Itulah yang diajarkanatau disarankan oleh al-Quran.Sikap tidak mahu bertolak ansur dengan mengatakandiri sendiri yang benar belaka sedangkan orang lain tidak betulmerupakan antara sifat yang akan melonggarkan ukhuwahsesama umat. Inilah yang disebut di dalam al-Quran sebagaitanda-tanda musyrik kerana “me-mutlak-kan” pendapatnyasendiri dan tidak menghiraukan pendapat orang lain.Justeru Kita mengakui al-Quran dan as-Sunnah sebagaipendua hidup, seharusnya Kita berusaha melakukan kebaikandalam kehidupan ini. Kita harus memperbaiki hubunganpersaudaraan sesama Islam dan mencipta kedamaian diantara pihak-pihak yang bermusuhan.Amatlah rugi apabila seseorang yang telah dianugerahIslam sentiasa berada di jalan perpecahan dan perbalahan.
 42. 42. 42 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!- Kesatuan Bukan Bermaksud Men-Satu-kan Mazhab!!Mungkin ramai diantara umat Islam berfikir bahawaKesatuan Islam bermaksud menyatukan seluruh mazhab Islamdan menjadikannya satu mazhab sahaja. Ini merupakan suatukesalahan fikrah dan tidak mungkin ia boleh dilaksanakan.Kesatuan Islam bukan bererti kesatuan beragammazhab. Bahkan, setiap kelompok mazhab bebas untuk tetapberpegang kepada prinsip-prinsip mazhab masing-masing.Namun di sisi lain mereka boleh bersatu dengan kelompokmazhab lain berdasarkan Persamaan yang ada danmembentuk satu barisan dalam menghadapi musuh Islam.Kita dapat menyimpulkan bahawa Kesatuan Islam bukansebuah mimpi yang mustahil diwujudkan. Sedikit usaha danketelitian dalam menghadapi konspirasi musuh Islam 14akanmenghantar Kita kepada tujuan mulia ini. Semoga dengan14Satu perkara yang perlu diambil perhatian oleh seluruh umat Islambahawa segala fitnah yang sedang berlaku ini berakar umbi dari sebuahkonspirasi yang dirancang musuh Islam. Musuh-musuh Islam yangmahukan umat Islam berpecah-belah sekaligus melonggarkan barisanIslam dan akhirnya Kita Kita dijajah dari sudut fizikal dan minda. Hartakekayaan Kita dirampas dalam keadaan Kita sedar, namun Kita tidakdapat berbuat apa-apa. Itulah kekuatan Imprealis!! Perhatikan sebaiknya.
 43. 43. 43 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!terwujudnya tujuan ini, Kita dapat kembali menyaksikankebesaran dan kejayaan Dunia Islam.Kesatuan Islam adalah impian besar yang berusahadiwujudkan oleh semua pemikir dan cendekiawan Islam. Inidisebabkan sebahagian besar problema dunia Islam berakardari perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaumMuslimin Sunni, Syiah dan Salafi. Kita tidak boleh sama sekalimengabaikan peranan imprealisme15, khususnya Inggeris disebalik terjadinya perpecahan ini. Bahkan, hegemoni16Israel -Zionis - Amerika dan ketamakan para penguasa sertakesalahan sikap dan tindakan ulama juga perlu disebutsebagai faktor lain terjadinya perpecahan umat Islam.Perlu ada langkah konkrit untuk menghilangkanperpecahan dan mewujudkan Kesatuan, seperti yang telahdilakukan para tokoh Sunni - Syiah - Salafi, seperti Allamah15Imperialisme merupakan istilah numum bagi merujuk kepadapenjajahan dan penguasaan terhadap negara-negara kecil oleh kuasa-kuasa asing bagi kepentingan ekonomi dan politik. Imperialismeberkembang sempena Revolusi Perindustrian pada abad ke-19 apabilanegara-negara industri seperti United Kingdom dan Perancismemerlukan bahan mentah untuk kilang industri mereka dan jugapasaran untuk produk mereka.16Pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan suatu negara atasnegara lain.
 44. 44. 44 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Syeikh Abdul Majid Salim, Syeikh Mahmud Syaltut, AyatullahBoroujerdi, Imam Khomeini dan lain-lain.Kita perlu membangun Kesatuan di atas dasar yangtelah mereka rintis, sehingga dunia Islam dapat kembalimemperoleh keagungan dan kejayaannya. 1717Sekali lagi Kami tekankan bahawa Kita hanya perlu mengekalkanKesatuan & Perpaduan Umat Islam yang telahpun dirintis oleh paraulama dan cendekiawan yang berpengaruh di dunia. Umat Islam tidakperlu lagi melakukan sebarang penentangan dan bangkit menyerangdan meruntuhkan sesebuah kerajaan. Khususnya di Malaysia yangharmoni dan makmur ini. Kerajaan Kita telahpun tertegak dan berdiriatas nama Demokrasi dan Perlembagaan. Hak-hak masyarakat Islam danbukan Islam diberikan dengan saksama dan telus. Umat Islam Syiah,Sunni dan Salafi bebas untuk beragama menurut keyakinan merekasendiri tanpa sebarang tekanan dari pihak pemerintah. Terima Kasihsekali lagi untuk Malaysia!! Hanya yang perlu Kita tentang adalahgolongan yang sedang menghancurkan Kesatuan & Perpaduan umatIslam ini di Malaysia. Mereka itulah puak Khawarij - Nawasib - Takfirimoden. Para ustaz dan ustazah, prof. dan dr. yang mengadu-dombaantara umat Islam Sunni, Syiah dan Salafi dengan membangkitkansentimen kemazhaban hingga mengakibatkan saling kafir-mengkafir dansesat menyesatkan wajib KITA musnahkan dakyah mereka. Inilah dalangyang menjadi sebab KITA mundur dari kemajuan ekonomi danpendidikan.
 45. 45. 45 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Para pemikir dan cendekiawan Muslim dewasa inimengetahui bahawa Kesatuan antara mazhab Islam,khususnya di tengah-tengah usaha musuh untuk memperluasperselisihan klasik dan menciptakan perselisihan baru, adalahsalah satu keperluan mendesak dunia Islam. Kita mengetahuibahawa Kesatuan dan Persaudaraan Islami sangat dititik-beratkan oleh syariat dan merupakan salah satu tujuanpenting Islam. Al-Quran, as-Sunnah dan sejarah adalah saksiatas perkara ini.Kesatuan dan Perpaduan Islam bukan bermaksud Kitaharus memilih salah satu mazhab Islam dan menyingkirkanmazhab selain yang Kita yakini!Kesatuan dan Perpaduan Islam bukan bermaksud Kitamengambil titik persamaan dan mengenepikan titikperbezaan.Kedua-dua cara di atas, akan menjadi sebab munculsuatu mazhab baru yang tidak menyerupai mazhab manapun.Sebaliknya, Kesatuan Islam sama sekali tidak berkaitandengan kesebatian mazhab, tetapi maksudnya adalahbersatunya para pengikut berbagai mazhab - dengan segalaperbezaan yang ada - untuk menghadapi musuh-musuh Islam.Para penentang Kesatuan kaum Muslimin telahmenganjurkan Kesatuan Islam dengan nama Kesatuan
 46. 46. 46 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Mazhab (meleburkan pelbagai mazhab dalam satu mazhab),bagi menampakkannya sebagai sebuah konsep non-ilmiah dantidak rasional. Para ulama Islam tidak memaksudkan KesatuanIslam dalam pengertian menggabungkan beragam mazhabdalam satu mazhab, atau mengambil titik persamaan danmembuang jauh-jauh titik perbezaan. Kesatuan dalampengertian seperti ini jelas tidak logik dan mustahil untukdipraktikkan. Kesatuan yang mereka maksud adalahbergabungnya kaum Muslimin dalam satu barisan bagimenghadapi musuh Islam.Para ulama mengatakan bahawa kaum Musliminmemiliki banyak persamaan yang boleh dijadikan asas sebuahKesatuan yang kukuh. Mereka semua menyembah Allah YangMaha Esa, mengakui kenabian Rasulullah Saw, meyakini al-Quran, menghadap satu kiblat (Ka`bah), melakukan haji, solat,puasa, menjalian hubungan antara mereka melaluipernikahan, melakukan transaksi (muamalat) satu sama lain,dan saling menguburkan jenazah di antara mereka. Dalammasalah-masalah ini, tak ada perbezaan di antara mereka,kecuali dalam sebahagian perkara yang bersifat furu`.Semua kaum Muslim memiliki pandangan dunia danbudaya seragam serta kebanggaan terhadap sebuahperadaban besar yang agung. Keseragaman dalam pandangan
 47. 47. 47 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!dunia, budaya, peradaban, visi, akidah, ibadah, dan ritualkeagamaan, sepatutnya menjadikan mereka sebagai sebuahbangsa bersatu dan berkuasa, yang mampu memaksakekuatan-kekuatan dunia bertekuk lutut di hadapan mereka.Al-Quran menyatakan bahawa kaum Muslimin adalahsaudara satu sama lain dan setiap orang Islam memiliki hakdan kewajipan terhadap saudara seagamanya. Meskipun umatIslam memiliki ajaran seperti ini, namun mengapa kaumMuslimin tidak memanfaatkan ajaran yang agung ini danmelaksanakannya dalam kehidupan mereka?Para ulama berpendapat, Kesatuan Islam sama sekalitidak menetapkan bagi kaum Muslimin untuk bertoleransidalam hal pokok (Usul) atau cabang (Furu`) mazhab mereka.Juga tidak mewajibkan mereka menghindari hujjah dan kajiantentang masalah pokok atau cabang yang diperselisihkan.Satu-satunya perkara yang dituntut dalam Kesatuan Islamdemi menghindari permusuhan sesama Muslim adalah,mereka tidak saling mencaci, saling menuduh, danmerendahkan pendapat pihak lain. Pendek kata, mereka tidakboleh melukai perasaan pihak lain dan keluar dari batas logikaserta hujjah. Setidaknya, mereka perlu memerhatikan batas-batas yang ditentukan Islam dalam berdakwah iaitu: “Serulah
 48. 48. 48 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik sertaberdebatlah dengan cara terbaik”Sebahagian orang menyangka bahawa mazhab-mazhabyang hanya berbeza dalam hal cabang, seperti Syafi`ie danHanafi boleh bersaudara dan bergabung dalam satu barisan.Sebaliknya, mazhab-mazhab yang berbeza dalam masalahpokok seperti Syiah dan Salafi, tidak mungkin boleh bersatudan bersaudara. Menurut kalangan ini, prinsip-prinsip mazhabadalah suatu himpunan yang saling terikat, atau menurutistilah Usul Fiqh “Kehilangan satu bahagian akan berakibatpada kehilangan semua bahagian”. Oleh kerana itu, parapendukung pendapat ini menyatakan bahawa ketika, misalnyaprinsip Imamah (kepemimpinan pasca Nabi Saw) yang diyakinipengikut mazhab Syiah perlu dikorbankan demi KesatuanIslam. Jika tidak, maka Kesatuan dan persaudaraan samasekali tidak akan pernah terwujud. Dengan demikian, Syiah,Sunni dan Salafi sama sekali tidak boleh bergandingan tangansebagai saudara Muslim dan bergabung dalam satu barisan.Kami menjawab, tidak ada dalil yang menunjukkanbahawa prinsip-prinsip mazhab mesti dianggap sebagaisebuah himpunan yang saling terkait, hingga mewajibkan Kitamenerapkan prinsip “Semua atau tidak sama sekali”.Sebaliknya, apa yang perlu diambil perhatian dan dijadikan
 49. 49. 49 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!asas Kesatuan dan Perpaduan ialah kaedah ( ‫ﻳﺴﻘﻂ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺍﳌﻴﺴﻮﺭ‬‫)ﺑﺎﳌﻌﺴﻮﺭ‬ “Perkara yang sulit tidak menggugurkan perkara yangmudah” dan (‫ﻛﻠﻪ‬ ‫ﻳﺘﺮﻙ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻛﻠﻪ‬ ‫ﻳﺪﺭﻙ‬ ‫ﻻ‬ ‫)ﻣﺎ‬ “Sesuatu yang tidakboleh diambil semuanya, maka jangan meninggalkansemuanya”.Biografi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ra adalahpelajaran terbaik bagi Kita semua. Beliau menerapkan sikaprasional dan logik, yang memang layak dilakukan manusiaagung seperti dirinya.Ali bin Abi Thalib ra selalu berusaha mendapatkankembali haknya dan memanfaatkan segala daya untukmelestarikan prinsip Imamah. Meskipun begitu, beliau tidakpernah menerapkan slogan “semua atau tidak sama sekali”.Sebaliknya, beliau menjadikan prinsip “Sesuatu yang tidakboleh diambil semuanya, maka jangan meninggalkansemuanya” sebagai dasar sikapnya.Saidina Ali ra tidak pernah mengangkat senjatamenghadapi lawan-lawan politiknya yang telah mengambilkekuasaannya. Ini bukan kerana keterpaksaan, namun sebuahlangkah yang telah diperhitungkan dengan matang. Ali samasekali tidak takut mati. Mati di jalan Allah adalah harapanterbesarnya. Ali selalu mengharapkan syahadah dan
 50. 50. 50 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!mengangankannya lebih dari hasrat bayi kepada air susuibunya. Saidina Ali menyimpulkan bahawa dalam keadaanseperti itu bekerjasama dengan pihak penguasa danmeninggalkan perlawanan bersenjata adalah lebih membawamaslahat demi Islam. Beliau sendiri telah berulang kalimenegaskan hal ini.Dalam salah satu suratnya kepada Malik Asytar (suratke-62 dalam Nahj Al-Balaghah), beliau menulis:“Awalnya, aku tidak bersedia berbai`at, sampai aku melihatsekelompok orang telah murtad dan mengajak masyarakatmenghancurkan agama Muhammad Saw. Aku khuatir, jika akutidak segera bangkit menolong Islam dan kaum Muslimin, makaakan terjadi sebuah kehancuran dalam Islam, yang bencananyajauh lebih besar daripada kehilangan tampuk kekhalifahanbeberapa saat saja”Setelah Utsman bin Affan dipilih oleh Abdul Rahman binAuf dalam Dewan 6 Orang yang dibentuk Khalifah Umar al-Khattab, Ali ra mengutarakan pengaduan dan sekaliguskesediannnya untuk bekerjasama. Beliau berkata:“Kamu semua tahu bahawa aku lebih layak menjadi khalifahdibanding orang lain. Demi Allah, selama urusan Muslimin masihberjalan baik dan para sainganku sudah cukup puas dengan
 51. 51. 51 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!menyingkirkanku dan tidak memenuhi hak peribadiku, aku akanmenerimanya dan tidak akan menentang”Semua ini memberitahu Kita bahawa Ali menolak prinsip“semua atau tidak sama sekali” dalam masalah ini. Kita takperlu lebih jauh membahas tentang biografi Ali dalam masalahini, kerana bukti-bukti sejarah berkenaan masalah ini sudahcukup banyak.Apa yang perlu Kita perhatikan lagi, mendefinasikanKesatuan dengan pemahaman menutup mata dari kenyataan-kenyataan sejarah kemunculan mazhab-mazhab Islam jugaakan menggagalkan Kesatuan Islam. Meskipun zahirnya iamemiliki kesan-kesan positif dan memberikan hasil yang baik.Namun, Kesatuan yang lahir dari cara pandang seperti iniadalah sebuah Kesatuan pemanis bibir dan tidak mendalam.Mengajak orang bersatu dengan berusaha menutup mata darikenyataan sejarah dapat memberikan hasil hanya untuksementara waktu. Kesatuan model ini tidak akan bertahanlama dan kekal. Ini kerana seseorang tidak akan dapatmemenjarakan fikiran orang lain. Bahkan lebih dari itu,masalah yang dihadapi oleh umat Islam tidak dapatdiselesaikan dengan baik tanpa melihat kenyataan sejarah.Cepat atau lambat, kenyataan sejarah itu pasti akan munculkembali.
 52. 52. 52 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Para ulama juga tidak melihat ia sebagai cara terbaikdalam usaha mewujudkan Kesatuan umat Islam, sekalipuntidak melupakan bahawa dalam keadaan tertentu idea inidapat memberikan penyelesaian. Namun, ia bukan pilihanutama.Konsep Kesatuan Islam tidak bererti bahawa semuakelompok Islam Sunni, Syiah & Salafi wajib berpaling dariprinsip akidah atau syariah masing-masing demi mewujudkanKesatuan. Atau dengan kata lain, hanya mengambil titikpersamaan mazhab dan membuang titik perbezaannya. Iniadalah hal yang tidak logik dan tidak praktik.Bagaimana mungkin para pengikut suatu mazhabdiminta untuk berpaling dari suatu prinsip akidah atau amalanyang diyakininya sebagai bahagian dari Islam, hanya demimenjaga maslahat dan Kesatuan Islam?Mendorong suatu golongan untuk memegang sebuahprinsip mazhab atau mencampakkannya, hanya bolehdilakukan dengan cara-cara lain. Cara paling lumrah adalahmelalui logika dan hujjah. Sebaliknya, hanya dengan modalpermohonan yang mengatasnamakan maslahat, suatugolongan tidak boleh didorong untuk meyakini sesebuahprinsip atau menolaknya.
 53. 53. 53 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!Golongan Syiah bangga kerana mengikuti al-Quran, as-Sunnah dan Ahlul Bait. Kaum Sunni bangga mengikuti al-Quran, as-Sunnah dan para sahabat. Puak Salafi banggamengikuti al-Quran, as-Sunnah dan Salafus Soleh. Sudah pastimasing-masing tidak tawar menawar demi sebuah hal palingremeh, walau hanya sebuah hukum makruh atau mustahab.Seterusnya, mengambil titik persamaan dan membuangtitik perbezaan setiap golongan merupakan tindakanpencabul sebuah ijma` yang telah tersusun. Kesannya adalahkemunculan Islam yang tidak otentik. Sebab, pada akhirnya,ajaran ekslusif sebuah mazhab bukan bahagian dari Islam. Dantak ada Islam yang terlepas dari semua hal-hal khusus daneksklusif ini.Di samping itu, para pencetus Kesatuan Islam, diwakilioleh Ayatullah Khomeini dan Ayatullah Boroujerdi darikalangan Syiah serta Allamah Syeikh Abdul Majid Salim danAllamah Syeikh Mahmud Syaltut dari kalangan Ahlus Sunnah(Sunni) dan Sayyid Jamaluddin al-Afghani dan MuhammadAbduh dari kalangan Salafi tidak memiliki program seperti diatas. Harapan ulama-ulama besar ini adalah bahawakelompok-kelompok Islam, dengan semua titik perbezaanyang ada dan dengan perantaraan titik persamaan yangjumlahnya lebih banyak, dapat membentuk satu barisan
 54. 54. 54 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Mereka sama sekalitidak pernah merancang program Kesatuan mazhab atasnama Kesatuan Islam, yang sama sekali tidak dapatdiaplikasikan.Secara logiknya, ada perbezaan antara satu parti dansatu barisan. Kesatuan Parti mewajibkan setiap individumemiliki satu warna dalam hal pemikiran, ideologi, danmetode. Sedangkan erti Kesatuan Barisan adalah bahawaberagam parti dan golongan mazhab – meski berbeza dalamhal ideologi, tapi dengan perantaraan banyaknya sisipersamaan di antara mereka – membentuk satu barisan dalammenghadapi musuh yang sama. Jelas bahawa membentuksatu barisan dalam menghadapi musuh, tidak bertentangandengan pembelaan terhadap prinsip yang Kita yakini ataukritik terhadap prinsip yang diyakini saudara Kita.Ringkasnya, sokongan terhadap Perpaduan danKesatuan Islam tidak menghalang Kita untuk menyatakankebenaran. Yang harus dihindari adalah tindakan-tindakanyang menyinggung perasaan pihak lain. Jelas bahawapembahasan ilmiah hanya berurusan dengan akal dan logika,bukan emosi dan perasaan.Sejarah kehidupan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib,baik yang bersifat ucapan atau tindakan, yang dapat difahami
 55. 55. 55 KHAWARIJ - NAWASIB - TAKFIRI. TERRORIS ALAF BARU - PUAK PENGGANASANTARABANGSA. PEMUSNAH & PENGHANCUR PERPADUAN, KESATUAN &PERSAUDARAAN UMAT. PENGANJUR PERPECAHAN, PERMUSUHAN ANTARAMAZHAB-MAZHAB ISLAM. PENYEBAR SLOGAN KAFIR-MENGKAFIR, SESAT-MENYESAT & BUNUH-MEMBUNUH SESAMA UMAT. HAMBA SURUHAN,PENJILAT, PENGAMPU & PENYEMBAH MONARKI DIKTATOR AUTOKRATIKSAUDI. AGEN ISRAEL - ZIONIS - AMERIKA - IMPREALIS. TANDUK SYAITANYANG MUNCUL DARI NAJD (ARAB SAUDI)!dari sejarah hidup beliau, adalah pelajaran terbaik bagi Kitadalam masalah ini.Ketika Khalifah Umar ra ingin terjun sendiri dalamperang melawan Persia, Ali ra berkata:“Jangan engkau menyertai perang, sebab selama engkauberada di Madinah, musuh akan berfikir bahawa , jika pasukanMuslim dapat dikalahkan, bala bantuan akan dikirim dari pusat.Namun bila engkau pergi sendiri ke medan perang, mereka akanberkata “ini dia pemimpin Arab”. Akibatnya, mereka akanmemfokuskan kekuatan mereka untuk membasmi engkau. Jikaengkau meninggal, mereka akan lebih bersemangat memerangikaum Muslimin”18Dalam praktiknya, Ali ra juga menerapkan metode ini.Dari satu sisi, beliau tidak mahu menerima jabatan darikhalifah manapun, baik sebagai komandan perang, gabernor,amir haji, atau selainnya. Sebab, bila beliau menerimanya, inimenandakan beliau telah berpaling dari hak kekhalifahannya.Namun dari sisi lain, beliau tidak melarang kerabat dansahabatnya untuk menerima jabatan, sebab itu murnikerjasama dengan para khalifah, bukan persetujuan ataulegitimasi terhadap kekhalifahan mereka.18Nahjul Balaghah: Khutbah 114.

×