Akses ekuiti

6,360 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Akses ekuiti

 1. 1. NAMA NO MATRIX HANIM BINTI YAHAYA M2O112001455NORSHAHADAH BINTI ABD RAHMAN M2O112001458NURUL NADIAH BINTI MOHD FADZIL M20112001435 NOORHAYATI BINTI ABD RAHMAN M20112001420
 2. 2. PENGENALANISU-ISU PERGURUANISU-ISU PELAJARCADANGANKESIMPULAN
 3. 3. Proses atau cara untuk mencapai atau memperolehsesuatu data dan maklumat capaian• Pemilikan sama rata dalam sesebuah organisasi.• Saksama, adil Kamus Dewan, Edisi Keempat, 2010
 4. 4. Orang yang mengajar, pengajar, pengasuh, pendidikOrang atau anak yang sedang belajar atauberguru, penuntut, pelajar Kamus Dewan, Edisi Keempat, 2010
 5. 5. Ilmu hisab Kamus Dewan, Edisi Keempat, 2010Satu cara berfikir, kajian pola, kajian perhubungan, satuseni dan bahasa tersendiri, satu alat dalam kehidupansosial dan rekreasi manusia. Mok Soon Sang, 1996
 6. 6. Mathematics is the queen of science and arithmeticthe queen of mathematics Carl Friedrich Gauss, MathematicianThe book of nature is written in the language ofmathematics Johannes Kepler, Astronomer
 7. 7. Semua warganegara malaysia memperoleh peluang pendidikan dari segi akses, ekuiti dan kualiti Memperkembangkan Meningkatkan kreativitipotensi individu secara dan inovasi serta budaya menyeluruh ilmu Membudayakan sains dan teknologi serta pembelajaran sepanjang hayat
 8. 8. Mentransformasikan pengajian tinggi dalam konteks menjadikan Malaysia sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa 1. Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti 2. Menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran 3. Memperteguh penyelidikan dan inovasi 4. Memperkasakan institusi pengajian tinggi 5. Mempergiatkan pengantarabangsaan 6. Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat 7. Memperkukuhkan sistem penyampaian KPT
 9. 9. Membentuk individu yang berfikiran matematikBerketrampilan mengaplikasikan pengetahuan matematikdengan berkesanBertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah danmembuat keputusanBerupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian hasilperkembangan sains dan teknologi
 10. 10. Perkembangan pelajar secara menyeluruh Kognitif, sikap, psikomotor, nilai-nilai murniRakyat yang berguna selaras dengan matlamat Falsafah pendidikan kebangsaan
 11. 11. Hak semua individu mendapatkanpengetahuan Matematik dengan sempurnadan mendapat peluang seluasnya bagimencapai tahap tertinggi dalam pengetahuanMatematik melalui pendidikan sama rata.
 12. 12. GURU P&P PELAJAR
 13. 13. VSGURU PELAJAR
 14. 14. Interaksi SosialPenempatan Guru Tuntutan Tempat Kerja Kemahiran Komuniksi
 15. 15. MASALAH KESAN• Bil guru perempuan melebihi lelaki • “Bidan Terjun”• Lelaki : 126580, Perempuan : 279650 Statistik KPM, April 2010
 16. 16. JemalePaiman, Presiden • “Penempatan guru lelaki lebih mudah berbanding perempuan Kesatuan Guru terutama kawasan pedalaman yang Lepasan membabitkan soal keselamatan” Maktab, 2010 MyMetro, 28 • “Timbul rungutan dari guru-guru Mac 2009 yang berat hati untuk menerima penempatan yang ditawarkan”
 17. 17. MASALAH KESAN• Prestasi LNPT • P&P• KPI berorientasikan peperiksaan
 18. 18. MASALAH KESAN• Penggunaan • P&P kurang bahasa yang berkesan kurang efektif • Hasrat KPM tidak tercapai
 19. 19. Menteri Besar Johor, Datuk • “PPSMI gagal memberi manfaat kepada pelajar khususnya Melayu dan Abdul Ghani Bumiputera di luar bandar”Othman, 2009Tan Sri Dato Sri • “Jika Jepun, Jerman dan ChinaHaji Muhyiddin mempelajari Sains dan Matematik dalam bahasa ibunda mereka, saya percaya Haji Mohd Malaysia juga boleh cemerlang dalam pelbagai bidang” Yassin, 2011
 20. 20. MASALAH KESAN• Guru tidak • Kebimbangan berperanan matematik (Math sebagai model Anxiety)
 21. 21. Ibrahim : 24 Bermaksud : Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.
 22. 22. OKUISU-ISU PELAJAR Penghafalan Peluang Belajar Sistem Peperiksaan Kemampuan Pelajar Kecerdasan Logik Matematik Latarbelakang Keluarga Psikologi Pelajar
 23. 23. DISKALKULIA Masalah pembelajaran spesifik yang mempengaruhi pemerolehan atau pembelajaran kemahiran arithmetik (wikipedia,2008) * Tidak dapat memahami konsep nombor mudah. * Tidak dapat mengenali simbol matematik. *Tidak dapat membezakan nilai besar dan kecil.
 24. 24. Tidak diasingkan Tiadapemerhatian pakar Kos tinggi untuk Bahan Bantu Mengajar
 25. 25. Menghafal jalan kerja tanpa memahami konsep Tidak akan dapat Tidak dapat menguasai menerangkankeseluruhan topik Tidak dapat Tidak dapat memberikan menggunakan anggaran di dalam untuk situasi lain menyemak jawapan
 26. 26. Peraturan sekolah ~ 200 Sesetengah minit seminggu untuk pelajarsekolah sebilangan sastera besar pelajarsastera tingkatan 4 dan 5 tidak mempelajarimatematik (Noraini Pelajar Idris,2005) bumiputera tidak berpeluang mempelajari matematik
 27. 27. Soalan peperiksaan ‘boleh dipilih’ menyebabkan pelajar hanyamempelajari topik-topik tertentu. Contoh: soalan SPM matematik kertas 2 bahagian B 5 soalan pilih 4 1 soalan mewakili 1 bab
 28. 28. Menghadapi kesukaran untuk: Lemah kemahiran asas Menerima* Memberi perhatian seperti peratus, kepada langkah yang pecahan, yang penting pendekatan dan terlibat dalam untuk meneruskan latihan yang samapenyelesaian masalah. pengajian peringkat tinggi dan kegunaan dengan pelajar * Mengingat. seharian. lain * Keupayaan visual- ruang.
 29. 29. Pelajar menganggap matematik sebagai satu matapelajaran yang mana para pelajar perlu mengikut peraturan yangdiajar oleh guru walaupun mereka tidak memahami peraturan tersebut(Noraini,2005) Tidak berkeupayaan Hanya menggunakan tinggi dan cemas strategi yang diajar dengan soalan oleh guru aplikasi
 30. 30. Ibu bapa yang tidak berpelajaran tinggi. Pengaruh Pendapatanpendidikan keluarga keluarga. yang kurang.
 31. 31. • Umur 12-20 tahun, pada tahap ini remaja akan cuba berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka. Mereka juga mula memikir diri Identiti lawan mereka sebagai bakal temankekeliruan peranan hidup, ibu bapa dan ahli masyarakat. Sekiranya usaha mencari identiti diri ini gagal, mereka akan mula meragui peranan dan fungsi mereka dalam masyarakat. (Ramlah Jantan dan Mahani Razali,2004)
 32. 32. Belum mendapat Belajar hanya keranagambaran mengenai hadir ke sekolah dankepentingan belajar. paksaan.
 33. 33. Guru Matematik yang berjaya harusmampu mengatasi dan menyelesaikanmasalah pengajaran dan pembelajarandalam bilik darjah dengan bijaksana(Nik Aziz, 1996) Anggaplah belajar itu suatu kerja yang menyeronokkan dan merupakan suatu nikmat. Sekiranya kita menganggap ia merupakan suatu beban, usaha kita untuk terus belajar akan terasa sia-sia (Jaber Ibrahim,1992)
 34. 34. CADANGAN MENGATASI KEKANGANAKSES DAN EKUITI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK Penerapan Nilai pengajaran Guru Matematik Memantapkan Sistem Penilaian supaya lebih analitik Interaksi sosial –Guru dan pelajar Komitmen dan kreativiti Guru Matematik
 35. 35. TENAGA PENGAJAR• NILAI PENGAJARAN GURU MATEMATIK GAMBARAN MODEL KERANGKA KONSEP OLEH MOHD UZI, 2007
 36. 36. Penerapan nilai menjadi agenda utamakurikulum pendidikan Malaysia khususnya disekolah menengah(Kementerian Pendidikan Malaysia,1992;Wan Mohd Zahid, 1993; Tan, 1997). Sistem pendidikan yang hanya menitik beratkan akademik semata-mata dan tidak memberikan perhatian yang sewajarnya kepada aspek-aspek nilai dalam pengajaran di dalam bilik darjah akan mewujudkan generasi yang mempunyai kepakaran dalam bidang keilmuan tetapi kurang merhargai akhlak dan agama dalam profesion dan kehidupan mereka. (Abdul Rahim;Azharul, 2010)
 37. 37. NILAI PENGAJARAN GURU MATEMATIK Apakah guru, secara umumnya, gagalmemainkan peranan untuk menerap nilai yang mulia kepada pelajar yang merupakan pewaris bagi sesuatu masyarakat? Apakah guru subjek, khususnya subjek matematik, menyumbang ke arah pembentukan nilai yang mulia dalam kalangan ahli masyarakat?
 38. 38. Kaji semula Sistem Penilaian Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010
 39. 39. INTERAKSI SOSIAL - GURU DAN PELAJAR “Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati”. (Al-Isra’:28)“Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadapmereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah merekamenjauhkan diri dari sekelilingmu”. (Al-’Imran:159)“Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dannasihat yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya…” (An-Nahl:125)
 40. 40. BAHASA PENGANTAR DALAM SUBJEK MATEMATIK • PPSMI dimansuhkan secara ‘soft 5 Ogos 2009 landing’ • MBMMBI dilaksanakanTahun 2012 • Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah menghakis kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dalam bidang tersebut • Penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar telah mantap bagi Rasional semua mata pelajaran yang dimulakan sejak 1970an • Kebanyakan negara di dunia berusaha keras untuk memartabatkan bahasa kebangsaan mereka masing-masing sebagai bahasa ilmu
 41. 41. KOMITMEN GURUProses pengajaran memerlukan persediaan yangmantap oleh seorang pendidik sebelum terlibat secara langsung dalam P&P di sekolah. Guru harus memberi hak kesamaan kepada murid berpencapaian rendah di dalam pengajarannya (Vaughn et al.,2003)
 42. 42. KuasaiFaham masalah kurikulum, teknik pelajar dan kaedah mengajar Muhasabah Meluaskan diri pengetahuan
 43. 43. Memanggil mereka sekerap mungin seperti memanggil pelajar lain Beri masa secukupnya untuk pelajar menjawab sesuatu soalanElakkan meminta pelajar berpencapaian tinggi sering membetulkan kesalahanpelajar berpencapaian rendahBeri peluang kepada semua murid untuk menjawab soalan sukar danberpemikiran tinggiBeri maklum balas yang berinformasi terhadap jawapan pelajar berpencapaianrendah Terima idea sebagai menghargai idea mereka sebagai sesuatu yang bermaknaInteraksi dengan mereka sekerap mungkinElakkan daripada membezakan kurikulum, bahan dan kaedah mengajar bagi mengelakkan tanggapan bahawa mereka murid berpencapaian rendah CADANGAN HAK KESAMAAN
 44. 44. PENDEKATAN PENGAJARAN Pembelajaran Koperatif Melibatkan pengajaran yang mengumpulkan pelajar dalam kumpulan kecil supaya mereka bekerjasama bagi memaksimumkan pembelajaran (Johnson et.al,1993)
 45. 45. MODEL KOPERATIF • 4 atau 5 orang STAD • Terdiri daripada pelajar pencapaian tiggi, sederhana dan rendah (Students Teams- • 4 aktiviti utama, persembahan dan penyampaian guru, kumpulan, kuiz dan Achievement Division) pengiktirafan kumpulan TGT • Serupa STAD cuma permainan gantikan kuiz (Teams-Games- • Pencapaian pertandingan melibatkan skor rendah atau tinggi Tournament) • Kombinasi pembelajaran kumpulan TAI dengan individu • 4 atau 5 orang yang ditempatkan satu (Team Assisted unit berdasarkan Ujian Diagnostik • Skor ujian dikumpul dalam seminggu dan Individualization) akan menjadi skor kumpulan
 46. 46. • Hasil kajian oleh penyelidik mendapati pembelajaran koperatif menyebabkan : Peningkatan dalam keupayaan  Menggalakkan aktiviti menyelesaikan masalah metakognitif  Penyelesaian  Pemikiran kritikal dan masalah matematik pemikiran tahap tinggi
 47. 47. Guru perlu Guru sebagai kreatif seniman (Abd. Ghafar Md. Din , 2003)
 48. 48. CADANGAN MENGATASI KEKANGANAKSES DAN EKUITI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK KEFAHAMAN PELAJAR GAYA PEMBELAJARAN
 49. 49. • Perlu tahu halangan kefahaman sesuatu maklumat• Aplikasikan pembelajaran dalam kehidupan seharian• Berusaha mengatasi kelemahan diri• Meminta bantuan orang lain Pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan penambahan pengetahuan dan mengingat semula maklumat yang dipelajari tetapi merupakan aktiviti menguasai konsep dan memahami maklumat pengetahuan dan seterusnya dapat mengaplikasinya ke dalam kehidupan (Hargreaves, 1996).
 50. 50. Kaedah tersendiriindividumencari, menyimpandan mengeluarkansemula maklumatdikenali sebagai gayapembelajaran (Felderdan Henriques, 1995).
 51. 51. Dunn & Stevenson (1997) Dunn & Dunn (1978)Bass & Greary (1996) Kajian beliau merumuskan Gaya pembelajaran yang bahawa salah satu cara dimiliki juga dapat penentuan kecekapan atau membantu seseorang prestasi seseorang untuk mengenalpasti Kajian berpanjangan individu mempelajari dan situasi pembelajaran dan (longitudinal) oleh beliau menguasai ilmu adalah mempertingkatkan prestasi menghasilkan satu model dengan menyedari gaya pembelajaran. Pelajar yang gaya pembelajaran dan pembelajarannya. tahu menggunakan gaya mengenalpasti 5 kategori Penggunaan kaedah atau pembelajaran yang sesuai gaya pembelajaran yang gaya pembelajaran dapat dengan dirinya akan lebih diamalkan oleh individu. membantu seseorang mudah membantu mereka mengetahui dan mencapai keputusan yang memahami pengetahuan lebih cemerlang. dan kemahiran dalam proses pembelajaran.
 52. 52. Dunn dan Dunn (1978) mendapati gaya pembelajaran boleh dikategorikan kepada 5 kategori iaitu : Persekitaran Psikologikal Emosional Fizikal Sosiologikal
 53. 53. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn berasaskan prinsip-prinsip berikut : Kebanyakan individu mampu dan boleh belajar Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran tertentu Gaya pembelajaran individu bertindakbalas dengan iklim, sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran Dengan iklim, sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran, seorang dapat mengoptimumkan proses pembelajarannya
 54. 54. http://aksesdanekuiti.blogspot.com/

×