Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mindfulness4u

14 views

Published on

הסיפור שלי מתחיל בכיתה ו', כשעברתי לכיתת מחוננים. כן אני מאלה… (-: כבר כילד חייתי חיים אינטנסיביים – מלא פרוייקטים לבית ספר ומבחנים קשים. כך שאת הלחץ אני מכיר מקרוב כבר הרבה שנים. למזלי אח שלי הגדול סחב אותי בגיל 13 ללמוד אייקידו- אמנות לחימה יפנית. את השעורים התחלנו וסיימנו בכמה דקות של מדיטציה. כבר בחטיבת הביניים השתמשתי במדיטציה כדי להירגע ולהצליח יותר במבחנים. היא ליוותה אותי לאורך כל החיים- הרבה ביום יום, ולעיתים בסדנאות של כמה ימים. אפילו נסעתי ב 2014 עד למנזר במיאנמר כדי להקדיש 3 שבועות שלמים לתרגול מדיטציה ומיינדפולנס. נסעתי למורה מומחה, שמלמד מורי מדיטציה בכל העולם.
http://mindfulness4u.co.il/

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mindfulness4u

  1. 1. Welcome
  2. 2. • ‫נפשי‬ ‫שקט‬ ‫לחיים‬ ‫להוסיף‬,‫מהלחץ‬ ‫להיפרד‬, • ‫העצבים‬,‫הדאגה‬ ‫או‬ ‫הכאב‬, • ‫מהחיים‬ ‫ליהנות‬ ‫ולחזור‬ ‫בקלילות‬ ‫לנשום‬ ‫להתחיל‬! • ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫מיינדפולנס‬ ‫קורס‬MBSR mindfulness • ‫קראוזה‬ ‫ניר‬ ‫עם‬ • ‫בעולם‬ ‫המובילה‬ ‫השיטה‬ ‫את‬ ‫ולומדים‬ ‫מצטרפים‬, • ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫ושיפור‬ ‫לחצים‬ ‫להפחתת‬.
  3. 3. ‫בקורס‬ ‫והתרגול‬ ‫הלימוד‬ ‫בעקבות‬ ‫לכם‬ ‫שיקרו‬ ‫טובים‬ ‫דברים‬ ‫כמה‬ ‫הנה‬ ‫ורוגע‬ ‫שלווה‬ ‫מיותר‬ ‫תיהנו‬–‫מבפנים‬ ‫עליכם‬ ‫שמכביד‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לשחרר‬ ‫תוכלו‬. ‫תגדל‬ ‫מהחיים‬ ‫ליהנות‬ ‫שלכם‬ ‫היכולת‬–‫והחברים‬ ‫מהמשפחה‬,‫מתחביבים‬, ‫החיים‬ ‫של‬ ‫הקטנים‬ ‫ומהדברים‬. ‫להירדם‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫לכם‬ ‫יהיה‬,‫כאבים‬ ‫מפחות‬ ‫תסבלו‬,‫הגוף‬ ‫את‬ ‫להרפות‬ ‫תדעו‬ ‫המחשבות‬ ‫את‬ ‫ולהשקיט‬. ‫ודאגות‬ ‫חרדות‬ ‫מפחות‬ ‫תסבלו‬–‫חרדה‬ ‫התקפי‬ ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫כלים‬ ‫לכם‬ ‫יהיו‬, ‫טורדניות‬ ‫ומחשבות‬. ‫ומרוכזים‬ ‫נוכחים‬ ‫תהיו‬ ‫אתם‬:‫בבית‬ ‫כשאתם‬,‫בבית‬ ‫יהיה‬ ‫שלכם‬ ‫הראש‬,‫ולא‬ ‫העבודה‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫ימשיך‬. ‫מקום‬ ‫לכל‬ ‫להתפזר‬ ‫ותפסיקו‬ ‫במשימות‬ ‫להתרכז‬ ‫קל‬ ‫לכם‬ ‫יהיה‬ ‫בעבודה‬. ‫אוטומט‬ ‫על‬ ‫תפעלו‬ ‫לא‬ ‫אתם‬–‫אחר‬ ‫ממקום‬ ‫ולהגיב‬ ‫לעצור‬ ‫איך‬ ‫תדעו‬,‫להיגרר‬ ‫ולא‬ ‫מיותרות‬ ‫לדרמות‬. ‫בקלות‬ ‫יותר‬ ‫יעבור‬ ‫שלכם‬ ‫היום‬,‫תשתחרר‬ ‫בלב‬ ‫איתה‬ ‫שהלכתם‬ ‫המעמסה‬, ‫תחזור‬ ‫והאופטימיות‬. ‫ישתפרו‬ ‫שלכם‬ ‫היחסים‬ ‫מערכות‬–‫ולעצמכם‬ ‫לאחרים‬ ‫קשובים‬ ‫יותר‬ ‫תהיו‬ ‫אתם‬. ‫מלחיצים‬ ‫ברגעים‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להתמודד‬ ‫כלים‬ ‫לכם‬ ‫יהיו‬,‫באנרגיה‬ ‫ולהתמלא‬ ‫עמוסים‬ ‫בימים‬.
  4. 4. http://mindfulness4u.co.il/
  5. 5. ‫טל‬:0545634502 ‫כתובת‬:‫בנימין‬ ‫בני‬28,‫הרצליה‬ ‫מייל‬: nir_k@hotmail.com

×