SlideShare a Scribd company logo
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬


2018
‫ا‬ ‫ر‬  ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رات‬
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
 
   
02

 
2017
  
:
! # 
115
$%
2011
' ()* 
2
+'
2011
 ,- 
$ +. ' / 
0
 % )1- # +. 
2$ 
:
$ 3!) 4 !05 65' 7)8
2098
9 4
; 
:
11
42
43
71
216
944' 4
:
34
42
43
71
216
4
35
96
42
71
216
 =
:
www. iort.gov.tn
= ?8+ @ -
:

0$  -/
:
edition@iort.gov.tn

1  -/ 
)
:
commercial@iort.gov.tn
 % )1- # +.- AB CD =
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
3
 
27
1966
 
30

1966
 !
# 
)
1
(
.
)
  
20

3

6

1966
(
 
  ! !# !$ %$
!
' * +, 
-. /0 1+ 23
:
$% '( 
.
-
4 5/ 67 1+ +* * , 89 ;.9
 8 % = !?9 @A!B * CD 6E/ 67 *
1966
.
'( 
2
.
-
 G + H? I ! + ?. J+/
K
, L5 '
4
M3
1936
N+ O+  67* G + P*
' D , !* ;.9 Q!. B *B 3 !, RI 3
.
'( 
3
.
-
-ST O# 9 6U J' + 1 I3 O, % #
G + 3 !!/ ! VUB'
M + 3 M!#?/W 3
6.? !* ;.9 M+ I 6 2 !!U$
234
%
67 *
.
Q* O, I5* 9 X Y J* 8K -9 9 ZG ! I' O, 6G
1 9 -N# !  ! @! I' % ;+9 =@ ZT3 [K[ 
=N#W 9 9 Z. X Y 67 ] B ^92 _B , A`
.a b
6 - S 13 %U c %
.
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
(1)
E F!G

:
% ?D# H$-1+ H D G 8-1 
27

28

29
I
1966
.
 K ! % -1 5(@
  %
:
 
20
L( +
3

6

1966

 
21
L( +
10

13

1966
 
22
L( +
17

20

24

1966
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
4
e!Sf*  G D$/ M # J* RKgW O, D O+ 
8 h !  D3 # 1U 29 J* 9 9g .#W 
B2
i 6G % 9 Z. - S j. 9
.
_$ I5 4! U/ %T 6E/ W + 8+? K , Q 
-B3 B _*S M#h  N
.
, 82 ,
k
A!Sf ;Kf % 9 Z. 4N/ A!Sf 1
8+? !* ;.9  h
6.? D % !b
.
'( 
4
.
-
2E * CD VUB' ? f + VUB' O!I l!7 3
! ;.9
:
, L5 '
15
1 I
1910
V fW 2f m eN P*
1n W % G H?g'
16
, i' jS l$/ O+/ H7o3 , 
 I9
Og+
.
, L5 '
27
p
1919
8Sf M5 !9 Pq*
@ $. q*f 
.
, LA5 '
20
6 ,3
1921
, !' B !r P*
  !9. M5
.
, LA5 '
20
?!,
1930
J s * 8D !9 P*
K
!
.
, LA5 '
18

1930
!$. g #  P*
67 N$
.
, L5 '
14
M3
1936
 %!' R3 ] Bk P*
  !9. M5 
.
, L5 '
29
6 ,3
1937
 M @ 6$ I' eN P*
67
BK? ,
.
, L5 '
11
M3
1937
%!!,$.* 3 1# 6 P*
%!!9
.
, L5 '
28
!* I
1938
? 1+ VUB3 6 P*
! K +S9 8 *b % , 9 ;f
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
5
, L5 '
7
?!,
1940
* I3 ;KE !9 P*
%!f 
.
, L5 '
14
,
1940
% 6 % 6.? # P*
  !9. M5
.
, L5 '
18
p
1943
9 9. 8 * Ir P*
HSs 82 ,  Ir ! 5 
WSs 67 8+ 6
# !
.
, L5 '
4

1943
' j+9 I' I P*
, L5
19
1 I
1947
.
, L5 '
8

1943
67* 9 ] Bk P*
.
, LA5 '
9
p
1944
, I' . f MB ] Bk P*

BK?
.
, L5 '
16
p
1944
O# = I' _ 8k P*
 .# Zt 6 % *.,
.
, L5 '
25
!* I
1946
6 M % I' ;Kf P*
8 @
.
, L5 '
25
!* I
1946
B  ;f O  $ P*
M
8$ % 9. 8 , I' . f
.
, L5 '
5
,
1949
G 67 + P*
.
, L5 '
6
6 ,3
1950
V f %' $. u?$ P*
8$ % !9.  M5 H?g' =9
.
, L5 '
3
M3
1950
= I' ^+B 1T 67 8 P*
!+ I % D $/ 3 6 Bs 82 ,
.
, L5 '
15
?I
1953
Ys 82 , Mf k P*
 U MI c V!+* %!,S B3 
.
, L5 '
18
?!,
1954
*
, H?g' =9 V f P
BK?
.
, L5 '
18
?!,
1954
f % * $ P*
* !* 1!? 1 +
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
6
, L5 '
25
?!,
1954
BK? , I' ;KE !9 P*
.
, L5 '
20

1955
S P*
j+9 67 1 ! ,
 1+ 
3
9
1959
, L5
9
?I
1959
.
, L5 '
12
?I
1956
9 % U P*
.
, L5 '
30
6 ,3
1956
;Kf m eN P*
%!!BK? * V f 
.
, L5 '
6

1956
P*
% ,* !9 #S ] Bk
8 *b 
.
, L5 '
25
G3
1956
M5 !g j . ] Bk P*
8$ % 9. 8
.
, L5 '
25
G3
1956
* !9 #S ] Bk P*
@f
.
 1+
117
9
1958
5
, L
4
,
1958
 $ P*
, L5 '
19
?I
1950
Z  ] Bk P*
.
 1+
4
9
1959
, L5
10
?I
1959
OT P*
! K !9 M+9* 3 1#
.
 1+
6
9
1959
, L5
13
?I
1959
*
V P
67
.
 1+
128
9
1959
, L5
7
G3
1959
_!b P*
8$ % 8 9. 6
.
6.?
2
 1+ %
18
9
1960
, L5
27
!* I
1960
 1+* j+9 67 M#K P*
117
9
1958
, L5
4
,
1958
Z  ] Bk P*
.
 1+
31
9
1960
, L5
14
 
1960
!9 P*
6 8!NB , 67 M#K
.
 1+
32
9
1960
, L5
14
 
1960
VKh P*
M5 
.
 1+
55
9
1963
, L5
30
 
1963
V r P*
I' . f B * f !'
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
7
 1+
28
9
1965
, L5
24
!* I
1965
! P*
!9I' *
.
%! # % 1+G ?9 ! *   1+ D 9
 
.
, 2
30
6 ,3
1966
.
! 
! 
)* +*),
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
8
 1+ % H' 6.? JN+ /
55
9
1977
, L5
3
M3
1977
!/ c /

Z *

!

67 8 

, X Y
67 * H., O!I
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
9
 
 
$% '( 
.
-
8 9. MK$ J* 1+ D VUB3 PS9/
 !9 K 3 !9 2f 3  1G  / J* BK? 
 !E 3 !9 72 lG
.
% J* N 3 PS9/
M T  !*+ 9. MK$ 8$
 1G M M! M+9 ! MG 
.
'( 
2
.
-
!/0 MK$ !92 MK$ ;.f /
:
1
-
 1G ! '  x f O. Og+ I9
.
2
-
!U/ o/ M5
!9/ D!!7/ M9. 4!

BK2s 
%? O92 X Y ,  6 $/ o/ 3 D s /s + @/
xs M5 X G !*+ M9. M5 MW0 X!U?/ M5
 ?. G$ 8+  U ! O n/ 6 $/
.
3
-
 M5
X Y , I $ O N ;fo' 6+9 8
  $  M 4*f , N 8o M!*
.
'( 
3
.
-
2f 3 ! M5 !BK, 72 M Y /
!/0 % ! , g 2E o/ M! M T 
:
_$ n
M/9 U l?* gS n' Q %S+ 1U 
Dn' H+ _9' Nf M S  ' x fW $ .
6/ R @ xs M7 o3 8b o' 1 @ ; + 
!/ %* xs 1 !$ !/ ! _' 
6$9 %I 
.
1*7 1Ir %!!BK, * 
:
1
-
8G % ! , g 8o 23 nK H' O!
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
10
2
-
6 MWy M =9* nK ?!?f MBK2h
.
3
-
@B 5 MI9 u?B O
.
MK$ / 6 !BK, M5 / W
!/0 R ' O!I !92 /
!BK, M T/ # , lG 
:
1
(
i+ 1N MK$
.
2
(
!? 9 M5
.
3
(
MBK
.
4
(
 ?B *+ I . p .$ i' Po M5
!BK, !T ! 9 z.E 
.
5
(
 l @ 2
6 % !*$ 6 !S+ 6 6I
MI9 6 $ 8 6 = @I3 6 O!I ?. !.q
6 Ws 67/ W 6  !BK, !N ,N lG  !BK?
! ' 8 6 $ !*+ 9.
.
6
(
7 x M5

)
Z?f OI o' OS# O*+G
(
X*/ lG Ys Ws
B2 X* J* 7 2E H7o'
.
D 6 !BK? M5 8 k 1?*U ;fo' %!!BK, * W
9. 8 M5 8 k %!?*U ;fo' 1A
.
'( 
4
.
-
 P 6G Ir K 
..f 6+9 M
6+9 .E KB 3 * U %U  O N 3 ;fo{
.
'( 
5
.
-
DGY /0 * R 3 J* N 3 1+ D VUB3 PS9/
:
1
-
%  3 !9. 5 ^S , ?*G % ;fo'
Zg
 -+, 3 5 ! 
r
U 1
, =W5D #s *!g =,$ Y J* 
 J* ,$! / , 3 5 MK$
+! 3 ' _!b % 
 1G Mf % 1I$ 
.
2
-
1G  3 O N O! s ;.f 1,$ % ;fo'
9 U M 9 
 */  3 ZKE J* G  M 
8 3 9.* 8B 5 Zg % 8 !o 3 8 ?.
5 8 ? 6+9* 3 4!!U 3 6 $* 8 =!o' 3 O N H+ s
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
11
6$ , * ;fo' =W5D o Ys 8 3 9.* 8B 
5* O/
% 9! ' m Pg 5 B2 +, J* nB3 6$ , 3
-,g
.
M 9   O N @  3 !9. 5 ! 
3 4!!U 6 $* 8 =!o' 3 O N -/ ? 6+/ 3 G 3
  1U 6+9
P!S/ % + 8+? % G ;fo' $ W5
I' V
.
mo 6 mo l9! Ys Ws M = Ih % X Y !7 W5 1U W
;fo' X Y  , -+, 3 -,g % 1N !$. #
!/ / !* PS9/ W MK$ G 1G
J* l+S Ys Ws 67
 %!?*U 3  MK$ =|
.
 ** 9 3
, CK3 % G ;fo{ %!|
k
1U W =W5D 1
P!S - #  3 !9. 5 ! % ! %! 5
$ 1 G Ys Ws * $ 67 %! #
eT Dg *!7/ 
* mo
.
'( 
5
/
)
 1 2*3
66
1993
 4 
5
*5
1993
(
.
-
* CD VUB3 P!S/ , 83 6I %! @!! %U W
 !+!S ;.9 
.
 
 
 
 
 

 
'( 
6
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
!I3 3 K JA %!,S B3 DN+ V@* !#?/ D 67 +
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
12
!E' D # 8 s l$/ X Y I5 JA E0 ZS* -/E +
I3 6+
.
#K lb/
M[h 6 O! !*7
.
'( 
6
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
9A! 8A 3 9A! ! 8A 67 + V
.
9!!/ 3 C!?9 !9n 8? $/ 9A! 8A 67 + %AN 13 %U 
Cnk + 9 6*
.
'( 
6
-
3
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
, 9! ! 8 67o + JN+ 19 * ONf
!* +S9 # 3 !+ VUB{ !  8? P* 
.
'( 
6
-
4
)
 1 2*3
62
1996
4 
 
15
*5
1996
(
.
-
1
.
! MW$ , 9! 8A 67 + V s %U
:
-
8 I H7or 3 5 @!G J ' H7o' V!+
-
6 B ,  ! 8 n I/ H' V!+
-
-*7o + !?9/ 4q#/ 3 !7 # 6 # c 
-
3 Y+s M!* !9 3 ++$ ] B ? 8Gr H7or V!+
5 M =9 3 M @!/ 3 M A 6*E j!*.
-
U$ 3 Z B %U W }E3 Sr 3 A! Hr V!+
9A! ! 8A + J s !, =q* !g
.
2
.
 + V s %U G
8+? , 8G MW$ ! , 9A! 8A 67
M 9 O3 + D 8A n/ W 13 J* 6 I5 %! ^?/W +
-/ / X Y , 
.
J* O+ 8A CD =N+ 9 6* _ q6G
/ 8? RNf 1 + V fW p3
.
,
+ V $ CD
6 J s E0 q* DBr I5 u?$ % ! , !G
.
3
.
$9 !3 I3 9! 8A 67o + JN+ 19 * JT+
M!#?/ 3 !!// ;. JN+ 89 j9 !' I' % q6+/ W
% + ** G
9 ;.EW ? % 
.
'( 
7
.
-
HE SN !/ I' * ~ J* PS9/
! K I' 6!7/ #s
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
13
'( 
8
.
-
% -I r C!9/ R# -* 87 J s ST 6*
CI
? % 6 J s 3 -* J s RI *g , P$
9 9 49.
I5 ?
.
J s RI 3 U f % -B  * 6 J*
_U P I5 X ZA 13 ! -#$ 9 -*7 1G 6
€ X Y / % n W 6I3 , H2 1N
.
% _3 6 OI
8+? -! s !o3 B -* J s RI , -!
ZB # - 6[ 6 3 P 6 1G Ys Ws -A5 J s +
.
 _U H./K  , 1Uh 9 6 J s RI 1U
-* ^$ W , - % 6 -!, _3
.
! 6 O 
 M n!W O
- -/7 6# !* 6.$/ # 1G
.
€ / % V *!g X Y 6!7  3 PB -*!7/ O+ 6 6U
 9 %
.
% + M +? M!N+ ^E 82 , N V7 S PB 6* 
I5 Zg
.
N+ 4 f mo 6G # !W 
G ?0 M!
.
'( 
9
)
 1  
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
! 
 
'( 
10
.
-
D+*/ M!* ns V  % W5 6 
? f I 3 - %U  A!S# lG Ys
.
D 6b I 82 ,
 CI5 * 13 -!* ' -/
3
# 1
X Y , SE f Ys -/!*/
.
'( 
11
.
-
- l!S3 =!o' J* ,$  6 S
 4*G H' V!+*
.
% H5 D -* V/s I 13 -!*
7 ! X Y 1G Ys !S/ 3 D+,
-9 e*
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
14
 T ! */ =!o' lG Ys ! W C9 RG - Ws
-* -!+
.
'( 
12
.
-
3 % /9 R!N 3 !S % W5 6 W
*/ =!o' RIs _I 82 , Ws 8D# 8# 3 ‚g
.
3 -!, _! % /9 = 4*/
' % ƒo9 4* G -/ # 8o %
6 kSE ! %U  ‚S
.
'( 
13
.
-
-!* $ =!o' ZK/s 3 # % W5 6 
Ys Ws CI5 J s Is
3
l[
3
.# 3 U/ -
.
! 
 
'( 
14
)
 1 781

29
1994
 4 
21
9(*
1994
(
.
-
V/k 3 !* P? 8 = 9! 8 V 67 + 9
+ RT 6
.
6 =k VKh 6I3 = 9 9! ! 8 V + 
.
8 3 9! 8 1G = 67 + 9 G
9! !
:
3
(
%!,S ^?/
_
(
E0 ZS % €, kSE _U/W / %!,S B3 8 k
x
(
=9[3 3 6# l[B 8D# 8# 3 ‚g 3 % s /9 nh / 9
6 8, % 3 + !?9/

(
9A!a . , T+ Zg % - €. ? 
1+
C
(
1+ !* z9 }E' MW$ ,
.
'( 
14
:/
)
 1 2*3
29
1994
 4 
21
9(*
1994
(
.
-
 9! ! 8 V 67 + =k VKh 
+ =s % o 6# E0 ZS J s -I/ H2 N
.
** zE 
 J9! VKh 6I3 8A % b 4.9 6G !7 
Ey 67o J* H.$* 
.
3 -9 9 W !*, K !7 8 /
j9 3 I' , c!?f/
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
15
2E VUB3 % /9 6* 8 , bG' M!N+  W D 6G
!#?/W 3 %!,S ^?/ 9AN/
Z 3 G 
.
'( 
14
; 
)
 1 2*3
29
1994
 4 
21
9(*
1994
(
.
-
S _3 %!A 13 6 g V@ I5 J* %!
6 =k VKh  ,
.
1 3 C I +!+B I 1 O# S !?A/ 
V B
 # 3 !!/ 3 !+ M = Ih
.
'( 
14

)
 1 2*3
29
1994
 4 
21
9(*
1994
(
.
-
/   !+!+$ _' % €? rSf 
S
.
Z B X Y B, =SE3 ! MW$ ;.f / 13 %U 

U/ !, O# 
:
1
(
o %  !.+ 3 6
r
 m9 ! 6# 13 -
U T P$* 3 5*
.
2
(
Dt  = % /9 -! 3 xh B , c!?f
.
3
(
V 3 6 =9[3 K $. u?$ +* +* HbW V
3
!. 3 9 H5 * K P!+$ ! % V@* 6 E
-/ g9 =!o'
.
4
(
A!S# ?. 8. 6 +* ' !?9/ % ! R9W
-! % 3 6 67/ 5 .f M~! %
.
5
(
 O,9 J* H.$
J* 3 5 ! #K  @ H# 
!o ! ?. X Y B
.
6
(
!+ 3 H { !7 $*. 3 2f -$*. 6 H 3 #
-*7 6 @G !* %/|3 =!o' 3
.
7
(
 H9/ 3 jT U B , 6* N$
8 =9[3 ! $U M
6
.
8
(
 8 ! [ 8. 6 @G „/ 3 6 % _!7
1
-9 % 3 I5 % P z!E/
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
16
9
(
l# / 3 49 Hr 6 1U 3 -* =9[3 6 V!#
5* O/ ! 3 O/ zfo 6G T X Y 9 
.
10
(
=,s
 € MW$ ! , 5 3 % 9 
1+ 
.
11
(
^$ SE B , 8 A % [ 8. R9W
 % I ;fo' 3 5 
.
'( 
14
 =
)
 1 2*3
29
1994
 4 
21
9(*
1994
(
.
-
} +/ T+* OI
_'  !+!+$ 7. I
J* =9 X Y - +* # 3 !+ M = Ih V B } S
6G = Ik 1Yh i7 -9U R @9 ,g % -! s + M[h 29
nW D P!+$/ *!
.
'( 
15
.
-
 %! # 67 + J+
 B !!7/ 82 , I5 6
Go % U/ 3 6$ 6 $/ 3 O! 3 ] ! 2E !+ !E' D
.
'( 
16
)
71
 1 
36
2016
 4 
29

2016
(
.
-
6$ *? %!3 6$ + ? 1U W I5 !*?/
 @ W ^+$ , % 
!*? % ~o9 M
.
'( 
17
.
-
P? 6I' = 9 -/E +/ J* 6 }/ Ys
%! ! 6I3 Y + J s + H$ E0 ZS T 1 -!*
.
'( 
18
.
-
3 G M#?/W % 67o + 6G , EW 8 9/
1+ Z % 2f
.
W
 U f , 3 HA' U  , JN+ l# 
_' % ' 67 + ? j .* N HI0 , KE 
.
lq?G Ys 82 , Ws 6 I5 % 6G J* !b!$ CD PS9/
6 % $*.
.
 87 MK$ 89* %U
13 1 87 6I3 %!!/ 1 6
6 OS# 7 % S
.
'( 
19
.
-
6G , !9 , 3 U  @G 8 =N#
+* KS  W MW$
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
17
'( 
20
.
-
67 + i 4#
.
1G Ys Ws - 4#  W
Ys * g - 8Sf Q 
I5 J* i?/ $*. M!IB lG
c 6 c /
.
13 %U W !*/ 8W P/ 8 *!g 83 Zg % 6 4#
I5 Zg % 67 8+ OS+ I 1U
.
V7 S/ 13 83* P$!, Ws
N
.
A!7/ I5 */ 13 8!E' CD J* %! 

.
!g #S lb i % /9 83 !7/ Ys 82 ,
3
/ -
6I'  J s g Z9~ % 8@I 83 6 8W 3 6$ %
6.? mN
64
3 9[ !7 X Y ^? 13 1 * CD %
% 83 6.? 13 I5* n W
!7 D =9[3 6
.
'( 
21
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
!9, 3 .# _' 6 % Z+ s 3 g V@ I5 6G J*
.f 67 A+?/ +A X * 13 *G 3 % + -* % c
! /
.
%AN 13 
! M! VKh
:
-
g  / 9 H5  6U 9 A5 
-!g
-
6 % Z+ h 3 S *g J s MA3 _'
.
% Z+ h 3 S *S nqK M A5 +, VKh 1U 13 G
 ,G + 6
 / ! B 1! O A5 *
6 % Z+ h 3 S %!A!9 HA X G 9 2.E 
.
'( 
21
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
%!9 WA A 6 % Z+ h 3 S VKh 1G Ys
A 8 h J s -AI VKh D 1k, bG3 3 %! W 8I A5 R?
6.? 8 m ? B 67 +?
21
* CD %
.
'( 
21
-
3
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
3 ! / .f 67 +?/ J* %A!
A 8 h 
6 % Z+ h 3 S *g 1r $ = Is $ B 67 +?
 E C.#3 6I3 , X Y %!A!9 %!,S %! !$*2 $ V!+
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
18
DA/ / % 
.
P [ M* O!I 67 +? I5 VA+ 
$ *S 
.
s
i/ 13 67 +? A 8 h 3 67 +?/ J*, j*. q/ Y
#  @G 9* 3  9* J* 6 % Z+ h 3 S 4*
!$*. $ =W ! V 3 [Kb HKE X Y $ B S
.
3  9* J* %A!
, 3 / 13 S #  @G 9*
/ %  E n W 6I3 , 6 % Z+ h 3 S 4*
DA/
.
6I' D / %!,S ^?/ %U -3 !
.
'( 
21
-
4
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
9* p3
67 +?/ ! S #  
X Y J* 8K AN/ ! / .f
:
d
 N %!!9 H* K!b/ bG' H* !+9 9 % Kb
d
N 9 I5 ! s 9 % I5* !9 9 % Kb
.
! 8r9 ' P* 9
!9 9 % 6b iA
8r9 J* Z oh J / 8 n % 6b % I5*
.
8 , CNB , }/ zfo 6G / 13 ! % *S 9* %U 
.
9* G ! / .f 67 +?/ J /
.
'( 
21
-
5
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
67 +? V  S #  @G 9* p3
X Y J* 8K N/
:
d
%!!9 H* K!b/ bG' H* @G !+9 9 % Kb
 N
d
 I5 ! s 9 % I5* @G !9 9 % Kb
9
N
.
!9 9 % 6b iA ! 8r9 ' P* 9
8r9 J* Z oh J / 8 n % 6b % I5*
.
8 , CNB , }/ zfo 6G / 13 ! % *S 9* %U 
.
9* G 67 +? A 8 h J /
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
19
'( 
21
-
6
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
N$ S #  @G 9* 3  9* O/
 1G +BK MIW / _.9 D , Ys N3 ,G
% T$
.
M 2' !*r 3 9* /
.
/ 9
M2 jAI M 2'
! 
.
'( 
21
-
7
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
*S/ 13 S #  @G 9* 3  9* %U
% Z+ h 3 S 4* #K  P [ M* DA I5 %
6
.
9* =N3
O! P* , 9 A J* ,$ 1 S
 !# 9 !* 1*.$ P [ M*
.
'( 
21
-
8
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
# I5 - V# ƒgE 3 O# * 4 f j ./ 6G
?* +g -!*
H.
234

236

237
* CD %
.
'( 
21
-
9
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
4* , S #  @G 9* 3  9* 9/
-! s 9/ m9* !T =T J* 6 % Z+ h 3 S
OT A5
;.f €+/ 8!E' C ;f
:
3
d
6!* O *S c,
_
d
H *U 3 % U/ 8s  OT !Us
x
d
Z -!N+/ B I xs $ A5 m -!I/ !Us

d
! @I 3 !q*G A5 m9 l#5 Z+ h
C
d
G 6 mo I 
6 M 3 ^? , c!?f

d
*S m !, q,/ % H* qU + J* Bh
n
d
6!* O 6 % Z+ h 3 S *g H#
.
CD , 9* /
! 29 $
:
1
.
%!!9 ** !9 !+ ;.EW
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
20
2
.
!*  $
.
3
.
A5 , !#'
.
'( 
21
-
10
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 8r,U , 3 9* / S *g H# 82 ,
%!,S %! P!,* J/ 6 - O  !* ;.9 f
B %!A!9
WB , V!+* 8r,U Q* H
.
* 6!7/ !Us p/ G
}E3 MA5 , % S
.
'( 
21
-
11
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
P g % %!A!9 %!,S %! 62$ ^?/W N$ A1s
9* P g % 3 67 +?/
- S #  @G 9* 3 
%!,S %! !?9 8A+
.
G$ J s =* , q+$ 1,S u?$ ^?/W V 82 ,
.f
.
'( 
21
-
12
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
.
-
% Z+ h 3 S A!?A/ 
1 1A 1 q* 6
, qWs S #  @G 9* 3  9* 3 J* +A H.$
%!A!9 %!,S ^?/ 3 8D+ 8A+ 82
.
'( 
21
-
13
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 *7o + lf, % **
* @G ZB !
1?9 G q !Ir mo B 6!7 , A ' APB .# Z
49. ? % * _ A5 V!# 82 , X Y Dg 9 
9
.
 - O* S / %  V *!g AP$ 6 
= Ih 8 
6.? !* ;.9 M
8
* CD %
.
!, q, A5 !#3 B % S * _ 8s O+/
S / 9  q 1  6G % 9
.
, - ! / .f 67 +?/ !G * 13 AI5 J* %A! 
* RIs
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
21
[s %U
6 6U %A! 6I' , A5* RIA 6 *g M
H2 N  -!I lb 62 W 2E
.
'( 
22
)
 1 781
29
1994
 4 
21
9(*
1994
(
.
-
 8, =N+ Cg O# 9! ! 8 + e/ 6 6G
6G % V Ir A+/ f 9 8r,U €? kSf 82  , P$
6 CT+ I' p3 J* X Y 5 ? , *, 6 o
4 . RIs 72 l! M n!W O!I 8 O S 9
.
8r,U CD ^?/ 13 %U W
3
[K[ I
3
o
6 8 lG 
mo I 82 , Ws *?
3
M!#?/W 3 1+ =I %B
2f 3 G
.
'( 
23
)
 1 781
29
1994
 4 
21
9(*
1994
(
.
-
 7 S Hf %!,S B3 % 67 + ? OS+
 $9 % IE
 8r,U 3 6 =k VKh 6I3 8 V +$
6.? ! s f
22
* CD %
.
6.? K N V7 S PB % + *f n W
.
B3 % 67 + ? OS+ 6I3 % V7 J* 6!.$* } 6G
G } +/ %!,S
Ws OS+ * V HKE 67 8 
} CD lS+
.
'( 
23
:/
)
 1 2*3
29
1994
 4 
21
9(*
1994
(
.
-
D + €  7 ? S B , N I O+
W 13 J* 5 !#3 9 6G % % o I3 o I3 %!
CD n/
M 9 ]K[ I3 MW$ O!I , 7
.
} I +/ T+ J 
6* !9 ?. J* ;.f =9 S D = I % 62$ N
, -#+B J* S D ![r/ !* -!T CI3 -9 5 -!#3
M = Ih V B } +
O# ' Zt
.
I +!+B I O# S 13 !, %!  $ , -3 !
%! €  7 + 1k, # 3 !+ M = Ih V B 1 %U 
o3 3 I3 o I3
.
D![r/ M = Ih !g B 7 +/ O+ 
6 ^+B J*
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
22
=s 9 6 CT+ I' ? S  +/ , 
4 . O!I/ 72 l! M n!W O!I 8 O +
.
'( 
24
)
 1 781
29
1994
 4 
21
9(*
1994
(
.
-
 + ? OS+ % +$ 7 A+/
9! 8 V 67
O# J+/ I3 3 + 8 % J+/ I3 Q* I5 Zg %
6 V/s
.
'( 
25
.
-
 # 2 9 †-S# 3 67 + 6 Z+ s 82 ,
J* !$ 3 #5 3 ! ?. 5 P*7 i# UB 3 s
5 CD ! 
13 !E' D J*, # 1 9 X Y -9 g/ 
8 *!g 3 O! !  j9 O I' , -* ;KE J* 
 !$ D 3 P*7 D
[K[ N V @ W D H@
3
o
.
[K[ % bG' !$ 3 P*7 1G Ys
3
, o
k
5 ! 1
-
8 n
 P J*
r
1+ 6# % 8+ qS M O!I -* O, 1
 N M % 9 OS+ Z 3 2f 3 G M!#?/W 3
-!* U$ 13 %U
.
'( 
26
.
-
6 O ! 5 , 9N  I5 
-

 OS#
N % -/E I % i  67 + 6 !?/ ?.
 -* 82 , P I5 P$*
r
HA' 9 K 1G 6 D 1
.
'( 
26
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
CN+ V@* 6 I5 %! ^?/ V s %U
!E' D
I5 +? J* 9 1+/s 3 % U -? 6+ A5 , 6 *2 
CD n/ W 13 J* 1+/h 3 % U D 4! U/ O 9 ! 8A X Y
M 9 O3 MW$ O!I , 8A
.
S I5* %U ^?/W 6 V B V 82 ,
RIk - 
^?/W !?9/ % !+ 8A O 9 + 1+/h 3 % U 4 .
.
'( 
27
.
-
J* z9/ 8 CI5 S 13 -*7o = 9 6 6U
6 R xf HE /
.
O  / H' J* =N#W 9
9 6 6U V!+ 8 1!

.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
23
l9N/  JB ** * 67 M o 6! 9 % J?/
^?/ 3 3 62 3 V @ % ! E + 8+? ! s Mo3 ! M!
9 V* ;Kf -!* i?
.
? P =?h , *E / G

V @ 6G % B

/ 6G
! !
s
 67 + i + J
s
+ Mf !9 ?. J
.
. ,
6.? !* ;.9
15
 6* * 13 !E' I5 J* $
6$ - E / % 6 ME %N/ 8B 67o 8o $*. 7
.
7  S PB % + Hn9 13 6* n W
D M!N+ K V
6.?
.
  
  
'( 
28
.
-
c !?9 / 3 !92 5 ! # 9
, nK * ! -?9 _9 H+ O j . c + 3 Mf
O!I % 9 OS+ !/0 . , 6$
M! 5 ? f m
 , 9A!
:
1
-
!?9/ 3 H7o' ns 1G Ys
, / , 3 -5 , Mf
k
1
** 9 O, % !E' D @ 9 H+ 6$ 6$ 5 ! 
 . f B W I' O, P* , X Y f % 

!IW S!$ 3 % ~o9 4! U !9 i ' 67 ] B
.
2
-
f ' P*/ Ys
, -/5 ! M5 , M@3 M
k
! 1
6.? ! s +* 9! 1U 5
30
, W5 1U -*?3
I' O, O, % H+ @ 82
% * +$ MB W 
!* j9 O, X G !E' D f
.
,
, CK3 ! s %!/.
k
 AN 6 1
+ ^9.
!IW S!$*
f lG 5 ! T 8o V!+ PB 
 @ 82 , -/ ? }/
O, % H+
.
'( 
29
.
-
!+ ;.9 O!I 8 % W5 5 ! 1U
H?g' =9 E *!* 6 %' $. u?B 6 m +*
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
24
C B 3 -nf -/5 , 6 9 !' V 3 !' B 
H+ * 9 
? l$/ -!f -? D -* G G b
m
.
'( 
30
.
-
G Ys 82 ,
dd
+ 1
dd
[ H
dd
, Mf V+ 
dd
6 
+* / ! B 3 1nf 3
, Mf -  *2' H
k
 -
3 1nf 3 6 % 5 6G , P* 13 -!*
+* 8G $
Mf -! s  zf 1 9 J* !, z9
.
1G 
, Mf -!, / 1U
k
1 %! b %! + 1
* J s * ;Kf M#S J* z!.9 
d
 3 J* 8 n
9 9
d
;fo' 3 zf =3
 f V!+ ! s % 
% Ir
3
% G * *I
.
  
 ! #$%
 
  
'( 
31
.
-
V 6 m P* ^?/ D 67* G !#?/W
! I % !.fo %! + 3 *U %!9 % I5 %!
8A 3 5 %
}E3 I % H* !+ M5
.
Ws !G !#?/W X*/ 1U/ 13 
W  lG
.
J* !#?/W X*/ VUB3 i?/ !#?/ P!S/ 8 , *E 5 6G ?,
+ X Y mo lG Ys Ws ! 3 ? + % 8 M#K
3
bG
G !#?/W mo % H* ?
.
5 ! Pq* 13 G !#?/ P!S Tf M5 ,
V fW !, O+ M5 X G 6 !, @9 %G' Ks
G !#?/W I J* 1Kh D $ 13  3 J*
% # 
 , * *g l$/ !#?/W % ! 6 -U R h / %!#A
1* % 3 % ?9 * 8$ % * %!!BK? * zf
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
25
 1Kh P!*/ Ws m K, n9
, #s 6$ O *
k
I/ 1
6$ ?,
!#?/W -*/ I5 % X Y 
.
'( 
32
.
-
W 9! 8 3 9! ! 8 G !#?/W V s %U
M 9 f n/
.
, 4 f mo „9D %U Ys
k
J  9! 8 M Y !#?/W 1
3
G !#?/G H? 8, J+/ *I
9! ! 8 M Y 
.
'( 
33
.
-
9! ! 8 M Y G !#?/K B OT  %U
Z g3 O!I * 13 -!* m e+, - 9 Z g' B3 % 
6#' J* o 6# X Y D -@ !#?/W
.
'( 
34
.
-
/ % # % I5 3 * 6G 1U/
67* G !#?
;KEk !#?/W X*/ !?9/ 6S 13 -ro % =o r V!+ V @*
.
 N3 Zg % !#?/W !?9/ %N/ D
.
'( 
35
.
-
G !#?/ S/ !# ?. U 6U* %U
MKU T N V S ;f V+/ 13 67*
T 3 }E'
M @ W 4 f #  !#?/W e/ zfo 6G T 3 N3 ?
g
.
'( 
36
.
-
+` 13 67* G !#?/ %!S/ ;fo{ %U
!#?/W S/ MKU 3 % E0 ;fo' T N V *g , !N+
9 1? f # % 
!* # M @ W ! s
.
! 
  !#$%
'( 
37
)
 1 71
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
% I5 %! M#K / D G !#?/W  lG Ys
* 
, m9 R, % R, ,
k
4# s 1
9  +!S/ } %!!/ J*
 f !IW 15 T  _*  /G % # JN+
8

IW $* !9g 9*

.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
26
'( 
38
.
-
%! P 6.? 9! G !#?/W V/ 13 
H Z { !+9 M9
6b/ 
3
9 m9 R, D! % bG
% I5 O!I J* UB3 i?/ +!S/ !, O+! +S9 , '
ZS % *S *!.$/ V % = +!S/ 8 ,  % H
IW 15 T  _*  G +, J* 2B bG'
!
.
13 - %U 13 1 6* c, , 3 H+ , # . !E' D
-!* T !#?/W Az !7
.
3 Yf/ Ws +, c, %U W
P 6.? ! s 9* % 6*
.
g' %! JB 6 %U W !#?/W J* +, c, 9
Z
% #
.
'( 
39
)
 1 71
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
9 M9 % 9 3 , , ZKf 82 ,
 !+
, 6!b !*N,3
k
!IW 15 T  _*  /G % # 1
W V s J / 9 %A!a
+S9 , m9 R, ^S , G !#?/
8 X Y !9 ! 

IW $* !9g 9*

.
'( 
40
.
-
  G !#?/W J* +,  # 9
!* P, G !#?/W z ,Ts O ! *
.
* 
 + % # !IW 15 T  _*  /G
+, c,
.
'( 
41
)
 1 71
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
% = !IW 15 T  _*  /U %U
' 3 H* !+ 9 % *S 3 -? =+*/
$ '  Z 
J* 6!.$ E5 # JN+ G !#?/W $9 O# +, 
% 6* 3

IW $* !9g 9*

.
'( 
42
.
-
P 6.? ! s G M!#?/W $/ 13 
6#' J* ! VUB' J*
:
3
d
$
3 B !+9 
.
_
d
6G , H ! M = Ih 92 492 6G J* PS9/ I'
8G Z92' % 492
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
27
x
d
13 ! s VUB{ %U 13 1 ?s H _ mo
3 $ 3 !+9 $ /
.

d
xf VKh 6I3
.
C
d
P!S/ % ~o9 M. 6.? ?*U  ! 9[ 9 !/ /
!#?/W
.
'( 
43
.
-
G !#?/ , Zg D !+9 M9 J* 
B 6I , +B o/  9! ! 8 !* +, l# 67*
6.? =I B 8G !#?/K
33
_*  /G J s Q*/ 13
% E0 Z g' J s -AI VKh % f !IW 15 T 
HI0 ? , X Y
.
! 
'()* #$ 
'( 
44
.
-
_*  /G % + ! 9b ?. Ws %U W
W 15 T 
% OI 3 5 P*/ G M!#?/ V s !I
 H !* +, l# G !#?/ 6# % MI Ys Ws M5
8G M5 O!I 3 5 ,
.
VUB3 J* $/ 13 M5* G M!#?/K %U W
3
? 6#
 M!#?/W % H*
, H !* +, l# G
M5
.
'( 
45
.
-
V! % Ws M5* G M!#?/W P!S/ %U W
1U Z 8 , 9 M Y U$ U  [K[ , + 
 s -!, O# 
.
 V+ D 2B bG' ZS 
G + 
.
O# G !#?/W z % % ! ! s U$ /G -I
!IW 15 T  _*  U DB3 % # % !*
%!! %!! , X Y ! !B9 % .f 67 +? E0 
!#?/W +
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
28

!, O# U$ U O*S 13 ' - zfo 6U %U
67* G M!#?/W J* R h
.
62{ +S f - */ 13 %U 
-+? J*
.
'( 
46
.
-
}E3 *G 6U Z ' 3 H* !+ 9 6U %U
!#?/W , ,g ! Z 6G 3 Z {
!, !, m fW 5* G 
% # Z g' +, 
.
VKh X G - VKh V!  V! % Ws 6+ W m fW D
6.?* +g !#?/W +/ !, O# U$ U Z g' +, 
45
.
'( 
47
.
-
 !#?/W S/ 1U
Z ' % 8 n 5* G
 + + Ys % # *G =N3 H Z ' 8o %!@*
, !#?/W +/ !, O# U$ G *a  8G *U %
fW VKs 3 !#?/W +/ V % = V 3 ![ C# 6I3
! s m
P 6.? 
.
'( 
48
.
-
! 8 5 G !#?/ , Zg 6G J* 
6.? -! s ? PB 8o  9!
33
D -@ * 13
Z g' N 3 X * B 1y , !#?/W +/ !, O# U$ G
% E0
.
'( 
49
)
 
'( 
5

 1 
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
'( 
50
)
 
'( 
5

 1 
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
'( 
51
.
-
 ! + ?.
s
J
, 3 JN+ -9!!/ O+! /
k
M!#?/W 1
13 %U W G
I' J* 8 @ j9 3 I' P* UB 3 %N/
.
? !/ 3 !9 Z92' !/ P*/ UB3 %N/ 13 %U W G
9 492 6G , **
)
1
(
.
'( 
52
.
-
;.9 JN+ I 6 2 I' 
 $ , H?  J+/ +
P 6.? !* ;.9 8
.
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
(1)
! G =(
247
#$
1973

% '()
26

1973
(G M*N D.+ ,- 
)
! % K 
21
L( +
25
–
29
 
1
2
1973
 B@ P
943
.(
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
29
 
 
 
 '()
 
 +, -.
H' +
? 
'( 
53
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
 q % q9 q6+ % H?g' 6!7/ %U W
O!I , 
* ?9 8 A2f VUB' 8 O * C Tf S'
.
'( 
53
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
6.? VUB3 PS9/ W
53
H?g' 6 J* * CD %
9+ 3 9 3 V !* p ,
}E' % U MA5 , 
.
 % 17 ;fo' - A5 MA5 6 J* PS9/ W G
% !3 =@I 6qb 6 D 1G Ys 6#' J*  3
:
3
d
A5 3 J* !! ! 5 O+/ !9 U/ 3 !!*/ 8
% U/
_
d

q?9 .f ! e* Zg % -!* ^. 9 % U/
8r9 , -q*G 3 G' C|@I
x
d
% U R 3 9 !E J s !I/ 3 os 
.
'( 
54
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
q6+ % H?g' 6!7 j
,  % D
2 3 V' 3 _' S* l$/ $, * =N3 !, 6 M5
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
30
DA H?g' =W5D A$2 J* * ![r/ A3 6!7 1U W 13 J*
!*/ J* *+ 
.
s H' J* + 8+? VUB3 $9/ W
6.? !
58
CD %
8SE 1U/  *
-
!, p/ Z 3 !S
-
A$2 3 8!B J*
 %!?q*U ;fo' ^KE3 3
.
'( 
55
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
,  [K[ J s 6 , H?g' H# A% cq?f
H7o'
J* / # t A/ W DA A$. AN/ W ?!?f !BK?
% !* ^. 9 % U 3 -!I  , G J* 
.f ! e* Zg
.
'( 
56
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
!BK? ! !9. ! S' ,
:
1
-
W ?!?E Hr  [K[ % %!7 H?g' 6!7/ %U
G J*  J* / # t A/ W DA A$. AN/
 e* Zg % !* ^. 9 % U 3 -!I  ,
!
.f
.
2
-
?!?E Hr  % -q9 q6+ 6?g A3 6q7 13 %U W
13 ! 6S V 3 , 3  V 3 , = V! , %! ^?/ 8A
M O % bG3 ?!?f H' * .A.f M R 1U
V! ,
.
3
-
3 r eN/
9 DYf/ I ! A' Mg!BW ?!?f H' R
H' C H?g' 6!7/
.
% H?g' 6 M ' D eN G
?!?f H7o'  ![ q %! q9 € /
.
4
-
' B V 3 =9[3 ?!?f H' H?g' 6!7/ A$
!
!' 
.
'( 
57
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
zE !* 3 * 3 %? $*. j9 13 67 +?/ ! %U
 , 6
-
% H.? VUB3 % 9 OS+
53
J s
56
* CD %
d
%!U
K?$ , % H?g'
, %! [ %!*b 3 %!*bG G 3 ! M
! 9! t9 m+ †
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
31
% + ? 6 zE j9 -9  %U J' A% eN 
_$2' !9 M9 8 fq !IW 15 4*U n
!9 H 6
.
N G
,$* DYf/ I Mg!BW + ? e
*2  9 B 9B * 1T H?g' ^KE3 A A$2 J*
!*/
.
'( 
58
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
, H+* J' A%  ![ % 6+ 13 n W
% R A3
iA/ 13 V!+ O+ Z 3 !g U$ %U H' R 3
Sf* H?g' ^KE3 3 K 3 A$2
.
4*U n % + + 8+? ! s H' R 3 A$/
$2' !9 M9 8 f !IW 15 
H 6 _
K!b/ bG'
.
 67 +? %U 6.? D % J ' 8+? VUB3 % 9 OS+
K!b/ bG' H 6 _$23 M9 8 67 Ag +?/ 3 E3
m  A% %  H' X*/ , H?g' 6!7 zqE/ 13
,$
+* 13 %!!9 H?g' ^KE3 K A$2 J* *G 8. 
9 m9 R, , !9 9 U/ 3 9 2E !*/
.
'( 
59
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
6G 8W / =3 %N , X 13 I5 6G J* %A!
'
g !g  ![ % D 6+ %  - %!*7 ;fo
W 13 J* 6* !*D' b 8 B M , * M 
!g M! J* $/
.
*b 67 g +?/ 1 3 67 +?/ 1 3 J s , D VA+ 
*g 9 *
.

'(
60
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
= Is 67 +?/ % *S 3 8o 67 g +? %U
1G Ys , 6 , %! +  !b 1 H?g{ g z$,
#g ^? - 1?q*U 6
.
jNq/ Ys  B ,
4!# 1Yh O+ X Y
6 X Y % 6?S
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
32
b +
4 *)' *@A! )B C,( 
'( 
61
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
qWs S' O!I ,  !b 1 H?g' 6!7/ n W
!+* !*D3 lb PA g z$, 
- ! 6 V
.
D 6 
 f !oh   ;$? =N#W 9 z$?
.
 fq 3 JN+ !9. ! H' c =9b %U -3 !
!9 H 6 _$2' !9 M9 8
.
% 6* 6Dr* S z$? }
 67 !g Zg
6.? -! s , X Y BK
59
q* CD %
.
Az9/ 13 %U 
6 V!+* q*/ 13 3 6* 9! mo J* 6* *D5 !S 8
9A! 8A j9/ 13 3 H' % * 3 ;E
.
S 8 u?$ 13 AI5 J* %A!
l$/ N 13 6* *AD5 A!
67 Ag A+?/ 67 A+?/ *g
.
'( 
62
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
# RT 1U 13 -o 6* H?g' 6Dr/ A1s
 !b ‡* J s 8 !g
.
+s %U W
Ws -* , 6?S =
o3 6G HKE S z$? 
.
z$?* A2E M / *S/ 13 67 g +? 67 +? %U
S
.
'( 
63
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
S z$? 1k, A$. J* SE3 !, H7o{ 9 
6Dr* 
6#' J* %  B ‡* J s O+/ ! -/ / 6*
.
= n 8 E5 !IW 15 4*U n % # eN
 H' !9 HA 6 _$2' !9 M9 %!.f
6Dr* S z$? = Is !,
 %  B ‡* J s 6*
.
'( 
63
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 ![ % q9 6+ % H?g' 4!*U/ %U W
H?g' =W5D ONf  !W 6 8A % 8 n M V!+ 
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
33
! 

 / 
'( 
64
.
-
 M5 =9b 3 ZKE J* M5 ,
!, Vf
, 8B *  ,3 2E 
k
83 1
:
8 B * *S , !g 8 Ws 9 P$ 1U 8W 9 3
30

.
C# 8 6G D / %U *S CD
15
X Y / O# Ys 
!g M 
.
_
d
/ *!g [ % *?g OT/ lG Ys MW$ O!I , P$ 
3
=9[3 4. M Y 9 6G V! , %!B , 8W V % = o
*?g RTs % %U 6 M
.
.9 MB % 1IE 1B 1/D
6.? !* ;
89
D Bs
DEr/ 13 %U H @  .$ }E' !B. 6 .$ 9A!
%! %9! ^?/W %A!/ M , M'
, ^?/W 6.$ Ys % I5
k
1
MB -/D / 6 .B 6G e , 9 6G 1U/ %!B %!/D
f/ 6 M
I' , P$ H
.
%!E 6#' J* 6q7/ 5 6G , RTˆ 2E , rA!/ 13 
83
.
E3 !IW 15 T  _*  /G % + eN/
CD RTh , , ,/ 13 79 m !9 !9 M9 3
.
! 

0 1$2/3 '4
H' +
DE( *F G# 
'( 
65
.
-
 % %!7 H?g' 6!7/ %U W
3
 3 % 6#
 !@ 8 !, 6E/ !  8 O3 % 6+/ W 8 HKE 
B2 9b  K! 9b %! /
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
34
T  _*  /U %U Z 3 !*$ m* 
f 13 '  !+9 M9 8 !IW 15 
W 8 9[ D# }E3 .$ !9@ .$ CD DN+ i/ M #
6#  = 9b  n/
B2 
.
'( 
66
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
1  3 % bG3 % %!7 H?g' 6!7/ n W
q6#' J* !  8 9[ 8, HKE K! =9  !b
%! A!9@ A.$ 6/
B2  K! 8o
.
8  # f 13 !IW 15 4*U n* %U -q3 !
6!7/ !, O9 ?*f !9n z.B %!! '  !+9 M9
8 $ %! 8 !9@ 8A !*!* B 6/ 13 J* H?g'
R, 3 MA5 3 M9. 3 M c , X Y B2  K!
MA5 M9. CD
.
'( 
67
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
 q % %!7 H?g' 1k, + VUB' % 9 OS+
b 1 *G 
!/0 . , K! *!7/ %U !
:
3
d
8D+ 8A+ 82 ,
_
d
= % 8A A.$ 1k, @f %!*7 H?g{ 9 
9 B2 A = 8o %! A.$ q6$ q6$/ B2  J s
 9 U/ 3 / X Y *S
9
x
d
H' 3 M9. , 9 9 U/ 3 / M!IB X Y *S/ 9
13 ! / .f 67 +?/ ! %U K2 K7o I/ 9!
, A!9n 8A$ , .E '  !+9 M9 8 S
3 m H?g' 6!7/
 8 ]K[ V/ B 6* %!.B HKE 1
6#' J* ! 

d
8A$ , .E j9 13 ! / .f 67 +?/ ! %U
![ % q6#3  3 % bG3 % %!7 H?g' %qU! A!9n
!9, ?. K! % 
K! G % 3 ! MK?$ %
! 9! . m+ , %!*b ?.
.
1U/ 9 .E A3 j9/ W
6?qS !/ 3 A$2 3 8!B J* SE 6qb/ GY , G
.
13 %U W
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
35
D# B 6?S O 13 G 6!* 4.9 6!7 8A n/
O3
6#' J* !  8
.
'( 
68
.
-
!$/ PAS W
s
H7o
K! =9
:
8D+ 8+ 82 , 3
.
_
d
!N$ .  3 ! 3  P* 6 1G Ys 82 ,
 CD , 9 W 8E _9IW X Y $  D, %U
.
x
d
9 J*
%N/ !9, 72 4 t 3 8 s 4 t %*7 /K =
! 5
.

d
 6 8 %+ W !IW j . %* /K =9 J*
.
'( 
68
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
/ !, n W !*!* 8? 6 / %U
=9 6!7
6.? !* ;.9 
66
K! =9 6!7/ !$/ O, 3 * CD %
6.? ?9 
:
1
-
15 4*U n % + 9! 9 3 %! m R, ,
H 6 _$2' *b !9 M9 +,  E5 !IW
%!!9
.
2
-
8+? JN+ 2 # !qS7 W M5 8 3 5 ,
1

%! V ^?/ J* =9 j9 ! / .f 67 +?/ ! % z!E
DI V B , %!!9 H* %!!+9 %!*b A5 B2
!9 M9 8 5 * *b
6 _$2' *b
%!!9 H 
.
3
-
8+? JN+ 2 # !S7 W A5 ,
1
^?/ !, 6.$ 
! % z!E K! =9 6!7/ !$/ O, 3 !*!* 8? 6 / HB
m* +, j9 67 Ag +?/ 3 E3 ! / .f 67 +?/
! 
:
d
%!!9 H 6 _$2' *b !9 M9 8
d
, K A$. !B % A5 , !,U MN I % lb
MK* 9 * , 8  ;? 5,U/ !IW Mf 6
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
36
d
MN I % lb
6 6I3 % 83 MK+9 P* , !,U
d
m ? B * *# z!E* !9n 8, $/
.
'( 
68
-
3
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
6.? VUB3 P!S/ A$
68
-
2
83 J* * CD %
 q 8A *
J* O!3 ![ 9 OT 6# 6#' J* 3
OT* O# 6# 6#'
.
 ! / .f 67 +?/ ! % z!E !$ D O, %U
83 % G *g J* =9 z!E D j9 67 Ag +?/ 3 E3
W 13 S o !9 *
Sf* *?g A$2 3 A$2 X Y iA
.
M , HKE 6.? D % J ' 8+? -!* ;.9 !$ PS9
A$. T M ? CD =9[3 !$ 13 %A!/ !g M o r VA+/ }E3
6?S V'
.
, A/ 8A$ 8A =9[3 3 6$ =9[3 M ? CD 1U/
 8
6.? D % J ' 8+? !* ;.9 OT 
.
'( 
68
-
4
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
6.? VUB3 P!S/ 1U 13 %U W
68
-
3
* CD %
67 + OS+ I
.
'( 
69
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
6!7/ !$/ 4!# qWB ! / .f 67 +?/ VKs 
%!*.? K K! =9 H?g'
67
)
3 8+?
(

68
)
_ 3 1/+?
.(
'( 
70
.
-
!IW 15 T  _*  /G % # %A!
+9 M9 8 E5
=9* !*! B 8 '  !
1U 6 !, $ .B X G H?g' 
3
H.? -!* ;.9 D 6#
m 9 6., 6I3 % 2E ?. #o 9 6 1U 9 +
q9 HKE !N / B j9/ 13
.
'( 
71
.
-
 # JN+ 4#
% H?g' =9 6!7/ !$ 6
$*. X Y *S/ 9  ![ J s  % 9 € 
2E 8SE M Y Zt 6I3 % !+
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
37
'( 
72
.
-
_*  /G J s _ D JN+ 89 4 t
R? +* !IW 15 T 
 _G # Tf m9
15 T  _*  /G Do  6+9 9. %!?*U
%!!9  _G O 1 !IW
.
'( 
73
.
-
X % I5 J* $ !BK? ! m9 R, 6G ,
' O!I 8W / -!, G 6
%  !b 1 ;fo
6!7/ m +* }E' M oh 6G * M X G f
H?g'
.
67 +?/ Z./ l$/ 6 D OT 
.
z9/ +![ *$ 13 V P S J* %!* 1!. H?g' J* 
 6  Mt$* J*
CK3 G
.
b +
*DE( 7 '4 
'( 
)
1
(
74
.
-
8  !b 1 % 17 H?g' O
% 6+/ W !*! B 
:
3
-
  1 H?g{ 9 !  8 9[
.
_
-
 % H?g{ 9 ! M 
 %! 9 € 
 !b 
.
9 HKE !N / B $9 13 mo J*
.
%! 6 r  !b 1 % %!7 H?g' 6!7/ ‡ W
B2 f  = 8o 
.
#$ 
 5$4
'( 
75
.
-
$
J /  3 ZKE J* M5* MK
9 # 6G @A/ 13 V J* T 3 O N 8o =9 !,
 MK 89  U % 
.
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
)
1
(
G H R @ % /B ST (
#E  -@
3
MD 5D
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
38
'( 
76
.
-
8!$ ^KE' J* ,$ 13 M5 =| J*
E _ 0 8 
% 17 H?g' =9 6 MqK$ 2
 !b 1 
.
'( 
76
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
J*3 3 J3 49. Hr 6 4!*U/ 6 8N %U
-?92 %
.
 8+? VUB3 P!S/ ^g eN/
+ 3 G M!#?/W +
8 fq !IW 15 4*U n % + 3 ?
!9 H 6 _$2' !9 M9
.
% 
67 18
!B #
41 4 H5!I% J K,L $M
'( 
77
)
 1 781
62
1996
4 
 
15
*5
1996
(
.
-
 !b 1 H?g' %q9 lG =q9 6!7/ n W
Og+ I9 , i' l$/ Hr 
.
'( 
77
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
% H.? VUB3 PS9/
59
J s
62
%
J* q* CD
%!*7  % B  ![ %! D3 € / % H?g'
Og+ I9 , i' l$/ Hr
.
6.? -! s AS z$? 6 13 %! 
61
2 q* CD %
q?9* A!?!t E %! A* Ao'
.
'( 
78
.
-
A$
+, 3 89  !b 1 H?g' V f 
M!* }/  $ 3 M5 V#3 M5 *!7/ J*
 s 3 * $/ 3 + 1 RI
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
39
'( 
 9
H' +
9*!N OP 
'( 
79
)
 1 781

62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
*? 6 8 n/ 13 %U W
48
 $/ 3 R' , 
B V n/ W R' ! %@ % 8A B eN X W
.
8 f/ A!!// ;. JN+ 3 G M!#?/W %U 
M9
6+/ W 13 J* 8A CD , c!?f HA 6 _$2' !+9
%
40
! %A@ % 8A B eN W $/ 3 R' , 
B V n/ W R'
.
'( 
80
)
 1  
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
'( 
81
)
1  
 
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
'( 
82
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
6.? VUB' +, gN !' N$ 8A O, %U
79
%
n/ W 8A J s * % Z923 c 3 MA5 c , * CD
64

% + X Y 6 !S 3 6 OqS+/ % /9 l# R!N 8 
!IW 15 4*U n
.
'( 
83
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
13 ! / .f 67 +? %U ! 9b ?.
:
1
-
 / , I5* zqE/
V!+* ! 9bW Z c , 67 8A
Y+s 3 nW MBK2s 3 ] B R# 82 , 8Gr H7or
.
2
-
B ,  ! 8 n 82 , 67 8A / , I5* zqE/
! 6 8A n/ W 13 J* 6
10
M
.
K3 %!/G %! $ , 
67 8 ,  M , c / C
9 HKE  M  B M
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
40
X Y ! Ys 6 8A % 6#' J* z!+9 c D O+ 
6# X Y ! 9 % J ' o3 [Kb HKE c O+ 9 HKE
 I z!E/ Ar 6
.
3
-
+/
%!f % c ! 6 8A  M =9bW c A
67 J* i? A$ xE Dns $ !,Ts 3 !N$/ H7or %! +
! 6 8A n/ W 13 J* V
10
M
.
'( 
84
.
-
D _I }/ .f  MG % M +
6.? !* ;.9 M W = Is V@ 1 z!E
81
%U
J s / 13 9g R, %' $*. H7or + M5*
3
% bG
9
!f 67o 8 V! , M
.
'( 
85
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
6!7/ %U W
9 3 V 6U eN HI M! Pg Ws %!f
6 M O n/ o 6U 3 R3 6U =N#W
.
M %A! O n D
6 8A !, 9/ ‚/ 
.
PS9/ % * Z92' 9 ?*f B 6 M #s %U
 M =9bW !*
6.? !* ;.9
82
8+? 
3
6.? %
83
.
 O n €K2s P!S 6# I 6 M O n/ , 6 / q6G
-T P
.
iA, zfo Zg % 3 A5 ! % JN L5 O n D
q6U 8Dt ?. OT 8= + * Z$ Pq* i7 -/S* -
%G3
6$ A5 xE %!f ** 9 3 !* PS9 6
* =W5D - P$*
.
6 / 3 % ! 6 M HI % ! -!I/ 6# % O+ 13 
! / .f 67 +?/ J s -!* 3S #
.
'( 
86
.
-
^, B 67 !9/ 82 ,
=r #, 6G # Pq*/
P 6.? !* ;.9 m B D ,3
.
M =9bW !* PS9/ % %! 7 =3 N 3 Pq*/ 13 G
6.? !* ;.9
83
-
2
.
, -9 _9! S* % - Cq*# zf 3 5 ! J* 
U 13 i7 D
8G %!f *  4 M[s J* # 1
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
41
13 1 67 +? 4*U 1 } X Y CK3 ! s  + D|3
4 M[k %!f 3 * S , 1 Hf P$ X Y 
.f
.
'( 
87
.
-
g  5 ! 6G
+ P
9. P* 
-
(*)
6
6.? - f M!Uh
83
-
1
 V@*
r
Ks 67 +?/ J s -AI 1
%!f * =9bW R -!, 9! E5 H2 1N
 !Uh X* 6 D=9[3 O+ V ' *7o 8 , ! % 
M
8+ B  67
.
 HI V - 1U 13 X Y J* 8 n 5 ! J* 
X* 6 !, O+ V ' / 67 +? MKh -!I/ B -
/ 1! O .EA
.
6.? 9! m B 6$ H D Pq* 
85
 J+ 
J s V HKE +*
15
 V % ?I
.
'( 
88
.
-
%!? 3 J s !BK? M5 !+ 67 8 l9A!
*? 67 !, O+ V [K[ V ,  
.
R B =N#W 9  .$ B 8 -/ ! O n eN
!IW 15 T  _*  /G % 6G Df M + BK?
BK? 67 1 8 9g .#W e!Sf*  /G
.
* 8 eT O+  8 p $ J* $9/ W J ' 8+? M!N+
  _*  /G % +
 /G O 1 !IW 15 T
'  !+9 M9 8 9g .#W e!Sf*
.
'( 
89
.
-
 1G M5  , 67 V 6*f 13 
 !, A$ % / *I 6+/ 13 %U W M , 3 B 8,
6
.
l n/ 8 6 6!7/ %U W !?!U MB W -/D eN/
6#' J* 4. -/ RS+ 1 ! M
.
!
3
n V! ? HKE M O *? 67 8 n/ Ys -
RS+ 1 6 V!+
.
 -/ 13 zfo 6U ! 6
/ 6+/ 13 %U W * B 
H?g' 89 +* 2f M!N+ X Y 13 1 M %
.
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
(*)
% K + 5(

!#/+

F  $B  C $ W$4 @G

H !#@
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
42
6G 6 1U 13   ^, 3 @G B 6 !9/ 82 ,
+ M +? !* ;.9 !/ J / 13 mo J* P ,
.
b +
QRS T 
H' R?
DE( *F G# 
'( 
90
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 6 8A 8N+ 6 M 8 n 6 M /
A!'
.
q, * ' I' J* M CD ;KE O+ 
B -!, 
! 9
:
d
l# 6G 6 V9 9 
48
R' , 
:
75
%

d
% 6+/ l# 6G 6 ' 9 
48
R' , 
:
25
%
J s
A B
48

50
%
X Y 
d
 @I l# 6 ' 9 
:
50
.%
'( 
91
.
-
xh !9/ = !
M9 8 67 +? %U
M * 6!7/ M5 =| zqE/ 13 '  !+9 *
6 8 +* !/  !* ;.9 M J* 8K 8 n
.
'( 
92
.
-
5 6 % „ RS+  N M
9 + 3
6 RS+W %!! % , G / %U
.
M 
!W + 9 I' O,/ 8. -/D J* G / O# 
.
6 % „ RS+W 67 +?/ 6# % 5 ! *
 6 % RS+W O# Ys - Ws „ !?!U
‚g ]B 
,
k
VKh 1
WB O+
.
 G / %U W Z ' _. 3 * _ Ts  N M 
X Y J* 1,S P? 
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
43
'( 
93
.
-
13 %U W N M „ / 3 8 @ M =N#
J s !' 6 8 O, 9 r9
3
, *E ! %! % bG
!
 V!+ V@* 8!G' H' 82 !, X Y 8 .E M
Y+h 6 !9 3 R# # ] B _9IW WB
.
%U 8 n M V!+ !Us X G N M „ / !Us
 M9. c , S B , *!S/
 !+9 M9 8
 /G % # JN+ MI 8 3 s _ 6U s ' 
 # JN+ M5 c zf !, !IW 15 T  _*
J*' 67 q+? %
.
b R?
DE( G# 
'( 
94
.
-
' % 8 n O+/
 , 1 E D# I
6.? 9! !! 8 % 8 @ 6 M 9 
88
 V!+ O# 
!N $*. I5 % *S
.
b +
RS5 K 4 
'( 
94
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
5
*
1996
(
.
-

l# 6* 9A! ! 3 9A! 8A 67 + V s %U
 @I
.
n W 6 l!#/ B - V!+ O+ 6 @I l# K 
70
%
A5 J* PS9 6 l!#/ %
.
'( 
94
-
3
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
Az9 13 !G @I l# 67 + 1U 13 
 n/ + g 6 8A !Ir 29 6* !9 ?. J* ;.f 
9 3 3 R' J*
.
'( 
94
-
4
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
$ ?  @I l# 1*
/A#3 MI  ^+
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
44
, %!f l# 6G %!* 8 ? # !!/ !+ ;.9
 @I l# 6 2f VUB' 8 O *[ Zt
.
'( 
94
-
5
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
l# 6 I3 1U
8nIh % +$ j9  @I
*S I' ;KE O 6 !, 6S !' V 3 I' . E 9
6 D OTf 6 8A O 9 S 8W
.
'( 
94
-
6
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
M /
 @I l# 6 V+ M 8 n
67 + gN  6 8A 
.
CD n W 13 J* %!,S +, 8 @ M V!+ I 
8A CD R ^? W 13 67 + gN 6 8A *[ M
8A 8 @ M 
? , l# 6U 6 OTf  6
A5
.
'( 
94
-
7
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
I V IW 1N V9 @I l# 1* ONf
 O * +, !9 i ' 67 ] B % I9 T'
-
6
.
'( 
94
-
8
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
HA S/ I5 M @ P* ,
G @I l# HA _B O+ q* C !* ;.9 %!f
6G l# WA G 
.
'( 
94
-
9
)
 2*3
 1
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
6G l# 6 @G  _ W 9  ' JS/
6G 6 V J s H+W , %!  @I l# %!** [$ 3 8o
*S MKD5 ;.EW ? %  l#
.
W 9  ' JS/ G
8o @I l# 6 @G  _ 
l# 6 V J s H+W , %! l# 6G %!** [$ 3
*S MKD5 ;.EW ? %  @I
.
6 V J s l# 6G 6 V % 6 H+ 1U 13 %U W
, qWs U 3 @I l#
!G -+
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
45
'( 
94
-
10
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 @I l# 6 V9 *+ % l# 6G 1*
* % , 3 M 9 ql % C q6+ 6?g  8N 3 6$ 
 V9 8 , P$ c 3 ^
, 7o q,/ 9 l# 6G 6
!9 /2.E O 9/ 6G l# 6 @G 
.
'( 
94
-
11
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
VKk 9 l# , + 13 % I5 J* %!
l# 6 @G 6G l# 6 @G H
[$ 3 8 @I
/A5
.
'( 
94
-
12
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 @I l# 6 6G l# 6 %! O A$
.
'( 
94
-
13
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
q7 I5 6G J* %!
6A , X @I l# WA 6
* M V9 %!* 8W / =3 -!,
.
D OT 
67 +? *g l$/ ,
.
'( 
94
-
14
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
H.? VUB3 ? f J* #
94
-
4

94
-
5

94
-
6

94
-
7

94
-
8

94
-
9

94
-
10

94
-
11

94
-
12

94
-
13
q* CD %
H.? !* ;.9 M+ 
234

235

236

237
* ? %
.
#$ 
 (/ 
H' +
DE( *F G# 
'( 
95
)
 1 781
62
1996

 4
15
*5
1996
(
.
-
S/ 1r @* / 3  !BK? ! MA5
MW$  !  1 O3 D# !3 B !f
! H.? !* ;.9 ! 9bW
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
46
, D9s %U B' V 3 l V 3 V B CD JS/
Ey V
  % z!E 3 A5 , %!,S ^?/ R' V 3 % 
X Y 6 8T lI Ys
.
-/E V! ! / .f 67 A+?/ */ 13 A5 6G J*
.
'( 
96
.
-
B W j9 # zE M5 % !/0 Z92'
9 !'
_
:
1
-
O „KK ! 7  O92 M5
.
2
-
M O! MK$ S H@9
.
3
-
!!S Dn' O! M n7 Q O! %!GG
.
4
-
  M?2 @  Š M$. M!?
 MK$ !#+ O! MK$ M! !. !$.
!B  !S MW0 O!
.
5
-
C! 8  MK$ M$
.
6
-
6+9 6  U = G U 8s MK$
.
7
-
i 4B DK E' ,$. O 
.
8
-
MW‹ G$ 8+ C! O n/ 9 O 
.
9
-
 %$ 6+9 O 
Q ?
.
10
-
?   !, 6/ O.
.
11
-
92 8 ZK/s 6 4!#/ % !, r9 O.
!# , z+ 3
.
'( 
97
-
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
!+9 M9 }Bs % *S * %U
HA 3 6 _$2'
!9 M9 8 eN 13  D! % bG3 9 6qb/ 
 % % 3 9 9 !' B P!S/ ! 3 }E'
1r D , - 9! +S9 3 9 3
:
1
(
 3 9 9 A+ 13
V! ? , E5/ B A13 % % 
e+, Pg9 c , 3 6G , R' V 3 %
2
(
B' 3 l 3 ! B * %A! 13
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
47
3
(
1U/ B A A13 A+ 13
:
3
d
 V! 4.9 J s R' V 3 % V! 9 4.9 % 
_
d
4. D# !N / B O H @ B' 3 l 3 V
R3 6G , _9 E5/ Ey V
x
d
N 3 * O!I %! _9 + S
.
4
(
V B B V 9k 9! 9 !9 MA5* zqE 13
 O!I %! +A C s O+ _9/
!9 MA5
.
15 4*U n % + !' B P!S/ ! 3 eT 
 _ / 6G 9 ' 1G Ys !IW
.
'( 
98
.
-
6 !9 WB D| Is $ 8!G3 H7o3 I 82 ,
W0 6.B !S/ €K2s 3 *I ] B ,K/ 3 Y+s
M
!9r 3 8@I' 3
, 5
k
X* V!+* %!nK %!f J* !' B 6!S/ %U -
H7o'
.
= Is !, V@ 5 * J* e+, $9/ W 6!S D !Us
/ ? 6/ M5 % D! * 6/ s 6 * H7o'
.

B W 8 / H/ B O 13 M5 -/D , 6 6U
*!S/ O# 
.
n W % 1!? J* $9/ W 6.? !* ;.9 zE
 % 1 /K M!?  9
.
'( 
99
.
-
, %!f  B -!, O+/ 6$ 6G ,
%U V! ? 
8+* 8 MW0 !! %!*7 ;fo{ 9 V 4.9 B c?E
!9. MK$ 4!9 8+ O n/ MWy +?/ !$ G$ MW‹ 
  p $* 9 X G /U M n7 
.
B , P$ = Ih %!Tf H* 
B 8 / !N /
,$
.
7* % 1!? J* $9/ W 6.? !* ;.9 .E
 % 1 M!? D % 
.
'( 
100
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
7  !, R/ MK$*
S/ W 13 , P$ 6!.? !
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
48
6.? VUB' +, -/E B V % H @ Ws !' B 
95
R' HKE _9 JS V 4.9 !N / B O * CD %
.
'( 
101
.
-
, $9 N !' B W V 3 T %U
 , 8B 
1 @G % 8! $ I9 , X Y 
.
'( 
102
.
-
 67 !, 6S M5 Z923 O!I
B W V 3 % + 6!S !, €S  M STW
.
'( 
103
.
-
Ws 67 W  P*S = , 6/ M9.
#3 c ,
, 8 8 E !, !' B HSs %U 9 % M
9
.
'( 
104
.
-
@*  ?   !, 6/ M9.
n * *I B B  l9! ! ! 8 n f V!+ !B3
 , 8 E B 4!#/ N 3 
%!?9. % 6* W %U V
 , 6#' J* %! B W O 13 M9. %
.
'( 
105
.
-
_G !IW 15 T  _*  /G
!9, 8 k 1?*U 
3
%!/ 1 3 J s 67 +?/ 1# JN+ !, 9
1. M5 X*
= Is P!+$ M # 9! ^?/W 3 - ! , 6G
M + CD eN/ !+ D M!N+ 6
:
1
-
lG = MK$  , B V 3 J* # !9/ = Is !?!G
  3 B 1y , B !, JS/
.
2
-
- s  P VKh mo
Zg % 67 +?/ J s
H.? !* ;.9 zE O 6$ 6G ! 
98
d
99
d
100
d
102
d
103
d
104
.
3
-
# M Y 6 %!* %!!2.EW B 2f zE

.
4
-
 Z92' , *E A M9. #
10

11
6.? %
96
,
Z923 % D!
!' B =Ss P$ O %U M5
  
.
5
-
 Z92' , *E D I !2.f M9. #
+ [Kb H.? 9!
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
49
b +
DE( G# 
'( 
106
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 1 O3 D# !3 B =Ss % I5 J* $
H' 82 % # ! 3 % # * G = !f ! 
!  %![Kb , c O+ $ CD , 8Gr
.
V 3 l V 3 V B CD JS/
^ V 3 B'
, %!,S ^?/ R' V 3 % Ey V , D9s %U !'
X Y 6 8T lI Ys  % z!E 3 A5
.
)! 
:. ;3 / 
'( 
107
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
M!#?/W 3 r I' ;KE O 6 !, 6S !' V 3 eN/
G
.
^?/ 8A A5 m 4!#/ V ' CD 9s % 9 13 %U W
48
! 
.
15 4*U n % + VUB' CD P!S/ ^g eN/
 fq !IW
HA 6 _$2' !9 M9 8
.
'( 
108
.
-
W P 6.? J/3 Z B *2$ 6S
%!/ 3 o O,/ I' M/ % z!+9 , 1U/ 13 %U
R3 6G 3 ,
.
3 B DI3 1T+ % * P$
6 3 3 V! 
8G 6S /, I{  $9 xh 3 %!
.
CD
67 8 O n/ 67 M#3 8# J* $/ I5 J* 6$/ $9
5 8 6  !'
.
'( 
109
.
-
!, %U W m9 R, ,
67 % RS+W 
I' J* 8 n 1+$ . f S !' V 3 1*q7 = I',
 , G I' Q* / $9 - V!+ O# 6* P, 
DI5
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
50
'( 
110
.
-
. f 6S !' V 3 *S  ? 67 M
G / %U
%!*.? !* ;.9 m B
92

93
.
'( 
111
.
-
 !b 1 % %!7 H?g' 6!7/ n W
6.? !* ;.9 H' o/ M5 89 
109
=9[3
6 !9  . f 6S !' V 3
.
# 
 4' =7
:. 
H' +
DE( *F G# 
'( 
112
.
-
 6$ I' . E .E V 6G P$ 6 6G
!/0 H.? 9A! m B I5
.
'( 
113
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
! s I 9 =9[3 lb 6 6G
9 - f O# -q3 .E
_$ /A A$/ .E P$ *, 6 o % q6+/ W 8A I5 ?
 E .E* !* 8A n/ 13 1 6 o 6G % B V
6 VA3 %  9[ 9! % 
.
+ 8+? 8A$ B 8A Oq,/
9 6 o 6G % %! J s
6G %  %![Kb B ,  !b 1 q9 % **
3 9! % %![K[ q+$ B A* !* 8A n/ W 13 J* 9
6 VA3 % 1
.
6G % 4. V J s B 8A Oq,/ G
% ** 9 6 o
%  %![Kb B , %  !b %! D3 € /
% % %!9[ q+$ B A* !* 8A n/ W 13 J* 9 q6G
6 VA3 %  ![ 9!
.
!/+? ! s * P$
9 *g 2 9 %!+ %

J.#3
A5 !#3 % 9 OS+ CK3 8G B 
.
 S n W
VA' % 8 n Oq S B A VA3 6+ , . E B $9 Ar
HKE - V!+ O# 6 % /9 !* *.$/ 
8 8A
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
51
'( 
114
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 8A 9 8nIh 8A + *, 6 o b 
6 V 3 % % q
.
I' M Y zE *, 6 8AG /
W *S 8A z f
6.? !* ;.9 8
64
M ? * CD %
W * 8A HKE 67o ]B 67 + !?9/ !, 4# 
9 n/
.
'( 
115
.
-
B V D# 8 n GY 4!G 8+ .E 8 ZN/
M 9 E D# W V3 * *G 8 6G % 6 V 3 %
9 E
J s .E 8 8 @ -/D O,/ 13 1 I5 ?
3
 ![ % bG
mo % s *2$ 8 @ O 8G 8 @ OI 1 6 V 3 %
M % 3 ? 67 + % 3 G M!#?/W
.
 67 + !?9/ !, 6S 8 
i 2.E -f, 1
M!N+ P!S/ zf , +!+B 67o 8 6[/ S 3 67o ] B 3
+ 8+?
.
= 9 s !#' 6I' !*!U/ .E 9 P$/ f +/
I -f, 1G Ys + = 9 s !W .E ^+$ 8
 =Ss
.E 6+ , $9
.
 8 O
, CK3 J ' 8+? m D
k
G/ W + M!N+ 1
. E zE =Sk T+ Z W ? + 3 G M!#?/W !#
GY Hg3 I'
.
'( 
116
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
^+$ +/ , 8 8A  9 6G % ?I H3 1U
 9 .E
.
'( 
117
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 1 I 8A %! 8? , 9 8nIh 9/
31
6G % G3
% }E3 8, , D9s %U 9
 , 3 !I M#?/ JN+ 9
9* 3 E3 X Y 6 8T lI Ys I5 Zg % 3
* _ 3 A5* W
.
9* 8 =N#W 9 M nIh , HE V I5 eN 
 8 O * _ A 3 A5* W
 B 6 $*. -@*/
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
52
6 , -!#3 !* -!T !B % 8nIh O?9
.
6$ Pq* 13 
- 6 = Is 6# 6#' J*  E M nIh , HE V
.
'( 
118
.
-
6 V 3 % V 3 n/ W I' . f .E
/ 13 
13 %U 6 V 3 % V 3 ^?/ .E * 1U
6 +, I5 A@a
.
 13 %U @ 1k, 6$ P* .E l,2 Ys 82 ,
_  1G Ys * _ +, I5
.
2 ,
, @ 8
k
 6#' J* 1U 13 =@ 1
6 V 3 % V 3 
!3 B  %! ,
.
}E' = @I' % =@I 6G 1U 13 %U W
6U V! 1
.
/r I' . f 9 B _B , 6E W
:
3
-
! !' V 3
.
_
-
]B 3 i 6 % RS+W V 3
.
'( 
119
)
1 781

62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
8nIh 8A p3 J* $/ $9 -/nIs 8A =9[3 6 JT+
6* !*? 8o 9 8 DT+ j9 I' !B % +$
}E3 !B %
.
 D % -q*G 3 -N I' !, 1U % ,
+ JN+ =,$
O * +g A+ 8nIh $9 _BW C  I' 1k, 67
IW 1N r P*
.
M 3 # VUB' f M n!W % + VUB' / W
.
8nIh 8A ^?/ 8A ! @I 3 !*G 6$ P* 82 ,
 -k, 9
!, P*3 6 V 3 % V 6G % %!!9 ** O, 13 I5 J*
-*$
d
8G .E 8A % 8 n
d
!! $9 % 6+ 13 %U W I3
I' . E 8nIˆ
.
'( 
120
.
-
 .E 6U O 13 6# -*7o + , 6
+/ c / $9 .E % - O  =@ 6+ , JT+ +$
% 67 + , 1G Ys $9 P$/ W P 6.? VUB3 Pg
6 U/ B, 8?D
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
53
zE , HE* %! V9 O/ 6 67o + , 82 ,
$9 lN# .E
? l# -9U 1G $9 + ^? D + 1G
I5* OI 13 -!* 6 D 1k, -/E 8 #+$ 13
 n -N# 
.
B, 8?D I 67 + , 1G Ys O!I  S W
I5 U/
.
, PS9/ W + VUB' 1k, D O
 82 
s
 S I5 1G Y
6.? K IW 1N* + ^9. , m fW
121
-/D ,
 67 + , 9 8.
, ? ,$ Z lG 
k
I5 1
-/E 8 !, J / .E , -#+$W b 8o 6* *
.
 V!+ e+
6.? !* ;.9 j9 O, S
119
6.? 
B V 
.
'( 
121
.
-
8 !, 1U W m9 % ! , % I5 J* $
 + 8 8 HKE I5 ? 9 8 ?. %!*7 *
+ ^9.* MG o , 13 .E ^+$
B IW 1N* 
15 T  _*  /G % + 9! 6 !?!G ! 
* P$ +S j9 O, ^9. D 4*U 8. -/D , !IW
 + ?9 gN M#' , .E ,
.
.E , P$ +  P 9. J*
,  $9 _$ 
J* nK $ =T J* Mf 8 _B X!U?/ , z9/ 13 %!+$*
g f $ % % I5 9 =N#W 9 D|N# O# Mf 8
IW 1N* + ^9. 
.
!# A 13 IW 1N* + ^9.* %U
8 %!?*U %
Zg % I' . f zE +* ! !/ P!S/ # J*
' % % I5
.
1N* + ^9. m fW J* 8 M5* 9 
zE j9 O, IW
, I' . f
k
1N* + ^9. 1
IW
 zE +* j9 O, 9 -2.E ^S , 
![ % %!7 %!+$ zf , 4.9 9 X Y * 7.
!b %! D3 % %!+$ zf , *b  
%  
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
54
$9 6G I5 O, D
1N* + ^9. % I [
CK3 9! 9 B IW
.
J* 9 -g + z9 13 IW 1N* + ^9. J*
%!+$ J* GY G O# O!I 
.
U + D -I 
!IW 15 T  _* 
9 6G % 6 ,3 8 6#
.
'( 
122
.
-
 6 x@
r
V D# !,Ts *S , P$ - 8I
8W 6G 9 B 
.
H.B *S CD E5/
 O?9 I5 %! ^?/W
s
8W V 
! V ' HKE 3
.
8I3 O?9 JT+ 8. CD ,
o 1G G 8I' H/
V! X Y , 6
.
CD =N+W 8o  I' O, V I5 Zg % +/ O+/
 IW 1N* + ^9. % 8I' CD OI D *S
b P [ =Wh
.
b +
DE( G# 
'( 
123
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
9 JN+ o 6U 9 6 VA3 % B V , P$ **
J* o3 q *!g *2 W3 o # U 13 m f* E
6#'
.
 E B CD *I n/ 13 n W
 9[ 9! % 
6 VA3 % 
.
*, 6 o q6G % %! J s + 8+? 9A! B A 8A Oq,/
% %![Kb B / 9  !b 1 q9 % ** 9 
9 q6G % 
.
$ B 8A 6G n/ 13 %U W
 %![K[ q+
6 VA3 % 1 3 9! %
.
** 9 *, 6 o q6G % 4. V J s B 8A Oq,/ G
% %![Kb B , %  !b %! D3 € / % 
B A 8A 6G n/ W 13 J* 9 q6G % 
% %!9[ q+$ 
6 VA3 %  ![ 9! % 
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
55
6.? M!N+ - M=I B *2 H' 8A A+/
114
CD %
q*
.
'( 
124
.
-
 V , .E C zE _$23 O 13 
M Y lG Ys .E , P$  
 E
.
8 lG Ys 3
 , JAN+/ k,  f 1 .E
3
X Y ? */ o

.
'( 
125
.
-
V M Y 8 J s I' . f 9 .E @/ %U
*U / % 4.9 B J s X Y V 3 8 3
.
 RK 6 V 3 /
8 8 V ' I' . E 9 .E
G V 3 6I3 % ! @I 3 A/ !# S V 3 lG  JB 5 67*
% H.? !* ;.9 !' V 3 !' B V 3 = 3 3
107
J s
111
.
B i V 3 9 .E % €S/ 13 %U W
=9[3 89 M
U  , JAN+/  8 8W
.
'( 
126
.
-
6# !? J s .E , HE VKh Q* 13 
Rr 6* -/7
.
=N#W 9 I5 Zg % V9 D %!!/ O+
923 c 9 3 5 6G , _9 
* 8 % Z
.E % !?* !*  $ X Y , J /  3 ' % 
X* H7o' 4*f V!+ 8T X G 5 , 67 !# 8
!T 8. 5
.
'( 
127
.
-
E 9 .E 1 9 6* , !! $9
. 
HKE -!* 6.$ # 3 CT+ ! I' e / I'
@  j9 O!I HE .E 8  8 , 5 9
.
-/nIs =9[3 O J* .E % !? W !9! ?
 %! Q*  + +/ 13 
$9 J* 8 n -, 8. C
+ 8+? ! s !!
.
'( 
128
.
-
6 D 1G I5 Zg % 6 67o + , Ys
 JN# #
3
 9 -.E O 13 6# 6 , 6#' J* *2 o
! ? D 1U 13 1 I' . f
S*7 
, 6 U/ B, 
k
1
O 13 I % 1G .E V 3 +S $9 , P$ 6
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
56
%U  + -!, , l# , V# *2 H7o' 
 O %
.
'( 
129
.
-
M Y I' . E .E j9/ M5 ,
Hg3 8
B 9! zE CD =Ss mo J+/ + D ST 8 J3 %
zE DN+ j9/ 67* G M!#?/W VUB3 3 M 
.
Ws
3
+ J{ PS zE + 9 -
,
k
+ D VUB3 1
 1G Ys Ws P!S* *# J+/
# DGY VA+ G M!#?/W 3 Z
VUB3 J* lA.
3
9 8,s bG
.
b +
G# H% U*4 = O/D
'( 
130
.
-
% I5 J* _ D M $ P!S/ # J9
J* z9` 9 6$ K U 13
:
1
-
j9  8?
5 , 6S
.
2
-
67* 6 6G HE /
.
3
-
%!+$* 9 B 8
.
4
-
B  O , R /
.
5
-
29 1! O .E 8 9 9 6U , $9 Q*
$9 CD + M 
.
E +$ Zg % 6 D =Ns O+
+? *g l$/ OT .
67
.
'( 
131
.
-
D VUBr 9! .E % 6 *f/ %N/ ^?/ 6G
Kg !N / $9 6+ , *f D 1G  JB _
.
'( 
132
.
-
Ys
3
 67 + V
, 9! 8
k
%U 13 I5 J* -
-.E O % 6
+ X Y i + 6# 9/ .E U*/ 6/ !?!U
V7 I Ws 6#' J* Rr
.
'( 
133
.
-
K 67 I5 !+ .E* j ! 
 5 xE X Y 1G  . f 9 -.E 9! 8 =9[3
8 6 6
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
57
 
 
*+
 
 ?/ @A $ +,
'( 
134
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
Z g' %! o ^?/ s ,923 ZKE J* * I3 eN
mN 1N J' I' V B O X Y G !#?/ P g % s
r

.
TE ! MS+ %! HA I3 3 JN+ eN/ 13 %U 
G M!#?/W
.
!+9 M9 8 + 8+? !* ;.9 1 ' fq
K!b/ bG' HA 6 _$2'
.
'( 
134
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
 6 6+ CI5 % 6 -+$ I' .+
C@3
.
j9 % -/+$* -B + g lG ' I' I' %N 
A 8!7 3 8# !g lG !9! 3 + lG = M n! 
2  j9 =9b !2.E 3
4 . RI 7
.
!Ir -$/ H@9 %U W J' A$ 1N J' I' .+ 
!9 2.E *S/ W H3 nk 4q*U 6
.
'( 
134
-
3
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
!Ih p3 J* I' % =@I $/ %U
JN+ 
* *b AI5 %! A5 6E V/ M#?/
.
 %!$ 8 ! + ;.f M#?/W CD %AN/
-/I %!$/ xh % O,A *!?U M = Ih 
.
9 +, 3 S+ 3 * +, !q*G I' $/ %U -q3 !
7o{
X Y p3 J* D!Ir 8 MI H
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
58
% q6+/ I3 O, +A VUB' P!S/ % 9 13 HB r %U W
!S+ G M!#?/W 3 !!/ ;.9 gN I'
.
'( 
135
)
 1  
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
'( 
136
)
 1  
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
'( 
137
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 I 9 W 6G @G BK? m9 zf , l[B3
BK? 67*
.
r /2.E * ! 9* CD !G/ eN/
.
'( 
138
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
xh 9 O! .f GKW * !AN M9 R/
.
! 
 ?/ B,
'( 
139
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 I3 O,/ 13 
# x  * ,923 O! *
? f !!// 3 !# VUB3 I 82 , Ws !  
.
 #/ 3 !!// VUB' +g !9! M n! 9s %U -3 !
.
, %U W
, ! I' % !9! M n!W CD €g H B' % HB 3
+ 
.
'( 
140
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
J* R' , 8A V! 3  %!. f * I3 O,/
 , 8A  %!. f * I3 6#'
.
I MW O,/
 %! =KG %! _ 9*
6#' J* o3 [K[ 6G 8A %!I
.
%!. f * I3 O,/ 13 67 +?/ % G z!E %U -3 !
, 8B 8A 1 @G % 8! $ %!*7 V! 3 

.
3 % bG3 Cns V +, 3 3 S+ 6 6U 9 
R
J* g#3 6 q* 13 J* %!,S %! ^?/ O, / %!!/ %U
9 !*/ * R' , 6U -2KE O+ 13 R3 q6G _$
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
59
'( 
141
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
 DI3 ! s O,/ % *
82 , 9 13 %U W 
! I' , Ey c!?f/ 6 !, 4# !' V 3 9 *S R#
VA' X*/ , Dns 1Uh 1G 8 @ M HSs % /9 c!?f
*S !, O+/ 
.
'( 
142
.
-
6* -!, 1U V , O, n W
, P$ Vf* 3
JN+ = B 
!#?/W JN+ 3 1+
.
G
3
X Y R# %U W -
1*7 % ;fo{ 9 Ws O! M n7 3 M O! MK$ O,
8 !,
.
'( 
143
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-

JA/ B DI3 O, 9 -* q* 13 I5 J*

;Kf #S

J* z9/
:
1
(
A5* IW 1 9 3 I5 1 9 
2
(
1N ^9. -G o I5 O, CN+ 6! 
IW
3
(
!9 ?. 3 *7 Sf 6 
% 9/ B
% 3 !!U$ M + 3 G M!#?/W % !!/ 3 !+ VUB'
6.? !* ;.9  ! 9b 1* M #
42
* CD %
IW 1N ^9. -g f # X G
4
(
 -A3 3 -/ 6 8,
8A eT O *+ , I' O,
I' , 8 @ lI 8A  + B O, !, O# 
 3 R' 3 V! 3 * ' I' + 8 @ M 1 9
.
 8B G S+ 3 +, 6 +* ' 1G Ys
OS+ 
I' _$ M }E' 29 6G G/ 3 9 6G 9.
-/s O# 67 R J* PS9
5
(
D + I' +$* M n!W j9 GY
6
(
6 Zg % P$ Vf I' +
7
(
I' J* 8 .f M!* Q* R
Vf 
8
(
K, 6 CT+/ ,. I' +
9
(
I' O, /
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
60
'( 
144
.
-
! s #S !* ;.9 M! !/ $
-9 A _U P 6.? 

O, _U

 S 67 +? %U
l# 6G , -!* RKgW
.
N O, 6G 9
_U - V3 6
.
=Nh % @I 1G Ys
C!E % % Do 8 O, lb 13 -9$ W 3
.
$#s 3 o 3 T! 6$ 13 n W B O, _G q9
6 Zg % !* P, ! M+$* 3 !S/ 3
.
'( 
145
)
1 781
 
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
!q*f/ W -9 uq?$/ 3 xB 1 -2KE #S 6 q*/
% I{ ZN M 7 % -9 =@I 3 I' 6G ;KE % -,g %
VUB' 3 # 3 !!/ 3 !+ VUB' K +$ j9
% ~o9
67*  1* M # 3 !!U$ M + 3 G M!#?/W
BK?
.
H+ D n W G

z E Z# _$G
.
'( 
146
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
DN+ O+ 13  !+ Q!.
/+$ , * ;KE
9A! 8A , + M @ W * 8  + P!S/ O9/ W
.
'( 
147
.
-
 1s
}
M9 H % I5 %! 1G 
 V!+ PB e+ 67 M#K % / !IW O,9 J* ,
% V 
%@
.
'( 
148
.
-
 ' P* 9
}
, * % I5 %!
k
PB e+ -
67 M#K = / % =  V!+
.
!IW O,9 zf ,
,
k
+* 2f ;.9 gN } V!+ , P$ m+  1
G P$ 
.
'( 
149
.
-
%U/ W
D I' Q* %! % I5 8 ? .2+
=!o3 6+ , D+$ Q  !f 3 * , 1 S
=9b 1G ?*f
:
1
-
6 V!+* nK MW0 M '
.
2
-
6 Z./ Y l$/ OT/ M 3 
.
3
-
=!o' CD ? = + Q 
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
61
'( 
150
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
6.? % b b $ ! , + +/ VA# I5 6U n W
I' Q* n/ W ! m#3 B Ws -+A OI 13 P
+$
.
! 
C DE3 F3 $# * +,
'( 
151
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
* VUB' +g Bh * I3 J* !?!# *+ }/
6  %! +   ! M, 
.
'( 
151
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
6.? $ @$* 6+ ! @I , I' O,/
354
%
Dn! I lG }E' 1 6#  ! M, *
.
O,/
 6# ** }E' M+$ I' !+
A 9 @f* +$ Q
.
  
,-. ( ! /0 1#
'( 
152
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
S' MA5 O!I !9 K A$. ME 6/
* C Tf
.
/ 4 . I5 6DG J* 6$/
Mf X*/ I
.
JN+ 1 9 D VUB' +, s mo Mf !g eN/
G M!#?/W 3 !!// ;.
.
'( 
152
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
A $ 9 nqK ! fq 13 AI5 q6G J*
H
* V!+ ;.f -!* !9 gf % #
:
d
6 %G3 , HA A$2 J* 
d
 K 6 ~! Zt !,/
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
62
d
*  M A MW0 gf % HA B
d
A / 9 ? ! # 6 !,/
J* H
 f
d
 9 gf * !/ VKs
.
'( 
152
-
3
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
KA A$. +* M!N+* HbW 6 J* %A!
 -ro % !.+/ 3 6, A3 _U/ V !9
M!N+ CD P!S/ *#
.
* ;.f  S D
:
d
- %!* K A$2 -K -A$2 $ +* M!* !?9/
A5 
d
!* ,$ -AY J* T # 6 H
d
!$ !Kh S' !9 U M , G
+* !
A5 !, mf9/ 3 9/ !9 K A$. 
d
J* SE , A 13 %U -BK 6*E q6U , o -! ‡Ks
!9 KA A$.
d
D| Is -9 *S A!S ;$?* RNf
.
'( 
153
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
6q7/ A5 q6G , I5 J* %!
500
] Bs 6#' J* 6
 A2E 67 AS $*. @!/
.
% q6#3 6q7/ MA5 J* %! 
A2E 67 AS $*. ]$/ 3 67 AS O mf9/ 13 As D

.
b %U 
gf !g B MA5 c 3 S' c =9
AS O , m fW 3 67 AS A2E $*. ] Bs ! @ s % A!9
!9 A!9 M9 8 fq/ 3 JN+ X Y 67
.
'( 
153
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
O 6Uo , 3 A2E lG = 67 Ag j . V+/
 z$? ;.f ?q*U D A!9 A$. H , # 3
_ W 9 = 9 *S H' V!+* D  * A$2
 $ X G V fW =9[3 3
A$2 Z/ 13 %U SE' %
9 
.
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
63
8 fq r * ! 67 Ag j . !9/ eN 
A!9 HA 6 _$2' !9 M9
.
'( 
154
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
Y D 67 Ag O
Oq/ A! $*. M Y A9 M 
1 9 D VUB' ONf/  HK+W A! A!.f 
.
6.? ! s MA5 O CD AN/
153
q* CD %
g H %T *E 
.
'( 
154
-
2
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
5
*
1996
(
.
-
3 V s -[ Bs 9 67 AS O q6G Jq
r -ST O+ IY 3 V9 +, - A;E
.
Ag A+?/ 8!or/ J s !?9 @A!B - E 6# ' V9 D ONf 
! / A.f 67
.
'( 
154
-
3
)
 1 2*3
62
1996
4 
 
15
*5
1996
(
.
-
M9 3 MA5 % 8 67 Ag O ] Bs A
A!9 6 _$2' A!9
.
 6 6! M = Is J s O CD ONf/
.
 
6.? VUB' +, Ao5 ' V9 % f R s i7
154
-
2
%
CD
O* ! A A+ /  U$ U q*
.
B3 Jq 
q A! N+ A h M = Ih O! V!+ O ] Bs *S % 
-9 U/ !N+
.
'( 
154
-
4
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
  1AU/
 MA5 MD % 67 Ag O
 }E'  q6G % 2 M % -/U* M  % -g
6  !/  %! + JN+ - 9/ 13 %U
.
O* 8o O,/ 3 JN+ MA5 MD eN/
.
%U M EA 6/
S3 S/ , 67 Ag O +q+$/ 13
j! O n/ O CD m % A9 W
.
'( 
154
-
5
)
 1 2*3
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
!9 KA % W5 %A! 13 A5 B2 J*
* ;.f -! s A5 6E 
:
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
O
f
f
i
c
i
e
l
l
e
d
e
l
a
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
T
u
n
i
s
i
e
n
n
e
64
d
KA +q* # !!/ !+ VUB' P!S/ J* A
!9
d
!9 KA  !?9/ J* Z oh
d
gf R# q9 9 ‡Kh Sf %g 4U 6 %G3 # 
 # 6 H % qGr 
d
A z!f/
%!r/ q9/ J s , MB+ +/ 67 ] B M
A5 HA K
d
 # M A V f J* HA /
d
HA %! ! # ,+b  
.
C V+ 3 *G 8. A? As !9 K % H5 1U 
s ,Ts V
*2' -* J
.
m A!9 KA % H5 %!! S MA5 Z923 eN/
_$2' !9 Mq9 8 fq r !E' D , Dq,/ I 
A!9 HA 6
.
'( 
155
)
 1 781
62
1996
 4 
15
*5
1996
(
.
-
, %!.f =g' %! % 67 Ag j . =g' _ A
X Y q  67 Ag
.
67 Ag +?/ +, J* _ W i 
! / A.f
.
Ag A+?/ J* X Y i -!* %A! -k, 67o !g g AI5 V@ q*G
X Y ! / A.f 67
 3 A5* W 9* 3 E3 
*
.
% VA3 8 n W 6I3 , Kq* - 3 67 +? !S 
C/ /
.
8+? !* ;.9 M = Ih V B 1 A/ Ys !?/ S 
6.? D % !b
.
, !?/ qS G
l[ Ys qWs 67 +? !S 3 ? f 82
S D A AI +!+B I A.f G$ }
.
'( 
156
)
 1  
62
1996
 4 
15
*5
1996
.(
-
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf
مجلة الشغل بتونس.pdf

More Related Content

More from BEN SAAD YASSINE

قانون المالية 2017 - تونس
قانون المالية 2017 - تونسقانون المالية 2017 - تونس
قانون المالية 2017 - تونس
BEN SAAD YASSINE
 
تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة - حقائق مفزعة
تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة - حقائق مفزعة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة - حقائق مفزعة
تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة - حقائق مفزعة
BEN SAAD YASSINE
 
Journalistes admis TAP
Journalistes admis TAPJournalistes admis TAP
Journalistes admis TAP
BEN SAAD YASSINE
 
الميديا الإجتماعية من منظور التنظيم والتنظيم الذاتي د الصادق الحمامي
الميديا الإجتماعية من منظور التنظيم والتنظيم الذاتي د الصادق الحماميالميديا الإجتماعية من منظور التنظيم والتنظيم الذاتي د الصادق الحمامي
الميديا الإجتماعية من منظور التنظيم والتنظيم الذاتي د الصادق الحمامي
BEN SAAD YASSINE
 
قانون حق النفاذ إلى المعلومة -تونس 2016
قانون حق النفاذ إلى المعلومة -تونس 2016قانون حق النفاذ إلى المعلومة -تونس 2016
قانون حق النفاذ إلى المعلومة -تونس 2016
BEN SAAD YASSINE
 
12 04-03-anal-ict-tunisia
12 04-03-anal-ict-tunisia12 04-03-anal-ict-tunisia
12 04-03-anal-ict-tunisia
BEN SAAD YASSINE
 
Charte fij-1986
Charte fij-1986Charte fij-1986
Charte fij-1986
BEN SAAD YASSINE
 
Sources d'information presse
Sources d'information presseSources d'information presse
Sources d'information presse
BEN SAAD YASSINE
 
Carnet 7-situation-durgence-avec-cover
Carnet 7-situation-durgence-avec-coverCarnet 7-situation-durgence-avec-cover
Carnet 7-situation-durgence-avec-cover
BEN SAAD YASSINE
 
Guide de-déontologie-journalistique cpq
Guide de-déontologie-journalistique cpqGuide de-déontologie-journalistique cpq
Guide de-déontologie-journalistique cpq
BEN SAAD YASSINE
 
Guide de-déontologie-journalistique cpq
Guide de-déontologie-journalistique cpqGuide de-déontologie-journalistique cpq
Guide de-déontologie-journalistique cpq
BEN SAAD YASSINE
 
شبكة الجزيرة الإعلامية .ميثاق الشرف
شبكة الجزيرة الإعلامية .ميثاق الشرفشبكة الجزيرة الإعلامية .ميثاق الشرف
شبكة الجزيرة الإعلامية .ميثاق الشرفBEN SAAD YASSINE
 
Nieuwsombudsman engels.pdf
Nieuwsombudsman engels.pdfNieuwsombudsman engels.pdf
Nieuwsombudsman engels.pdfBEN SAAD YASSINE
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
BEN SAAD YASSINE
 
Formulaire masters-design-lmd-2014
Formulaire masters-design-lmd-2014Formulaire masters-design-lmd-2014
Formulaire masters-design-lmd-2014BEN SAAD YASSINE
 
Colloque ipsi 2014 صحافة الاستقصاء وسلطة وسائل الإعلام التحدّيّات والرّهانات...
Colloque ipsi 2014 صحافة الاستقصاء وسلطة وسائل الإعلام التحدّيّات والرّهانات...Colloque ipsi 2014 صحافة الاستقصاء وسلطة وسائل الإعلام التحدّيّات والرّهانات...
Colloque ipsi 2014 صحافة الاستقصاء وسلطة وسائل الإعلام التحدّيّات والرّهانات...BEN SAAD YASSINE
 
المجلس الوطني للصحافة ؟ في البحث عن النموذج الأصلح الدكتور الصادق الحمامي
المجلس الوطني للصحافة ؟ في البحث عن النموذج الأصلح الدكتور الصادق الحمامي المجلس الوطني للصحافة ؟ في البحث عن النموذج الأصلح الدكتور الصادق الحمامي
المجلس الوطني للصحافة ؟ في البحث عن النموذج الأصلح الدكتور الصادق الحمامي BEN SAAD YASSINE
 
Presse régionale un médiateur, pour quoi faire
Presse régionale un médiateur, pour quoi fairePresse régionale un médiateur, pour quoi faire
Presse régionale un médiateur, pour quoi faireBEN SAAD YASSINE
 

More from BEN SAAD YASSINE (20)

قانون المالية 2017 - تونس
قانون المالية 2017 - تونسقانون المالية 2017 - تونس
قانون المالية 2017 - تونس
 
تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة - حقائق مفزعة
تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة - حقائق مفزعة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة - حقائق مفزعة
تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة - حقائق مفزعة
 
Journalistes admis TAP
Journalistes admis TAPJournalistes admis TAP
Journalistes admis TAP
 
الميديا الإجتماعية من منظور التنظيم والتنظيم الذاتي د الصادق الحمامي
الميديا الإجتماعية من منظور التنظيم والتنظيم الذاتي د الصادق الحماميالميديا الإجتماعية من منظور التنظيم والتنظيم الذاتي د الصادق الحمامي
الميديا الإجتماعية من منظور التنظيم والتنظيم الذاتي د الصادق الحمامي
 
قانون حق النفاذ إلى المعلومة -تونس 2016
قانون حق النفاذ إلى المعلومة -تونس 2016قانون حق النفاذ إلى المعلومة -تونس 2016
قانون حق النفاذ إلى المعلومة -تونس 2016
 
12 04-03-anal-ict-tunisia
12 04-03-anal-ict-tunisia12 04-03-anal-ict-tunisia
12 04-03-anal-ict-tunisia
 
Charte fij-1986
Charte fij-1986Charte fij-1986
Charte fij-1986
 
Sources d'information presse
Sources d'information presseSources d'information presse
Sources d'information presse
 
Carnet 7-situation-durgence-avec-cover
Carnet 7-situation-durgence-avec-coverCarnet 7-situation-durgence-avec-cover
Carnet 7-situation-durgence-avec-cover
 
Guide de-déontologie-journalistique cpq
Guide de-déontologie-journalistique cpqGuide de-déontologie-journalistique cpq
Guide de-déontologie-journalistique cpq
 
Guide de-déontologie-journalistique cpq
Guide de-déontologie-journalistique cpqGuide de-déontologie-journalistique cpq
Guide de-déontologie-journalistique cpq
 
شبكة الجزيرة الإعلامية .ميثاق الشرف
شبكة الجزيرة الإعلامية .ميثاق الشرفشبكة الجزيرة الإعلامية .ميثاق الشرف
شبكة الجزيرة الإعلامية .ميثاق الشرف
 
Nieuwsombudsman engels.pdf
Nieuwsombudsman engels.pdfNieuwsombudsman engels.pdf
Nieuwsombudsman engels.pdf
 
BEN SAAD YASSINE
BEN SAAD YASSINEBEN SAAD YASSINE
BEN SAAD YASSINE
 
Untitled Presentation
Untitled PresentationUntitled Presentation
Untitled Presentation
 
Formulaire masters-design-lmd-2014
Formulaire masters-design-lmd-2014Formulaire masters-design-lmd-2014
Formulaire masters-design-lmd-2014
 
Colloque ipsi 2014 صحافة الاستقصاء وسلطة وسائل الإعلام التحدّيّات والرّهانات...
Colloque ipsi 2014 صحافة الاستقصاء وسلطة وسائل الإعلام التحدّيّات والرّهانات...Colloque ipsi 2014 صحافة الاستقصاء وسلطة وسائل الإعلام التحدّيّات والرّهانات...
Colloque ipsi 2014 صحافة الاستقصاء وسلطة وسائل الإعلام التحدّيّات والرّهانات...
 
المجلس الوطني للصحافة ؟ في البحث عن النموذج الأصلح الدكتور الصادق الحمامي
المجلس الوطني للصحافة ؟ في البحث عن النموذج الأصلح الدكتور الصادق الحمامي المجلس الوطني للصحافة ؟ في البحث عن النموذج الأصلح الدكتور الصادق الحمامي
المجلس الوطني للصحافة ؟ في البحث عن النموذج الأصلح الدكتور الصادق الحمامي
 
Presse régionale un médiateur, pour quoi faire
Presse régionale un médiateur, pour quoi fairePresse régionale un médiateur, pour quoi faire
Presse régionale un médiateur, pour quoi faire
 
Médiateur du monde...
Médiateur du monde...Médiateur du monde...
Médiateur du monde...
 

مجلة الشغل بتونس.pdf

 • 2. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 02 2017 : ! # 115 $% 2011 ' ()* 2 +' 2011 ,- $ +. ' / 0 % )1- # +. 2$ : $ 3!) 4 !05 65' 7)8 2098 9 4 ; : 11 42 43 71 216 944' 4 : 34 42 43 71 216 4 35 96 42 71 216 = : www. iort.gov.tn = ?8+ @ - : 0$ -/ : edition@iort.gov.tn 1 -/ ) : commercial@iort.gov.tn % )1- # +.- AB CD =
 • 3. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 3 27 1966 30 1966 ! # ) 1 ( . ) 20 3 6 1966 ( ! !# !$ %$ ! ' * +, -. /0 1+ 23 : $% '( . - 4 5/ 67 1+ +* * , 89 ;.9 8 % = !?9 @A!B * CD 6E/ 67 * 1966 . '( 2 . - G + H? I ! + ?. J+/ K , L5 ' 4 M3 1936 N+ O+ 67* G + P* ' D , !* ;.9 Q!. B *B 3 !, RI 3 . '( 3 . - -ST O# 9 6U J' + 1 I3 O, % # G + 3 !!/ ! VUB' M + 3 M!#?/W 3 6.? !* ;.9 M+ I 6 2 !!U$ 234 % 67 * . Q* O, I5* 9 X Y J* 8K -9 9 ZG ! I' O, 6G 1 9 -N# ! ! @! I' % ;+9 =@ ZT3 [K[ =N#W 9 9 Z. X Y 67 ] B ^92 _B , A` .a b 6 - S 13 %U c % . ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd (1) E F!G : % ?D# H$-1+ H D G 8-1 27 28 29 I 1966 . K ! % -1 5(@ % : 20 L( + 3 6 1966 21 L( + 10 13 1966 22 L( + 17 20 24 1966
 • 4. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 4 e!Sf* G D$/ M # J* RKgW O, D O+ 8 h ! D3 # 1U 29 J* 9 9g .#W B2 i 6G % 9 Z. - S j. 9 . _$ I5 4! U/ %T 6E/ W + 8+? K , Q -B3 B _*S M#h N . , 82 , k A!Sf ;Kf % 9 Z. 4N/ A!Sf 1 8+? !* ;.9 h 6.? D % !b . '( 4 . - 2E * CD VUB' ? f + VUB' O!I l!7 3 ! ;.9 : , L5 ' 15 1 I 1910 V fW 2f m eN P* 1n W % G H?g' 16 , i' jS l$/ O+/ H7o3 , I9 Og+ . , L5 ' 27 p 1919 8Sf M5 !9 Pq* @ $. q*f . , LA5 ' 20 6 ,3 1921 , !' B !r P* !9. M5 . , LA5 ' 20 ?!, 1930 J s * 8D !9 P* K ! . , LA5 ' 18 1930 !$. g # P* 67 N$ . , L5 ' 14 M3 1936 %!' R3 ] Bk P* !9. M5 . , L5 ' 29 6 ,3 1937 M @ 6$ I' eN P* 67 BK? , . , L5 ' 11 M3 1937 %!!,$.* 3 1# 6 P* %!!9 . , L5 ' 28 !* I 1938 ? 1+ VUB3 6 P* ! K +S9 8 *b % , 9 ;f .
 • 5. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 5 , L5 ' 7 ?!, 1940 * I3 ;KE !9 P* %!f . , L5 ' 14 , 1940 % 6 % 6.? # P* !9. M5 . , L5 ' 18 p 1943 9 9. 8 * Ir P* HSs 82 , Ir ! 5 WSs 67 8+ 6 # ! . , L5 ' 4 1943 ' j+9 I' I P* , L5 19 1 I 1947 . , L5 ' 8 1943 67* 9 ] Bk P* . , LA5 ' 9 p 1944 , I' . f MB ] Bk P* BK? . , L5 ' 16 p 1944 O# = I' _ 8k P* .# Zt 6 % *., . , L5 ' 25 !* I 1946 6 M % I' ;Kf P* 8 @ . , L5 ' 25 !* I 1946 B ;f O $ P* M 8$ % 9. 8 , I' . f . , L5 ' 5 , 1949 G 67 + P* . , L5 ' 6 6 ,3 1950 V f %' $. u?$ P* 8$ % !9. M5 H?g' =9 . , L5 ' 3 M3 1950 = I' ^+B 1T 67 8 P* !+ I % D $/ 3 6 Bs 82 , . , L5 ' 15 ?I 1953 Ys 82 , Mf k P* U MI c V!+* %!,S B3 . , L5 ' 18 ?!, 1954 * , H?g' =9 V f P BK? . , L5 ' 18 ?!, 1954 f % * $ P* * !* 1!? 1 + .
 • 6. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 6 , L5 ' 25 ?!, 1954 BK? , I' ;KE !9 P* . , L5 ' 20 1955 S P* j+9 67 1 ! , 1+ 3 9 1959 , L5 9 ?I 1959 . , L5 ' 12 ?I 1956 9 % U P* . , L5 ' 30 6 ,3 1956 ;Kf m eN P* %!!BK? * V f . , L5 ' 6 1956 P* % ,* !9 #S ] Bk 8 *b . , L5 ' 25 G3 1956 M5 !g j . ] Bk P* 8$ % 9. 8 . , L5 ' 25 G3 1956 * !9 #S ] Bk P* @f . 1+ 117 9 1958 5 , L 4 , 1958 $ P* , L5 ' 19 ?I 1950 Z ] Bk P* . 1+ 4 9 1959 , L5 10 ?I 1959 OT P* ! K !9 M+9* 3 1# . 1+ 6 9 1959 , L5 13 ?I 1959 * V P 67 . 1+ 128 9 1959 , L5 7 G3 1959 _!b P* 8$ % 8 9. 6 . 6.? 2 1+ % 18 9 1960 , L5 27 !* I 1960 1+* j+9 67 M#K P* 117 9 1958 , L5 4 , 1958 Z ] Bk P* . 1+ 31 9 1960 , L5 14 1960 !9 P* 6 8!NB , 67 M#K . 1+ 32 9 1960 , L5 14 1960 VKh P* M5 . 1+ 55 9 1963 , L5 30 1963 V r P* I' . f B * f !' .
 • 7. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 7 1+ 28 9 1965 , L5 24 !* I 1965 ! P* !9I' * . %! # % 1+G ?9 ! * 1+ D 9 . , 2 30 6 ,3 1966 . ! ! )* +*),
 • 8. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 8 1+ % H' 6.? JN+ / 55 9 1977 , L5 3 M3 1977 !/ c / Z * ! 67 8 , X Y 67 * H., O!I .
 • 9. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 9 $% '( . - 8 9. MK$ J* 1+ D VUB3 PS9/ !9 K 3 !9 2f 3 1G / J* BK? !E 3 !9 72 lG . % J* N 3 PS9/ M T !*+ 9. MK$ 8$ 1G M M! M+9 ! MG . '( 2 . - !/0 MK$ !92 MK$ ;.f / : 1 - 1G ! ' x f O. Og+ I9 . 2 - !U/ o/ M5 !9/ D!!7/ M9. 4! BK2s %? O92 X Y , 6 $/ o/ 3 D s /s + @/ xs M5 X G !*+ M9. M5 MW0 X!U?/ M5 ?. G$ 8+ U ! O n/ 6 $/ . 3 - M5 X Y , I $ O N ;fo' 6+9 8 $ M 4*f , N 8o M!* . '( 3 . - 2f 3 ! M5 !BK, 72 M Y / !/0 % ! , g 2E o/ M! M T : _$ n M/9 U l?* gS n' Q %S+ 1U Dn' H+ _9' Nf M S ' x fW $ . 6/ R @ xs M7 o3 8b o' 1 @ ; + !/ %* xs 1 !$ !/ ! _' 6$9 %I . 1*7 1Ir %!!BK, * : 1 - 8G % ! , g 8o 23 nK H' O! .
 • 10. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 10 2 - 6 MWy M =9* nK ?!?f MBK2h . 3 - @B 5 MI9 u?B O . MK$ / 6 !BK, M5 / W !/0 R ' O!I !92 / !BK, M T/ # , lG : 1 ( i+ 1N MK$ . 2 ( !? 9 M5 . 3 ( MBK . 4 ( ?B *+ I . p .$ i' Po M5 !BK, !T ! 9 z.E . 5 ( l @ 2 6 % !*$ 6 !S+ 6 6I MI9 6 $ 8 6 = @I3 6 O!I ?. !.q 6 Ws 67/ W 6 !BK, !N ,N lG !BK? ! ' 8 6 $ !*+ 9. . 6 ( 7 x M5 ) Z?f OI o' OS# O*+G ( X*/ lG Ys Ws B2 X* J* 7 2E H7o' . D 6 !BK? M5 8 k 1?*U ;fo' %!!BK, * W 9. 8 M5 8 k %!?*U ;fo' 1A . '( 4 . - P 6G Ir K ..f 6+9 M 6+9 .E KB 3 * U %U O N 3 ;fo{ . '( 5 . - DGY /0 * R 3 J* N 3 1+ D VUB3 PS9/ : 1 - % 3 !9. 5 ^S , ?*G % ;fo' Zg -+, 3 5 ! r U 1 , =W5D #s *!g =,$ Y J* J* ,$! / , 3 5 MK$ +! 3 ' _!b % 1G Mf % 1I$ . 2 - 1G 3 O N O! s ;.f 1,$ % ;fo' 9 U M 9 */ 3 ZKE J* G M 8 3 9.* 8B 5 Zg % 8 !o 3 8 ?. 5 8 ? 6+9* 3 4!!U 3 6 $* 8 =!o' 3 O N H+ s
 • 11. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 11 6$ , * ;fo' =W5D o Ys 8 3 9.* 8B 5* O/ % 9! ' m Pg 5 B2 +, J* nB3 6$ , 3 -,g . M 9 O N @ 3 !9. 5 ! 3 4!!U 6 $* 8 =!o' 3 O N -/ ? 6+/ 3 G 3 1U 6+9 P!S/ % + 8+? % G ;fo' $ W5 I' V . mo 6 mo l9! Ys Ws M = Ih % X Y !7 W5 1U W ;fo' X Y , -+, 3 -,g % 1N !$. # !/ / !* PS9/ W MK$ G 1G J* l+S Ys Ws 67 %!?*U 3 MK$ =| . ** 9 3 , CK3 % G ;fo{ %!| k 1U W =W5D 1 P!S - # 3 !9. 5 ! % ! %! 5 $ 1 G Ys Ws * $ 67 %! # eT Dg *!7/ * mo . '( 5 / ) 1 2*3 66 1993 4 5 *5 1993 ( . - * CD VUB3 P!S/ , 83 6I %! @!! %U W !+!S ;.9 . '( 6 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - !I3 3 K JA %!,S B3 DN+ V@* !#?/ D 67 +
 • 12. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 12 !E' D # 8 s l$/ X Y I5 JA E0 ZS* -/E + I3 6+ . #K lb/ M[h 6 O! !*7 . '( 6 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 9A! 8A 3 9A! ! 8A 67 + V . 9!!/ 3 C!?9 !9n 8? $/ 9A! 8A 67 + %AN 13 %U Cnk + 9 6* . '( 6 - 3 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - , 9! ! 8 67o + JN+ 19 * ONf !* +S9 # 3 !+ VUB{ ! 8? P* . '( 6 - 4 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 1 . ! MW$ , 9! 8A 67 + V s %U : - 8 I H7or 3 5 @!G J ' H7o' V!+ - 6 B , ! 8 n I/ H' V!+ - -*7o + !?9/ 4q#/ 3 !7 # 6 # c - 3 Y+s M!* !9 3 ++$ ] B ? 8Gr H7or V!+ 5 M =9 3 M @!/ 3 M A 6*E j!*. - U$ 3 Z B %U W }E3 Sr 3 A! Hr V!+ 9A! ! 8A + J s !, =q* !g . 2 . + V s %U G 8+? , 8G MW$ ! , 9A! 8A 67 M 9 O3 + D 8A n/ W 13 J* 6 I5 %! ^?/W + -/ / X Y , . J* O+ 8A CD =N+ 9 6* _ q6G / 8? RNf 1 + V fW p3 . , + V $ CD 6 J s E0 q* DBr I5 u?$ % ! , !G . 3 . $9 !3 I3 9! 8A 67o + JN+ 19 * JT+ M!#?/ 3 !!// ;. JN+ 89 j9 !' I' % q6+/ W % + ** G 9 ;.EW ? % . '( 7 . - HE SN !/ I' * ~ J* PS9/ ! K I' 6!7/ #s .
 • 13. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 13 '( 8 . - % -I r C!9/ R# -* 87 J s ST 6* CI ? % 6 J s 3 -* J s RI *g , P$ 9 9 49. I5 ? . J s RI 3 U f % -B * 6 J* _U P I5 X ZA 13 ! -#$ 9 -*7 1G 6 € X Y / % n W 6I3 , H2 1N . % _3 6 OI 8+? -! s !o3 B -* J s RI , -! ZB # - 6[ 6 3 P 6 1G Ys Ws -A5 J s + . _U H./K , 1Uh 9 6 J s RI 1U -* ^$ W , - % 6 -!, _3 . ! 6 O M n!W O - -/7 6# !* 6.$/ # 1G . € / % V *!g X Y 6!7 3 PB -*!7/ O+ 6 6U 9 % . % + M +? M!N+ ^E 82 , N V7 S PB 6* I5 Zg . N+ 4 f mo 6G # !W G ?0 M! . '( 9 ) 1 62 1996 4 15 *5 1996 .( - ! '( 10 . - D+*/ M!* ns V  % W5 6 ? f I 3 - %U A!S# lG Ys . D 6b I 82 , CI5 * 13 -!* ' -/ 3 # 1 X Y , SE f Ys -/!*/ . '( 11 . - - l!S3 =!o' J* ,$ 6 S 4*G H' V!+* . % H5 D -* V/s I 13 -!* 7 ! X Y 1G Ys !S/ 3 D+, -9 e* .
 • 14. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 14 T ! */ =!o' lG Ys ! W C9 RG - Ws -* -!+ . '( 12 . - 3 % /9 R!N 3 !S % W5 6 W */ =!o' RIs _I 82 , Ws 8D# 8# 3 ‚g . 3 -!, _! % /9 = 4*/ ' % ƒo9 4* G -/ # 8o % 6 kSE ! %U ‚S . '( 13 . - -!* $ =!o' ZK/s 3 # % W5 6 Ys Ws CI5 J s Is 3 l[ 3 .# 3 U/ - . ! '( 14 ) 1 781 29 1994 4 21 9(* 1994 ( . - V/k 3 !* P? 8 = 9! 8 V 67 + 9 + RT 6 . 6 =k VKh 6I3 = 9 9! ! 8 V + . 8 3 9! 8 1G = 67 + 9 G 9! ! : 3 ( %!,S ^?/ _ ( E0 ZS % €, kSE _U/W / %!,S B3 8 k x ( =9[3 3 6# l[B 8D# 8# 3 ‚g 3 % s /9 nh / 9 6 8, % 3 + !?9/ ( 9A!a . , T+ Zg % - €. ? 1+ C ( 1+ !* z9 }E' MW$ , . '( 14 :/ ) 1 2*3 29 1994 4 21 9(* 1994 ( . - 9! ! 8 V 67 + =k VKh + =s % o 6# E0 ZS J s -I/ H2 N . ** zE J9! VKh 6I3 8A % b 4.9 6G !7 Ey 67o J* H.$* . 3 -9 9 W !*, K !7 8 / j9 3 I' , c!?f/ .
 • 15. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 15 2E VUB3 % /9 6* 8 , bG' M!N+ W D 6G !#?/W 3 %!,S ^?/ 9AN/ Z 3 G . '( 14 ; ) 1 2*3 29 1994 4 21 9(* 1994 ( . - S _3 %!A 13 6 g V@ I5 J* %! 6 =k VKh , . 1 3 C I +!+B I 1 O# S !?A/ V B # 3 !!/ 3 !+ M = Ih . '( 14 ) 1 2*3 29 1994 4 21 9(* 1994 ( . - / !+!+$ _' % €? rSf S . Z B X Y B, =SE3 ! MW$ ;.f / 13 %U U/ !, O# : 1 ( o % !.+ 3 6 r m9 ! 6# 13 - U T P$* 3 5* . 2 ( Dt = % /9 -! 3 xh B , c!?f . 3 ( V 3 6 =9[3 K $. u?$ +* +* HbW V 3 !. 3 9 H5 * K P!+$ ! % V@* 6 E -/ g9 =!o' . 4 ( A!S# ?. 8. 6 +* ' !?9/ % ! R9W -! % 3 6 67/ 5 .f M~! % . 5 ( O,9 J* H.$ J* 3 5 ! #K @ H# !o ! ?. X Y B . 6 ( !+ 3 H { !7 $*. 3 2f -$*. 6 H 3 # -*7 6 @G !* %/|3 =!o' 3 . 7 ( H9/ 3 jT U B , 6* N$ 8 =9[3 ! $U M 6 . 8 ( 8 ! [ 8. 6 @G „/ 3 6 % _!7 1 -9 % 3 I5 % P z!E/ .
 • 16. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 16 9 ( l# / 3 49 Hr 6 1U 3 -* =9[3 6 V!# 5* O/ ! 3 O/ zfo 6G T X Y 9 . 10 ( =,s € MW$ ! , 5 3 % 9 1+ . 11 ( ^$ SE B , 8 A % [ 8. R9W % I ;fo' 3 5 . '( 14 = ) 1 2*3 29 1994 4 21 9(* 1994 ( . - } +/ T+* OI _' !+!+$ 7. I J* =9 X Y - +* # 3 !+ M = Ih V B } S 6G = Ik 1Yh i7 -9U R @9 ,g % -! s + M[h 29 nW D P!+$/ *! . '( 15 . - %! # 67 + J+ B !!7/ 82 , I5 6 Go % U/ 3 6$ 6 $/ 3 O! 3 ] ! 2E !+ !E' D . '( 16 ) 71 1 36 2016 4 29 2016 ( . - 6$ *? %!3 6$ + ? 1U W I5 !*?/ @ W ^+$ , % !*? % ~o9 M . '( 17 . - P? 6I' = 9 -/E +/ J* 6 }/ Ys %! ! 6I3 Y + J s + H$ E0 ZS T 1 -!* . '( 18 . - 3 G M#?/W % 67o + 6G , EW 8 9/ 1+ Z % 2f . W U f , 3 HA' U , JN+ l# _' % ' 67 + ? j .* N HI0 , KE . lq?G Ys 82 , Ws 6 I5 % 6G J* !b!$ CD PS9/ 6 % $*. . 87 MK$ 89* %U 13 1 87 6I3 %!!/ 1 6 6 OS# 7 % S . '( 19 . - 6G , !9 , 3 U @G 8 =N# +* KS W MW$ .
 • 17. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 17 '( 20 . - 67 + i 4# . 1G Ys Ws - 4# W Ys * g - 8Sf Q I5 J* i?/ $*. M!IB lG c 6 c / . 13 %U W !*/ 8W P/ 8 *!g 83 Zg % 6 4# I5 Zg % 67 8+ OS+ I 1U . V7 S/ 13 83* P$!, Ws N . A!7/ I5 */ 13 8!E' CD J* %! . !g #S lb i % /9 83 !7/ Ys 82 , 3 / - 6I' J s g Z9~ % 8@I 83 6 8W 3 6$ % 6.? mN 64 3 9[ !7 X Y ^? 13 1 * CD % % 83 6.? 13 I5* n W !7 D =9[3 6 . '( 21 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - !9, 3 .# _' 6 % Z+ s 3 g V@ I5 6G J* .f 67 A+?/ +A X * 13 *G 3 % + -* % c ! / . %AN 13 ! M! VKh : - g / 9 H5 6U 9 A5 -!g - 6 % Z+ h 3 S *g J s MA3 _' . % Z+ h 3 S *S nqK M A5 +, VKh 1U 13 G ,G + 6 / ! B 1! O A5 * 6 % Z+ h 3 S %!A!9 HA X G 9 2.E . '( 21 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - %!9 WA A 6 % Z+ h 3 S VKh 1G Ys A 8 h J s -AI VKh D 1k, bG3 3 %! W 8I A5 R? 6.? 8 m ? B 67 +? 21 * CD % . '( 21 - 3 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 3 ! / .f 67 +?/ J* %A! A 8 h 6 % Z+ h 3 S *g 1r $ = Is $ B 67 +? E C.#3 6I3 , X Y %!A!9 %!,S %! !$*2 $ V!+
 • 18. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 18 DA/ / % . P [ M* O!I 67 +? I5 VA+ $ *S . s i/ 13 67 +? A 8 h 3 67 +?/ J*, j*. q/ Y # @G 9* 3 9* J* 6 % Z+ h 3 S 4* !$*. $ =W ! V 3 [Kb HKE X Y $ B S . 3 9* J* %A! , 3 / 13 S # @G 9* / % E n W 6I3 , 6 % Z+ h 3 S 4* DA/ . 6I' D / %!,S ^?/ %U -3 ! . '( 21 - 4 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 9* p3 67 +?/ ! S # X Y J* 8K AN/ ! / .f : d N %!!9 H* K!b/ bG' H* !+9 9 % Kb d N 9 I5 ! s 9 % I5* !9 9 % Kb . ! 8r9 ' P* 9 !9 9 % 6b iA 8r9 J* Z oh J / 8 n % 6b % I5* . 8 , CNB , }/ zfo 6G / 13 ! % *S 9* %U . 9* G ! / .f 67 +?/ J / . '( 21 - 5 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 67 +? V S # @G 9* p3 X Y J* 8K N/ : d %!!9 H* K!b/ bG' H* @G !+9 9 % Kb N d I5 ! s 9 % I5* @G !9 9 % Kb 9 N . !9 9 % 6b iA ! 8r9 ' P* 9 8r9 J* Z oh J / 8 n % 6b % I5* . 8 , CNB , }/ zfo 6G / 13 ! % *S 9* %U . 9* G 67 +? A 8 h J / .
 • 19. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 19 '( 21 - 6 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - N$ S # @G 9* 3 9* O/ 1G +BK MIW / _.9 D , Ys N3 ,G % T$ . M 2' !*r 3 9* / . / 9 M2 jAI M 2' ! . '( 21 - 7 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - *S/ 13 S # @G 9* 3 9* %U % Z+ h 3 S 4* #K P [ M* DA I5 % 6 . 9* =N3 O! P* , 9 A J* ,$ 1 S !# 9 !* 1*.$ P [ M* . '( 21 - 8 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - # I5 - V# ƒgE 3 O# * 4 f j ./ 6G ?* +g -!* H. 234 236 237 * CD % . '( 21 - 9 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 4* , S # @G 9* 3 9* 9/ -! s 9/ m9* !T =T J* 6 % Z+ h 3 S OT A5 ;.f €+/ 8!E' C ;f : 3 d 6!* O *S c, _ d H *U 3 % U/ 8s  OT !Us x d Z -!N+/ B I xs $ A5 m -!I/ !Us d ! @I 3 !q*G A5 m9 l#5 Z+ h C d G 6 mo I 6 M 3 ^? , c!?f d *S m !, q,/ % H* qU + J* Bh n d 6!* O 6 % Z+ h 3 S *g H# . CD , 9* / ! 29 $ : 1 . %!!9 ** !9 !+ ;.EW .
 • 20. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 20 2 . !* $ . 3 . A5 , !#' . '( 21 - 10 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 8r,U , 3 9* / S *g H# 82 , %!,S %! P!,* J/ 6 - O !* ;.9 f B %!A!9 WB , V!+* 8r,U Q* H . * 6!7/ !Us p/ G }E3 MA5 , % S . '( 21 - 11 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - P g % %!A!9 %!,S %! 62$ ^?/W N$ A1s 9* P g % 3 67 +?/ - S # @G 9* 3 %!,S %! !?9 8A+ . G$ J s =* , q+$ 1,S u?$ ^?/W V 82 , .f . '( 21 - 12 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 .( . - % Z+ h 3 S A!?A/ 1 1A 1 q* 6 , qWs S # @G 9* 3 9* 3 J* +A H.$ %!A!9 %!,S ^?/ 3 8D+ 8A+ 82 . '( 21 - 13 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - *7o + lf, % ** * @G ZB ! 1?9 G q !Ir mo B 6!7 , A ' APB .# Z 49. ? % * _ A5 V!# 82 , X Y Dg 9 9 . - O* S / % V *!g AP$ 6 = Ih 8 6.? !* ;.9 M 8 * CD % . !, q, A5 !#3 B % S * _ 8s O+/ S / 9 q 1 6G % 9 . , - ! / .f 67 +?/ !G * 13 AI5 J* %A! * RIs .
 • 21. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 21 [s %U 6 6U %A! 6I' , A5* RIA 6 *g M H2 N -!I lb 62 W 2E . '( 22 ) 1 781 29 1994 4 21 9(* 1994 ( . - 8, =N+ Cg O# 9! ! 8 + e/ 6 6G 6G % V Ir A+/ f 9 8r,U €? kSf 82 , P$ 6 CT+ I' p3 J* X Y 5 ? , *, 6 o 4 . RIs 72 l! M n!W O!I 8 O S 9 . 8r,U CD ^?/ 13 %U W 3 [K[ I 3 o 6 8 lG mo I 82 , Ws *? 3 M!#?/W 3 1+ =I %B 2f 3 G . '( 23 ) 1 781 29 1994 4 21 9(* 1994 ( . - 7 S Hf %!,S B3 % 67 + ? OS+ $9 % IE 8r,U 3 6 =k VKh 6I3 8 V +$ 6.? ! s f 22 * CD % . 6.? K N V7 S PB % + *f n W . B3 % 67 + ? OS+ 6I3 % V7 J* 6!.$* } 6G G } +/ %!,S Ws OS+ * V HKE 67 8 } CD lS+ . '( 23 :/ ) 1 2*3 29 1994 4 21 9(* 1994 ( . - D + € 7 ? S B , N I O+ W 13 J* 5 !#3 9 6G % % o I3 o I3 %! CD n/ M 9 ]K[ I3 MW$ O!I , 7 . } I +/ T+ J 6* !9 ?. J* ;.f =9 S D = I % 62$ N , -#+B J* S D ![r/ !* -!T CI3 -9 5 -!#3 M = Ih V B } + O# ' Zt . I +!+B I O# S 13 !, %! $ , -3 ! %! € 7 + 1k, # 3 !+ M = Ih V B 1 %U o3 3 I3 o I3 . D![r/ M = Ih !g B 7 +/ O+ 6 ^+B J* .
 • 22. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 22 =s 9 6 CT+ I' ? S +/ , 4 . O!I/ 72 l! M n!W O!I 8 O + . '( 24 ) 1 781 29 1994 4 21 9(* 1994 ( . - + ? OS+ % +$ 7 A+/ 9! 8 V 67 O# J+/ I3 3 + 8 % J+/ I3 Q* I5 Zg % 6 V/s . '( 25 . - # 2 9 †-S# 3 67 + 6 Z+ s 82 , J* !$ 3 #5 3 ! ?. 5 P*7 i# UB 3 s 5 CD ! 13 !E' D J*, # 1 9 X Y -9 g/ 8 *!g 3 O! ! j9 O I' , -* ;KE J* !$ D 3 P*7 D [K[ N V @ W D H@ 3 o . [K[ % bG' !$ 3 P*7 1G Ys 3 , o k 5 ! 1 - 8 n P J* r 1+ 6# % 8+ qS M O!I -* O, 1 N M % 9 OS+ Z 3 2f 3 G M!#?/W 3 -!* U$ 13 %U . '( 26 . - 6 O ! 5 , 9N I5 - OS# N % -/E I % i 67 + 6 !?/ ?. -* 82 , P I5 P$* r HA' 9 K 1G 6 D 1 . '( 26 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - CN+ V@* 6 I5 %! ^?/ V s %U !E' D I5 +? J* 9 1+/s 3 % U -? 6+ A5 , 6 *2 CD n/ W 13 J* 1+/h 3 % U D 4! U/ O 9 ! 8A X Y M 9 O3 MW$ O!I , 8A . S I5* %U ^?/W 6 V B V 82 , RIk - ^?/W !?9/ % !+ 8A O 9 + 1+/h 3 % U 4 . . '( 27 . - J* z9/ 8 CI5 S 13 -*7o = 9 6 6U 6 R xf HE / . O / H' J* =N#W 9 9 6 6U V!+ 8 1! .
 • 23. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 23 l9N/ JB ** * 67 M o 6! 9 % J?/ ^?/ 3 3 62 3 V @ % ! E + 8+? ! s Mo3 ! M! 9 V* ;Kf -!* i? . ? P =?h , *E / G V @ 6G % B / 6G ! ! s 67 + i + J s + Mf !9 ?. J . . , 6.? !* ;.9 15 6* * 13 !E' I5 J* $ 6$ - E / % 6 ME %N/ 8B 67o 8o $*. 7 . 7 S PB % + Hn9 13 6* n W D M!N+ K V 6.? . '( 28 . - c !?9 / 3 !92 5 ! # 9 , nK * ! -?9 _9 H+ O j . c + 3 Mf O!I % 9 OS+ !/0 . , 6$ M! 5 ? f m , 9A! : 1 - !?9/ 3 H7o' ns 1G Ys , / , 3 -5 , Mf k 1 ** 9 O, % !E' D @ 9 H+ 6$ 6$ 5 ! . f B W I' O, P* , X Y f % !IW S!$ 3 % ~o9 4! U !9 i ' 67 ] B . 2 - f ' P*/ Ys , -/5 ! M5 , M@3 M k ! 1 6.? ! s +* 9! 1U 5 30 , W5 1U -*?3 I' O, O, % H+ @ 82 % * +$ MB W !* j9 O, X G !E' D f . , , CK3 ! s %!/. k AN 6 1 + ^9. !IW S!$* f lG 5 ! T 8o V!+ PB @ 82 , -/ ? }/ O, % H+ . '( 29 . - !+ ;.9 O!I 8 % W5 5 ! 1U H?g' =9 E *!* 6 %' $. u?B 6 m +*
 • 24. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 24 C B 3 -nf -/5 , 6 9 !' V 3 !' B H+ * 9 ? l$/ -!f -? D -* G G b m . '( 30 . - G Ys 82 , dd + 1 dd [ H dd , Mf V+ dd 6 +* / ! B 3 1nf 3 , Mf - *2' H k - 3 1nf 3 6 % 5 6G , P* 13 -!* +* 8G $ Mf -! s zf 1 9 J* !, z9 . 1G , Mf -!, / 1U k 1 %! b %! + 1 * J s * ;Kf M#S J* z!.9 d 3 J* 8 n 9 9 d ;fo' 3 zf =3 f V!+ ! s % % Ir 3 % G * *I . ! #$% '( 31 . - V 6 m P* ^?/ D 67* G !#?/W ! I % !.fo %! + 3 *U %!9 % I5 %! 8A 3 5 % }E3 I % H* !+ M5 . Ws !G !#?/W X*/ 1U/ 13 W lG . J* !#?/W X*/ VUB3 i?/ !#?/ P!S/ 8 , *E 5 6G ?, + X Y mo lG Ys Ws ! 3 ? + % 8 M#K 3 bG G !#?/W mo % H* ? . 5 ! Pq* 13 G !#?/ P!S Tf M5 , V fW !, O+ M5 X G 6 !, @9 %G' Ks G !#?/W I J* 1Kh D $ 13 3 J* % # , * *g l$/ !#?/W % ! 6 -U R h / %!#A 1* % 3 % ?9 * 8$ % * %!!BK? * zf
 • 25. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 25 1Kh P!*/ Ws m K, n9 , #s 6$ O * k I/ 1 6$ ?, !#?/W -*/ I5 % X Y . '( 32 . - W 9! 8 3 9! ! 8 G !#?/W V s %U M 9 f n/ . , 4 f mo „9D %U Ys k J 9! 8 M Y !#?/W 1 3 G !#?/G H? 8, J+/ *I 9! ! 8 M Y . '( 33 . - 9! ! 8 M Y G !#?/K B OT %U Z g3 O!I * 13 -!* m e+, - 9 Z g' B3 % 6#' J* o 6# X Y D -@ !#?/W . '( 34 . - / % # % I5 3 * 6G 1U/ 67* G !#? ;KEk !#?/W X*/ !?9/ 6S 13 -ro % =o r V!+ V @* . N3 Zg % !#?/W !?9/ %N/ D . '( 35 . - G !#?/ S/ !# ?. U 6U* %U MKU T N V S ;f V+/ 13 67* T 3 }E' M @ W 4 f # !#?/W e/ zfo 6G T 3 N3 ? g . '( 36 . - +` 13 67* G !#?/ %!S/ ;fo{ %U !#?/W S/ MKU 3 % E0 ;fo' T N V *g , !N+ 9 1? f # % !* # M @ W ! s . ! !#$% '( 37 ) 1 71 62 1996 4 15 *5 1996 .( - % I5 %! M#K / D G !#?/W lG Ys * , m9 R, % R, , k 4# s 1 9 +!S/ } %!!/ J* f !IW 15 T _* /G % # JN+ 8 IW $* !9g 9* .
 • 26. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 26 '( 38 . - %! P 6.? 9! G !#?/W V/ 13 H Z { !+9 M9 6b/ 3 9 m9 R, D! % bG % I5 O!I J* UB3 i?/ +!S/ !, O+! +S9 , ' ZS % *S *!.$/ V % = +!S/ 8 , % H IW 15 T _* G +, J* 2B bG' ! . 13 - %U 13 1 6* c, , 3 H+ , # . !E' D -!* T !#?/W Az !7 . 3 Yf/ Ws +, c, %U W P 6.? ! s 9* % 6* . g' %! JB 6 %U W !#?/W J* +, c, 9 Z % # . '( 39 ) 1 71 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 9 M9 % 9 3 , , ZKf 82 , !+ , 6!b !*N,3 k !IW 15 T _* /G % # 1 W V s J / 9 %A!a +S9 , m9 R, ^S , G !#?/ 8 X Y !9 ! IW $* !9g 9* . '( 40 . - G !#?/W J* +, # 9 !* P, G !#?/W z ,Ts O ! * . * + % # !IW 15 T _* /G +, c, . '( 41 ) 1 71 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - % = !IW 15 T _* /U %U ' 3 H* !+ 9 % *S 3 -? =+*/ $ ' Z J* 6!.$ E5 # JN+ G !#?/W $9 O# +, % 6* 3 IW $* !9g 9* . '( 42 . - P 6.? ! s G M!#?/W $/ 13 6#' J* ! VUB' J* : 3 d $ 3 B !+9 . _ d 6G , H ! M = Ih 92 492 6G J* PS9/ I' 8G Z92' % 492 .
 • 27. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 27 x d 13 ! s VUB{ %U 13 1 ?s H _ mo 3 $ 3 !+9 $ / . d xf VKh 6I3 . C d P!S/ % ~o9 M. 6.? ?*U ! 9[ 9 !/ / !#?/W . '( 43 . - G !#?/ , Zg D !+9 M9 J* B 6I , +B o/ 9! ! 8 !* +, l# 67* 6.? =I B 8G !#?/K 33 _* /G J s Q*/ 13 % E0 Z g' J s -AI VKh % f !IW 15 T HI0 ? , X Y . ! '()* #$ '( 44 . - _* /G % + ! 9b ?. Ws %U W W 15 T % OI 3 5 P*/ G M!#?/ V s !I H !* +, l# G !#?/ 6# % MI Ys Ws M5 8G M5 O!I 3 5 , . VUB3 J* $/ 13 M5* G M!#?/K %U W 3 ? 6# M!#?/W % H* , H !* +, l# G M5 . '( 45 . - V! % Ws M5* G M!#?/W P!S/ %U W 1U Z 8 , 9 M Y U$ U [K[ , + s -!, O# . V+ D 2B bG' ZS G + . O# G !#?/W z % % ! ! s U$ /G -I !IW 15 T _* U DB3 % # % !* %!! %!! , X Y ! !B9 % .f 67 +? E0 !#?/W + .
 • 28. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 28 !, O# U$ U O*S 13 ' - zfo 6U %U 67* G M!#?/W J* R h . 62{ +S f - */ 13 %U -+? J* . '( 46 . - }E3 *G 6U Z ' 3 H* !+ 9 6U %U !#?/W , ,g ! Z 6G 3 Z { !, !, m fW 5* G % # Z g' +, . VKh X G - VKh V! V! % Ws 6+ W m fW D 6.?* +g !#?/W +/ !, O# U$ U Z g' +, 45 . '( 47 . - !#?/W S/ 1U Z ' % 8 n 5* G + + Ys % # *G =N3 H Z ' 8o %!@* , !#?/W +/ !, O# U$ G *a 8G *U % fW VKs 3 !#?/W +/ V % = V 3 ![ C# 6I3 ! s m P 6.? . '( 48 . - ! 8 5 G !#?/ , Zg 6G J* 6.? -! s ? PB 8o 9! 33 D -@ * 13 Z g' N 3 X * B 1y , !#?/W +/ !, O# U$ G % E0 . '( 49 ) '( 5 1 62 1996 4 15 *5 1996 .( - '( 50 ) '( 5 1 62 1996 4 15 *5 1996 .( - '( 51 . - ! + ?. s J , 3 JN+ -9!!/ O+! / k M!#?/W 1 13 %U W G I' J* 8 @ j9 3 I' P* UB 3 %N/ . ? !/ 3 !9 Z92' !/ P*/ UB3 %N/ 13 %U W G 9 492 6G , ** ) 1 ( . '( 52 . - ;.9 JN+ I 6 2 I' $ , H? J+/ + P 6.? !* ;.9 8 . ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd (1) ! G =( 247 #$ 1973 % '() 26 1973 (G M*N D.+ ,- ) ! % K 21 L( + 25 – 29 1 2 1973 B@ P 943 .(
 • 29. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 29 '() +, -. H' + ? '( 53 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 .( - q % q9 q6+ % H?g' 6!7/ %U W O!I , * ?9 8 A2f VUB' 8 O * C Tf S' . '( 53 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 .( - 6.? VUB3 PS9/ W 53 H?g' 6 J* * CD % 9+ 3 9 3 V !* p , }E' % U MA5 , . % 17 ;fo' - A5 MA5 6 J* PS9/ W G % !3 =@I 6qb 6 D 1G Ys 6#' J* 3 : 3 d A5 3 J* !! ! 5 O+/ !9 U/ 3 !!*/ 8 % U/ _ d  q?9 .f ! e* Zg % -!* ^. 9 % U/ 8r9 , -q*G 3 G' C|@I x d % U R 3 9 !E J s !I/ 3 os  . '( 54 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - q6+ % H?g' 6!7 j , % D 2 3 V' 3 _' S* l$/ $, * =N3 !, 6 M5
 • 30. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 30 DA H?g' =W5D A$2 J* * ![r/ A3 6!7 1U W 13 J* !*/ J* *+ . s H' J* + 8+? VUB3 $9/ W 6.? ! 58 CD % 8SE 1U/ * - !, p/ Z 3 !S - A$2 3 8!B J* %!?q*U ;fo' ^KE3 3 . '( 55 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 .( - , [K[ J s 6 , H?g' H# A% cq?f H7o' J* / # t A/ W DA A$. AN/ W ?!?f !BK? % !* ^. 9 % U 3 -!I  , G J* .f ! e* Zg . '( 56 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 .( - !BK? ! !9. ! S' , : 1 - W ?!?E Hr [K[ % %!7 H?g' 6!7/ %U G J* J* / # t A/ W DA A$. AN/ e* Zg % !* ^. 9 % U 3 -!I  , ! .f . 2 - ?!?E Hr % -q9 q6+ 6?g A3 6q7 13 %U W 13 ! 6S V 3 , 3 V 3 , = V! , %! ^?/ 8A M O % bG3 ?!?f H' * .A.f M R 1U V! , . 3 - 3 r eN/ 9 DYf/ I ! A' Mg!BW ?!?f H' R H' C H?g' 6!7/ . % H?g' 6 M ' D eN G ?!?f H7o' ![ q %! q9 € / . 4 - ' B V 3 =9[3 ?!?f H' H?g' 6!7/ A$ ! !' . '( 57 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 .( - zE !* 3 * 3 %? $*. j9 13 67 +?/ ! %U , 6 - % H.? VUB3 % 9 OS+ 53 J s 56 * CD % d %!U K?$ , % H?g' , %! [ %!*b 3 %!*bG G 3 ! M ! 9! t9 m+ † .
 • 31. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 31 % + ? 6 zE j9 -9 %U J' A% eN _$2' !9 M9 8 fq !IW 15 4*U n !9 H 6 . N G ,$* DYf/ I Mg!BW + ? e *2 9 B 9B * 1T H?g' ^KE3 A A$2 J* !*/ . '( 58 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 .( - , H+* J' A% ![ % 6+ 13 n W % R A3 iA/ 13 V!+ O+ Z 3 !g U$ %U H' R 3 Sf* H?g' ^KE3 3 K 3 A$2 . 4*U n % + + 8+? ! s H' R 3 A$/ $2' !9 M9 8 f !IW 15 H 6 _ K!b/ bG' . 67 +? %U 6.? D % J ' 8+? VUB3 % 9 OS+ K!b/ bG' H 6 _$23 M9 8 67 Ag +?/ 3 E3 m A% % H' X*/ , H?g' 6!7 zqE/ 13 ,$ +* 13 %!!9 H?g' ^KE3 K A$2 J* *G 8. 9 m9 R, , !9 9 U/ 3 9 2E !*/ . '( 59 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 .( - 6G 8W / =3 %N , X 13 I5 6G J* %A! ' g !g ![ % D 6+ % - %!*7 ;fo W 13 J* 6* !*D' b 8 B M , * M !g M! J* $/ . *b 67 g +?/ 1 3 67 +?/ 1 3 J s , D VA+ *g 9 * . '( 60 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 .( - = Is 67 +?/ % *S 3 8o 67 g +? %U 1G Ys , 6 , %! + !b 1 H?g{ g z$, #g ^? - 1?q*U 6 . jNq/ Ys B , 4!# 1Yh O+ X Y 6 X Y % 6?S .
 • 32. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 32 b + 4 *)' *@A! )B C,( '( 61 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - qWs S' O!I , !b 1 H?g' 6!7/ n W !+* !*D3 lb PA g z$, - ! 6 V . D 6 f !oh ;$? =N#W 9 z$? . fq 3 JN+ !9. ! H' c =9b %U -3 ! !9 H 6 _$2' !9 M9 8 . % 6* 6Dr* S z$? } 67 !g Zg 6.? -! s , X Y BK 59 q* CD % . Az9/ 13 %U 6 V!+* q*/ 13 3 6* 9! mo J* 6* *D5 !S 8 9A! 8A j9/ 13 3 H' % * 3 ;E . S 8 u?$ 13 AI5 J* %A! l$/ N 13 6* *AD5 A! 67 Ag A+?/ 67 A+?/ *g . '( 62 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - # RT 1U 13 -o 6* H?g' 6Dr/ A1s !b ‡* J s 8 !g . +s %U W Ws -* , 6?S = o3 6G HKE S z$? . z$?* A2E M / *S/ 13 67 g +? 67 +? %U S . '( 63 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - S z$? 1k, A$. J* SE3 !, H7o{ 9 6Dr* 6#' J* % B ‡* J s O+/ ! -/ / 6* . = n 8 E5 !IW 15 4*U n % # eN H' !9 HA 6 _$2' !9 M9 %!.f 6Dr* S z$? = Is !, % B ‡* J s 6* . '( 63 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - ![ % q9 6+ % H?g' 4!*U/ %U W H?g' =W5D ONf !W 6 8A % 8 n M V!+ .
 • 33. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 33 ! / '( 64 . - M5 =9b 3 ZKE J* M5 , !, Vf , 8B * ,3 2E k 83 1 : 8 B * *S , !g 8 Ws 9 P$ 1U 8W 9 3 30 . C# 8 6G D / %U *S CD 15 X Y / O# Ys !g M . _ d / *!g [ % *?g OT/ lG Ys MW$ O!I , P$ 3 =9[3 4. M Y 9 6G V! , %!B , 8W V % = o *?g RTs % %U 6 M . .9 MB % 1IE 1B 1/D 6.? !* ; 89 D Bs DEr/ 13 %U H @ .$ }E' !B. 6 .$ 9A! %! %9! ^?/W %A!/ M , M' , ^?/W 6.$ Ys % I5 k 1 MB -/D / 6 .B 6G e , 9 6G 1U/ %!B %!/D f/ 6 M I' , P$ H . %!E 6#' J* 6q7/ 5 6G , RTˆ 2E , rA!/ 13 83 . E3 !IW 15 T _* /G % + eN/ CD RTh , , ,/ 13 79 m !9 !9 M9 3 . ! 0 1$2/3 '4 H' + DE( *F G# '( 65 . - % %!7 H?g' 6!7/ %U W 3 3 % 6# !@ 8 !, 6E/ ! 8 O3 % 6+/ W 8 HKE B2 9b K! 9b %! / .
 • 34. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 34 T _* /U %U Z 3 !*$ m* f 13 ' !+9 M9 8 !IW 15 W 8 9[ D# }E3 .$ !9@ .$ CD DN+ i/ M # 6# = 9b n/ B2 . '( 66 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 .( - 1 3 % bG3 % %!7 H?g' 6!7/ n W q6#' J* ! 8 9[ 8, HKE K! =9 !b %! A!9@ A.$ 6/ B2 K! 8o . 8 # f 13 !IW 15 4*U n* %U -q3 ! 6!7/ !, O9 ?*f !9n z.B %!! ' !+9 M9 8 $ %! 8 !9@ 8A !*!* B 6/ 13 J* H?g' R, 3 MA5 3 M9. 3 M c , X Y B2 K! MA5 M9. CD . '( 67 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 .( - q % %!7 H?g' 1k, + VUB' % 9 OS+ b 1 *G !/0 . , K! *!7/ %U ! : 3 d 8D+ 8A+ 82 , _ d = % 8A A.$ 1k, @f %!*7 H?g{ 9 9 B2 A = 8o %! A.$ q6$ q6$/ B2 J s 9 U/ 3 / X Y *S 9 x d H' 3 M9. , 9 9 U/ 3 / M!IB X Y *S/ 9 13 ! / .f 67 +?/ ! %U K2 K7o I/ 9! , A!9n 8A$ , .E ' !+9 M9 8 S 3 m H?g' 6!7/ 8 ]K[ V/ B 6* %!.B HKE 1 6#' J* ! d 8A$ , .E j9 13 ! / .f 67 +?/ ! %U ![ % q6#3 3 % bG3 % %!7 H?g' %qU! A!9n !9, ?. K! % K! G % 3 ! MK?$ % ! 9! . m+ , %!*b ?. . 1U/ 9 .E A3 j9/ W 6?qS !/ 3 A$2 3 8!B J* SE 6qb/ GY , G . 13 %U W
 • 35. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 35 D# B 6?S O 13 G 6!* 4.9 6!7 8A n/ O3 6#' J* ! 8 . '( 68 . - !$/ PAS W s H7o K! =9 : 8D+ 8+ 82 , 3 . _ d !N$ . 3 ! 3 P* 6 1G Ys 82 , CD , 9 W 8E _9IW X Y $ D, %U . x d 9 J* %N/ !9, 72 4 t 3 8 s 4 t %*7 /K = ! 5 . d 6 8 %+ W !IW j . %* /K =9 J* . '( 68 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - / !, n W !*!* 8? 6 / %U =9 6!7 6.? !* ;.9 66 K! =9 6!7/ !$/ O, 3 * CD % 6.? ?9 : 1 - 15 4*U n % + 9! 9 3 %! m R, , H 6 _$2' *b !9 M9 +, E5 !IW %!!9 . 2 - 8+? JN+ 2 # !qS7 W M5 8 3 5 , 1 %! V ^?/ J* =9 j9 ! / .f 67 +?/ ! % z!E DI V B , %!!9 H* %!!+9 %!*b A5 B2 !9 M9 8 5 * *b 6 _$2' *b %!!9 H . 3 - 8+? JN+ 2 # !S7 W A5 , 1 ^?/ !, 6.$ ! % z!E K! =9 6!7/ !$/ O, 3 !*!* 8? 6 / HB m* +, j9 67 Ag +?/ 3 E3 ! / .f 67 +?/ ! : d %!!9 H 6 _$2' *b !9 M9 8 d , K A$. !B % A5 , !,U MN I % lb MK* 9 * , 8 ;? 5,U/ !IW Mf 6
 • 36. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 36 d MN I % lb 6 6I3 % 83 MK+9 P* , !,U d m ? B * *# z!E* !9n 8, $/ . '( 68 - 3 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 6.? VUB3 P!S/ A$ 68 - 2 83 J* * CD % q 8A * J* O!3 ![ 9 OT 6# 6#' J* 3 OT* O# 6# 6#' . ! / .f 67 +?/ ! % z!E !$ D O, %U 83 % G *g J* =9 z!E D j9 67 Ag +?/ 3 E3 W 13 S o !9 * Sf* *?g A$2 3 A$2 X Y iA . M , HKE 6.? D % J ' 8+? -!* ;.9 !$ PS9 A$. T M ? CD =9[3 !$ 13 %A!/ !g M o r VA+/ }E3 6?S V' . , A/ 8A$ 8A =9[3 3 6$ =9[3 M ? CD 1U/ 8 6.? D % J ' 8+? !* ;.9 OT . '( 68 - 4 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 6.? VUB3 P!S/ 1U 13 %U W 68 - 3 * CD % 67 + OS+ I . '( 69 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 6!7/ !$/ 4!# qWB ! / .f 67 +?/ VKs %!*.? K K! =9 H?g' 67 ) 3 8+? ( 68 ) _ 3 1/+? .( '( 70 . - !IW 15 T _* /G % # %A! +9 M9 8 E5 =9* !*! B 8 ' ! 1U 6 !, $ .B X G H?g' 3 H.? -!* ;.9 D 6# m 9 6., 6I3 % 2E ?. #o 9 6 1U 9 + q9 HKE !N / B j9/ 13 . '( 71 . - # JN+ 4# % H?g' =9 6!7/ !$ 6 $*. X Y *S/ 9 ![ J s % 9 € 2E 8SE M Y Zt 6I3 % !+ .
 • 37. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 37 '( 72 . - _* /G J s _ D JN+ 89 4 t R? +* !IW 15 T _G # Tf m9 15 T _* /G Do 6+9 9. %!?*U %!!9 _G O 1 !IW . '( 73 . - X % I5 J* $ !BK? ! m9 R, 6G , ' O!I 8W / -!, G 6 % !b 1 ;fo 6!7/ m +* }E' M oh 6G * M X G f H?g' . 67 +?/ Z./ l$/ 6 D OT . z9/ +![ *$ 13 V P S J* %!* 1!. H?g' J* 6 Mt$* J* CK3 G . b + *DE( 7 '4 '( ) 1 ( 74 . - 8 !b 1 % 17 H?g' O % 6+/ W !*! B : 3 - 1 H?g{ 9 ! 8 9[ . _ - % H?g{ 9 ! M %! 9 € !b . 9 HKE !N / B $9 13 mo J* . %! 6 r !b 1 % %!7 H?g' 6!7/ ‡ W B2 f = 8o . #$ 5$4 '( 75 . - $ J / 3 ZKE J* M5* MK 9 # 6G @A/ 13 V J* T 3 O N 8o =9 !, MK 89 U % . ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ) 1 ( G H R @ % /B ST ( #E -@ 3 MD 5D .
 • 38. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 38 '( 76 . - 8!$ ^KE' J* ,$ 13 M5 =| J* E _ 0 8 % 17 H?g' =9 6 MqK$ 2 !b 1 . '( 76 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - J*3 3 J3 49. Hr 6 4!*U/ 6 8N %U -?92 % . 8+? VUB3 P!S/ ^g eN/ + 3 G M!#?/W + 8 fq !IW 15 4*U n % + 3 ? !9 H 6 _$2' !9 M9 . % 67 18 !B # 41 4 H5!I% J K,L $M '( 77 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - !b 1 H?g' %q9 lG =q9 6!7/ n W Og+ I9 , i' l$/ Hr . '( 77 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - % H.? VUB3 PS9/ 59 J s 62 % J* q* CD %!*7 % B ![ %! D3 € / % H?g' Og+ I9 , i' l$/ Hr . 6.? -! s AS z$? 6 13 %! 61 2 q* CD % q?9* A!?!t E %! A* Ao' . '( 78 . - A$ +, 3 89 !b 1 H?g' V f M!* }/ $ 3 M5 V#3 M5 *!7/ J* s 3 * $/ 3 + 1 RI .
 • 39. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 39 '( 9 H' + 9*!N OP '( 79 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - *? 6 8 n/ 13 %U W 48 $/ 3 R' , B V n/ W R' ! %@ % 8A B eN X W . 8 f/ A!!// ;. JN+ 3 G M!#?/W %U M9 6+/ W 13 J* 8A CD , c!?f HA 6 _$2' !+9 % 40 ! %A@ % 8A B eN W $/ 3 R' , B V n/ W R' . '( 80 ) 1 62 1996 4 15 *5 1996 .( - '( 81 ) 1 62 1996 4 15 *5 1996 .( - '( 82 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 6.? VUB' +, gN !' N$ 8A O, %U 79 % n/ W 8A J s * % Z923 c 3 MA5 c , * CD 64 % + X Y 6 !S 3 6 OqS+/ % /9 l# R!N 8 !IW 15 4*U n . '( 83 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 13 ! / .f 67 +? %U ! 9b ?. : 1 - / , I5* zqE/ V!+* ! 9bW Z c , 67 8A Y+s 3 nW MBK2s 3 ] B R# 82 , 8Gr H7or . 2 - B , ! 8 n 82 , 67 8A / , I5* zqE/ ! 6 8A n/ W 13 J* 6 10 M . K3 %!/G %! $ , 67 8 , M , c / C 9 HKE M B M .
 • 40. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 40 X Y ! Ys 6 8A % 6#' J* z!+9 c D O+ 6# X Y ! 9 % J ' o3 [Kb HKE c O+ 9 HKE I z!E/ Ar 6 . 3 - +/ %!f % c ! 6 8A M =9bW c A 67 J* i? A$ xE Dns $ !,Ts 3 !N$/ H7or %! + ! 6 8A n/ W 13 J* V 10 M . '( 84 . - D _I }/ .f MG % M + 6.? !* ;.9 M W = Is V@ 1 z!E 81 %U J s / 13 9g R, %' $*. H7or + M5* 3 % bG 9 !f 67o 8 V! , M . '( 85 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 6!7/ %U W 9 3 V 6U eN HI M! Pg Ws %!f 6 M O n/ o 6U 3 R3 6U =N#W . M %A! O n D 6 8A !, 9/ ‚/ . PS9/ % * Z92' 9 ?*f B 6 M #s %U M =9bW !* 6.? !* ;.9 82 8+? 3 6.? % 83 . O n €K2s P!S 6# I 6 M O n/ , 6 / q6G -T P . iA, zfo Zg % 3 A5 ! % JN L5 O n D q6U 8Dt ?. OT 8= + * Z$ Pq* i7 -/S* - %G3 6$ A5 xE %!f ** 9 3 !* PS9 6 * =W5D - P$* . 6 / 3 % ! 6 M HI % ! -!I/ 6# % O+ 13 ! / .f 67 +?/ J s -!* 3S # . '( 86 . - ^, B 67 !9/ 82 , =r #, 6G # Pq*/ P 6.? !* ;.9 m B D ,3 . M =9bW !* PS9/ % %! 7 =3 N 3 Pq*/ 13 G 6.? !* ;.9 83 - 2 . , -9 _9! S* % - Cq*# zf 3 5 ! J* U 13 i7 D 8G %!f * 4 M[s J* # 1
 • 41. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 41 13 1 67 +? 4*U 1 } X Y CK3 ! s + D|3 4 M[k %!f 3 * S , 1 Hf P$ X Y .f . '( 87 . - g 5 ! 6G + P 9. P* - (*) 6 6.? - f M!Uh 83 - 1 V@* r Ks 67 +?/ J s -AI 1 %!f * =9bW R -!, 9! E5 H2 1N !Uh X* 6 D=9[3 O+ V ' *7o 8 , ! % M 8+ B 67 . HI V - 1U 13 X Y J* 8 n 5 ! J* X* 6 !, O+ V ' / 67 +? MKh -!I/ B - / 1! O .EA . 6.? 9! m B 6$ H D Pq* 85 J+ J s V HKE +* 15 V % ?I . '( 88 . - %!? 3 J s !BK? M5 !+ 67 8 l9A! *? 67 !, O+ V [K[ V , . R B =N#W 9 .$ B 8 -/ ! O n eN !IW 15 T _* /G % 6G Df M + BK? BK? 67 1 8 9g .#W e!Sf* /G . * 8 eT O+ 8 p $ J* $9/ W J ' 8+? M!N+ _* /G % + /G O 1 !IW 15 T ' !+9 M9 8 9g .#W e!Sf* . '( 89 . - 1G M5 , 67 V 6*f 13 !, A$ % / *I 6+/ 13 %U W M , 3 B 8, 6 . l n/ 8 6 6!7/ %U W !?!U MB W -/D eN/ 6#' J* 4. -/ RS+ 1 ! M . ! 3 n V! ? HKE M O *? 67 8 n/ Ys - RS+ 1 6 V!+ . -/ 13 zfo 6U ! 6 / 6+/ 13 %U W * B H?g' 89 +* 2f M!N+ X Y 13 1 M % . ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd (*) % K + 5( !#/+ F $B C $ W$4 @G H !#@ .
 • 42. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 42 6G 6 1U 13 ^, 3 @G B 6 !9/ 82 , + M +? !* ;.9 !/ J / 13 mo J* P , . b + QRS T H' R? DE( *F G# '( 90 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 6 8A 8N+ 6 M 8 n 6 M / A!' . q, * ' I' J* M CD ;KE O+ B -!, ! 9 : d l# 6G 6 V9 9 48 R' , : 75 % d % 6+/ l# 6G 6 ' 9 48 R' , : 25 % J s A B 48 50 % X Y d @I l# 6 ' 9 : 50 .% '( 91 . - xh !9/ = ! M9 8 67 +? %U M * 6!7/ M5 =| zqE/ 13 ' !+9 * 6 8 +* !/ !* ;.9 M J* 8K 8 n . '( 92 . - 5 6 % „ RS+ N M 9 + 3 6 RS+W %!! % , G / %U . M !W + 9 I' O,/ 8. -/D J* G / O# . 6 % „ RS+W 67 +?/ 6# % 5 ! * 6 % RS+W O# Ys - Ws „ !?!U ‚g ]B , k VKh 1 WB O+ . G / %U W Z ' _. 3 * _ Ts N M X Y J* 1,S P? .
 • 43. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 43 '( 93 . - 13 %U W N M „ / 3 8 @ M =N# J s !' 6 8 O, 9 r9 3 , *E ! %! % bG ! V!+ V@* 8!G' H' 82 !, X Y 8 .E M Y+h 6 !9 3 R# # ] B _9IW WB . %U 8 n M V!+ !Us X G N M „ / !Us M9. c , S B , *!S/ !+9 M9 8 /G % # JN+ MI 8 3 s _ 6U s ' # JN+ M5 c zf !, !IW 15 T _* J*' 67 q+? % . b R? DE( G# '( 94 . - ' % 8 n O+/ , 1 E D# I 6.? 9! !! 8 % 8 @ 6 M 9 88 V!+ O# !N $*. I5 % *S . b + RS5 K 4 '( 94 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 5 * 1996 ( . - l# 6* 9A! ! 3 9A! 8A 67 + V s %U @I . n W 6 l!#/ B - V!+ O+ 6 @I l# K 70 % A5 J* PS9 6 l!#/ % . '( 94 - 3 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - Az9 13 !G @I l# 67 + 1U 13 n/ + g 6 8A !Ir 29 6* !9 ?. J* ;.f 9 3 3 R' J* . '( 94 - 4 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - $ ? @I l# 1* /A#3 MI ^+
 • 44. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 44 , %!f l# 6G %!* 8 ? # !!/ !+ ;.9 @I l# 6 2f VUB' 8 O *[ Zt . '( 94 - 5 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - l# 6 I3 1U 8nIh % +$ j9 @I *S I' ;KE O 6 !, 6S !' V 3 I' . E 9 6 D OTf 6 8A O 9 S 8W . '( 94 - 6 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - M / @I l# 6 V+ M 8 n 67 + gN 6 8A . CD n W 13 J* %!,S +, 8 @ M V!+ I 8A CD R ^? W 13 67 + gN 6 8A *[ M 8A 8 @ M ? , l# 6U 6 OTf 6 A5 . '( 94 - 7 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - I V IW 1N V9 @I l# 1* ONf O * +, !9 i ' 67 ] B % I9 T' - 6 . '( 94 - 8 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - HA S/ I5 M @ P* , G @I l# HA _B O+ q* C !* ;.9 %!f 6G l# WA G . '( 94 - 9 ) 2*3 1 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 6G l# 6 @G _ W 9 ' JS/ 6G 6 V J s H+W , %! @I l# %!** [$ 3 8o *S MKD5 ;.EW ? % l# . W 9 ' JS/ G 8o @I l# 6 @G _ l# 6 V J s H+W , %! l# 6G %!** [$ 3 *S MKD5 ;.EW ? % @I . 6 V J s l# 6G 6 V % 6 H+ 1U 13 %U W , qWs U 3 @I l# !G -+ .
 • 45. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 45 '( 94 - 10 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - @I l# 6 V9 *+ % l# 6G 1* * % , 3 M 9 ql % C q6+ 6?g 8N 3 6$ V9 8 , P$ c 3 ^ , 7o q,/ 9 l# 6G 6 !9 /2.E O 9/ 6G l# 6 @G . '( 94 - 11 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - VKk 9 l# , + 13 % I5 J* %! l# 6 @G 6G l# 6 @G H [$ 3 8 @I /A5 . '( 94 - 12 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - @I l# 6 6G l# 6 %! O A$ . '( 94 - 13 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - q7 I5 6G J* %! 6A , X @I l# WA 6 * M V9 %!* 8W / =3 -!, . D OT 67 +? *g l$/ , . '( 94 - 14 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 .( - H.? VUB3 ? f J* # 94 - 4 94 - 5 94 - 6 94 - 7 94 - 8 94 - 9 94 - 10 94 - 11 94 - 12 94 - 13 q* CD % H.? !* ;.9 M+ 234 235 236 237 * ? % . #$ (/ H' + DE( *F G# '( 95 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - S/ 1r @* / 3 !BK? ! MA5 MW$ ! 1 O3 D# !3 B !f ! H.? !* ;.9 ! 9bW .
 • 46. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 46 , D9s %U B' V 3 l V 3 V B CD JS/ Ey V % z!E 3 A5 , %!,S ^?/ R' V 3 % X Y 6 8T lI Ys . -/E V! ! / .f 67 A+?/ */ 13 A5 6G J* . '( 96 . - B W j9 # zE M5 % !/0 Z92' 9 !' _ : 1 - O „KK ! 7 O92 M5 . 2 - M O! MK$ S H@9 . 3 - !!S Dn' O! M n7 Q O! %!GG . 4 - M?2 @ Š M$. M!? MK$ !#+ O! MK$ M! !. !$. !B !S MW0 O! . 5 - C! 8 MK$ M$ . 6 - 6+9 6 U = G U 8s MK$ . 7 - i 4B DK E' ,$. O . 8 - MW‹ G$ 8+ C! O n/ 9 O . 9 - %$ 6+9 O Q ? . 10 - ? !, 6/ O. . 11 - 92 8 ZK/s 6 4!#/ % !, r9 O. !# , z+ 3 . '( 97 - ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - !+9 M9 }Bs % *S * %U HA 3 6 _$2' !9 M9 8 eN 13 D! % bG3 9 6qb/ % % 3 9 9 !' B P!S/ ! 3 }E' 1r D , - 9! +S9 3 9 3 : 1 ( 3 9 9 A+ 13 V! ? , E5/ B A13 % % e+, Pg9 c , 3 6G , R' V 3 % 2 ( B' 3 l 3 ! B * %A! 13
 • 47. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 47 3 ( 1U/ B A A13 A+ 13 : 3 d V! 4.9 J s R' V 3 % V! 9 4.9 % _ d 4. D# !N / B O H @ B' 3 l 3 V R3 6G , _9 E5/ Ey V x d N 3 * O!I %! _9 + S . 4 ( V B B V 9k 9! 9 !9 MA5* zqE 13 O!I %! +A C s O+ _9/ !9 MA5 . 15 4*U n % + !' B P!S/ ! 3 eT _ / 6G 9 ' 1G Ys !IW . '( 98 . - 6 !9 WB D| Is $ 8!G3 H7o3 I 82 , W0 6.B !S/ €K2s 3 *I ] B ,K/ 3 Y+s M !9r 3 8@I' 3 , 5 k X* V!+* %!nK %!f J* !' B 6!S/ %U - H7o' . = Is !, V@ 5 * J* e+, $9/ W 6!S D !Us / ? 6/ M5 % D! * 6/ s 6 * H7o' . B W 8 / H/ B O 13 M5 -/D , 6 6U *!S/ O# . n W % 1!? J* $9/ W 6.? !* ;.9 zE % 1 /K M!? 9 . '( 99 . - , %!f B -!, O+/ 6$ 6G , %U V! ? 8+* 8 MW0 !! %!*7 ;fo{ 9 V 4.9 B c?E !9. MK$ 4!9 8+ O n/ MWy +?/ !$ G$ MW‹ p $* 9 X G /U M n7 . B , P$ = Ih %!Tf H* B 8 / !N / ,$ . 7* % 1!? J* $9/ W 6.? !* ;.9 .E % 1 M!? D % . '( 100 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 7 !, R/ MK$* S/ W 13 , P$ 6!.? !
 • 48. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 48 6.? VUB' +, -/E B V % H @ Ws !' B 95 R' HKE _9 JS V 4.9 !N / B O * CD % . '( 101 . - , $9 N !' B W V 3 T %U , 8B 1 @G % 8! $ I9 , X Y . '( 102 . - 67 !, 6S M5 Z923 O!I B W V 3 % + 6!S !, €S M STW . '( 103 . - Ws 67 W P*S = , 6/ M9. #3 c , , 8 8 E !, !' B HSs %U 9 % M 9 . '( 104 . - @* ? !, 6/ M9. n * *I B B l9! ! ! 8 n f V!+ !B3 , 8 E B 4!#/ N 3 %!?9. % 6* W %U V , 6#' J* %! B W O 13 M9. % . '( 105 . - _G !IW 15 T _* /G !9, 8 k 1?*U 3 %!/ 1 3 J s 67 +?/ 1# JN+ !, 9 1. M5 X* = Is P!+$ M # 9! ^?/W 3 - ! , 6G M + CD eN/ !+ D M!N+ 6 : 1 - lG = MK$ , B V 3 J* # !9/ = Is !?!G 3 B 1y , B !, JS/ . 2 - - s P VKh mo Zg % 67 +?/ J s H.? !* ;.9 zE O 6$ 6G ! 98 d 99 d 100 d 102 d 103 d 104 . 3 - # M Y 6 %!* %!!2.EW B 2f zE . 4 - Z92' , *E A M9. # 10 11 6.? % 96 , Z923 % D! !' B =Ss P$ O %U M5 . 5 - Z92' , *E D I !2.f M9. # + [Kb H.? 9! .
 • 49. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 49 b + DE( G# '( 106 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 1 O3 D# !3 B =Ss % I5 J* $ H' 82 % # ! 3 % # * G = !f ! ! %![Kb , c O+ $ CD , 8Gr . V 3 l V 3 V B CD JS/ ^ V 3 B' , %!,S ^?/ R' V 3 % Ey V , D9s %U !' X Y 6 8T lI Ys % z!E 3 A5 . )! :. ;3 / '( 107 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - M!#?/W 3 r I' ;KE O 6 !, 6S !' V 3 eN/ G . ^?/ 8A A5 m 4!#/ V ' CD 9s % 9 13 %U W 48 ! . 15 4*U n % + VUB' CD P!S/ ^g eN/ fq !IW HA 6 _$2' !9 M9 8 . '( 108 . - W P 6.? J/3 Z B *2$ 6S %!/ 3 o O,/ I' M/ % z!+9 , 1U/ 13 %U R3 6G 3 , . 3 B DI3 1T+ % * P$ 6 3 3 V! 8G 6S /, I{ $9 xh 3 %! . CD 67 8 O n/ 67 M#3 8# J* $/ I5 J* 6$/ $9 5 8 6 !' . '( 109 . - !, %U W m9 R, , 67 % RS+W I' J* 8 n 1+$ . f S !' V 3 1*q7 = I', , G I' Q* / $9 - V!+ O# 6* P, DI5 .
 • 50. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 50 '( 110 . - . f 6S !' V 3 *S ? 67 M G / %U %!*.? !* ;.9 m B 92 93 . '( 111 . - !b 1 % %!7 H?g' 6!7/ n W 6.? !* ;.9 H' o/ M5 89 109 =9[3 6 !9 . f 6S !' V 3 . # 4' =7 :. H' + DE( *F G# '( 112 . - 6$ I' . E .E V 6G P$ 6 6G !/0 H.? 9A! m B I5 . '( 113 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - ! s I 9 =9[3 lb 6 6G 9 - f O# -q3 .E _$ /A A$/ .E P$ *, 6 o % q6+/ W 8A I5 ? E .E* !* 8A n/ 13 1 6 o 6G % B V 6 VA3 % 9[ 9! % . + 8+? 8A$ B 8A Oq,/ 9 6 o 6G % %! J s 6G % %![Kb B , !b 1 q9 % ** 3 9! % %![K[ q+$ B A* !* 8A n/ W 13 J* 9 6 VA3 % 1 . 6G % 4. V J s B 8A Oq,/ G % ** 9 6 o % %![Kb B , % !b %! D3 € / % % %!9[ q+$ B A* !* 8A n/ W 13 J* 9 q6G 6 VA3 % ![ 9! . !/+? ! s * P$ 9 *g 2 9 %!+ % J.#3 A5 !#3 % 9 OS+ CK3 8G B . S n W VA' % 8 n Oq S B A VA3 6+ , . E B $9 Ar HKE - V!+ O# 6 % /9 !* *.$/ 8 8A .
 • 51. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 51 '( 114 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 8A 9 8nIh 8A + *, 6 o b 6 V 3 % % q . I' M Y zE *, 6 8AG / W *S 8A z f 6.? !* ;.9 8 64 M ? * CD % W * 8A HKE 67o ]B 67 + !?9/ !, 4# 9 n/ . '( 115 . - B V D# 8 n GY 4!G 8+ .E 8 ZN/ M 9 E D# W V3 * *G 8 6G % 6 V 3 % 9 E J s .E 8 8 @ -/D O,/ 13 1 I5 ? 3 ![ % bG mo % s *2$ 8 @ O 8G 8 @ OI 1 6 V 3 % M % 3 ? 67 + % 3 G M!#?/W . 67 + !?9/ !, 6S 8 i 2.E -f, 1 M!N+ P!S/ zf , +!+B 67o 8 6[/ S 3 67o ] B 3 + 8+? . = 9 s !#' 6I' !*!U/ .E 9 P$/ f +/ I -f, 1G Ys + = 9 s !W .E ^+$ 8 =Ss .E 6+ , $9 . 8 O , CK3 J ' 8+? m D k G/ W + M!N+ 1 . E zE =Sk T+ Z W ? + 3 G M!#?/W !# GY Hg3 I' . '( 116 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - ^+$ +/ , 8 8A 9 6G % ?I H3 1U 9 .E . '( 117 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 1 I 8A %! 8? , 9 8nIh 9/ 31 6G % G3 % }E3 8, , D9s %U 9 , 3 !I M#?/ JN+ 9 9* 3 E3 X Y 6 8T lI Ys I5 Zg % 3 * _ 3 A5* W . 9* 8 =N#W 9 M nIh , HE V I5 eN 8 O * _ A 3 A5* W B 6 $*. -@*/
 • 52. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 52 6 , -!#3 !* -!T !B % 8nIh O?9 . 6$ Pq* 13 - 6 = Is 6# 6#' J* E M nIh , HE V . '( 118 . - 6 V 3 % V 3 n/ W I' . f .E / 13 13 %U 6 V 3 % V 3 ^?/ .E * 1U 6 +, I5 A@a . 13 %U @ 1k, 6$ P* .E l,2 Ys 82 , _ 1G Ys * _ +, I5 . 2 , , @ 8 k 6#' J* 1U 13 =@ 1 6 V 3 % V 3 !3 B %! , . }E' = @I' % =@I 6G 1U 13 %U W 6U V! 1 . /r I' . f 9 B _B , 6E W : 3 - ! !' V 3 . _ - ]B 3 i 6 % RS+W V 3 . '( 119 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 8nIh 8A p3 J* $/ $9 -/nIs 8A =9[3 6 JT+ 6* !*? 8o 9 8 DT+ j9 I' !B % +$ }E3 !B % . D % -q*G 3 -N I' !, 1U % , + JN+ =,$ O * +g A+ 8nIh $9 _BW C I' 1k, 67 IW 1N r P* . M 3 # VUB' f M n!W % + VUB' / W . 8nIh 8A ^?/ 8A ! @I 3 !*G 6$ P* 82 , -k, 9 !, P*3 6 V 3 % V 6G % %!!9 ** O, 13 I5 J* -*$ d 8G .E 8A % 8 n d !! $9 % 6+ 13 %U W I3 I' . E 8nIˆ . '( 120 . - .E 6U O 13 6# -*7o + , 6 +/ c / $9 .E % - O =@ 6+ , JT+ +$ % 67 + , 1G Ys $9 P$/ W P 6.? VUB3 Pg 6 U/ B, 8?D .
 • 53. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 53 zE , HE* %! V9 O/ 6 67o + , 82 , $9 lN# .E ? l# -9U 1G $9 + ^? D + 1G I5* OI 13 -!* 6 D 1k, -/E 8 #+$ 13 n -N# . B, 8?D I 67 + , 1G Ys O!I S W I5 U/ . , PS9/ W + VUB' 1k, D O 82 s S I5 1G Y 6.? K IW 1N* + ^9. , m fW 121 -/D , 67 + , 9 8. , ? ,$ Z lG k I5 1 -/E 8 !, J / .E , -#+$W b 8o 6* * . V!+ e+ 6.? !* ;.9 j9 O, S 119 6.? B V . '( 121 . - 8 !, 1U W m9 % ! , % I5 J* $ + 8 8 HKE I5 ? 9 8 ?. %!*7 * + ^9.* MG o , 13 .E ^+$ B IW 1N* 15 T _* /G % + 9! 6 !?!G ! * P$ +S j9 O, ^9. D 4*U 8. -/D , !IW + ?9 gN M#' , .E , . .E , P$ + P 9. J* , $9 _$ J* nK $ =T J* Mf 8 _B X!U?/ , z9/ 13 %!+$* g f $ % % I5 9 =N#W 9 D|N# O# Mf 8 IW 1N* + ^9. . !# A 13 IW 1N* + ^9.* %U 8 %!?*U % Zg % I' . f zE +* ! !/ P!S/ # J* ' % % I5 . 1N* + ^9. m fW J* 8 M5* 9 zE j9 O, IW , I' . f k 1N* + ^9. 1 IW zE +* j9 O, 9 -2.E ^S , ![ % %!7 %!+$ zf , 4.9 9 X Y * 7. !b %! D3 % %!+$ zf , *b % .
 • 54. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 54 $9 6G I5 O, D 1N* + ^9. % I [ CK3 9! 9 B IW . J* 9 -g + z9 13 IW 1N* + ^9. J* %!+$ J* GY G O# O!I . U + D -I !IW 15 T _* 9 6G % 6 ,3 8 6# . '( 122 . - 6 x@ r V D# !,Ts *S , P$ - 8I 8W 6G 9 B . H.B *S CD E5/ O?9 I5 %! ^?/W s 8W V ! V ' HKE 3 . 8I3 O?9 JT+ 8. CD , o 1G G 8I' H/ V! X Y , 6 . CD =N+W 8o I' O, V I5 Zg % +/ O+/ IW 1N* + ^9. % 8I' CD OI D *S b P [ =Wh . b + DE( G# '( 123 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 9 JN+ o 6U 9 6 VA3 % B V , P$ ** J* o3 q *!g *2 W3 o # U 13 m f* E 6#' . E B CD *I n/ 13 n W 9[ 9! % 6 VA3 % . *, 6 o q6G % %! J s + 8+? 9A! B A 8A Oq,/ % %![Kb B / 9 !b 1 q9 % ** 9 9 q6G % . $ B 8A 6G n/ 13 %U W %![K[ q+ 6 VA3 % 1 3 9! % . ** 9 *, 6 o q6G % 4. V J s B 8A Oq,/ G % %![Kb B , % !b %! D3 € / % B A 8A 6G n/ W 13 J* 9 q6G % % %!9[ q+$ 6 VA3 % ![ 9! % .
 • 55. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 55 6.? M!N+ - M=I B *2 H' 8A A+/ 114 CD % q* . '( 124 . - V , .E C zE _$23 O 13 M Y lG Ys .E , P$ E . 8 lG Ys 3 , JAN+/ k, f 1 .E 3 X Y ? */ o . '( 125 . - V M Y 8 J s I' . f 9 .E @/ %U *U / % 4.9 B J s X Y V 3 8 3 . RK 6 V 3 / 8 8 V ' I' . E 9 .E G V 3 6I3 % ! @I 3 A/ !# S V 3 lG JB 5 67* % H.? !* ;.9 !' V 3 !' B V 3 = 3 3 107 J s 111 . B i V 3 9 .E % €S/ 13 %U W =9[3 89 M U , JAN+/ 8 8W . '( 126 . - 6# !? J s .E , HE VKh Q* 13 Rr 6* -/7 . =N#W 9 I5 Zg % V9 D %!!/ O+ 923 c 9 3 5 6G , _9 * 8 % Z .E % !?* !* $ X Y , J / 3 ' % X* H7o' 4*f V!+ 8T X G 5 , 67 !# 8 !T 8. 5 . '( 127 . - E 9 .E 1 9 6* , !! $9 . HKE -!* 6.$ # 3 CT+ ! I' e / I' @ j9 O!I HE .E 8 8 , 5 9 . -/nIs =9[3 O J* .E % !? W !9! ? %! Q* + +/ 13 $9 J* 8 n -, 8. C + 8+? ! s !! . '( 128 . - 6 D 1G I5 Zg % 6 67o + , Ys JN# # 3 9 -.E O 13 6# 6 , 6#' J* *2 o ! ? D 1U 13 1 I' . f S*7 , 6 U/ B, k 1 O 13 I % 1G .E V 3 +S $9 , P$ 6
 • 56. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 56 %U + -!, , l# , V# *2 H7o' O % . '( 129 . - M Y I' . E .E j9/ M5 , Hg3 8 B 9! zE CD =Ss mo J+/ + D ST 8 J3 % zE DN+ j9/ 67* G M!#?/W VUB3 3 M . Ws 3 + J{ PS zE + 9 - , k + D VUB3 1 1G Ys Ws P!S* *# J+/ # DGY VA+ G M!#?/W 3 Z VUB3 J* lA. 3 9 8,s bG . b + G# H% U*4 = O/D '( 130 . - % I5 J* _ D M $ P!S/ # J9 J* z9` 9 6$ K U 13 : 1 - j9 8? 5 , 6S . 2 - 67* 6 6G HE / . 3 - %!+$* 9 B 8 . 4 - B O , R / . 5 - 29 1! O .E 8 9 9 6U , $9 Q* $9 CD + M . E +$ Zg % 6 D =Ns O+ +? *g l$/ OT . 67 . '( 131 . - D VUBr 9! .E % 6 *f/ %N/ ^?/ 6G Kg !N / $9 6+ , *f D 1G JB _ . '( 132 . - Ys 3 67 + V , 9! 8 k %U 13 I5 J* - -.E O % 6 + X Y i + 6# 9/ .E U*/ 6/ !?!U V7 I Ws 6#' J* Rr . '( 133 . - K 67 I5 !+ .E* j ! 5 xE X Y 1G . f 9 -.E 9! 8 =9[3 8 6 6 .
 • 57. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 57 *+ ?/ @A $ +, '( 134 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - Z g' %! o ^?/ s ,923 ZKE J* * I3 eN mN 1N J' I' V B O X Y G !#?/ P g % s r . TE ! MS+ %! HA I3 3 JN+ eN/ 13 %U G M!#?/W . !+9 M9 8 + 8+? !* ;.9 1 ' fq K!b/ bG' HA 6 _$2' . '( 134 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 .( - 6 6+ CI5 % 6 -+$ I' .+ C@3 . j9 % -/+$* -B + g lG ' I' I' %N A 8!7 3 8# !g lG !9! 3 + lG = M n! 2 j9 =9b !2.E 3 4 . RI 7 . !Ir -$/ H@9 %U W J' A$ 1N J' I' .+ !9 2.E *S/ W H3 nk 4q*U 6 . '( 134 - 3 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 .( - !Ih p3 J* I' % =@I $/ %U JN+ * *b AI5 %! A5 6E V/ M#?/ . %!$ 8 ! + ;.f M#?/W CD %AN/ -/I %!$/ xh % O,A *!?U M = Ih . 9 +, 3 S+ 3 * +, !q*G I' $/ %U -q3 ! 7o{ X Y p3 J* D!Ir 8 MI H .
 • 58. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 58 % q6+/ I3 O, +A VUB' P!S/ % 9 13 HB r %U W !S+ G M!#?/W 3 !!/ ;.9 gN I' . '( 135 ) 1 62 1996 4 15 *5 1996 .( - '( 136 ) 1 62 1996 4 15 *5 1996 .( - '( 137 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - I 9 W 6G @G BK? m9 zf , l[B3 BK? 67* . r /2.E * ! 9* CD !G/ eN/ . '( 138 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - xh 9 O! .f GKW * !AN M9 R/ . ! ?/ B, '( 139 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - I3 O,/ 13 # x * ,923 O! * ? f !!// 3 !# VUB3 I 82 , Ws ! . #/ 3 !!// VUB' +g !9! M n! 9s %U -3 ! . , %U W , ! I' % !9! M n!W CD €g H B' % HB 3 + . '( 140 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - J* R' , 8A V! 3 %!. f * I3 O,/ , 8A %!. f * I3 6#' . I MW O,/ %! =KG %! _ 9* 6#' J* o3 [K[ 6G 8A %!I . %!. f * I3 O,/ 13 67 +?/ % G z!E %U -3 ! , 8B 8A 1 @G % 8! $ %!*7 V! 3 . 3 % bG3 Cns V +, 3 3 S+ 6 6U 9 R J* g#3 6 q* 13 J* %!,S %! ^?/ O, / %!!/ %U 9 !*/ * R' , 6U -2KE O+ 13 R3 q6G _$ .
 • 59. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 59 '( 141 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - DI3 ! s O,/ % * 82 , 9 13 %U W ! I' , Ey c!?f/ 6 !, 4# !' V 3 9 *S R# VA' X*/ , Dns 1Uh 1G 8 @ M HSs % /9 c!?f *S !, O+/ . '( 142 . - 6* -!, 1U V , O, n W , P$ Vf* 3 JN+ = B !#?/W JN+ 3 1+ . G 3 X Y R# %U W - 1*7 % ;fo{ 9 Ws O! M n7 3 M O! MK$ O, 8 !, . '( 143 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - JA/ B DI3 O, 9 -* q* 13 I5 J* ;Kf #S J* z9/ : 1 ( A5* IW 1 9 3 I5 1 9 2 ( 1N ^9. -G o I5 O, CN+ 6! IW 3 ( !9 ?. 3 *7 Sf 6 % 9/ B % 3 !!U$ M + 3 G M!#?/W % !!/ 3 !+ VUB' 6.? !* ;.9 ! 9b 1* M # 42 * CD % IW 1N ^9. -g f # X G 4 ( -A3 3 -/ 6 8, 8A eT O *+ , I' O, I' , 8 @ lI 8A + B O, !, O# 3 R' 3 V! 3 * ' I' + 8 @ M 1 9 . 8B G S+ 3 +, 6 +* ' 1G Ys OS+ I' _$ M }E' 29 6G G/ 3 9 6G 9. -/s O# 67 R J* PS9 5 ( D + I' +$* M n!W j9 GY 6 ( 6 Zg % P$ Vf I' + 7 ( I' J* 8 .f M!* Q* R Vf 8 ( K, 6 CT+/ ,. I' + 9 ( I' O, / .
 • 60. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 60 '( 144 . - ! s #S !* ;.9 M! !/ $ -9 A _U P 6.? O, _U S 67 +? %U l# 6G , -!* RKgW . N O, 6G 9 _U - V3 6 . =Nh % @I 1G Ys C!E % % Do 8 O, lb 13 -9$ W 3 . $#s 3 o 3 T! 6$ 13 n W B O, _G q9 6 Zg % !* P, ! M+$* 3 !S/ 3 . '( 145 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - !q*f/ W -9 uq?$/ 3 xB 1 -2KE #S 6 q*/ % I{ ZN M 7 % -9 =@I 3 I' 6G ;KE % -,g % VUB' 3 # 3 !!/ 3 !+ VUB' K +$ j9 % ~o9 67* 1* M # 3 !!U$ M + 3 G M!#?/W BK? . H+ D n W G z E Z# _$G . '( 146 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - DN+ O+ 13 !+ Q!. /+$ , * ;KE 9A! 8A , + M @ W * 8 + P!S/ O9/ W . '( 147 . - 1s } M9 H % I5 %! 1G V!+ PB e+ 67 M#K % / !IW O,9 J* , % V %@ . '( 148 . - ' P* 9 } , * % I5 %! k PB e+ - 67 M#K = / % = V!+ . !IW O,9 zf , , k +* 2f ;.9 gN } V!+ , P$ m+ 1 G P$ . '( 149 . - %U/ W D I' Q* %! % I5 8 ? .2+ =!o3 6+ , D+$ Q !f 3 * , 1 S =9b 1G ?*f : 1 - 6 V!+* nK MW0 M ' . 2 - 6 Z./ Y l$/ OT/ M 3 . 3 - =!o' CD ? = + Q .
 • 61. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 61 '( 150 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 6.? % b b $ ! , + +/ VA# I5 6U n W I' Q* n/ W ! m#3 B Ws -+A OI 13 P +$ . ! C DE3 F3 $# * +, '( 151 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - * VUB' +g Bh * I3 J* !?!# *+ }/ 6 %! + ! M, . '( 151 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 6.? $ @$* 6+ ! @I , I' O,/ 354 % Dn! I lG }E' 1 6# ! M, * . O,/ 6# ** }E' M+$ I' !+ A 9 @f* +$ Q . ,-. ( ! /0 1# '( 152 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - S' MA5 O!I !9 K A$. ME 6/ * C Tf . / 4 . I5 6DG J* 6$/ Mf X*/ I . JN+ 1 9 D VUB' +, s mo Mf !g eN/ G M!#?/W 3 !!// ;. . '( 152 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - A $ 9 nqK ! fq 13 AI5 q6G J* H * V!+ ;.f -!* !9 gf % # : d 6 %G3 , HA A$2 J* d K 6 ~! Zt !,/
 • 62. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 62 d * M A MW0 gf % HA B d A / 9 ? ! # 6 !,/ J* H f d 9 gf * !/ VKs . '( 152 - 3 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - KA A$. +* M!N+* HbW 6 J* %A! -ro % !.+/ 3 6, A3 _U/ V !9 M!N+ CD P!S/ *# . * ;.f S D : d - %!* K A$2 -K -A$2 $ +* M!* !?9/ A5 d !* ,$ -AY J* T # 6 H d !$ !Kh S' !9 U M , G +* ! A5 !, mf9/ 3 9/ !9 K A$. d J* SE , A 13 %U -BK 6*E q6U , o -! ‡Ks !9 KA A$. d D| Is -9 *S A!S ;$?* RNf . '( 153 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 6q7/ A5 q6G , I5 J* %! 500 ] Bs 6#' J* 6 A2E 67 AS $*. @!/ . % q6#3 6q7/ MA5 J* %! A2E 67 AS $*. ]$/ 3 67 AS O mf9/ 13 As D . b %U gf !g B MA5 c 3 S' c =9 AS O , m fW 3 67 AS A2E $*. ] Bs ! @ s % A!9 !9 A!9 M9 8 fq/ 3 JN+ X Y 67 . '( 153 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - O 6Uo , 3 A2E lG = 67 Ag j . V+/ z$? ;.f ?q*U D A!9 A$. H , # 3 _ W 9 = 9 *S H' V!+* D * A$2 $ X G V fW =9[3 3 A$2 Z/ 13 %U SE' % 9 .
 • 63. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 63 8 fq r * ! 67 Ag j . !9/ eN A!9 HA 6 _$2' !9 M9 . '( 154 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - Y D 67 Ag O Oq/ A! $*. M Y A9 M 1 9 D VUB' ONf/ HK+W A! A!.f . 6.? ! s MA5 O CD AN/ 153 q* CD % g H %T *E . '( 154 - 2 ) 1 2*3 62 1996 4 15 5 * 1996 ( . - 3 V s -[ Bs 9 67 AS O q6G Jq r -ST O+ IY 3 V9 +, - A;E . Ag A+?/ 8!or/ J s !?9 @A!B - E 6# ' V9 D ONf ! / A.f 67 . '( 154 - 3 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - M9 3 MA5 % 8 67 Ag O ] Bs A A!9 6 _$2' A!9 . 6 6! M = Is J s O CD ONf/ . 6.? VUB' +, Ao5 ' V9 % f R s i7 154 - 2 % CD O* ! A A+ / U$ U q* . B3 Jq q A! N+ A h M = Ih O! V!+ O ] Bs *S % -9 U/ !N+ . '( 154 - 4 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - 1AU/ MA5 MD % 67 Ag O }E' q6G % 2 M % -/U* M % -g 6 !/ %! + JN+ - 9/ 13 %U . O* 8o O,/ 3 JN+ MA5 MD eN/ . %U M EA 6/ S3 S/ , 67 Ag O +q+$/ 13 j! O n/ O CD m % A9 W . '( 154 - 5 ) 1 2*3 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - !9 KA % W5 %A! 13 A5 B2 J* * ;.f -! s A5 6E :
 • 64. I m p r i m e r i e O f f i c i e l l e d e l a R é p u b l i q u e T u n i s i e n n e 64 d KA +q* # !!/ !+ VUB' P!S/ J* A !9 d !9 KA  !?9/ J* Z oh d gf R# q9 9 ‡Kh Sf %g 4U 6 %G3 # # 6 H % qGr d A z!f/ %!r/ q9/ J s , MB+ +/ 67 ] B M A5 HA K d # M A V f J* HA / d HA %! ! # ,+b . C V+ 3 *G 8. A? As !9 K % H5 1U s ,Ts V *2' -* J . m A!9 KA % H5 %!! S MA5 Z923 eN/ _$2' !9 Mq9 8 fq r !E' D , Dq,/ I A!9 HA 6 . '( 155 ) 1 781 62 1996 4 15 *5 1996 ( . - , %!.f =g' %! % 67 Ag j . =g' _ A X Y q 67 Ag . 67 Ag +?/ +, J* _ W i ! / A.f . Ag A+?/ J* X Y i -!* %A! -k, 67o !g g AI5 V@ q*G X Y ! / A.f 67 3 A5* W 9* 3 E3 * . % VA3 8 n W 6I3 , Kq* - 3 67 +? !S C/ / . 8+? !* ;.9 M = Ih V B 1 A/ Ys !?/ S 6.? D % !b . , !?/ qS G l[ Ys qWs 67 +? !S 3 ? f 82 S D A AI +!+B I A.f G$ } . '( 156 ) 1 62 1996 4 15 *5 1996 .( -