การต่อแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์1

26,576 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
26,576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
108
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การต่อแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์1

 1. 1. การต่อแอมมิเตอร์ - โวลต์มเตอร์ ิ โดย ครูยโสธร สุขมศรี ั โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ี เชยงราย
 2. 2. 1. แบบอนุกรมRT = R1 + R2 + R3 + …
 3. 3. 2. แบบขนาน หรือ แบบคร่อมขว ั้
 4. 4. 3. แบบผสม
 5. 5. ั สญล ักษณ์ทางไฟฟา ้I = กระแสไฟฟ้ า หน่วย แอมแปร์ (A) ัV = ความต่างศกย์ หน่วย โวลต์ (v)R = ความต ้านทาน หน่วย โอห์ม (Ω)
 6. 6. ถ่านไฟฉาย = เซลล์ไฟฟาเคมี = เซลล์แห้ง ้ ั สญล ักษณ์ + -
 7. 7. วงจรไฟฟาอย่างง่าย ้
 8. 8. แอมมิเตอร์ (Ammiter) คือ เครืองมือวัด ่ กระแสไฟฟ้ าในวงจร ั สญล ักษณ์
 9. 9. ถ้าจะว ัดกระแสในวงจรควรทาอย่างไร
 10. 10. เขียนวงจรการต่อแอมมิเตอร์ ได ้ดังนี้
 11. 11. โวลต์มเตอร์ (Volmiter) ิ โวลต์มเตอร์ ิ เครืองมือวัด ่ ั ความต่างศกย์ไฟฟ้ าในวงจร ั สญลักษณ์ v
 12. 12. หล ักการต่อแอมมิเตอร์ • นาแอมมิเตอร์มาต่อ อนุกรมเข ้ากับวงจร • โดยต่อขัวบวกของ ้ แอมมิเตอร์ เข ้ากับ ขัวบวกของแหล่งจายไฟ ้ • ขัวลบของแอมมิเตอร์ ้ ต่อเข ้ากับขัวลบของ ้ แหล่งจายไฟ
 13. 13. ัถ้าจะว ัดความต่างศกย์ในวงจร ควรทาอย่างไร
 14. 14. เขียนวงจรการต่อโวลต์มเตอร์ ได ้ดังนี้ ิ
 15. 15. หล ักการต่อโวลต์มเตอร์ ิ • นาโวลต์มเตอร์มาต่อ ิ ขนานเข ้ากับวงจร • โดยต่อขัวบวกของ ้ โวลต์มเตอร์ เข ้ากับ ิ ขัวบวกของแหล่งจ่ายไฟ ้ • ขัวลบของโวลต์มเตอร์ ้ ิ ต่อเข ้ากับขัวลบของ ้ แหล่งจ่ายไฟ
 16. 16. ัถ้าจะว ัดทงกระแสและความต่างศกย์ ั้ จะเขียนวงจรอย่างไร
 17. 17. การอ่านค่าเครืองมือว ัด ่ค่ากระแสทีอานได ้ = 2 A ่ ่
 18. 18. ถ้าย่านตงว ัด = 5 mA ั้อ่านค่ากระแสได้ = 3 mA
 19. 19. ถ้าย่านตงว ัด = 10 A ั้อ่านค่ากระแสได้ = 6 A
 20. 20. อ่านค่ากระแสได้ = 1.2 A
 21. 21. ถ้าย่านตงว ัด = 12 A ั้อ่านค่ากระแสได้ = 2.4 A
 22. 22. การอ่านค่าเครืองมือว ัด ่ ัค่าความต่างศกย์ทอานได้ = 6 V ี่ ่
 23. 23. ถ้าย่านตงว ัด = 3 V ั้ ัค่าความต่างศกย์ทอานได้ = 1.2 V ี่ ่
 24. 24. ถ้าย่านตงว ัด = 15 V ั้ ัค่าความต่างศกย์ทอานได้ = 6 V ี่ ่
 25. 25. ถ้าย่านตงว ัด = 30 V ั้ ัค่าความต่างศกย์ทอานได้ = 12 V ี่ ่
 26. 26. ถ้าย่านตงว ัด = 30 V ั้ ัค่าความต่างศกย์ทอานได้ = 6 V ี่ ่
 27. 27. กิจกรรมการต่อแอมมิเตอร์-โวลต์มเตอร์ ิจุดประสงค์ ้1. นักเรียนสามารถใชและอ่านค่าแอมมิเตอร์ และ โวลต์มเตอร์ได ้ถูกต ้อง ิ2. นักเรียนสามารถสรุปหลักการ การต่อแอมมิเตอร์ได ้ ถูกต ้อง ้ ั3. นักเรียนสามารถเขียนวงจร โดยใชสญลักษณ์ ตามเงือนไขทีกาหนดให ้ได ้ ่ ่ ื่ ั4. นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด ้านความซอสตย์
 28. 28. วิธีทดลอง ให้นกเรี ยนต่อวงจรดังภาพข้างล่าง ั

×