Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jsu m3 paper 2 and skima

5,418 views

Published on

Jadual spesifikasi Ujian (JSU) matematik kertas 2 dan skima pemarkahan.

 • Be the first to comment

Jsu m3 paper 2 and skima

 1. 2. Kebolehan menama, menulis, menentukan nilai dan membundar nombor . ARAS PENGETAHUAN
 2. 3. 2003 Nyatakan nilai digit bagi 5 dalam nombor 45 306. Nyatakan nilai tempat bagi 3 dalam nombor 631 408
 3. 4. Tuliskan angka bagi ‘ dua puluh ribu enam ratus tiga ‘ . Tuliskan angka bagi ‘ lima puluh ribu tiga’. 2004 2006 2010
 4. 5. Kebolehan menama menulis dan menentukan nilai daripada pecahan dan perpuluhan .
 5. 6. 7 Tukarkan ----- kepada nombor bercampur 4 Tuliskan 34.56 kepada perkataan
 6. 7. Rajah menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Tulis dalam perkataan pecahan yang mewakili kawasan berlorek daripada bulatan itu.
 7. 8. <ul><li>Kebolehan untuk: </li></ul><ul><li>Menyatakan ukuran dan melukis jarum </li></ul><ul><li>penunjuk pada alat pengukur . </li></ul>
 8. 9. TAJUK : Masa dan Waktu Tukarkan jam –jam berikut kepada sistem 24 jam ? Sistem 12 jam Sistem 24 jam Petang/ malam 12 3 6 9
 9. 10. JULAI 2006 A I S R K J S 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Apakah hari pada 22 Julai 2006 ? 24 23 22 21 20
 10. 11. Membaca timbangan dacing Senggatan 10 : .1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9 1100g 1.1 kg = + 1 2 3 4 0 kg
 11. 12. Membaca timbangan dacing Senggatan 2 : .5 1 2 3 4 0 kg
 12. 13. Membaca timbangan dacing Senggatan 4 : .25 , .50 , .75 2 0 kg 4 3 1 2
 13. 14. 1 4 2 3 kg 0 Membaca timbangan dacing Senggatan 5 : .20, .40 , .60 , .80
 14. 15. Membaca timbangan dacing Senggatan g : +50 500 750 250 0 g 0 g 250 750 500
 15. 16. Membaca ukuran panjang: pita Senggatan 10 : .1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9 m 1 2 3 4 5
 16. 17. Membaca ukuran panjang: pembaris Senggatan 10 : .1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9 cm 1 2 3 4 5
 17. 18. Membaca ukuran isipadu cecair : bikar , silinder bersenggat Senggatan 10 : .1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9 1.8 l = 1800 ml 1.2 l = 1200 ml 0.7 l = 700 ml 1 l 2 l
 18. 19. Membaca ukuran isipadu cecair : bikar , silinder bersenggat Senggatan ml : + 100 900 ml 1200 ml 300 ml 500m l 1000ml
 19. 20. Kebolehan untuk menama dan menyatakan ciri-ciri bentuk 2D dan 3D .
 20. 21. RUANG Segiempat sama Segiempat tepat Segitiga sisi sama Segitiga kaki sama Segitiga bersudut tegak. Permukaan dan bentuk
 21. 22. Bongkah atau pepejal . Kuboid Silinder Kon Piramid Kubus Sfera
 22. 23. Pepejal Bucu Sisi Rata Lengkung Kubus Kon Kuboid Silinder Piramid Sfera 8 8 0 1 5 0 12 12 2 1 8 0 6 6 2 1 5 0 0 0 1 1 0 1
 23. 24. Garis simetri
 24. 25. Tukarkan 93% kepada pecahan Nyatakan 75 % kepada perpuluhan Nyatakan 13 kepada peratus 100 Nyatakan 17 % kepada pecahan perseratus.
 25. 26. KEMAHIRAN MENGIRA 40%
 26. 27. Kebolehan menguasai fakta asas dalam nombor bulat, pecahan dan perpuluhan . .
 27. 28. 56 341 + 929 = 13 059 — 2 746 = 108 X 40 = 861 ÷ 21 =
 28. 29. 45.3 + 7.09 = 43.5 — 2.76 = 0.52 ÷ 5 = 0.368 ÷ 4 = 0.756 ÷ 7 = 12 + 3.67 = 50 — 13.88 = 36 — 2.87 =
 29. 30. 1 2 ------ + ------ = 4 3 X3 X3 X4 X4 3 + 8 ---------------- 12 11 ------ 12 1 1 1 ------ + 1------ = 3 6 X2 X2 2 + 1 1 ------------ = 6 3 1 1 ----- = 1 ----- 6 2 3 3 1 ------ + ------ = 8 8 6 = 1 ----- 8 3 4 3 = 1 ----- 4 1 2 1 ------ + ------ = 4 3 X3 X3 X4 X4 3 + 8 = 1 --------------- 12 11 = 1 ---- 12
 30. 31. 2 3 ------ — ------ = 3 5 X5 X5 X3 X3 10 — 9 ---------------- 15 1 ------ 15 3 3 2 ------ — ------ = 4 8 X2 X2 6 — 3 2 -------------- = 8 3 2 ------- 8 2 5 1------ — ------ = 7 7 9 5 ----- — ----- = 7 7 2 ----- 7 2 ------ ÷ 6 = 3
 31. 32. 65 — 4 x 7 = 48 + 96 ÷ 12 = 103 — 56 ÷ 4 = 5900 + 789 — 1405 504 — 396 ÷ 12 =
 32. 33. Kebolehan menguasai operasi asas dalam wang, dan pengukuran. ( l -> m l , kg -> g , km -> m ) melibatkan pertukaran unit. . .
 33. 34. Hitungkan 4 x 10.9 kg Nyatakan jawapan dalam g. 2000 10.9 4 _______ x x1000 = 43 600 43.6
 34. 35. 11 minit 15 saat ― 8 minit 42 saat 2010 5 hari 18 jam + 7 hari 9 jam 2009 6 hari x 9 = ____ mgu_____hari 2007 3 tahun 7 bulan + 5 tahun 8 bulan = 2006
 35. 36. 6.84 kg ─ 325 g = 2002 6.84 0 6 840 325 6 515 6.840 0.325 6.515 ― JANGAN AMBIL RISIKO Unit boleh diabaikan g g g
 36. 37. Hitungkan 1.9 kg — 1.74 kg. Nyatakan jawapan dalam gram. Hitungkan 3.05 kg — 500 g. Nyatakan jawapan dalam g. 8.0 kg — 5.04 kg = Hitungkan 2.05 kg x 12 Berikan jawapan dalam g .
 37. 38. Kira 1.2 m – 75 cm = _____ cm 2009 Kira 2 m 7cm ÷ 9 = _____ cm 2008 Kira 375 ml x 6 = _____ liter 2008 Kira 1.27 liter ÷ 10 = _____ ml 2007 Kira 4.03 km – 750m = _____ m 2007
 38. 39. Kebolehan menguasai operasi bergabung dalam nombor bulat dan wang. .
 39. 40. 65 — 4 x 7 = 48 + 96 ÷ 12 = 103 — 56 ÷ 4 = 5900 + 789 — 1405 504 — 396 ÷ 12 = 605 — 437 ÷ 19 =
 40. 41. <ul><li>— 437 ÷ 19 = </li></ul><ul><li>2010 </li></ul>1735 — 689 + 97 = 2008 9.6 — 3.74 + 85.2 = 2009 7148 + 189 — 356 = 2009 83 407 — 945 + 1826 = 2008
 41. 42. WANG RM 8 – 40sen + RM3.24 = 1997 RM8.00 40 RM0. ― RM7.60 RM3.24 RM10.84 + sen x
 42. 43. RM5 + RM1.65 – 30 sen = 1996 275 sen x 6 =
 43. 44. APLIKASI 30%
 44. 45. <ul><li>Kebolehan untuk menentukan : </li></ul><ul><li>Perimeter daripada 2 gabungan bentuk. </li></ul><ul><li>Luas segiempat sama dan segiempat tepat. </li></ul><ul><li>Isipadu kubus atau kuboid. </li></ul>
 45. 46. PQRS dan STUV ialah segiempat sama. Hitungkan perimeter seluruh rajah. 3cm 3cm 4cm 4cm Tambahkan semua sisi 3 3 3 4 4 4 + 5 ------- 26 P Q R S T U V 5cm 3cm 4cm
 46. 47. PQRU ialah segiempat sama. UTR dan QRS ialah garis lurus. Hitungkan perimeter rajah itu ? 6cm 6 2 5 9 + 6 ------- 28 6cm 2cm 5cm 9cm P Q R S U
 47. 48. Rajah terdiri daripada tiga buah segitiga , PQR, RSU dan STU yang sama besar. Hitungkan perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu ? 2005 8cm 8cm 6cm 6cm 6cm 8 6 8 6 + 8 6 10 ------- 52 10cm 8cm P Q R S T U
 48. 49. 8m 10m 6m Rajah menunjukkan taman Encik Samad. Hitungkan perimeter, dalam m, taman itu ?
 49. 50. Rajah menunjukkan sebuah segiempat tepat PQRS dan sebuah segiempat sama PKLM. Hitungkan luas , dalam cm², kawasan berlorek ? 12 X 7 = 84 12 X 7 = 84 S M K R Q P 7 cm 3cm L 12 cm
 50. 51. Rajah terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Carikan luas, dalam cm², kawasan berlorek. 10 cm
 51. 52. Kebolehan untuk menentukan purata daripada 3 kuantiti
 52. 53. Jadual menunjukkan wang simpanan Syazwan Berapakah purata sehari wang simpanan Syazwan dalam tempoh 4 hari itu ? 2002 5sen + RM1 + 60 sen + 15 sen ------------------------------------------ 4 Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Wang Simpanan 5 sen RM1 60 sen 15 sen
 53. 54. Jadual menunjukkan bilangan penghuni dua buah asrama. Bilangan penghuni asrama R adalah sama dengan jumlah bilangan penghuni asrama P dan Q. Hitungkan purata bilangan penghuni sebuah asrama? 90 50 + 40 + 90 ----------------- 3 Asrama Bilangan penghuni P 50 Q 40 R
 54. 55. 2000 PURATA Jadual di sebelah menunjukkan bilangan murid dalam 4 buah kelas. Hitungkan purata murid dalam sebuah kelas. = 35 <ul><li>+ 26 + 42 + 34 </li></ul><ul><li>----------------------------- </li></ul><ul><li>4 </li></ul>Kelas 6A 6B 6C 6D Bilangan murid 38 26 42 34
 55. 56. Jadual 2 menunjukkan panjang 4 helai reben yang dibeli oleh Karina. Hitungkan purata panjang, dalam m, sehelai reben itu . 2005 Reben Panjang Biru 4.2 m Hijau 1.25 m Kuning 0.5 m Merah 2.25 m
 56. 57. Ahmad, Bala dan Chong mengumpulkan tin terpakai. Purata bilangan tin yang dikumpul oleh 3 orang itu ialah 16. Ahmad dan Chong masing-masing mengumpul 7 dan 17 tin. Berapakah bilangan tin yang dikumpul oleh Bala ? 2003 48 48 — ( 7 + 17 ) = = 24 1 m 1 m 1 m
 57. 58. Jumlah 3 nombor ialah 18. Jika satu nombor yang bernilai 14 ditambahkan kepada jumlah nombor itu, apakah purata baru nombor tersebut? 32 8 4 ? ? ? 18 14 18 + 14 32
 58. 59. Kebolehan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian melibatkan nombor bulat, pecahan, peratus, wang, pengukuran dan purata .
 59. 60. Di dalam sebuah sekolah terdapat 983 orang murid lelaki dan 947 orang murid perempuan. Seramai 240 orang murid telah berpindah ke sekolah lain. Berapakah bilangan murid yang tinggal? 2002 1690 1 m 1 m 1 m 1930 (983 + 947) - 240
 60. 61. Jumlah bilangan pensel dalam 5 kotak ialah 225. Setiap kotak itu mengandungi bilangan pensel yang sama. Berapakah jumlah bilangan pensel dalam 8 kotak yang sama? 45 (225 ÷ 5) X 8 360 1 m 1 m 1 m
 61. 62. Ibu Lina menggunakan ¼ daripada 2 kg gula untuk membuat kek. Berapa banyakkah gula yang ibu Lina gunakan , dalam g, untuk membuat kek itu ? 1 --- X 2kg = 4 1 --- X 2000 = 4 500 2 kg = 2000 or 1 m 1 m 1 m
 62. 63. Isipadu air dalam botol ialah 1.5 liter 2/5 daripada air itu tumpah. Berapakah baki isipadu air, dalam ml, dalam botol itu ? 2004 1500 or 600 2 1500 - ( --- x 1500) 5 900 1 m 1 m 1 m ATAU 3 --- x 1500 5 900 2 m 1 m
 63. 64. Dafi mempunyai 1 ½ m tali. ¾ m tali itu digunakan untuk membungkus hadiah. Berapakah panjang , dalam m, tali yang tinggal ? (Berikan jawapan dalam pecahan) KEMAHIRAN BARU 1 3 1 --- + ---- = 2 4 SEPERTI TAMBAH PECAHAN BIASA
 64. 65. Seramai 2/5 daripada 60 orang murid lulus dalam ujian Matematik. Berapakah bilangan murid yang gagal ? L L G G G 3 --- X 60 = 36 5
 65. 66. Berdasarkan senarai harga, berapakah jumlah harga 1 batang pensel dan 4 buah buku ? 1.20 + 1.20 1.20 1.20 70 ------------ RM5.50 4.80 (1.20 x 4) + 70 RM5.50 1 m 1 m 1 m Alat tulis Harga seunit Pensel 70 sen Buku RM1.20
 66. 67. Ramli ada sejumlah wang. Dia menggunakan wang itu untuk membeli 2 kotak serbuk pencuci itu dan bakinya ialah RM6.20. Berapakah jumlah wang yang ada sebelum membeli serbuk pencuci itu ? 2005 23.80 23.80 + 6.20 30.00 1 m 1 m 1 m SERBUK PENCUCI RM11.90
 67. 68. 4.80 (1.20 x 4) + 70 RM5.50 1 m 1 m 1 m
 68. 69. Musa ada RM100. Dia membeli sepasang kasut berharga RM72.90 dan 3 batang pen berharga RM4.50 setiap satu. Berapakah baki wang Musa ? 2004 (RM4.50 x 3 ) + 72.90 100 — (RM4.50 x 3 ) + 72.90 = RM13.60 1 m 1 m 1 m
 69. 70. Rajah menunjukkan jumlah wang Abu. RM10 RM10 RM5 RM5 RM5 Sebatang pen berharga RM7.20. Abu menggunakan wang itu untuk membeli 2 batang pen. Berapakah baki wangnya? 14.40 atau 35 35.00 — (7.20 x 2) = RM20.60 1 m 1 m 1 m
 70. 71. 14.40 atau 35 35.00 — (7.20 x 2) = RM20.60 1 m 1 m 1 m
 71. 72. Rajah terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang sama besar. Berapakah bilangan petak yang mewakili 40% daripada seluruh rajah itu? 40 ------ x 15 = 100 2004 1 m 6 1 m
 72. 73. Berapakah bilangan segitiga yang mewakili 25% daripada seluruh rajah itu ? 25 ------ x 16 = 100 1 m 1 m 4
 73. 74. Ramli ada 380 keping setem. 30% daripada jumlah setem itu ialah setem dalam negeri dan selebihnya setem luar negeri. Berapakah bilangan setem luar negeri yang Ramli ada? 30 % dalam negeri 70 % luar negeri 70 ----- x 380 = 100
 74. 75. Rajah menunjukkan peratusan penduduk mengikut kaum di sebuah kampung kecuali kaum India. Jumlah penduduk kampung itu ialah 1800 orang. Hitung : a. Peratusan penduduk kaum India b. Bilangan penduduk kaum Melayu. ? 100 — (55 + 22 + 8) = 15 % 55 ------ x 1800 = 100 Kaum Paratusan % Melayu 55 Cina 22 India Lain-lain 8
 75. 76. Azian bangun tidur dan melihat waktu pada masa itu adalah seperti jam di bawah. Bas sekolah akan mengambilnya pada pukul 6.50 pagi. Berapa minitkah masa yang Azian ada sebelum bas sekolah itu tiba? 6.50 — 6.10 ------------- 40 minit Hati-hati menulis jawapan TEMPOH MASA
 76. 77. Rajah menunjukkan waktu Cindy tiba untuk menyaksikan satu pertunjukan. Pertunjukan itu akan bermula dalam masa ½ jam lagi. Bilakah waktu pertunjukan itu bermula ? 8.15 + 30 ----------- 8.45
 77. 78. Lim mengambil masa 25 minit untuk sampai ke sekolah. Dia sampai di sekolah pada pukul 7.15 am. Lukiskan pada muka jam, waktu Lim mula bertolak dari rumahnya?
 78. 79. Dia bertolak dari rumah pada pukul 6.45 am. Berapakah tempoh masa perjalanannya untuk tiba di sekolah ? Rajah menunjukkan waktu Sue Lan tiba tiba di sekolah pada suatu pagi. 2006
 79. 80. 95 cm reben diperlukan untuk mengikat 1 bungkusan. Berapakah jumlah panjang, dalam m, yang diperlukan untuk mengikat 6 bungkusan yang sama saiz? 95 X 6 = 570 cm 570 ÷ 100 = 5.7 m
 80. 81. Ibu Lina menggunakan ¼ daripada 2 kg gula untuk membuat kek. Berapa banyakkah gula yang ibu Lina gunakan , dalam g, untuk membuat kek itu ? ¼ daripada 2 kg ¼ daripada 2000 g =
 81. 82. Isipadu air dalam botol ialah 1.5 2/5 daripada air itu tumpah. Berapakah baki isipadu air, dalam ml, dalam botol itu ?

×