Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 7. sociais

553 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tema 7. sociais

 1. 1. TEMA 7: ORGANIZACIÓNECONÓMICA DAS SOCIEDADES Yasmina Jamardo
 2. 2. O funcionamento da actividade económica:Que é a actividade económica? Definición de acitividade económica Actividades económicas básicas: 1. Produción de bens 2. Prestar servizos Desexos ilimitados pero recursos escasos e limitados Importancia da distribución
 3. 3. Produción, comercialización e consumo  Produción: 1. Definición de produción de bens:  Bens de consumo (finais)  Bens de produción (intermedios) 2. Definición de bens de servizos  Comercialización: 1. Definición (distribución e venda) 2. Venda por xunto 3. Venda polo miúdo  Consumo: 1. Definición 2. Tipos de bens:  Non duradeiros  Duradeiros
 4. 4. OS FACTORES DE PRODUCIÓN:Recursos naturais e materias primas  Definición  A sobreexplotacion da natureza
 5. 5. O traballo Definición O dereito ao traballo Tipos de traballo: 1. Traballo por conta allea 2. Traballo autónomo
 6. 6. O capital e a tecnoloxía Capital físico Capital humano Capital financiero Tecnoloxía
 7. 7. OS AXENTES ECONOMICOS: Queson os axentes económicos? Definición Axentes económicos = familias, empresas e o Estado
 8. 8. As economías domésticas Familias: un dos principais axentes de consumo Recursos económicos (ingresos familiares)
 9. 9. Empresas Definición Custo das empresas Beneficios Tipos de empresas: 1. Segundo o tamaño  Multinacionais  Medianas  Pequenas 2. Segundo a sua actividade  Do sector primario  Do sector secundario  Do sector terciario
 10. 10. Sector público ou estatal Definición Administración pública Actividade económica e as relacións sociais Actividades do sector privado Servizos públicos Prestacións sociais
 11. 11. O MERCADO LABORAL: Omercado de traballo  Definición  Demanda e oferta de traballo
 12. 12. Poboación activa Poboación activa = persoas  Actividades segundo o sexo: ocupadas e persoas no paro 1. Maior taza de desemprego nas muller que nos homes (na idade de traballar e con 2. Menos mulleres en postos de condicións para traballar) xestión e responsabilidade Causas do crecemento da 3. Salarios máis baixos nas mulleres ca nos homes poboación activa nos últimos  Emprego por sectores de anos. actividade económica: 16 a 65 anos 1. 1º posto: sector servizos (70 %) 2. 2º lugar: sector industrial  O problema do paro 1. Deslocalización industrial 2. Consecuencias:  Novas formas de ocupación  Traballos a tempo parcial  Traballo por obra  Emprego emerxido
 13. 13. Os sindicatos e as organizaciónsempresariais Causas da existencia destas organizacións Pactos e convenios Sindicatos: asociación de traballadores Folga Organización empresariais

×