Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociais tema 6

361 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sociais tema 6

 1. 1. Tema 6: Organización política e territorial de España e de Galicia Yasmina Jamardo
 2. 2. 1. España: unha monarquía parlamentaria <ul><li>1.1. España: é unha monarquía parlamentaria; o Rei é o xefe do Estado, o Goberno é elexido polo Parlamento e dirixe a política. </li></ul><ul><li>1.2. A coroa; o Rei é a máxima representación do Estado (no país e nas relacións internacionais). É un cargo vitalicio e hereditario; inviolable e non está suxeito a responsabilidade. </li></ul><ul><li>1.3. División de poderes: </li></ul><ul><li>Poder lexislativo: Parlamento </li></ul><ul><li>Poder executivo: Goberno </li></ul><ul><li>Poder xudicial: Tribunal de xustiza </li></ul>
 3. 3. 1.4. O Parlamento <ul><li>Son as cortes xerais </li></ul><ul><li>Sistema bicameral: Congreso dos Diputados e Senado. </li></ul><ul><li>Eleccións xerais. </li></ul><ul><li>Funcións: aprobar as leis (función lexislativa); controlar o Goberno (aprobación de orzamentos). </li></ul><ul><li>Posibilidade de moción de censura </li></ul>
 4. 4. <ul><li>1.5. O Goberno; está composto polo Presidente e Ministros </li></ul><ul><li>Funcións: Executiva; fixar os obxetivos; fixar as estratexias (ingresos e gastos); executar as leis. </li></ul><ul><li>1.6. Xuíces ou Tribunais de Xustiza; poder xudicial: </li></ul><ul><li>Instancias ata o Tribunal Supremo </li></ul><ul><li>Tribunal Constitucional </li></ul><ul><li>1.7. Participación política e partidos políticos: </li></ul><ul><li>Soberanía nacional </li></ul><ul><li>Partidos políticos: definición; partidos de ámbito estatal, autonómicos. </li></ul>
 5. 5. 2. A organización territorial de España <ul><li>2.1. Municipios, provincias e Comunidades Autónomas: </li></ul><ul><li>Os municipios e as provincias son unidades administrativas moi antigas. </li></ul><ul><li>Comunidades Autónomas; 1978 </li></ul><ul><li>2.2. Administración municipal: municipios; Concello; Goberno municipal (alcalde e concelleiros); eleccións municipais; impostos municipais; transferencias do Estado e Comunidades Autónomas. </li></ul>
 6. 6. 2.3. A administración provincial <ul><li>Provincia; creouse en 1833 </li></ul><ul><li>Funcións: </li></ul><ul><li>Delimitación electoral do Estado. </li></ul><ul><li>División territorial do Estado central. </li></ul><ul><li>Cooperación cos municipios mediante a Deputación. </li></ul>
 7. 7. 3. A Constitución de 1978 e as Comunidades Autónomas <ul><li>Estado descentralizado; 17 comunidades. </li></ul><ul><li>Principio de subsidiaridade. </li></ul>
 8. 8. 3.1. O Estado das Autonomías <ul><li>3.2. Estatutos de Autonomía; definición e aprobación. </li></ul><ul><li>As competencias autonómicas: </li></ul><ul><li>Competencias plenas </li></ul><ul><li>Competencias compartidas </li></ul><ul><li>3.3. Institucións autonómicas de goberno: </li></ul><ul><li>Asamblea ou Parlamento. </li></ul><ul><li>Presidente. </li></ul><ul><li>Goberno ou Consello. </li></ul>
 9. 9. 4.1. Estatuto de autonomía de Galicia e competencias <ul><li>1981 </li></ul><ul><li>Lei básica, competencia autonómica, institucións de goberno. </li></ul><ul><li>Organización das institucións de goberno; ordenación do territorio; ensino e promoción da lingua galega; asistencia social; educación e sanidade. </li></ul>
 10. 10. 4.2. Institucións da Comunidade Autónoma de Galicia <ul><li>Parlamento; funcións, composición e situación. </li></ul><ul><li>Xunta, funcións. </li></ul><ul><li>Presidente da Xunta; elección e funcións. </li></ul><ul><li>Tribunal Superior de Xustiza. </li></ul><ul><li>Valedor do Pobo </li></ul>
 11. 11. 5.1. A realidade territorial de Galicia <ul><li>Provincias, bisbarras ou comarcas e concellos. </li></ul><ul><li>Cidades </li></ul><ul><li>Vilas </li></ul><ul><li>Parroquias </li></ul><ul><li>Aldeas </li></ul>
 12. 12. 5.2. Os desequilibrios espaciais <ul><li>Despoboamento da Galicia interior ou rural </li></ul><ul><li>Aumento da poboación na zona atlántica; entorno a AP-9 </li></ul><ul><li>Problemas internos: </li></ul><ul><li>Poboación; desequilibrio entre a zona litoral e a do interior </li></ul><ul><li>Actividades económicas; concentración na Galicia atlántica </li></ul><ul><li>Eixes de comunicación e infraestructuras; grande diferenza entre o interior e a costa </li></ul><ul><li>Políticas de ordenación territorial: Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia 2007-2010 </li></ul>

×