Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Sociais tema 4

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Sociais tema 4

 1. 1. 4.Organización política das sociedades. Yasmina Jamardo
 2. 2. O Estado <ul><li>Definicións: Persoas, territorio, poder. </li></ul><ul><li>Territorio: fronteiras. </li></ul><ul><li>Poboación: Dereitos e obrigas. Culturas diferentes e mesmo diversas nacionalidades. </li></ul><ul><li>Poder: </li></ul><ul><li>Establecer leis e regular relacións sociais (Parlamento) </li></ul><ul><li>Vixiar o cumprimento das leis e administrar xustiza. Poder executivo e xudicial. </li></ul><ul><li>Manter a orde no interior e protección exterior. </li></ul><ul><li>Política exterior. </li></ul><ul><li>Recadar impostos </li></ul><ul><li>Dirixir a economía </li></ul><ul><li>Administrar servizos públicos, xestionar infraestructuras e os equipamentos colectivos. </li></ul>
 3. 3. Elementos dos Estados democráticos. <ul><li>Os cidadáns participan no goberno, elixindo ou sendo elixidos. </li></ul><ul><li>Democracia directa </li></ul><ul><li>Democracia representativa </li></ul><ul><li>Parlamento: Elabora e aproba as leis, elixe ao Presidente do Goberno e outros. </li></ul>
 4. 4. As eleccións <ul><li>Libres, que cada un vote a quen queira ou ser un candidato. </li></ul><ul><li>Eleccións plurais: ten que haber varios partidos. </li></ul><ul><li>Sufraxio universal: deben votar cidadáns maiores de idade </li></ul><ul><li>Teñen que ser periódicas. </li></ul>
 5. 5. Os partidos políticos. <ul><li>Programas electorais </li></ul><ul><li>Candidatos e candidatas </li></ul><ul><li>O voto </li></ul>
 6. 6. A división de poderes <ul><li>Función lexislativa (Parlamentos) </li></ul><ul><li>Función executiva (Goberno) </li></ul><ul><li>Función xudicial </li></ul>Poderes Lexislativo Executivo Xudicial
 7. 7. Diferentes tipos de Estados democráticos. <ul><li>Monarquías e repúblicas. </li></ul><ul><li>Monarquías parlamentarias: </li></ul><ul><li>Rei: Xefe de estado pero non goberna. </li></ul><ul><li>A soberanía popular está no pobo. </li></ul><ul><li>Exemplos: Reino Unido, Bélxica, Suecia, España. </li></ul><ul><li>República: </li></ul><ul><li>Xefe de estado elixido polos cidadáns. </li></ul><ul><li>Exemplos: Austria, Italia. </li></ul>
 8. 8. Estados liberais e Estados sociais <ul><li>Liberal: Estado non interfire na economía. Economía exclusivamente baixo a lei do mercado. </li></ul><ul><li>Social: O Estado intervén na economía e na sociedade (sanidade pública, ensino obrigatorio) </li></ul><ul><li>Fomento da igualdade. </li></ul>
 9. 9. Estados centralizados e Estados descentralizados. <ul><li>Centralistas: Poder centralizado no Goberno central. </li></ul><ul><li>Descentralizado: O Goberno central comparte o poder con diferentes territorios. </li></ul>Descentralizado: Goberno central comparte o poder con diferentes territorios. Estados centralizados y descentralizados . Centralizado: Poder no Goberno central
 10. 10. Estados non democráticos. <ul><li>Monarquía absoluta: Características e exemplos. </li></ul><ul><li>Ditadura: Características e exemplos. </li></ul>
 11. 11. O Estado: entre a globalización e a rexionalización. <ul><li>4.2. O Estado e a globalización. </li></ul><ul><li>Factores da transformación do Estado tradicional </li></ul><ul><li>Globalización da economía </li></ul><ul><li>As novas tecnoloxías da información e comunicación </li></ul><ul><li>Consecuencias: </li></ul><ul><li>Sistema mundial </li></ul><ul><li>Acordos entre estados e organizacións supranacionais. </li></ul><ul><li>Exemplo: A Unión Europea e OPEP. </li></ul>
 12. 12. O Estado e a rexionalización <ul><li>Definición de local ou rexional: é un territorio que ten unha actividade económica ben desenvolta </li></ul><ul><li>Tipos de rexións: </li></ul><ul><li>Nacións sen Estado </li></ul><ul><li>Rexións consolidadas e diferenciadas. </li></ul><ul><li>Cidades globais </li></ul><ul><li>Principio de subsidiaridade </li></ul>Política local y regional
 13. 13. O papel do Estado na actualidade <ul><li>Coordinación das rexións: obxetivos </li></ul><ul><li>Distribuir a riqueza, asegurar a igualdade de dereitos entre todos os cidadáns. </li></ul>Tokio
 14. 14. As relacións entre Estados <ul><li>Tratados, Convenios e Declaracións Internacionais de Dereitos </li></ul><ul><li>Organizacións internacionais ou supranacionais </li></ul>
 15. 15. Tratados, Convenios e Declaracións Internacionais de Dereitos. <ul><li>Declaración Universal de Dereitos Humanos, a Declaración dos Dereitos da Infancia, a Declaración sobre a Eliminación da Muller. </li></ul>
 16. 16. Organizacións Supranacionais <ul><li>Ámbito mundial: (OMC) </li></ul><ul><li>Ámbito continental ou rexional: Liga árabe. </li></ul>
 17. 17. A Organización das Nacións Unidas (ONU) <ul><li>Creada en 1945 despois da II Guerra Mundial. </li></ul><ul><li>Obxetivos: </li></ul><ul><li>Manter a paz </li></ul><ul><li>Fomentar as relacións de amizade entre as nacións </li></ul><ul><li>Cooperar na solución de problemas </li></ul><ul><li>Desenvolver e estimular o respecto aos dereitos humanos </li></ul>
 18. 18. Organizacións dependentes da ONU <ul><li>UNICEF </li></ul><ul><li>UNESCO </li></ul>
 19. 19. Que son as ONG? <ul><li>Definición, tipos e importancia actual </li></ul>ONG
 20. 20. As ONG como redes internacionais. <ul><li>Accións humanitarias: funcións e exemplos. </li></ul><ul><li>Dereitos humanos: funcións e exemplos. </li></ul><ul><li>Protección da natureza e denuncia da destrucción do medio natural: funcións e exemplos. </li></ul>
 21. 21. O peso crecente das ONG <ul><li>Solución de problemas e necesidades </li></ul><ul><li>Desenvolvemento integral das persoas </li></ul><ul><li>Conciencia e responsabilidade </li></ul>
 22. 22. As culturas e as diferenzas culturais. <ul><li>Definición de cultura </li></ul><ul><li>A diversidade cultural </li></ul><ul><li>Pluralismo cultural ou multiculturalidade </li></ul><ul><li>Interculturalidade </li></ul>
 23. 23. A cultura de masas e de consumo <ul><li>Características da cultura de masa: </li></ul><ul><li>Xeneralización dunhas mesmas pautas de consumo </li></ul><ul><li>Homoxeneización </li></ul><ul><li>Cambios nas culturas locais ou tradicionais </li></ul>

Views

Total views

441

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×