Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cincias sociais tema 2

410 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cincias sociais tema 2

 1. 1. 2.Paisaxes da Terra Yasmina Jamardo
 2. 2. Paisaxes de climas cálidos <ul><li>Situación: Trópico de Cáncer e de Capricornio. </li></ul><ul><li>Climas e paisaxes: clima ecuatorial (selva), clima tropical (sabana), clima desértico-cálido (deserto) </li></ul>
 3. 3. Clima ecuatorial: Selva <ul><li>Chove moito </li></ul><ul><li>Características termopluviométricas: </li></ul><ul><li>Temperatura (25º C) </li></ul><ul><li>Precipitacións moi abundantes e frecuentes (non hai meses secos) </li></ul><ul><li>Vexetación: Selva e vexetación exuberante. </li></ul><ul><li>Fauna: Variedade de insectos, réptiles e multitud de aves. </li></ul><ul><li>Auga abundante e ríos moi caudalosos. </li></ul><ul><li>Poboación: Pouco poboado pobos indíxenas que viven da caza e da recolección. </li></ul><ul><li>Explotación actual para obter madeira, minerais e terras de cultivo. </li></ul>
 4. 4. Climograma ecuatorial
 5. 5. Comentario climograma ecuatorial <ul><li>Neste climograma chama a atención a abundancia de precipitacións, moito máis elevadas que en calquer outro clima. </li></ul><ul><li>As temperaturas son constantes e mantéñense en torno aos 25º durante todo o ano </li></ul>
 6. 6. Clima tropical: Sabana <ul><li>Características termopluviométricas: </li></ul><ul><li>Temperaturas elevadas durante todo o ano. </li></ul><ul><li>Oscilación térmica 6º C. </li></ul><ul><li>Precipitacións: Son abundantes só no verán, estación seca no seu inverno. </li></ul><ul><li>Vexetación: Forma altas herbas (sabana), árbores escasas e espalladas, nos ríos atopamos bosques galerías. </li></ul><ul><li>Fauna: Grandes herbíboros e carnívoros. </li></ul><ul><li>Poboación: Dedícase á gandaría e agricultura, productos tropicais explotados por grandes empresas. </li></ul>
 7. 7. Climograma tropical
 8. 8. Comentario climograma tropical <ul><li>As abundantes precipitacións concéntranse nos meses de verán. </li></ul><ul><li>As elevadas temperaturas medias non baixan en ningún mes dos 18º </li></ul>
 9. 9. Clima desértico: deserto <ul><li>Caraterísticas termopluviométricas: </li></ul><ul><li>Ausencia case total de precipitacións </li></ul><ul><li>Moita diferenza entre a temperatura do día e da noite (día: 40º, 50º, noite:-5º) </li></ul><ul><li>Vexetación: Prácticamente inexistente (Só hai estepa pobre, cactus) </li></ul><ul><li>Fauna: Serpes e lagartos </li></ul><ul><li>Poboación: Só en oasis donde hai auga (ás beiras dos ríos). Vilas aos lados dos pozos de petróleo. </li></ul>
 10. 10. Climograma desértico
 11. 11. Comentario climograma desértico <ul><li>O máis característico deste climograma é que hai unha ausencia casi total de precipitacións </li></ul><ul><li>A curva de temperaturas marca diferencias moi acusadas entre o verán e o inverno. </li></ul>
 12. 12. Climas temperados <ul><li>Entre as rexións cálidas e frías </li></ul><ul><li>Características termopluviométricas </li></ul><ul><li>Moderación das temperaturas e das precipitacións. </li></ul><ul><li>Catro estacións ben diferenciadas. </li></ul><ul><li>Climas: oceánica, continental, atlántica, mediterránea. </li></ul>
 13. 13. Paisaxes de climas fríos <ul><li>Encontrámolos en zonas polares e nas cordilleiras máis elevadas </li></ul><ul><li>Características termopluviométricas </li></ul><ul><li>Temperaturas moi baixas durante todo o ano </li></ul><ul><li>Precipitacións escasas e en forma de neve </li></ul><ul><li>Vexetación: arbustos e praderías, a tundra. </li></ul><ul><li>Fauna: aves, insectos. Adaptada: pingüinos e osos polares. </li></ul><ul><li>Población: pouco poblados (lapóns) </li></ul><ul><li>Nas altas montañas hai actividades turísticas. </li></ul>
 14. 14. Clima polar. <ul><li>Caracterízase porque o frío é moi intenso e exténdese ao largo de case todo o ano e as precipitacións caen en forma de neve e son moi escasas. </li></ul><ul><li>Localízase nas rexións ártica y antártica. </li></ul><ul><li>A vexetación asociada a este clima é a tundra. </li></ul>
 15. 15. Climograma polar <ul><li>Comentario </li></ul><ul><li>Só nos meses de verán a temperatura suera os 0 grados. </li></ul><ul><li>As precipitacións son escasas durante todo o ano. </li></ul>
 16. 16. Clima de alta montaña <ul><li>O clima de montaña caracterízase porque a altura fai descender a temperatura e as precipitacións concéntranse nas ladeiras que están expostas a ventos. </li></ul><ul><li>O primer paso está ocupado por cultivos e ladeiras </li></ul><ul><li>O segundo polo bosque caducifolio </li></ul><ul><li>E o terceiro por bosques de coníferas </li></ul><ul><li>Por encima delas aparecen os pastos de altura, a roca desnuda e as neves perpetuas. </li></ul>
 17. 17. 2. As paisaxes de Europa <ul><li>Paisaxe oceánica ou atlántica. </li></ul><ul><li>Situación: Fachada occidental de Europa, norte e noroeste da Penísula Ibérica. </li></ul><ul><li>Caraterísticas termopluviométricas: </li></ul><ul><li>Temperaturas suaves durante todo o ano </li></ul><ul><li>Chuvias moi abundantes </li></ul><ul><li>Vexetación: Bosques de folla caduca, prados (gandraría vacuna) </li></ul><ul><li>Dedícanse ao millo, forraxe, pataca e maceira. </li></ul><ul><li>Paisaxe moi humanizada </li></ul>
 18. 18. Paisaxe mediterránea <ul><li>Situación: Costas e illas europeas do mar Mediterráneo </li></ul><ul><li>Características termopluviométricas </li></ul><ul><li>Veráns calurosos e secos, invernos non demasiado fríos. </li></ul><ul><li>Chuvias escasas con meses secos no verán, hai máis en primavera e outono. </li></ul><ul><li>Oscilación térmica alta </li></ul><ul><li>Vexetación: Bosques de folla perenne, arbustos como garrigas e estepas. Cultivo de trigo, vide e oliveira. </li></ul><ul><li>Poboación: zona moi poboada con gran importancia no turismo. </li></ul>
 19. 19. Paisaxe continental <ul><li>Situación: no interior de Europa. </li></ul><ul><li>Características termopluviométricas: </li></ul><ul><li>Veráns colurosos e invernos suaves </li></ul><ul><li>Precipitacións no verán </li></ul><ul><li>Vexetación: Taiga, estepa e bosque caducifolio </li></ul><ul><li>Poboación moi concentrada en grandes vilas e cidades </li></ul>
 20. 20. As paisaxes de España <ul><li>3.1. Trazos climáticos da P. Ibérica. </li></ul><ul><li>Factores: </li></ul><ul><li>Latitude: Variación da temperatura de norte a sur e variación das precipitacións de oeste a leste. </li></ul><ul><li>Distancia ao mar: Suaviza as temperaturas (o mar) </li></ul><ul><li>Altitude: A máis altitude máis frío. A temperatura diminúe ca altitude. As precipitacións adoitan ser abundantes. </li></ul>
 21. 21. As paisaxes da España oceánica ou atlántica. <ul><li>Situación: Norte e Noroeste peninsulares </li></ul><ul><li>Características termopluviométricas </li></ul><ul><li>Vexetación e clima: Clima oceánico coa influencia do mar. </li></ul><ul><li>Temperaturas suaves no inverno e no verán. Temperatura media 20º no verán e 10º no inverno </li></ul><ul><li>Chuvias frecuentes e abundantes e diminúen normalmente no verán. </li></ul><ul><li>Vexetación: Bosque de folla caduca (reforestación). Prado natural, que permite alimentar o gando vacún. </li></ul><ul><li>Poboamento: Franxa costeira máis poboada, dedícase ao servizo e á industria, o turismo. </li></ul><ul><li>Interior: máis rural, menos poboado e poboación máis espallada. </li></ul>
 22. 22. As paisaxes da España mediterránea <ul><li>Situación: De leste a sur e as illas Baleares. </li></ul><ul><li>Características termopluviométricas. </li></ul><ul><li>Temperaturas: Veráns calurosos 25º, invernos suaves 10º </li></ul><ul><li>Oscilación térmica de 15º </li></ul><ul><li>Precipitacións sobretodo en outono, meses secos no verán, chuvias torrenciais. </li></ul><ul><li>Vexetación: sobreiras, aciñeiras, piñeiro, monte baixo ou garriga, na zona de Almería hai estepa. Vexetación de tipo africano. </li></ul><ul><li>Poboamento: zona moi poboada (Barcelona, Valencia, Sevilla). Cidades e grandes vilas. Gran importancia no turismo con degradación da paisaxe. Paisaxe rural tradicional dispersa nas zonas de regadio. </li></ul>
 23. 23. As paisaxes da España interior. <ul><li>Situación </li></ul><ul><li>Características termopluviométricas: </li></ul><ul><li>Clima mediterráneo con tendencia continental. </li></ul><ul><li>Temperaturas e precipitacións: veráns secos e calurosos, invernos fríos (menos de 5º) </li></ul><ul><li>Oscilación térmica alta 20º </li></ul><ul><li>Causa da pouca pluviosidade </li></ul><ul><li>Vexetación: aciñeira (devesa). Piñeirais e estepa </li></ul><ul><li>Poboamento: Pouco poboada, hai cidades. Vilas pequenas ou de tipo medio (hábitat concentrado). Poboamento espallado (cartijos) en Andalucía. </li></ul><ul><li>Proceso de despoboamento e avellanamento. Algunhas importantes actividades turísticas (Camiño de Santiago). </li></ul>
 24. 24. As paisaxes de alta montaña <ul><li>Situación: Dónde hai alta montaña. </li></ul><ul><li>Características termopluviométricas: </li></ul><ul><li>Baixas temperaturas no inverno con neve. Veráns frescos e curtos. </li></ul><ul><li>Poboamento: Zonas pouco poboadas, pequenas aldeas e vilas </li></ul><ul><li>Gandaría e a explotación forestal. </li></ul><ul><li>Turismo de inverno e verán </li></ul><ul><li>Abundantes precipitacións (neve ou chuvia) </li></ul><ul><li>Vexetación en diferentes niveis ou graos: </li></ul><ul><li>1.Cultivos ou bosques mediterráneos </li></ul><ul><li>2.Bosque de folla caduca </li></ul><ul><li>3.Coníferas </li></ul><ul><li>4.Landa e prados </li></ul><ul><li>5.Sin vexetación </li></ul>
 25. 25. A paisaxe das illas Canarias. <ul><li>Situación: Canarias (formación volcánica) </li></ul><ul><li>Características termopluviométricas </li></ul><ul><li>Clima subtropical árido </li></ul><ul><li>Altas temperaturas ao longo do ano </li></ul><ul><li>As chuvias son escasas e irregulares </li></ul><ul><li>Ausencia de ríos. </li></ul><ul><li>Vexetación pouco abundante, gran variedade de especies endémicas (palmeira, piñeiro canario, drago) </li></ul><ul><li>Poboamento: Zona de costa moi poboada, importancia da actividade turística. Hábitat rural en pequenas vilas de casas brancas, vilas concentradas ou espalladas. </li></ul>

×