Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Sıcak havanın betona etkileri

Download to read offline

Sıcak Havanın Betona Etkileri

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Sıcak havanın betona etkileri

 1. 1. SICAK HAVADA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1
 2. 2. SICAK HAVANIN TARİFİ Sıcak hava, TS 1248 (Anormal Hava Koşullarında Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları) standardına göre ard arda 3 günlük hava sıcaklığı ortalamasının 30 °C ’ nin üzerinde olması durumu olarak ifade edilir. Sıcak hava koşullarını sadece hava sıcaklığı olarak değilde, aşağıdaki koşulların bir kombinasyonu olarak değerlendirmek gerekir: Ortam sıcaklığı Beton sıcaklığı Nem Rüzgar hızı Güneş radyasyonu www.betonvecimento.com 2
 3. 3. SICAKLIK, NEM ve RÜZGAR Yüksek hava sıcaklığı ile birlikte nemsiz ve rüzgarlı hava beton dökümü için en elverişsiz ortamdır. www.betonvecimento.com 3
 4. 4. EN DÜŞÜK, EN YÜKSEK VE İDEAL BETON SICAKLIKLARI EN DÜŞÜK BETON SICAKLIĞI 5oC EN YÜKSEK BETON SICAKLIĞI 35oC İDEAL BETON SICAKLIĞI 15-20oC www.betonvecimento.com 4
 5. 5. TS 13515 2012 yılında yayınlanan TS 13515 standardına göre: • Olumsuz etkilerinin önlenmesi için herhangi bir tedbir alınmayan durumlarda, kütle betonu haricinde taze betonun sıcaklığı 35°C’yi aşmamalıdır. • Hava sıcaklığının + 5°C ile - 3°C arasında olduğu durumlarda, kalıba yerleştirilen betonun sıcaklığı 5°C’den daha az olmamalıdır. • Betonun çimento dozajı 240 kg/m3’den daha düşükse veya düşük hidratasyon ısılı çimento kullanıldığı durumlarda beton yerleştirme sıcaklığı 10°C’nin altına düşmemelidir. • Hava sıcaklığının - 3°C’nin altında olduğu durumlarda beton sıcaklığı 10°C’den daha az olmamalıdır. www.betonvecimento.com 5
 6. 6. TS 13515 En küçük kesit kalınlığı 90 cm’nin üzerinde olan yekpare yapılar için derzsiz kütle betonunda ve döküm işlemlerinde aşağıdaki önlemler alınmalıdır; • Kalıba yerleştirilen taze betonun sıcaklığı hiçbir durumda 20°C’nin üzerinde olmamalı, • Beton tasarımında, kullanılacak çimento dozajı gerekli en az miktar olacak şekilde belirlenmeli, • Betonun ulaştığı en yüksek sıcaklık değeri ile en düşük sıcaklık değeri arasındaki farkın hiçbir durumda 20°C’yi aşmaması için gerekli tedbirler alınmalı, • Betonda kullanılacak agreganın sıcaklığının yükselmemesi amacıyla agrega, güneş ışığının doğrudan etkisinden korunmalı ve gerektiğinde soğutulmalı, • Beton karışım suyu buz ile kısmen ikame edilmelidir. www.betonvecimento.com 6
 7. 7. ETKİ SONUÇ Hızlı Hidratasyon a) İşlenebilirlikte azalma b) Geç dayanımda düşüş İşlenebilirlikte azalma a) Şantiyede su ekleme b) Yetersiz sıkıştırma Taze betonda buharlaşma Yetersiz dayanım( özellikle yüzeyde) SICAK HAVANIN BETONA ETKİLERİ www.betonvecimento.com 7
 8. 8. SICAK HAVANIN BETONA ETKİLERİ Taze Beton Özellikleri Kıvam Kaybı İşlenebilirlik Terleme Plast. Rötre Çatlakları Termal Çatlaklar Pompalanabilirlik Priz süresi Hava içeriği Sertleşmiş Beton Özellikleri Erken Dayanım Geç Dayanım Soğuk Derz Renk Dayanıklılık Geçirgenlik Tozuma Tabakalaşma www.betonvecimento.com 8
 9. 9. TAZE BETONDA YAŞANACAK SORUNLAR Suyun buharlaşmasını yüksek sıcaklık, rüzgar ve bağıl nem etkiler. Hava sıcaklığı arttıkça;  Beton sıcaklığı artar.  Su ihtiyacı artar.  Kıvam kaybı artar.  Priz alma süresi azalır.  Isıl çatlak oluşumu riski artar.  Beton yüzeyinde daha fazla plastik rötre çatlakları oluşur.  Soğuk derz oluşumu riski artar.  Hava içeriği kontrolü zorlaşır. www.betonvecimento.com 9
 10. 10. BETONDA TERLEME Terleme hızı ve süresi sıkıştırma yöntemi, betonun kesitinin ebatı ve beton dizaynına bağlıdır. Terlemde su/çimento oranı en etken özelliktir. Bununla birlikte agregalar , kimyasal katkılar , çimento ve sürüklenmiş hava miktarı terlemeyi etkiler. Aşırı vibrasyon işlemi ile terleme hızı artar. Kalın kesitli elemanlarda terleme daha fazladır. Terleme miktarı az olan betonlarda erken yüzey kuruması görülür. www.betonvecimento.com
 11. 11. BETONDA TERLEME  Yüksek dayanımlı betonlarda ince malzeme içeriği fazla olduğundan terleme az olur.  Kuru zemine ya da kalıba yerleştirilen betonda terleme az olur.  Çimento hamuru hacmi az olan betonda terleme az olur. www.betonvecimento.com
 12. 12. BUHARLAŞMA = TERLEME Buharlaşma Yüzey suyu Terleme suyu DENGE:Terleme suyu = Buharlaşma www.betonvecimento.com
 13. 13. BUHARLAŞMA > TERLEME Terleme suyu < Buharlaşma Yüzey suyu yok Buharlaşma Büzülme oluşur www.betonvecimento.com
 14. 14. BUHARLAŞMA > TERLEME Terleme suyu < Buharlaşma Yüzey suyu yok BuharlaşmaBüzülme www.betonvecimento.com
 15. 15. Plastik rötre çatlakları, adından belli olduğu gibi beton plastik haldeyken görülen çatlaklardır. Beton yüzeyinin çok hızlı kuruması sonucu betonda hacimsel bir daralma – büzülme – oluşur. Plastik rötre çatlakları rastgele bir dizilişte olacağı gibi birbirine paralel şekilde de görülebilir. Genelde 25 mm ile 2 m arasında uzunlukta oluşurlar ve en çok 3 mm genişliktedirler. Plastik rötre çatlakları estetik açıdan hoş bir görüntüye neden olmaz. Ayrıca dayanıma direk bir etkisi olmasada zamanla çatlaklardan beton içine sızacak zararlı maddeler betonun dayanımını olumsuz etkiler. PLASTİK RÖTRE ÇATLAKLARI 15
 16. 16. SICAKLIK – SU/ÇİMENTO İLİŞKİSİ YAZ, S/Ç =0.50 KIŞ, S/Ç =0.45 Suiçeriği(kg/m3) Sıcaklık, oC
 17. 17. SICAKLIK – TAZE BETON İLİŞKİSİ o Yerleştirme  Sıkıştırma sonu Beton sıcaklığı, oC Zaman,dakika www.betonvecimento.com
 18. 18. HAVA SICAKLIĞI-PRİZ SÜRESİ İLİŞKİSİ 5oC Priz Süresi %25 kısalır. 18
 19. 19. Zaman Beton Sıcaklığı 30° C 20° C 10° C işlenebilirlik Priz alma hızı Priz başlangıcı Yüksek sıcaklık  Priz süresinde kısalma  İşlenebilirlikte düşüş BETON SICAKLIĞI-PRİZ SÜRESİ İLİŞKİSİ www.betonvecimento.com 19
 20. 20. BETON SICAKLIĞI-PRİZ SÜRESİ İLİŞKİSİ Priz Baş. Priz Sonu Priz Baş. Priz Sonu PÇ KÇ Zaman,saat Beton sıcaklığı, oC  Priz süresindeki kısalma soğuk derze neden olabilir.  Yüzeyin hızlı sertleşmesi sonucu terleme yüzeyde tabakalanmaya neden olur. www.betonvecimento.com 20
 21. 21. BETON SICAKLIĞI-KIVAM İLİŞKİSİ www.betonvecimento.com 21
 22. 22. MALZEME SICAKLIĞI – BETON SICAKLIĞI İLİŞKİSİ Su Sıcaklığı 44 kg buz Su: 167 kg/m3 Agrega: 1839 kg/m3 Çimento:335kg/m3 (66oC) Agrega sıcaklığı, oC Betonsıcaklığı,oC www.betonvecimento.com
 23. 23. KIVAM KAYBININ TELAFİSİ Şantiyede taze betona, kıvamını artırmak için su eklendiğinde;  Su/çimento oranı artar.  Beton dayanımı düşer.  Geçirgenlik artar.  Beton yüzey görüntüsü bozulur.  Dayanıklılık azalır.  Hava sıcaklığı ve taşıma esnasındaki kıvam kaybı hesap edilerek beton üretilmeli.  Uygun kimyasal katkılar kullanılmalı. YANLIŞ DOĞRU www.betonvecimento.com 23
 24. 24. SERTLEŞMİŞ BETONDA YAŞANACAK SORUNLAR Suyun buharlaşmasını yüksek sıcaklık, rüzgar ve bağıl nem etkiler. Hava sıcaklığı arttıkça;  28 günlük dayanımlar düşer.  Kuruma rötresi eğilimi artar.  Çatlaklardan dolayı dayanıklılık azalır.  Renk farklılığı ve soğuk derzden dolayı estetik olmayan görüntü oluşur.  Geçirgenlik artabilir. www.betonvecimento.com 24
 25. 25. SICAKLIK – DAYANIM İLİŞKİSİ Beton sıcaklığının artması erken dayanımı arttırır. Bunun nedeni hidratasyon reaksiyonun sıcaklıkla hızlanması ve daha fazla hidratasyon ürünü oluşmasıdır. Betonda erken dayanımı sağlayan C3S hidratasyonu sıcaklıkla hızlanır ve daha fazla ve daha yoğun C-S-H jeli oluşur. Çimento taneciği etrafında oluşan kalın ve homojen olmayan bu tabaka hidrate olmayan kısma su geçişini engeller. Bu durum da son dayanımlarında istenen düzeyde olmamasına neden olur. 25
 26. 26. SICAKLIK – DAYANIM İLİŞKİSİ Çimento taneciğiSU SU Çimento taneciği SU SU Hızlı Hidratasyon Normal Hidratasyon • Yüksek erken dayanım • Geç dayanımda düşüş • Hızlı kıvam kaybı • Yüksek hidtratasyon ısısı C-S-H jelleri • Normal erken dayanım • Dayanım kazanımının uzun süre devam etmesi • Normal hidtratasyon ısısı SICAK HAVA KOŞULLARI NORMAL HAVA KOŞULLARI www.betonvecimento.com 26
 27. 27. SICAKLIK – DAYANIM İLİŞKİSİ Beton sıcaklığının artması erken dayanımın aksine geç dayanımı bir miktar düşürür. Bunun nedeni ise erken yaşta sıkcalık nedeniyle oluşan ürünlerin çimento taneciklerinin etrafında çok yoğun ve geçirimi düşük bir tabaka oluşturmasıdır. Oluşan ürünler uniform bir dağılım taşımaz. Bu nedenle çimento tanecikleri tam olarak hidratasyona uğramamış olur. Mikroyapı da ise geçirimlilik artar. www.betonvecimento.com 27
 28. 28. SICAKLIK – BASINÇ DAYANIMI İLİŞKİSİ Şantiye beton sıcaklığındaki artışdan dolayı düşüş İlk 2 saatteki beton sıcaklığı, oC (Şantiye sıcaklığı) BasınçDayanımı(MPa) 35 www.betonvecimento.com
 29. 29. SICAKLIK – BASINÇ DAYANIMI İLİŞKİSİ 23oC, %100 nem Yaş, gün Dayanım,%(23oC’egöre) www.betonvecimento.com
 30. 30. SICAKLIK - YAŞ - DAYANIM İLİŞKİSİ Yaş, gün BasınçDayanımı(MPa) www.betonvecimento.com
 31. 31. SICAKLIK – DAYANIM İLİŞKİSİ Tüm numuneler ilk 28 gün belirtilen sıcaklıklarda suda kür edildi. Daha sonra tümü 23oC’de suda kür edildi. Su/Çimento: 0.45 Kıvam: S2 Hava içeriği: %4.5 Çimento Tipi:CEM I 42.5R Zaman,gün 23oC’deküredilennumunenin28günlük dayanımınakarşıgelenyüzde,% 31
 32. 32. BasınçDayanımı ! ! ! ! ! ! ! 0 10 20 30 40 50 28 gün 1 gün Dış ortam sıcaklığı[°C] SICAKLIK – DAYANIM İLİŞKİSİ www.betonvecimento.com 32
 33. 33. d d d d 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50 52 54 56 58 60 Aylar 28 günlük Basınç Dayanımı [N/mm²] SICAKLIK – DAYANIM İLİŞKİSİ www.betonvecimento.com 33
 34. 34. SORUNLARI TETİKLEYECEK HUSUSLAR Sıcak havada beton üretimi ve uygulaması esnasında önlemlerin alınması şarttır. Özellikle bazı özellikteki malzemelerin kullanılmaması ve bazı uygulamaların yapılmaması gerekir.  Hidratasyon hızı yüksek çimentolar  Genleşen çimentolar  Yüksek dayanımlı betonlar( çimento dozajı yüksek)  Sık donatılı ve ince kesitli beton elemanlar www.betonvecimento.com 34
 35. 35. BETON SICAKLIĞI Beton sıcaklığının 15°C - 20°C arasında olması idealdir; ama bu durum her zaman sağlanamamaktadır. Beton sıcaklığı TS EN 206-1 standardına göre en düşük 5 °C olmalıdır. Beton sıcaklığının bu standardda üst limiti olmasa da 32 °C ’nin (ASTM C 94) üstünde olmaması idealdir. Genel olarak bir saatte beton yüzeyinin 1m2‘lik alanından buharlaşan su miktarı 1kg’dan fazla ise gerekli önlemler alınmalıdır. www.betonvecimento.com 35
 36. 36. SICAK HAVADA BETON DÖKÜMÜ Beton Sıcaklığı(oC)Bağıl Nem(%) Hava Sıcaklığı (oC) Rüzgar Hızı) (km/saat) BuharlaşmaOranı(kg/m2/saat) Grafik : Beton sıcaklığının, hava sıcaklığının, bağıl nemim ve rüzgar hızının buharlaşma oranına etkisi Hava sıcaklığı 23 °C , bağıl nem % 90, beton sıcaklığı 36 °C ve rüzgar hızı 28 km/saat iken bir saatte 1 m2’ deki buharlaşma miktarı 1.8 kg’dır. www.betonvecimento.com 36
 37. 37. SICAK HAVADA BETON DÖKÜMÜ Buharlaşan su oranı aşağıdaki formül ile de hesaplanabilir: E = 5([Tc + 18]2.5 – r[Th + 18]2.5) x (V + 4) x 10-6 E = 1 m2’den bir saatte buharlaşan su miktarı oranı r = % bağıl nem Th = Hava sıcaklığı derece Tc = Beton sıcaklığı, °C V = Rüzgar hızı, km/saat www.betonvecimento.com 37
 38. 38. SICAK HAVADA BETON DÖKÜMÜ Yapılan araştırmalar sonucu ilk 24 saat 38 oC’de kür edilen beton numunelerinin 28 günlük dayanımlarının normal duruma göre %10-15 daha düşük çıktığı tespit edilmiştir(ACI 306R). www.betonvecimento.com 38
 39. 39. MALZEME SICAKLIKLARININ ETKİSİ Malzeme Kütle, kg m Özgül ısı, kJ/kg c 1oC değişim için gerekli ısı enerjisi Başlangıç sıcaklığı, oC T Malzemede ki toplam ısı enerjisi Q 1 2 3 (1x2) 4 5 ( 3x4) Çimento 335 0.92 308 66 20,328 Su 123 4.184 515 27 13,905 Agrega 1839 0.92 1692 27 45,684 Toplam 2297 2515 79,917 Yukarıdaki tabloya göre beton sıcaklığı ısı enerjisi formülüne göre 31.8 °C ’dir. (Q=m.c.∆T) Bir derecelik düşüş için yapılması gerekenler: Çimento sıcaklığı, 2515/308=8.2 °C , düşürülmelidir veya; Su sıcaklığı, 2515/515=4.9 °C , düşürülmelidir veya; Agrega sıcaklığı, 2515/1692=1.5 °C düşürülmelidir. www.betonvecimento.com 39
 40. 40. BUZUN BETON SICAKLIĞINA ETKİSİ Malzeme Kütle, kg m Özgül ısı, kJ/kg c 1oC değişim için gerekli ısı enerjisi Başlangıç sıcaklığı, oC T Malzemedeki toplam ısı enerjisi Q 1 2 3 (1x2) 4 5 ( 3x4) Çimento 335 0.92 308 66 20,328 Su 123 4.184 515 27 13,905 Agrega 1839 0.92 1692 27 45,684 Buz 44 4.184 184 0 0 Toplam 2341 2699 79,917- buzun ergime enerjisi(44kgx 335kJ/kg)= 65,177 Yukarıdaki tabloya göre 31.8 °C olan beton sıcaklığı 44 kg buz eklendikten sonra 24.1 °C olmuştur. Beton sıcaklığı: (79,917 – 44x 335) / 2699 = 24.1 °C www.betonvecimento.com 40
 41. 41. www.betonvecimento.com 41
 42. 42. CHILLER SOĞUTMA SİSTEMİ Beton sıcaklığında düşüş (oC) 7oC’desuikamesi(kg) Chiller soğutma ile 7oC’de temin edilen su, 27oC’de ki normal karışım suyunun 80kg’ı ile ikame edildiğinde beton sıcaklığı 3oC düşmektedir. 42
 43. 43. BETON ÜRETİMİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  Agrega gölgede stoklanmalıdır.(direk soğutulması pratik ve ekonomik değildir).  Agregalara, düzenli olarak su püskürtülerek sıcaklıkları düşürülebilir.  Su, yalıtımı olan beyaz renkli tanklarda ve mümkün ise yer altında saklanmalıdır. Su, 1o C’ye kadar soğutulabilir(chiller).  Karışım suyuna buz katılabilir ya da su sıvı nitrojen ile soğutulabilir.  Çimento sıcaklığı kontrol edilmelidir.  Hidratasyon ısısı düşük veya katkılı çimento tercih edilebilir.  Çimento dozajı kontrollü olarak dayanım ve dayanıklılık kriterlerini sağlayacak şekilde bir miktar azaltılabilir.  Taşıma esnasında kaybolacak olan su hesaplanıp reçete ona göre revize edilmelidir.  Akışkanlaştırıcı ve priz geciktirici kimyasal katkılar kullanılmalıdır.  Agreganın su emmesi doğru tespit edilip karışım dizaynı buna göre hazırlanmalıdır. www.betonvecimento.com 43
 44. 44. www.betonvecimento.com 44
 45. 45. BETON TAŞINIRKEN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  Hazır beton gitmesi gereken yere zamanında gitmelidir.  Mikser devri yüksek olmamalıdır.  Teslim yerine en kısa mesafeden gidilmelidir.  Kuru sistem tercih edilebilir. www.betonvecimento.com 45
 46. 46. BETON DÖKÜLMEDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  Beton dökülecek zemin ıslatılıp suya doygun hale getirilir. Bu sayede taze betondaki suyun zemince emilmesi engellenir.  Kalıplar ve donatılar nemlendirilir.  Aşırı rüzgar var ise döküm yeri etrafına rüzgar kırıcı yerleştirilebilir.  Gölgelik kullanılarak beton güneş ışığından korunabilir.  Tüm işçiler ve gerekli ekipmanlar beton dökümü için hazır olmalıdır.  Gün içinde sıcaklığın azaldığı saatlerde beton dökümü yapılmalıdır. 46
 47. 47. BETON DÖKÜMÜNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER • Beton sıcaklığı sürekli olarak kontrol edilmelidir. • Aşırı vibrasyon yapılmamalıdır. • Döküm en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. • Bitirme işlemi yüzeyde terleyen su kalmayınca hemen yapılmalıdır. MÜMKÜNSE GÜN İÇİ SICAKLIĞINEN DÜŞÜK OLDUĞU SAATLERDEBETONDÖKÜMÜ YAPILMALIDIR. www.betonvecimento.com 47
 48. 48. BETON DÖKÜMÜNDEN SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Beton sertleşmeye başlar başlamaz su ile kür edilmelidir. Kür süresi en az 4-7 gün olmalıdır. Beton yüzeyi devamlı nemli kalacak şekilde farklı metotlar ile kür yapılabilir. 48
 49. 49. BETONUN BAKIMI&KÜRÜ SORU: Öğlen saatlerinde betonun sulanması uygun mudur? www.betonvecimento.com 49
 50. 50. BETONUN BAKIMI&KÜRÜ SORU: Öğlen saatlerinde betonun sulanması uygun mudur? CEVAP: Öğlen saatlerin güneş ışınların en etkili olduğu saatlerdi. Beton hem hava sıcaklığında hem güneş radyasyonundan etkilenir ve en yüksek sıcaklığına ulaşır. Su ile temas halinde betonda bir nevi şok tesiri görülür. Ani sıcaklık değişimi termal gerilmelere ve dolayısıyla çatlak oluşumuna neden olur. www.betonvecimento.com 50
 51. 51. SU İLE KÜR YAPILMASI Sürekli olarak beton yüzeyine su püskürtülmesi mükemmel bir su ile kür yoludur. Eğer bu işlem aralıklarla yapılıyorsa beton yüzeyinin kuru kalmamasına dikkat gösterilmelidir. Hortumla beton yüzeyine saçılan su betonun yüzeyde oluşacak çatlamaları yok denecek kadar azaltır. Bu sistemin tek dezavantajı maliyetidir. Sistemin uygun işlemesi için yeterli miktarda su ve tecrübeli uygulamacı gerekmektedir. www.betonvecimento.com 51
 52. 52. SU İLE KÜR YAPILMASI Telis bezi veya diğer su tutucu örtüler genelde kullanılır. Yüzeyde hasar oluşumunu engellemek için beton sertleşir sertleşmez su tutucu örtüler serilmelidir. Özellikle döşeme köşelerinde dah dikkatli ve özenli olunmalıdır. Örtülerin sürekli nemli olmaları sağlanmalıdır. 52
 53. 53. ÖRTÜ İLE KÜR YAPILMASI Polietilen örtüler yatay elemanlarda kalıplar sökülüdükten sonra en geç yarım saat içinde ve döşemelerde beton yeteri sertliği kazanır kazanmaz uygulanmalıdır. Beton üzerindeki suyun buharlaşması beklenmeli ancak beton kurumadan önce başlanmalıdır. Eğer beton baskı beton gibi ya da desenli yol ise örtüler hafif bir iskelet üzerine yerleştirilmelidir. Bu sayede beton yüzeyi bozulmamış olur. Bu tarz bir kürde polietilen örtüler yerleştirilmeden önce betondaki suyun terleyip buharlaşmasını beklemeye gerek yoktur. Kür uygulaması beton yerleştirildiğinde başlanabilir.Düşey elemanlarda kalıplar söküldükten en çok yarım saat içerisinde polietilen örtüler kullanılmalıdır. Döşemelerde ise beton yeteri sertliğe ulaşınca uygulama başlanmalıdır. Kolon ve perde duvar gibi düşey elemanlarda kalıp belli bir miktarda koruma yapar. Ancak özellikle kolon başları ve duvarların üst tarafları dış ortamla temas ettiğinden ek bir koruma gerektirir. Kolonun dış ortamla temas eden bölgesi polietilen örtü ile kaplanır. 53
 54. 54. KİMYASAL MADDE İLE KÜR YAPILMASI Yandaki şekilde görüldüğü gibi uygulanan kimysal kür malzemeleri işin cinsine göre farklılık gösterir. Beyaz veya aluminyum renginden olan kimyasal katkılar beton yüzeyinde sürekli bir zar tabakası oluşturur. Bu tabaka buharlaşmayı çok düşük seviyelere indirdii gibi özellikle sıcak mevsimlerde beton yol gibi uygulamalarda güneş ışınlarının beton yüzeyinde kırılmasını ve yansımasını sağlar. Süper( %90 verim) ve normal(%75 verim) olarak iki türdür. Yapılarda daha çok normal, geniş yüzeye sahip betonlarda(yol) süper derecede kimyasal katkılar kullanılır.Kimyasal kür malzemeleri zararlı değildirler, ancak yinede içme suyu depolanacak yapılarda onay alınmalıdır. www.betonvecimento.com 54
 55. 55. KİMYASAL MADDE İLE KÜR YAPILMASI Kimyasal kür malzemesi asla kuru yüzeye uygulanmamalıdır. Aksi takdirde sıvı bileşik beton tarafından emilebilir. Döşemelerde terleyen su buharlaşmadan uygulamaya geçilmelidir. Ancak beton yüzeyi çok sulu ise spreyleme yapılmamalıdır. Çünkü malzeme suyun üzerinde çalışmamaktadır. Burada yüzeydeki parlama biter bitmez uygulamaya geçilmelidir. Spreyleme yaparken kişisel koruyucu ekipman kullanmak zorunludur. Tensel (deri-göz) temastan kesinlikle kaçınılmalıdır. Malzemenin bulunduğu kap kullanmadan önce çalkalanmalıdır. Pigmentli bir malzeme ise pigmentler kabın dibine çökmüş olabilir. Sprey mesafesi yüzeyden 30-50 cm olmalıdır. Ancak rüzgar var ise daha yakından yapılabilir. Rüzgarlı hava koşullarında, düşey elemanlarda en iyisi spreyleme değil silindir fırça kullanmaktır. 55

Sıcak Havanın Betona Etkileri

Views

Total views

3,027

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

496

Actions

Downloads

74

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×