Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Sıcak havanın betona etkileri
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Betonda Çevresel Etki Sınıfları

Download to read offline

Betonda Çevresel Etki Sınıfları - Yasin Engin - www.betonvecimento.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Betonda Çevresel Etki Sınıfları

 1. 1. BBEETTOONN PPEERRFFOORRMMAANNSSIINNII EETTKKİİLLEEYYEENN 1 ÇÇEEVVRREESSEELL EETTKKİİ SSIINNIIFFLLAARRII VVEE TTSS 1133551155 SSTTAANNDDAARRDDII’’NNAA GGÖÖRREE BBEETTOONN ÖÖZZEELLLLİİKKLLEERRİİ Mayıs, 2013
 2. 2. Kutulara tıklayınız 2 XC XD XA XF www.betonvecimento.com
 3. 3. 3 Kutuya tıklayınız XO Zararsız zemin www.betonvecimento.com
 4. 4. 4 Su seviyesi(düşük) XC XS XF Kutulara tıklayınız www.betonvecimento.com
 5. 5. Kutulara tıklayınız 5 XC XD XA XF Yeraltı su seviyesi www.betonvecimento.com
 6. 6. 6 Stok alanı Üretim alanı(kuru) XC XF XA Kutulara tıklayınız Kimyasal stok www.betonvecimento.com
 7. 7. Kutulara tıklayınız 7 XC XA XF www.betonvecimento.com
 8. 8. 8 XO XC XD XA XF XS XM Kutulara tıklayınız www.betonvecimento.com
 9. 9. 9 ÇİMENTO AGREGA aallkkaalliilleerr aammoorrff//rreeaakkttiiff ssiilliiss XW Alkali-Silika Reaksiyonu Kutuya tıklayınız Betonda zararlı mertebede genleşmeye sebep olabilecek mineraller, kayalar ve maddeler için tıklayınız www.betonvecimento.com
 10. 10. 10 Çevresel Etki Sınıfı Çevrenin tanımı Korozyon veya zararlı etki tehlikesi yok X0 - Donatı veya gömülü metal bulunmayan betonlarda hiçbir zararlı etkinin olmadığı çevreler Çevresel Etki Sınıfı En büyük su/çimento oranı En düşük beton sınıfıb En az çimento içeriğic (kg/m3) Mineral katkı ile birlikte en az çimento içeriği (kg/m3) En az hava içeriği (%) Diğer özellikler X0a - - C8/10 - - - - GGeerri iD Döönn Açıklamalar için tıklayınız Kullanılacak çimento cinsleri için tıklayınız www.betonvecimento.com
 11. 11. 11 Çevresel Etki Sınıfı Çevrenin tanımı Karbonatlaşmanın sebep olduğu korozyon XC 1 Kuru veya sürekli ıslak 2 Islak, ara sıra kuru 3 Orta derecede nemli 4 Döngülü ıslak ve kuru Çevresel Etki Sınıfı En büyük su/çimento oranı En düşük beton sınıfıb En az çimento içeriğic (kg/m3) Mineral katkı ile birlikte en az çimento içeriği (kg/m3) En az hava içeriği (%) Diğer özellikler XC 1 0,70 C20/25 240 240 - - 2 0,65 C25/30 260 240 - - 3 0,60 C30/37 270 240 - - 4 0,55 C30/37 280 270 - - GGeerri iD Döönn Açıklamalar için tıklayınız Kullanılacak çimento cinsleri için tıklayınız
 12. 12. 12 Çevresel Etki Sınıfı Çevrenin tanımı Deniz suyu haricindeki klorürlerin sebep olduğu korozyon XD 1 Orta derecede nemli 2 Islak, ara sıra kuru 3 Döngülü ıslak ve kuru Çevresel Etki Sınıfı En büyük su/çimento oranı En düşük beton sınıfıb En az çimento içeriğic (kg/m3) Mineral katkı ile birlikte en az çimento içeriği (kg/m3) En az hava içeriği (%) Diğer özellikler XD 1 0,55 C30/37 300 270 - - 2 0,50 C35/45 320 270 - - 3 0,45 C35/45 320 270 - - GGeerri iD Döönn Açıklamalar için tıklayınız Kullanılacak çimento cinsleri için tıklayınız
 13. 13. 13 Çevresel Etki Sınıfı Çevrenin tanımı Deniz suyundan kaynaklanan klorürlerin sebep olduğu korozyon XS 1 Hava ile taşınan tuzlara maruz kalan, ancak deniz suyu ile doğrudan temas etmeyen 2 Sürekli olarak su içerisinde 3 Gelgit, dalga ve serpinti bölgeleri Çevresel Etki Sınıfı En büyük su/çimento oranı En düşük beton sınıfıb En az çimento içeriğic (kg/m3) Mineral katkı ile birlikte en az çimento içeriği (kg/m3) En az hava içeriği (%) Diğer özellikler XS 1 0,55 C30/37 300 270 - - 2 0,50 C35/45 320 270 - - 3 0,45 C35/45 320 270 - - GGeerri iD Döönn Açıklamalar için tıklayınız Kullanılacak çimento cinsleri için tıklayınız
 14. 14. 14 Çevresel Etki Sınıfı Çevrenin tanımı Buz çözücü maddenin de bulunduğu veya bulunmadığı donma/çözülme etkisi XF 1 Buz çözücü madde içermeyen suya orta derecede doygun 2 Buz çözücü madde içeren suya orta derecede doygun 3 Buz çözücü madde içermeyen suya yüksek derecede doygun 4 Buz çözücü madde içeren su veya deniz suyuna yüksek derecede doygun Çevresel Etki Sınıfı En büyük su/çimento oranı En düşük beton sınıfıb En az çimento içeriğic (kg/m3) Mineral katkı ile birlikte en az çimento içeriği (kg/m3) En az hava içeriği (%) Diğer özellikler XF 1 0,60 C25/30 280 270 - f4 2 0,55f 0,50f C25/30 C35/45d 300 – 320 270f e - MS25 3 0,55 0,50 C25/30 C35/45d 300 -320 270 e - F2 4 0,50f C30/37 320 270f e, i MS18 GGeerri iD Döönn Açıklamalar için tıklayınız Kullanılacak çimento cinsleri için tıklayınız
 15. 15. 15 Çevresel Etki Sınıfı Çevrenin tanımı Betonun kimyasal etkilere maruz kalması XA 1 Az zararlı kimyasal ortam 2 Orta zararlı kimyasal ortam 3 Çok zararlı kimyasal ortam Çevresel Etki Sınıfı En büyük su/çimento oranı En düşük beton sınıfıb En az çimento içeriğic (kg/m3) Mineral katkı ile birlikte en az çimento içeriği (kg/m3) En az hava içeriği (%) Diğer özellikler XA 1 0,60 C25/30 280 270 - - 2 0,50 C35/45d 320 270 - - 3 0,45 C35/45 320 270 - - GGeerri iD Döönn Açıklamalar için tıklayınız Kullanılacak çimento cinsleri için tıklayınız
 16. 16. 16 Çevresel Etki Sınıfı Çevrenin tanımı Mekanik aşınma etkisi XM 1 Orta derecede aşınma 2 Önemli derecede aşınma 3 Çok yüksek derecede aşınma Çevresel Etki Sınıfı En büyük su/çimento oranı En düşük beton sınıfıb En az çimento içeriğic (kg/m3) Mineral katkı ile birlikte en az çimento içeriği (kg/m3) En az hava içeriği (%) Diğer özellikler XM 1 0,55 C30/37 300 270 - - 2 0,55 0,45 C30/37 C35/45 300 320 270 - J 3 0,45 C35/45 320 270 - Sert agrega GGeerri iD Döönn Açıklamalar için tıklayınız Kullanılacak çimento cinsleri için tıklayınız
 17. 17. Zararlı agrega içerdiği belirlenen normal betonlarda, tüm bileşenlerden gelen toplam Zararlı agrega içerdiği belirlenen normal betonlarda, tüm bileşenlerden gelen toplam 17 Çevresel Etki Sınıfı Çevrenin tanımı Alkali silika reaksiyonu etkisiyle donatının korozyonu XW O Normal kür işleminin ardından çok kısa süreyle rutubetli kalma dışında, kullanımı boyunca büyük ölçüde kuru kalan beton F Sık sık veya daha uzun süreyle rutubetli ortamlara maruz beton A Sık sık veya daha uzun süreyle rutubetli ve alkali içeren ortamlara maruz beton S Yüksek dinamik yüklerin olduğu ve alkalilerin doğrudan etki ettiği ortamdaki beton GGeerri iD Döönn alkali içeriği 3,0 kg/m3 değerini aşmamalıdır. alkali içeriği 3,0 kg/m3 değerini aşmamalıdır. www.betonvecimento.com
 18. 18. GGeerri iD Döönn 18
 19. 19. 19 AÇIKLAMALAR GGeerri iD Döönn
 20. 20. 20 GGeerri iD Döönn
 21. 21. 21 KAYNAKLAR 1.The New Concrete Standards, The Irish Concrete Society, 2004 2.TS 13515 - TS EN 206-1’in Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standart KAYNAKLAR 1.The New Concrete Standards, The Irish Concrete Society, 2004 2.TS 13515 - TS EN 206-1’in Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standart www.betonvecimento.com

Betonda Çevresel Etki Sınıfları - Yasin Engin - www.betonvecimento.com

Views

Total views

3,678

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,017

Actions

Downloads

29

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×