Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ניהול תקנון בית ספרי - יישום  הלכה למעשה  <ul><ul><li>ד &quot; ר ירון זיו פסיכותרפיסט , יועץ ארגוני , מרכז &quot; מ...
תקנון בית ספרי <ul><li>מטרתו של התקנון הבית ספרי הוא לייצר נוהלי עבודה מוסכמים ומגובשים כדי לייצר אווירת למידה טובה בבית ה...
כיצד בונים תקנון ? <ul><ul><ul><li>שלוש רמות של התייחסות : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>משרד החינוך ( מקרו - קוסמ...
פעולות חשובות לביצוע <ul><li>הקמת ועדת תקנון בית ספרי המורכבת מנציגי מועצת תלמידים , נציגי ועד ההורים , ומועצה פדגוגית של...
אופן בניית התקנון <ul><li>כדי שתקנון בית ספרי יהיה כלי יעיל לעבודה הוא חייב להכיל ארבעה אלמנטים קריטיים : </li></ul><ul><l...
כיצד נבנה תקנון <ul><li>כל תקנון בית - ספרי חייב לכלול בתוכו שלשה מרכיבים לפחות : </li></ul><ul><li>תכנים אקדמיים </li></u...
בנייה נכונה של תקנון <ul><li>לתלמיד , תלמיד למורה תכנים אקדמיים - נוהלי בחינות , בחירת שיעורים מועדי ב , בחני פתע , נו...
תקנון - נוהלי אכיפה <ul><li>כדי שתקנון יהיה ריאלי וישים צריך לשמור על הכללים הבאים : </li></ul><ul><li>הגדרה מדויקת של הה...
תקנון - נוהלי אכיפה <ul><li>כל התנהגות אשר נכתבת בתקנון חייבת להיות מלווה בסנקציה מוסכמת . </li></ul><ul><li>סנקציה חייבת...
נוהל חיבור התקנון <ul><li>ועדת תקנון ( תלמידים , הורים מורים ) מכינה נייר עבודה ראשוני . </li></ul><ul><li>נייר העבודה מ...
נוהל חיבור התקנון <ul><li>ועדת תקנון משדרגת את נייר העבודה לאור המשובים שמתקבלים . </li></ul><ul><li>נשלחת הצעת תקנון משוד...
נוהל חיבור תקנון - המשך <ul><li>הכרזה על תאריך השקה של התקנון המחייב את כל אוכלוסיית בית הספר </li></ul><ul><li>בכל אסיפת ...
תקנון –כללי ישום <ul><li>בכל פעם אשר קיימת חריגה מן התקנון דיווח לועדת תקנון המתכנסת אחת לחודש כדי לדון באירועים שקרו . </...
מי שלא עושה –לא טועה <ul><li>כל תקנון גם אם הוא לא מושלם עדיף על תקנון לא רלוונטי ו &quot; שוכב &quot; במגירה </li></ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ירון זיו - ניהול תקנון בית ספרי יישום

2,706 views

Published on

דר' ירון זיו פסיכותרפיסט, יועץ ארגוני, מנהל מרכז מעוף להתפתחות אישית. לפרטים נוספים: http://www.maofcenter.co.il

 • Be the first to comment

ירון זיו - ניהול תקנון בית ספרי יישום

 1. 1. ניהול תקנון בית ספרי - יישום הלכה למעשה <ul><ul><li>ד &quot; ר ירון זיו פסיכותרפיסט , יועץ ארגוני , מרכז &quot; מעוף &quot; להתפתחות אישית </li></ul></ul><ul><ul><li>www.maof-center.com </li></ul></ul>
 2. 2. תקנון בית ספרי <ul><li>מטרתו של התקנון הבית ספרי הוא לייצר נוהלי עבודה מוסכמים ומגובשים כדי לייצר אווירת למידה טובה בבית הספר </li></ul><ul><li>כל ארגון חייב לפעול ע &quot; פ כללי עבודה מוסכמים </li></ul><ul><li>בחיבור התקנון חייבים להיות מעורבים שלשת הגורמים החשובים ביותר : מחנכים , הורים ותלמידים </li></ul>
 3. 3. כיצד בונים תקנון ? <ul><ul><ul><li>שלוש רמות של התייחסות : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>משרד החינוך ( מקרו - קוסמוס ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>בית - הספר ( מזו - קוסמוס ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>מורה בכיתתו ( מיקרו - קוסמוס ) </li></ul></ul></ul>
 4. 4. פעולות חשובות לביצוע <ul><li>הקמת ועדת תקנון בית ספרי המורכבת מנציגי מועצת תלמידים , נציגי ועד ההורים , ומועצה פדגוגית של ביה &quot; ס </li></ul><ul><li>בניית נייר עבודה ראשוני לגבי מבנה התקנון </li></ul>
 5. 5. אופן בניית התקנון <ul><li>כדי שתקנון בית ספרי יהיה כלי יעיל לעבודה הוא חייב להכיל ארבעה אלמנטים קריטיים : </li></ul><ul><li>הגדרות מדויקות אופרטיביות : מה נחשבת התנהגות מקובלת בביה &quot; ס ומה נחשבת כהתנהגות לא מקובלת בביה &quot; ס </li></ul><ul><li>מה הסנקציה אשר תינתן ליחיד או לכיתה כולה על אי ביצוע ההתנהגות המצופה ע &quot; פ התקנון </li></ul>
 6. 6. כיצד נבנה תקנון <ul><li>כל תקנון בית - ספרי חייב לכלול בתוכו שלשה מרכיבים לפחות : </li></ul><ul><li>תכנים אקדמיים </li></ul><ul><li>לוגיסטיקה </li></ul><ul><li>כללים בתקשורת בין אישית , מורה - תלמיד </li></ul>
 7. 7. בנייה נכונה של תקנון <ul><li>לתלמיד , תלמיד למורה תכנים אקדמיים - נוהלי בחינות , בחירת שיעורים מועדי ב , בחני פתע , נוהלי הגשת עבודות . </li></ul><ul><li>לוגיסטיקה - חיסורים , איחורים , מחלה , כללי הופעה , לבוש , התנהלות בהפסקות , </li></ul><ul><li>אלימות –פיזית מילולית </li></ul><ul><li>נוהלי תקשורת - דיון , שיחה , קונפליקט , תלמיד לתלמיד , תלמיד למורה </li></ul>
 8. 8. תקנון - נוהלי אכיפה <ul><li>כדי שתקנון יהיה ריאלי וישים צריך לשמור על הכללים הבאים : </li></ul><ul><li>הגדרה מדויקת של ההתנהגות בצורה אופרטיבית ולא בצורה תיאורית . </li></ul><ul><li>תיאור של התנהגות רצויה ולא רק של התנהגות בלתי רצויה . </li></ul><ul><li>נוהלי ענישה ברורים . </li></ul>
 9. 9. תקנון - נוהלי אכיפה <ul><li>כל התנהגות אשר נכתבת בתקנון חייבת להיות מלווה בסנקציה מוסכמת . </li></ul><ul><li>סנקציה חייבת להיות ריאלית , פרופורציונאלית , רלוונטית . </li></ul><ul><li>סנקציה איננה משנה התנהגות , תפקידה לעצור התנהגות בלתי נאותה ולהרתיע . </li></ul><ul><li>חשוב שיהיה סקר מחזקים / סנקציות מראש . </li></ul>
 10. 10. נוהל חיבור התקנון <ul><li>ועדת תקנון ( תלמידים , הורים מורים ) מכינה נייר עבודה ראשוני . </li></ul><ul><li>נייר העבודה מופץ בכתב ובמייל לכל המורים וההורים לקבלת משוב . </li></ul>
 11. 11. נוהל חיבור התקנון <ul><li>ועדת תקנון משדרגת את נייר העבודה לאור המשובים שמתקבלים . </li></ul><ul><li>נשלחת הצעת תקנון משודרגת </li></ul><ul><li>נערכת ישיבה של מועצת תלמידים , ועד ההורים ומועצה פדגוגית - הצבעה על נוסח אחרון </li></ul>
 12. 12. נוהל חיבור תקנון - המשך <ul><li>הכרזה על תאריך השקה של התקנון המחייב את כל אוכלוסיית בית הספר </li></ul><ul><li>בכל אסיפת הורים מחולק התקנון הכולל את פירוט תהליך הכנתו </li></ul><ul><li>בתחילת השנה בשיעורים הראשונים המחנכים מחלקים תקנונים ומשוחחים עם התלמידים </li></ul><ul><li>הכרזה על שידרוג עתידי </li></ul>
 13. 13. תקנון –כללי ישום <ul><li>בכל פעם אשר קיימת חריגה מן התקנון דיווח לועדת תקנון המתכנסת אחת לחודש כדי לדון באירועים שקרו . </li></ul><ul><li>דיווח שוטף להורים במייל ולמחנכים על חריגה מן התקנון ודרכי תיקון פוטנציאליות . </li></ul><ul><li>ישיבות מחנכים והנהלה באופן סדיר על תיאום בנוהלי אכיפה . </li></ul>
 14. 14. מי שלא עושה –לא טועה <ul><li>כל תקנון גם אם הוא לא מושלם עדיף על תקנון לא רלוונטי ו &quot; שוכב &quot; במגירה </li></ul><ul><li>כל ארגון מטבעו עובר שינויים וחידושים וכך מטבע הדברים גם בית הספר . </li></ul><ul><li>כאשר תקנון עובד - קיימת תחושת למידה ואווירה נינוחה בבית הספר . </li></ul>

×