Matseget yom iyun (1)

586 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matseget yom iyun (1)

 1. 1. כובעים רבים לנושינויים ומעברים בצמתי חייםמכללת "בית וגן"יום עיון -חנוכה תשע"א<br />ד"ר ירון זיו- ד"ר לפסיכולוגיה קלינית , פסיכותרפיסט, מטפל גשטאלט מוסמך – מנהל מרכז "מעוף" להתפתחות אישית<br />www.maofcenter.co.il<br />
 2. 2. שינויים ומעברים בחיים<br /><ul><li>חיי האדם המודרני רצופים שינויים ומעברים בלתי פוסקים:
 3. 3. שינויים פיזיולוגיים-זחילה, הליכה,גדילה, הזדקנות
 4. 4. שינויים קוגניטיביים- חשיבה, תפיסות עולם, אמונות
 5. 5. שינויים סוציולוגיים –נישואין,הורות,קרירה,אלמנות
 6. 6. שינויים ארגוניים-שיפוץ בית,ניידות,מעבר תפקיד,מיכון
 7. 7. שינויים רגשיים- מצבי רוח,אהבה,כעס,עצב,דחייה,דיכאון</li></ul>22 דצמבר 10<br />2<br />ד"ר ירון זיו<br />
 8. 8. מהותו של שינוי<br /><ul><li>קיימים שלשה סוגי שינוי אופייניים:
 9. 9. שינוי טבעי
 10. 10. שינוי כפוי ובלתי מתוכנן
 11. 11. שינוי ייזום
 12. 12. בכל אחד מסוגי השינוי מתרחשת תנועה ממקום אחד בו נמצא האדם למקום אחר.</li></ul>22 דצמבר 10<br />3<br />ד"ר ירון זיו<br />
 13. 13. מהותו של שינוי<br /><ul><li>בכל שינוי בין אם הוא יזום,כפוי או טבעי מתרחשת תנועה
 14. 14. תנועה היא מעבר פיזי או אנרגטי ממקום אחד למקום אחר
 15. 15. בשינוי כפוי המעבר הוא חיצוני
 16. 16. בשינוי יזום המעבר הוא פנימי</li></ul>22 דצמבר 10<br />4<br />ד"ר ירון זיו<br />
 17. 17. מהותו של שינוי<br />22 דצמבר 10<br />ד"ר ירון זיו<br />5<br /><ul><li>התנועה באה מתוכנו
 18. 18. התנועה מפנים לחוץ
 19. 19. עוצמת התנועה תלויה בנו
 20. 20. התנועה מוכתבת ע"י גורם אחר (הנחיה,פיטורין,גירושין)
 21. 21. התנועה –חוץ לפנים
 22. 22. עוצמת התנועה אינה תלויה בנו!</li></ul>שינוי ייזום<br />שינוי כפוי<br />
 23. 23. סוד הקסם -סינכרוניזציה<br /><ul><li>שאלת המיליון דולר היא האם יתרחש תהליך הסנכרון המיוחל</li></ul> בין התנועה הפנימית לתנועה החיצונית?<br />22 דצמבר 10<br />6<br />ד"ר ירון זיו<br />
 24. 24. התנועה החיצונית<br /><ul><li>התנועה החיצונית מאופיינת ע"י הגדרות תרבותיות, ערכיות, מוסריות, פונקציונאליות ועוד.
 25. 25. במערכת החינוך התנועה החיצונית מוגדרת ע"י דרישות התפקיד: מורה, מחנך, מורה מלווה, מורה חונך, צוות ניהול.
 26. 26. לכל אחת מהגדרות התפקיד נדרשות יכולות ומיומנויות אחרות
 27. 27. אין דומה הגדרת התפקיד של מנחה קבוצה למנהל תכנית להכשרת מנחי קבוצות
 28. 28. אין דומה הגדרת התפקיד של מורה להגדרת התפקיד של מורה חונך/ת</li></ul>22 דצמבר 10<br />7<br />ד"ר ירון זיו<br />
 29. 29. הגדרת התפקיד<br /><ul><li>הגדרת התפקיד היא פונקציה של צרכים ומטרות במשפחה ובארגון בו אנו פועלים
 30. 30. תפקיד זוגי אינו דומה לתפקיד הורי במשפחה מעצם הגדרתו
 31. 31. (הירארכיה, סמכות, קבלת החלטות ,תקשורת)
 32. 32. מורה חונך אינו דומה לתפקיד המורה בעצם מהותו!
 33. 33. כאשר אני מורה חונך אני לא מלמד במקום המורה אלא אני מסייע להעצים את יכולותיו של המורה אשר תחת חונכותי.</li></ul>22 דצמבר 10<br />8<br />ד"ר ירון זיו<br />
 34. 34. לעזור מול לסייע- תנועה חיצונית<br /><ul><li>בתור מורה מלווה ובתור מורה מחנך אני נדרש בהגדרת התפקיד לסייע ולא לעזור
 35. 35. לכאורה הן מילים נרדפות, במציאות הן כמעט מלים הפוכות:
 36. 36. לעזור- לעשות במקום- שידור של אימפוטנציה
 37. 37. לסייע- להעצים יכולות של הצד השני-שידור של פוטנציה</li></ul>22 דצמבר 10<br />9<br />ד"ר ירון זיו<br />
 38. 38. מעברי תפקיד- תנועה חיצונית<br /><ul><li>כשמורה עובר מתפקיד של הוראה לתפקידי ניהול – משתנה הגדרת התפקיד
 39. 39. מראיית מיקרו לראיית מקרו
 40. 40. מעבר מיכולות הוראה ליכולות ניהול, מנהיגות ויצירת חזון
 41. 41. קצין בשדה קרב אינו דומה לניהול מערכת במטכ"ל בקריה</li></ul>22 דצמבר 10<br />10<br />ד"ר ירון זיו<br />
 42. 42. מהי התנועה הפנימית?<br /><ul><li>התנועה הפנימית הינה התנועה הנעשית בתוך המארג הפנים האישי הקיים באדם והמורכב מיכולות,כישורים,תפיסות עולם, אמונות שהוטמעו במבנה האישיות ומהווים את הגשטאלט המלא.
 43. 43. התנועה הפנימית מאפשרת גמישות מספקת לנוע בתוך מארג זה ונותנת הזדמנות ללבוש צורה ולפשוט צורה
 44. 44. התנועה הפנימית מאפשרת דיאלוג בין החזקה ושחרור
 45. 45. התנועה הפנימית מאפשרת ויתור על ידוע ונכונות כניסה ללא ידוע
 46. 46. התנועה הפנימית מאפשרת קיום תהליך ורצף</li></ul>22 דצמבר 10<br />11<br />ד"ר ירון זיו<br />
 47. 47. שאלת הסינכרון<br /><ul><li>שאלת השאלות היא:
 48. 48. האם התנועה החיצונית מגיעה בהתאמה לתנועה הפנימית?
 49. 49. האם התנועה הפנימית יכולה ליצור שינוי בתנועה החיצונית?
 50. 50. האם התנועה החיצונית יכולה ליצור שינוי בתנועה הפנימית?</li></ul>22 דצמבר 10<br />12<br />ד"ר ירון זיו<br />
 51. 51. בשלות לתפקיד<br /><ul><li>כאשר התנועה הפנימית והתנועה החיצונית מסונכרנות מתרחשת התאמה בין פנים לחוץ.
 52. 52. התפקיד והאדם מחוברים!!
 53. 53. זה האדם הנכון , במקום הנכון, בזמן הנכון, בתפקיד הנכון.
 54. 54. מתרחש תהליך סינרגטי בין תפקיד ובין מבנה האישיות.</li></ul>22 דצמבר 10<br />13<br />ד"ר ירון זיו<br />
 55. 55. העיקרון הפיטרי<br /><ul><li>העיקרון הפיטרי אומר כי אדם עולה בסולם הדרגות והתפקידים עד לאותה דרגה בה הוא נכשל בתפקידו
 56. 56. נוכל להבין עקרון זה ע"פ הדיאלוג המתרחש בין התנועה הפנימית לתנועה החיצונית.
 57. 57. כאשר התנועה החיצונית מכתיבה צרכים ומיומנויות אשר התנועה הפנימית אינה בשלה לה דייה נוצר נתק, נוצרת חסימה
 58. 58. האדם אינו התפקיד והתפקיד אינו האדם.</li></ul>22 דצמבר 10<br />14<br />ד"ר ירון זיו<br />
 59. 59. מעברי תפקיד<br /><ul><li>מגמת הצנחה של קצינים בכירים בדרגות רס"נ , סא"ל לתפקידי ניהול בכירים בבתי ספר תיכוניים
 60. 60. הגדרה החיצונית מחייבת ניהול משתף, מתייעץ,מקבל החלטות בצוות
 61. 61. הגדרה הפנימית נוקשה, בלתי גמישה –"אנחנו החלטתי"
 62. 62. נוצר קונפליקט בין ההגדרות ומתחיל מאבק הכוח הבלתי נמנע
 63. 63. האם הגדרת התפקיד החדש תצליח "להבקיע" את הנוקשות של הגדרה הפנימית ותתחיל לייצר תנועה תוך אישית,אם לאו.</li></ul>22 דצמבר 10<br />15<br />ד"ר ירון זיו<br />
 64. 64. מעברי תפקיד<br /><ul><li>אם ההגדרה החיצונית יש בה כוח דומיננטי היא גורמת לתסכול רב עוצמה בעקבות הפער ההולך ומתרחב בין דרישות התפקיד ובין בשלות האישיות.
 65. 65. תסכול זה יכול להיות תסכול מוטיבציוני הגורם ליצירת תנועה פנימית תוך אישית לקראת התאמה לדרישות התפקיד
 66. 66. תסכול זה יכול להיות תסכול משתק אשר יכול לגרום לכישלון ועזיבת התפקיד</li></ul>22 דצמבר 10<br />16<br />ד"ר ירון זיו<br />
 67. 67. מעברי תפקיד<br /><ul><li>מורה אשר בהגדרת התפקיד מלמד ,מעביר יידע, נותן ציונים, עובר לתפקיד של מורה חונך אשר נדרש להיות אמפטי, מעצים, מחזק , משתף, מאפשר , מכיל ובלתי שיפוטי
 68. 68. אם המבנה האישיותי יש בו את מידת הגמישות המספקת למעבר הזה מתרחש תהליך הסנכרון המיוחל.
 69. 69. זהו אתגר ענק לעבודה על התפתחות אישית, הרחבת מודעות עצמית ומחויבות לשינוי( כל עוד זה במסגרת הנורמטיבי ולא הפתלוגי- הפרעת אישיות גבולית, הפרעת אישיות אובססיבית)</li></ul>22 דצמבר 10<br />17<br />ד"ר ירון זיו<br />
 70. 70. מעברי תפקיד<br /><ul><li>אם לחילופין התנועה הפנימית גבוהה וההגדרה החיצונית נוקשה נוצר גם פה קונפליקט בלתי נמנע המייצר תסכול משמעותי
 71. 71. התוצאה תהיה אחת מן השתיים:
 72. 72. התנועה הפנימית חזקה ודומינאנטית ומצליחה לגרום לשנוי הגדרת התפקיד החיצונית ויצירת תנועה בתוכו
 73. 73. או בחירה לעזוב את התפקיד</li></ul>22 דצמבר 10<br />18<br />ד"ר ירון זיו<br />
 74. 74. שינוי ומבנה אישיות<br /><ul><li>בכל אחד מאיתנו קיימות שתי תכונות מנוגדות זו לזו-הצורך בביטחון(מסלו) והצורך בתנועה
 75. 75. על פני קו רצף ניתן לסווג טיפוסי אישיות שונים.
 76. 76. אלו שצורך הביטחון שלהם הוא גבוה-בשבילם שינוי נתפס כאיום רב!!!
 77. 77. הם לא יעשו שינוי גם אם הוא נתפס כעדיף על המצב הקיים!!!</li></ul>22 דצמבר 10<br />19<br />ד"ר ירון זיו<br />
 78. 78. שינוי ומבנה אישיות<br /><ul><li>אלו שהצורך בתנועה הוא גבוה הם חיים על שינוי-בשבילם שגרה= מוות
 79. 79. אנשים אלו משנים כל הזמן אבל משנים כל הזמן- היפראקטיביים!!!
 80. 80. החיבור האידיאלי –שילוב של השניים בטחון עם תנועה.</li></ul>22 דצמבר 10<br />20<br />ד"ר ירון זיו<br />
 81. 81. שינוי בהיבט תרבותי ארגוני<br /><ul><li>גם תרבות ניתנת לאבחון ע"פ הצירים של בטחון מול תנועה
 82. 82. תרבות מסורתית משדרת (בטחון): "הוא שהיה הוא שהווה,
 83. 83. הוא שיהיה"- קריירה, מיקום, מסורת, נישואין
 84. 84. תרבות מודרנית משדרת (מימוש עצמי) "היפראקטיביות"- חדשנות, "תרבות "מיציתי"</li></ul>22 דצמבר 10<br />21<br />ד"ר ירון זיו<br />
 85. 85. השפעת התרבות/ארגון יעל היחיד<br /><ul><li>בתרבות מסורתית האינדיבידואליזם מודחק, הקבוצה קובעת-סוציו-צנטריות
 86. 86. בתרבות מודרנית ,הקבוצתיות נעלמת והאינדיבידואליזם "חוגג"- אגו-צנטריות
 87. 87. בתרבות מסורתית הקבוצה דואגת-חונקת
 88. 88. בתרבות מודרנית הקבוצה מאפשרת מרחב אישי- אדישה</li></ul>22 דצמבר 10<br />22<br />ד"ר ירון זיו<br />
 89. 89. השפעת התרבות/ארגון על היחיד<br /><ul><li>בתרבות מסורתית – בעלי צורך גבוה בתנועה סובלים , בעלי צורך גבוה בביטחון –נהנים
 90. 90. בתרבות מודרנית- בעלי צורך גבוה בביטחון –סובלים, בעלי צורך גבוה בתנועה- נהנים.
 91. 91. לגיטימציה להיפראקטיביות, לתנועתיות ולבישת פנים של חדשנות.</li></ul>22 דצמבר 10<br />23<br />ד"ר ירון זיו<br />
 92. 92. צמתים בחיים, מעברי תפקיד ואישיות<br /><ul><li>בכל אחת מן המצמתים בחיינו האישיים והמקצועיים מתרחשים מעברים , שינויים.
 93. 93. הערנות והמודעות לריקוד המשותף בין הגדרות תפקיד ומנה אישיות תנועה חיצונית ותנועה פנימית יכולות להוות מפת דרכים לכל אחד מאתנו להבין את עצמו טוב יותר</li></ul>22 דצמבר 10<br />24<br />ד"ר ירון זיו<br />
 94. 94. צמתים מעברי תפקיד ואישיות<br /><ul><li>מודעות זו יש מן הכוח לסייע לקבלת החלטות טובה יותר עבור המחנכים עצמם ועבור המוסד אשר בוחר את הגדרות התפקיד
 95. 95. האדם הנכון – בתפקיד הנכון- בזמן הנכון ובבשלות המותאמת והמסונכרנת!
 96. 96. מי ייתן ונשכיל לקבל את אשר ניתן לשינוי -להכיל את אשר לא ניתן לשינוי- ובייחוד את החכמה להבחין בין זה לזה.</li></ul>22 דצמבר 10<br />25<br />ד"ר ירון זיו<br />

×