Successfully reported this slideshow.
 
&quot; אני מאמין &quot; <ul><li>ביצירת קהילה איכותית , המטפחת אקלים של פתיחות , הדברות ותקשורת מיטבית במעגלי ...
קהילה איכותית באלפי-מנשה <ul><li>קהילת אלפי מנשה החליטה כי היא רוצה לחיות בקהילה איכותית , נטולת תופעות אנטי חברת...
 
<ul><li>ערוצי הפעילות </li></ul><ul><li>הסברה ומניעה – תוכנית הרא &quot; ל למיטביות , ערכיות ומצוינות , חוגי ספורט ,...
ה הבלגה , הקשבה ר ריסון , רגישות א איפוק , אהבה ל למידה תוכנית הרא &quot; ל למיטביות ומוגנות במוסדות החינוך החל מ...
תוכנית זו נבחרה , על בסיס ההכרה כי : עיצוב והצמחת אדם ערכי לעצמו , לחבריו , משפחתו ולחברה , חייב להתבסס על : 1. הצב...
תוכנית הרא &quot; ל למיטביות , ערכיות ומוגנות במוסדות החינוך <ul><li>מטרת התוכנית : </li></ul><ul><li>לפתח גישה מערכתית ...
מוגנות ( מניעת הצקות ואלימות , תחושת מוגנות בטחון ) אמנה / תקנון ( הגדרה ברורה כתובה של כללי אורח החיים בארגון החינוכ...
איך זה עובד בשטח - מודל המניפה תמיכה : רשות , קהילה ( הורים ), פיקוח , ציבור המחנכים , יעוץ אקדמי מקצועי צוותים מובי...
נווט כיתה 3. הגדרת ציפיות 4. הכנה למצבים מאתגרים 5. הגשת הוראה יעילה 6. ווידוא הבנה 7. משוב אקדמי והתנהגותי רצ...
3. התעלמות מ &quot; רעש התנהגותי &quot; 4. התמודדות עם קשיי התנהגות חמורים במיוחד ( גבולות בל יעבור ) 5. התמודדות ...
אז מה השגנו בנווט כיתה יעיל ? הצלחת התהליך החינוכי : הקניית ערכיות , אחריות ומצוינות הגברת שיתוף פעולה אווירה נעימה מ...
גירויי ואסטרטגיות הוראה מעוררי אמון והצלחה 1. למידה פעילה 2. הגדרות אופרטיביות למטרות תהליך הלמידה 8. שכיחות גבוהה של מ...
גירויי ואסטרטגיות הוראה מעוררי אמון והצלחה אז איך כל זה נראה בכיתה ...? 3. Guided note’s ( סיכום מודרך ) 2. דפי עבוד...
<ul><li>1. עקרונות כלליים בהפעלת גישה מערכתית להתמודדות עם תופעת ההצקה : </li></ul><ul><li>תהליך עבודה נרחב ומעמיק ולא פ...
5. קיום מדיניות ברורה ביחס להצקה – הכוללת את הגדרת התופעה ואמצעי האכיפה . 6. אחידות ועקביות במתן תוצאות למעשי הצקה . 7....
ללמד , לעודד ולחזק את ה &quot; עומדים מהצד &quot; שלא לקבל את מעשי ההצקה ולפעול להפסקתם . המטרה :
שלבים בטיפוח אקלים בית ספרי נטול הצקות על פי הגישה המערכתית : <ul><li>שלב ראשון - מיפוי ממוחשב של רמת ההצקה בבית הספר ...
2. שלב שני  - הגברת המודעות לתופעת ההצקה בקרב כל באי בית הספר 3. שלב שלישי – הגדרה אופרטיבית בית ספרית להצקה 4. של...
מאתגרים
1. על מה אנחנו מדברים ? וועדת מאתגרים 2. כיתות מאתגרות 1. תלמידים מאתגרים
תלמידים מאתגרים <ul><li>א .  מיהו תלמיד מאתגר ? </li></ul><ul><li>תלמיד המפגין באופן קבוע התנהגויות של חוסר שיתוף פעול...
1. תלמידים מאתגרים ג .  עקרונות  כלליים בבסיס התכנית ההתנהגותית ד .  מרכיבי  תכנית התנהגותית לתלמיד מאתגר ה .  סדר פ...
אמנה בית ספרית כללי הגן
<ul><ul><li>מה זה ? </li></ul></ul><ul><li>ספר זכויות וחובות , כללי התנהגות ונהלים של תלמידים , הורים וסגל ביה &quot; ס...
2. מסמך ' קוד התנהגות ואורחות חיים בבית הספר ' – מבנה <ul><li>המסמך בנוי משלשה חלקים : </li></ul><ul><li>חלק א ' </li>...
2. מסמך ' קוד התנהגות ואורחות חיים בבית הספר ' – מבנה ( המשך ) חלק ב ' – הכללים הבית ספריים  כל כלל המופיע בחלק ב ' ...
<ul><li>* לעניין מחזוריות האכיפה 2 משמעויות חשובות  :  </li></ul><ul><li>( א ) יש תגובה מודולארית להתנהגויות חוזרות ו...
<ul><li>אז מה היה לנו : </li></ul><ul><li>יצרנו מסגרת ברורה – בנינו קוד אופרטיבי ויישומי המתייחס לכל נקודה </li></ul><...
חצב
 
25 33 42 40 47 52 71 14 18 26 27 29 47 64 14 20 22 21 23 32 45 9 12 12 15 11 8 10 10 13 11 13 21 21 34 0 10 20 30 40 50 60...
 
78 % 86 % 78 % 82 % 85 % 91 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % בכיתה שלי מעט מאוד תלמידים מאחרים להגיע בבוקר לבית הספר המחנכת...
86 % 80 % 86 % 86 % 92 % 94 % 83 % 86 % 47 % 88 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % המחנכת נוהגת להרב...
 
 
 
נתוני בגרויות לשנים תשנ &quot; ח תשס &quot; ה תשס &quot; ה 2005 1987 80% 88% תשס &quot; ד 2004 1986 80% 87% תשס &quot; ...
<ul><li>תודה ובהצלחה </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מצגת הראל ומצילה ינואר 2006

1,706 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת הראל ומצילה ינואר 2006

 1. 2. &quot; אני מאמין &quot; <ul><li>ביצירת קהילה איכותית , המטפחת אקלים של פתיחות , הדברות ותקשורת מיטבית במעגלי הורים , ילדים ונוער , מוסדות חינוך וקהילה , </li></ul><ul><li>זאת על מנת : </li></ul><ul><li>לצמצם תופעות חברתיות שליליות ולהגביר את רווחת הפרט והקהילה ותחושת הביטחון שלה . </li></ul>
 2. 3. קהילה איכותית באלפי-מנשה <ul><li>קהילת אלפי מנשה החליטה כי היא רוצה לחיות בקהילה איכותית , נטולת תופעות אנטי חברתיות , ונדליזם , הצקות , עבריינות , שימוש בסמים ואלכוהול . </li></ul><ul><li>קהילה המעודדת ערכיות , מצוינות , איכות חיים ומיטביות . </li></ul><ul><li>הרשות , בשיתוף &quot; מצילה &quot; וקבוצת מתנדבים , לקחו על עצמם לבנות מודל קהילתי אשר יענה על צרכים אילו , תוך יצירת תקשורת איכותית בין - אישית , במשפחה במוסדות הציבור ובמוסדות החינוך . </li></ul><ul><li>המודל נבנה מתוך הבנה שטיפול במניעת תופעות שליליות מחייב שיתוף פעולה בין כל הגורמים בקהילה . פעילות מערכתית – אינטגרטיבית של כל הגורמים ביישוב : ממסד , מוסדות חינוך , רשויות הרווחה , שיטור קהילתי / משא &quot; ז , מח ' בטחון , מתנ &quot; ס , תנועות הנוער , קב &quot; ס / ק &quot; נ , הורים , מתנדבים ונציגי הנוער ביישוב . </li></ul>
 3. 5. <ul><li>ערוצי הפעילות </li></ul><ul><li>הסברה ומניעה – תוכנית הרא &quot; ל למיטביות , ערכיות ומצוינות , חוגי ספורט , מועצת נוער , הרצאות להורים ונוער . </li></ul><ul><li>סיוע ותמיכה – פרטנית / קבוצתית ( היחידה לטיפול בנוער , מח ' רווחה , מתנ &quot; ס , מוסדות חינוך ) </li></ul><ul><li>שווק – עלוני הסברה , פעילות קהילתית , איסוף נתונים עיבודם והצגתם במוסדות החינוך ולקהילה . </li></ul><ul><li>איסוף נתונים שיטתי ועקבי במוסדות החינוך ובקהילה . </li></ul><ul><li>אכיפה - שיטור קהילתי / משא &quot; ז , מח ' בטחון – מעקב , חקירה , טיפול . </li></ul><ul><li>יעדים </li></ul><ul><li>פיתוח וטיפוח ערכיות , מצוינות , איכות חיים ומיטביות . </li></ul><ul><li>הפחתת תופעות אנטי חברתיות . </li></ul><ul><li>הגברת תחושת המוגנות במוסדות החינוך וביישוב . </li></ul><ul><li>הקניית מיומנויות תקשורת בין אישית אפקטיבית ( פרוייקט שנה שניה בבתיה &quot; ס ) </li></ul><ul><li>הגברת תחושת הביטחון של הפרט וקיום מסגרות פורמליות ובלתי פורמליות . </li></ul>מודל מצילה לקהילה איכותית
 4. 6. ה הבלגה , הקשבה ר ריסון , רגישות א איפוק , אהבה ל למידה תוכנית הרא &quot; ל למיטביות ומוגנות במוסדות החינוך החל משנת 2000/2001 הוכנסה למוסדות החינוך תוכנית ייחודית : הרא &quot; ל למיטביות , ערכיות ומוגנות במוסדות חינוך , תוכניתו של פרופסור עמוס רולידר .
 5. 7. תוכנית זו נבחרה , על בסיס ההכרה כי : עיצוב והצמחת אדם ערכי לעצמו , לחבריו , משפחתו ולחברה , חייב להתבסס על : 1. הצבת גבולות וחינוך לקבלתם 2. חינוך לאיפוק , הבלגה וסובלנות , במצבים מאתגרים יומיומיים .
 6. 8. תוכנית הרא &quot; ל למיטביות , ערכיות ומוגנות במוסדות החינוך <ul><li>מטרת התוכנית : </li></ul><ul><li>לפתח גישה מערכתית בהנהגת הצוות החינוכי ובהשתתפות כל גורמי הקהילה שתביא : </li></ul><ul><ul><li>לטיפוח אקלים חברתי המאפשר אווירה נעימה ולמידה משמעותית וחינוך ערכי . אקלים , המפחית משמעותית את הסיכוי לעסוק בהתנהגויות אנטי חברתיות ואינו מקבלת תופעות של הצקה , אלימות ובעיות משמעת . </li></ul></ul><ul><ul><li>לפיתוח מיומנויות יעילות ןמחויבות בקרב המורים וההורים לטיפוח יכולות איפוק והבלגה , תחושת בטחון עצמי ומסוגלות אצל הילדים , כבוד ועזרה הדדיים . </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>זאת ע &quot; י : </li></ul><ul><li>מיפוי שוטף של רמת המוגנות , האחריות האישית והמעורבות בלמידה משמעותית של כל תלמידי בית הספר . </li></ul><ul><li>פיתוח אמנה וקוד התנהגותי אופרטיבי מחייב . </li></ul><ul><li>פיתוח והגברת האחריות האישית של תלמידי בית הספר </li></ul><ul><li>פיתוח אסטרטגיות נווט כיתה יעילות למען יצירה של אקלים כיתה נעים המאפשר למידה רגועה ומשמעותית . </li></ul><ul><li>הפעלה של תוכנית להבטחת המוגנות של התלמידים בכל סביבות בית הספר . </li></ul><ul><li>דגש על פיתוח גירויי הוראה מעוררי אמון והצלחה לכל התלמידים ומניעת תסכול אקדמי . </li></ul><ul><li>יישום תוכניות ייחודיות להקניית יכולות איפוק והבלגה של התלמידים המאתגרים במיוחד . ( בסיכון ) </li></ul><ul><li>סדנאות להורי התלמידים למען עיצוב התנהגויות של אחריות אישית , איפוק , הבלגה וסובלנות הדדית של הילדים בתהליך החינוכי . </li></ul>
 7. 9. מוגנות ( מניעת הצקות ואלימות , תחושת מוגנות בטחון ) אמנה / תקנון ( הגדרה ברורה כתובה של כללי אורח החיים בארגון החינוכי / חברתי , חתומה ע &quot; י כל שותפי הארגון ). מאתגרים ( תוכניות אישיות לתלמידים , חניכים , בעלי קושי או צרכים מיוחדים ) ניווט כתה , גן , פעילות חינוכית ( הגדרת ציפיות , חיזוקים ומחמאות , אכפתיות ואהבה , שיקום סמכות ופיתוח מנהיגות המורה , גננת ) גרויי הוראה מעודדי הצלחה ומעוררי אמון ( מונעי תסכול אקדמי , מעוררי עניין ומוטיבציה , מעודדי משוב וחיזוק ) מסגרות חינוכיות הורים וקהילה רשות מקומית הרא &quot; ל – תרשים המודל
 8. 10. איך זה עובד בשטח - מודל המניפה תמיכה : רשות , קהילה ( הורים ), פיקוח , ציבור המחנכים , יעוץ אקדמי מקצועי צוותים מובילים ברשות מנהל המוסד החינוכי ועדת אמנה ועדת נווט כיתה : ג - הוראה מעוררי אמון ת - מאתגרים תלמידינו / ילדינו הסגל החינוכי סדנאות להורים מיפוי האקלים החברתי ועדת מוגנות
 9. 11. נווט כיתה 3. הגדרת ציפיות 4. הכנה למצבים מאתגרים 5. הגשת הוראה יעילה 6. ווידוא הבנה 7. משוב אקדמי והתנהגותי רציף 8. הקניית הרגלי ישיבה ותנועה בכיתה 9. הקניית הרגלי דיבור / שיחה / דיון 1 . עיצוב המרחב הכיתתי 2. רוטינות קבועות א . פעולות ראשוניות / מטרימות
 10. 12. 3. התעלמות מ &quot; רעש התנהגותי &quot; 4. התמודדות עם קשיי התנהגות חמורים במיוחד ( גבולות בל יעבור ) 5. התמודדות עם חוסר שיתוף פעולה = סירוב 6. התמודדות עם הבעת תסכול בצורה בלתי נאותה 7. לסיכום– אלמנטים בהתערבות לטיפול בהתנהגויות המשתמרות על ידי חיזוק חיובי 8. לסיכום– אלמנטים בהתערבות לטיפול בהתנהגויות בריחה המשתמרות על ידי חיזוק שלילי 1. עידוד ושבח עוד ועוד .. 2. תגובה אסרטיבית ויעילה להפחתת התנהגות בלתי נאותה ב . התמודדות יעילה עם קשיי התנהגות
 11. 13. אז מה השגנו בנווט כיתה יעיל ? הצלחת התהליך החינוכי : הקניית ערכיות , אחריות ומצוינות הגברת שיתוף פעולה אווירה נעימה מערכת עבודה ותמיכה תוך צוותית חזקה ואמיתית הקניית יכולות איפוק והבלגה הישגים אקדמיים גבוהים חיזוק סמכות ומעמד המורה בכיתה
 12. 14. גירויי ואסטרטגיות הוראה מעוררי אמון והצלחה 1. למידה פעילה 2. הגדרות אופרטיביות למטרות תהליך הלמידה 8. שכיחות גבוהה של משוב חיובי 7. התאמות לרמות שונות של התלמידים 10. למידה במבחן הזמן 5. לומד עצמאי 9. יצירת קשר ברור בין התהליך הלימודי לדרכי הערכה 3. Task Analysis ( ניתוח משימה ) 6. הכנה לקראת מצבי קושי – אתגרים התנהגותיים רציונאל מחקרי 4. הגברת סיכויי הצלחה - יצירת מצבים מזמני הצלחה = Errorless learning ( למידה ללא טעויות )
 13. 15. גירויי ואסטרטגיות הוראה מעוררי אמון והצלחה אז איך כל זה נראה בכיתה ...? 3. Guided note’s ( סיכום מודרך ) 2. דפי עבודה <ul><li>סילבוס </li></ul>4. הוראת עמיתים דוגמה
 14. 16. <ul><li>1. עקרונות כלליים בהפעלת גישה מערכתית להתמודדות עם תופעת ההצקה : </li></ul><ul><li>תהליך עבודה נרחב ומעמיק ולא פעילות נקודתית אחת . </li></ul><ul><li>2. הקפת כל סביבות השהייה של התלמידים . </li></ul><ul><li>3. הפעלה בכל זמן שהותם של התלמידים בבית הספר . </li></ul><ul><li>4. ערוב כל באי בית הספר וכל הנוגעים בתיפקודו : קהילה – הורים </li></ul><ul><li>והנהגה ; בית ספר – מורים , הנהלה , צוותים מקצועיים טיפוליים </li></ul><ul><li>ותלמידים . </li></ul>מוגנות
 15. 17. 5. קיום מדיניות ברורה ביחס להצקה – הכוללת את הגדרת התופעה ואמצעי האכיפה . 6. אחידות ועקביות במתן תוצאות למעשי הצקה . 7. מדיניות של &quot; אפס סובלנות &quot; - התייחסות אל מעשי הצקה קלים כחמורים . 8. הפיכת בית הספר ל &quot; בית ספר מדבר &quot; ( Telling or Talking School ) 1. עקרונות כלליים בהפעלת גישה מערכתית להתמודדות עם תופעת ההצקה ( המשך ) : מוגנות
 16. 18. ללמד , לעודד ולחזק את ה &quot; עומדים מהצד &quot; שלא לקבל את מעשי ההצקה ולפעול להפסקתם . המטרה :
 17. 19. שלבים בטיפוח אקלים בית ספרי נטול הצקות על פי הגישה המערכתית : <ul><li>שלב ראשון - מיפוי ממוחשב של רמת ההצקה בבית הספר : </li></ul><ul><li>א . המטרות - </li></ul><ul><li>קבלת מידע עדכני ומהימן על אופייה וממדיה של תופעת ההצקה בבית הספר . </li></ul><ul><li>נתוני רמת בסיס ( מצב לפני התערבות ) על שכיחותה , אופייה והסביבות בהן </li></ul><ul><li>מתרחשת ההצקה . </li></ul><ul><li>בסיס לתכנון תכנית התערבות ספציפית לבית הספר . </li></ul><ul><li>מדד השוואתי להערכת יעילות ההתערבות , לאחר יישומה . </li></ul>מוגנות
 18. 20. 2. שלב שני - הגברת המודעות לתופעת ההצקה בקרב כל באי בית הספר 3. שלב שלישי – הגדרה אופרטיבית בית ספרית להצקה 4. שלב רביעי - הצהרת מדיניות והגדרת ציפיות 5. שלב חמישי – תוכנית מוטיבציה מערכתית להפחתת הצקה 6. שלב שישי – הגדרת תגובות מערכתיות למעשי הצקה 7. שלב שביעי – מערכת תגובות יעילות להפחתת הצקה 8. שלב שמיני – ארגון אקולוגי מחודש בסביבות בית - הספר 9. שלב תשיעי – הגברת הפיקוח והנוכחות בסביבות בית הספר 10. שלב עשירי - דרכי מעקב ובקרה מוגנות
 19. 21. מאתגרים
 20. 22. 1. על מה אנחנו מדברים ? וועדת מאתגרים 2. כיתות מאתגרות 1. תלמידים מאתגרים
 21. 23. תלמידים מאתגרים <ul><li>א . מיהו תלמיד מאתגר ? </li></ul><ul><li>תלמיד המפגין באופן קבוע התנהגויות של חוסר שיתוף פעולה עם המורים בסיטואציה </li></ul><ul><li>החינוכית ואשר התוכנית המערכתית המופעלת בבית הספר ( הרא &quot; ל ) אינה יעילה לגביו . </li></ul><ul><li>תלמיד המפגין התנהגות אנטי חברתית בוטה במצבים של קושי לימודי / אקדמי ו / או </li></ul><ul><li>כאשר המורים אינם מספקים לו תשומות לב מידיות במהלך השיעורים . </li></ul><ul><li>תלמיד המגלה קשיים באחריות אישית – הגעה בזמן , הבאת ציוד , הכנת שיעורי בית ... </li></ul><ul><li>תלמיד אשר נהנה מהסיטואציה החברתית בבית הספר ( אוהב את בית הספר ) אך נכשל בו </li></ul><ul><li>התנהגותית . </li></ul><ul><li>ב . רציונאל ומטרה לתכנית התנהגותית לתלמיד מאתגר : </li></ul><ul><li>יצירת מצבים וארגון סיטואציות מקדמות הצלחה </li></ul><ul><li>הקניית יכולות איפוק , הבלגה וריסון עצמי </li></ul><ul><li>הקניית הרגלי אחריות אישית </li></ul><ul><li>הגברת שיתוף הפעולה עם הצוות החינוכי והתהליך החינוכי </li></ul><ul><li>אותו הוא מנהיג </li></ul>
 22. 24. 1. תלמידים מאתגרים ג . עקרונות כלליים בבסיס התכנית ההתנהגותית ד . מרכיבי תכנית התנהגותית לתלמיד מאתגר ה . סדר פעולות בבניית התכנית ו . קשיים צפויים
 23. 25. אמנה בית ספרית כללי הגן
 24. 26. <ul><ul><li>מה זה ? </li></ul></ul><ul><li>ספר זכויות וחובות , כללי התנהגות ונהלים של תלמידים , הורים וסגל ביה &quot; ס , בין כותלי בית הספר או בכל פעילות אחרת הנעשית מטעם בית הספר . מסמך המפרט באופן ברור את מטרת בית הספר , מדיניותו ונהליו . </li></ul><ul><li>מה הוא כולל ? </li></ul><ul><li>קוד התנהגותי ובו פרוט אופרטיבי של דרכי התנהגות במצבים ובסביבות שונות , הליכי משמעת ודרכי התייחסות ( תגובה ) ברורים ואחידים במקרים של הפרת הקוד . </li></ul><ul><li>איך הוא נבנה ? </li></ul><ul><li>נוצר בתהליך המובל על ידי הצוות המוביל בהנהגת מנהל בית הספר ובהשתתפות , בהתאם לצורך , של נציגי ההורים , נציגי העיר , תלמידים ונציגי קהילה . </li></ul><ul><li>הקוד מובא לידיעת כלל קהילת בית הספר אשר מתחייבת לפעול על פיה , בטכס חתימה שנתי בהשתתפות ראש הרשות ונציגיה , הורים , תלמידים והצוותים החינוכיים . </li></ul>אמנה בית ספרית וקוד התנהגות ואורחות חיים בבית הספר – הנחות עבודה
 25. 27. 2. מסמך ' קוד התנהגות ואורחות חיים בבית הספר ' – מבנה <ul><li>המסמך בנוי משלשה חלקים : </li></ul><ul><li>חלק א ' </li></ul><ul><li>פרק המבוא : </li></ul><ul><li>דברי פתיחה וברכות : ראש הרשות , ראש אגף החינוך , מנהלת ביה &quot; ס , יו &quot; ר ועד הורים , יו &quot; ר מ . תלמידים </li></ul><ul><li>מטרות ביה &quot; ס ( אני מאמין ) </li></ul><ul><li>מטרות האמנה . </li></ul><ul><li>2. זכויות וחובות : </li></ul><ul><li>תלמידים , סגל ביה &quot; ס , הורים . </li></ul><ul><li>חלק ב ' – הכללים הבית ספריים </li></ul><ul><li>קוד כללי אחריות אישית : </li></ul><ul><li>תלבושת , נוכחות , היעדרות , איחורים ציוד שעורי בית </li></ul><ul><li>2 . קוד כללי התנהגות : </li></ul><ul><li>הצקה ובריונות , שימוש בחומרים מסוכנים ואסורים , התנהגות בסביבות ביה &quot; ס בשיעור ובהפסקה כבוד לסביבה ולרכוש , חפצים מותרים ואסורים . </li></ul><ul><li>חלק ג ' – נהלים וטכסים </li></ul><ul><li>נהלים ושגרות : </li></ul><ul><li>רוטינות ( שגרות ) ונהלים פדגוגיים בבית הספר . </li></ul><ul><li>2 . קוד טכסים : </li></ul><ul><li>טכסים בית ספריים וטכסים הרא &quot; ליים , מפקדי בוקר . </li></ul>
 26. 28. 2. מסמך ' קוד התנהגות ואורחות חיים בבית הספר ' – מבנה ( המשך ) חלק ב ' – הכללים הבית ספריים כל כלל המופיע בחלק ב ' מורכב מ – 5 חלקים : 1. שם הכלל 2. הרציונל לכלל ( משפט המבטא את הרציונל מאחורי הכלל / הוראה / נוהל ). 3. פרוט אופרטיבי , ברור , בהיר של הכלל / הוראה / נוהל ( מה מותר ומה אסור ). 4. תוצאות , תגובות לאי ביצוע הכלל בפעם הראשונה ובמקרה של הישנות אי הביצוע ( * מחזוריות הפרת הכלל ) 5. נוהל אכיפה – דרכי ההתנהלות של בית הספר במקרה של הפרת הכלל . איך בדיוק תתבצע תגובת בי &quot; ס . מי אחראי בצוות לביצוע האכיפה , מי עושה מה ? היכן ואיך בדיוק – אילו פעולות תכלול האכיפה , פרוט האחריות מטעם הצוות למעקב והפעלת התגובה להפרת הכלל .
 27. 29. <ul><li>* לעניין מחזוריות האכיפה 2 משמעויות חשובות : </li></ul><ul><li>( א ) יש תגובה מודולארית להתנהגויות חוזרות ונשנות . </li></ul><ul><li>( ב ) לתלמיד יש אופציה להתחיל דף חדש בתום המחזור ( שבוע ). </li></ul><ul><li>ככל שההתנהגות חמורה יותר כך התגובה תקיפה יותר והמחזוריות ארוכה יותר – לדוגמא , לאחר אלימות קשה ( מוגדרת אופרטיבית ) הישנות ההתנהגות בשבוע שבו מתחיל המחזור החדש תביא בעקבותיה תגובה חריפה מיידית ולא התחלה של ספירה מחדש . </li></ul><ul><li>הישנות ההתנהגות – מחזוריות – בפני ביה &quot; ס עומדת האפשרות לבחור בין מחזוריות של שבוע או שבועיים . ייתכנו כללים שיאכפו במחזוריות של שבוע וייתכנו כאלה במחזוריות של שבועיים . </li></ul><ul><li>( לדוגמא - השעיה בית ספרית לאחר 3 פסקי זמן בשבוע נתון ) </li></ul>2. מסמך ' קוד התנהגות ואורחות חיים בבית הספר ' – מבנה ( המשך )
 28. 30. <ul><li>אז מה היה לנו : </li></ul><ul><li>יצרנו מסגרת ברורה – בנינו קוד אופרטיבי ויישומי המתייחס לכל נקודה </li></ul><ul><li>בחיי בית הספר . </li></ul><ul><li>הגברנו את תחושת ה מוגנות של התלמידים </li></ul><ul><li>חיזקנו את סמכות המחנכים והנחנו אותם לניהול אינטראקציות חינוכיות </li></ul><ul><li>יעילות – נווט כיתה יעיל </li></ul><ul><li>הנחינו את המורים להגשת גירויי הוראה מעוררי אמון והצלחה </li></ul><ul><li>דאגנו לחיזוק מאסיבי של התלמידים על הפגנת התנהגות נאותה והיעדר </li></ul><ul><li>התנהגות בלתי נאותה </li></ul><ul><li>בנינו נהלי תגובה ברורים לתגובה על הפגנת התנהגויות בלתי נאותות </li></ul><ul><li>&quot; תפרנו חליפות &quot; לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים – תלמידים מאתגרים </li></ul>
 29. 31. חצב
 30. 33. 25 33 42 40 47 52 71 14 18 26 27 29 47 64 14 20 22 21 23 32 45 9 12 12 15 11 8 10 10 13 11 13 21 21 34 0 10 20 30 40 50 60 70 80 מילולית פיזית עקיפה נגיעות פגיעה בחפצים ממוצע שיעורי ההצקות לפי דיווחי כל הצדדים – צופ &quot; ש 01 - ינואר 01 - יוני 02 - אפריל 02 - נובמבר 03 - יוני 04 - יוני 04 - דצמבר
 31. 35. 78 % 86 % 78 % 82 % 85 % 91 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % בכיתה שלי מעט מאוד תלמידים מאחרים להגיע בבוקר לבית הספר המחנכת מגיעה בזמן לשיעורים רוב התלמדים מביאים את הציוד הנדרש לשיעורים רוב התלמידים מקפידים על הכנת שעורי הבית התלמידים מקפידים לא לאחר לכיתה לאחר הצלצול חשוב לי לקחת אחריות אישית על התנהגותי כדי שהניקוד הכתתי לא ייפגע תחושות תלמידים לגבי אחריות אישית
 32. 36. 86 % 80 % 86 % 86 % 92 % 94 % 83 % 86 % 47 % 88 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % המחנכת נוהגת להרבות במחמאות על התנהגות טובה בזמן השיעור המחנכת נוהגת לתת מחמאות אישיות לתלמידים ת / אני מקבל מחמאות ושבחים על התנהגות טובה בדרך כלל אני ת / מקבל משובים על עבודתי חשוב למורה שכל התלמידים יצליחו המורה מאמינה שאני אצליח בלימודים חלוקת גביעים לכתה מצטיינת מעודדת להצליח ולשמור על ניקוד גבוה כיף לי לקבל מכתבי מחמאה ת / אני חושב שמספיק לקבל מכתבי מחמאה פעם בשבועיים המורה מעודדת אותי ועוזרת לי כשקשה לי תחושות תלמידים לגבי משובים ומוטיבציה
 33. 40. נתוני בגרויות לשנים תשנ &quot; ח תשס &quot; ה תשס &quot; ה 2005 1987 80% 88% תשס &quot; ד 2004 1986 80% 87% תשס &quot; ג 2003 1985 70% 81% תשס &quot; ב 2002 1984 76% 89% תשס &quot; א 2001 1983 68% 81% תש &quot; ס 2000 1982 67% 75% תשנ &quot; ט 1999 1981 60.18% 70% תשנ &quot; ח 1998 1980 58.92% 62.86% % מקבוצת הגיל ( מנולדים ) % מלומדים בבי &quot; ס מגישים השנה בה נערך המבחן שנת לידה % הזכאים לתעודת בגרות
 34. 41. <ul><li>תודה ובהצלחה </li></ul>

×