Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Informacja z wykonania budżetu Gminy Milicz

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 5 Ad

More Related Content

Advertisement

Informacja z wykonania budżetu Gminy Milicz

  1. 1. Informacje Burmistrza Gminy Milicz do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milicz za rok 2017
  2. 2. 2,694,886 5,799,307 7,053,784 397,000 9,558,400 4,900,000 8,505,000 8,537,750 7,200,000 6,117,000 0 0 1,800,000 7,000,000 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kwoty zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2004-2017 W podziale na poszczególne kadencje: 1) kadencja IV – lata 2004 -2006 – 15 547 977 zł, 2) kadencja V – lata 2007-2010 – 23 360 400 zł, 3) kadencja VI – lata 2011-2014 – 21 854 750 zł, 4) kadencja VII – lata 2015-2017 – 8 800 000 zł.
  3. 3. 5,451,695 9,552,116 15,201,678 14,061,685 22,238,131 28,799,322 30,418,455 34,264,683 38,691,493 42,116,705 41,598,725 37,890,777 40,047,721 42,472,826 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stan zadłużenia Gminy Milicz na koniec poszczególnych lat 2004-2017 W podziale na poszczególne kadencje - wzrost stanu zadłużenia: 1) kadencja IV – lata 2004 -2006 – 9 749 983 zł, 2) kadencja V – lata 2007-2010 – 15 216 777 zł, 3) kadencja VI – lata 2011-2014 – 11 180 270 zł, 4) kadencja VII – lata 2015-2017 – 874 101 zł.
  4. 4. Wybrane wskaźniki budżetowe 2,840 1,277 3,130 5,341 6,710 5,087 4,904 11,379 4,004 4,707 0 0 2,631 2,259 3,945 1,231 3,526 7,612 1,482 477 574 90 856 1,406 1,891 2,063 353 1,300 164 1252 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dochody majątkowe ogółem dochody z UE dochody z budżetu państwa, woj.itp
  5. 5. Wybrane wskaźniki budżetowe 12,079 6,527 8,067 12,067 14,984 12,183 7,667 11,178 7,554 9,247 32,978 0 0 2,631 2,259 3,945 1,231 3,526 7,612 1,482 477 21,035 9,558 4,900 8,505 8,538 7,200 6,117 0 0 1,800 7,000 9,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (PLAN) Wydatki inwestycyjne dochody z UE Wyemitowane obligacje- zaciągnięte kredyty,pożyczki W podziale na poszczególne kadencje: wydatki dochody z UE inwestycyjne 1) kadencja V – lata 2008-2010 – 26 673 tys. zł 2 631 tys. zł 2) kadencja VI – lata 2011-2014 – 39 234 tys. zł 10 961tys. zł 3) kadencja VII – lata 2015-2018 – 60 957 tys. zł 30 606 tys. zł

×