Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация1

Комп'ютерна графіка

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

презентация1

  1. 1. види комп’ютерної графіки • Растрову • Векторну • Тривимірну • Фрактальну
  2. 2. Растрові зображення • Мають порівняно великий розмір, оскільки комп’ютер зберігає параметри всіх точок зображення.
  3. 3. Векторні зображення • Можна розділити на окремі складові частини і кожну редагувати незалежно від інших. Близькі аналоги – слайди мультфільмів, представлення математичних функцій на графіку.
  4. 4. Фрактальне зображення Будуються з подібних між собою елементів. Зображення відтворюється виключно за рівняннями. Близьким аналогом є будова сніжинки, кристалу.
  5. 5. Тривимірне зображення • Для створення реалістичної моделі використовують об’ємні геометричні примітиви.
  6. 6. Тривимірне зображення • Для створення реалістичної моделі використовують об’ємні геометричні примітиви.

×