Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SöZcüKlerde Anlam

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

SöZcüKlerde Anlam

 1. 1. SÖZCÜKLERDE ANLAM İLİŞKİLERİ
 2. 2. 1.ANLAMDAŞ( EŞ ANLAMLI ) SÖZCÜKLER
 3. 3. <ul><li>Olayın ayrıntılarını bana anlatmalısın. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümledeki altı çizili sözcüğün yerine hangi sözcüğü getirirsek anlam bozulmaz? </li></ul><ul><li>Püf noktalarını </li></ul><ul><li>Detaylarını </li></ul><ul><li>Özelliklerini </li></ul><ul><li>zamanını </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Aşağıdaki sözcükleri uygun biçimde eşleştiriniz </li></ul><ul><li>1.Grup 2.Grup </li></ul><ul><li>Dost keder </li></ul><ul><li>Güç siyah </li></ul><ul><li>Gam metot </li></ul><ul><li>Kara arkadaş </li></ul><ul><li>Yöntem kuvvet </li></ul><ul><li>Cevap tabiat </li></ul><ul><li>Şehir yanıt </li></ul><ul><li>Doğa kent </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Eş anlamlı sözcükleri tanımlayınız. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Eş Anlamlı (anlamdaş) Sözcükler: </li></ul><ul><li>Yazılışları faklı anlamları aynı olan </li></ul><ul><li>sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. </li></ul><ul><li>kalp/yürek </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Aşağıdaki sözcüklerin anlamdaşlarını bularak birer cümlede kullanınız. </li></ul>Ek : Emniyet : Edat : Devre : Dil : Cümle : Çeşit : Beyaz : Birey : Biçim . Barış : Aylık : Al : Akıl : Adale :
 8. 8. 2. ZIT( KARŞIT ) ANLAMLI SÖZCÜKLER
 9. 9. <ul><li>Hasan çok tertipli bir çocuktur. </li></ul><ul><li>Hasan çok dağınık bir çocuktur. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri anlam açısından inceleyiniz.Anlam farkına sebep olan sözcükleri belirtiniz. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Aşağıdaki sözcükleri uygun biçimde eşleştiriniz.Açıkta kalan sözcüklerden birer cümle kurunuz. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Grup 2.Grup </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>İyi soğuk </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Güzel tembel </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sıcak yumuşak </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Çalışkan kötü </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sert dar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Eski çirkin </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kuru kapalı </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>İhtiyar yeni </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Açık yaşlı </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Geniş yaş </li></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Zıt anlamlı sözcükleri tanımlayınız. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Zıt Anlamlı Sözcükler: </li></ul><ul><li>Anlam bakımından birbirinin tersi olan </li></ul><ul><li>sözcüklere zıt( karşıt )anlamlı sözcükler </li></ul><ul><li>denir. Uzak/yakın </li></ul>
 13. 13. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını birer cümlede kullanınız. Alıcı : alçak gönüllü : İndirim: Azalmak : Arka : Acı : Ağır : Alt : Alçak : Açık : Artı : Azami : Aktif : Acemi :
 14. 14. 3. SESTEŞ (EŞ SESLİ) SÖZCÜKLER
 15. 15. <ul><li>At ları dört nala sürüyordu. </li></ul><ul><li>Çöpleri dışarı at tı. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin anlamlarını söyleyiniz. </li></ul><ul><li>Sözcükler arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirtiniz. </li></ul>
 16. 16. <ul><ul><ul><li>Sesteş sözcükleri tanımlayınız. </li></ul></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Sesteş (eş sesli) sözcükler: </li></ul><ul><li>Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcükler denir. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Aşağıdaki sözcüklerden sesteşi olmayanları bularak bir cümlede kullanınız. </li></ul><ul><li>El, taş, yer, göz, ben, gül, dal, su </li></ul>

×