Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikilemeler2

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ikilemeler2

  1. 1. İKİLEMELER
  2. 2. <ul><li>“İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün yinelenmesi veya anlamları birbirine yakın ya da karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır.” </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Bu tanıma göre ikilemeler; </li></ul><ul><li>Aynı sözcüğün yinelenmesiyle meydana gelir.: ........................................................................................... </li></ul><ul><li>Yakın anlamlı iki sözcükten meydana gelir. : ........................................................................................... </li></ul><ul><li>Karşıt anlamlı iki sözcükten meydana gelir. : ........................................................................................... </li></ul><ul><li>Sesleri birbirini andıran iki sözcükten meydana gelir : ...................................................................................... </li></ul>
  4. 4. <ul><li>İkilemeleri meydana getiren sebep, anlamı daha güçlü ve etkili biçimde belirtme isteğidir. Bir sözcüğün, anlamını daha güçlü belirtir duruma gelmesine “ pekişme” denir. </li></ul><ul><li>İkileme, sözcüklerin anlamını pekiştirme yoludur. İkilemelerin anlamı, sözcüklerin tek tek anlamından daha güçlüdür. </li></ul><ul><li>İkilemeler, anlatıma güç ve etki kazandırmakla kalmaz, ses, uyağa yakın ses de kazandırır. Çünkü ikilemelerin hemen tümünde bir ses benzerliği vardır. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Siz de ikilemelere örnekler veriniz. </li></ul>

×