Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CüMle TüRleri

1,726 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CüMle TüRleri

 1. 1. CÜMLE TÜRLERİ
 2. 2. <ul><li>CÜMLE TÜRLERİ </li></ul>YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE ÇEŞ. ANLAMINA GÖRE CÜMLE ÇEŞ. YAPISINA GÖRE CÜMLE ÇEŞ.
 3. 3. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 4. 4. <ul><li>Bir bahar akşamı rastladım size. </li></ul><ul><li>Bizim köye güneş erkenden doğar. </li></ul><ul><li>Çocuklar bahçede toplandı. </li></ul><ul><li>Gelmeliydin zamanı geçmeden. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz. </li></ul><ul><li>Yüklemlerin yerini inceleyiniz. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Üzgün üzgün yüzüme baktı. </li></ul><ul><li>Meyve yemeyi seviyorum. </li></ul><ul><li>Buraya yürüyerek geldim. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz. </li></ul><ul><li>Bu şekilde yüklemi sonda bulunan cümlelere ……………. denir. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Bilirdik biraz sonra karların eriyip eserimizin yok olacağını. </li></ul><ul><li>Hep gülüyorsunuz söylediklerime. </li></ul><ul><li>Biliyorsunuz, çalışmazsanız kazanamayacağınızı. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümlelerin ögelerini bulup yüklemin yerini gösteriniz. </li></ul><ul><li>Bu şekilde yüklemin başta ya da ortada bulunduğu cümlelere …………….. Cümle denir. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Bilge kişidir bunu söyleyen. </li></ul><ul><li>Kitapların arasından bunu beğendim. </li></ul><ul><li>Onu aylardır görmüyorum. </li></ul><ul><li>Çiçeklerdir evimizin süsü. </li></ul><ul><li>Aldı telefon defterini eline. </li></ul><ul><li>Akacak kan damarda durmaz. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri yüklemenin yerine göre inceleyiniz. </li></ul><ul><li>Devrik cümleleri kurallı, kurallı cümleleri devrik cümle haline getiriniz. </li></ul>
 8. 8. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 9. 9. <ul><li>Düğünde çok eğlendik. </li></ul><ul><li>Konuşması güzeldi. </li></ul><ul><li>Beni buraya bağlayan bu insanlardır. </li></ul><ul><li>Onunla tanışmayı çok istiyorum. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümlelerin yüklemlerini inceleyiniz.Yüklemlerin türünü belirtiniz. </li></ul><ul><li>O halde cümleler yüklemlerinin türüne göre kaç gruba ayrılır? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ </li></ul>İSİM CÜMLESİ EYLEM CÜMLESİ
 11. 11. <ul><li>Ayşe hem güzel hem akıllıdır. </li></ul><ul><li>Sınıfta toplanan öğrenciler öğretmeni bekliyorlar. </li></ul><ul><li>İlkbahar gelince yüreğimiz coşkuyla dolar. </li></ul><ul><li>Annem çayı hemen demleyiverdi. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri yükleminin türü açısından değerlendiriniz ve çeşidini belirtiniz. </li></ul>
 12. 12. ANLAMINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ
 13. 13. <ul><li>Hafta sonu İzmir’e gittik. </li></ul><ul><li>Bu yıl notlarım oldukça iyi. </li></ul><ul><li>Bu konuda başarılı olamadın. </li></ul><ul><li>Düşüncelerimi ona söylemedim. </li></ul><ul><li>Anlattıklarımı anlıyor musun? </li></ul><ul><li>Yaşasın, sınavı kazandım! </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri inceleyiniz. Yüklemlerde </li></ul><ul><li>bildirilen yargıların gerçekleşip gerçekleşmediğini </li></ul><ul><li>söyleyiniz. </li></ul>
 14. 14. ANLAMLARINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ OLUMLU CÜMLE OLUMSUZ CÜMLE SORU CÜMLESİ ÜNLEM CÜMLESİ
 15. 15. <ul><li>Kazağını çok beğendim. </li></ul><ul><li>Kapıdaki memur ilgilenmedi onlarla. </li></ul><ul><li>Sözlerini bitirip yerine oturdu. </li></ul><ul><li>Öğretmen sınıfa girdi mi? </li></ul><ul><li>Onu herkese sordum ama bulamadım. </li></ul><ul><li>Tüh, çok üzüldüm. </li></ul><ul><li>Yukarıdaki cümleleri anlamları açısından inceleyip çeşidini belirtiniz. </li></ul>

×