Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

140journos: Topluluklar Arası İletişim Projesi

3,976 views

Published on

140journos; Ocak 2012'den beri olay yerinden, gerçek zamanlı, doğrulanmış veriler paylaşan, topluluklar arası haberleşme projesi.

Published in: News & Politics
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

140journos: Topluluklar Arası İletişim Projesi

 1. 1. ait& Eki: ` _ _ H › _ı - . * . _ - y . *W ' > ...a * " "ky- İ “ * ” r * ,şi v ı İ:: ..Şaşı ' . v' Han., 0.22::. gm:: t' M, 'Üktr _. . . › y_ _:5 HI .- 115? E .-._ .- w. ' -_ ..a ._ - 3,: 3-5 [ı -.~" , .` (ı :: ' ` *
 2. 2. 'IlıOjournos .m .G e m .m t n e m n .m v n e o r x M
 3. 3. 140journos Serdar Akinan tweeting from Uludere
 4. 4. 'Ilıojournos e Cm s M med , e Eee-time, e n =îhe =s et, e Nemcemmentery
 5. 5. 140journos Citizen journalism in Turkey before the Gezi Park protests
 6. 6. S o n r u h. O 4 1
 7. 7. . .:....ı .İ ..kıâr r ..aa _ a. . 4 < . I 1. i»ê ..x ı i_ !MT . .. - i 7 . 1i ıi r .alınıııiıımıhrdıu ı .. ı ii i
 8. 8. 140journos , . ~ - -.~ W ı i' 1 - m' bi* 'i r "i r: .::V ' " V' ich' ' tiz... "ı .Kol _ .,,i.-$;";}ı/(/5'rı77 _JVUMURTA Af: İÄ:: ş .~*-ij/(0/?/(U5U` nm #ğfvlêâtöérßéilî/Zi/ .- i ', __W ___ __ ,'..'ı' İ'4ıı.ı,,'_. 7 __ .. i ' e.-..___`. »e __,.~ “Ç _I ,ı-Üİ' ,avg NAQNJ' ' . e- -. . ,. IEKİ . I ' r ~;,...- v r is* '5 UÂLETEOCILERE ş ..::l _ « _ .. »i *işe r l .i ..E . 35' gr.' ' fa? . İ. ~. . . ~ JIZÜRİAI YASAĞI ÇLNALEI ` ciNAyEr
 9. 9. 140journos ' ` ı L,.- i ~ x ı ı ~ . i -i i : .ı › ı N / . ı ` ' ı / ;Ün ~ .i “ ~ __g/- ..r ,, “c nı› J g: ı ' J.- 'g r « * › .î `î , ` : r- x «. ~ »y- f M', were ' A _ ~ ~ '“
 10. 10. ' (uooııiıo: SOSYAL MEDYA mumxaınıcnı V: 00tî7 ıs oıxwıııcı »unu O-Nı vıııuvu-.ınııı ı ıIıW-Htıl" 'ıO'ıVA| !NOVAUlıuıjvnlkf/«NIIANLAVYI _J :L 'vvvı ını-il; .Iioııı muıv- .n ııı ııııı ı'ıı~.ı.ıııı ı. (, rrr"î ,4 ,-..- , , ., SOSYAL MEDYA SOİ-CAGA İASTI ws vıuıııııqg›ıııııı,ı.ıum-ııuıvıçğıq~. ışnp. İIOIIİIIŞIII: ,Y ' C_ıı__ı_; ;ßyuılıjıiî gjvı.. ,ıvqwı [` vmer: @sosyalkafa -sosyuß/.yı "" .. 31._ _, , . J,, _ H,,
 11. 11. s o n r u h. 0 4 ı
 12. 12. 140journos This İs not “citizen journalism", this is ıî'“'""î^ı. r g Ğ .V4 “n Ü T9575› umeiiste eiiznsiii Zeynep Tufekci describes 140journos in 2012
 13. 13. 140journos Citizen journalism in Turkey during the Gezi Park protests
 14. 14. 140journos Independent k civilian HÄBİRİZ initiatives - re occurred and released caHsfor citizen journalism `a` l ir. U s* --kîß k ..ı.' . e.? .. ...g .f ı. İ .. ı-ı .KL _.. N ı k. 95'!' _ u~`v~'ıı~-`İ:i>Ğ-"1'›5/'î› * ›,_' ~. - .u army; - *ua ı i ,_ Mü.. İ ßu V ı ı LA " t: " ı _ “ ›-e'Äur3" n ı azılı:: . " . . .ı ARiHi KANITLARLA YAZALIM İLGİ GUÇTU
 15. 15. 140journos Platforms on which 140journos is active ıw 'ı blııııİIlıu SOUNDCLOUD , “un, Prezi İ Iııı`
 16. 16. 140journos Tools that 140journos uses Mining on social media platforms Google Image Search Tineye Topsy Traffic cams Google Maps Yandex Panorama etc.
 17. 17. gi; u) .ı"_'_ ._p' ı-rzr ' ' . - . u I .ıı 140journos
 18. 18. 140journos Number of foiiowers x 7 times Number of singie content x 6 times 2013 ~'Ãf=ı"f'.«îi›ié›.-_!i› İı".'.-t-ı~.> . 2013 i -Iu razı› FFIîAFf-'c i: I*;'..:-.ı-1-
 19. 19. 140journos The change of function: Curating, verifying and storytelling ıı ~"" ı ı' ı _ . - H n ın ı " - ç.: ' I ' . " " = . ` mac! ~~zaaac=~0~~~ İföwî e - o ' ” ~'~7c›z~~-oooao~oeozzz~r ~~ o~ vw& ~ ~o~~ . ` ' ı .. _ u _ ' _ ' n ı . ı ı ı ' sı u _ I I
 20. 20. ieûietirnos has never shewed tip in time public space with its identity during the pretests 140journos
 21. 21. 140journos E! 14oioumos .. Ankara Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü. işçi Muharrem DaIsiren'in sağ gözünden yaralandığını doğruiadı. pıc.Mıtter.com/Y855PSrcud Case #1 Ankara m& 140joumos :ş ı-ıûıi .ımos "" Ankara Çankaya Belediyesi, temizlik işçisi Siren'in halen Hacettepe acilde yattığını ve durumunu arkadaşlarının takip ettiğini belirtti. 'İİWV İ) Ü ThK/.İİÜT
 22. 22. 140journos
 23. 23. 140journos :ıızıliııllitlıuiallıııiatıırııııai: HZİCIII. .SIUÇCŞİJA :Il ı Atatürkçü Düşünce Derneği Bize Şubeleri OCumlmvıytl Cd No rs v- , tu› . -,..-,,v..
 24. 24. 140journos Case #3 Adana m! 140joumos @taoiournos "" Gözaltı gerekçesinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ve Kamu Malına Zarar suçları iddiası olduğu belirtildi. View on Twitter 140journos @MOiournos 140j0urnos'un Adana Barosu Kriz Masası ile yaptığı görüşme sonucu 13 kişinin gözaltı gerekçesinin Twitter'da provakasyon olmadığı öğrenildi. View on Twitter
 25. 25. 140journos Citizen journalism in Turkey after the Gezi Park protests
 26. 26. 140journos After the Gezi Park protests: 0 Content of citizen journalism has been Iegitimized 0 Quality of citizenjournalism content has been refined 0 The value of credibility has been redefined through network
 27. 27. 140journos Raw contents are shared with 140journos Favorited by Ceren Ibrahim iadiguzel › 6h Kugulu'dan çıkan kitle Tunalı Hilmi'yi trafiğe kapatıp Kızılay'a doğru yuruyesw geçti @140journos pic.twitter.com/mfmEtm9zCg g! view photo os Reply ::ı Retweet û Favorite Pocket ---More <î O OnNumara DokuzOImaz 5h @140journos 16:46 Güvenpark pictwittencom/Pqjswvljqc ğ view photo Cu Reply 13 Retweet û Favorite Pocket m More î Can cnprzsz 7h t_ 15.11 ist. #Sultanahmet 3.havaIimani mahkeme durdurma kararlnin uyg.isteyen gruplar toplandi @140journos pic.twitter.com/u9dmpreoN0 Ü view photo «Reply ııaeıweet -ıı Favorite o Pocket ---More
 28. 28. 140journos Veli Encü has become a 140journos follower and contributor ...ij SOUNDCLOUD 1 Iz! yl“WHMîğğWİÂi”Ml......vimliıniillllllıii .illlliiılişliilllîlilllllll
 29. 29. * .l ' '^ 'iz ` Ü?? ı " . _ ` _t ı ` a' 4 2 - .a h› .. ._ t* o. ı f* ıırı â ~ r »ı « .v ~ nü' ruh. v .. s ;vw ` ,v . ..` L` ...4^ ;J y. . . ' g... l› . . . - «EA m
 30. 30. 140journos The wounded worker has become an activist .. v *ı"~r:ır .o l v , iL kıl . ı 'i 7-7› .r " ş`i i f# ' '- 41 v r . İ z g: r x` ' İ . -s ' ` . V, ` ı | La ' a
 31. 31. lllûjaurnas vatandaş haber bülteni her cuma saat lÜ:ÜÜ'da -"A ık Radyo." ç 94.9
 32. 32. _aL ., . o :w vw .n M& .H i. k .ru hı .u à . . .
 33. 33. Vatandaş haber verilerinin görselleştirilmesi _Ü _-_ ulu-ı ._.... -.____ 4 .._ A.: .. _ _ .. 'T' me' d: o ' “ii” ' ' " "o" 'o ooomoeo o' :::o ' o 'h 'o I_ _' _a _ .ı-.ı " ı - ' n ' u
 34. 34. t.. «ı 140journos Bu harita; Berkin Elvan'u'ı vefat haberinin 11 Mar! 2014 suat 0245'te Twitter'da duyurulmasmdan 12 Mar! 2014 saat 09:00' a kadar #BerkinElvaı-ı hashtagîne gönderilen 2,151,408 tweefin, Iokasyon verisi içeren 39,801 tanesinin Türkiye haritası üzerindeki görsel temsilidir.
 35. 35. ıx
 36. 36. on March 13. 2014 at 2 PM The Berkman Center ior Iniemeı & SOCIEIY Engı" Onder (uojaumos) î " al Harvaıd University v Citizen Journalism ı. J l Gezi Park Protests In Turkey .l- i . g Zeynep Tufekci (UNC, Princeton CITP) f o ° March 6th, 2014 72:30 pm. 306 Sherrerd Hall ` How @140journos Curated, Verified and Buste Censoıship all under 140 Ch racters. . v ı Ze ne Tufekci amı" am," ğt. lg of. ıt U& “ohum” rFjllow ` rlÜceton Ö O o
 37. 37.
 38. 38. &zûİdİg-Lı: îftııı ~ I« ^ İKHH? Ü * HCG/lâ ııııo ı-w :1: İlm u m.: ı( ıaıı:( ıı uncu umvuşı _u A t Katili& [gtşııınraaw 'AİI{4L.:ı'I:ı" *ıımwn :- * 3 < En ý ` ` I ,ı ' ' I ,l c à , __4 , . .m4 f/ ( İ 1 'A ı _ , , , ı H . . ı _, ..u IL osıııL ıııcus uvmcı saçımı sanan( saw; »um ”' " _,, . -. `...~....›.› T. . ' ^*“""' o 5 3“._.'..".'... ._ n, ı; mşm-ııwgmıııı ııı ı.:ı_ıı* mı mı ııı~_ı_ıı "'11 yırıfjııı ınıLıı İI *Iılvlfiflllınn um YÜKLE SAY __ _____ * :Ho m, su& m, 21k› ` «o 4 ' ' . .'... _ ;gb _ püf-î _225 _ __ - , 7_ __ îğp.~:.-zır.ş'::rxzz~.m-_~ııuçı'zzwz~'*w*w"” İ _ '^ ' :mswîıııısı ' "T " Iııaımxığîßg' ımuıııınuııını İ %13?.. ımmıınıvzwvıoı RAKIÜtA İllfnß *vuıvıını›1:mv.-ı:ı nü:: 'ßhllllıvıı y ~-~ w - - İ<FMİ`IÂIVTIİ o /g/m. J «www L _E . w ,ruınvııuamıınımv o -Joßn ` _ _W_ ` r ?ı
 39. 39. 140journos Whatsapp/sMs 0536 499 66 09
 40. 40. Citizen ğowrnalism in everyday life. Contextualization Geo-based Verification Better tools to create media !istanbul !Taksim IGeziPırk Group: drawing graffiti: against mediı cenıorıhlp en ın 08 Van ewnod by ı prtvıtı TV ctıanneL Developed by 14ojoumos, Turkey's i o '> A 'i l _ leading citizen journalism prolect, "Journos" is a mobile application that alma to rafine and extend the scope and coverage of citizen media.
 41. 41. Citizen journalism in everyday life. Contextualization Geo-based Verification Better tools to create media `_ _ı ` You're only 3 Iım ıwıy. E I Wım to vıilııeıı? 15:47 Ilıtınbui !Sarıyer !Zeinerlyıkoy Truck: are dumping ceıutructlen ı debrlı Inte the reeervıtien eren. , Developed by 14oloumos, Turkey's leading citizen joumallsm project, "Journos" is a mobile application that alms to rafine and extend the scope and coverage of citizen media.

×