Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 15

Medya İlişkileri Eğitimi: Kriz İletişimi - Krizde İlk Yanıt | Yaprak Özer

0

Share

Download to read offline

Kriz anında ilk yanıt nasıl olmalı? Zamanı nasıl yönetmelisiniz ve nasıl davranlamlısınız? Cevaplar ve fazlası, ‘Medya İlişkileri Eğitimi: Kriz İletişimi – Krizde İlk Yanıt’ sunumunda.

Medya İlişkileri Eğitimi: Kriz İletişimi - Krizde İlk Yanıt | Yaprak Özer

 1. 1. KRİZ İLETİŞİMİ / Krizde İlk Yanıt
 2. 2. İLETİŞİM KRİZ ÖNCESİ EVRE • Kriz iletişimi eğitimleri ve kriz iletişimi yönetim planının hazırlanmasını içermeli. • Kurum kendisine özgü risklerin farkında olmalı. • Riskler gerçekleşme potansiyeline göre tasnif edilip, analiz edilmeli. • Analiz sonuçlarına göre önlemlerini geliştirilmeli. • Olası bir krizde destek olabilecek kurum ve kuruluşlarla ortalıklılara girilmeli.
 3. 3. • Şirket içinde iletişim kanalları kuvvetlendirilmeli. • Kriz simülasyonlarıyla iletişim kanalları teste tabi tutulmalı. • Sözcü veya sözcüler medya ilişkileri konusunda eğitilmeli. • Kriz İletişimi Eğitimi, kurumsal değerleri temel almalı. KRİZ ÖNCESİ EVRE
 4. 4. • Kriz iletişimi yönetimi, zaman yönetimi demektir. • İletişimin hızlı olması gerek. İlk yanıt, krizin yönetilmesi sürecinde belirleyicidir. • Krize yol açan koşullar faktörler doğru değerlendirilmeli.Krizin türü belirlenmeli. • Doğru bilgiye dayanan ve krizin yol açtığı belirsizliği hafifletecek, açık, kısa ve basit yanıt oluşturulmalı. KRİZDE İLK YANIT ZAMAN YÖNETİMİ
 5. 5. • İlk yanıttaki kesinlik, sürecin devamında geliştirilecek itimadın temelidir. • İlk yanıtla verilen bilgide; 1) bilinenin 2) bilinmeyenin ne olduğunu açık ve herkesin kolayca anlayabileceği bir dilde ifade etmeli. • Devam eden kriz yönetim süreci boyunca enformasyon boşlukları ilk yanıt üzerinden şekillendirilmeli. Çünkü kurumun ‘bilgi kaynağına’ dönüştürülmesinin temeli, ilk yanıtta atılır. KRİZDE İLK YANIT İTİMAT
 6. 6. • Takip eden açıklamaların, ilk yanıtla mantıksal bir tutarlılık içinde olması, sonraki kurumsal imaj onarımında önemli rol oynar. • Sorumluluğun nerede olduğuna işaret edilmeli, ancak sorumluluk meselesiyle ilk yanıtta zaman kaybetmemeli. • İlk yanıt ‘hedef kitlenin/paydaşların’ çıkarlarına odaklanmalı, ön planda tutulmalı. • Yalnızca doğrudan olayla ilgili olan mesajlar verilmeli, ilk yanıtta kesinlikle süreçle, krize giden evreyle, krize yol açan faktörlerle veya koşullarla ilgili bilgi yer almamalı. KRİZDE İLK YANIT
 7. 7. • İlk yanıt süreci, belirsizliğin dağıtılması ve kurumun ‘bilgi kaynağına’ dönüştürülmesi bakımından önemli bir süreçtir. • Kriz iletişim takımı ilk yanıtı doğru bir şekilde oluşturamazsa, kriz yönetim sürecinde kurum aktif rolünü yitirebilir. KRİZDE İLK YANIT İLK YANIT BAŞARISIZ OLURSA
 8. 8. • Kriz sonrası oluşan belirsizlikte, ilk yanıtı kim verirse, hedef kitle ve paydaşların nazarında ‘bilgi kaynağına’ dönüşebilir. • Kafa karışıklığını giderilmesi, söylentilere ve dedikodulara ortam yaratılmaması bakımından kriz iletişiminde, ilk yanıt kısmına ayrıca önem vermek gerekiyor. • Başarısız kriz yönetimlerdeki pek çok sorun, genellikle ilk yanıtta doğru bir strateji geliştirilememesinden kaynaklanıyor. KRİZDE İLK YANIT
 9. 9. KRİZDE İLK YANIT KAYGI PANİK KORKU • Dolayısıyla kurumun, ne olduğunu olabildiğince doğru ve kesin bir şekilde öğrenmesi ve bunu en kısa sürede kurum sözcüsünün ağzından paylaşması gerek. • Kaygı, panik korku gibi duyguların yatıştırılması için verilen bilginin faydalı ve kullanılabilir olmalı.
 10. 10. KRİZDE İLK YANIT • Kriz anındaki ilk yanıtta, özellikle insanlar korku, endişe, panik gibi yoğun duygular içindeyse, verilen bilgileri hatırlamakta ve anlamakta güçlük çekebilir. • İlk yanıtın tekrar tekrar ifade edilmesi, her türlü iletişim kanalı kullanılarak yeniden ve yeniden dile getirilmesi gerek. • İlk yanıtın somut veriye ve kesin bilgiye dayanması, kriz yönetim sürecinde güvenilirlik ve kurumsal meşruiyetin inşa edilmesinde sözcünün attığı ilk adım olduğu unutulmamalı.
 11. 11. KRİZDE İLK YANIT • Sözcü ilk adımı atmakta başarısız olursa, krizin yönetilme sürecinde kurumun ’yüzünü’ değiştirmesi kaçınılmaz olabilir. • İlk yanıtta başarısızlık, zaman ve itibar kaybına yol açar.

×