Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 14

İmaj Nedir? | Yaprak Özer

1

Share

Download to read offline

Kurumsal ve kişisel imaj nedir? Güçlü bir imaj oluşturmak için neler gerekli ve strateji nasıl olmalıdır? Bu soruların cevabı ve imaj oluştururken size yardımcı olacak bilgiler Slideshare sunumumda.

İmaj Nedir? | Yaprak Özer

  1. 1. İMAJ NEDİR?
  2. 2. • İmaj; bir ürün, kişi ya da kurumun zihinlerde yarattığı çağrışımdır. • İmaj; kişilerin bir ürün, kurum veya başka bir kişi hakkındaki düşünceleridir. • Bu düşünceler her zaman gerçek olanla uyuşmayabilir. • İmaj, bir kez sahip olunan ve ilelebet sürdürülen bir kavram olmayıp, her bireyin zihninde yavaş yavaş ve birikimle biçimlenen imgelerin bütünüdür. İMAJ
  3. 3. İLETİŞİM TEKNOLOJİ VE İMAJ • Teknolojinin hızla gelişimine bağlı olarak bilgi hızla yayılıyor. • Bilginin yayılış hızına bağlı olarak kişi ve kurumların imajı da etkileniyor. • Bu yüzden imajın sürekli kontrol edilmesi ve geliştirilmesi önemli.
  4. 4. KİŞİSEL İMAJ “Bir kişinin yansımasını biçimlendiren üç ayna vardır: Birinci ayna, kendinizi nasıl gördüğünüzdür. İkinci ayna, başkalarının sizi nasıl gördüğüdür. Üçüncü ayna, ise gerçekte ne olduğunuzdur.” Anonim-Çin Atasözü
  5. 5. KİŞİSEL İMAJ KİŞİSEL İMAJ • Kişisel imaj, vücut dili, giyiniş tarzı, mimikler, sözel ifadeler ve ifade tonunun birleşiminden oluşur. • İmaj bir fotoğraftır. En önemli 3 unsur: Görünüş - İletişim tarzı - Beden dili
  6. 6. İMAJ YÖNETİMİ • İmaj yönetimi hedef kitle üzerinde yoğun ve güçlü bir etki bırakır. • İmaj, en etkili sunum tekniğidir, kişinin – kurumun hak ettiği değeri görmesini sağlar. • Başarılı imaj öz güveni artırır, iyi hissettirir, mutluluk verir.
  7. 7. KURUMSAL İMAJ • Kurumsal imaj, tüketici üzerinde aidiyet ve güven duygusu yaratır. Bir imajın inandırıcı ve güvenilir olması, gerçekle uyum içinde olmasına bağlıdır. • Güçlü bir imaja sahip olabilmek, maddi sahiplikten daha kıymetli bir değerdir.
  8. 8. KURUMSAL İMAJ Arzulanan imaj kurumun yöneticilerinin ideal olarak ulaşmak istedikleri imaj. Algılanan imaj tüketicinin zihninde kurum hakkındaki algılarından oluşan imaj.
  9. 9. SÜREÇ Güçlü bir kurumsal imaj oluşturmak için 4 unsur gerekli: 1. Alt yapı kurmak 2. Dış imaj oluşturmak 3. İç imaj oluşturmak 4. Soyut imaj oluşturmak
  10. 10. STRATEJİ • Aristoteles’e göre İkna Rolü: İkna süreci; hedef kitlenin zihninin işleyişini çözebilme, tavır ve davranışlarını izleyip yönlendirebilme, beklentilerini karşılama ve gereksinimlerini doyurabilme gibi farklı yöntem ve kurallara bağlı olarak incelenir. 3 ana unsura bağlıdır: • Logos; akıl yürütme • Pathos; duygulara seslenme • Ethos; güvenilirlik, inandırıcılık

×