Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ÇEP seçiminde etkili olan faktörler

843 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ÇEP seçiminde etkili olan faktörler

  1. 1. Uzmanlık Alanı Tercihi Anketi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
  2. 2. Anketi dolduran katılımcı sayısı: 162İkinci bölümü tamamlayanların sayısı: 145• Cinsiyet dağılımı: • İlköğretim ve lise yıllarının geçtiği yerler: – Kadın: %61 – İstanbul: %15.4 – Erkek: %39 – Akdeniz bölgesi: %14.2 – İç Anadolu bölgesi: %11.1• Kardeş: – Ankara: %10.5 – Var: %97 – Diğerleri: <%10 – Yok: %3 • Annesinin mesleği:• Kiminle yaşıyor: – Çalışmadı: %47 – Anne-baba ile: %8 – Kamuda profesyonel memur: % 37 – Kardeş ile: %0.6 – Diğerleri: <10% – Arkadaş ile: %4 • Babasının mesleği: – Eş ile: %65 – Kamuda profesyonel memur: %52 – Yalnız: %23 – Özel sektörde iş sahibi: %15 – Diğerleri: < %10• Çocuğu var mı? – Evet: %45 • Ailesinin sosyoekonomik düzeyi: – Hayır: %55 – Orta: %67 – Yüksek: %29• Doğum yeri: – Diğerleri: < %5 – Akdeniz bölgesi: %13.6 – İç Anadolu bölgesi: %13 • Okuduğu lise: – Anadolu lisesi: %36 – Ankara: %11.7 – Düz lise: %34 – İstanbul: %10.5 – Fen lisesi: %15 – Diğer bölgeler: <%10
  3. 3. • Lisede başarı düzeyi: • Tıp fakültesinden mezun olduğu yıl: – Çok iyi: %71 – 2006-2010: %35 – İyi: %25 – 2001-2005: %32• Tıp fakültesinde okuma tercihi: – 2000’den önce: %27 – 2010’dan sonra: < %10 – Planlı ve kararlı: %64 – Diğer fen-matematik alanı tercihleri ile birlikte: %36 • Şimdiye kadar kaç kere TUS’a girdi?• Okuduğu tıp fakültesi nerede? – Bir kere: %39 – İstanbul: %30 – İki kere: %30 – Ankara: %27 – Üç kere: %14 – İzmir: %14 – Diğerleri: < %10 – Diğerleri: < %10 • ÇEP’i kazanmayı hedefleyerek kaç kere TUS’a• Okuduğu tıp fakültesinin eğitim dili: girdi? – Türkçe: %83 – Bir kere: %63 – İngilizce: %17 – İki kere: %20• Uzmanlık eğitimi alacağı alana ne zaman – Diğerleri: < %10 karar verdi? • Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra: – İntörnken: %27 – Başka bir çalışma dönemi olmadan (hemen TUS’u kazanıp) ÇEP – Klinik derslerin olduğu dönemde: %25 eğitimine başlayanlar: %52 – Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra: %25 – Bir süre pratisyen hekim olarak çalışıp, sonra (TUS’u kazanıp), ÇEP – Diğerleri: < %10 eğitimine başlayanlar: %33• Tıp fakültesindeyken çocuk psikiyatrisi ile • ÇEP eğitimine başlamadan önce kazandığı temas: uzmanlık dalı: – Staj (evet: %57, hayır: %43) – Dahili bir branş: %17 – Ziyaret (evet: %62, hayır: %38) – Cerrahi bir branş: %3• Tıp fakültesindeyken herhangi bir sosyal – Daha önce başka uzmanlık dalı kazanmayanlar: %80 yardım faaliyetine katıldı mı? • ÇEP olmasaydı hangi uzmanlık dalını tercih – – Evet: %26 Hayır: %74 ederdi? – Psikiyatri: %41• Tıbbın hangi yönünü önemli buluyor? – Pediatri, dahiliye, kardiyoloji: %17 – Bilimsel araştırma: %21 – Dermatoloji, FTR: %16 – Tanı ve tedavi (klinik beceriler): %47 – Acil tıp, anesteziyoloji: yok – Hastalarla ilişki (klinik beceriler): %30 – Diğerleri: < %10 – Bilmiyorum: %2• Tıp fakültesinde başarı düzeyi: • Anketi dolduranın şu andaki durumu: – Asistan: %41 – Çok iyi: %27 – Uzman: %59 – İyi: %57 – Fena değil: %16
  4. 4. İlgi Alanları• Evinde beslediği hayvan var mı? • Aktif spor: – Evet: %23 – Evet: %33 – Hayır: %77 – Hayır: %67• Kitap okumayı seviyor mu? – Evet: %79 • Müzik aleti çalıyor mu? – Kısmen: %18 – Evet: %21 – Hayır: %3 – Hayır: %79• Roman/hikaye okumayı sever mi? • Resim/grafik/karikatür: – Evet: %86 – Evet: %15 – Hayır: %14 – Hayır: %85• Hangi tür kitapları okumaktan • Oyunculuk/dans: hoşlanır? – Evet: %23 – Roman: %78 – Hayır: %77 – Bilim: %49 • Koleksiyon: – Tarih: %40 – – Evet: %35 Biyografi: %39 – Mizah: %36 – Hayır: %65 – Felsefe: %33 – Din-mitoloji: %30 – Diğerleri (şiir ve çizgi roman): < %20
  5. 5. ÇEP Seçiminde Etkili Olan FaktörlerYüzde
  6. 6. Katılımcıların en az yarısının ÇEP seçiminde etkili olduğunu söylediği faktörler• Bilimsel merak uyandırıcı olması• Sosyal bilimlerle temas kurabilme imkânı• Psikiyatrinin birçok alanla ilişkili olması• İnsanı bir bütün olarak anlayabilme imkânı• Hastalarla ve aileleriyle kurulan ilişkinin kişinin kendini tanımasına ve geliştirmesine yardım edebilecek olması• Psikiyatride sosyal konuların ve insan ilişkilerinin önemli olması• Psikoterapiyi öğrenme ve uygulama imkânının olması• Psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi derslerinin konuları• Uzman olduktan sonra kolay iş bulma imkânı• Uzman olduktan sonra farklı çalışma seçeneklerinin olması• Uzmanlık eğitimi için seçilen üniversite veya çocuk psikiyatrisi anabilim dalının prestijli olması• Çocuk psikiyatrisinin gelişmekte olan bir alan olması• Nörogelişimsel ve ruhsal bozuklukların biyolojik temelini ve tedavilerini araştıran çalışmalarda ilerlemelerin olması• Psikiyatriye zemin oluşturan nörobilim alanındaki gelişmelerin hızı• Bilimsel araştırmaya açıklık ve araştırılacak konu ve yöntemlerin çeşitliliği• Gelişimsel ve ruhsal bozuklukları tedavi etmenin gelecekte kazanacağı önem• Bu alanda çalışan doktorun hayat kalitesi• İlginç hastalar ve hastalıklar• Başka bazı dallara kıyasla, özel muayenehanede çalışabilme imkânı• Akademik bir pozisyona ilerleme imkânı• Çocukları sevmek• Cerrahi bir branş olmaması• Nöbet sayısı yoğun olan bir branş olmaması

×