Guía intercambios.

1,230 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
111
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guía intercambios.

 1. 1. ERASMUS PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT SICUE Guia de mobilitat europea, internacional i en altres universitats espanyoles per a estudiants Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació
 2. 2. Cada dia són més les oportunitats que teniu al vostre abast, els programes, les modalitats, ja siguen acadèmiques, ja siguen de pràctiques en empreses, que se us ofereixen perquè pugueu completar en altra universitat la formació acadèmica que heu adquirit a la Universitat de Valencia. Afortunadament,laimportànciadel’experiència internacional en l’actualitat està tan reconeguda socialment, acadèmicament i laboralment, que la necessitat d’estimular uns quants estudiants ja no és un objectiu.A hores d’ara són milers els estudiants que han participat en un programa de mobilitat i que han aconseguit enriquir el seu currículum amb el valor afegit que suposa conèixer un altra universitat, obrir-se a una nova ciutat i,adaptar-se a un altre país i conèixer millor una llengua diferent. Fer una part dels estudis a l’estranger o en un altra universitat et dona diversos avantatges: • A nivell acadèmic: els estudiants estan més motivats, qualificats i capacitats per a desenvolupar la seva futura activitat. •Anivellprofessional:augmental´empleabilitat dins i fora del país gràcies a la millora de la competència lingüística, una mentalitat més oberta i adaptable a noves situacions. • A nivell personal: es milloren competències generals per mitjà de l’adaptació a altres ambients interculturals, afecta positivament el desenvolupament i vida personal atès que l’estudiant aconsegueix un alt grau d’independència. La Universitat de València és la segona universitat Europea en rebre estudiants Erasmus. 1. ¿Per què fer part dels estudis a l’estranger o en un altra universitat? 2
 3. 3. Lespossibilitatsdeestudiarenunaltreinstitució inclouen desdeuniversitatsespanyoles,alesdels països europeus,fins a les principals universitats de l’Amèrica Llatina i en importants universitats dels Estats Units,Canada,Suïssa, Nova Zelanda, Austràlia, Japó, Xina i Rússia. Aixi, els programes d’intercanvi son els següents: 2.1. SICUE Amb l’objecte de brindar als estudiants la possibilitat de cursar part dels seus estudis en una altra universitat espanyola distinta a la seua, les universitats que integren la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) han establert un programa de mobilitat d’estudiants denominat Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE). 2.2. Lifelong Learning Pro- gramme - Erasmus 2.2.1. Erasmus per estudis Programa de la Unió Europea per a realitzar estudis equivalents a nivell de grau i de postgrau oficials en un altra universitat de la Unió Europea o dels països de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Només poden ser considerats com a estudiants Erasmus els que compleixen els següents requisits: - No haver gaudit prèviament d’una beca Erasmus, excepte Erasmus pràctiques, encara que fora en altres estudis, o en un altra universitat. - Ser ciutadà de la Unió Europea, tindre residència permanent en un estat membre o ser apàtrida. - Existència de conveni bilateral d’intercanvi Erasmus per a estudis. Elsestudiantsquenocompleixenestosrequisits, no podran ser considerats estudiants Erasmus, anomenant-se estudiants Free-movers i no podran optar a les ajudes de la Unió Europea, ni a les ajudes complementàries Erasmus. 2. Els programes de mobilitat a la Universitat de València. 3
 4. 4. 2.2.2. Erasmus pràctiques Aquest programa de la Unió Europea possibi- lita realitzar pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació o altres orga- nitzacions. Es pot ser beneficiari d’aquest programa, tant si s’ha gaudit de beca Erasmus Estudis com si no. Per al curs 2010/2011 s´han oferit en la Universitat de València un total de 100 beques. Els beneficis més notables son: • Adaptar-se a la realitat professional europea i millorar les competències. • Millorar la comprensió de l’entorn econò- mic i social del país de destinació en el con- text de l’adquisició d’experiència laboral. • Adquirir aptituds específiques. Requisits: a) Estar matriculat en alguna de les següents titulacions de la Universitat de València: 1. Titulacionsoficialsdegrau,diplomatura, enginyeria o licenciatura, sempre que s´hagen superat el 60% dels crèdits i es tinguen pendents per a finalitzar més de 18 crèdits. 2. Titulacions oficials de postgrau. b) Tenir la nacionalitat d´algun dels països de l’Espai Europeu d’Educació Superior participants en el programa c) NohaverparticipatenelProgramaErasmus Pràctiques ni en el programa Leonardo da Vinci amb anterioritat d) Acreditar el nivell d’idioma i ser acceptat per la institució de destinació Període d’estada: Les pràctiques Erasmus poden durar entre 3 i 6 mesos. Sol·licitud: La convocatòria per al curs 2010/2011 va ser publicada el 20 de setembre de 2010 i es va tancar el 15 d´octubre. La convocatòria per al curs 2011/2012 es podrà consultar a partir del mes de juny de 2011 en la web www.uv.es/ relint. 2.3. Free-movers Els estudiants que no compleixen els requisits per a ser considerats Erasmus seran considerats Free-movers. També seran considerats com a Free-movers els estudiants que vullguen realitzar una estada en una universitat amb la qual no hi haja un conveni signat. En aquest cas, serà responsabilitat de l’estudiant Free-mover contactar amb la universitat de destinació i només rebrà el nomenament quan presenti l’autorització tan per part del seu coordinador de mobilitat com per part de la universitat de destinació. Els estudiants Free movers poden realitzar estudis, exclusivament, en altra universitat de la Unió Europea o dels països de l’Espai Europeu d’Educació Superior És important que l’estudiant s’informe de les condicions de la universitat de destinació respecte als estudiants Free-movers, ja que en 4
 5. 5. moltes universitats este tipus d’estudiant no té una exempció de taxes acadèmiques com la tenen els estudiants Erasmus. Els estudiants Free-movers només rebran una ajuda procedent dels fons propis de la Universitat de València. 2.4. Programes Internacionals de Mobilitat (PIM) Es un programa propi de la Universitat de València per a la realització de part dels estudis de primer i segon cicle o de grau a universitats americanes, asiàtiques, d’Austràlia i Rússia. Els estudiants podran optar a ajudes i beques en al voltant de 50 universitats (consulteu-ne les destinacions a la web www.uv.es/relint. Cal distingir entre els Programes Internacionals de mobilitat generals, especials i específics. Programes Internacionals Generals Poden ser sol·licitats per estudiants de primer i segon cicle o de grau. L’estudiant ha de consultar la web de la universitat de destinació per assegurar-se què s’ofereix a la seua titulació. Programes Internacionals Especials En Aquests programes els estudiants reben una ajuda d’allotjament i manutenció. S´inclouen les següents Universitats: (University de Rutgers, Waseda University i UDLA Puebla) Programes Internacionals Específics Poden ser demanades per estudiants de certes titulacions com Ciències Socials, Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Filosofia o Infermeria. També són específiques les places del programa ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) que és un acord entre la Universitat de València i algunes universitats mexicanes per a la realització d’estudis de primer o segon cicle o de grau en determinades titulacions i destinacions. Pots consultar el programa en www.anuies.mx 5
 6. 6. En els programes d’intercanvi les estades seran per un període mínim de 3 mesos i màxim d’un curs acadèmic. Si l’estada Erasmus Estudis és d’un quadrimestre, excepcionalment es podrà ampliar el període d’estada d’un estudiant, sempre que es complisquen els requisits següents: – Autorització per part del coordinador de mobilitat i per part de la universitat de destinació. – L’acord ha de realitzar-se abans de la finalització inicialment prevista de l’estada. – L’extensió ha de seguir immediatament al període d’estada inicialment previst, sense interrupcions. – Capperíoded’estada,incloseslesampliacionspotestendre’s més enllà del 30 de setembre de 2012. És condició necessària no haver gaudit d’una beca del mateix tipus en cursos anteriors. Tampoc es podrà ser beneficiari de més d’un Programa d’Intercanvi (SICUE, Erasmus o Programes Internacionals) en el mateix curs, excepte en el Programa Erasmus Pràctiques. 3. Duració de les Estades de Mobilitat 6
 7. 7. El reconeixement dels estudis realitzats a l’altra universitat dins dels programes de mobilitat està garantit segons la Normativa d’Intercanvi d’Estudiants de la Universitat de València, sempre que els estudis realitzats tinguen el vist-i-plau del coordinador de mobilitat. Estudiant i coordinador hauran de signar avans de l’inici de l’estancia un contracte d’estudis especificant les matèries que es cursaran a la universitat de destinació i les matèries que li seran reconegudes a la Universitat de València. Les condicions acadèmiques dels intercanvis han de consultar-se al coordinador de mobilitat de la titulació. Consulteu a la web www.uv.es/relint el manual de com fer el contracte d’estudis. 4. Reconeixement de crèdits 7
 8. 8. L’estudiant pagarà les taxes acadèmiques a la UniversitatdeValènciaiestaràexemptdepagar- les a la universitat de destinació (excepte en el cas dels estudiants Free-movers, que hauran de consultar les condicions a la universitat de destinació). Cal tenir en compte, però, que algunes universitats exigeixen el pagament de taxes no acadèmiques corresponents a assegurances,associacions,serveis universitaris o accés a biblioteques. Seran a càrrec del beneficiari les despeses de viatge, allotjament i manutenció i també l’assegurança mèdica amb l’excepció d’aquelles convocatòries que així ho assenyalen. 5.1. SICUE Els estudiants que tinguen adjudicada una plaça SICUE en altra Universitat espanyola poden optar a la beca SÈNECA, convocada pel Ministeri d’Educació. Cal estar atent a la web www.uv.es/relint per conèixer la publicació d’aquesta convocatòria, previsiblement en el mes de març de 2011. Per a poder demanar la beca Sèneca, segons l´ultima convocatòria, calia una nota mitjana igual a superior a 6, excepte en ensenyances tècniques, en les quals la nota mínima era de 5,40, d´acord amb els criteris fixats en la convocatòria SICUE. Durant el curs 2010/2011 més de 100 estudiants de la Universitat de València han gaudit la beca SÈNECA, que ascendeix a 500 euros al mes, així com una subvenció de viatge única de 120 euros o 200 euros depenent del lloc de desplaçament. 5.2. ERASMUS ESTUDIS Per al curs 2011-2012, els ajuts econòmics vindran determinats en els pressupostos de les diferents institucions. Els diversos ajuts son compatibles i, per tant, es poden rebre simultàniament.Com a orientació general, els ajuts econòmics del curs 2009-2010 varen ser els següents: 1) Fons de la Unió Europea: 135 euros al mes 2) Fons del Ministeri d´Educació: 5. Condicions i ajudes econòmiques 8
 9. 9. a) 193 euros al mes per a tots els alumnes Erasmus, amb un màxim de 8 mensualitats b) 420 euros al mes, sols per als alumnes Erasmus que hagen sigut becaris del Ministeri durant el curs 2008/2009 amb un màxim de 8 mensualitats 3) Fons propis de la Universitat: per a tots els alumnes de la Universitat de València, al voltant de 50 euros al mes 4) Fons de la Generalitat Valenciana, s’adjudiquen segons l´expedient acadèmic. Les quantitats oscil·laren entre 60 i 90 euros al mes, depenent de la destinació. 5) Xec UNIVEX de l’Ajuntament de València. S’adjudiquen segons expedient acadèmic. Les ajudes varen ser de 100 euros al mes.Per a altres municipis,informa’t a l´Ajuntament on estigues empadronat. 6) Beca Bancaixa: s’adjudica segons criteris acadèmics per àrees d’educació i la seua quantia ha estat entre: 1000, 600 o 400 euros en quantia global, en funció de la duració de la estada. 7) Altres: en la web www.uv.es/relint pots consultar altres beques i ajuts més específics. Elpagamentdelabecanoesrealitzamensualment. L’estudiant rebrà el primer pagament com un percentatge d’aquestes quantitats després de la seua incorporació a la universitat de destinació i la resta al finalitzar l’estancia una vegada presente la documentació final. 5.3. ProgrameS Internacionals de Mobilitat PeraconvocatòriesdeProgramesInternacionals de mobilitat generals i especifiques de cada titulació i com a orientació general, els ajuts econòmics del curs 2010-2011 han estat els següents: La Universitat de València concedirà ajudes1. econòmiques d´entre 300 i 400 euros al mes, depenent del país de la Universitat de destinació: Àsia, Austràlia, Estats Units, Canadà i Llatinoamericà. Beca Bancaixa Internacional: segons el país2. pot arribar fins a una quantia global de 4000 euros, amb un mínim de 1000 euros. Xec UNIVEX de l’Ajuntament de València:3. 100 euros al mes. Altres: en la web www.uv.es/relint pots4. consultar altres beques i ajuts més específics. En les convocatòries de Programes de Mobilitat Especials, com els que es mantenen amb les Universitats d´UDLA Puebla, Rutgers o Waseda, l’estudiant, en lloc de rebre l’ajuda de la Universitat de València, rebrà una beca d’allotjament i manutenció per part de la universitat de destinació,a més de la resta d´ajuts dels Programes Internacionals. 9
 10. 10. 6.1.- Convocatòria Erasmus Estudis i Programes Internacionals La convocatòria del programa Erasmus Estudis i dels Programes Internacionals per a realitzar estadesenaltresinstitucionsalllargdelcurs2011- 2012 estarà oberta des del dia 9 de Novembre de 2010 fins el 4 de Desembre de 2010. 6.2.- Convocatòria SICUE La convocatòria del programa SICUE depen de les dates que assigne la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles). Per al curs 2010-2011, la convocatòria va estar oberta entre finals de gener i principis de febrer de 2010. Les dates concretes per a la convocatòria 2011- 2012 es publicaran a la web www.uv.es/relint. 6.3.- Com fer la sol·licitud Les sol·licituds s’hauran de presentar per Internet des del Portal de l’Alumne (http://www.uv.es/ portalumne). Els estudiants podran demanar fins a 5 destinacions per a cadascú dels programes (Erasmus, SICUE, Programes Internacionals) ordenant-les segons preferències. Es recomana que consulteu la llista de places disponiblesonlineabansdeferlasol·licitud,jaque noves destinacions poden haver-se afegit (http:// www.uv.es/portalumne). Com les destinacions depenen de la titulació,cal seleccionar la titulació i a continuació triar el tipus de programa: (Erasmus, SICUE o Programa Internacional). Aixi l´aplicació mostrarà la llista de possibles destinacions. Consulteu a la web www.uv.es/relint el manual per a fer la sol·licitud de beques de programes d’intercanvi A més, al fer la sol·licitud, podreu enviar les vostres observacions i missatges mitjançant l’opció FÒRUM. 6. Convocatòria 2011/2012 10
 11. 11. 7.1 En el cas del programa SICUE (segons els requisits de la convocatòria 2010-11): Estudiants de Diplomatures i Enginyeries Tècniques: haver superat–– un mínim de 30 crèdits en el curs 2009/2010 i estar matriculat en 30 crèdits més en el curs 2010/2011. Estudiants de Llicenciatures i Enginyeria: haver superat un mínim de–– 90 crèdits en el curs 2009/2010 i estar matriculat en 30 crèdits més en el curs 2010/2011. Estudiants de Graus: haver superat un mínim de 60 crèdits en el curs–– 2009/2010 i estar matriculat en 30 crèdits més en el curs 2010/2011. 7.2 Per al programa Erasmus Estudis i Programes Internacionals de Mobilitat: Estudiants de Diplomatures i Enginyeries Tècniques: haver superat–– un mínim de 30 crèdits en el curs 2009/2010 Estudiants de Llicenciatures i Enginyeria: haver superat un mínim de–– 60 crèdits superats en el curs 2009/2010 Estudiants de Graus: haver superat un mínim de 42 crèdits en el curs–– 2009/2010 En el moment de la convocatòria els sol·licitants hauran d’estar matriculats en la Universitat de València i només es poden demanar estades corresponents a la titulació en què es troben matriculats en eixe moment. 7. Requisits Acadèmics 11
 12. 12. Lingüístic8.1 Erasmus Estudis 1. Per a poder participar en el programa de mobilitat Erasmus Estudis en el curs 2011-2012, els estudiants han d’acreditar el coneixement lingüístic en alguna de les llengües d’estudi de la universitat de destinació. Aquests estudiants tindran prioritat en l’assignació de les places. 2. Els sol·licitants que no acrediten el coneixement lingüístic en alguna de les llengües d’estudi de la universitat de destinació però acrediten, almenys, el coneixement lingüístic en anglès poden ser proposats pel Coordinador en alguna de les vacants si són acceptats per la Universitat de destinació. 3. No hauran d’acreditar el coneixement lingüístic els estudiants/es que realitzen la seua estada en una universitat portuguesa. 4. El coneixement lingüístic s’acredita per la superació d’una prova de nivell general que serà escrita i consistirà en preguntes de comprensió, vocabulari i gramàtica general. Hi haurà proves en alemany, anglès, francès i italià. Les proves es realitzaran el dia 18 de desembre de 2010. 5. Els estudiants que es troben en alguna de les següents situacions poden acreditar el coneixement lingüístic sense realitzar la prova de nivell: a. Estudiants/es que acrediten un nivell d’idioma B1 (A2 per a italià), en algun dels Centres acreditats per a això i reconeguts per la Universitat de València. Són els següents: • La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i l’Escola Universitària de Magisteri “Ausiàs March” de la Universitat de València • El Centre d’Idiomes de la Universitat de València b. Estudiants/es que acrediten un nivell d’idioma B1 (A2 per a italià), per algun dels Centres que figuren en la Taula d’Equivalències de l’Annexe I. (Es pot consultar l´Annexe I en la web de Relacions Internacionals (www.uv.es/ relint) c. Estudiants/es de Filologia, Traducció i Interpretació o de Magisteri en 8. Requisit 12
 13. 13. l’especialitat en llengua estrangera, en la llengua del país per al qual se sol·licita l’estada d´intercanvi o en anglès. d. Estudiants/es que hagen superat un mínimde15crèditsd’estudisuniversitaris oficials en la llengua del país per al qual se sol·licita l’estada d´intercanvi o en anglès. e. Estudiants/es que hagen cursat i superat batxillerat bilingüe en la llengua del país peralqualsesol·licital’estadad´intercanvi o en anglès. f. Haver cursat un any d’estudis al país de destinació o un altra d’igual llengua. g. Qualsevol altra acreditació reconeguda per la Comissió de Reconeixement de Llengües Estrangeres de la Universitat de València. 6. Per a poder participar en el programa de mobilitat Erasmus Estudis en algunes universitats,elsestudiantshand’acreditarun coneixement lingüístic superior a l’esmentat en els apartats anteriors. En aquestos casos, l’estudiant/a haurà de superar una prova de nivell específica o acreditar el coneixement lingüístic exigit per la universitat de destinació. En la Setmana Internacional es facilitarà als estudiants el llistat de places d´intercanvi per titulació on s’exigeix aquest coneixement, segons la informació disponible en cada Centre. En tot cas, l’estudiant serà responsable de conèixer el nivell d’idioma requerit en la universitat en la que realitzarà la seua estada. 8.2. Inscripció en la Prova de Nivell Lingüístic Al realitzar la sol•licitud d´Erasmus Estudis• a través del portal de l’alumne, l’estudiant s’haurà d’inscriure en la prova de nivell general. Els estudiants que vulguen quedar exempts• de realitzar la prova de nivell, hauran d´acreditar el coneixement lingüístic en els termes establerts en el punt 8.1.5 anterior. Han de fer-lo constar en la sol·licitud Erasmus Estudis del portal de l´alumne i presentar la documentació acreditativa per escrit fins al 4 de desembre. La documentació s’adreçarà a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Universitat de València. El dia 14 de desembre es publicarà en la web www.uv.es/relint els resultats de les acreditacions presentades: – Els estudiants acreditats no han de fer la prova de nivell general. – Encasdequel’acreditaciósigadesestimada, l´estudiant haurà de realitzar la prova de nivell general corresponent. La Universitat farà la inscripció d´ofici 8.3. LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES Les proves de nivell general es realitzaran• el dia 18 de desembre, dissabte a la Facultat de Filologia. La distribució d’estudiants per 13
 14. 14. idioma, hora i aula es publicarà en la pàgina web de relacions internacionals (www.uv.es/relint) i també hi haurà anuncis a la Facultat el dia de realització de les proves. 8.4. Mesures de suport per a millorar el nivell de coneixement d´idiomes de la Universitat de València La preparació lingüística és responsabilitat de l’estudiant/a. Això no obstant, la Universitat de València facilitarà les següents mesures de suport: Crèdits de lliure opció: cursos de llengua• preparatoris oferts per les institucions que tenen reconeguda l’equivalència per acord del Consell de Govern. Centre d’Autoaprenentatge de Llengües• disponible gratuïtament al Servei de Política Lingüística i organitza el programa de Tàndems Lingüísitc. El Centre d’idiomes de la Universitat de• València realitza cursos subvencionats per als estudiants de la Universitat de València. Els centres poden dur a terme activitats• puntuals d’impartició d’idiomes amb finalitats específiques. A través del portal web del Taller• d’Audiovisuals de la Universitat de València es disposa dels canals internacionals que poden ser visualitzats amb ordinador. 8.5. Programes Internacionals de Mobilitat Les universitats dels Estats Units, Canadà (angloparlant), Austràlia, Japó i Xina demanen una puntuació mínima de 550 14
 15. 15. a l’examen del TOEFL. Aquesta puntuació pot variar depenent de la forma de fer el TOEFL: –TOEFL PBT (Paper Based Test): 550 –TOEFL CBT (Computer Based Test): 213 –TOEFL IBT (Internet Based Test): 80 Es pot obtindre informació sobre el TOEFL, els diferents centres examinadors i les dates de convocatòria a la web http://www.toefl. org (es poden veure les dates de les pròximes convocatòries organitzades en Espanya a http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/ tclists/IBT_s.html). El requisit lingüístic s’ha d’acreditar abans del finaldelterminidesol·licituds(4dedesembre), però com els resultats del TOEFL tarden al voltant de tres setmanes, s’admetrà com a prova acreditativa el justificant d’inscripció al TOEFL abans del 4 desembre, amb la condició de què la puntuació obtinguda no siga inferior a l’esmentada anteriorment. En el cas de les universitats xineses i japoneses, a més del TOEFL 550, s’exigirà haver cursat un semestre de xinés o de japonés respectivament (els cursos a l’Institut Confuci de la Universitat de València seviran para acreditar aquest punt). En el cas d’universitats llatinoamericanes no hi ha cap requisit lingüístic, però algunes universitatsbrasileressíexigeixenconeixements previs de portugués. La selecció per part de la Universitat de València anirà condicionada a l’acceptació per part de la universitat de destinació. En el cas de la Universitat de Montréal (Canadà), s’exigeix acreditar un nivell B2 de francés, mitjançant el Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF B2, el Diplôme de Langue Française (DL), o superior. Els estudiants de doble titulació ADE-GEDE que demanen com a destinació la Universitat de North Carolina hauran de complir el requisit lingüístic exigit pels coordinadors de la doble titulació. 8.6. Cursos intensius d’idiomes Erasmus (EILC) Els EILC són cursos especialitzats en els idiomes menys parlats o ensenyats dels països participants en el programa Erasmus i els oferixen als estudiants Erasmus l’oportunitat d’estudiar d’idioma del país d´acollida durant prop d’un mes,(tindran una duració compresa entre 4 i 8 setmanes, amb un mínim de 60 hores de contacte) en el país d´acollida, amb la finalitat de preparar-se per al període de mobilitat Erasmus. 15
 16. 16. Les sol·licituds tindran un ordre de preferència basat en la nota mitjana de l’expedient acadèmic i el nombre de crèdits aprovats fins a l’últim curs finalitzat. Per al Programa Erasmus Estudis els Coordinadors de Centre i/o Titulació asignaran les places tenint en compte el coneixement d´alguna de les llengües d´estudi de la universitat de destinació, d´acord amb els apartats 8.1.1 i 8.1.2. Per als Programes Internacionals, contarà també la nota mitjana de la titulació de l’estudiant. 9. Criteris de selecció 16
 17. 17. 10. Enviament de la documentació 10.1. Erasmus. Una vegada el vostre coordinador o coordinadora us haja proposat, haureu de visitar la pàgina web de la universitat de destinació per a consultar quins documents heu d’enviar (application form, contracte acadèmic, expedient acadèmic i altres) i els terminis per a enviar-los. És responsabilitat de l’estudiant l’enviament d’estos documents dins del termini marcat per la universitat de destinació, i heu de tenir en compte que si no envieu els documents en el termini indicat per la universitat de destinació, poden refusar la vostra sol·licitud. La Universitat comunicarà als estudiants seleccionats la seua condició de beneficiari de la beca. Els estudiants hauran de consultar la web de Relacions Internacionals per a trobar els documents útils de la Convocatoria 2011-2012. 10.2. Programes Internacionals. El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, es posarà en contacte amb els estudiants seleccionats per a requerir-los la documentació necessària (application form de la universitat de destinació, expedient acadèmic, cartes de recomanació, carta de presentació, certificat de solvència econòmica,còpia del passaport i altres) a enviar a la universitat de destinació. En el cas de les beques per als Programes Internacionals específiques d’alguna Facultat serà el propi Centre el responsable de fer aquesta gestió. La no presentació dels documents en el temps que s´indique pot suposar l’exclusió de l’estudiant,ja que les universitats estrangeres tenen terminis estrictes per a rebre la documentació i en molts casos s’ha d’enviar amb diversos mesos d’anticipació per a tindre temps de gestionar el visat 17
 18. 18. 11. Visat i Segur mèdic. 11.1. Visat Els estudiants que viatgen a països de fora de la Unió Europea necessitaran obtenir un visat d’estudiant, demanant-lo al consolat o ambaixada del país de destinació. És un requisit imprescindible per a gestionar el visat d’estudis el rebre la carta d’acceptació de la universitat de destinació. A més, s’ha de tindre en compte que per gestionar el visat amb alguns països (per exemple amb Canadà) la duració des del començament de la sol·licitud pot superar els dos mesos. Els estudiants de la Universitat de València, la nacionalitat dels quals no siga d´un país membre de la Unió Europea, també hauran de demanar un visat d’estudiant per a fer estades en altres països. 11.2. Segur Mèdic Els estudiants que realitzen l’estada a països de la Unió Europea hauran de demanar la Targeta Sanitària Europea per a tindre garantida l’assistència mèdica al país de destinació. Els estudiants que realitzen l’estada a països de fora de la Unió Europea hauran de contractar un segur mèdic privat que els garantisca l’assistència mèdica al país de destinació, excepte en aquells països en els que hi haja un conveni específic entre la seguretat social espanyola i la del país de destinació. 18
 19. 19. 12. Altres Convocatòries 12.1. Convocatòries de beques especials amb la Johannes Gutenberg Universität Mainz (Alemanya). Consulteu: www. unimainz.de. • Beca Semestral (Winter- semester. 5 mesos): Finalitat: Realització d’un tre- ball d’investigació en un departa- ment universitari. Requisits: • Ser llicenciat per la Universitat de València en els últims dos cursos acadèmics anteriors a la convocatòria. • Ser estudiant de Tercer Cicle de la Universitat de València. • Tenir coneixements d’alemany (Nivell Mittelstufe). Durada: 1 semestre. Documentació, Condicions econòmiques I Presentació de sol·licituds: veure propera convocatòria (previsiblement ge- ner 2011) • Estada d’investigació du- rant el mes de juliol Finalitat: Realització d’un tre- ball d’investigació en un departa- ment universitari. Requisits: • Estudiants de doctorat en fase de realització de la tesi o profes- sors en període de formació. Durada: De l’1 al 31 de juliol. Documentació, Condicions econòmiques i Presentació de sol·licituds: veure propera convocatòria (previsiblement en gener 2011). 19
 20. 20. • Tres Beques d’Estiu per un Curs de Llengua ale- manya per a germanistes a la Johannes Gutemberg Universitat, Mainz Finalitat: Realització d’un curs avançat de llengua alemanya. Requisits: • Preferentment ser llicenciat en Filologia Germànica, o ser lli- cenciat amb coneixements d’ale- many de nivell superior. • Per comprovar aquest nivell d’alemany caldrà presentar els certificats corresponents Durada: 1 mes (agost). Documentació, Condicions econòmiques i Presentació de sol·licituds: veure propera convocatòria (previsiblement ge- ner 2011). • Beques per a realitzar pràctiques a l’Hospital Johannes Gutemberg Universitat Mainz. Finalitat: Realització de pràcti- ques hospitalàries a l’hospital uni- versitari de Mainz. Requisits: • Estudiants de segon cicle de Me- dicina i Odontologia de la Uni- versitat de València Durada: Del 15 de juliol al 15 d’agost Documentació i Presentació de sol·licituds: Veure propera convocatòria (previsiblement ge- ner 2011). 12.2. Programa Vulcanus El programa consisteix en la realització de pràctiques industrials en una empresa japonesa durant un període de 8 mesos. Els estudiants reben una beca (2.000.000 ien) per al viatge d’anada i tornada i les despeses de manutenció al Japó (són allotjats per l’empresa que els acull durant els 12 mesos). Més informació: www.eu-japan.eu/global/ vulcanus-in-japan.html 12.3. Beques Bancaixa Leornado-ADEIT LEONARDO DA VINCI és el Programa Europeu de Formació Professional, dirigit a titulats universitaris. El Programa LEONARDO DA VINCI ofereix als estudiants i titulats universitaris la possibilitat de realitzar estades en empreses d’altres països europeus, que els aporten qualificacions professionals complementàries, amb la finalitat de millorar les oportunitats d’accés al món laboral. Per a més informació dirigir-se a la Fundació Universitat-Empresa ADEIT o consultar la següent adreça web. www.adeit.uv.es 20
 21. 21. 12.4. Beques ARGO ARGO GLOBAL és un programa de mobilitat promogut pel Ministeri d’Educació amb l’objetiu d’impulsar la formació complementaria dels titulats de totes les universitats espanyoles, a través de la realització de pràctiques en empreses europees. Més informació en la adreça Web: http://www.becasargo.net. 12.5. Beques M.A.E. Es un programa de beques del Ministeri d´Assumptes Exteriors anual i obert que es sol·licita per internet. Mes informació: http://www.becasmae.es Informació i presentació de sol·licituds: Segons convocatòria i enlessegüentsadrecesweb:https:// www.aecid.gob.es/sede_ electronica/es/oficina_ virtual/procedimientos_ electronicos/ 12.6. Beques ICEX Objectiu: Formació de joves professionals especialitzats en la prestació de servicis d’internacio- nalització empresarial. Els programes de Beques ofereixen una excel·lent oportunitat d’aconseguir una sòlida formació teòrica en comerç internacional i una especialitzada formació pràctica en les distintes oficines de la Xarxa Exterior i Territorial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en empreses espanyoles amb activitat internacional o en institucions internacionals. Consulteu: www.icex.es 12.7. Beques de Internacionalització IVEX Aquestes beques tenen com a finalitat principal la formació i l’especialització professional i la realització de pràctiques sobre els distints aspectes que afecten el procés d’internacionalització de l’empresa de la Comunitat Valenciana. Més informació: www.ivex.es 21
 22. 22. 12.8. Beques Sauvé Les beques estan destinades a estudiants universitaris menors de 30 anys. Més informació: www.sauvescholars.org 12.9. Beques Casa Àsia Casa Àsia ofereix als usuaris un servei de consulta sobre les principals beques relacionades amb la zona d’Àsia i el Pacífic.Amb aquest servei,Casa Àsia pretén consolidar-se com al principal centre d’informació sobre els ajuts a estudiants, investigadors i professorat que estiguin interessats en aquesta zona. Mes informació: www.casaasia.es 22
 23. 23. 13. Coordinació de mobilitat i intercanvi Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació Olga Gil Medrano Edifici Rectorat Avgda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Telèfon: 96 386 4051 Vicerec.internacional.cooperacio@uv.es www.uv.es/relint Delegat del Rector per a Intercanvi i Mobilitat Ángel Ortí Lahoz Telèfon: 96 386 4953 Angel.Orti@uv.es Delegat del Rector per a Relacions Internacionals i Convenis Vicente Andreu Besó Telèfon: 96 386 4654 Vicente.Andreu@uv.es OFICINA RELACIONS INTERNACIONALS Edifici Rectorat Avgda. Blasco Ibáñez, 13 46010 València Telèfons: 96 386 4802/ 96 386 4953 / 96 386 4731 Relaciones.Internacionales@uv.es www.uv.es/relint Oficina Burjassot Planta Baixa Biblioteca C/Doctor Moliner 50 46100 Burjassot Telèfon 96 354 4414 relint.burjasot@uv.es 23
 24. 24. Coordinadors de Centre Coordinadors i coordinadores d’àrea AREA COORDINADOR E-MAIL C. Basicas Luis Recatalà Boix Luis.Recatala@uv.es C de la Salud Guillermo Sáez Tormo Guillermo.Saez@uv.es C.Sociales Ernest Cano Cano Ernest.Cano@uv.es Humanidades Carmen Gregori Signes Carmen.Gregori@uv.es CENTRE COORDINADOR E-MAIL E.T.S. d’Enginyeria Esteban Sanchis Kilders Esteban.Sanchis@uv.es E.U. Fisioteràpia Marta Aguilar Rodriguez Marta.Aguilar@uv.es E.U. Infermeria i Podologìa Isabel Trapero Gimeno Isabel.Trapero@uv.es E.U. Magisteri “Ausias March” José Ramón Insa Agustina Jose.Insa@uv.es F. CC. Activ.Física i l’Eport Jose Francisco Guzman Lujan Jose.F.Guzman@uv.es F. CC. Biologiques Marisa Salvador Alcober Marisa.Salvador@uv.es F. CC. Matemàtiques Luis Marco Montoro Luis.Marco@uv.es F. CC. Socials Ernest Cano Cano Ernest.Cano@uv.es F. Dret Carmen Estevan de Quesada Carmen.Estevan@uv.es F. Economia Delfina Soria Bonet Delfina.Soria@uv.es F. Farmàcia Juan Jose Server Carrió Juan.Server@uv.es F. Filologia, Traducció i Comunicació Adela Cortijo Talavera Adela.Cortijo@uv.es F. Filosofia i CC.Educació. Rosa María Bo Bonet Rosa.M.Bo@uv.es F. Física Jose Peñarrocha Gantes Jose.A.Penarrocha@uv.es F. Geografia i Historia Ester Alba Pagán Esther.Alba@uv.es F. Medicina i Odontologia Guillermo Saez Tormo Guillermo.Saez@uv.es F. Psicologia Concepción Perpiña Tordera interpsi@uv.es F. Química Raúl Crespo Crespo Raul.Crespo@uv.es 24
 25. 25. Coordinadors i coordinadores per titulació TITULACIÓ COORDINADOR E-MAIL Dip Biblioteconomia i Documentació Aurora González Teruel Aurora.Gonzalez@uv.es Dip Ciències Empresarials Cristóbal González Baixauli Cristobal.Gonzalez@uv.es Dip Educació Social Joan Mª Senent Sanchez Joan.M.Senent@uv.es Dip Fisioteràpia José María Blasco Igual Jose.Maria.Blasco@uv.es Dip Infermeria Isabel Trapero Gimeno Isabel.Trapero@uv.es Dip. Podologia Ana Queralt Blasco Ana.Queralt@uv.es Dip Logopedia Concepción Perpiña Tordera interpsi@uv.es Dip Magisteri José Ramón Insa Agustina Jose.Insa@uv.es Dip Nutrició Humana i Dietética Jordi Mañes Vinuesa Jordi.Manes@uv.es Dip Optica i Optometría Alvaro Pons Moreno Alvaro.Pons@uv.es Dip Relacions Laborals Pilar Fernández Artiach Pilar.Fernandez@uv.es Dip Treball Social Trinidad Gregori Monzó Trinidad.Gregori@uv.es Dip Turisme Elvira Montañes Brunet Elvira.Montanes@uv.es Eng Tec Telecomunicacions Luís Gómez Chova Luis.Gomez-Chova@uv.es Eng Tec Telemàtica Santiago Felici Castell Santiago.Felici@uv.es Eng. Electrònica José David Martín Guerrero Jose.D.Martin@uv.es Eng. Informàtica Xaro Benavent Garcia Xaro.Benavent@uv.es Eng. Química Sonia Loras Giménez Sonia.Loras@uv.es Gede Juan de Dios Montoro Pons Juan.D.Montoro@uv.es Gee Pilar Tamborero Sanjúan Pilar.Tamborero@uv.es Lic ADE/Dret Cristóbal González Baixauli Cristobal.Gonzalez@uv.es Lic Administració i Direcció d’Empreses Manuel Cuadrado García Manuel.Cuadrado@uv.es Marta Frasquet del Toro Marta.Frasquet@uv.es Lic Biologia Mª Jesús Cornejo Martín Maria.J.Cornejo@uv.es Lic Bioquímica Carmen Bañó Aracil M.Carmen.Bano@uv.es Lic Ciència i Tecnologia dels Aliments Jordi Mañes Vinuesa Jordi.Manes@uv.es Lic Ciències Actuarials i Financieres Delfina Soria Bonet Delfina.Soria@uv.es Lic Ciències Ambientals Luis Recatala Boix Luis.Recatala@uv.es Lic Ciencies de l’Activitat Física Daniel Ayora Pérez Daniel.Ayora@uv.es Lic Ciències del Treball Ernest Cano Cano Ernest.Cano@uv.es Lic Ciències i Tècniques Estadistiques David Conesa Guillen David.V.Conesa@uv.es 25
 26. 26. Lic Ciències Politiques i de l’Admnistració Joaquin Martin Cubas Joaquin.Martin@uv.es Lic Comunicació Audiovisual Guiliana Colaizzi Giuliana.Colazzi@uv.es Lic Criminologia Javier Guardiola García Javier.Guardiola@uv.es Lic Dret Ester Machancoses García Ester.Garcia@uv.es Mª Luisa Atienza Navarro Maria.L.Atienza@uv.es Lic Dret/ADE Mª Pilar Bonet Sánchez Maria.P.Bonet@uv.es Lic Economía Pedro Perez Vazquez Coordint.eco@uv.es Lic Farmàcia Teresa Mª Garrigues Pelufo Teresa.Garrigues@uv.es Lic Filologia Alemanya Berta Raposo Fernández Berta.Raposo@uv.es Lic Filologia Anglesa Carmen Gregori Signes Carmen.Gregori@uv.es Barry Pennock barry.pennock@uv.es Lic Filologia Catalana Miquel Nicolás Amoros Miquel.Nicolas@uv.es Lic Filologia Clàssica Ricardo Hernández Pérez Ricardo.Hernandez@uv.es Lic Filologia Francesa Domingo Pujante González Domingo.Pujante@uv.es Lic Filologia Hispànica Javier Satorre Grau Fco.Javier.Satorre@uv.es Lic Filologia Italiana Juan Carlos de Miguel Canuto Juan.C.Miguel@uv.es Lic Filosofia Jordi Valor Abad Jordi.Valor@uv.es Lic Física José Antonio Peñarrocha Jose.A.Penarrocha@uv.es Lic Geografía Maria José Lòpez García Maria.J.Lopez@uv.es Lic Història Carlos Gómez Bellard Carlos.Gomez-Bellard@uv.es Lic Història del Art Yolanda Gil Saura Yolanda.Gil@uv.es Lic Humanitats Anacleto Ferrer Mas Anacleto.Ferrer@uv.es Lic Investigació i Tecniques de Mercat Ines Kuster Boluda Ines.Kuster@uv.es Lic Matemàtiques Rafael López Machi Rafael.F.Lopez@uv.es Lic Medicina i Cirugía Guillermo Sáez Tormo Guillermo.Saez@uv.es Lic Odontologia Leopoldo Forner Navarro Leopoldo.Forner@uv.es Lic Pedagogia Natividad.López Rodríguez Nati.Lopez@uv.es Lic Periodisme Guillermo López García Guillermo.Lopez@uv.es Lic Psicologia Concepción Perpiña Tordera interpsi@uv.es Lic Psicopedagogía Mª Jesús Perales Montolío Maria.J.Perales@uv.es Lic Química Raul Crespo Crespo Raul.Crespo@uv.es Lic Sociología Antonio Santos Ortega Juan.A.Santos@uv.es Lic Sociología-Ciències Polítiques Antonio Santos Ortega Juan.A.Santos@uv.es Lic Traducció i Interpretació Jose Santaemilia Ruiz Jose.Santaemilia@uv.es 26
 27. 27. AVA 96 386 48 02 96 398 33 91 Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació

×