Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaganapan at Pokus ng Pandiwa

77,686 views

Published on

Kaganapan at Pokus ng Pandiwa

 1. 1. KAGANAPAN NG PANDIWA Inihanda ni: Gng. Mishelle C. Arintoc
 2. 2. Ang kaganapan ay ang relasyon ng pandiwa sa panaguri ng pangungusap.
 3. 3. Mga Uri ng Kaganapan ng Pandiwa
 4. 4. 1. Kaganapang Tagaganap Bahagi ito ng panaguri na gumaganap sa kilos na ipinahahayag ng pandiwa.
 5. 5. Halimbawa: Ikinatuwa ng mga mamamayan ang maringal na pagdiriwang ng kalayaan ng bansa.
 6. 6. 2. Kaganapang Layon Bahagi ng panaguri na nagsasaad ng bagay na tinutukoy o ipinahahayag ng pandiwa.
 7. 7. Halimbawa: Naghanda ng palatuntunan ang mga guro at mag- aaral, sapangdating ng mga panauhin.
 8. 8. 3. Kaganapang Tagatanggap Bahagi ng panaguri na nagpapahayag kung sino ang nakikinabang sa kilos na isinasaad ng pandiwa.
 9. 9. Halimbawa: Nagbigay ng donasyon ang kanilang samahan para sa mga biktima ng sunog.
 10. 10. 4. Kaganapang Ganapan Bahagi ng panaguri na nagsasaad ng lugar na siyang pinaggaganapan ng kilos na ipinahayag ng pandiwa.
 11. 11. Halimbawa: Nanood ng pagtatanghal sa plasa ang mga kabataan.
 12. 12. 5. Kaganapang Kagamitan Bahagi ng panaguri na nagsasaad kung anong bagay o kagamitan ang ginagamit upang maisagawa ang kilos na ipinahahayag ng pandiwa.
 13. 13. Halimbawa: Iginuhit niya ang larawan ni Rizal sa pamamagitan ng lapis.
 14. 14. 6. Kaganapang Direksyunal Bahagi ng panaguri na nagsasaad ng direksyong isinasaad ng kilos na ipinahahayag ng pandiwa.
 15. 15. Halimbawa: Nagliwaliw siya sa Tagaytay buong araw.
 16. 16. 7. Kaganapang Sanhi Bahagi ng panaguri na nagsasaad ng dahilan ng pagkakaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa.
 17. 17. Halimbawa: Nagwagi sila sa pakikihamok dahil sa katatagan ng kanilang loob.
 18. 18. POKUS NG PANDIWA
 19. 19. Ang pokus ay ang relasyon ng pandiwa sa paksa ng pangungusap.
 20. 20. Mga Uri ng Pokus ng Pandiwa
 21. 21. 1. Pokus sa Tagaganap/ Aktor Ang paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “sino?”. [mag- , um- , mang- , ma- , maka- , makapag- , maki- , magpa-]
 22. 22. Halimbawa: Naglunsad ng proyekto ang mga kabataan.
 23. 23. 2. Pokus sa Layon Ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “ano?”. [-in- , -i- , -ipa- , ma- , -an] Sa Ingles, ito ay ang direct object.
 24. 24. Halimbawa: Nasira mo ang mga props para sa play.
 25. 25. 3. Lokatibong Pokus o Pokus sa Ganapan Paksa ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “saan?”. [pag-/-an , -an/-han , ma-/-an , pang-/-an , mapag-/-an]
 26. 26. Halimbawa: Pinagtaniman namin ang bakuran ng maraming gulay.
 27. 27. 4. Benepaktibong Pokus o Pokus sa Tagatanggap Ang paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na“para kanino?”. [i- , -in , ipang- , ipag-] Sa Ingles, ito ay ang indirect object.
 28. 28. Halimbawa: Kami ay ipinagluto ni nanay ng masarap na ulam.
 29. 29. 5. Instrumentong Pokus o Pokus sa Gamit Ang paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “sa pamamagitan ng ano?”. [ipang- , maipang-]
 30. 30. Halimbawa: Ipinanghambalos niya ang hawak na tungkod sa magnanakaw.
 31. 31. Ang paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “bakit?”. [i- , ika- , ikina-] 6. Kosatibong Pokus o Pokus sa Sanhi
 32. 32. Halimbawa: Ikinatuwa namin ang pagluluto ng masarap na ulam ng aming nanay.
 33. 33. 7. Pokus sa Direksyon Ang paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap; sumasagot sa tanong na “tungo saan/kanino?”. [-an , -han , -in , -hin]
 34. 34. Halimbawa: Sinulatan niya ang kanyang mga magulang.

×