Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eğitim İhtiyaç Analizi

13,191 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Eğitim İhtiyaç Analizi

 1. 1. İhtiyaç Analizi Yalçın Vural V Y1 Yalçın Vural
 2. 2. Biraz Düşünelim• Satış Müdürünüzden bir posta aldınız. Satış Temsilcilerinin aylık kotalarını dolduramadıkları ve satışların beklenenin çok altında seyrettiğinden şikayet ediyor ve acil olarak ilgili personele bu hafta sonunda eğitim verilmesini istiyor.• Ne yapardınız? 2 Yalçın Vural
 3. 3. Hedefler1. Eğitimin, hangi performans sorunlarını çözmek için kullanılacağını belirleyiniz.2. Eğitim İhtiyaç Analizi hangi nedenlerle yapmak istediğinizi belirleyin.3. Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA) için üç önemli adımınızı belirleyin. a. Organizasyon Analizi b. Çalışan / Öğrenen Analizi c. Görev / Hedef Analizi 3 Yalçın Vural
 4. 4. Hedefler4. Analiz verilerini toplayabileceğiniz uygun methodları belirleyin. a. Anket b. Toplantı c. Performans Değerlendirme d. Denetim e. …5. Beklenen Performans Kriterlerini baz alarak bir ihtiyaç analiz süreci tasarlayın.. 4 Yalçın Vural
 5. 5. Performans Hedefleri Üzerine Kısa Değerlendirme• Eğitimin, Satış Temsilcilerinin kotalarına ulaşması için doğru cevap olup olmadığını nasıl belirlersiniz?• Süreç: 1. İyi bir Performans analizi yapın. Beklenen ve Gerçekleşen performans arasındaki fark nedir? 2. Eğitim ihtiyaç analizinizi, Eğitimin bu farkı kapatmak için uygun alternatiflerden biri olup olmadığını veya nasıl bir uygulamanın bu farkı kapatmak için doğru olduğunu anlamak üzere kurgulayın. Esas soru, aradaki farkın en etkin şekilde nasıl ortadan kalkacağıdır. 5 Yalçın Vural
 6. 6. Eğitim İhtiyaç Analizi Nedir?• EİA, Performans ihtiyaçları sırasında oluşan açığın nasıl kapatılacağının analiz edilmesidir.• Aşağıdaki sorunlarda Eğitim doğru cevap olabilir: – Düşük Performans (Bilgi veya yetkinlik eksikliği kaynaklı). – Motor Yeteneklerde Eksiklik (Okuma, Yazma, Temel Matematik, Bilgisayar, Teknoloji). – Yasa, Yönetmelik, Mevzuat Değişiklikleri – Yeni Teknoloji – Yeni Ürün ve Servisler dolayısıyla oluşan Müşteri Beklentileri. – Yüksek Performans Standartları – Yeni iş/görev/hedef 6 Yalçın Vural
 7. 7. Peki Eğitim Ne Zaman En İyi Cevap Değildir? – İşe Alım, Seçme, Yerleştirme ve Terfi Problemleri – Politika ve Prosedür Hataları – Coaching ve Geribildirim Eksikliği – Yetersiz Araç, Gereç veya Kaynak Kullanımı – Fiziksel Ortam Sorunları. – Motivasyon Eksikliği (İş-İşçi Uyumu; İşçi-Şirket Uyumu)7 Yalçın Vural
 8. 8. Eğitim Prosesi içerisinde EİA• EİA Eğitim Prosesinde ilk basamaktır.• EİA Değerlendirmesi: – Organizasyonel Analiz – Görev/Hedef Analizi – Kişi/Öğrenen Analizi 8 Yalçın Vural
 9. 9. Eğitim İhtiyaç Analizinin 3 Adımı• Organizasyonel Analiz – İş Hedefleri il Eğitim içeriklerinin Kalibrasyonunu sağlamak için önemlidir.• Görev Analizi – İşle ilgili önemli görev, bilgi, beceri, davranış ve yetenekleri belirlemek, hedef ve uygulamanın uyumlu ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek, Hedefe uygun yöntem ve metodları geliştirmek için gereklidir.• Kişi Analizi – Kursiyerlerin temel becerileri, motivasyon, önkoşul, beceri ve özgüvenlerinin olduğundan emin olmak için gereklidir. 9 Yalçın Vural
 10. 10. Düşünelim• Örneğin, içeriği ile hedefleri uyuşmayan bir eğitim hatırlayalım.• Bu uyumsuzluk, sizin öğrenme yeteneğinizi nasıl etkiledi? 10 Yalçın Vural
 11. 11. Organizasyonel Analiz Organizasyonel Analiz; – Organizasyon stratejisiyle, Eğitim hedeflerinin uyumu, – Eğitim ve Eğitim sonrası için uygun Kaynaklar (Finansal ve Gelişimsel) – Yönetim ve Paydaşlar tarafından destek Üst ve Orta kademe yönetimden data toplanmalı. Neden? EİA’nin bu adımının diğer adımlardan önce tamamlanmasının sebebi var mıdır?11 Yalçın Vural
 12. 12. Hedef/Görev Analizi2. Hedef/Görev Analizi – Eğitimde vurgulanacak İşle ilgili hedef ve görevler ile bilgi, beceri, davranış, yetenekler belirlenmeli ve tanımlanmalıdır. – Data Kaynakları: Konunun Uzmanları, Yöneticiler, Örnek Çalışanlar 12 Yalçın Vural
 13. 13. Hedef/Görev Analizi• Hedef/Görev Analizi 1. Analiz edilecek işlerin seçimi, 2. Gerçekleştirilen görevler listelenmeli – Check List (Örnek Çalışanlar ya da Uzman Çalışanlardan Anket veya görüşme yoluyla elde edilmeli). 3. Data Mining: İlgili tüm uzmanlara soralım: a. Frekans: Görev Hangi Frekansta tamamlanmalı? b. Önem: İşin tamamı içerisinde, ilgili hedefin önem derecesi ne? c. Zorluk: Hedef/Görevin zorluk düzeyi ne? 4. Performans beklentilerinizi gerçekleştirecek KPI’larınızı belirleyin. 13 Yalçın Vural
 14. 14. Kişi / Öğrenen Analizi Kişi/Öğrenen Analizi – Kişi / Öğrenen Analizi, hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek kişisel eksikliklerin tamamlanması aşamasında önemlidir. – Eksikliklerin Motivasyonel sebepler veya İş Tasarımından kaynaklanması durumunda, eğitim tek başına kalıcı bir fayda sağlamayacaktır. – Kişisel özellikler – Determining readiness for training: basic skills, motivation, self-efficacy.  Data sources include learners, managers and document reviews (personnel records, prior training records, or testing).14 Yalçın Vural
 15. 15. Kişi / Öğrenen Analizi• Kişi: Kişi, bilişsel ve psikolojik • Beklentiler: Kişi beklenen performansın olarak kişi görevi tamamlamaya farkında mı? müsait mi? Kişinin öz inancı ve güveni var mı? • Sonuçlar: İyileştirilen bir performansın alternatif olumsuz sonuçları neler olacaktır? (Bilgi düzeyi artan çalışanın• Engeller: Kişinin görevi ek gelir veya terfi beklentisi) gerçekleştirmek için algısında eksiklikler var mı? Fiziksel veya • Geribildirim: Kişi kendi performansı yönetsel engeller neler? hakkında doğru zaman ve şekilde bilgilendiriliyor mu? 15 Yalçın Vural
 16. 16. EİA Data Toplama Metotları• Gözlem • Mülakat• Anket • Doküman Takibi• Fokus Grup16 Yalçın Vural
 17. 17. EİA’nın Artıları ve Eksileri• Gözlem – Artılar: İş çevresinde çalışma ile ilgili data üretir ve iş kesintileri ile çalışan mesai kayıplarının oluşmasını engeller. – Eksiler: Oldukça yetkin bir gözelmci ihtiyacı vardır. Çalışan davranışları gözlem sırasında farklılık gösterebilir. Bunların yanında oldukça zaman alıcı bir süreçtir.• Anket – Artılar: Hem ucuz hem de hızlı bir yöntemdir. – Eksiler: Limtili bilgi ölçümü sağlar. Kimliksizlik problemi bulunmaktadır.• Mülakat – Artılar: Doğru eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarma konusunda faydalıdır. Eğitmen veya Gözlemci gündem dışı sorunları da ortaya çıkarabilir. – Eksiler: Zaman alıcı ve Analizi zor bir yöntemdir. Başarı için gözlemcinin mülakat yeteneği önemlidir. 17 Yalçın Vural
 18. 18. EİA’nın Artıları ve Eksileri• Fokus Grup – Artılar: Özellikle istek düzeyi düşük komplike ve tartışmalı gruplarda faydalıdır. – Eksiler: Organizasyonu zor, Pozisyon ve hiyerarşik farklılıklar katılımı azaltabilir,• Doküman Gözlemi – Artılar: Objektiftir. Prosedürü anlamak için en iyi yöntemdir. – Eksiler: Uygun, Ulaşılabilir veya geçerli olmayabilir. Teknik dil kullanımı, eğitmen için zorluklar yaratabilir. 18 Yalçın Vural
 19. 19. EİA’nin Zorlukları• Zaman kısıtı, analizden beklenen faydaların alınmasını kısıtlayabilir. – Eğer EİA düzenlemek için zamanınız yoksa siz ne yapardınız?• Yönetim desteğinin olmaması veya sözde olması : – İhtiyaç analizinin kapsamı ve sonuçlarını performans sorunlarının boyutuna bağlıdır.• Her seferinde tekrar başlamak. Ancak bazı rutin eğitim ihtiyaçları önceden tahmin edilebilir: – Kurumsal Problemler – Teknolojik Gelişmeler – Diğer Organizasyonel Sıkıntılar (?) 19 Yalçın Vural
 20. 20. Özet Olarak Yön: Bilginizi eğitmen olarak nasıl kullanacaksınız? Depo: Hangi kaynak Bagaj: Hangi yeni ve ekipmana bilgi ve beceriler ihtiyacınız var? kazanılacak? Ekzost: Eğitim sonucunda arkanızda ne kalacak?20 Yalçın Vural
 21. 21. Güçlü İletişimYalçın Vural 21

×